/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-branches.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-branches.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.4 - (hide annotations) (download) (as text)
Thu Aug 3 15:00:22 2006 UTC (11 years, 8 months ago) by neysx
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.3: +22 -19 lines
File MIME type: application/xml
Update from #142649

1 neysx 1.2 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3 neysx 1.4 <!-- $Id$ -->
4 neysx 1.2
5     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
6     <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
7    
8 neysx 1.4 <!-- SYNC: 1.14 -->
9 neysx 1.2
10     <sections>
11    
12 neysx 1.4 <version>1.7</version>
13     <date>2006-08-01</date>
14 neysx 1.2
15     <section>
16 neysx 1.3 <title>Het gebruik van verschillende software takken door elkaar</title>
17 neysx 1.2 <subsection>
18 neysx 1.3 <title>De stabiele tak</title>
19 neysx 1.2 <body>
20    
21     <p>
22 neysx 1.3 De ACCEPT_KEYWORDS variabele definieert welke software tak op uw systeem
23     wordt gebruikt. Gebruik van de standaard, stabiele software voor de gebruikte
24     architectuur, wordt aangeduid met bijvoorbeeld <c>x86</c>.
25 neysx 1.2 </p>
26    
27     <p>
28 neysx 1.3 We raden u aan alleen de stabiele tak te gebruiken. Indien u echter niet
29     zoveel geeft om stabiliteit en u wilt Gentoo helpen door het zenden van BUG
30 neysx 1.2 rapporten naar <uri>http://bugs.gentoo.org</uri>, lees dan verder.
31     </p>
32    
33     </body>
34     </subsection>
35     <subsection>
36 neysx 1.3 <title>De Test Tak</title>
37 neysx 1.2 <body>
38    
39     <p>
40 neysx 1.3 Als u de meest recente applicaties wilt gebruiken, kunt u overwegen de
41     test tak te gebruiken. Om Portage de test tak te laten gebruiken, plaats
42     een ~ voor uw architectuur.
43     </p>
44    
45     <p>
46     De pakketten in de test tak is bedoeld om te testen - zoals de naam al doet
47     vermoeden. Het geeft aan dat de ontwikkelaars het pakket functioneel vinden,
48     maar dat het nog niet genoeg getest is. U kunt de eerste zijn die een fout
49     vindt, die u dan kunt rapporteren op <uri link="http://bugs.gentoo.org">
50     bugzilla</uri>. Laat de ontwikkelaars weten wat er fout gaat, zodat ze er iets
51     aan kunnen doen (aub wel in het engels invullen).
52     </p>
53    
54     <p>
55     U moet er wel rekening mee houden dat uw systeem onstabiel kan worden,
56     pakketten verkeerd instelt (bijvoorbeeld de afhankelijkheden), erg vaak een
57     update wordt gemaakt (de resultaten van het testen) of dat een pakket helemaal
58     niet werkt. Als u nog niet goed weet hoe Gentoo werkt en de bovenstaande
59     problemen niet zelf kunt oplossen, dan raden we aan om alleen de stabiele
60     tak van Gentoo te gebruiken.
61 neysx 1.2 </p>
62    
63     <p>
64 neysx 1.3 Om bijvoorbeeld de test tak voor de x86 architectuur te kiezen, wijzig
65 neysx 1.2 <path>/etc/make.conf</path> en zet:
66     </p>
67    
68     <pre caption="Het zetten van de ACCEPT_KEYWORDS variabele">
69     ACCEPT_KEYWORDS="~x86"
70     </pre>
71    
72     <p>
73 neysx 1.3 Als u nu uw systeem vernieuwt, zult u zien dat <e>veel</e> pakketten worden
74     vernieuwd. Vergeet echter niet: als u het systeem vernieuwd hebt, zodat de test
75     tak gebruikt wordt, is er meestal geen gemakkelijke weg terug naar de
76     stabiele, officiĆ«le tak (tenzij u van te voren een back-up gemaakt hebt
77 neysx 1.2 natuurlijk).
78     </p>
79    
80     </body>
81     </subsection>
82     </section>
83     <section>
84     <title>Combineren van stabiel met test</title>
85     <subsection>
86 neysx 1.4 <title>De locatie van het package.keywords bestand</title>
87 neysx 1.2 <body>
88    
89     <p>
90 neysx 1.3 Portage kan gevraagd worden om de test tak voor specifieke pakketten te
91     gebruiken en de stabiele tak voor de rest van het systeem te gebruiken. Om
92     dit voor elkaar te krijgen, dient de pakket categorie en de naam die u wilt
93     gebruiken in de test tak toegevoegd te worden aan
94 neysx 1.4 <path>/etc/portage/package.keywords</path>. Je kunt ook een map maken (met de
95     zelfde naam) en een lijst van de pakketten van de bestanden in die map.
96     Bijvoorbeeld om de test tak toe
97 neysx 1.2 te passen voor <c>gnumeric</c>:
98     </p>
99    
100     <pre caption="/etc/portage/package.keywords instellingen voor gnumeric, volledige regel">
101     app-office/gnumeric ~x86
102     </pre>
103    
104     </body>
105     </subsection>
106     <subsection>
107 neysx 1.3 <title>Specifieke versies gebruiken om te testen</title>
108 neysx 1.2 <body>
109    
110     <p>
111 neysx 1.4 Als u een specifieke versie van een applicatie wilt gebruiken van de test
112     tak, maar u wilt niet dat Portage de test tak voor andere versies
113     gebruikt, kunt u de versie toevoegen aan het <path>package.keywords</path>
114     locatie. In dit geval <e>moet</e> u de = operator gebruiken. U kunt ook een
115     versie-reeks opgeven door gebruik te maken van de &lt;=, &lt;, &gt; or
116 neysx 1.3 &gt;= operators.
117 neysx 1.2 </p>
118    
119     <p>
120 neysx 1.3 Als u versie-informatie toevoegt, <e>moet</e> u altijd een operator gebruiken.
121     Als u de versie-informatie weglaat, kunt u ervoor kiezen <e>geen</e> operator
122     te gebruiken.
123 neysx 1.2 </p>
124    
125     <p>
126     In het volgende voorbeeld vragen we Portage om gnumeric-1.2.13 te accepteren:
127     </p>
128    
129     <pre caption="Gebruik van een specifieke gnumeric versie">
130     =app-office/gnumeric-1.2.13 ~x86
131     </pre>
132    
133     </body>
134     </subsection>
135     </section>
136     <section>
137     <title>Gebruik van gemaskeerde pakketten</title>
138     <subsection>
139 neysx 1.4 <title>Het package.unmask locatie</title>
140 neysx 1.2 <body>
141    
142     <p>
143 neysx 1.3 De ontwikkelaars van Gentoo geven <b>geen</b> ondersteuning voor het gebruik
144 neysx 1.4 van deze locatie. Gebruik ze dus voorzichtig. Vragen om hulp met betrekking
145 neysx 1.3 tot <c>package.unmask</c> en/of <c>package.mask</c> zullen niet worden
146     beantwoord. U bent bij deze gewaarschuwd!
147     </p>
148    
149     <p>
150     Als een pakket gemaskeerd is door de Gentoo ontwikkelaars en u het, ondanks de
151 neysx 1.2 reden die genoemd wordt in het <path>package.mask</path> bestand (standaard te
152     vinden in <path>/usr/portage/profiles</path>), toch wilt gebruiken, plaats dan
153 neysx 1.4 <e>exact</e> dezelfde regel in <path>/etc/portage/package.unmask</path> (of in
154     een bestand in die map, moest het een map zijn).
155 neysx 1.2 </p>
156    
157     <p>
158 neysx 1.3 Bijvoorbeeld, als <c>=net-mail/hotwayd-0.8</c> gemaskeerd is, kun u dit masker
159 neysx 1.2 eraf halen door exact dezelfde regel te plaatsen in het
160 neysx 1.4 <path>package.unmask</path> locatie:
161 neysx 1.2 </p>
162    
163     <pre caption="/etc/portage/package.unmask">
164     =net-mail/hotwayd-0.8
165     </pre>
166    
167     </body>
168     </subsection>
169     <subsection>
170 neysx 1.4 <title>Het package.mask locatie</title>
171 neysx 1.2 <body>
172    
173     <p>
174 neysx 1.3 Als u niet wilt dat Portage een bepaald pakket of een specifieke versie van een
175     pakket gebruikt, kunt u deze zelf maskeren door de betreffende regel op te nemen
176 neysx 1.4 in het <path>/etc/portage/package.mask</path> locatie (of in dat bestand of een
177     bestand in die map).
178 neysx 1.2 </p>
179    
180     <p>
181 neysx 1.3 Bijvoorbeeld, als u niet wilt dat Portage een nieuwere kernelversie dan
182     <c>gentoo-sources-2.6.8.1</c> installeert, kunt u de volgende regel toevoegen
183 neysx 1.4 aan het <path>package.mask</path> locatie:
184 neysx 1.2 </p>
185    
186     <pre caption="/etc/portage/package.mask voorbeeld">
187     &gt;sys-kernel/gentoo-sources-2.6.8.1
188     </pre>
189    
190     </body>
191     </subsection>
192     </section>
193     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20