/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-tools.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-portage-tools.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations) (download) (as text)
Mon Apr 25 12:16:26 2005 UTC (13 years, 1 month ago) by neysx
Branch: MAIN
File MIME type: application/xml
New files & updates from #90350

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0 -->
6
7 <!-- $Header: /var/www/www.gentoo.org/raw_cvs/gentoo/xml/htdocs/doc/en/handbook/hb-portage-tools.xml,v 1.6 2004/11/20 22:23:30 neysx Exp $ -->
8
9 <sections>
10
11 <version>1.3</version>
12 <date>2004-10-24</date>
13
14 <section>
15 <title>etc-update</title>
16 <body>
17
18 <p>
19 <c>etc-update</c> is programma dat helpt bij het installeren van
20 <path>._cfg0000_&lt;naam&gt;</path> bestanden. Het levert een interactieve
21 installatie setup en kan ook belangrijke wijzigingen automatisch installeren.
22 <path>._cfg0000_&lt;naam&gt;</path> bestanden worden aangemaakt door Portage
23 als het een bestand wil plaatsen in een door de CONFIG_PROTECT variabele
24 beschermde map.
25 </p>
26
27 <p>
28 Starten van <c>etc-update</c> is vrij eenvoudig:
29 </p>
30
31 <pre caption="Het starten van etc-update">
32 # <i>etc-update</i>
33 </pre>
34
35 <p>
36 Na het installeren van de eenvoudige veranderingen, zul je een lijst met
37 beschermde bestanden te zien krijgen. Deze wachten met een verandering.
38 Onderaan zul je begroet worden door de mogelijke keuzes:
39 </p>
40
41 <pre caption="etc-update keuzes">
42 Please select a file to edit by entering the corresponding number.
43 (-1 to exit) (-3 to auto merge all remaining files)
44 (-5 to auto-merge AND not use 'mv -i'):
45 </pre>
46
47 <p>
48 Als je <c>-1</c> geeft, zal <c>etc-update</c> stoppen zonder een wijziging uit
49 te voeren. Bij <c>-3</c> of <c>-5</c> zullen <e>alle</e> getoonde configuratie
50 bestanden overschreven worden door de nieuwere versies. Het is daar om erg
51 belangrijk om eerst de bestanden te kiezen die niet gewijzigd dienen te worden.
52 Dit kan door eenvoudig het nummer links van een configuratiebestand op te geven.
53 </p>
54
55 <p>
56 Als voorbeeld kiezen we het configuratie bestand <path>/etc/pear.conf</path>:
57 </p>
58
59 <pre caption="Vernieuwen van een specifiek configuratie bestand">
60 Beginning of differences between /etc/pear.conf and /etc/._cfg0000_pear.conf
61 <comment>[...]</comment>
62 End of differences between /etc/pear.conf and /etc/._cfg0000_pear.conf
63 1) Replace original with update
64 2) Delete update, keeping original as is
65 3) Interactively merge original with update
66 4) Show differences again
67 </pre>
68
69 <p>
70 Je kunt nu de verschillen tussen beide bestanden zien. Als je denkt dat het
71 nieuwe configuratiebestand zonder problemen gebruikt kan worden, geef dan
72 <c>1</c>. Als je denkt dat het nieuwe bestand niet nodig is, of geen nieuwe of
73 bruikbare informatie bevat, kies dan een <c>2</c>. Als je het huidige
74 configuratiebestand interactief wilt vernieuwen, kies dan <c>3</c>.
75 </p>
76
77 <p>
78
79 Er is geen reden om het interactief samenvoegen hier verder uit te leggen. Om
80 compleet te zijn, zullen we nu de mogelijke commando's bespreken die je tot je
81 beschikking hebt tijdens het interactief samenvoegen van twee bestanden.
82 Je zult begroet worden met twee regels (de originele regel en de nieuwe,
83 voorgestelde, regel) en een regel waar je een van de volgende commando's op kan
84 geven:
85 </p>
86
87 <pre caption="Commando's die beschikbaar zijn voor het interactief samenvoegen">
88 ed: Pas aan en gebruik dan beide versies, elk voorzien van een commentaar.
89 eb: Pas aan en gebruik dan beide versies.
90 el: pas aan en gebruik dan de linkse versie.
91 er: Pas aan en gebruik dan de rechtse versie.
92 e: Pas een nieuwe versie aan.
93 l: Gebruik de linkse versie.
94 r: Gebruik de rechtse versie.
95 s: Voeg stil de overeenkomstige regels toe.
96 v: Voeg, uitgebreid overeenkomstige regels toe.
97 q: Einde.
98 </pre>
99
100 <p>
101 Als je klaar bent met het vernieuwen van belangrijke configuratie bestanden, kun
102 je automatisch de andere configuratie bestanden vernieuwen. <c>etc-update</c>
103 zal sluiten als het geen te wijzigen configuratie bestanden meer kan vinden.
104 </p>
105
106 </body>
107 </section>
108 <section>
109 <title>dispatch-conf</title>
110 <body>
111
112 <p>
113 Door <c>dispatch-conf</c> te gebruiken, ben je in staat de vernieuwingen toe te
114 passen en tegelijkertijd alle wijzigingen bij te houden. <c>dispatch-conf</c>
115 slaat de verschillen tussen de configuratie bestanden als patches of door
116 gebruik te maken van het RCS versie systeem.
117 </p>
118
119 <p>
120 Net als <c>etc-update</c> kun je vragen om het configuratie bestand te behouden,
121 het nieuwe configuratie bestand te gebruiken, het huidige aan te passen of om
122 alle wijzigingen interactief samen te voegen. Tevens heeft <c>dispatch-conf</c>
123 enkele extra mogelijkheden:
124 </p>
125
126 <ul>
127 <li>
128 Voeg automatisch configuratie bestanden toe die enkel vernieuwingen in het
129 commentaar bevatten.
130 </li>
131 <li>
132 Voeg automatisch configuratie bestanden toe die enkel verschillen in de
133 hoeveelheid lege ruimte.
134 </li>
135 </ul>
136
137 <p>
138 Wees er zeker van dat je <path>/etc/dispatch-conf.conf</path> eerst aanpast en
139 de map aanmaakt waar naar verwezen wordt door de archive-dir variabele
140 </p>
141
142 <p>
143 Kijk voor meer informatie naar de <c>dispatch-conf</c> man pagina:
144 </p>
145
146 <pre caption="Het lezen van de dispatch-conf man pagina">
147 $ <i>man dispatch-conf</i>
148 </pre>
149
150 </body>
151 </section>
152 <section>
153 <title>quickpkg</title>
154 <body>
155
156 <p>
157 Met <c>quickpkg</c> kun je bestanden maken van pakketten die al op je systeem
158 geïnstalleerd zijn. Deze bestanden kunnen dan gebruikt worden als voorgebouwde
159 pakketten. Het starten van <c>quickpkg</c> is eenvoudig: Voeg de namen van de
160 pakketen die je wilt bewaren als bestanden.
161 </p>
162
163 <p>
164 Om bijvoorbeeld, <c>curl</c>, <c>arts</c> en <c>procps</c> om te zetten:
165 </p>
166
167 <pre caption="Voorbeeld gebruik quickpkg">
168 # <i>quickpkg curl arts procps</i>
169 </pre>
170
171 <p>
172 Het voorgebouwde bestand zal opgeslagen worden in
173 <path>/usr/portage/packages/All</path>. Symbolische links die naar deze
174 bestanden verwijzen worden geplaatst in
175 <path>/usr/portage/packages/&lt;category&gt;</path>.
176 </p>
177
178 </body>
179 </section>
180 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20