/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.7 - (hide annotations) (download) (as text)
Tue Oct 5 10:54:43 2004 UTC (13 years, 6 months ago) by swift
Branch: MAIN
Changes since 1.6: +5 -1 lines
File MIME type: application/xml
Add void comment on revision informationmissing

1 neysx 1.5 <?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
2 blubber 1.1 <!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">
3    
4 swift 1.7 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml,v 1.6 2004/09/26 10:40:47 neysx Exp $ -->
5    
6     <!--
7     English doc rev ?.??
8     -->
9 blubber 1.1
10 neysx 1.6 <guide link="index.xml">
11 blubber 1.1 <title>Gentoo Handboek</title>
12    
13     <author title="Author">
14     <mail link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail>
15     </author>
16    
17     <author title="Translator">
18     <mail link="blubber@gentoo.org">Tiemo Kieft</mail>
19     </author>
20    
21 rip7 1.3 <author title="Translator">
22     <mail link="rip7@gentoo.org">Steven Lecompte</mail>
23     </author>
24    
25 blubber 1.1 <abstract>
26     Het Gentoo Handboek heeft als doel de documentatie te centralizeren in een
27     samenhangend handboek. Informatie die niet in het handboek past, komt er ook
28     niet in.
29     </abstract>
30    
31 blubber 1.2 <license/>
32    
33 blubber 1.1 <version>0.6</version>
34 rip7 1.4 <date>13 Mei, 2004</date>
35 blubber 1.1
36     <chapter>
37     <title>Het Gentoo Handboek</title>
38 blubber 1.2
39 blubber 1.1 <section>
40     <title>Introductie</title>
41     <body>
42    
43     <p>
44     Welkom op de Gentoo Handboek pagina. Deze pagina geeft een kleine uitleg
45     over het <uri link="handbook.xml">Gentoo Handboek</uri> en geeft als het goed
46 rip7 1.3 is antwoord op eventuele vragen die je hebt omtrent het handboek. We bespreken
47 rip7 1.4 het idee achter het handboek, de huidige status, de toekomstige plannen, hoe
48 blubber 1.1 bug reports afgehandeld worden, enz.
49     </p>
50    
51     </body>
52     </section>
53     </chapter>
54     <chapter>
55     <title>Het handboek bekijken</title>
56     <section>
57     <body>
58    
59     <p>
60     Momenteel bieden we het handboek alleen online aan. We zijn bezig met een
61     PDF versie.
62     </p>
63    
64     <table>
65     <tr>
66     <th>Formaat</th>
67     <th>Omschrijving</th>
68     </tr>
69     <tr>
70     <ti><uri link="handbook.xml">HTML</uri></ti>
71     <ti>Perfect voor online gebruik</ti>
72     </tr>
73     </table>
74    
75     </body>
76     </section>
77     </chapter>
78    
79     <chapter>
80     <title>Informatie over het handboek</title>
81     <section>
82     <title>Doel</title>
83     <body>
84    
85     <p>
86 neysx 1.5 Het doel van het Gentoo Handboek is een samenhangend document te creëren, dat
87 rip7 1.3 alle aspecten van Gentoo Linux omschrijft. Het combineert reeds bestaande
88 blubber 1.1 documentatie in een samenhangend geheel, te gebruiken voor elke architectuur,
89     elke installatie en elke gebruiker. Dit maakt het niet alleen makkelijker
90     voor ons om de documentatie bij te houden, maar ook voor de gebruiker.
91     </p>
92    
93     <p>
94     Het staat ons tevens toe om ingewikkelde punten beter toe te lichten, en meer
95     voorbeelden te geven. We zijn niet langer gedwongen alle documentatie samen
96     te vatten tot een pagina, waardoor het lezen een stuk makkelijker wordt.
97     </p>
98    
99     </body>
100     </section>
101     <section>
102     <title>Status</title>
103     <body>
104    
105     <p>
106 neysx 1.5 Als je geïntresseerd bent in de ontwikkeling van het handboek, maak dan
107 blubber 1.1 alsjeblieft gebruik van <mail link="gentoo-doc@gentoo.org">de gentoo-doc
108     mailinglist</mail> voor alle feedback, of stuur een email naar <mail
109     link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail>.
110     </p>
111    
112     </body>
113     </section>
114     <section>
115     <title>Toekomst</title>
116     <body>
117    
118     <p>
119     Het <uri link="/proj/en/desktop">Gentoo Desktop Project</uri> werkt aan een
120     nieuwe versie van de <uri link="/doc/en/desktop.xml">Desktop Configuration
121     Guide</uri> welke goed in het nieuwe handboek gaat passen. Momenteel is er niet
122 neysx 1.5 meer informatie beschikbaar. Geïntresseerden kunnen contact op nemen met
123 blubber 1.1 <mail link="gerrynjr@gentoo.org">Gerald J. Normandin Jr.</mail> welke de
124     leiding heeft over deze ontwikkeling.
125     </p>
126    
127     <p>
128     Verschillende andere Gentoo ontwikkelaars zijn momenteel bezig met Gentoo
129     speciefieke onderdelen (ebuilds, e-classes, etc.). Momenteel is er niet
130     meer informatie beschikbaar. Geintresseerden kunnen contact op nemen met
131     <mail link="seemant@gentoo.org">Seemant Kulleen</mail> welke de
132     leiding heeft over deze ontwikkeling.
133    
134     </p>
135    
136     </body>
137     </section>
138     <section>
139     <title>Bugs raporteren</title>
140     <body>
141    
142     <p>
143     Als je een bug in het handboek aantreft, bezoek dan alsjeblieft <uri
144     link="http://bugs.gentoo.org">Gentoo Linux Bugzilla</uri> en creeer een bug
145     voor <e>Docs-user</e>, Component <e>Handbook</e>.
146     </p>
147    
148     </body>
149     </section>
150     </chapter>
151     <chapter>
152     <title>Veel Gestelde Vragen</title>
153     <section>
154     <title>Waarom voegen jullie alles samen?</title>
155     <body>
156    
157     <p>
158 blubber 1.2 In de oude situatie had elke architectuur zijn eigen installatie
159 blubber 1.1 handleiding, dit was heel moeilijk om goed te onderhouden. Omdat de x86
160     architectuur het meest gebruikt wordt door de Gentoo gemeenschap, werd de x86
161 rip7 1.3 installatie handleiding het meest upgedated. De andere handleidingen werder gelaten
162 blubber 1.1 voor wat ze waren, waardoor ze al snel achter liepen.
163     </p>
164    
165     <p>
166     Door alle instructies samen te voegen, gelden alle updates automatisch voor alle
167     architecturen. Dit is nodig omdat enkel een klein aantal instructies anders
168     zijn: <e>opstarten</e>, <e>partitioneren</e>, <e>kernel</e> en
169     <e>bootloader</e>.
170     </p>
171    
172     </body>
173     </section>
174     <section>
175     <title>Kunnen jullie het handboek niet op magische wijze dynamisch laten maken,
176     voor elke keuze?</title>
177     <body>
178    
179     <p>
180     Alles is mogelijk, we hebben er echter voor gekozen dit niet te doen voor een
181     aantal redenen.
182     </p>
183    
184     <p>
185     </p>
186    
187     <p>
188     Alhoewel we momenteel alleen de online versie hebben zijn <b>andere
189     formaten</b> in de ontwikkeling, zoals een PDF versie. Als we een PDF maken voor
190     elke architectuur en elke optie, dan zouden we veel PDFs hebben die enkel een
191     beetje verschillen.
192     </p>
193    
194     <p>
195     De keuzes die de gebruiker maakt worden <b>op verschillende plekken</b> gemaakt.
196     Dit zou het moeilijker maken voor de gebruiker om het handboek te printen, we
197     zouden hem/haar eerst moeten inlichten over alle keuzes voordat hij/zij kan
198     beginnen. Dit schrikt enkel af.
199     </p>
200    
201     <p>
202     Het deel over de "Gentoo installatie" <b>is niet het enige deel</b> van het
203     Gentoo Handboek, wel het eerste. Alle navolgende delen zijn onafhankelijk van de
204     keuzes die de gebruiker gemaakt heeft. Het dynamisch genereren van het handboek
205     voor enkel de installatie instructies is overkill.
206     </p>
207    
208     <p>
209 blubber 1.2 Door de instructies voor elke mogelijke optie niet te scheiden, kan de gebruiker
210 blubber 1.1 zien wat het resultaat van zijn keuze is. Dit geeft een <b>beter overzicht</b>
211     van de installatie instructies voor de gebruiker: zelfs nadat de gebruiker
212     gekozen heeft - voor bijvoorbeeld stage3, kan deze nog makkelijk worden
213     ingelicht over wat stage1 of stage2 doet. Deze instructies niet verbergen is een
214     goed idee.
215     </p>
216    
217     </body>
218     </section>
219     <section>
220     <title>Ik ben het niet eens met...</title>
221     <body>
222    
223     <p>
224     <uri link="http://bugs.gentoo.org">Raporteer</uri> alsjeblieft je idee; het
225 rip7 1.3 ergens niet mee eens zijn zonder ons van opbouwende kritiek te voorzien
226 blubber 1.1 verbeterd de situatie niet. Documentatie is gemaakt voor de gemeenschap, dus
227     feedback vanuit de gemeenschap wordt gewaardeerd.
228     </p>
229    
230     <p>
231 rip7 1.3 Echter, je moet beseffen dat de meeste keuzes tijdens de ontwikkeling van de
232 blubber 1.1 documentatie worden gemaakt op basis van de mening van de ontwikkelaars. Het is
233 blubber 1.2 <e>onmogelijk</e> om documentatie te schrijven op een manier waar iedereen
234 blubber 1.1 blij mee is. Je moet in staat zijn een "Nee" te accepteren met de reden dat wij
235     ervan overtuigd zijn dat de huidige implementatie de meeste mensen helpt.
236     </p>
237    
238     </body>
239     </section>
240     </chapter>
241     </guide>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20