/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-branches.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-branches.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.1 Revision 1.2
1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd"> 2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3 3
4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license --> 4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0 --> 5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6 6
7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-branches.xml,v 1.1 2005/04/25 12:16:26 neysx Exp $ --> 7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-branches.xml,v 1.2 2006/03/21 13:38:35 neysx Exp $ -->
8 8
9<sections> 9<sections>
10 10
11<version>1.2</version> 11<version>1.2</version>
12<date>2005-03-31</date> 12<date>2005-03-31</date>
13 13
14<section> 14<section>
15<title>Het gebruik van een branch</title> 15<title>Het gebruik van een branch</title>
16<subsection> 16<subsection>
17<title>De stabiele branch</title> 17<title>De stabiele branch</title>
18<body> 18<body>
19 19
20<p> 20<p>
21De ACCEPT_KEYWORDS variabele definieert welke applicatie branch je op je systeem 21De ACCEPT_KEYWORDS variabele definieert welke applicatie branch je op je systeem
22gebruikt. De standaard applicatie branch is de gebruikte architectuur, 22gebruikt. De standaard applicatie branch is de gebruikte architectuur,
23bijvoorbeeld <c>x86</c>. 23bijvoorbeeld <c>x86</c>.
24</p> 24</p>
25 25
26<p> 26<p>
27We raden je aan alleen de stabiele branch te gebruiken. Indien je echter niet 27We raden je aan alleen de stabiele branch te gebruiken. Indien je echter niet
28zoveel geeft om stabiliteit en je wilt Gentoo helpen door het zenden van BUG 28zoveel geeft om stabiliteit en je wilt Gentoo helpen door het zenden van BUG
29rapporten naar <uri>http://bugs.gentoo.org</uri>, lees dan verder. 29rapporten naar <uri>http://bugs.gentoo.org</uri>, lees dan verder.
30</p> 30</p>
31 31
32</body> 32</body>
33</subsection> 33</subsection>
34<subsection> 34<subsection>
35<title>De Test Branch</title> 35<title>De Test Branch</title>
36<body> 36<body>
37 37
38<p> 38<p>
39Als je de meest recente applicaties wilt gebruiken, kun je overwegen de 39Als je de meest recente applicaties wilt gebruiken, kun je overwegen de
40test-branch te gebruiken. Om Portage de test-branch te laten gebruiken, plaats 40test-branch te gebruiken. Om Portage de test-branch te laten gebruiken, plaats
41een ~ voor je architectuur. 41een ~ voor je architectuur.
42</p> 42</p>
43 43
44<p> 44<p>
45Om bijvoorbeeld de test-branch voor de x86 architectuur te kiezen, wijzig 45Om bijvoorbeeld de test-branch voor de x86 architectuur te kiezen, wijzig
46<path>/etc/make.conf</path> en zet: 46<path>/etc/make.conf</path> en zet:
47</p> 47</p>
48 48
49<pre caption="Het zetten van de ACCEPT_KEYWORDS variabele"> 49<pre caption="Het zetten van de ACCEPT_KEYWORDS variabele">
50ACCEPT_KEYWORDS="~x86" 50ACCEPT_KEYWORDS="~x86"
51</pre> 51</pre>
52 52
53<p> 53<p>
54Als je nu je systeem vernieuwt, zul je zien dat <e>veel</e> pakketten worden 54Als je nu je systeem vernieuwt, zul je zien dat <e>veel</e> pakketten worden
55vernieuwd. Vergeet echter niet: als je je systeem vernieuwd hebt, zodat de test 55vernieuwd. Vergeet echter niet: als je je systeem vernieuwd hebt, zodat de test
56branch gebruikt wordt, is er meestal geen gemakkelijke weg terug naar de 56branch gebruikt wordt, is er meestal geen gemakkelijke weg terug naar de
57stabiele, officiele branch (tenzij je van te voren een backup gemaakt hebt 57stabiele, officiele branch (tenzij je van te voren een backup gemaakt hebt
58natuurlijk). 58natuurlijk).
59</p> 59</p>
60 60
61</body> 61</body>
62</subsection> 62</subsection>
63</section> 63</section>
64<section> 64<section>
65<title>Combineren van stabiel met test</title> 65<title>Combineren van stabiel met test</title>
66<subsection> 66<subsection>
67<title>Het package.keywords bestand</title> 67<title>Het package.keywords bestand</title>
68<body> 68<body>
69 69
70<p> 70<p>
71Portage kan gevraagd worden om de test-branch voor specifieke pakketten te 71Portage kan gevraagd worden om de test-branch voor specifieke pakketten te
72gebruiken en de stabiele branch voor de rest van het systeem te gerbuiken. Om 72gebruiken en de stabiele branch voor de rest van het systeem te gerbuiken. Om
73dit voor elkaar te krijgen, dient de pakketcategorie en de naam die je wilt 73dit voor elkaar te krijgen, dient de pakketcategorie en de naam die je wilt
74gebruiken in de test-branch toegevoegd te worden aan 74gebruiken in de test-branch toegevoegd te worden aan
75<path>/etc/portage/package.keywords</path>. Om bijvoorbeeld de test-branch toe 75<path>/etc/portage/package.keywords</path>. Om bijvoorbeeld de test-branch toe
76te passen voor <c>gnumeric</c>: 76te passen voor <c>gnumeric</c>:
77</p> 77</p>
78 78
79<pre caption="/etc/portage/package.keywords instellingen voor gnumeric, volledige regel"> 79<pre caption="/etc/portage/package.keywords instellingen voor gnumeric, volledige regel">
80app-office/gnumeric ~x86 80app-office/gnumeric ~x86
81</pre> 81</pre>
82 82
83</body> 83</body>
84</subsection> 84</subsection>
85<subsection> 85<subsection>
86<title>Specifieke test-versies</title> 86<title>Specifieke test-versies</title>
87<body> 87<body>
88 88
89<p> 89<p>
90Als je een specifieke applicatie-versie wilt gebruiken van de test branch, maar 90Als je een specifieke applicatie-versie wilt gebruiken van de test branch, maar
91je wilt niet dat Portage de test-branch voor andere versies gebruikt, kun je de 91je wilt niet dat Portage de test-branch voor andere versies gebruikt, kun je de
92versie toevoegen aan het <path>package.keywords</path> bestand. In dit geval 92versie toevoegen aan het <path>package.keywords</path> bestand. In dit geval
93<e>moet</e> je de = operator gebruiken. Je kunt ook een versie-reeks opgeven 93<e>moet</e> je de = operator gebruiken. Je kunt ook een versie-reeks opgeven
94door gebruik te maken van de &lt;=, &lt;, &gt; or &gt;= operators. 94door gebruik te maken van de &lt;=, &lt;, &gt; or &gt;= operators.
95</p> 95</p>
96 96
97<p> 97<p>
98Als je versie-informatie toevoegt, <e>moet</e> je altijd een operator gebruiken. 98Als je versie-informatie toevoegt, <e>moet</e> je altijd een operator gebruiken.
99Als je de versie-informatie weglaat, kun je <e>geen</e> operator gebruiken. 99Als je de versie-informatie weglaat, kun je <e>geen</e> operator gebruiken.
100</p> 100</p>
101 101
102<p> 102<p>
103In het volgende voorbeeld vragen we Portage om gnumeric-1.2.13 te accepteren: 103In het volgende voorbeeld vragen we Portage om gnumeric-1.2.13 te accepteren:
104</p> 104</p>
105 105
106<pre caption="Gebruik van een specifieke gnumeric versie"> 106<pre caption="Gebruik van een specifieke gnumeric versie">
107=app-office/gnumeric-1.2.13 ~x86 107=app-office/gnumeric-1.2.13 ~x86
108</pre> 108</pre>
109 109
110</body> 110</body>
111</subsection> 111</subsection>
112</section> 112</section>
113<section> 113<section>
114<title>Gebruik van gemaskeerde pakketten</title> 114<title>Gebruik van gemaskeerde pakketten</title>
115<subsection> 115<subsection>
116<title>Het package.unmask bestand</title> 116<title>Het package.unmask bestand</title>
117<body> 117<body>
118 118
119<p> 119<p>
120Als een pakket gemaskeerd is door de Gentoo ontwikkelaars en je het, ondanks de 120Als een pakket gemaskeerd is door de Gentoo ontwikkelaars en je het, ondanks de
121reden die genoemd wordt in het <path>package.mask</path> bestand (standaard te 121reden die genoemd wordt in het <path>package.mask</path> bestand (standaard te
122vinden in <path>/usr/portage/profiles</path>), toch wilt gebruiken, plaats dan 122vinden in <path>/usr/portage/profiles</path>), toch wilt gebruiken, plaats dan
123<e>exact</e> dezelfde regel in <path>/etc/portage/package.unmask</path>. 123<e>exact</e> dezelfde regel in <path>/etc/portage/package.unmask</path>.
124</p> 124</p>
125 125
126<p> 126<p>
127Bijvoorbeeld, als <c>=net-mail/hotwayd-0.8</c> gemaskeerd is, kun je dit masker 127Bijvoorbeeld, als <c>=net-mail/hotwayd-0.8</c> gemaskeerd is, kun je dit masker
128eraf halen door exact dezelfde regel te plaatsen in het 128eraf halen door exact dezelfde regel te plaatsen in het
129<path>package.unmask</path> bestand: 129<path>package.unmask</path> bestand:
130</p> 130</p>
131 131
132<pre caption="/etc/portage/package.unmask"> 132<pre caption="/etc/portage/package.unmask">
133=net-mail/hotwayd-0.8 133=net-mail/hotwayd-0.8
134</pre> 134</pre>
135 135
136</body> 136</body>
137</subsection> 137</subsection>
138<subsection> 138<subsection>
139<title>Het package.mask bestand</title> 139<title>Het package.mask bestand</title>
140<body> 140<body>
141 141
142<p> 142<p>
143Als je niet wilt dat Portage een bepaald pakket of een specifieke versie van een 143Als je niet wilt dat Portage een bepaald pakket of een specifieke versie van een
144pakket gebruikt, kun je deze zelf maskeren door de betreffende regel op te nemen 144pakket gebruikt, kun je deze zelf maskeren door de betreffende regel op te nemen
145in het <path>/etc/portage/package.mask</path> bestand. 145in het <path>/etc/portage/package.mask</path> bestand.
146</p> 146</p>
147 147
148<p> 148<p>
149Bijvoorbeeld, als je niet wilt dat Portage een nieuwere kernelversie dan 149Bijvoorbeeld, als je niet wilt dat Portage een nieuwere kernelversie dan
150<c>gentoo-sources-2.6.8.1</c> installeert, kun je de volgende regel toevoegen 150<c>gentoo-sources-2.6.8.1</c> installeert, kun je de volgende regel toevoegen
151aan het <path>package.mask</path> bestand: 151aan het <path>package.mask</path> bestand:
152</p> 152</p>
153 153
154<pre caption="/etc/portage/package.mask voorbeeld"> 154<pre caption="/etc/portage/package.mask voorbeeld">
155&gt;sys-kernel/gentoo-sources-2.6.8.1 155&gt;sys-kernel/gentoo-sources-2.6.8.1
156</pre> 156</pre>
157 157
158</body> 158</body>
159</subsection> 159</subsection>
160</section> 160</section>
161</sections> 161</sections>

Legend:
Removed from v.1.1  
changed lines
  Added in v.1.2

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20