/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-branches.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-branches.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.3 Revision 1.4
1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd"> 2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3<!-- $Id: hb-portage-branches.xml,v 1.4 2006/08/03 15:00:22 neysx Exp $ -->
3 4
4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license --> 5<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 --> 6<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6 7
7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-branches.xml,v 1.3 2006/03/22 22:58:19 neysx Exp $ -->
8
9<!-- SYNC: 1.13 --> 8<!-- SYNC: 1.14 -->
10 9
11<sections> 10<sections>
12 11
13<version>1.6</version> 12<version>1.7</version>
14<date>2005-08-11</date> 13<date>2006-08-01</date>
15 14
16<section> 15<section>
17<title>Het gebruik van verschillende software takken door elkaar</title> 16<title>Het gebruik van verschillende software takken door elkaar</title>
18<subsection> 17<subsection>
19<title>De stabiele tak</title> 18<title>De stabiele tak</title>
82</subsection> 81</subsection>
83</section> 82</section>
84<section> 83<section>
85<title>Combineren van stabiel met test</title> 84<title>Combineren van stabiel met test</title>
86<subsection> 85<subsection>
87<title>Het package.keywords bestand</title> 86<title>De locatie van het package.keywords bestand</title>
88<body> 87<body>
89 88
90<p> 89<p>
91Portage kan gevraagd worden om de test tak voor specifieke pakketten te 90Portage kan gevraagd worden om de test tak voor specifieke pakketten te
92gebruiken en de stabiele tak voor de rest van het systeem te gebruiken. Om 91gebruiken en de stabiele tak voor de rest van het systeem te gebruiken. Om
93dit voor elkaar te krijgen, dient de pakket categorie en de naam die u wilt 92dit voor elkaar te krijgen, dient de pakket categorie en de naam die u wilt
94gebruiken in de test tak toegevoegd te worden aan 93gebruiken in de test tak toegevoegd te worden aan
95<path>/etc/portage/package.keywords</path>. Om bijvoorbeeld de test tak toe 94<path>/etc/portage/package.keywords</path>. Je kunt ook een map maken (met de
95zelfde naam) en een lijst van de pakketten van de bestanden in die map.
96Bijvoorbeeld om de test tak toe
96te passen voor <c>gnumeric</c>: 97te passen voor <c>gnumeric</c>:
97</p> 98</p>
98 99
99<pre caption="/etc/portage/package.keywords instellingen voor gnumeric, volledige regel"> 100<pre caption="/etc/portage/package.keywords instellingen voor gnumeric, volledige regel">
100app-office/gnumeric ~x86 101app-office/gnumeric ~x86
105<subsection> 106<subsection>
106<title>Specifieke versies gebruiken om te testen</title> 107<title>Specifieke versies gebruiken om te testen</title>
107<body> 108<body>
108 109
109<p> 110<p>
110Als u een specifieke versie van een applicatie wilt gebruiken van de test 111Als u een specifieke versie van een applicatie wilt gebruiken van de test
111tak, maar u wilt niet dat Portage de test tak voor andere versies 112tak, maar u wilt niet dat Portage de test tak voor andere versies
112gebruikt, kunt u de versie toevoegen aan het <path>package.keywords</path> 113gebruikt, kunt u de versie toevoegen aan het <path>package.keywords</path>
113bestand. In dit geval <e>moet</e> u de = operator gebruiken. U kunt ook een 114locatie. In dit geval <e>moet</e> u de = operator gebruiken. U kunt ook een
114versie-reeks opgeven door gebruik te maken van de &lt;=, &lt;, &gt; or 115versie-reeks opgeven door gebruik te maken van de &lt;=, &lt;, &gt; or
115&gt;= operators. 116&gt;= operators.
116</p> 117</p>
117 118
118<p> 119<p>
119Als u versie-informatie toevoegt, <e>moet</e> u altijd een operator gebruiken. 120Als u versie-informatie toevoegt, <e>moet</e> u altijd een operator gebruiken.
133</subsection> 134</subsection>
134</section> 135</section>
135<section> 136<section>
136<title>Gebruik van gemaskeerde pakketten</title> 137<title>Gebruik van gemaskeerde pakketten</title>
137<subsection> 138<subsection>
138<title>Het package.unmask bestand</title> 139<title>Het package.unmask locatie</title>
139<body> 140<body>
140 141
141<p> 142<p>
142De ontwikkelaars van Gentoo geven <b>geen</b> ondersteuning voor het gebruik 143De ontwikkelaars van Gentoo geven <b>geen</b> ondersteuning voor het gebruik
143van deze bestanden. Gebruik ze dus voorzichtig. Vragen om hulp met betrekking 144van deze locatie. Gebruik ze dus voorzichtig. Vragen om hulp met betrekking
144tot <c>package.unmask</c> en/of <c>package.mask</c> zullen niet worden 145tot <c>package.unmask</c> en/of <c>package.mask</c> zullen niet worden
145beantwoord. U bent bij deze gewaarschuwd! 146beantwoord. U bent bij deze gewaarschuwd!
146</p> 147</p>
147 148
148<p> 149<p>
149Als een pakket gemaskeerd is door de Gentoo ontwikkelaars en u het, ondanks de 150Als een pakket gemaskeerd is door de Gentoo ontwikkelaars en u het, ondanks de
150reden die genoemd wordt in het <path>package.mask</path> bestand (standaard te 151reden die genoemd wordt in het <path>package.mask</path> bestand (standaard te
151vinden in <path>/usr/portage/profiles</path>), toch wilt gebruiken, plaats dan 152vinden in <path>/usr/portage/profiles</path>), toch wilt gebruiken, plaats dan
152<e>exact</e> dezelfde regel in <path>/etc/portage/package.unmask</path>. 153<e>exact</e> dezelfde regel in <path>/etc/portage/package.unmask</path> (of in
154een bestand in die map, moest het een map zijn).
153</p> 155</p>
154 156
155<p> 157<p>
156Bijvoorbeeld, als <c>=net-mail/hotwayd-0.8</c> gemaskeerd is, kun u dit masker 158Bijvoorbeeld, als <c>=net-mail/hotwayd-0.8</c> gemaskeerd is, kun u dit masker
157eraf halen door exact dezelfde regel te plaatsen in het 159eraf halen door exact dezelfde regel te plaatsen in het
158<path>package.unmask</path> bestand: 160<path>package.unmask</path> locatie:
159</p> 161</p>
160 162
161<pre caption="/etc/portage/package.unmask"> 163<pre caption="/etc/portage/package.unmask">
162=net-mail/hotwayd-0.8 164=net-mail/hotwayd-0.8
163</pre> 165</pre>
164 166
165</body> 167</body>
166</subsection> 168</subsection>
167<subsection> 169<subsection>
168<title>Het package.mask bestand</title> 170<title>Het package.mask locatie</title>
169<body> 171<body>
170 172
171<p> 173<p>
172Als u niet wilt dat Portage een bepaald pakket of een specifieke versie van een 174Als u niet wilt dat Portage een bepaald pakket of een specifieke versie van een
173pakket gebruikt, kunt u deze zelf maskeren door de betreffende regel op te nemen 175pakket gebruikt, kunt u deze zelf maskeren door de betreffende regel op te nemen
174in het <path>/etc/portage/package.mask</path> bestand. 176in het <path>/etc/portage/package.mask</path> locatie (of in dat bestand of een
177bestand in die map).
175</p> 178</p>
176 179
177<p> 180<p>
178Bijvoorbeeld, als u niet wilt dat Portage een nieuwere kernelversie dan 181Bijvoorbeeld, als u niet wilt dat Portage een nieuwere kernelversie dan
179<c>gentoo-sources-2.6.8.1</c> installeert, kunt u de volgende regel toevoegen 182<c>gentoo-sources-2.6.8.1</c> installeert, kunt u de volgende regel toevoegen
180aan het <path>package.mask</path> bestand: 183aan het <path>package.mask</path> locatie:
181</p> 184</p>
182 185
183<pre caption="/etc/portage/package.mask voorbeeld"> 186<pre caption="/etc/portage/package.mask voorbeeld">
184&gt;sys-kernel/gentoo-sources-2.6.8.1 187&gt;sys-kernel/gentoo-sources-2.6.8.1
185</pre> 188</pre>

Legend:
Removed from v.1.3  
changed lines
  Added in v.1.4

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20