/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.1 Revision 1.2
1<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?> 1<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
2<!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd"> 2<!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">
3 3
4<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml,v 1.1 2004/01/14 14:51:26 blubber Exp $ --> 4<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml,v 1.2 2004/04/11 08:13:13 blubber Exp $ -->
5 5
6<guide> 6<guide>
7<!--<title>Gentoo Handbook</title>-->
8<title>Gentoo Handboek</title> 7<title>Gentoo Handboek</title>
9 8
10<author title="Author"> 9<author title="Author">
11 <mail link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail> 10 <mail link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail>
12</author> 11</author>
14<author title="Translator"> 13<author title="Translator">
15 <mail link="blubber@gentoo.org">Tiemo Kieft</mail> 14 <mail link="blubber@gentoo.org">Tiemo Kieft</mail>
16</author> 15</author>
17 16
18<abstract> 17<abstract>
19<!--
20The Gentoo Handbook is an effort to centralise documentation into a coherent
21handbook. Information that cannot be inserted coherently is not taken into
22account.
23-->
24Het Gentoo Handboek heeft als doel de documentatie te centralizeren in een 18Het Gentoo Handboek heeft als doel de documentatie te centralizeren in een
25samenhangend handboek. Informatie die niet in het handboek past, komt er ook 19samenhangend handboek. Informatie die niet in het handboek past, komt er ook
26niet in. 20niet in.
27</abstract> 21</abstract>
28 22
23<license/>
24
29<version>0.6</version> 25<version>0.6</version>
30<date>13 Januarie, 2004</date> 26<date>13 Januarie, 2004</date>
31<license/>
32 27
33<chapter> 28<chapter>
34<!--<title>The Gentoo Handbook Effort</title>-->
35<title>Het Gentoo Handboek</title> 29<title>Het Gentoo Handboek</title>
30
36<section> 31<section>
37<!--<title>Introduction</title>-->
38<title>Introductie</title> 32<title>Introductie</title>
39<body> 33<body>
40 34
41<p> 35<p>
42<!-- 36<!--
100one consistent book so that the same document is used for every possible 94one consistent book so that the same document is used for every possible
101architecture, every install, every user. This not only makes it easier for us to 95architecture, every install, every user. This not only makes it easier for us to
102maintain, but also for the user to see that the differences are slim, and that 96maintain, but also for the user to see that the differences are slim, and that
103other architectures are not seen as a separate entity. 97other architectures are not seen as a separate entity.
104--> 98-->
105Het doel van het Gentoo Handboek is een samenhangend document te creeren, dat 99Het doel van het Gentoo Handboek is een samenhangend document te creëren, dat
106alle aspecten van Gentoo Linux omschrijft. Het combineerd reeds bestaande 100alle aspecten van Gentoo Linux omschrijft. Het combineerd reeds bestaande
107documentatie in een samenhangend geheel, te gebruiken voor elke architectuur, 101documentatie in een samenhangend geheel, te gebruiken voor elke architectuur,
108elke installatie en elke gebruiker. Dit maakt het niet alleen makkelijker 102elke installatie en elke gebruiker. Dit maakt het niet alleen makkelijker
109voor ons om de documentatie bij te houden, maar ook voor de gebruiker. 103voor ons om de documentatie bij te houden, maar ook voor de gebruiker.
110</p> 104</p>
163this development. 157this development.
164--> 158-->
165Het <uri link="/proj/en/desktop">Gentoo Desktop Project</uri> werkt aan een 159Het <uri link="/proj/en/desktop">Gentoo Desktop Project</uri> werkt aan een
166nieuwe versie van de <uri link="/doc/en/desktop.xml">Desktop Configuration 160nieuwe versie van de <uri link="/doc/en/desktop.xml">Desktop Configuration
167Guide</uri> welke goed in het nieuwe handboek gaat passen. Momenteel is er niet 161Guide</uri> welke goed in het nieuwe handboek gaat passen. Momenteel is er niet
168meer informatie beschikbaar. Geintresseerden kunnen contact op nemen met 162meer informatie beschikbaar. Geïntresseerden kunnen contact op nemen met
169<mail link="gerrynjr@gentoo.org">Gerald J. Normandin Jr.</mail> welke de 163<mail link="gerrynjr@gentoo.org">Gerald J. Normandin Jr.</mail> welke de
170leiding heeft over deze ontwikkeling. 164leiding heeft over deze ontwikkeling.
171</p> 165</p>
172 166
173<p> 167<p>
221used in the Gentoo community, the x86 installation guide was the most actively 215used in the Gentoo community, the x86 installation guide was the most actively
222developed. The other architectural guides were left alone and updates that went 216developed. The other architectural guides were left alone and updates that went
223into the x86 installation guide didn't reach the other architectural guides, 217into the x86 installation guide didn't reach the other architectural guides,
224rendering them corrupt. 218rendering them corrupt.
225--> 219-->
226In vorige huidige had elke architectuur zijn eigen installatie 220In de oude situatie had elke architectuur zijn eigen installatie
227handleiding, dit was heel moeilijk om goed te onderhouden. Omdat de x86 221handleiding, dit was heel moeilijk om goed te onderhouden. Omdat de x86
228architectuur het meest gebruikt wordt door de Gentoo gemeenschap, werd de x86 222architectuur het meest gebruikt wordt door de Gentoo gemeenschap, werd de x86
229installatie handleiding het meest upgedate. De andere handleiding werder gelaten 223installatie handleiding het meest upgedate. De andere handleidingen werder gelaten
230voor wat ze waren, waardoor ze al snel achter liepen. 224voor wat ze waren, waardoor ze al snel achter liepen.
231</p> 225</p>
232 226
233<p> 227<p>
234<!-- 228<!--
314the results of the other choices easily. This provides a <b>better view on the 308the results of the other choices easily. This provides a <b>better view on the
315installation instructions</b> for the user: even though he chose - for instance 309installation instructions</b> for the user: even though he chose - for instance
316- stage3, he is easily informed about what stage2 or stage1 does. Not hiding 310- stage3, he is easily informed about what stage2 or stage1 does. Not hiding
317these instructions is a good thing. 311these instructions is a good thing.
318--> 312-->
319Door de instructies voor elke mogelijk optie niet te scheiden, kan de gebruiker 313Door de instructies voor elke mogelijke optie niet te scheiden, kan de gebruiker
320zien wat het resultaat van zijn keuze is. Dit geeft een <b>beter overzicht</b> 314zien wat het resultaat van zijn keuze is. Dit geeft een <b>beter overzicht</b>
321van de installatie instructies voor de gebruiker: zelfs nadat de gebruiker 315van de installatie instructies voor de gebruiker: zelfs nadat de gebruiker
322gekozen heeft - voor bijvoorbeeld stage3, kan deze nog makkelijk worden 316gekozen heeft - voor bijvoorbeeld stage3, kan deze nog makkelijk worden
323ingelicht over wat stage1 of stage2 doet. Deze instructies niet verbergen is een 317ingelicht over wat stage1 of stage2 doet. Deze instructies niet verbergen is een
324goed idee. 318goed idee.
351accept a "No" with the reason that we believe the current implementation 345accept a "No" with the reason that we believe the current implementation
352benefits most people. 346benefits most people.
353--> 347-->
354Echter, je moet je beseffen dat de meeste keuzes tijdens de ontwikkeling van de 348Echter, je moet je beseffen dat de meeste keuzes tijdens de ontwikkeling van de
355documentatie worden gemaakt op basis van de mening van de ontwikkelaars. Het is 349documentatie worden gemaakt op basis van de mening van de ontwikkelaars. Het is
356<e>onmogelijk</e> om documentatie te schrijven op een manier waar niet iedereen 350<e>onmogelijk</e> om documentatie te schrijven op een manier waar iedereen
357blij mee is. Je moet in staat zijn een "Nee" te accepteren met de reden dat wij 351blij mee is. Je moet in staat zijn een "Nee" te accepteren met de reden dat wij
358ervan overtuigd zijn dat de huidige implementatie de meeste mensen helpt. 352ervan overtuigd zijn dat de huidige implementatie de meeste mensen helpt.
359</p> 353</p>
360 354
361</body> 355</body>

Legend:
Removed from v.1.1  
changed lines
  Added in v.1.2

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20