/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/portage-utils.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/portage-utils.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (hide annotations) (download) (as text)
Fri Sep 1 17:13:17 2006 UTC (12 years, 5 months ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.1: +31 -31 lines
File MIME type: application/xml
Thanks to diox and co. for their work

1 neysx 1.1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 neysx 1.2 <!-- $Id$ -->
3 neysx 1.1 <!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">
4    
5     <guide link="/doc/nl/portage-utils.xml" lang="nl">
6    
7     <title>Portage-utils</title>
8    
9     <author title="Auteur">
10     <mail link="rane@gentoo.org">Łukasz Damentko</mail>
11     </author>
12     <author title="Editor">
13     <mail link="nightmorph@gentoo.org">Joshua Saddler</mail>
14     </author>
15     <author title="Editor">
16     <mail link="vanquirius@gentoo.org">Marcelo Góes</mail>
17     </author>
18     <author title="Vertaler">
19     <mail link="thomaswouters@telenet.be">Thomas Wouters</mail>
20     </author>
21    
22    
23     <abstract>
24     Deze gids legt het algemeen gebruik van portage-utiles uit. Portage-utils is een
25 neysx 1.2 set van enkele snelle toepassingen die je helpen bij het gebruik van Portage.
26 neysx 1.1 </abstract>
27    
28     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
29     <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
30     <license/>
31    
32     <version>1.1</version>
33     <date>2006-05-01</date>
34    
35     <chapter>
36     <title>Introductie</title>
37     <section>
38     <body>
39    
40     <p>
41 neysx 1.2 <c>portage-utils</c> is een verzameling van enkele toepassingen die als sneller
42     maar begrensd alternatief voor gentoolkit dient. Merk wel op dat
43 neysx 1.1 <c>portage-utils</c> niet ter vervanging van <c>gentoolkit</c> is bedoeld. De
44     utilities zijn veel efficiënter dan het equivalent uit <c>gentoolkit</c> en
45 neysx 1.2 zijn soms beter gepast voor gebruik in scripts die Portage herhaaldelijk
46 neysx 1.1 moeten oproepen, maar <c>portage-utils</c> bevat niet dezelfde
47 neysx 1.2 functionaliteiten. Het houdt helemaal geen rekening met eclasses en biedt geen
48     tools als <c>revdep-rebuild</c> en <c>glsa-check</c>.
49 neysx 1.1 </p>
50    
51     <p>
52     Meer informatie over <c>gentoolkit</c> kan gevonden worden in de <uri
53 neysx 1.2 link="/doc/nl/gentoolkit.xml">Gentoolkit</uri> gids.
54 neysx 1.1 </p>
55    
56     <p>
57     Je kan de volledige lijst applicaties in <c>portage-utils</c> zien door <c>man
58     q</c> of <c>q --help</c> uit te voeren. Aangezien deze gids enkel als verwijzing
59 neysx 1.2 voor enkele functionaliteiten dient en dus niet alle informatie over elke
60     applicatie bevat, is het aangeraden dat je de man pages van elke utility leest.
61 neysx 1.1 </p>
62    
63     <p>
64 neysx 1.2 De eerste stap in het gebruik van <c>portage-utils</c> is het pakket
65 neysx 1.1 installeren:
66     </p>
67    
68     <pre caption="Installeren van portage-utils">
69     # <i>emerge portage-utils</i>
70     </pre>
71    
72     </body>
73     </section>
74     </chapter>
75    
76     <chapter>
77     <title>Gebruik</title>
78     <section>
79 neysx 1.2 <title>Hoe vind je het pakket waartoe een bepaald bestand behoort</title>
80 neysx 1.1 <body>
81    
82     <p>
83 neysx 1.2 <c>qfile</c> vindt het pakket waar een bepaald bestand bij hoort:
84 neysx 1.1 </p>
85    
86 neysx 1.2 <pre caption="Vinden van het pakket waar een bestand bij hoort">
87 neysx 1.1 $ <i>qfile /etc/fonts/fonts.conf</i>
88     media-libs/fontconfig (/etc/fonts/fonts.conf)
89     $ <i>qfile /usr/share/keymaps/atari/atari-uk-falcon.map.gz</i>
90     sys-apps/kbd (/usr/share/keymaps/atari/atari-uk-falcon.map.gz)
91     </pre>
92    
93     </body>
94     </section>
95     <section>
96 neysx 1.2 <title>Het verifiëren van pakket-integriteit</title>
97 neysx 1.1 <body>
98    
99     <p>
100 neysx 1.2 Als je de MD5 sums of mtimes wilt weten van de bestanden die een pakket heeft
101     geïnstalleerd, kan je dit te weten komen met behulp van <c>qcheck</c>:
102 neysx 1.1 </p>
103    
104 neysx 1.2 <pre caption="Controleren van pakket-integriteit">
105 neysx 1.1 $ <i>qcheck portage-utils</i>
106     Checking app-portage/portage-utils-0.1.13 ...
107     * 36 out of 36 files are good
108     </pre>
109    
110     <p>
111     Natuurlijk zullen alle bestanden die sinds de installatie zijn gewijzigd, hier
112 neysx 1.2 vermeld worden. Als qcheck problemen met configuratie bestanden vermeld
113     die je ooit manueel hebt gewijzigd kan je die vermelding negeren.
114 neysx 1.1 </p>
115    
116     </body>
117     </section>
118     <section>
119 neysx 1.2 <title>Pakketten weergeven die afhankelijk zijn van een bepaald pakket</title>
120 neysx 1.1 <body>
121    
122     <p>
123 neysx 1.2 Er is natuurlijk ook een applicatie die een lijst weergeeft van alle pakketten
124     die een bepaald pakket nodig hebben. Dit kan gedaan worden met <c>qdepends</c>.
125 neysx 1.1 Gebruik de <c>-a</c> flag om alle DEPEND, RDEPEND en PDEPEND informatie van een
126 neysx 1.2 pakket te krijgen.
127 neysx 1.1 </p>
128    
129 neysx 1.2 <pre caption="Een lijst weergeven van pakketten die van één of ander pakket
130     afhangen">
131 neysx 1.1 $ <i>qdepends -a pygtk</i>
132     * DEPEND
133     dev-python/pygtk-2.8.2: &gt;=dev-lang/python-2.3 &gt;=x11-libs/gtk+-2.8.0
134     &gt;=dev-libs/glib-2.8.0 &gt;=x11-libs/pango-1.10.0 &gt;=dev-libs/atk-1.8.0
135     &gt;=gnome-base/libglade-2.5.0 &gt;=dev-python/pycairo-0.9.0 dev-python/numeric
136     virtual/opengl dev-python/pyopengl &gt;=x11-libs/gtkglarea-1.99
137     &gt;=dev-util/pkgconfig-0.9 sys-devel/patch
138     * RDEPEND
139     dev-python/pygtk-2.8.2: &gt;=dev-lang/python-2.3 &gt;=x11-libs/gtk+-2.8.0
140     &gt;=dev-libs/glib-2.8.0 &gt;=x11-libs/pango-1.10.0 &gt;=dev-libs/atk-1.8.0
141     &gt;=gnome-base/libglade-2.5.0 &gt;=dev-python/pycairo-0.9.0 dev-python/numeric
142     virtual/opengl dev-python/pyopengl &gt;=x11-libs/gtkglarea-1.99
143     * PDEPEND
144     </pre>
145    
146     </body>
147     </section>
148     <section>
149     <title>Alle bestanden van een ebuild tonen.</title>
150     <body>
151    
152     <p>
153     <c>qlist</c> geeft je een lijst van alle bestanden die tot een ebuild behoren.
154     </p>
155    
156     <pre caption="Een lijst weergeven van bestanden die tot een ebuild horen">
157     $ <i>qlist vim</i>
158     /usr/bin/gvim
159     /usr/bin/gvimdiff
160     /usr/bin/evim
161     /usr/bin/eview
162     /usr/bin/gview
163     /usr/bin/rgvim
164     [...]
165     </pre>
166    
167     </body>
168     </section>
169     <section>
170 neysx 1.2 <title>Pakketten zoeken aan de hand van USE een flag</title>
171 neysx 1.1 <body>
172    
173     <p>
174 neysx 1.2 Dit kan met <c>quse</c> en moet als root uitgevoerd worden. Het kan even duren
175     om de ebuild cache aan te maken of te updaten.
176 neysx 1.1 </p>
177    
178     <pre caption="Zoeken naar pakketten met het 'firefox' USE flag">
179     # <i>quse firefox</i>
180     app-office/openoffice/openoffice-2.0.2_rc1.ebuild binfilter curl eds firefox gnome gtk java kde ldap mozilla xml2
181     dev-haskell/gtk2hs/gtk2hs-0.9.10.ebuild doc glade gnome mozilla firefox
182     dev-java/swt/swt-3.1-r1.ebuild accessibility cairo firefox gnome mozilla
183     [...]
184     </pre>
185    
186     </body>
187     </section>
188     <section>
189 neysx 1.2 <title>Pakket groottes zoeken</title>
190 neysx 1.1 <body>
191    
192     <p>
193 neysx 1.2 Dit doe je met <c>qsize</c>:
194 neysx 1.1 </p>
195    
196     <pre caption="pakketgrootte zoeken">
197     $ <i>qsize vim</i>
198     app-editors/gvim-6.4: 10 files, 7 non-files, 2327.516 KB
199     app-editors/vim-6.4: 6 files, 2 non-files, 2058.14 KB
200     app-editors/vim-core-6.4: 1024 files, 68 non-files, 10950.984 KB
201     [...]
202     </pre>
203    
204     </body>
205     </section>
206     </chapter>
207     </guide>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20