/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-branches.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-branches.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations) (download) (as text)
Mon Apr 25 12:16:26 2005 UTC (13 years, 1 month ago) by neysx
Branch: MAIN
File MIME type: application/xml
New files & updates from #90350

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0 -->
6
7 <!-- $Header: /var/www/www.gentoo.org/raw_cvs/gentoo/xml/htdocs/doc/en/handbook/hb-portage-branches.xml,v 1.5 2005/03/31 20:51:55 vapier Exp $ -->
8
9 <sections>
10
11 <version>1.2</version>
12 <date>2005-03-31</date>
13
14 <section>
15 <title>Het gebruik van een branch</title>
16 <subsection>
17 <title>De stabiele branch</title>
18 <body>
19
20 <p>
21 De ACCEPT_KEYWORDS variabele definieert welke applicatie branch je op je systeem
22 gebruikt. De standaard applicatie branch is de gebruikte architectuur,
23 bijvoorbeeld <c>x86</c>.
24 </p>
25
26 <p>
27 We raden je aan alleen de stabiele branch te gebruiken. Indien je echter niet
28 zoveel geeft om stabiliteit en je wilt Gentoo helpen door het zenden van BUG
29 rapporten naar <uri>http://bugs.gentoo.org</uri>, lees dan verder.
30 </p>
31
32 </body>
33 </subsection>
34 <subsection>
35 <title>De Test Branch</title>
36 <body>
37
38 <p>
39 Als je de meest recente applicaties wilt gebruiken, kun je overwegen de
40 test-branch te gebruiken. Om Portage de test-branch te laten gebruiken, plaats
41 een ~ voor je architectuur.
42 </p>
43
44 <p>
45 Om bijvoorbeeld de test-branch voor de x86 architectuur te kiezen, wijzig
46 <path>/etc/make.conf</path> en zet:
47 </p>
48
49 <pre caption="Het zetten van de ACCEPT_KEYWORDS variabele">
50 ACCEPT_KEYWORDS="~x86"
51 </pre>
52
53 <p>
54 Als je nu je systeem vernieuwt, zul je zien dat <e>veel</e> pakketten worden
55 vernieuwd. Vergeet echter niet: als je je systeem vernieuwd hebt, zodat de test
56 branch gebruikt wordt, is er meestal geen gemakkelijke weg terug naar de
57 stabiele, officiele branch (tenzij je van te voren een backup gemaakt hebt
58 natuurlijk).
59 </p>
60
61 </body>
62 </subsection>
63 </section>
64 <section>
65 <title>Combineren van stabiel met test</title>
66 <subsection>
67 <title>Het package.keywords bestand</title>
68 <body>
69
70 <p>
71 Portage kan gevraagd worden om de test-branch voor specifieke pakketten te
72 gebruiken en de stabiele branch voor de rest van het systeem te gerbuiken. Om
73 dit voor elkaar te krijgen, dient de pakketcategorie en de naam die je wilt
74 gebruiken in de test-branch toegevoegd te worden aan
75 <path>/etc/portage/package.keywords</path>. Om bijvoorbeeld de test-branch toe
76 te passen voor <c>gnumeric</c>:
77 </p>
78
79 <pre caption="/etc/portage/package.keywords instellingen voor gnumeric, volledige regel">
80 app-office/gnumeric ~x86
81 </pre>
82
83 </body>
84 </subsection>
85 <subsection>
86 <title>Specifieke test-versies</title>
87 <body>
88
89 <p>
90 Als je een specifieke applicatie-versie wilt gebruiken van de test branch, maar
91 je wilt niet dat Portage de test-branch voor andere versies gebruikt, kun je de
92 versie toevoegen aan het <path>package.keywords</path> bestand. In dit geval
93 <e>moet</e> je de = operator gebruiken. Je kunt ook een versie-reeks opgeven
94 door gebruik te maken van de &lt;=, &lt;, &gt; or &gt;= operators.
95 </p>
96
97 <p>
98 Als je versie-informatie toevoegt, <e>moet</e> je altijd een operator gebruiken.
99 Als je de versie-informatie weglaat, kun je <e>geen</e> operator gebruiken.
100 </p>
101
102 <p>
103 In het volgende voorbeeld vragen we Portage om gnumeric-1.2.13 te accepteren:
104 </p>
105
106 <pre caption="Gebruik van een specifieke gnumeric versie">
107 =app-office/gnumeric-1.2.13 ~x86
108 </pre>
109
110 </body>
111 </subsection>
112 </section>
113 <section>
114 <title>Gebruik van gemaskeerde pakketten</title>
115 <subsection>
116 <title>Het package.unmask bestand</title>
117 <body>
118
119 <p>
120 Als een pakket gemaskeerd is door de Gentoo ontwikkelaars en je het, ondanks de
121 reden die genoemd wordt in het <path>package.mask</path> bestand (standaard te
122 vinden in <path>/usr/portage/profiles</path>), toch wilt gebruiken, plaats dan
123 <e>exact</e> dezelfde regel in <path>/etc/portage/package.unmask</path>.
124 </p>
125
126 <p>
127 Bijvoorbeeld, als <c>=net-mail/hotwayd-0.8</c> gemaskeerd is, kun je dit masker
128 eraf halen door exact dezelfde regel te plaatsen in het
129 <path>package.unmask</path> bestand:
130 </p>
131
132 <pre caption="/etc/portage/package.unmask">
133 =net-mail/hotwayd-0.8
134 </pre>
135
136 </body>
137 </subsection>
138 <subsection>
139 <title>Het package.mask bestand</title>
140 <body>
141
142 <p>
143 Als je niet wilt dat Portage een bepaald pakket of een specifieke versie van een
144 pakket gebruikt, kun je deze zelf maskeren door de betreffende regel op te nemen
145 in het <path>/etc/portage/package.mask</path> bestand.
146 </p>
147
148 <p>
149 Bijvoorbeeld, als je niet wilt dat Portage een nieuwere kernelversie dan
150 <c>gentoo-sources-2.6.8.1</c> installeert, kun je de volgende regel toevoegen
151 aan het <path>package.mask</path> bestand:
152 </p>
153
154 <pre caption="/etc/portage/package.mask voorbeeld">
155 &gt;sys-kernel/gentoo-sources-2.6.8.1
156 </pre>
157
158 </body>
159 </subsection>
160 </section>
161 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20