/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.14 - (show annotations) (download) (as text)
Fri Sep 1 17:39:29 2006 UTC (11 years, 7 months ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.13: +2 -2 lines
File MIME type: application/xml
s/$header$/$Id$/

1 <?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
2 <!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">
3
4 <!-- $Id: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml,v 1.13 2006/06/12 10:49:03 neysx Exp $ -->
5
6 <!--
7 Sync: rev 1.61
8 -->
9
10 <guide link="/doc/nl/handbook/index.xml" lang="nl">
11 <title>Gentoo Handboek</title>
12
13 <author title="Author">
14 <mail link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail>
15 </author>
16
17 <abstract>
18 Het Gentoo Handboek is een poging om de documentatie te centraliseren in een
19 samenhangend handboek. Dit handboek bevat de instructies voor een installatie
20 via internet en uitleg over het werken met Gentoo en Portage.
21 </abstract>
22
23 <license/>
24
25 <version>0.35</version>
26 <date>2006-02-27</date>
27
28 <chapter>
29 <title>De Gentoo Handboek</title>
30 <section>
31 <title>Beschikbare talen</title>
32 <body>
33
34 <p>
35 Het Gentoo Handboek is beschikbaar in de volgende talen:
36 </p>
37
38 <p>
39 <uri link="/doc/pt_br/handbook/">Braziliaans Portugees</uri> |
40 <uri link="/doc/cs/handbook/">Tsjechisch</uri> |
41 <!--<uri link="/doc/da/handbook/">Deens</uri> |-->
42 <uri link="/doc/de/handbook/">Duits</uri> |
43 <uri link="/doc/en/handbook/">Engels</uri> |
44 <uri link="/doc/fr/handbook/">Frans</uri> |
45 <!--<uri link="/doc/id/handbook/">Indonesisch</uri> |-->
46 <uri link="/doc/it/handbook/">Italiaans</uri> |
47 <uri link="/doc/ja/handbook/">Japans</uri> |
48 <uri link="/doc/pl/handbook/">Pools</uri> |
49 <uri link="/doc/ro/handbook/">Romeens</uri> |
50 <uri link="/doc/ru/handbook/">Russisch</uri> |
51 <uri link="/doc/es/handbook/">Spaans</uri> |
52 <uri link="/doc/zh_tw/handbook/">Traditioneel Chinees</uri>
53 </p>
54
55 </body>
56 </section>
57 <section>
58 <title>Introductie</title>
59 <body>
60
61 <p>
62 Welkom bij de Gentoo Handboek pagina. Deze pagina geeft uitleg over het Gentoo
63 Handboek en hoort de meeste van je vragen met betrekking tot het Handboek te
64 beantwoorden. Te behandelen onderwerpen zijn het idee achter het handboek, de
65 huidige status, toekomstplannen, hoe bug rapporten afgehandeld worden, etc.
66 </p>
67
68 </body>
69 </section>
70 </chapter>
71 <chapter>
72 <title>Ga naar het Handboek</title>
73 <section>
74 <body>
75
76 <table>
77 <tr>
78 <th>Formaat</th>
79 <th>Beschrijving</th>
80 <th>Links</th>
81 </tr>
82 <tr>
83 <ti>HTML</ti>
84 <ti>
85 Meest recente versie, een pagina per hoofdstuk, perfect voor online bekijken
86 </ti>
87 <ti>
88 <uri link="handbook-x86.xml">x86</uri><!--,
89 <uri link="handbook-sparc.xml">sparc</uri>,
90 <uri link="handbook-amd64.xml">amd64</uri>,
91 <uri link="handbook-ppc.xml">ppc</uri>,
92 <uri link="handbook-ppc64.xml">ppc64</uri>,
93 <uri link="handbook-alpha.xml">alpha</uri>,
94 <uri link="handbook-hppa.xml">hppa</uri>,
95 <uri link="handbook-mips.xml">mips</uri>-->
96 </ti>
97 </tr>
98 <tr>
99 <ti>HTML</ti>
100 <ti>Meest recente versie, alles in een pagina</ti>
101 <ti>
102 <uri link="handbook-x86.xml?full=1">x86</uri><!--,
103 <uri link="handbook-sparc.xml?full=1">sparc</uri>,
104 <uri link="handbook-amd64.xml?full=1">amd64</uri>,
105 <uri link="handbook-ppc.xml?full=1">ppc</uri>,
106 <uri link="handbook-ppc64.xml?full=1">ppc64</uri>,
107 <uri link="handbook-alpha.xml?full=1">alpha</uri>,
108 <uri link="handbook-hppa.xml?full=1">hppa</uri>,
109 <uri link="handbook-mips.xml?full=1">mips</uri>-->
110 </ti>
111 </tr>
112 <tr>
113 <ti>HTML</ti>
114 <ti>Meest recente versie, alles in een pagina, printbare versie</ti>
115 <ti>
116 <uri link="handbook-x86.xml?style=printable&amp;full=1">x86</uri><!--,
117 <uri link="handbook-sparc.xml?style=printable&amp;full=1">sparc</uri>,
118 <uri link="handbook-amd64.xml?style=printable&amp;full=1">amd64</uri>,
119 <uri link="handbook-ppc.xml?style=printable&amp;full=1">ppc</uri>,
120 <uri link="handbook-ppc64.xml?style=printable&amp;full=1">ppc64</uri>,
121 <uri link="handbook-alpha.xml?style=printable&amp;full=1">alpha</uri>,
122 <uri link="handbook-hppa.xml?style=printable&amp;full=1">hppa</uri>,
123 <uri link="handbook-mips.xml?style=printable&amp;full=1">mips</uri>-->
124 </ti>
125 </tr>
126 </table>
127
128 <p>
129 We hebben ook handboeken welke de installatie instructies voor netwerkloze
130 installaties met behulp van de installatie CD's bevatten. Als je
131 geïnteresseerd bent in een netwerkloze installatie, lees dan het <uri
132 link="/doc/en/handbook/2006.1/index.xml">Gentoo Linux 2006.1 Handboek</uri>
133 voor jouw architectuur. Deze is helaas in het Engels omdat we onvoldoende
134 mankracht hebben.
135 </p>
136
137 </body>
138 </section>
139 </chapter>
140
141 <chapter>
142 <title>Informatie over het handboek</title>
143 <section>
144 <title>Doel</title>
145 <body>
146
147 <p>
148 Het doel van het Gentoo Handboek is om een samenhangend document te maken dat
149 alle aspecten van Gentoo Linux beschrijft. Het voegt reeds bestaande
150 handleidingen in een consistent boek zodat hetzelfde document voor iedere
151 mogelijke systeem-architectuur, iedere installatie en iedere gebruiker gebruikt
152 kan worden. Dit maakt het niet alleen makkelijker voor ons te onderhouden, maar
153 ook voor de gebruiker om te zien dat de verschillen klein zijn, en dat andere
154 systeem-architecturen niet als apparte hoofdstukken verschijnen.
155 </p>
156
157 <p>
158 Het stelt ons ook in staat om moelijke punten uit te leggen en meer voorbeelden
159 te geven. We zijn niet gedwongen om alle documentatie in enkele pagina te laten
160 zien zodat het document vloeiender loopt en leest.
161 </p>
162
163 </body>
164 </section>
165 <section>
166 <title>Status</title>
167 <body>
168
169 <!--
170 <p>
171 Op dit moment is in het Engels het derde deel,
172 <uri link="/doc/en/handbook/handbook-x86.xml?part=3">Werken met Portage</uri>,
173 af. Dit deel gaat diep in op de Portage aspecten. Deze is helaas nog niet in het
174 Nederlands vertaald.
175 </p>
176 -->
177
178 <p>
179 Indien je geïnteresseerd bent in het ontwikkelen van het Handboek, gebruik dan
180 <mail link="gentoo-doc@gentoo.org">de gentoo-doc mailinglist</mail> (EN) voor
181 feedback.
182 </p>
183
184 <p>
185 Indien je geïnteresseerd bent in het vertalen van het Handboek of andere
186 documentatie, gebruik dan <mail link="gentoo-doc-nl@gentoo.org">de gentoo-doc-nl
187 mailinglist</mail>.
188 </p>
189
190 </body>
191 </section>
192 <section>
193 <title>Bugs rapporteren en aanpassingsverzoeken</title>
194 <body>
195
196 <p>
197 Als je een bug in het handboek aantreft, bezoek dan alsjeblieft <uri
198 link="http://bugs.gentoo.org">Gentoo Linux Bugzilla</uri> en creëer een bug
199 voor <e>Documentation</e>, Component <e>Installation Handbook</e>. Bij voorkeur
200 in het Engels. Als je een taalfout ontdekt, die alleen betrekking heeft op de
201 Nederlandse vertaling, zet dan [NL] voor de samenvatting of mail <mail
202 link="gentoo-doc-nl@gentoo.org">de gentoo-doc-nl mailinglist</mail>.
203 </p>
204
205 </body>
206 </section>
207 </chapter>
208 <chapter id="faq">
209 <title>Veel gestelde vragen [FAQ]</title>
210 <section>
211 <title>Kunnen jullie het handboek niet voor elke keuze op magische wijze dynamisch laten maken?</title>
212 <body>
213
214 <p>
215 Alles is mogelijk, we hebben er echter voor gekozen dit niet te doen vanwege
216 een aantal redenen.
217 </p>
218
219 <p>
220 Het <b>onderhouden</b> van zo'n handleiding zou veel moeilijker zijn. Niet
221 alleen moeten we bij bug rapport terug zoeken welke keuzes gemaakt zijn (lang
222 niet alle bug rapporten vertellen ons welke keuzes ze hebben gemaakt), maar het
223 zou ook veel moeilijker zijn om de handleiding vloeiend te laten lopen; we
224 moeten aandacht besteden aan de regel in het handboek, de consequentie, etc.
225 </p>
226
227 <p>
228 Hoewel we momenteel alleen de online versie hebben, worden <b>andere
229 formaten</b> ontwikkeld, zoals een PDF versie. Als we een PDF maken voor elke
230 architectuur en elke optie, dan zouden we veel PDFs hebben die slechts een
231 beetje verschillen. Dit zou een verspilling van de beschikbare middelen zijn.
232 </p>
233
234 <p>
235 De keuzes die de gebruiker maakt worden op <b>verschillende plekken</b> gemaakt.
236 Dit zou het moeilijker maken voor de gebruiker om het handboek te printen, we
237 zouden hem/haar eerst moeten inlichten over alle keuzes voordat hij/zij kan
238 beginnen. Dit schrikt enkel af.
239 </p>
240
241 <p>
242 Het deel over de "Gentoo installatie" <b>is niet het enige deel</b> van het
243 Gentoo Handboek, wel het eerste. Alle navolgende delen zijn onafhankelijk van de
244 keuzes die de gebruiker gemaakt heeft. Het dynamisch genereren van het handboek
245 voor enkel de installatie instructies is overkill.
246 </p>
247
248 <p>
249 Door de instructies niet voor elke mogelijke optie te scheiden, kan de gebruiker
250 zien wat het resultaat van zijn keuze is. Dit geeft een <b>beter overzicht</b>
251 van de installatie instructies voor de gebruiker.
252 </p>
253
254 </body>
255 </section>
256 <section>
257 <title>Ik kan de stage1 informatie in het Gentoo Handboek niet vinden</title>
258 <body>
259
260 <p>
261 De instructies voor een stage1 of stage2 installatie zijn beschikbaar in de
262 <uri link="/doc/en/faq.xml#stage12">Gentoo FAQ</uri>. Alleen de stage3 wordt
263 echter ondersteund als installatie vorm vanaf nu.
264 </p>
265
266 </body>
267 </section>
268 <section>
269 <title>Ik ben het niet eens met...</title>
270 <body>
271
272 <p>
273 <uri link="http://bugs.gentoo.org">Raporteer</uri> alsjeblieft je idee; het
274 ergens niet mee eens zijn zonder ons van opbouwende kritiek te voorzien
275 verbetert de situatie niet. Documentatie is gemaakt voor de gemeenschap, dus
276 feedback vanuit de gemeenschap wordt gewaardeerd.
277 </p>
278
279 <p>
280 Echter, je moet beseffen dat de meeste keuzes worden gemaakt tijdens de
281 ontwikkeling van de documentatie op basis van de mening van de ontwikkelaars.
282 Het is <e>onmogelijk</e> om documentatie op een manier te schrijven waar
283 iedereen blij mee is. Je moet in staat zijn een "Nee" te accepteren met de
284 reden dat wij er overtuigd van zijn dat de huidige implementatie de meeste
285 mensen helpt.
286 </p>
287
288 </body>
289 </section>
290 </chapter>
291 </guide>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20