/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-branches.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-branches.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.2 Revision 1.3
2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd"> 2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3 3
4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license --> 4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 --> 5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6 6
7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-branches.xml,v 1.2 2006/03/21 13:38:35 neysx Exp $ --> 7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-branches.xml,v 1.3 2006/03/22 22:58:19 neysx Exp $ -->
8
9<!-- SYNC: 1.13 -->
8 10
9<sections> 11<sections>
10 12
11<version>1.2</version> 13<version>1.6</version>
12<date>2005-03-31</date> 14<date>2005-08-11</date>
13 15
14<section> 16<section>
15<title>Het gebruik van een branch</title> 17<title>Het gebruik van verschillende software takken door elkaar</title>
16<subsection> 18<subsection>
17<title>De stabiele branch</title> 19<title>De stabiele tak</title>
18<body> 20<body>
19 21
20<p> 22<p>
21De ACCEPT_KEYWORDS variabele definieert welke applicatie branch je op je systeem 23De ACCEPT_KEYWORDS variabele definieert welke software tak op uw systeem
22gebruikt. De standaard applicatie branch is de gebruikte architectuur, 24wordt gebruikt. Gebruik van de standaard, stabiele software voor de gebruikte
23bijvoorbeeld <c>x86</c>. 25architectuur, wordt aangeduid met bijvoorbeeld <c>x86</c>.
24</p> 26</p>
25 27
26<p> 28<p>
27We raden je aan alleen de stabiele branch te gebruiken. Indien je echter niet 29We raden u aan alleen de stabiele tak te gebruiken. Indien u echter niet
28zoveel geeft om stabiliteit en je wilt Gentoo helpen door het zenden van BUG 30zoveel geeft om stabiliteit en u wilt Gentoo helpen door het zenden van BUG
29rapporten naar <uri>http://bugs.gentoo.org</uri>, lees dan verder. 31rapporten naar <uri>http://bugs.gentoo.org</uri>, lees dan verder.
30</p> 32</p>
31 33
32</body> 34</body>
33</subsection> 35</subsection>
34<subsection> 36<subsection>
35<title>De Test Branch</title> 37<title>De Test Tak</title>
36<body> 38<body>
37 39
38<p> 40<p>
39Als je de meest recente applicaties wilt gebruiken, kun je overwegen de 41Als u de meest recente applicaties wilt gebruiken, kunt u overwegen de
40test-branch te gebruiken. Om Portage de test-branch te laten gebruiken, plaats 42test tak te gebruiken. Om Portage de test tak te laten gebruiken, plaats
41een ~ voor je architectuur. 43een ~ voor uw architectuur.
42</p> 44</p>
43 45
44<p> 46<p>
47De pakketten in de test tak is bedoeld om te testen - zoals de naam al doet
48vermoeden. Het geeft aan dat de ontwikkelaars het pakket functioneel vinden,
49maar dat het nog niet genoeg getest is. U kunt de eerste zijn die een fout
50vindt, die u dan kunt rapporteren op <uri link="http://bugs.gentoo.org">
51bugzilla</uri>. Laat de ontwikkelaars weten wat er fout gaat, zodat ze er iets
52aan kunnen doen (aub wel in het engels invullen).
53</p>
54
55<p>
56U moet er wel rekening mee houden dat uw systeem onstabiel kan worden,
57pakketten verkeerd instelt (bijvoorbeeld de afhankelijkheden), erg vaak een
58update wordt gemaakt (de resultaten van het testen) of dat een pakket helemaal
59niet werkt. Als u nog niet goed weet hoe Gentoo werkt en de bovenstaande
60problemen niet zelf kunt oplossen, dan raden we aan om alleen de stabiele
61tak van Gentoo te gebruiken.
62</p>
63
64<p>
45Om bijvoorbeeld de test-branch voor de x86 architectuur te kiezen, wijzig 65Om bijvoorbeeld de test tak voor de x86 architectuur te kiezen, wijzig
46<path>/etc/make.conf</path> en zet: 66<path>/etc/make.conf</path> en zet:
47</p> 67</p>
48 68
49<pre caption="Het zetten van de ACCEPT_KEYWORDS variabele"> 69<pre caption="Het zetten van de ACCEPT_KEYWORDS variabele">
50ACCEPT_KEYWORDS="~x86" 70ACCEPT_KEYWORDS="~x86"
51</pre> 71</pre>
52 72
53<p> 73<p>
54Als je nu je systeem vernieuwt, zul je zien dat <e>veel</e> pakketten worden 74Als u nu uw systeem vernieuwt, zult u zien dat <e>veel</e> pakketten worden
55vernieuwd. Vergeet echter niet: als je je systeem vernieuwd hebt, zodat de test 75vernieuwd. Vergeet echter niet: als u het systeem vernieuwd hebt, zodat de test
56branch gebruikt wordt, is er meestal geen gemakkelijke weg terug naar de 76tak gebruikt wordt, is er meestal geen gemakkelijke weg terug naar de
57stabiele, officiele branch (tenzij je van te voren een backup gemaakt hebt 77stabiele, officiële tak (tenzij u van te voren een back-up gemaakt hebt
58natuurlijk). 78natuurlijk).
59</p> 79</p>
60 80
61</body> 81</body>
62</subsection> 82</subsection>
66<subsection> 86<subsection>
67<title>Het package.keywords bestand</title> 87<title>Het package.keywords bestand</title>
68<body> 88<body>
69 89
70<p> 90<p>
71Portage kan gevraagd worden om de test-branch voor specifieke pakketten te 91Portage kan gevraagd worden om de test tak voor specifieke pakketten te
72gebruiken en de stabiele branch voor de rest van het systeem te gerbuiken. Om 92gebruiken en de stabiele tak voor de rest van het systeem te gebruiken. Om
73dit voor elkaar te krijgen, dient de pakketcategorie en de naam die je wilt 93dit voor elkaar te krijgen, dient de pakket categorie en de naam die u wilt
74gebruiken in de test-branch toegevoegd te worden aan 94gebruiken in de test tak toegevoegd te worden aan
75<path>/etc/portage/package.keywords</path>. Om bijvoorbeeld de test-branch toe 95<path>/etc/portage/package.keywords</path>. Om bijvoorbeeld de test tak toe
76te passen voor <c>gnumeric</c>: 96te passen voor <c>gnumeric</c>:
77</p> 97</p>
78 98
79<pre caption="/etc/portage/package.keywords instellingen voor gnumeric, volledige regel"> 99<pre caption="/etc/portage/package.keywords instellingen voor gnumeric, volledige regel">
80app-office/gnumeric ~x86 100app-office/gnumeric ~x86
81</pre> 101</pre>
82 102
83</body> 103</body>
84</subsection> 104</subsection>
85<subsection> 105<subsection>
86<title>Specifieke test-versies</title> 106<title>Specifieke versies gebruiken om te testen</title>
87<body> 107<body>
88 108
89<p> 109<p>
90Als je een specifieke applicatie-versie wilt gebruiken van de test branch, maar 110Als u een specifieke versie van een applicatie wilt gebruiken van de test
91je wilt niet dat Portage de test-branch voor andere versies gebruikt, kun je de 111tak, maar u wilt niet dat Portage de test tak voor andere versies
92versie toevoegen aan het <path>package.keywords</path> bestand. In dit geval 112gebruikt, kunt u de versie toevoegen aan het <path>package.keywords</path>
93<e>moet</e> je de = operator gebruiken. Je kunt ook een versie-reeks opgeven 113bestand. In dit geval <e>moet</e> u de = operator gebruiken. U kunt ook een
94door gebruik te maken van de &lt;=, &lt;, &gt; or &gt;= operators. 114versie-reeks opgeven door gebruik te maken van de &lt;=, &lt;, &gt; or
115&gt;= operators.
95</p> 116</p>
96 117
97<p> 118<p>
98Als je versie-informatie toevoegt, <e>moet</e> je altijd een operator gebruiken. 119Als u versie-informatie toevoegt, <e>moet</e> u altijd een operator gebruiken.
99Als je de versie-informatie weglaat, kun je <e>geen</e> operator gebruiken. 120Als u de versie-informatie weglaat, kunt u ervoor kiezen <e>geen</e> operator
121te gebruiken.
100</p> 122</p>
101 123
102<p> 124<p>
103In het volgende voorbeeld vragen we Portage om gnumeric-1.2.13 te accepteren: 125In het volgende voorbeeld vragen we Portage om gnumeric-1.2.13 te accepteren:
104</p> 126</p>
115<subsection> 137<subsection>
116<title>Het package.unmask bestand</title> 138<title>Het package.unmask bestand</title>
117<body> 139<body>
118 140
119<p> 141<p>
142De ontwikkelaars van Gentoo geven <b>geen</b> ondersteuning voor het gebruik
143van deze bestanden. Gebruik ze dus voorzichtig. Vragen om hulp met betrekking
144tot <c>package.unmask</c> en/of <c>package.mask</c> zullen niet worden
145beantwoord. U bent bij deze gewaarschuwd!
146</p>
147
148<p>
120Als een pakket gemaskeerd is door de Gentoo ontwikkelaars en je het, ondanks de 149Als een pakket gemaskeerd is door de Gentoo ontwikkelaars en u het, ondanks de
121reden die genoemd wordt in het <path>package.mask</path> bestand (standaard te 150reden die genoemd wordt in het <path>package.mask</path> bestand (standaard te
122vinden in <path>/usr/portage/profiles</path>), toch wilt gebruiken, plaats dan 151vinden in <path>/usr/portage/profiles</path>), toch wilt gebruiken, plaats dan
123<e>exact</e> dezelfde regel in <path>/etc/portage/package.unmask</path>. 152<e>exact</e> dezelfde regel in <path>/etc/portage/package.unmask</path>.
124</p> 153</p>
125 154
126<p> 155<p>
127Bijvoorbeeld, als <c>=net-mail/hotwayd-0.8</c> gemaskeerd is, kun je dit masker 156Bijvoorbeeld, als <c>=net-mail/hotwayd-0.8</c> gemaskeerd is, kun u dit masker
128eraf halen door exact dezelfde regel te plaatsen in het 157eraf halen door exact dezelfde regel te plaatsen in het
129<path>package.unmask</path> bestand: 158<path>package.unmask</path> bestand:
130</p> 159</p>
131 160
132<pre caption="/etc/portage/package.unmask"> 161<pre caption="/etc/portage/package.unmask">
138<subsection> 167<subsection>
139<title>Het package.mask bestand</title> 168<title>Het package.mask bestand</title>
140<body> 169<body>
141 170
142<p> 171<p>
143Als je niet wilt dat Portage een bepaald pakket of een specifieke versie van een 172Als u niet wilt dat Portage een bepaald pakket of een specifieke versie van een
144pakket gebruikt, kun je deze zelf maskeren door de betreffende regel op te nemen 173pakket gebruikt, kunt u deze zelf maskeren door de betreffende regel op te nemen
145in het <path>/etc/portage/package.mask</path> bestand. 174in het <path>/etc/portage/package.mask</path> bestand.
146</p> 175</p>
147 176
148<p> 177<p>
149Bijvoorbeeld, als je niet wilt dat Portage een nieuwere kernelversie dan 178Bijvoorbeeld, als u niet wilt dat Portage een nieuwere kernelversie dan
150<c>gentoo-sources-2.6.8.1</c> installeert, kun je de volgende regel toevoegen 179<c>gentoo-sources-2.6.8.1</c> installeert, kunt u de volgende regel toevoegen
151aan het <path>package.mask</path> bestand: 180aan het <path>package.mask</path> bestand:
152</p> 181</p>
153 182
154<pre caption="/etc/portage/package.mask voorbeeld"> 183<pre caption="/etc/portage/package.mask voorbeeld">
155&gt;sys-kernel/gentoo-sources-2.6.8.1 184&gt;sys-kernel/gentoo-sources-2.6.8.1

Legend:
Removed from v.1.2  
changed lines
  Added in v.1.3

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20