/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.10 Revision 1.11
1<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?> 1<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
2<!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd"> 2<!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">
3 3
4<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml,v 1.10 2005/03/20 09:09:39 neysx Exp $ --> 4<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml,v 1.11 2005/04/07 22:12:06 neysx Exp $ -->
5 5
6<guide link="index.xml"> 6<guide link="index.xml">
7<title>Gentoo Handboek</title> 7<title>Gentoo Handboek</title>
8 8
9<author title="Author"> 9<author title="Author">
16via internet en uitleg over het werken met Gentoo en Portage. 16via internet en uitleg over het werken met Gentoo en Portage.
17</abstract> 17</abstract>
18 18
19<license/> 19<license/>
20 20
21<version>0.24</version> 21<version>0.25</version>
22<date>2005-01-20</date> 22<date>2005-03-28</date>
23 23
24<chapter> 24<chapter>
25<title>De Gentoo Handboek</title> 25<title>De Gentoo Handboek</title>
26<section> 26<section>
27<title>Beschikbare talen</title> 27<title>Beschikbare talen</title>
121 121
122<p> 122<p>
123We hebben ook handboeken welke de installatie instructies voor netwerkloze 123We hebben ook handboeken welke de installatie instructies voor netwerkloze
124installaties met behulp van de installatie CD's bevatten. Als je 124installaties met behulp van de installatie CD's bevatten. Als je
125geïnteresseerd bent in een netwerkloze installatie, lees dan het <uri 125geïnteresseerd bent in een netwerkloze installatie, lees dan het <uri
126link="/doc/en/handbook/2004.3/index.xml">Gentoo Linux 2004.3 Handboek</uri> 126link="/doc/en/handbook/2005.0/index.xml">Gentoo Linux 2005.0 Handboek</uri>
127voor jouw architectuur. Deze is helaas in het Engels omdat we onvoldoende 127voor jouw architectuur. Deze is helaas in het Engels omdat we onvoldoende
128mankracht hebben. 128mankracht hebben.
129</p> 129</p>
130 130
131</body> 131</body>
247</p> 247</p>
248 248
249</body> 249</body>
250</section> 250</section>
251<section> 251<section>
252<title>Ik kan de stage1 informatie in het Gentoo Handboek niet vinden</title>
253<body>
254
255<p>
256Je leest het verkeerde Gentoo Handboek.
257</p>
258
259<p>
260De release-specifieke Gentoo Handboeken (zoals de 2005.0) zijn alleen bedoeld
261voor netwerkloze installaties. Een stage1 of stage2 installatie vereist
262sourcecode welke niet beschikbaar is op de Universele Installatie CD, dus je
263hebt een werkende internet verbinding nodig.
264</p>
265
266</body>
267</section>
268<section>
252<title>Ik ben het niet eens met...</title> 269<title>Ik ben het niet eens met...</title>
253<body> 270<body>
254 271
255<p> 272<p>
256<uri link="http://bugs.gentoo.org">Raporteer</uri> alsjeblieft je idee; het 273<uri link="http://bugs.gentoo.org">Raporteer</uri> alsjeblieft je idee; het

Legend:
Removed from v.1.10  
changed lines
  Added in v.1.11

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20