/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-branches.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-branches.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.4 - (show annotations) (download) (as text)
Thu Aug 3 15:00:22 2006 UTC (11 years, 8 months ago) by neysx
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.3: +22 -19 lines
File MIME type: application/xml
Update from #142649

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3 <!-- $Id$ -->
4
5 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
6 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
7
8 <!-- SYNC: 1.14 -->
9
10 <sections>
11
12 <version>1.7</version>
13 <date>2006-08-01</date>
14
15 <section>
16 <title>Het gebruik van verschillende software takken door elkaar</title>
17 <subsection>
18 <title>De stabiele tak</title>
19 <body>
20
21 <p>
22 De ACCEPT_KEYWORDS variabele definieert welke software tak op uw systeem
23 wordt gebruikt. Gebruik van de standaard, stabiele software voor de gebruikte
24 architectuur, wordt aangeduid met bijvoorbeeld <c>x86</c>.
25 </p>
26
27 <p>
28 We raden u aan alleen de stabiele tak te gebruiken. Indien u echter niet
29 zoveel geeft om stabiliteit en u wilt Gentoo helpen door het zenden van BUG
30 rapporten naar <uri>http://bugs.gentoo.org</uri>, lees dan verder.
31 </p>
32
33 </body>
34 </subsection>
35 <subsection>
36 <title>De Test Tak</title>
37 <body>
38
39 <p>
40 Als u de meest recente applicaties wilt gebruiken, kunt u overwegen de
41 test tak te gebruiken. Om Portage de test tak te laten gebruiken, plaats
42 een ~ voor uw architectuur.
43 </p>
44
45 <p>
46 De pakketten in de test tak is bedoeld om te testen - zoals de naam al doet
47 vermoeden. Het geeft aan dat de ontwikkelaars het pakket functioneel vinden,
48 maar dat het nog niet genoeg getest is. U kunt de eerste zijn die een fout
49 vindt, die u dan kunt rapporteren op <uri link="http://bugs.gentoo.org">
50 bugzilla</uri>. Laat de ontwikkelaars weten wat er fout gaat, zodat ze er iets
51 aan kunnen doen (aub wel in het engels invullen).
52 </p>
53
54 <p>
55 U moet er wel rekening mee houden dat uw systeem onstabiel kan worden,
56 pakketten verkeerd instelt (bijvoorbeeld de afhankelijkheden), erg vaak een
57 update wordt gemaakt (de resultaten van het testen) of dat een pakket helemaal
58 niet werkt. Als u nog niet goed weet hoe Gentoo werkt en de bovenstaande
59 problemen niet zelf kunt oplossen, dan raden we aan om alleen de stabiele
60 tak van Gentoo te gebruiken.
61 </p>
62
63 <p>
64 Om bijvoorbeeld de test tak voor de x86 architectuur te kiezen, wijzig
65 <path>/etc/make.conf</path> en zet:
66 </p>
67
68 <pre caption="Het zetten van de ACCEPT_KEYWORDS variabele">
69 ACCEPT_KEYWORDS="~x86"
70 </pre>
71
72 <p>
73 Als u nu uw systeem vernieuwt, zult u zien dat <e>veel</e> pakketten worden
74 vernieuwd. Vergeet echter niet: als u het systeem vernieuwd hebt, zodat de test
75 tak gebruikt wordt, is er meestal geen gemakkelijke weg terug naar de
76 stabiele, officiƫle tak (tenzij u van te voren een back-up gemaakt hebt
77 natuurlijk).
78 </p>
79
80 </body>
81 </subsection>
82 </section>
83 <section>
84 <title>Combineren van stabiel met test</title>
85 <subsection>
86 <title>De locatie van het package.keywords bestand</title>
87 <body>
88
89 <p>
90 Portage kan gevraagd worden om de test tak voor specifieke pakketten te
91 gebruiken en de stabiele tak voor de rest van het systeem te gebruiken. Om
92 dit voor elkaar te krijgen, dient de pakket categorie en de naam die u wilt
93 gebruiken in de test tak toegevoegd te worden aan
94 <path>/etc/portage/package.keywords</path>. Je kunt ook een map maken (met de
95 zelfde naam) en een lijst van de pakketten van de bestanden in die map.
96 Bijvoorbeeld om de test tak toe
97 te passen voor <c>gnumeric</c>:
98 </p>
99
100 <pre caption="/etc/portage/package.keywords instellingen voor gnumeric, volledige regel">
101 app-office/gnumeric ~x86
102 </pre>
103
104 </body>
105 </subsection>
106 <subsection>
107 <title>Specifieke versies gebruiken om te testen</title>
108 <body>
109
110 <p>
111 Als u een specifieke versie van een applicatie wilt gebruiken van de test
112 tak, maar u wilt niet dat Portage de test tak voor andere versies
113 gebruikt, kunt u de versie toevoegen aan het <path>package.keywords</path>
114 locatie. In dit geval <e>moet</e> u de = operator gebruiken. U kunt ook een
115 versie-reeks opgeven door gebruik te maken van de &lt;=, &lt;, &gt; or
116 &gt;= operators.
117 </p>
118
119 <p>
120 Als u versie-informatie toevoegt, <e>moet</e> u altijd een operator gebruiken.
121 Als u de versie-informatie weglaat, kunt u ervoor kiezen <e>geen</e> operator
122 te gebruiken.
123 </p>
124
125 <p>
126 In het volgende voorbeeld vragen we Portage om gnumeric-1.2.13 te accepteren:
127 </p>
128
129 <pre caption="Gebruik van een specifieke gnumeric versie">
130 =app-office/gnumeric-1.2.13 ~x86
131 </pre>
132
133 </body>
134 </subsection>
135 </section>
136 <section>
137 <title>Gebruik van gemaskeerde pakketten</title>
138 <subsection>
139 <title>Het package.unmask locatie</title>
140 <body>
141
142 <p>
143 De ontwikkelaars van Gentoo geven <b>geen</b> ondersteuning voor het gebruik
144 van deze locatie. Gebruik ze dus voorzichtig. Vragen om hulp met betrekking
145 tot <c>package.unmask</c> en/of <c>package.mask</c> zullen niet worden
146 beantwoord. U bent bij deze gewaarschuwd!
147 </p>
148
149 <p>
150 Als een pakket gemaskeerd is door de Gentoo ontwikkelaars en u het, ondanks de
151 reden die genoemd wordt in het <path>package.mask</path> bestand (standaard te
152 vinden in <path>/usr/portage/profiles</path>), toch wilt gebruiken, plaats dan
153 <e>exact</e> dezelfde regel in <path>/etc/portage/package.unmask</path> (of in
154 een bestand in die map, moest het een map zijn).
155 </p>
156
157 <p>
158 Bijvoorbeeld, als <c>=net-mail/hotwayd-0.8</c> gemaskeerd is, kun u dit masker
159 eraf halen door exact dezelfde regel te plaatsen in het
160 <path>package.unmask</path> locatie:
161 </p>
162
163 <pre caption="/etc/portage/package.unmask">
164 =net-mail/hotwayd-0.8
165 </pre>
166
167 </body>
168 </subsection>
169 <subsection>
170 <title>Het package.mask locatie</title>
171 <body>
172
173 <p>
174 Als u niet wilt dat Portage een bepaald pakket of een specifieke versie van een
175 pakket gebruikt, kunt u deze zelf maskeren door de betreffende regel op te nemen
176 in het <path>/etc/portage/package.mask</path> locatie (of in dat bestand of een
177 bestand in die map).
178 </p>
179
180 <p>
181 Bijvoorbeeld, als u niet wilt dat Portage een nieuwere kernelversie dan
182 <c>gentoo-sources-2.6.8.1</c> installeert, kunt u de volgende regel toevoegen
183 aan het <path>package.mask</path> locatie:
184 </p>
185
186 <pre caption="/etc/portage/package.mask voorbeeld">
187 &gt;sys-kernel/gentoo-sources-2.6.8.1
188 </pre>
189
190 </body>
191 </subsection>
192 </section>
193 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20