/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-ebuild.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-ebuild.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations) (download) (as text)
Tue Mar 21 13:38:35 2006 UTC (12 years, 2 months ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.1: +302 -302 lines
File MIME type: application/xml
#126987 large update and new files

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6
7 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-ebuild.xml,v 1.1 2005/04/25 12:16:26 neysx Exp $ -->
8
9 <sections>
10
11 <version>1.3</version>
12 <date>2004-10-24</date>
13
14 <section>
15 <title>Emerge en ebuild</title>
16 <body>
17
18 <p>
19 De <c>ebuild</c> applicatie is een verbinding met het Portage systeem op een
20 lager niveau. Door deze applicatie te gebruiken, kunt u op een bepaalde ebuild
21 specifieke acties uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld de individuele
22 installatie stappen zelf uitvoeren.
23 </p>
24
25 <p>
26 Het gebruik van <c>ebuild</c> is bedoeld voor het ontwikkelen van nieuwe
27 applicaties en meer informatie over <c>ebuild</c> kan dan ook worden gevonden
28 in het <uri link="/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml">Ontwikkelaars
29 Handboek</uri> (Engelstalig). We zullen echter wel uitleggen welke ebuild
30 stappen gebruikt worden door Portage tijdens het installatieproces van een
31 voorbeeld applicatie en hoe u de post-configuratie stappen die sommige ebuilds
32 u toelaten te gebruiken kunt toepassen.
33 </p>
34
35 </body>
36 </section>
37 <section>
38 <title>Handmatig applicaties installeren</title>
39 <subsection>
40 <title>De bron downloaden &amp; controleren</title>
41 <body>
42
43 <p>
44 Wanneer u <c>ebuild</c> tegen een bepaald ebuild bestand gebruikt, zal het
45 controleren of de controle som gelijk is aan de controle som die gevonden kan
46 worden in het bijbehorende <path>Manifest</path> of het bestand
47 <path>files/digest-&lt;name&gt;-&lt;version&gt;</path>. Dit gebeurt
48 nadat de bronbestanden gedownload zijn.
49 </p>
50
51 <p>
52 Om bronbestanden te downloaden met behulp van <c>ebuild</c>, start:
53 </p>
54
55 <pre caption="Downloaden van de bronnen">
56 # <i>ebuild map/van/ebuild fetch</i>
57 </pre>
58
59 <p>
60 Als de md5som van de ebuild niet gelijk is aan degene die genoemd wordt in het
61 bestand <path>Manifest</path>, of een van de gedownloade bronnen is anders dan
62 wat genoemd wordt in het <path>files/digest-&lt;package&gt;</path> bestand,
63 krijgt u een foutmelding die vergelijkbaar is met deze:
64 </p>
65
66 <pre caption="Ebuild checksum fout">
67 !!! File is corrupt or incomplete. (Digests do not match)
68 >>> our recorded digest: db20421ce35e8e54346e3ef19e60e4ee
69 >>> your file's digest: f10392b7c0b2bbc463ad09642606a7d6
70 </pre>
71
72 <p>
73 De volgende regel zal vermelden welke bestand de foute is.
74 </p>
75
76 <p>
77 Als u zeker weet dat de ebuild zelf en de door u gedownloade bronnen correct
78 zijn, kunt u de bestanden <path>Manifest</path> en
79 <path>digest-&lt;package&gt;</path> opnieuw aanmaken door gebruik te
80 maken van <c>ebuild</c>'s digest functionaliteit:
81 </p>
82
83 <pre caption="Opnieuw maken van Manifest and digest">
84 # <i>ebuild map/van/ebuild digest</i>
85 </pre>
86
87 </body>
88 </subsection>
89 <subsection>
90 <title>Het uitpakken van de bronbestanden</title>
91 <body>
92
93 <p>
94 Om de bron bestanden uit te pakken in <path>/var/tmp/portage</path> (of elke
95 andere map die u hebt ingesteld in <path>/etc/make.conf</path>), start u de
96 uitpak functie van <c>ebuild</c>:
97 </p>
98
99 <pre caption="Het uitpakken van de bronbestanden">
100 # <i>ebuild map/van/ebuild unpack</i>
101 </pre>
102
103 <p>
104 Dit zal ebuild's src_unpack() functie starten (welke standaard zal uitpakken als
105 geen src_unpack() functie gedefinieerd is). Tevens worden in deze stap alle
106 benodigde patches toegepast.
107 </p>
108
109 </body>
110 </subsection>
111 <subsection>
112 <title>het compileren van de bronbestanden</title>
113 <body>
114
115 <p>
116 De volgende stap in het installatie proces, is het compileren van de
117 bronbestanden. <c>ebuild</c>'s compileer functionaliteit zorgt voor deze stap
118 door het starten van de src_compile() functie in de ebuild. Dit geldt tevens
119 voor de configuratie stappen indien van toepassing.
120 </p>
121
122 <pre caption="Het Compileren van de bron bestanden">
123 # <i>ebuild map/van/ebuild compile</i>
124 </pre>
125
126 <p>
127 U wordt geadviseerd om ebuild's src_compile() functie te wijzigen als u de
128 compileer instructies wilt wijzigen. U kunt Portage ook voor de gek houden
129 zodat het denkt dat de <c>ebuild</c> applicatie de compilatie stappen afgerond
130 heeft. Start alle benodigde commando's zelf en creëer een leeg bestand met de
131 naam <path>.compiled</path> in de werkmap:
132 </p>
133
134 <pre caption="Portage informeren over de afgeronde compilatie taken">
135 # <i>touch .compiled</i>
136 </pre>
137
138 </body>
139 </subsection>
140 <subsection>
141 <title>De bestanden installeren in een tijdelijke lokatie</title>
142 <body>
143
144 <p>
145 Gedurende de volgende stap zal Portage alle benodigde bestanden in een
146 tijdelijke lokatie installeren. Deze map zal dan alle bestanden bevatten die
147 geïnstalleerd zullen worden in het produktiebestandssysteem. U kan dit bereiken
148 door <c>ebuild</c>'s install functie, welke de ebuild's src_install()
149 functie start:
150 </p>
151
152 <pre caption="Het installeren van de bestanden">
153 # <i>ebuild map/van/ebuild install</i>
154 </pre>
155
156 </body>
157 </subsection>
158 <subsection>
159 <title>Het installeren van de bestanden op het produktiebestandssysteem</title>
160 <body>
161
162 <p>
163 De laatste stap is het installeren van alle bestanden op het
164 produktiebestandsysteem en deze registreren in bij Portage. <c>ebuild</c> noemt
165 deze fase "qmerge" en het bevat de volgende stappen:
166 </p>
167
168 <ul>
169 <li>Start de pkg_preinst() functie indien gespecificeerd</li>
170 <li>Kopieer alle bestanden naar het produktie bestandssysteem</li>
171 <li>Registreer de bestanden bij Portage</li>
172 <li>Start de pkg_postinst() functie indien gespecificeerd</li>
173 </ul>
174
175 <p>
176 Start <c>ebuild</c>'s qmerge functionaliteit om deze stappen uit te voeren:
177 </p>
178
179 <pre caption="Het installeren van de bestanden op het produktiebestandsysteem">
180 # <i>ebuild map/van/ebuild qmerge</i>
181 </pre>
182
183 </body>
184 </subsection>
185 <subsection>
186 <title>Het opschonen van de tijdelijke map</title>
187 <body>
188
189 <p>
190 Als laatste stap kunt u de tijdelijke map opschonen door gebruik te maken van
191 <c>ebuild</c>'s clean functionaliteit:
192 </p>
193
194 <pre caption="Het opschonen van de tijdelijke map">
195 # <i>ebuild map/van/ebuild clean</i>
196 </pre>
197
198 </body>
199 </subsection>
200 </section>
201 <section>
202 <title>Extra Ebuild opties</title>
203 <subsection>
204 <title>Het draaien van alle installatie gerelateerde commando's</title>
205 <body>
206
207 <p>
208 Gebruik <c>ebuild</c>'s installatie functies om het downloaden,
209 uitpakken, compileren, installeren en qmerge commando's in één keer uit te
210 voeren:
211 </p>
212
213 <pre caption="Het installeren van applicaties">
214 # <i>ebuild map/naar/ebuild merge</i>
215 </pre>
216
217 </body>
218 </subsection>
219 <subsection>
220 <title>Het uitvoeren van de configuratie stappen</title>
221 <body>
222
223 <p>
224 Sommige applicaties bevatten instructies om een pakket verder te configureren
225 op uw systeem. Deze instructies kunnen interactief zijn en worden daarom niet
226 automatisch uitgevoerd. Om deze configuratie stappen uit te voeren, die genoemd
227 worden in de (optionele) config() functie van ebuild, gebruik <c>ebuild</c>'s
228 config functionaliteit:
229 </p>
230
231 <pre caption="Een pakket verder configureren">
232 # <i>ebuild map/van/ebuild config</i>
233 </pre>
234
235 </body>
236 </subsection>
237 <subsection>
238 <title>Een (RPM) Pakket bouwen</title>
239 <body>
240
241 <p>
242 U kunt Portage instrueren om van een ebuild een binair pakket of zelfs een
243 RPM bestand te maken. Gebruik <c>ebuild</c>'s package of rpm functionaliteit om
244 deze pakketten te maken. Er zijn echter een aantal verschillen tussen deze
245 functies:
246 </p>
247
248 <ul>
249 <li>
250 De package functie lijkt erg op de merge functie, in het
251 starten van alle benodigde stappen (fetch, unpack, compile, install) voordat
252 het pakket aangemaakt wordt
253 </li>
254 <li>
255 De rpm functie bouwt een RPM pakket van een bestand dat aangemaakt
256 is <e>nadat</e> <c>ebuild</c>'s install functionaliteit gedraaid heeft.
257 </li>
258 </ul>
259
260 <pre caption="Het aanmaken van pakketten">
261 <comment>(Voor een Portage-compatible binair pakket)</comment>
262 # <i>ebuild map/van/ebuild package</i>
263
264 <comment>(Voor een RPM pakket)</comment>
265 # <i>ebuild map/van/ebuild rpm</i>
266 </pre>
267
268 <p>
269 Het aangemaakte RPM bestand bevat echter niet de afhankelijkheidsinformatie van
270 de ebuild.
271 </p>
272
273 </body>
274 </subsection>
275 </section>
276 <section>
277 <title>Meer Informatie</title>
278 <subsection>
279 <body>
280
281 <p>
282 Voor meer informatie over Portage, de ebuild applicatie en ebuild bestanden,
283 raadpleeg de volgende man pagina's:
284 </p>
285
286 <pre caption="Man pages">
287 $ <i>man portage</i> <comment>(Portage zelf)</comment>
288 $ <i>man emerge</i> <comment>(Het emerge commando)</comment>
289 $ <i>man ebuild</i> <comment>(Het ebuild commando)</comment>
290 $ <i>man 5 ebuild</i> <comment>(De ebuild bestand syntax)</comment>
291 </pre>
292
293 <p>
294 U kunt tevens meer informatie over het ontwikkelen vinden in het
295 <uri link="/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml">ontwikkelaars Handboek</uri>
296 (Engelstalig).
297 </p>
298
299 </body>
300 </subsection>
301 </section>
302 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20