/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.8 - (hide annotations) (download) (as text)
Mon Dec 6 09:40:37 2004 UTC (13 years, 5 months ago) by swift
Branch: MAIN
Changes since 1.7: +4 -8 lines
File MIME type: application/xml
#73268 - Numerous updates to NL handbook

1 neysx 1.5 <?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
2 blubber 1.1 <!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">
3    
4 swift 1.8 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml,v 1.7 2004/10/05 10:54:43 swift Exp $ -->
5 blubber 1.1
6 neysx 1.6 <guide link="index.xml">
7 blubber 1.1 <title>Gentoo Handboek</title>
8    
9     <author title="Author">
10     <mail link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail>
11     </author>
12    
13     <author title="Translator">
14     <mail link="blubber@gentoo.org">Tiemo Kieft</mail>
15     </author>
16    
17 rip7 1.3 <author title="Translator">
18     <mail link="rip7@gentoo.org">Steven Lecompte</mail>
19     </author>
20    
21 blubber 1.1 <abstract>
22     Het Gentoo Handboek heeft als doel de documentatie te centralizeren in een
23     samenhangend handboek. Informatie die niet in het handboek past, komt er ook
24     niet in.
25     </abstract>
26    
27 blubber 1.2 <license/>
28    
29 blubber 1.1 <version>0.6</version>
30 rip7 1.4 <date>13 Mei, 2004</date>
31 blubber 1.1
32     <chapter>
33     <title>Het Gentoo Handboek</title>
34 blubber 1.2
35 blubber 1.1 <section>
36     <title>Introductie</title>
37     <body>
38    
39     <p>
40     Welkom op de Gentoo Handboek pagina. Deze pagina geeft een kleine uitleg
41     over het <uri link="handbook.xml">Gentoo Handboek</uri> en geeft als het goed
42 rip7 1.3 is antwoord op eventuele vragen die je hebt omtrent het handboek. We bespreken
43 rip7 1.4 het idee achter het handboek, de huidige status, de toekomstige plannen, hoe
44 blubber 1.1 bug reports afgehandeld worden, enz.
45     </p>
46    
47     </body>
48     </section>
49     </chapter>
50     <chapter>
51     <title>Het handboek bekijken</title>
52     <section>
53     <body>
54    
55     <p>
56     Momenteel bieden we het handboek alleen online aan. We zijn bezig met een
57     PDF versie.
58     </p>
59    
60     <table>
61     <tr>
62     <th>Formaat</th>
63     <th>Omschrijving</th>
64     </tr>
65     <tr>
66     <ti><uri link="handbook.xml">HTML</uri></ti>
67     <ti>Perfect voor online gebruik</ti>
68     </tr>
69     </table>
70    
71     </body>
72     </section>
73     </chapter>
74    
75     <chapter>
76     <title>Informatie over het handboek</title>
77     <section>
78     <title>Doel</title>
79     <body>
80    
81     <p>
82 swift 1.8 Het doel van het Gentoo Handboek is een samenhangend document te creëren, dat
83 rip7 1.3 alle aspecten van Gentoo Linux omschrijft. Het combineert reeds bestaande
84 blubber 1.1 documentatie in een samenhangend geheel, te gebruiken voor elke architectuur,
85     elke installatie en elke gebruiker. Dit maakt het niet alleen makkelijker
86     voor ons om de documentatie bij te houden, maar ook voor de gebruiker.
87     </p>
88    
89     <p>
90     Het staat ons tevens toe om ingewikkelde punten beter toe te lichten, en meer
91     voorbeelden te geven. We zijn niet langer gedwongen alle documentatie samen
92     te vatten tot een pagina, waardoor het lezen een stuk makkelijker wordt.
93     </p>
94    
95     </body>
96     </section>
97     <section>
98     <title>Status</title>
99     <body>
100    
101     <p>
102 swift 1.8 Als je geïntresseerd bent in de ontwikkeling van het handboek, maak dan
103 blubber 1.1 alsjeblieft gebruik van <mail link="gentoo-doc@gentoo.org">de gentoo-doc
104     mailinglist</mail> voor alle feedback, of stuur een email naar <mail
105     link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail>.
106     </p>
107    
108     </body>
109     </section>
110     <section>
111     <title>Toekomst</title>
112     <body>
113    
114     <p>
115     Het <uri link="/proj/en/desktop">Gentoo Desktop Project</uri> werkt aan een
116     nieuwe versie van de <uri link="/doc/en/desktop.xml">Desktop Configuration
117     Guide</uri> welke goed in het nieuwe handboek gaat passen. Momenteel is er niet
118 swift 1.8 meer informatie beschikbaar. Geïntresseerden kunnen contact op nemen met
119 blubber 1.1 <mail link="gerrynjr@gentoo.org">Gerald J. Normandin Jr.</mail> welke de
120     leiding heeft over deze ontwikkeling.
121     </p>
122    
123     <p>
124     Verschillende andere Gentoo ontwikkelaars zijn momenteel bezig met Gentoo
125     speciefieke onderdelen (ebuilds, e-classes, etc.). Momenteel is er niet
126     meer informatie beschikbaar. Geintresseerden kunnen contact op nemen met
127     <mail link="seemant@gentoo.org">Seemant Kulleen</mail> welke de
128     leiding heeft over deze ontwikkeling.
129    
130     </p>
131    
132     </body>
133     </section>
134     <section>
135     <title>Bugs raporteren</title>
136     <body>
137    
138     <p>
139     Als je een bug in het handboek aantreft, bezoek dan alsjeblieft <uri
140     link="http://bugs.gentoo.org">Gentoo Linux Bugzilla</uri> en creeer een bug
141     voor <e>Docs-user</e>, Component <e>Handbook</e>.
142     </p>
143    
144     </body>
145     </section>
146     </chapter>
147     <chapter>
148     <title>Veel Gestelde Vragen</title>
149     <section>
150     <title>Waarom voegen jullie alles samen?</title>
151     <body>
152    
153     <p>
154 blubber 1.2 In de oude situatie had elke architectuur zijn eigen installatie
155 blubber 1.1 handleiding, dit was heel moeilijk om goed te onderhouden. Omdat de x86
156     architectuur het meest gebruikt wordt door de Gentoo gemeenschap, werd de x86
157 rip7 1.3 installatie handleiding het meest upgedated. De andere handleidingen werder gelaten
158 blubber 1.1 voor wat ze waren, waardoor ze al snel achter liepen.
159     </p>
160    
161     <p>
162     Door alle instructies samen te voegen, gelden alle updates automatisch voor alle
163     architecturen. Dit is nodig omdat enkel een klein aantal instructies anders
164     zijn: <e>opstarten</e>, <e>partitioneren</e>, <e>kernel</e> en
165     <e>bootloader</e>.
166     </p>
167    
168     </body>
169     </section>
170     <section>
171     <title>Kunnen jullie het handboek niet op magische wijze dynamisch laten maken,
172     voor elke keuze?</title>
173     <body>
174    
175     <p>
176     Alles is mogelijk, we hebben er echter voor gekozen dit niet te doen voor een
177     aantal redenen.
178     </p>
179    
180     <p>
181     </p>
182    
183     <p>
184     Alhoewel we momenteel alleen de online versie hebben zijn <b>andere
185     formaten</b> in de ontwikkeling, zoals een PDF versie. Als we een PDF maken voor
186     elke architectuur en elke optie, dan zouden we veel PDFs hebben die enkel een
187     beetje verschillen.
188     </p>
189    
190     <p>
191     De keuzes die de gebruiker maakt worden <b>op verschillende plekken</b> gemaakt.
192     Dit zou het moeilijker maken voor de gebruiker om het handboek te printen, we
193     zouden hem/haar eerst moeten inlichten over alle keuzes voordat hij/zij kan
194     beginnen. Dit schrikt enkel af.
195     </p>
196    
197     <p>
198     Het deel over de "Gentoo installatie" <b>is niet het enige deel</b> van het
199     Gentoo Handboek, wel het eerste. Alle navolgende delen zijn onafhankelijk van de
200     keuzes die de gebruiker gemaakt heeft. Het dynamisch genereren van het handboek
201     voor enkel de installatie instructies is overkill.
202     </p>
203    
204     <p>
205 blubber 1.2 Door de instructies voor elke mogelijke optie niet te scheiden, kan de gebruiker
206 blubber 1.1 zien wat het resultaat van zijn keuze is. Dit geeft een <b>beter overzicht</b>
207     van de installatie instructies voor de gebruiker: zelfs nadat de gebruiker
208     gekozen heeft - voor bijvoorbeeld stage3, kan deze nog makkelijk worden
209     ingelicht over wat stage1 of stage2 doet. Deze instructies niet verbergen is een
210     goed idee.
211     </p>
212    
213     </body>
214     </section>
215     <section>
216     <title>Ik ben het niet eens met...</title>
217     <body>
218    
219     <p>
220     <uri link="http://bugs.gentoo.org">Raporteer</uri> alsjeblieft je idee; het
221 rip7 1.3 ergens niet mee eens zijn zonder ons van opbouwende kritiek te voorzien
222 blubber 1.1 verbeterd de situatie niet. Documentatie is gemaakt voor de gemeenschap, dus
223     feedback vanuit de gemeenschap wordt gewaardeerd.
224     </p>
225    
226     <p>
227 rip7 1.3 Echter, je moet beseffen dat de meeste keuzes tijdens de ontwikkeling van de
228 blubber 1.1 documentatie worden gemaakt op basis van de mening van de ontwikkelaars. Het is
229 blubber 1.2 <e>onmogelijk</e> om documentatie te schrijven op een manier waar iedereen
230 blubber 1.1 blij mee is. Je moet in staat zijn een "Nee" te accepteren met de reden dat wij
231     ervan overtuigd zijn dat de huidige implementatie de meeste mensen helpt.
232     </p>
233    
234     </body>
235     </section>
236     </chapter>
237     </guide>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20