/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-branches.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-branches.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.3 - (show annotations) (download) (as text)
Wed Mar 22 22:58:19 2006 UTC (12 years ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.2: +67 -38 lines
File MIME type: application/xml
The real last change, for now, from #127238

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6
7 <!-- $Header: $ -->
8
9 <!-- SYNC: 1.13 -->
10
11 <sections>
12
13 <version>1.6</version>
14 <date>2005-08-11</date>
15
16 <section>
17 <title>Het gebruik van verschillende software takken door elkaar</title>
18 <subsection>
19 <title>De stabiele tak</title>
20 <body>
21
22 <p>
23 De ACCEPT_KEYWORDS variabele definieert welke software tak op uw systeem
24 wordt gebruikt. Gebruik van de standaard, stabiele software voor de gebruikte
25 architectuur, wordt aangeduid met bijvoorbeeld <c>x86</c>.
26 </p>
27
28 <p>
29 We raden u aan alleen de stabiele tak te gebruiken. Indien u echter niet
30 zoveel geeft om stabiliteit en u wilt Gentoo helpen door het zenden van BUG
31 rapporten naar <uri>http://bugs.gentoo.org</uri>, lees dan verder.
32 </p>
33
34 </body>
35 </subsection>
36 <subsection>
37 <title>De Test Tak</title>
38 <body>
39
40 <p>
41 Als u de meest recente applicaties wilt gebruiken, kunt u overwegen de
42 test tak te gebruiken. Om Portage de test tak te laten gebruiken, plaats
43 een ~ voor uw architectuur.
44 </p>
45
46 <p>
47 De pakketten in de test tak is bedoeld om te testen - zoals de naam al doet
48 vermoeden. Het geeft aan dat de ontwikkelaars het pakket functioneel vinden,
49 maar dat het nog niet genoeg getest is. U kunt de eerste zijn die een fout
50 vindt, die u dan kunt rapporteren op <uri link="http://bugs.gentoo.org">
51 bugzilla</uri>. Laat de ontwikkelaars weten wat er fout gaat, zodat ze er iets
52 aan kunnen doen (aub wel in het engels invullen).
53 </p>
54
55 <p>
56 U moet er wel rekening mee houden dat uw systeem onstabiel kan worden,
57 pakketten verkeerd instelt (bijvoorbeeld de afhankelijkheden), erg vaak een
58 update wordt gemaakt (de resultaten van het testen) of dat een pakket helemaal
59 niet werkt. Als u nog niet goed weet hoe Gentoo werkt en de bovenstaande
60 problemen niet zelf kunt oplossen, dan raden we aan om alleen de stabiele
61 tak van Gentoo te gebruiken.
62 </p>
63
64 <p>
65 Om bijvoorbeeld de test tak voor de x86 architectuur te kiezen, wijzig
66 <path>/etc/make.conf</path> en zet:
67 </p>
68
69 <pre caption="Het zetten van de ACCEPT_KEYWORDS variabele">
70 ACCEPT_KEYWORDS="~x86"
71 </pre>
72
73 <p>
74 Als u nu uw systeem vernieuwt, zult u zien dat <e>veel</e> pakketten worden
75 vernieuwd. Vergeet echter niet: als u het systeem vernieuwd hebt, zodat de test
76 tak gebruikt wordt, is er meestal geen gemakkelijke weg terug naar de
77 stabiele, officiƫle tak (tenzij u van te voren een back-up gemaakt hebt
78 natuurlijk).
79 </p>
80
81 </body>
82 </subsection>
83 </section>
84 <section>
85 <title>Combineren van stabiel met test</title>
86 <subsection>
87 <title>Het package.keywords bestand</title>
88 <body>
89
90 <p>
91 Portage kan gevraagd worden om de test tak voor specifieke pakketten te
92 gebruiken en de stabiele tak voor de rest van het systeem te gebruiken. Om
93 dit voor elkaar te krijgen, dient de pakket categorie en de naam die u wilt
94 gebruiken in de test tak toegevoegd te worden aan
95 <path>/etc/portage/package.keywords</path>. Om bijvoorbeeld de test tak toe
96 te passen voor <c>gnumeric</c>:
97 </p>
98
99 <pre caption="/etc/portage/package.keywords instellingen voor gnumeric, volledige regel">
100 app-office/gnumeric ~x86
101 </pre>
102
103 </body>
104 </subsection>
105 <subsection>
106 <title>Specifieke versies gebruiken om te testen</title>
107 <body>
108
109 <p>
110 Als u een specifieke versie van een applicatie wilt gebruiken van de test
111 tak, maar u wilt niet dat Portage de test tak voor andere versies
112 gebruikt, kunt u de versie toevoegen aan het <path>package.keywords</path>
113 bestand. In dit geval <e>moet</e> u de = operator gebruiken. U kunt ook een
114 versie-reeks opgeven door gebruik te maken van de &lt;=, &lt;, &gt; or
115 &gt;= operators.
116 </p>
117
118 <p>
119 Als u versie-informatie toevoegt, <e>moet</e> u altijd een operator gebruiken.
120 Als u de versie-informatie weglaat, kunt u ervoor kiezen <e>geen</e> operator
121 te gebruiken.
122 </p>
123
124 <p>
125 In het volgende voorbeeld vragen we Portage om gnumeric-1.2.13 te accepteren:
126 </p>
127
128 <pre caption="Gebruik van een specifieke gnumeric versie">
129 =app-office/gnumeric-1.2.13 ~x86
130 </pre>
131
132 </body>
133 </subsection>
134 </section>
135 <section>
136 <title>Gebruik van gemaskeerde pakketten</title>
137 <subsection>
138 <title>Het package.unmask bestand</title>
139 <body>
140
141 <p>
142 De ontwikkelaars van Gentoo geven <b>geen</b> ondersteuning voor het gebruik
143 van deze bestanden. Gebruik ze dus voorzichtig. Vragen om hulp met betrekking
144 tot <c>package.unmask</c> en/of <c>package.mask</c> zullen niet worden
145 beantwoord. U bent bij deze gewaarschuwd!
146 </p>
147
148 <p>
149 Als een pakket gemaskeerd is door de Gentoo ontwikkelaars en u het, ondanks de
150 reden die genoemd wordt in het <path>package.mask</path> bestand (standaard te
151 vinden in <path>/usr/portage/profiles</path>), toch wilt gebruiken, plaats dan
152 <e>exact</e> dezelfde regel in <path>/etc/portage/package.unmask</path>.
153 </p>
154
155 <p>
156 Bijvoorbeeld, als <c>=net-mail/hotwayd-0.8</c> gemaskeerd is, kun u dit masker
157 eraf halen door exact dezelfde regel te plaatsen in het
158 <path>package.unmask</path> bestand:
159 </p>
160
161 <pre caption="/etc/portage/package.unmask">
162 =net-mail/hotwayd-0.8
163 </pre>
164
165 </body>
166 </subsection>
167 <subsection>
168 <title>Het package.mask bestand</title>
169 <body>
170
171 <p>
172 Als u niet wilt dat Portage een bepaald pakket of een specifieke versie van een
173 pakket gebruikt, kunt u deze zelf maskeren door de betreffende regel op te nemen
174 in het <path>/etc/portage/package.mask</path> bestand.
175 </p>
176
177 <p>
178 Bijvoorbeeld, als u niet wilt dat Portage een nieuwere kernelversie dan
179 <c>gentoo-sources-2.6.8.1</c> installeert, kunt u de volgende regel toevoegen
180 aan het <path>package.mask</path> bestand:
181 </p>
182
183 <pre caption="/etc/portage/package.mask voorbeeld">
184 &gt;sys-kernel/gentoo-sources-2.6.8.1
185 </pre>
186
187 </body>
188 </subsection>
189 </section>
190 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20