/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/portage-utils.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/portage-utils.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.3 - (show annotations) (download) (as text)
Wed Apr 18 18:30:30 2012 UTC (7 years ago) by swift
Branch: MAIN
Changes since 1.2: +2 -2 lines
File MIME type: application/xml
Dropping link attribute from guides, first run (of many), cfr post on gentoo-doc/gentoo-dev

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!-- $Id: portage-utils.xml,v 1.2 2006/09/01 17:13:17 neysx Exp $ -->
3 <!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">
4
5 <guide lang="nl">
6
7 <title>Portage-utils</title>
8
9 <author title="Auteur">
10 <mail link="rane@gentoo.org">Łukasz Damentko</mail>
11 </author>
12 <author title="Editor">
13 <mail link="nightmorph@gentoo.org">Joshua Saddler</mail>
14 </author>
15 <author title="Editor">
16 <mail link="vanquirius@gentoo.org">Marcelo Góes</mail>
17 </author>
18 <author title="Vertaler">
19 <mail link="thomaswouters@telenet.be">Thomas Wouters</mail>
20 </author>
21
22
23 <abstract>
24 Deze gids legt het algemeen gebruik van portage-utiles uit. Portage-utils is een
25 set van enkele snelle toepassingen die je helpen bij het gebruik van Portage.
26 </abstract>
27
28 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
29 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
30 <license/>
31
32 <version>1.1</version>
33 <date>2006-05-01</date>
34
35 <chapter>
36 <title>Introductie</title>
37 <section>
38 <body>
39
40 <p>
41 <c>portage-utils</c> is een verzameling van enkele toepassingen die als sneller
42 maar begrensd alternatief voor gentoolkit dient. Merk wel op dat
43 <c>portage-utils</c> niet ter vervanging van <c>gentoolkit</c> is bedoeld. De
44 utilities zijn veel efficiënter dan het equivalent uit <c>gentoolkit</c> en
45 zijn soms beter gepast voor gebruik in scripts die Portage herhaaldelijk
46 moeten oproepen, maar <c>portage-utils</c> bevat niet dezelfde
47 functionaliteiten. Het houdt helemaal geen rekening met eclasses en biedt geen
48 tools als <c>revdep-rebuild</c> en <c>glsa-check</c>.
49 </p>
50
51 <p>
52 Meer informatie over <c>gentoolkit</c> kan gevonden worden in de <uri
53 link="/doc/nl/gentoolkit.xml">Gentoolkit</uri> gids.
54 </p>
55
56 <p>
57 Je kan de volledige lijst applicaties in <c>portage-utils</c> zien door <c>man
58 q</c> of <c>q --help</c> uit te voeren. Aangezien deze gids enkel als verwijzing
59 voor enkele functionaliteiten dient en dus niet alle informatie over elke
60 applicatie bevat, is het aangeraden dat je de man pages van elke utility leest.
61 </p>
62
63 <p>
64 De eerste stap in het gebruik van <c>portage-utils</c> is het pakket
65 installeren:
66 </p>
67
68 <pre caption="Installeren van portage-utils">
69 # <i>emerge portage-utils</i>
70 </pre>
71
72 </body>
73 </section>
74 </chapter>
75
76 <chapter>
77 <title>Gebruik</title>
78 <section>
79 <title>Hoe vind je het pakket waartoe een bepaald bestand behoort</title>
80 <body>
81
82 <p>
83 <c>qfile</c> vindt het pakket waar een bepaald bestand bij hoort:
84 </p>
85
86 <pre caption="Vinden van het pakket waar een bestand bij hoort">
87 $ <i>qfile /etc/fonts/fonts.conf</i>
88 media-libs/fontconfig (/etc/fonts/fonts.conf)
89 $ <i>qfile /usr/share/keymaps/atari/atari-uk-falcon.map.gz</i>
90 sys-apps/kbd (/usr/share/keymaps/atari/atari-uk-falcon.map.gz)
91 </pre>
92
93 </body>
94 </section>
95 <section>
96 <title>Het verifiëren van pakket-integriteit</title>
97 <body>
98
99 <p>
100 Als je de MD5 sums of mtimes wilt weten van de bestanden die een pakket heeft
101 geïnstalleerd, kan je dit te weten komen met behulp van <c>qcheck</c>:
102 </p>
103
104 <pre caption="Controleren van pakket-integriteit">
105 $ <i>qcheck portage-utils</i>
106 Checking app-portage/portage-utils-0.1.13 ...
107 * 36 out of 36 files are good
108 </pre>
109
110 <p>
111 Natuurlijk zullen alle bestanden die sinds de installatie zijn gewijzigd, hier
112 vermeld worden. Als qcheck problemen met configuratie bestanden vermeld
113 die je ooit manueel hebt gewijzigd kan je die vermelding negeren.
114 </p>
115
116 </body>
117 </section>
118 <section>
119 <title>Pakketten weergeven die afhankelijk zijn van een bepaald pakket</title>
120 <body>
121
122 <p>
123 Er is natuurlijk ook een applicatie die een lijst weergeeft van alle pakketten
124 die een bepaald pakket nodig hebben. Dit kan gedaan worden met <c>qdepends</c>.
125 Gebruik de <c>-a</c> flag om alle DEPEND, RDEPEND en PDEPEND informatie van een
126 pakket te krijgen.
127 </p>
128
129 <pre caption="Een lijst weergeven van pakketten die van één of ander pakket
130 afhangen">
131 $ <i>qdepends -a pygtk</i>
132 * DEPEND
133 dev-python/pygtk-2.8.2: &gt;=dev-lang/python-2.3 &gt;=x11-libs/gtk+-2.8.0
134 &gt;=dev-libs/glib-2.8.0 &gt;=x11-libs/pango-1.10.0 &gt;=dev-libs/atk-1.8.0
135 &gt;=gnome-base/libglade-2.5.0 &gt;=dev-python/pycairo-0.9.0 dev-python/numeric
136 virtual/opengl dev-python/pyopengl &gt;=x11-libs/gtkglarea-1.99
137 &gt;=dev-util/pkgconfig-0.9 sys-devel/patch
138 * RDEPEND
139 dev-python/pygtk-2.8.2: &gt;=dev-lang/python-2.3 &gt;=x11-libs/gtk+-2.8.0
140 &gt;=dev-libs/glib-2.8.0 &gt;=x11-libs/pango-1.10.0 &gt;=dev-libs/atk-1.8.0
141 &gt;=gnome-base/libglade-2.5.0 &gt;=dev-python/pycairo-0.9.0 dev-python/numeric
142 virtual/opengl dev-python/pyopengl &gt;=x11-libs/gtkglarea-1.99
143 * PDEPEND
144 </pre>
145
146 </body>
147 </section>
148 <section>
149 <title>Alle bestanden van een ebuild tonen.</title>
150 <body>
151
152 <p>
153 <c>qlist</c> geeft je een lijst van alle bestanden die tot een ebuild behoren.
154 </p>
155
156 <pre caption="Een lijst weergeven van bestanden die tot een ebuild horen">
157 $ <i>qlist vim</i>
158 /usr/bin/gvim
159 /usr/bin/gvimdiff
160 /usr/bin/evim
161 /usr/bin/eview
162 /usr/bin/gview
163 /usr/bin/rgvim
164 [...]
165 </pre>
166
167 </body>
168 </section>
169 <section>
170 <title>Pakketten zoeken aan de hand van USE een flag</title>
171 <body>
172
173 <p>
174 Dit kan met <c>quse</c> en moet als root uitgevoerd worden. Het kan even duren
175 om de ebuild cache aan te maken of te updaten.
176 </p>
177
178 <pre caption="Zoeken naar pakketten met het 'firefox' USE flag">
179 # <i>quse firefox</i>
180 app-office/openoffice/openoffice-2.0.2_rc1.ebuild binfilter curl eds firefox gnome gtk java kde ldap mozilla xml2
181 dev-haskell/gtk2hs/gtk2hs-0.9.10.ebuild doc glade gnome mozilla firefox
182 dev-java/swt/swt-3.1-r1.ebuild accessibility cairo firefox gnome mozilla
183 [...]
184 </pre>
185
186 </body>
187 </section>
188 <section>
189 <title>Pakket groottes zoeken</title>
190 <body>
191
192 <p>
193 Dit doe je met <c>qsize</c>:
194 </p>
195
196 <pre caption="pakketgrootte zoeken">
197 $ <i>qsize vim</i>
198 app-editors/gvim-6.4: 10 files, 7 non-files, 2327.516 KB
199 app-editors/vim-6.4: 6 files, 2 non-files, 2058.14 KB
200 app-editors/vim-core-6.4: 1024 files, 68 non-files, 10950.984 KB
201 [...]
202 </pre>
203
204 </body>
205 </section>
206 </chapter>
207 </guide>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20