/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/portage-utils.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/portage-utils.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (hide annotations) (download) (as text)
Mon Aug 28 16:19:35 2006 UTC (12 years, 6 months ago) by neysx
Branch: MAIN
File MIME type: application/xml
Updates & New files from #143934, #145086 & 145262

1 neysx 1.1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!-- $Header: /var/www/www.gentoo.org/raw_cvs/gentoo/xml/htdocs/doc/en/portage-utils.xml,v 1.2 2006/05/01 15:18:57 neysx Exp $ -->
3     <!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">
4    
5     <guide link="/doc/nl/portage-utils.xml" lang="nl">
6    
7     <title>Portage-utils</title>
8    
9     <author title="Auteur">
10     <mail link="rane@gentoo.org">Łukasz Damentko</mail>
11     </author>
12     <author title="Editor">
13     <mail link="nightmorph@gentoo.org">Joshua Saddler</mail>
14     </author>
15     <author title="Editor">
16     <mail link="vanquirius@gentoo.org">Marcelo Góes</mail>
17     </author>
18     <author title="Vertaler">
19     <mail link="thomaswouters@telenet.be">Thomas Wouters</mail>
20     </author>
21    
22    
23     <abstract>
24     Deze gids legt het algemeen gebruik van portage-utiles uit. Portage-utils is een
25     set van enkele snelle hulp aplicaties voor Portage, geschreven in C.
26     </abstract>
27    
28     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
29     <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
30     <license/>
31    
32     <version>1.1</version>
33     <date>2006-05-01</date>
34    
35     <chapter>
36     <title>Introductie</title>
37     <section>
38     <body>
39    
40     <p>
41     <c>portage-utils</c> is een verzameling van enkele snelle utilities die dienen
42     als sneller maar begrensd alternatief voor gentoolkit. Merk wel op dat
43     <c>portage-utils</c> niet ter vervanging van <c>gentoolkit</c> is bedoeld. De
44     utilities zijn veel efficiënter dan het equivalent uit <c>gentoolkit</c> en
45     zijn misschien beter gepast voor gebruik in scripts die Portage herhaaldelijk
46     moeten oproepen, maar <c>portage-utils</c> bevat niet dezelfde
47     functionaliteiten. Het overweegt helemaal geen eclasses en biedt geen tools als
48     <c>revdep-rebuild</c> en <c>glsa-check</c>.
49     </p>
50    
51     <p>
52     Meer informatie over <c>gentoolkit</c> kan gevonden worden in de <uri
53     link="/doc/en/gentoolkit.xml">Gentoolkit</uri> gids.
54     </p>
55    
56     <p>
57     Je kan de volledige lijst applicaties in <c>portage-utils</c> zien door <c>man
58     q</c> of <c>q --help</c> uit te voeren. Aangezien deze gids enkel als verwijzing
59     voor enkele functionaliteiten bedoeld is en niet alle informatie over elke
60     applicatie bevat, is het aangeraden dat je de man pages
61     van elke utility leest.
62     </p>
63    
64     <p>
65     De eerste stap in het gebruik van <c>portage-utils</c> is het package
66     installeren:
67     </p>
68    
69     <pre caption="Installeren van portage-utils">
70     # <i>emerge portage-utils</i>
71     </pre>
72    
73     </body>
74     </section>
75     </chapter>
76    
77     <chapter>
78     <title>Gebruik</title>
79     <section>
80     <title>Hoe vind je het package waartoe een bepaald bestand behoort</title>
81     <body>
82    
83     <p>
84     <c>qfile</c> vindt het package waartoe een bestand behoort:
85     </p>
86    
87     <pre caption="Vinden van het pakket waar een bestand bijhoord">
88     $ <i>qfile /etc/fonts/fonts.conf</i>
89     media-libs/fontconfig (/etc/fonts/fonts.conf)
90     $ <i>qfile /usr/share/keymaps/atari/atari-uk-falcon.map.gz</i>
91     sys-apps/kbd (/usr/share/keymaps/atari/atari-uk-falcon.map.gz)
92     </pre>
93    
94     </body>
95     </section>
96     <section>
97     <title>Het verifiëren van pakketintegriteit</title>
98     <body>
99    
100     <p>
101     Als je de MD5 sums of mtimes van de bestanden die een package heeft
102     geïnstalleerd, kan je dir doen met behulp van <c>qcheck</c>:
103     </p>
104    
105     <pre caption="Controleren van een pakket-integriteit">
106     $ <i>qcheck portage-utils</i>
107     Checking app-portage/portage-utils-0.1.13 ...
108     * 36 out of 36 files are good
109     </pre>
110    
111     <p>
112     Natuurlijk zullen alle bestanden die sinds de installatie zijn gewijzigd, hier
113     vermeld worden. Als de applicatie problemen met configuratie bestanden vermeld
114     die je ooit manueel hebt gewijzigd is er geen probleem.
115     </p>
116    
117     </body>
118     </section>
119     <section>
120     <title>Listing packages which depend on some package</title>
121     <body>
122    
123     <p>
124     Er is natuurlijk ook een applicatie die een lijst weer geeft van alle packages
125     die een bepaald package nodig hebben. Dit kan gedaan worden met <c>qdepends</c>.
126     Gebruik de <c>-a</c> flag om alle DEPEND, RDEPEND en PDEPEND informatie van een
127     package te krijgen.
128     </p>
129    
130     <pre caption="Een lijst weergeven van pakketten die van één of ander pakket afhangen">
131     $ <i>qdepends -a pygtk</i>
132     * DEPEND
133     dev-python/pygtk-2.8.2: &gt;=dev-lang/python-2.3 &gt;=x11-libs/gtk+-2.8.0
134     &gt;=dev-libs/glib-2.8.0 &gt;=x11-libs/pango-1.10.0 &gt;=dev-libs/atk-1.8.0
135     &gt;=gnome-base/libglade-2.5.0 &gt;=dev-python/pycairo-0.9.0 dev-python/numeric
136     virtual/opengl dev-python/pyopengl &gt;=x11-libs/gtkglarea-1.99
137     &gt;=dev-util/pkgconfig-0.9 sys-devel/patch
138     * RDEPEND
139     dev-python/pygtk-2.8.2: &gt;=dev-lang/python-2.3 &gt;=x11-libs/gtk+-2.8.0
140     &gt;=dev-libs/glib-2.8.0 &gt;=x11-libs/pango-1.10.0 &gt;=dev-libs/atk-1.8.0
141     &gt;=gnome-base/libglade-2.5.0 &gt;=dev-python/pycairo-0.9.0 dev-python/numeric
142     virtual/opengl dev-python/pyopengl &gt;=x11-libs/gtkglarea-1.99
143     * PDEPEND
144     </pre>
145    
146     </body>
147     </section>
148     <section>
149     <title>Alle bestanden van een ebuild tonen.</title>
150     <body>
151    
152     <p>
153     <c>qlist</c> geeft je een lijst van alle bestanden die tot een ebuild behoren.
154     </p>
155    
156     <pre caption="Een lijst weergeven van bestanden die tot een ebuild horen">
157     $ <i>qlist vim</i>
158     /usr/bin/gvim
159     /usr/bin/gvimdiff
160     /usr/bin/evim
161     /usr/bin/eview
162     /usr/bin/gview
163     /usr/bin/rgvim
164     [...]
165     </pre>
166    
167     </body>
168     </section>
169     <section>
170     <title>Packages zoeken aan de hand van USE een flag</title>
171     <body>
172    
173     <p>
174     Dit kan met <c>quse</c> en moet als root gebruikt worden. Het kan even duren om
175     de ebuild cache aan te maken of te updaten.
176     </p>
177    
178     <pre caption="Zoeken naar pakketten met het 'firefox' USE flag">
179     # <i>quse firefox</i>
180     app-office/openoffice/openoffice-2.0.2_rc1.ebuild binfilter curl eds firefox gnome gtk java kde ldap mozilla xml2
181     dev-haskell/gtk2hs/gtk2hs-0.9.10.ebuild doc glade gnome mozilla firefox
182     dev-java/swt/swt-3.1-r1.ebuild accessibility cairo firefox gnome mozilla
183     [...]
184     </pre>
185    
186     </body>
187     </section>
188     <section>
189     <title>Package groottes zoeken</title>
190     <body>
191    
192     <p>
193     Dit doe je met <c>qsize</c> en is net zo simple als:
194     </p>
195    
196     <pre caption="pakketgrootte zoeken">
197     $ <i>qsize vim</i>
198     app-editors/gvim-6.4: 10 files, 7 non-files, 2327.516 KB
199     app-editors/vim-6.4: 6 files, 2 non-files, 2058.14 KB
200     app-editors/vim-core-6.4: 1024 files, 68 non-files, 10950.984 KB
201     [...]
202     </pre>
203    
204     </body>
205     </section>
206     </chapter>
207     </guide>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20