/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-ebuild.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-ebuild.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (hide annotations) (download) (as text)
Mon Apr 25 12:16:26 2005 UTC (12 years, 11 months ago) by neysx
Branch: MAIN
File MIME type: application/xml
New files & updates from #90350

1 neysx 1.1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5     <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0 -->
6    
7     <!-- $Header: /var/www/www.gentoo.org/raw_cvs/gentoo/xml/htdocs/doc/en/handbook/hb-portage-ebuild.xml,v 1.6 2004/11/20 22:23:30 neysx Exp $ -->
8    
9     <sections>
10    
11     <version>1.3</version>
12     <date>2004-10-28</date>
13    
14     <section>
15     <title>Emerge en ebuild</title>
16     <body>
17    
18     <p>
19     De <c>ebuild</c> applicatie is een verbinding met het Portage systeem op een
20     lager niveau. Door deze applicatie te gebruiken, kun je op een bepaalde ebuild
21     specifieke acties uitvoeren. Je kunt bijvoorbeeld de individuele
22     installatiestappen zelf uitvoeren.
23     </p>
24    
25     <p>
26     Het gebruik van <c>ebuild</c> is meer voor ontwikkel doeleinden; meer informatie
27     over <c>ebuild</c> kan dan ook worden gevonden in het
28     <uri link="/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml">Ontwikkelaars Handboek</uri>
29     (Engelstalig). We zullen echter wel uitleggen welke ebuild stappen gebruikt
30     worden door Portage tijdens het installatieproces van een bepaalde applicatie
31     en hoe je de post-configuratie stappen die sommige ebuilds je toelaten te
32     gebruiken kunt toepassen.
33     </p>
34    
35     </body>
36     </section>
37     <section>
38     <title>Handmatig applicaties installeren</title>
39     <subsection>
40     <title>De bron downloaden &amp; controleren</title>
41     <body>
42    
43     <p>
44     Wanneer je <c>ebuild</c> tegen een bepaald ebuild bestand gebruikt, zal het
45     controleren of de controle som gelijk is aan de controle som die gevonden kan
46     worden in het bijbehorende <path>Manifest</path> of
47     <path>files/digest-&lt;name&gt;-&lt;version&gt;</path> bestand. Dit gebeurt
48     nadat de bronbestanden gedownload zijn.
49     </p>
50    
51     <p>
52     Om bronbestanden te downloaden met behulp van <c>ebuild</c>, start:
53     </p>
54    
55     <pre caption="Downloaden van de bronnen">
56     # <i>ebuild pad/naar/ebuild fetch</i>
57     </pre>
58    
59     <p>
60     Als de md5som van de ebuild niet gelijk is aan degene die genoemd wordt in het
61     <path>Manifest</path> bestand, of een van de gedownloade bronnen is anders dan
62     wat genoemd wordt in het <path>files/digest-&lt;package&gt;</path> bestand,
63     krijg je een foutmelding die vergelijkbaar is met deze:
64     </p>
65    
66     <pre caption="Ebuild checksum fout">
67     !!! File is corrupt or incomplete. (Digests do not match)
68     >>> our recorded digest: db20421ce35e8e54346e3ef19e60e4ee
69     >>> your file's digest: f10392b7c0b2bbc463ad09642606a7d6
70     </pre>
71    
72     <p>
73     De volgende regel zal vermelden welke bestand de foute is.
74     </p>
75    
76     <p>
77     Als je zeker weet dat de ebuild zelf en de door jou gedownloade bronnen correct
78     zijn, kun je het <path>Manifest</path> en het
79     <path>digest-&lt;package&gt;</path> bestand opnieuw aanmaken door gebruik te
80     maken van <c>ebuild</c>'s digest functionaliteit:
81     </p>
82    
83     <pre caption="Opnieuw maken van Manifest and digest">
84     # <i>ebuild pad/naar/ebuild digest</i>
85     </pre>
86    
87     </body>
88     </subsection>
89     <subsection>
90     <title>Het uitpakken van de bronbestanden</title>
91     <body>
92    
93     <p>
94     Om de bron bestanden uit te pakken in <path>/var/tmp/portage</path> (of elke
95     andere map die je hebt ingesteld in <path>/etc/make.conf</path>), start
96     <c>ebuild</c>'s uitpak functionaliteit:
97     </p>
98    
99     <pre caption="Het uitpakken van de bronbestanden">
100     # <i>ebuild pad/naar/ebuild unpack</i>
101     </pre>
102    
103     <p>
104     Dit zal ebuild's src_unpack() functie starten (welke standaard zal uitpakken als
105     geen src_unpack() functie gedefinieerd is). Tevens worden in deze stap alle
106     benodigde patches toegepast.
107     </p>
108    
109     </body>
110     </subsection>
111     <subsection>
112     <title>het compileren van de bronbestanden</title>
113     <body>
114    
115     <p>
116     De volgende stap in het installatie proces, is het compileren van de
117     bronbestanden. <c>ebuild</c>'s compileer functionaliteit zorgt voor deze stap
118     door het starten van de src_compile() functie in de ebuild. Dit geldt tevens
119     voor de configuratie stappen indien van toepassing.
120     </p>
121    
122     <pre caption="Het Compileren van de bron bestanden">
123     # <i>ebuild pad/naar/ebuild compile</i>
124     </pre>
125    
126     <p>
127     Je wordt geadviseerd om ebuild's src_compile() functie te wijzigen als je de
128     compileer instructies wilt wijzigen. Je kunt Portage ook voor de gek houden
129     zodat het denkt dat de <c>ebuild</c> applicatie de compilatie stappen afgerond
130     heeft. Start alle benodigde commando's zelf en creeer een leeg bestand met de
131     naam <path>.compiled</path> in the werkmap:
132     </p>
133    
134     <pre caption="Portage informeren over de afgeronde compilatie taken">
135     # <i>touch .compiled</i>
136     </pre>
137    
138     </body>
139     </subsection>
140     <subsection>
141     <title>De bestanden installeren in een tijdelijke lokatie</title>
142     <body>
143    
144     <p>
145     Gedurende de volgende stap zal Portage alle benodigde bestanden in een
146     tijdelijke lokatie installeren. Deze map zal dan alle bestanden bevatten die
147     geinstalleerd zullen worden in het produktiebestandsysteem. Je kan dit bereiken
148     door <c>ebuild</c>'s install functionaliteit, welke de ebuild's src_install()
149     functie start:
150     </p>
151    
152     <pre caption="Het installeren van de bestanden">
153     <i>ebuild pad/naar/ebuild install</i>
154     </pre>
155    
156     </body>
157     </subsection>
158     <subsection>
159     <title>Het installeren van de bestanden op het produktiebestandsysteem</title>
160     <body>
161    
162     <p>
163     De laatste stap is het installeren van alle bestanden op het
164     produktiebestandsysteem en deze registreren in bij Portage. <c>ebuild</c> noemt
165     deze fase "qmerge" en het bevat de volgende stappen:
166     </p>
167    
168     <ul>
169     <li>Start de pkg_preinst() functie indien gespecificeerd</li>
170     <li>Kopieer alle bestanden naar het produktie bestandsysteem</li>
171     <li>Registreer the bestanden bij Portage</li>
172     <li>Start de pkg_postinst() functie indien gespecificeerd</li>
173     </ul>
174    
175     <p>
176     Start <c>ebuild</c>'s qmerge functionaliteit om deze stappen uit te voeren:
177     </p>
178    
179     <pre caption="Het installeren van de bestanden op het produktiebestandsysteem">
180     # <i>ebuild pad/naar/ebuild qmerge</i>
181     </pre>
182    
183     </body>
184     </subsection>
185     <subsection>
186     <title>het opschonen van de tijdelijke map</title>
187     <body>
188    
189     <p>
190     Als laatste stap kun je de tijdelijke map opschonen door gebruik te maken van
191     <c>ebuild</c>'s clean functionaliteit:
192     </p>
193    
194     <pre caption="Het opschonen van de tijdelijke directorie">
195     # <i>ebuild pad/naar/ebuild clean</i>
196     </pre>
197    
198     </body>
199     </subsection>
200     </section>
201     <section>
202     <title>Additionele Ebuild eigenschappen</title>
203     <subsection>
204     <title>Het draaien van alle installatie gerelateerde commnando's</title>
205     <body>
206    
207     <p>
208     Gebruik <c>ebuild</c>'s installatie functionaliteit om het downloaden,
209     uitpakken, compileren, installeren en qmerge commando's in een keer uit te
210     voeren:
211     </p>
212    
213     <pre caption="Het installeren van applicaties">
214     # <i>ebuild pad/naar/ebuild merge</i>
215     </pre>
216    
217     </body>
218     </subsection>
219     <subsection>
220     <title>Het uitvoeren van configuratie stappen</title>
221     <body>
222    
223     <p>
224     Sommige applicaties bevatten instructies om een pakket verder af te configuren
225     op je systeem. Deze instructies kunnen interactief zijn en worden daarom niet
226     automatisch uitgevoerd. Om deze configuratie stappen uit te voeren, die genoemd
227     worden in de (optionele) config() functie van ebuild, gebruik <c>ebuild</c>'s
228     config functionaliteit:
229     </p>
230    
231     <pre caption="Een pakket afconfigureren">
232     # <i>ebuild pad/naar/ebuild config</i>
233     </pre>
234    
235     </body>
236     </subsection>
237     <subsection>
238     <title>Een (RPM) Pakket bouwen</title>
239     <body>
240    
241     <p>
242     Je kunt Portage instrueren om van een ebuild een binair pakket of zelfs een
243     RPM bestand te maken. Gebruik <c>ebuild</c>'s package of rpm functionaliteit om
244     deze pakketten te maken. Er zijn echter een aantal verschillen tussen deze
245     functionaliteiten:
246     </p>
247    
248     <ul>
249     <li>
250     De package functionaliteit lijkt erg op de merge functionaliteit, in het
251     starten van alle benodigde stappen (fetch, unpack, compile, install) voordat
252     het pakket aangemaakt wordt
253     </li>
254     <li>
255     De rpm functionaliteit bouwt een RPM pakket van een bestand dat aangemaakt
256     is <e>nadat</e> <c>ebuild</c>'s install functionaliteit gedraaid heeft.
257     </li>
258     </ul>
259    
260     <pre caption="Het aanmaken van pakketten">
261     <comment>(Voor een Portage-compatible binair pakket)</comment>
262     # <i>ebuild pad/naar/ebuild package</i>
263    
264     <comment>(Voor een RPM pakket)</comment>
265     # <i>ebuild pad/naar/ebuild rpm</i>
266     </pre>
267    
268     <p>
269     Het aangemaakte RPM bestand bevat echter niet de afhankelijkheidsinformatie van
270     de ebuild.
271     </p>
272    
273     </body>
274     </subsection>
275     </section>
276     <section>
277     <title>Meer Informatie</title>
278     <subsection>
279     <body>
280    
281     <p>
282     Voor meer informatie over Portage, de ebuild applicatie en ebuild bestanden,
283     raadpleeg de volgende man pagina's:
284     </p>
285    
286     <pre caption="Man pages">
287     $ <i>man portage</i> <comment>(Portage zelf)</comment>
288     $ <i>man emerge</i> <comment>(Het emerge commando)</comment>
289     $ <i>man ebuild</i> <comment>(Het ebuild commando)</comment>
290     $ <i>man 5 ebuild</i> <comment>(Het ebuild bestand syntax)</comment>
291     </pre>
292    
293     <p>
294     Je kan tevens meer informatie over het ontwikkelen vinden in het
295     <uri link="/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml">ontwikkelaars Handboek</uri>
296     (Engelstalig).
297     </p>
298    
299     </body>
300     </subsection>
301     </section>
302     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20