/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-tools.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-tools.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.3 - (hide annotations) (download) (as text)
Fri Sep 1 17:39:29 2006 UTC (11 years, 8 months ago) by neysx
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.2: +1 -1 lines
File MIME type: application/xml
s/$header$/$Id$/

1 neysx 1.1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 neysx 1.2 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6 neysx 1.1
7 neysx 1.3 <!-- $Id: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-tools.xml,v 1.2 2006/03/21 13:38:35 neysx Exp $ -->
8 neysx 1.1
9     <sections>
10    
11 neysx 1.2 <version>1.4</version>
12     <date>2005-07-28</date>
13 neysx 1.1
14     <section>
15     <title>etc-update</title>
16     <body>
17    
18     <p>
19     <c>etc-update</c> is programma dat helpt bij het installeren van
20     <path>._cfg0000_&lt;naam&gt;</path> bestanden. Het levert een interactieve
21     installatie setup en kan ook belangrijke wijzigingen automatisch installeren.
22     <path>._cfg0000_&lt;naam&gt;</path> bestanden worden aangemaakt door Portage
23     als het een bestand wil plaatsen in een door de CONFIG_PROTECT variabele
24     beschermde map.
25     </p>
26    
27     <p>
28     Starten van <c>etc-update</c> is vrij eenvoudig:
29     </p>
30    
31     <pre caption="Het starten van etc-update">
32     # <i>etc-update</i>
33     </pre>
34    
35     <p>
36 neysx 1.2 Na het installeren van de eenvoudige veranderingen, zult u een lijst met
37 neysx 1.1 beschermde bestanden te zien krijgen. Deze wachten met een verandering.
38 neysx 1.2 Onderaan zult u begroet worden door de mogelijke keuzes:
39 neysx 1.1 </p>
40    
41     <pre caption="etc-update keuzes">
42     Please select a file to edit by entering the corresponding number.
43     (-1 to exit) (-3 to auto merge all remaining files)
44     (-5 to auto-merge AND not use 'mv -i'):
45     </pre>
46    
47     <p>
48 neysx 1.2 Als u <c>-1</c> geeft, zal <c>etc-update</c> stoppen zonder een wijziging uit
49 neysx 1.1 te voeren. Bij <c>-3</c> of <c>-5</c> zullen <e>alle</e> getoonde configuratie
50     bestanden overschreven worden door de nieuwere versies. Het is daar om erg
51     belangrijk om eerst de bestanden te kiezen die niet gewijzigd dienen te worden.
52 neysx 1.2 Dit kan door eenvoudig het nummer links van een configuratie bestand op te
53     geven.
54 neysx 1.1 </p>
55    
56     <p>
57     Als voorbeeld kiezen we het configuratie bestand <path>/etc/pear.conf</path>:
58     </p>
59    
60     <pre caption="Vernieuwen van een specifiek configuratie bestand">
61     Beginning of differences between /etc/pear.conf and /etc/._cfg0000_pear.conf
62     <comment>[...]</comment>
63     End of differences between /etc/pear.conf and /etc/._cfg0000_pear.conf
64     1) Replace original with update
65     2) Delete update, keeping original as is
66     3) Interactively merge original with update
67     4) Show differences again
68     </pre>
69    
70     <p>
71 neysx 1.2 U kunt nu de verschillen tussen beide bestanden zien. Als u denkt dat het
72     nieuwe configuratie bestand zonder problemen gebruikt kan worden, geef dan
73     <c>1</c>. Als u denkt dat het nieuwe bestand niet nodig is, of geen nieuwe of
74     bruikbare informatie bevat, kies dan een <c>2</c>. Als u het huidige
75     configuratie bestand interactief wilt vernieuwen, kies dan <c>3</c>.
76 neysx 1.1 </p>
77    
78     <p>
79     Er is geen reden om het interactief samenvoegen hier verder uit te leggen. Om
80 neysx 1.2 compleet te zijn, zullen we nu de mogelijke commando's bespreken die u tot uw
81 neysx 1.1 beschikking hebt tijdens het interactief samenvoegen van twee bestanden.
82 neysx 1.2 U zult begroet worden met twee regels (de originele regel en de nieuwe,
83     voorgestelde, regel) en een regel waar u één van de volgende commando's op kan
84 neysx 1.1 geven:
85     </p>
86    
87     <pre caption="Commando's die beschikbaar zijn voor het interactief samenvoegen">
88     ed: Pas aan en gebruik dan beide versies, elk voorzien van een commentaar.
89     eb: Pas aan en gebruik dan beide versies.
90     el: pas aan en gebruik dan de linkse versie.
91     er: Pas aan en gebruik dan de rechtse versie.
92     e: Pas een nieuwe versie aan.
93     l: Gebruik de linkse versie.
94     r: Gebruik de rechtse versie.
95     s: Voeg stil de overeenkomstige regels toe.
96     v: Voeg, uitgebreid overeenkomstige regels toe.
97     q: Einde.
98     </pre>
99    
100     <p>
101 neysx 1.2 Als u klaar bent met het vernieuwen van belangrijke configuratie bestanden,
102     kunt u automatisch de andere configuratie bestanden vernieuwen.
103     <c>etc-update</c> zal sluiten als het geen te wijzigen configuratie bestanden
104     meer kan vinden.
105 neysx 1.1 </p>
106    
107     </body>
108     </section>
109     <section>
110     <title>dispatch-conf</title>
111     <body>
112    
113     <p>
114 neysx 1.2 Door <c>dispatch-conf</c> te gebruiken, bent u in staat de vernieuwingen toe te
115 neysx 1.1 passen en tegelijkertijd alle wijzigingen bij te houden. <c>dispatch-conf</c>
116     slaat de verschillen tussen de configuratie bestanden als patches of door
117     gebruik te maken van het RCS versie systeem.
118     </p>
119    
120     <p>
121 neysx 1.2 Net als <c>etc-update</c> kunt u vragen om het configuratie bestand te
122     behouden, het nieuwe configuratie bestand te gebruiken, het huidige aan te
123     passen of om alle wijzigingen interactief samen te voegen. Tevens heeft
124     <c>dispatch-conf</c> enkele extra mogelijkheden:
125 neysx 1.1 </p>
126    
127     <ul>
128     <li>
129     Voeg automatisch configuratie bestanden toe die enkel vernieuwingen in het
130     commentaar bevatten.
131     </li>
132     <li>
133     Voeg automatisch configuratie bestanden toe die enkel verschillen in de
134     hoeveelheid lege ruimte.
135 neysx 1.2 </li>
136 neysx 1.1 </ul>
137    
138     <p>
139 neysx 1.2 Wees er zeker van dat u <path>/etc/dispatch-conf.conf</path> eerst aanpast en
140 neysx 1.1 de map aanmaakt waar naar verwezen wordt door de archive-dir variabele
141     </p>
142    
143     <p>
144     Kijk voor meer informatie naar de <c>dispatch-conf</c> man pagina:
145     </p>
146    
147     <pre caption="Het lezen van de dispatch-conf man pagina">
148     $ <i>man dispatch-conf</i>
149     </pre>
150    
151     </body>
152     </section>
153     <section>
154     <title>quickpkg</title>
155     <body>
156    
157     <p>
158 neysx 1.2 Met <c>quickpkg</c> kunt u bestanden maken van pakketten die al op uw systeem
159     geïnstalleerd zijn. Deze bestanden kunnen dan gebruikt worden als
160     voorgecompileerde pakketten. Het starten van <c>quickpkg</c> is eenvoudig: Voeg
161     de namen van de pakketten die u wilt bewaren als bestanden.
162 neysx 1.1 </p>
163    
164     <p>
165     Om bijvoorbeeld, <c>curl</c>, <c>arts</c> en <c>procps</c> om te zetten:
166     </p>
167    
168     <pre caption="Voorbeeld gebruik quickpkg">
169     # <i>quickpkg curl arts procps</i>
170     </pre>
171    
172     <p>
173 neysx 1.2 Het voorgecompileerde bestand zal opgeslagen worden in
174 neysx 1.1 <path>/usr/portage/packages/All</path>. Symbolische links die naar deze
175 neysx 1.2 bestanden verwijzen worden geplaatst in de map
176     <path>$PKGDIR/&lt;category&gt;</path>.
177 neysx 1.1 </p>
178    
179     </body>
180     </section>
181     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20