/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.13 - (hide annotations) (download) (as text)
Mon Jun 12 10:49:03 2006 UTC (11 years, 11 months ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.12: +31 -31 lines
File MIME type: application/xml
Bunch of edits from #136061

1 neysx 1.5 <?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
2 blubber 1.1 <!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">
3    
4 neysx 1.13 <!-- $Header: /var/www/www.gentoo.org/raw_cvs/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml,v 1.12 2006/03/10 14:14:09 neysx Exp $ -->
5    
6     <!--
7     Sync: rev 1.61
8     -->
9 blubber 1.1
10 neysx 1.12 <guide link="/doc/nl/handbook/index.xml" lang="nl">
11 blubber 1.1 <title>Gentoo Handboek</title>
12    
13     <author title="Author">
14     <mail link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail>
15     </author>
16    
17     <abstract>
18 neysx 1.10 Het Gentoo Handboek is een poging om de documentatie te centraliseren in een
19     samenhangend handboek. Dit handboek bevat de instructies voor een installatie
20     via internet en uitleg over het werken met Gentoo en Portage.
21 blubber 1.1 </abstract>
22    
23 blubber 1.2 <license/>
24    
25 neysx 1.13 <version>0.35</version>
26     <date>2006-02-27</date>
27 blubber 1.1
28     <chapter>
29 neysx 1.10 <title>De Gentoo Handboek</title>
30     <section>
31     <title>Beschikbare talen</title>
32     <body>
33 blubber 1.2
34 neysx 1.10 <p>
35     Het Gentoo Handboek is beschikbaar in de volgende talen:
36     </p>
37    
38     <p>
39     <uri link="/doc/pt_br/handbook/">Braziliaans Portugees</uri> |
40 neysx 1.13 <uri link="/doc/cs/handbook/">Tsjechisch</uri> |
41     <!--<uri link="/doc/da/handbook/">Deens</uri> |-->
42 neysx 1.10 <uri link="/doc/de/handbook/">Duits</uri> |
43     <uri link="/doc/en/handbook/">Engels</uri> |
44     <uri link="/doc/fr/handbook/">Frans</uri> |
45 neysx 1.13 <!--<uri link="/doc/id/handbook/">Indonesisch</uri> |-->
46 neysx 1.10 <uri link="/doc/it/handbook/">Italiaans</uri> |
47     <uri link="/doc/ja/handbook/">Japans</uri> |
48     <uri link="/doc/pl/handbook/">Pools</uri> |
49 neysx 1.13 <uri link="/doc/ro/handbook/">Romeens</uri> |
50     <uri link="/doc/ru/handbook/">Russisch</uri> |
51 neysx 1.10 <uri link="/doc/es/handbook/">Spaans</uri> |
52     <uri link="/doc/zh_tw/handbook/">Traditioneel Chinees</uri>
53     </p>
54    
55     </body>
56     </section>
57 blubber 1.1 <section>
58     <title>Introductie</title>
59     <body>
60    
61     <p>
62 neysx 1.10 Welkom bij de Gentoo Handboek pagina. Deze pagina geeft uitleg over het Gentoo
63     Handboek en hoort de meeste van je vragen met betrekking tot het Handboek te
64     beantwoorden. Te behandelen onderwerpen zijn het idee achter het handboek, de
65     huidige status, toekomstplannen, hoe bug rapporten afgehandeld worden, etc.
66 blubber 1.1 </p>
67    
68     </body>
69     </section>
70     </chapter>
71     <chapter>
72 neysx 1.10 <title>Ga naar het Handboek</title>
73 blubber 1.1 <section>
74     <body>
75    
76     <table>
77     <tr>
78     <th>Formaat</th>
79 neysx 1.10 <th>Beschrijving</th>
80     <th>Links</th>
81     </tr>
82     <tr>
83     <ti>HTML</ti>
84     <ti>
85     Meest recente versie, een pagina per hoofdstuk, perfect voor online bekijken
86     </ti>
87     <ti>
88 neysx 1.13 <uri link="handbook-x86.xml">x86</uri><!--,
89     <uri link="handbook-sparc.xml">sparc</uri>,
90 neysx 1.10 <uri link="handbook-amd64.xml">amd64</uri>,
91     <uri link="handbook-ppc.xml">ppc</uri>,
92     <uri link="handbook-ppc64.xml">ppc64</uri>,
93     <uri link="handbook-alpha.xml">alpha</uri>,
94     <uri link="handbook-hppa.xml">hppa</uri>,
95     <uri link="handbook-mips.xml">mips</uri>-->
96     </ti>
97     </tr>
98     <tr>
99     <ti>HTML</ti>
100     <ti>Meest recente versie, alles in een pagina</ti>
101     <ti>
102 neysx 1.13 <uri link="handbook-x86.xml?full=1">x86</uri><!--,
103     <uri link="handbook-sparc.xml?full=1">sparc</uri>,
104 neysx 1.10 <uri link="handbook-amd64.xml?full=1">amd64</uri>,
105     <uri link="handbook-ppc.xml?full=1">ppc</uri>,
106     <uri link="handbook-ppc64.xml?full=1">ppc64</uri>,
107     <uri link="handbook-alpha.xml?full=1">alpha</uri>,
108     <uri link="handbook-hppa.xml?full=1">hppa</uri>,
109     <uri link="handbook-mips.xml?full=1">mips</uri>-->
110     </ti>
111 blubber 1.1 </tr>
112     <tr>
113 neysx 1.10 <ti>HTML</ti>
114     <ti>Meest recente versie, alles in een pagina, printbare versie</ti>
115     <ti>
116 neysx 1.13 <uri link="handbook-x86.xml?style=printable&amp;full=1">x86</uri><!--,
117     <uri link="handbook-sparc.xml?style=printable&amp;full=1">sparc</uri>,
118 neysx 1.10 <uri link="handbook-amd64.xml?style=printable&amp;full=1">amd64</uri>,
119     <uri link="handbook-ppc.xml?style=printable&amp;full=1">ppc</uri>,
120     <uri link="handbook-ppc64.xml?style=printable&amp;full=1">ppc64</uri>,
121     <uri link="handbook-alpha.xml?style=printable&amp;full=1">alpha</uri>,
122     <uri link="handbook-hppa.xml?style=printable&amp;full=1">hppa</uri>,
123     <uri link="handbook-mips.xml?style=printable&amp;full=1">mips</uri>-->
124     </ti>
125 blubber 1.1 </tr>
126     </table>
127    
128 neysx 1.10 <p>
129     We hebben ook handboeken welke de installatie instructies voor netwerkloze
130     installaties met behulp van de installatie CD's bevatten. Als je
131     geïnteresseerd bent in een netwerkloze installatie, lees dan het <uri
132 neysx 1.13 link="/doc/en/handbook/2006.0/index.xml">Gentoo Linux 2006.0 Handboek</uri>
133 neysx 1.10 voor jouw architectuur. Deze is helaas in het Engels omdat we onvoldoende
134     mankracht hebben.
135     </p>
136    
137 blubber 1.1 </body>
138     </section>
139     </chapter>
140    
141     <chapter>
142     <title>Informatie over het handboek</title>
143     <section>
144     <title>Doel</title>
145     <body>
146    
147     <p>
148 neysx 1.10 Het doel van het Gentoo Handboek is om een samenhangend document te maken dat
149     alle aspecten van Gentoo Linux beschrijft. Het voegt reeds bestaande
150     handleidingen in een consistent boek zodat hetzelfde document voor iedere
151     mogelijke systeem-architectuur, iedere installatie en iedere gebruiker gebruikt
152     kan worden. Dit maakt het niet alleen makkelijker voor ons te onderhouden, maar
153     ook voor de gebruiker om te zien dat de verschillen klein zijn, en dat andere
154     systeem-architecturen niet als apparte hoofdstukken verschijnen.
155 blubber 1.1 </p>
156    
157     <p>
158 neysx 1.10 Het stelt ons ook in staat om moelijke punten uit te leggen en meer voorbeelden
159     te geven. We zijn niet gedwongen om alle documentatie in enkele pagina te laten
160     zien zodat het document vloeiender loopt en leest.
161 blubber 1.1 </p>
162    
163     </body>
164     </section>
165     <section>
166     <title>Status</title>
167     <body>
168    
169 neysx 1.13 <!--
170 blubber 1.1 <p>
171 neysx 1.10 Op dit moment is in het Engels het derde deel,
172     <uri link="/doc/en/handbook/handbook-x86.xml?part=3">Werken met Portage</uri>,
173     af. Dit deel gaat diep in op de Portage aspecten. Deze is helaas nog niet in het
174     Nederlands vertaald.
175 blubber 1.1 </p>
176 neysx 1.13 -->
177 blubber 1.1
178     <p>
179 neysx 1.10 Indien je geïnteresseerd bent in het ontwikkelen van het Handboek, gebruik dan
180     <mail link="gentoo-doc@gentoo.org">de gentoo-doc mailinglist</mail> (EN) voor
181 neysx 1.13 feedback.
182 blubber 1.1 </p>
183    
184     <p>
185 neysx 1.10 Indien je geïnteresseerd bent in het vertalen van het Handboek of andere
186     documentatie, gebruik dan <mail link="gentoo-doc-nl@gentoo.org">de gentoo-doc-nl
187     mailinglist</mail>.
188 blubber 1.1 </p>
189    
190     </body>
191     </section>
192     <section>
193 neysx 1.10 <title>Bugs rapporteren en aanpassingsverzoeken</title>
194 blubber 1.1 <body>
195    
196     <p>
197     Als je een bug in het handboek aantreft, bezoek dan alsjeblieft <uri
198 neysx 1.13 link="http://bugs.gentoo.org">Gentoo Linux Bugzilla</uri> en creëer een bug
199     voor <e>Documentation</e>, Component <e>Installation Handbook</e>. Bij voorkeur
200     in het Engels. Als je een taalfout ontdekt, die alleen betrekking heeft op de
201     Nederlandse vertaling, zet dan [NL] voor de samenvatting of mail <mail
202     link="gentoo-doc-nl@gentoo.org">de gentoo-doc-nl mailinglist</mail>.
203 blubber 1.1 </p>
204    
205     </body>
206     </section>
207     </chapter>
208 neysx 1.10 <chapter id="faq">
209     <title>Veel gestelde vragen [FAQ]</title>
210 blubber 1.1 <section>
211 neysx 1.10 <title>Kunnen jullie het handboek niet voor elke keuze op magische wijze dynamisch laten maken?</title>
212 blubber 1.1 <body>
213    
214     <p>
215 neysx 1.10 Alles is mogelijk, we hebben er echter voor gekozen dit niet te doen vanwege
216     een aantal redenen.
217 blubber 1.1 </p>
218    
219     <p>
220 neysx 1.10 Het <b>onderhouden</b> van zo'n handleiding zou veel moeilijker zijn. Niet
221     alleen moeten we bij bug rapport terug zoeken welke keuzes gemaakt zijn (lang
222     niet alle bug rapporten vertellen ons welke keuzes ze hebben gemaakt), maar het
223     zou ook veel moeilijker zijn om de handleiding vloeiend te laten lopen; we
224     moeten aandacht besteden aan de regel in het handboek, de consequentie, etc.
225 blubber 1.1 </p>
226    
227     <p>
228 neysx 1.10 Hoewel we momenteel alleen de online versie hebben, worden <b>andere
229     formaten</b> ontwikkeld, zoals een PDF versie. Als we een PDF maken voor elke
230     architectuur en elke optie, dan zouden we veel PDFs hebben die slechts een
231     beetje verschillen. Dit zou een verspilling van de beschikbare middelen zijn.
232 blubber 1.1 </p>
233    
234     <p>
235 neysx 1.10 De keuzes die de gebruiker maakt worden op <b>verschillende plekken</b> gemaakt.
236 blubber 1.1 Dit zou het moeilijker maken voor de gebruiker om het handboek te printen, we
237     zouden hem/haar eerst moeten inlichten over alle keuzes voordat hij/zij kan
238     beginnen. Dit schrikt enkel af.
239     </p>
240    
241     <p>
242     Het deel over de "Gentoo installatie" <b>is niet het enige deel</b> van het
243     Gentoo Handboek, wel het eerste. Alle navolgende delen zijn onafhankelijk van de
244     keuzes die de gebruiker gemaakt heeft. Het dynamisch genereren van het handboek
245     voor enkel de installatie instructies is overkill.
246     </p>
247    
248     <p>
249 neysx 1.10 Door de instructies niet voor elke mogelijke optie te scheiden, kan de gebruiker
250 blubber 1.1 zien wat het resultaat van zijn keuze is. Dit geeft een <b>beter overzicht</b>
251 neysx 1.13 van de installatie instructies voor de gebruiker.
252 blubber 1.1 </p>
253    
254     </body>
255     </section>
256     <section>
257 neysx 1.11 <title>Ik kan de stage1 informatie in het Gentoo Handboek niet vinden</title>
258     <body>
259    
260     <p>
261 neysx 1.13 De instructies voor een stage1 of stage2 installatie zijn beschikbaar in de
262     <uri link="/doc/en/faq.xml#stage12">Gentoo FAQ</uri>. Alleen de stage3 wordt
263     echter ondersteund als installatie vorm vanaf nu.
264 neysx 1.11 </p>
265    
266     </body>
267     </section>
268     <section>
269 blubber 1.1 <title>Ik ben het niet eens met...</title>
270     <body>
271    
272     <p>
273     <uri link="http://bugs.gentoo.org">Raporteer</uri> alsjeblieft je idee; het
274 rip7 1.3 ergens niet mee eens zijn zonder ons van opbouwende kritiek te voorzien
275 neysx 1.10 verbetert de situatie niet. Documentatie is gemaakt voor de gemeenschap, dus
276 blubber 1.1 feedback vanuit de gemeenschap wordt gewaardeerd.
277     </p>
278    
279     <p>
280 neysx 1.10 Echter, je moet beseffen dat de meeste keuzes worden gemaakt tijdens de
281     ontwikkeling van de documentatie op basis van de mening van de ontwikkelaars.
282     Het is <e>onmogelijk</e> om documentatie op een manier te schrijven waar
283     iedereen blij mee is. Je moet in staat zijn een "Nee" te accepteren met de
284     reden dat wij er overtuigd van zijn dat de huidige implementatie de meeste
285     mensen helpt.
286 blubber 1.1 </p>
287    
288     </body>
289     </section>
290     </chapter>
291     </guide>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20