/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-ebuild.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-ebuild.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.3 - (hide annotations) (download) (as text)
Fri Sep 1 17:39:29 2006 UTC (11 years, 7 months ago) by neysx
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.2: +1 -1 lines
File MIME type: application/xml
s/$header$/$Id$/

1 neysx 1.2 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5     <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6    
7 neysx 1.3 <!-- $Id: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-ebuild.xml,v 1.2 2006/03/21 13:38:35 neysx Exp $ -->
8 neysx 1.2
9     <sections>
10    
11     <version>1.3</version>
12     <date>2004-10-24</date>
13    
14     <section>
15     <title>Emerge en ebuild</title>
16     <body>
17    
18     <p>
19     De <c>ebuild</c> applicatie is een verbinding met het Portage systeem op een
20     lager niveau. Door deze applicatie te gebruiken, kunt u op een bepaalde ebuild
21     specifieke acties uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld de individuele
22     installatie stappen zelf uitvoeren.
23     </p>
24    
25     <p>
26     Het gebruik van <c>ebuild</c> is bedoeld voor het ontwikkelen van nieuwe
27     applicaties en meer informatie over <c>ebuild</c> kan dan ook worden gevonden
28     in het <uri link="/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml">Ontwikkelaars
29     Handboek</uri> (Engelstalig). We zullen echter wel uitleggen welke ebuild
30     stappen gebruikt worden door Portage tijdens het installatieproces van een
31     voorbeeld applicatie en hoe u de post-configuratie stappen die sommige ebuilds
32     u toelaten te gebruiken kunt toepassen.
33     </p>
34    
35     </body>
36     </section>
37     <section>
38     <title>Handmatig applicaties installeren</title>
39     <subsection>
40     <title>De bron downloaden &amp; controleren</title>
41     <body>
42    
43     <p>
44     Wanneer u <c>ebuild</c> tegen een bepaald ebuild bestand gebruikt, zal het
45     controleren of de controle som gelijk is aan de controle som die gevonden kan
46     worden in het bijbehorende <path>Manifest</path> of het bestand
47     <path>files/digest-&lt;name&gt;-&lt;version&gt;</path>. Dit gebeurt
48     nadat de bronbestanden gedownload zijn.
49     </p>
50    
51     <p>
52     Om bronbestanden te downloaden met behulp van <c>ebuild</c>, start:
53     </p>
54    
55     <pre caption="Downloaden van de bronnen">
56     # <i>ebuild map/van/ebuild fetch</i>
57     </pre>
58    
59     <p>
60     Als de md5som van de ebuild niet gelijk is aan degene die genoemd wordt in het
61     bestand <path>Manifest</path>, of een van de gedownloade bronnen is anders dan
62     wat genoemd wordt in het <path>files/digest-&lt;package&gt;</path> bestand,
63     krijgt u een foutmelding die vergelijkbaar is met deze:
64     </p>
65    
66     <pre caption="Ebuild checksum fout">
67     !!! File is corrupt or incomplete. (Digests do not match)
68     >>> our recorded digest: db20421ce35e8e54346e3ef19e60e4ee
69     >>> your file's digest: f10392b7c0b2bbc463ad09642606a7d6
70     </pre>
71    
72     <p>
73     De volgende regel zal vermelden welke bestand de foute is.
74     </p>
75    
76     <p>
77     Als u zeker weet dat de ebuild zelf en de door u gedownloade bronnen correct
78     zijn, kunt u de bestanden <path>Manifest</path> en
79     <path>digest-&lt;package&gt;</path> opnieuw aanmaken door gebruik te
80     maken van <c>ebuild</c>'s digest functionaliteit:
81     </p>
82    
83     <pre caption="Opnieuw maken van Manifest and digest">
84     # <i>ebuild map/van/ebuild digest</i>
85     </pre>
86    
87     </body>
88     </subsection>
89     <subsection>
90     <title>Het uitpakken van de bronbestanden</title>
91     <body>
92    
93     <p>
94     Om de bron bestanden uit te pakken in <path>/var/tmp/portage</path> (of elke
95     andere map die u hebt ingesteld in <path>/etc/make.conf</path>), start u de
96     uitpak functie van <c>ebuild</c>:
97     </p>
98    
99     <pre caption="Het uitpakken van de bronbestanden">
100     # <i>ebuild map/van/ebuild unpack</i>
101     </pre>
102    
103     <p>
104     Dit zal ebuild's src_unpack() functie starten (welke standaard zal uitpakken als
105     geen src_unpack() functie gedefinieerd is). Tevens worden in deze stap alle
106     benodigde patches toegepast.
107     </p>
108    
109     </body>
110     </subsection>
111     <subsection>
112     <title>het compileren van de bronbestanden</title>
113     <body>
114    
115     <p>
116     De volgende stap in het installatie proces, is het compileren van de
117     bronbestanden. <c>ebuild</c>'s compileer functionaliteit zorgt voor deze stap
118     door het starten van de src_compile() functie in de ebuild. Dit geldt tevens
119     voor de configuratie stappen indien van toepassing.
120     </p>
121    
122     <pre caption="Het Compileren van de bron bestanden">
123     # <i>ebuild map/van/ebuild compile</i>
124     </pre>
125    
126     <p>
127     U wordt geadviseerd om ebuild's src_compile() functie te wijzigen als u de
128     compileer instructies wilt wijzigen. U kunt Portage ook voor de gek houden
129     zodat het denkt dat de <c>ebuild</c> applicatie de compilatie stappen afgerond
130     heeft. Start alle benodigde commando's zelf en creëer een leeg bestand met de
131     naam <path>.compiled</path> in de werkmap:
132     </p>
133    
134     <pre caption="Portage informeren over de afgeronde compilatie taken">
135     # <i>touch .compiled</i>
136     </pre>
137    
138     </body>
139     </subsection>
140     <subsection>
141     <title>De bestanden installeren in een tijdelijke lokatie</title>
142     <body>
143    
144     <p>
145     Gedurende de volgende stap zal Portage alle benodigde bestanden in een
146     tijdelijke lokatie installeren. Deze map zal dan alle bestanden bevatten die
147     geïnstalleerd zullen worden in het produktiebestandssysteem. U kan dit bereiken
148     door <c>ebuild</c>'s install functie, welke de ebuild's src_install()
149     functie start:
150     </p>
151    
152     <pre caption="Het installeren van de bestanden">
153     # <i>ebuild map/van/ebuild install</i>
154     </pre>
155    
156     </body>
157     </subsection>
158     <subsection>
159     <title>Het installeren van de bestanden op het produktiebestandssysteem</title>
160     <body>
161    
162     <p>
163     De laatste stap is het installeren van alle bestanden op het
164     produktiebestandsysteem en deze registreren in bij Portage. <c>ebuild</c> noemt
165     deze fase "qmerge" en het bevat de volgende stappen:
166     </p>
167    
168     <ul>
169     <li>Start de pkg_preinst() functie indien gespecificeerd</li>
170     <li>Kopieer alle bestanden naar het produktie bestandssysteem</li>
171     <li>Registreer de bestanden bij Portage</li>
172     <li>Start de pkg_postinst() functie indien gespecificeerd</li>
173     </ul>
174    
175     <p>
176     Start <c>ebuild</c>'s qmerge functionaliteit om deze stappen uit te voeren:
177     </p>
178    
179     <pre caption="Het installeren van de bestanden op het produktiebestandsysteem">
180     # <i>ebuild map/van/ebuild qmerge</i>
181     </pre>
182    
183     </body>
184     </subsection>
185     <subsection>
186     <title>Het opschonen van de tijdelijke map</title>
187     <body>
188    
189     <p>
190     Als laatste stap kunt u de tijdelijke map opschonen door gebruik te maken van
191     <c>ebuild</c>'s clean functionaliteit:
192     </p>
193    
194     <pre caption="Het opschonen van de tijdelijke map">
195     # <i>ebuild map/van/ebuild clean</i>
196     </pre>
197    
198     </body>
199     </subsection>
200     </section>
201     <section>
202     <title>Extra Ebuild opties</title>
203     <subsection>
204     <title>Het draaien van alle installatie gerelateerde commando's</title>
205     <body>
206    
207     <p>
208     Gebruik <c>ebuild</c>'s installatie functies om het downloaden,
209     uitpakken, compileren, installeren en qmerge commando's in één keer uit te
210     voeren:
211     </p>
212    
213     <pre caption="Het installeren van applicaties">
214     # <i>ebuild map/naar/ebuild merge</i>
215     </pre>
216    
217     </body>
218     </subsection>
219     <subsection>
220     <title>Het uitvoeren van de configuratie stappen</title>
221     <body>
222    
223     <p>
224     Sommige applicaties bevatten instructies om een pakket verder te configureren
225     op uw systeem. Deze instructies kunnen interactief zijn en worden daarom niet
226     automatisch uitgevoerd. Om deze configuratie stappen uit te voeren, die genoemd
227     worden in de (optionele) config() functie van ebuild, gebruik <c>ebuild</c>'s
228     config functionaliteit:
229     </p>
230    
231     <pre caption="Een pakket verder configureren">
232     # <i>ebuild map/van/ebuild config</i>
233     </pre>
234    
235     </body>
236     </subsection>
237     <subsection>
238     <title>Een (RPM) Pakket bouwen</title>
239     <body>
240    
241     <p>
242     U kunt Portage instrueren om van een ebuild een binair pakket of zelfs een
243     RPM bestand te maken. Gebruik <c>ebuild</c>'s package of rpm functionaliteit om
244     deze pakketten te maken. Er zijn echter een aantal verschillen tussen deze
245     functies:
246     </p>
247    
248     <ul>
249     <li>
250     De package functie lijkt erg op de merge functie, in het
251     starten van alle benodigde stappen (fetch, unpack, compile, install) voordat
252     het pakket aangemaakt wordt
253     </li>
254     <li>
255     De rpm functie bouwt een RPM pakket van een bestand dat aangemaakt
256     is <e>nadat</e> <c>ebuild</c>'s install functionaliteit gedraaid heeft.
257     </li>
258     </ul>
259    
260     <pre caption="Het aanmaken van pakketten">
261     <comment>(Voor een Portage-compatible binair pakket)</comment>
262     # <i>ebuild map/van/ebuild package</i>
263    
264     <comment>(Voor een RPM pakket)</comment>
265     # <i>ebuild map/van/ebuild rpm</i>
266     </pre>
267    
268     <p>
269     Het aangemaakte RPM bestand bevat echter niet de afhankelijkheidsinformatie van
270     de ebuild.
271     </p>
272    
273     </body>
274     </subsection>
275     </section>
276     <section>
277     <title>Meer Informatie</title>
278     <subsection>
279     <body>
280    
281     <p>
282     Voor meer informatie over Portage, de ebuild applicatie en ebuild bestanden,
283     raadpleeg de volgende man pagina's:
284     </p>
285    
286     <pre caption="Man pages">
287     $ <i>man portage</i> <comment>(Portage zelf)</comment>
288     $ <i>man emerge</i> <comment>(Het emerge commando)</comment>
289     $ <i>man ebuild</i> <comment>(Het ebuild commando)</comment>
290     $ <i>man 5 ebuild</i> <comment>(De ebuild bestand syntax)</comment>
291     </pre>
292    
293     <p>
294     U kunt tevens meer informatie over het ontwikkelen vinden in het
295     <uri link="/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml">ontwikkelaars Handboek</uri>
296     (Engelstalig).
297     </p>
298    
299     </body>
300     </subsection>
301     </section>
302     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20