/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.9 - (show annotations) (download) (as text)
Sat Feb 5 09:38:22 2005 UTC (13 years, 4 months ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.8: +4 -4 lines
File MIME type: application/xml
Updates from #80779 #80780 #80781 #80782 #80784 #80787 #80788 #80791 #80795 #80802

1 <?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
2 <!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">
3
4 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/index.xml,v 1.8 2004/12/06 09:40:37 swift Exp $ -->
5
6 <guide link="index.xml">
7 <title>Gentoo Handboek</title>
8
9 <author title="Author">
10 <mail link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail>
11 </author>
12
13 <author title="Translator">
14 <mail link="blubber@gentoo.org">Tiemo Kieft</mail>
15 </author>
16
17 <author title="Translator">
18 <mail link="rip7@gentoo.org">Steven Lecompte</mail>
19 </author>
20
21 <abstract>
22 Het Gentoo Handboek heeft als doel de documentatie te centralizeren in een
23 samenhangend handboek. Informatie die niet in het handboek past, komt er ook
24 niet in.
25 </abstract>
26
27 <license/>
28
29 <version>0.6</version>
30 <date>13 Mei, 2004</date>
31
32 <chapter>
33 <title>Het Gentoo Handboek</title>
34
35 <section>
36 <title>Introductie</title>
37 <body>
38
39 <p>
40 Welkom op de Gentoo Handboek pagina. Deze pagina geeft een kleine uitleg
41 over het <uri link="handbook.xml">Gentoo Handboek</uri> en geeft als het goed
42 is antwoord op eventuele vragen die je hebt omtrent het handboek. We bespreken
43 het idee achter het handboek, de huidige status, de toekomstige plannen, hoe
44 bug reports afgehandeld worden, enz.
45 </p>
46
47 </body>
48 </section>
49 </chapter>
50 <chapter>
51 <title>Het handboek bekijken</title>
52 <section>
53 <body>
54
55 <p>
56 Momenteel bieden we het handboek alleen online aan. We zijn bezig met een
57 PDF versie.
58 </p>
59
60 <table>
61 <tr>
62 <th>Formaat</th>
63 <th>Omschrijving</th>
64 </tr>
65 <tr>
66 <ti><uri link="handbook.xml">HTML</uri></ti>
67 <ti>Perfect voor online gebruik</ti>
68 </tr>
69 </table>
70
71 </body>
72 </section>
73 </chapter>
74
75 <chapter>
76 <title>Informatie over het handboek</title>
77 <section>
78 <title>Doel</title>
79 <body>
80
81 <p>
82 Het doel van het Gentoo Handboek is een samenhangend document te creëren, dat
83 alle aspecten van Gentoo Linux omschrijft. Het combineert reeds bestaande
84 documentatie in een samenhangend geheel, te gebruiken voor elke architectuur,
85 elke installatie en elke gebruiker. Dit maakt het niet alleen makkelijker
86 voor ons om de documentatie bij te houden, maar ook voor de gebruiker.
87 </p>
88
89 <p>
90 Het staat ons tevens toe om ingewikkelde punten beter toe te lichten, en meer
91 voorbeelden te geven. We zijn niet langer gedwongen alle documentatie samen
92 te vatten tot een pagina, waardoor het lezen een stuk makkelijker wordt.
93 </p>
94
95 </body>
96 </section>
97 <section>
98 <title>Status</title>
99 <body>
100
101 <p>
102 Als je geïntresseerd bent in de ontwikkeling van het handboek, maak dan
103 alsjeblieft gebruik van <mail link="gentoo-doc@gentoo.org">de gentoo-doc
104 mailinglist</mail> voor alle feedback, of stuur een email naar <mail
105 link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail>.
106 </p>
107
108 </body>
109 </section>
110 <section>
111 <title>Toekomst</title>
112 <body>
113
114 <p>
115 Het <uri link="/proj/en/desktop">Gentoo Desktop Project</uri> werkt aan een
116 nieuwe versie van de <uri link="/doc/en/desktop.xml">Desktop Configuration
117 Guide</uri> welke goed in het nieuwe handboek gaat passen. Momenteel is er niet
118 meer informatie beschikbaar. Geïntresseerden kunnen contact op nemen met
119 <mail link="gerrynjr@gentoo.org">Gerald J. Normandin Jr.</mail> welke de
120 leiding heeft over deze ontwikkeling.
121 </p>
122
123 <p>
124 Verschillende andere Gentoo ontwikkelaars zijn momenteel bezig met Gentoo
125 speciefieke onderdelen (ebuilds, e-classes, etc.). Momenteel is er niet
126 meer informatie beschikbaar. Geintresseerden kunnen contact op nemen met
127 <mail link="seemant@gentoo.org">Seemant Kulleen</mail> welke de
128 leiding heeft over deze ontwikkeling.
129
130 </p>
131
132 </body>
133 </section>
134 <section>
135 <title>Bugs raporteren</title>
136 <body>
137
138 <p>
139 Als je een bug in het handboek aantreft, bezoek dan alsjeblieft <uri
140 link="http://bugs.gentoo.org">Gentoo Linux Bugzilla</uri> en creeer een bug
141 voor <e>Docs-user</e>, Component <e>Handbook</e>.
142 </p>
143
144 </body>
145 </section>
146 </chapter>
147 <chapter>
148 <title>Veel Gestelde Vragen</title>
149 <section>
150 <title>Waarom voegen jullie alles samen?</title>
151 <body>
152
153 <p>
154 In de oude situatie had elke architectuur zijn eigen installatie
155 handleiding, dit was heel moeilijk om goed te onderhouden. Omdat de x86
156 architectuur het meest gebruikt wordt door de Gentoo gemeenschap, werd de x86
157 installatie handleiding het meest upgedated. De andere handleidingen werder gelaten
158 voor wat ze waren, waardoor ze al snel achter liepen.
159 </p>
160
161 <p>
162 Door alle instructies samen te voegen, gelden alle updates automatisch voor alle
163 architecturen. Dit is nodig omdat enkel een klein aantal instructies anders
164 zijn: <e>opstarten</e>, <e>partitioneren</e>, <e>kernel</e> en
165 <e>bootloader</e>.
166 </p>
167
168 </body>
169 </section>
170 <section>
171 <title>Kunnen jullie het handboek niet op magische wijze dynamisch laten maken,
172 voor elke keuze?</title>
173 <body>
174
175 <p>
176 Alles is mogelijk, we hebben er echter voor gekozen dit niet te doen voor een
177 aantal redenen.
178 </p>
179
180 <p>
181 </p>
182
183 <p>
184 Alhoewel we momenteel alleen de online versie hebben zijn <b>andere
185 formaten</b> in de ontwikkeling, zoals een PDF versie. Als we een PDF maken voor
186 elke architectuur en elke optie, dan zouden we veel PDFs hebben die enkel een
187 beetje verschillen.
188 </p>
189
190 <p>
191 De keuzes die de gebruiker maakt worden <b>op verschillende plekken</b> gemaakt.
192 Dit zou het moeilijker maken voor de gebruiker om het handboek te printen, we
193 zouden hem/haar eerst moeten inlichten over alle keuzes voordat hij/zij kan
194 beginnen. Dit schrikt enkel af.
195 </p>
196
197 <p>
198 Het deel over de "Gentoo installatie" <b>is niet het enige deel</b> van het
199 Gentoo Handboek, wel het eerste. Alle navolgende delen zijn onafhankelijk van de
200 keuzes die de gebruiker gemaakt heeft. Het dynamisch genereren van het handboek
201 voor enkel de installatie instructies is overkill.
202 </p>
203
204 <p>
205 Door de instructies voor elke mogelijke optie niet te scheiden, kan de gebruiker
206 zien wat het resultaat van zijn keuze is. Dit geeft een <b>beter overzicht</b>
207 van de installatie instructies voor de gebruiker: zelfs nadat de gebruiker
208 gekozen heeft - voor bijvoorbeeld stage3, kan deze nog makkelijk worden
209 ingelicht over wat stage1 of stage2 doet. Deze instructies niet verbergen is een
210 goed idee.
211 </p>
212
213 </body>
214 </section>
215 <section>
216 <title>Ik ben het niet eens met...</title>
217 <body>
218
219 <p>
220 <uri link="http://bugs.gentoo.org">Raporteer</uri> alsjeblieft je idee; het
221 ergens niet mee eens zijn zonder ons van opbouwende kritiek te voorzien
222 verbeterd de situatie niet. Documentatie is gemaakt voor de gemeenschap, dus
223 feedback vanuit de gemeenschap wordt gewaardeerd.
224 </p>
225
226 <p>
227 Echter, je moet beseffen dat de meeste keuzes tijdens de ontwikkeling van de
228 documentatie worden gemaakt op basis van de mening van de ontwikkelaars. Het is
229 <e>onmogelijk</e> om documentatie te schrijven op een manier waar iedereen
230 blij mee is. Je moet in staat zijn een "Nee" te accepteren met de reden dat wij
231 ervan overtuigd zijn dat de huidige implementatie de meeste mensen helpt.
232 </p>
233
234 </body>
235 </section>
236 </chapter>
237 </guide>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20