/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.7 - (show annotations) (download) (as text)
Tue Oct 5 10:54:43 2004 UTC (13 years, 7 months ago) by swift
Branch: MAIN
Changes since 1.6: +5 -1 lines
File MIME type: application/xml
Add void comment on revision informationmissing

1 <?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
2 <!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">
3
4 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml,v 1.6 2004/09/26 10:40:47 neysx Exp $ -->
5
6 <!--
7 English doc rev ?.??
8 -->
9
10 <guide link="index.xml">
11 <title>Gentoo Handboek</title>
12
13 <author title="Author">
14 <mail link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail>
15 </author>
16
17 <author title="Translator">
18 <mail link="blubber@gentoo.org">Tiemo Kieft</mail>
19 </author>
20
21 <author title="Translator">
22 <mail link="rip7@gentoo.org">Steven Lecompte</mail>
23 </author>
24
25 <abstract>
26 Het Gentoo Handboek heeft als doel de documentatie te centralizeren in een
27 samenhangend handboek. Informatie die niet in het handboek past, komt er ook
28 niet in.
29 </abstract>
30
31 <license/>
32
33 <version>0.6</version>
34 <date>13 Mei, 2004</date>
35
36 <chapter>
37 <title>Het Gentoo Handboek</title>
38
39 <section>
40 <title>Introductie</title>
41 <body>
42
43 <p>
44 Welkom op de Gentoo Handboek pagina. Deze pagina geeft een kleine uitleg
45 over het <uri link="handbook.xml">Gentoo Handboek</uri> en geeft als het goed
46 is antwoord op eventuele vragen die je hebt omtrent het handboek. We bespreken
47 het idee achter het handboek, de huidige status, de toekomstige plannen, hoe
48 bug reports afgehandeld worden, enz.
49 </p>
50
51 </body>
52 </section>
53 </chapter>
54 <chapter>
55 <title>Het handboek bekijken</title>
56 <section>
57 <body>
58
59 <p>
60 Momenteel bieden we het handboek alleen online aan. We zijn bezig met een
61 PDF versie.
62 </p>
63
64 <table>
65 <tr>
66 <th>Formaat</th>
67 <th>Omschrijving</th>
68 </tr>
69 <tr>
70 <ti><uri link="handbook.xml">HTML</uri></ti>
71 <ti>Perfect voor online gebruik</ti>
72 </tr>
73 </table>
74
75 </body>
76 </section>
77 </chapter>
78
79 <chapter>
80 <title>Informatie over het handboek</title>
81 <section>
82 <title>Doel</title>
83 <body>
84
85 <p>
86 Het doel van het Gentoo Handboek is een samenhangend document te creëren, dat
87 alle aspecten van Gentoo Linux omschrijft. Het combineert reeds bestaande
88 documentatie in een samenhangend geheel, te gebruiken voor elke architectuur,
89 elke installatie en elke gebruiker. Dit maakt het niet alleen makkelijker
90 voor ons om de documentatie bij te houden, maar ook voor de gebruiker.
91 </p>
92
93 <p>
94 Het staat ons tevens toe om ingewikkelde punten beter toe te lichten, en meer
95 voorbeelden te geven. We zijn niet langer gedwongen alle documentatie samen
96 te vatten tot een pagina, waardoor het lezen een stuk makkelijker wordt.
97 </p>
98
99 </body>
100 </section>
101 <section>
102 <title>Status</title>
103 <body>
104
105 <p>
106 Als je geïntresseerd bent in de ontwikkeling van het handboek, maak dan
107 alsjeblieft gebruik van <mail link="gentoo-doc@gentoo.org">de gentoo-doc
108 mailinglist</mail> voor alle feedback, of stuur een email naar <mail
109 link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail>.
110 </p>
111
112 </body>
113 </section>
114 <section>
115 <title>Toekomst</title>
116 <body>
117
118 <p>
119 Het <uri link="/proj/en/desktop">Gentoo Desktop Project</uri> werkt aan een
120 nieuwe versie van de <uri link="/doc/en/desktop.xml">Desktop Configuration
121 Guide</uri> welke goed in het nieuwe handboek gaat passen. Momenteel is er niet
122 meer informatie beschikbaar. Geïntresseerden kunnen contact op nemen met
123 <mail link="gerrynjr@gentoo.org">Gerald J. Normandin Jr.</mail> welke de
124 leiding heeft over deze ontwikkeling.
125 </p>
126
127 <p>
128 Verschillende andere Gentoo ontwikkelaars zijn momenteel bezig met Gentoo
129 speciefieke onderdelen (ebuilds, e-classes, etc.). Momenteel is er niet
130 meer informatie beschikbaar. Geintresseerden kunnen contact op nemen met
131 <mail link="seemant@gentoo.org">Seemant Kulleen</mail> welke de
132 leiding heeft over deze ontwikkeling.
133
134 </p>
135
136 </body>
137 </section>
138 <section>
139 <title>Bugs raporteren</title>
140 <body>
141
142 <p>
143 Als je een bug in het handboek aantreft, bezoek dan alsjeblieft <uri
144 link="http://bugs.gentoo.org">Gentoo Linux Bugzilla</uri> en creeer een bug
145 voor <e>Docs-user</e>, Component <e>Handbook</e>.
146 </p>
147
148 </body>
149 </section>
150 </chapter>
151 <chapter>
152 <title>Veel Gestelde Vragen</title>
153 <section>
154 <title>Waarom voegen jullie alles samen?</title>
155 <body>
156
157 <p>
158 In de oude situatie had elke architectuur zijn eigen installatie
159 handleiding, dit was heel moeilijk om goed te onderhouden. Omdat de x86
160 architectuur het meest gebruikt wordt door de Gentoo gemeenschap, werd de x86
161 installatie handleiding het meest upgedated. De andere handleidingen werder gelaten
162 voor wat ze waren, waardoor ze al snel achter liepen.
163 </p>
164
165 <p>
166 Door alle instructies samen te voegen, gelden alle updates automatisch voor alle
167 architecturen. Dit is nodig omdat enkel een klein aantal instructies anders
168 zijn: <e>opstarten</e>, <e>partitioneren</e>, <e>kernel</e> en
169 <e>bootloader</e>.
170 </p>
171
172 </body>
173 </section>
174 <section>
175 <title>Kunnen jullie het handboek niet op magische wijze dynamisch laten maken,
176 voor elke keuze?</title>
177 <body>
178
179 <p>
180 Alles is mogelijk, we hebben er echter voor gekozen dit niet te doen voor een
181 aantal redenen.
182 </p>
183
184 <p>
185 </p>
186
187 <p>
188 Alhoewel we momenteel alleen de online versie hebben zijn <b>andere
189 formaten</b> in de ontwikkeling, zoals een PDF versie. Als we een PDF maken voor
190 elke architectuur en elke optie, dan zouden we veel PDFs hebben die enkel een
191 beetje verschillen.
192 </p>
193
194 <p>
195 De keuzes die de gebruiker maakt worden <b>op verschillende plekken</b> gemaakt.
196 Dit zou het moeilijker maken voor de gebruiker om het handboek te printen, we
197 zouden hem/haar eerst moeten inlichten over alle keuzes voordat hij/zij kan
198 beginnen. Dit schrikt enkel af.
199 </p>
200
201 <p>
202 Het deel over de "Gentoo installatie" <b>is niet het enige deel</b> van het
203 Gentoo Handboek, wel het eerste. Alle navolgende delen zijn onafhankelijk van de
204 keuzes die de gebruiker gemaakt heeft. Het dynamisch genereren van het handboek
205 voor enkel de installatie instructies is overkill.
206 </p>
207
208 <p>
209 Door de instructies voor elke mogelijke optie niet te scheiden, kan de gebruiker
210 zien wat het resultaat van zijn keuze is. Dit geeft een <b>beter overzicht</b>
211 van de installatie instructies voor de gebruiker: zelfs nadat de gebruiker
212 gekozen heeft - voor bijvoorbeeld stage3, kan deze nog makkelijk worden
213 ingelicht over wat stage1 of stage2 doet. Deze instructies niet verbergen is een
214 goed idee.
215 </p>
216
217 </body>
218 </section>
219 <section>
220 <title>Ik ben het niet eens met...</title>
221 <body>
222
223 <p>
224 <uri link="http://bugs.gentoo.org">Raporteer</uri> alsjeblieft je idee; het
225 ergens niet mee eens zijn zonder ons van opbouwende kritiek te voorzien
226 verbeterd de situatie niet. Documentatie is gemaakt voor de gemeenschap, dus
227 feedback vanuit de gemeenschap wordt gewaardeerd.
228 </p>
229
230 <p>
231 Echter, je moet beseffen dat de meeste keuzes tijdens de ontwikkeling van de
232 documentatie worden gemaakt op basis van de mening van de ontwikkelaars. Het is
233 <e>onmogelijk</e> om documentatie te schrijven op een manier waar iedereen
234 blij mee is. Je moet in staat zijn een "Nee" te accepteren met de reden dat wij
235 ervan overtuigd zijn dat de huidige implementatie de meeste mensen helpt.
236 </p>
237
238 </body>
239 </section>
240 </chapter>
241 </guide>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20