/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/vi-guide.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/vi-guide.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.3 - (hide annotations) (download) (as text)
Mon Apr 21 14:33:32 2003 UTC (15 years, 9 months ago) by swift
Branch: MAIN
Changes since 1.2: +1 -1 lines
File MIME type: application/xml
Fix dtd to /dtd... shamefully this isn't noticed by xmllint etc :(

1 swift 1.1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2    
3     <!--
4     English doc rev 1.4
5     -->
6    
7 swift 1.3 <!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">
8 swift 1.2 <guide link = "/doc/nl/vi-guide.xml">
9 swift 1.1 <title>vi leren -- de cheatsheet methode</title>
10     <author title="Author"><mail link="drobbins@gentoo.org">Daniel Robbins</mail></author>
11     <author title="Author"><mail link="stocke2@gentoo.org">Eric Stockbridge</mail></author>
12     <author title="Translator"><mail link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail></author>
13     <abstract>
14     Deze handleiding zal je uitleggen hoe je vi leert gebruiken met een cheatsheet
15     zodat je snel je commando's kan terugvinden. Deze handleiding is bedoelt voor
16     vi-beginners.
17     </abstract>
18     <version>1.1</version>
19     <date>21 April 2003</date>
20    
21     <chapter>
22     <title>Erin vliegen</title>
23     <section>
24     <title>Inleiding</title>
25     <body>
26     <p>
27     Deze tutorial zal je uitleggen hoe je vi, een zeer krachtige editor, kan
28     gebruiken. Door gebruik te maken van een krachtige cheatsheet zal je wat je
29     leert niet snel vergeten en kan je toch snel veel zaken van vi aanleren. In
30     deze tutorial zullen we je leren navigeren, tekst aanpassen, insert mode
31     gebruiken, kopieren en plakken van tekst, alsook belangrijke vim-extensies
32     zoals multi-window editing.
33     </p><p>
34     Indien je niet echt zeker bent van jezelf of je bent nog niet echt gewend om
35     met vi te werken, dan ben je het jezelf verschuldigd om deze tutorial te lezen
36     om snel met een van de meest populaire en krachtige Linux/UNIX editors te
37     kunnen werken.
38     </p>
39    
40     </body>
41     </section>
42     <section>
43     <title>Over de handleiding</title>
44     <title>VI snel leren</title>
45     <body>
46     <p>
47     Er is 1 ding dat vi zeer moeilijk maakt te leren -- vi heeft veeel commando's.
48     Om vi efficient te gebruiken dien je er best enkele van buiten te kennen. Dit
49     kan lang duren, en een van de doelen van deze handleiding is om niet al te veel
50     van je tijd in te nemen. Dus, eerste uitdaging: hoe zorgen we ervoor dat je
51     snel en efficient de commando's kan terugvinden zonder ze direct vanbuiten te
52     blokken?
53     </p>
54     <p>
55     Om deze uitdaging tot een goed einde te brengen gaan we een cheatsheet
56     aanmaken. Deze bevat alle belangrijke vi-commando's. Nadat je deze tutorial
57     gelezen en uitgevoerd hebt zal je van deze cheatsheet kunnen gebruik maken om
58     vergeten commando's terug te vinden. Naarmate je de commando's meer en meer
59     gebruikt zal je minder en minder afhankelijk worden van de cheatsheet. Door
60     deze methode leer je dus snel efficient werken met vi!
61     </p>
62     </body>
63     </section>
64     <section>
65     <title>Het leerproces</title>
66     <body>
67    
68     <p>
69     In deze handleiding zal ik verschillende technieken gebruiken om je te helpen
70     leren. Allereerst zal ik uitleggen hoe een specifiek commando werkt (dit is
71     nogal wiedes :). Daarna zal ik je vragen om het commando in vi uit te testen
72     (praktijkervaring, zeer belangrijk) en daarna moet je iets op je cheatsheet
73     schrijven (voor toekomstig hergebruik). Indien je vi snel wil leren is het
74     belangrijk dat je al deze stappen uitvoert. Een commando proberen in vi en
75     neerschrijven zal je helpen in het memorizeren van het commando.
76     </p>
77     </body>
78     </section>
79     <section>
80     <title>Inleiding vim</title>
81     <body>
82    
83     <p>
84     Er zijn verschillende vi-versies, en ik zal je uitleggen hoe je met 1
85     specifieke versie moet werken, namelijk "vim". Vim is zeer populair en heeft
86     enkele extraatjes die vi heel wat leuker maken (wanneer ik een vim-specifiek
87     commando demonstreer zal ik dat wel zeggen). Indien je vim nog moet
88     installeren: je kan deze vinden op <uri>http://www.vim.org</uri>. Er is tevens
89     gvim, een mooie grafische editor die net als vim werkt, maar dan met een mooie
90     GTK+ grafische interface. Hier is er een gvim screenshot van de auteur:
91     </p>
92    
93     <figure link="http://www.ibiblio.org/pub/Linux/distributions/gentoo/images/vishot.png" short="screenshot" caption="VIM screenshot"/>
94    
95     <p>
96     Indie je een vi newbie bent, probeer dan gvim op je systeem. Het gebruiken van
97     vi via een GUI kan de moeilijkheidsgraad verlagen.
98     </p>
99    
100     </body>
101     </section>
102     </chapter>
103     <chapter>
104     <title>Eerste stappen</title>
105     <section>
106     <title>Kies een bestand</title>
107     <body>
108     <p>
109     Alvorens je vi leert gebruiken om bestanden aan te passen is het belangrijk te
110     weten hoe je onder vi in een bestand navigeert. Vi heeft veel
111     bewegingscommando's, en we gaan er een groot deel van bespreken. Voor dit deel
112     van de tutorial zoek je best een onbelangrijk tekstbestand en laadt het in via
113     vi door het volgende in te typen:
114     </p>
115     <pre>
116     $ vi myfile.txt
117     </pre><p>
118     Indien je vim geinstalleerd staan hebt, type dan "vim myfile.txt". Indien je
119     liever gvim gebruikt, type je "gvim myfile.txt". myfile.txt moet uiteraard de
120     naam zijn van dat onbelangrijk tekstbestand.
121     </p>
122     </body>
123     </section>
124    
125     <section>
126     <title>Binnenin vi</title>
127     <body>
128    
129     <p>
130     Nadat vi geladen is zal je een deel van je tekstbestand zien op je scherm.
131     Proficiat, je bent in vi. In tegenstelling tot veel editors start vi in wat de
132     "command mode" heet. Dat wil zeggen dat indien je "l" indrukt op je keyboard,
133     dat dan geen "l" in je tekstbestand wordt gestoken, maar dat de cursor 1
134     karakter naar rechts zal verschuiven. In command mode zijn de karakters die je
135     ingeeft de commando's die je aan vi geeft, dit in tegenstelling tot de meeste
136     editors waar de karakters direct aanpassingen veroorzaken in het tekstbestand.
137     Een van de meest essentiele types van commando's zijn navigatiecommando's.
138     Laten we er eens enkele bekijken:
139     </p>
140    
141     </body>
142     </section>
143     </chapter>
144     <chapter>
145     <title>Rondhuppelen</title>
146     <section>
147     <title>Rondhuppelen in vi, deel 1</title>
148     <body>
149    
150     <p>
151     Wanneer je in command mode bent kan je de <c>h</c>, <c>j</c>, <c>k</c> en
152     <c>l</c> gebruiken om je cursor links, lager, hoger of rechts plaatsen. De
153     <c>h</c>, <c>j</c>, <c>k</c> en <c>l</c> toetsen zijn handig omdat, wanneer je
154     ze gewend bent, je zeer snel kan navigeren aangezien je je handpalm niet moet
155     verleggen. Gebruik <c>h, j, k</c> en <c>l</c> nu om in je tekstbestand te
156     navigeren. Bemerk dat vi je niet toelaat om naar de vorige regel te springen
157     indien je <c>h</c> indrukt terwijl je op het eerste karakter van een zin staat.
158     Uiteraard zal tevens <c>l</c> niet naar een nieuwe regel springen indien je op
159     het einde van een zin staat.
160     </p>
161    
162     </body>
163     </section>
164     <section>
165     <title>Rondhuppelen in vi, deel 2</title>
166     <body>
167    
168     <p>
169     vi levert speciale shortcuts voor het springen naar het begin en einde van een
170     regel. Je kan <c>0</c> (nul) indrukken om naar het begin te vliegen, en
171     <c>$</c> voor het einde. Probeer maar. Aangezien vi nog meer van deze leuke
172     zaken heeft is het een zeer handige "pager" (zoals less en more). Indien je vi
173     instelt als je pager zal je nog sneller al zijn navigatiecommando's leren.
174     </p>
175    
176     <p>
177     Je kan tevens <c>&lt;CTRL&gt;-F</c> en <c>&lt;CTRL&gt;-B</c> gebruiken om een
178     volledige pagina verder respectievelijk terug te gaan. Moderne versies van vi
179     (zoals vim) laten je tevens toe PGUP en PGDOWN te gebruiken.
180     </p>
181    
182     </body>
183     </section>
184     <section>
185     <title>Woordgoochelen, deel 1</title>
186     <body>
187     <p>
188     vi laat toe dat je links en rechts navigeert, woord per woord. Om naar het
189     eerste karakter van het volgende woord te gaan, druk <c>w</c>. Om naar het
190     laatste karakter van het volgende woord te gaan, druk <c>e</c>. Om naar het
191     eerste karakter van het <i>voorgaande</i> woord te gaan, druk <c>b</c>. Zeker
192     uitproberen!
193     </p>
194     </body>
195     </section>
196    
197     <section>
198     <title>Woordgoochelen, deel 2</title>
199     <body>
200     <p>
201     Nadat je met deze commando's wat zitten spelen hebt zal je merken dat vi
202     woorden zoals "foo-bar-oni" als 5 aparte woorden interpreteert! Dit is per
203     default aangezien vi woorden onderscheidt tussen spaties <i>of</i> punctuatie.
204     foo-bar-oni is dus een 5-woorden-term: "foo", "-", "bar", "-" en "oni".
205     </p>
206     <p>
207     Soms is dit wat je wil, soms ook niet. Gelukkig herkent vi ook het concept van
208     "grote woorden". vi onderscheidt grote woorden enkel door <i>spaties of nieuwe
209     regels</i>. Dit wil zeggen dat, terwijl foo-bar-oni als een 5-woorden-vi-term
210     gezien wordt, het maar 1 vi-groot-woord is.
211     </p>
212    
213     </body>
214     </section>
215     <section>
216     <title>Woordgoochelen, deel 3</title>
217     <body>
218     <p>
219     Om tussen de vorige en volgende grote woorden te navigeren moet je dezelfde
220     commando's gebruiken, maar dan in <i>hoofdletters</i>. Dus <c>W</c> om naar het
221     eerste karakter van het volgende woord te gaan, <c>E</c> voor het laatste
222     karakter van het volgende woord, en <c>B</c> voor het eerste karakter van het
223     voorgaande grote woord.
224     </p>
225    
226    
227     </body>
228     </section>
229     <section>
230     <title>Andere bewegingen</title>
231     <body>
232     <p>
233     Er zijn nog enkele andere leuke commando's die je zeker moet kennen alvorens je
234     je cheatsheet opstelt. Je kan de <c>(</c> en <c>)</c> karakters gebruiken om
235     naar het begin van de volgende respectievelijk vorige regel te gaan.
236     Daarbij kan je tevens <c>{</c> en <c>}</c> gebruiken om naar het begin van de
237     volgende respectievelijk vorige paragraaf te gaan.
238     </p>
239    
240     </body>
241     </section>
242     </chapter>
243     <chapter>
244     <title>Afsluiten</title>
245     <section>
246     <title>Afsluiten</title>
247     <body>
248     <p>
249     Nu je weet hoe je moet navigeren, zijn er nog enkele andere commando's die zeer
250     belangrijk zijn. Gebruik <c>:q</c> om vi af te sluiten. Indien dat niet werkt,
251     dan heb je waarschijnlijk het bestand (per ongeluk) aangepast. Om vi te
252     forceren af te sluiten, zonder de aanpassingen op te slaan, type je <c>:q!</c>.
253     Je zou jezelf nu weer op de prompt moeten bevinden.
254     </p>
255    
256     <p>
257     In vi zijn de commando's die beginnen met ":" zogenaamde <i>ex-mode</i>
258     commando's. Dit is omdat vi een ingebouwde niet-visuele editor bevat, genaamd
259     <e>ex</e>. Deze kan gebruikt worden, net zoals sed, om regel-aanpassing
260     operaties uit te voeren. Zoals je dus al zag kan het tevens gebruikt worden om
261     vi af te sluiten. Indien je ooit <c>Q</c> slaat terwijl je in commando-mode
262     zit, dan zal je naar de ex-mode gaan. Indien dat ooit gebeurt zal je door een
263     ":"-prompt begroet worden. Door enter te slaan zal je een volledig scherm terug
264     gescrolled worden. Om naar de goede oude vi-mode over te gaan, type gewoon vi
265     en druk enter.
266     </p>
267    
268     </body>
269     </section>
270     </chapter>
271     <chapter>
272     <title>De cheatsheet</title>
273     <section>
274     <title>De beginselen van de cheatsheet</title>
275     <body>
276     <p>
277     We hebben al een aardig aantal commando's bekeken, en dus is het tijd om ze te
278     noteren op onze cheatsheet. Je neemt best een A4'tje aangezien we veel
279     informatie zullen neerschrijven. Hier is er een afbeelding van de auteur zijn
280     cheatsheet waarop al bovenstaande commando's staan. Probeer dezelfde layout te
281     gebruiken zodat we alles op 1 papiertje kunnen plaatsen.
282     </p>
283    
284     <figure link="http://www.ibiblio.org/pub/Linux/distributions/gentoo/images/vicheat-first.png" short="Eerste deel van de cheatsheet" caption="Cheatsheet"/>
285    
286     </body>
287    
288     </section>
289     <section>
290     <title>Vanalles van vi</title>
291    
292     <body>
293     <p>
294     Laten we verder doen. In commando-mode kan je naar een specifieke regel
295     springen door <c>G</c> te typen. Om naar de allereerste regel te gaan, type
296     <c>1G</c>. Merk op dat de <c>G</c> een hoofdletter is.
297     </p>
298     <p>
299     Indien je naar de eerstvolgende string wil gaan die voldoet aan een bepaalde
300     reguliere expressie, type <c>/&lt;regexp&gt;</c> en druk op <c>enter</c>.
301     Vervang &lt;regexp&gt; met de reguliere expressie waarnaar je op zoek bent.
302     Indien je niet weet hoe je regexps moet ingeven moet je niet panikeren --
303     <c>/foo</c> zal zoeken naar de eerstvolgende "foo". Het enige waarvoor je
304     moet oppassen is het zoeken naar een van de volgende karakters: <i>^.$\</i>.
305     Deze moet je escapen (een backslash voor plaatsen). Bijvoorbeeld
306     <c>/foo\.gif</c> zal zoeken naar de eerste <i>foo.gif</i> vanaf de positie dat
307     je cursor nu staat.
308     </p>
309     <p>
310     Om de voorwaardse zoektocht te herhalen, druk op <c>n</c>. Om achterwaarts
311     te zoeken, type <c>N</c>. Zoals altijd is het belangrijk dat je deze zaken nu
312     test. Je kan tevens <c>//</c> typen om de laatste zoekopdracht te herhalen.
313     </p>
314    
315     </body>
316     </section>
317     </chapter>
318     <chapter>
319     <title>Opslaan en Aanpassen</title>
320     <section>
321     <title>Opslaan en Opslaan Als...</title>
322     <body>
323     <p>
324     We hebben gezien hoe je het <i>ex</i> commando <c>:q</c> kan gebruiken om vi af
325     te sluiten. Indien je je aanpassingen wil opslaan, type <c>:w</c>. Indien je je
326     aanpassingen in een ander bestand wil opslaan, type <c>:w bestandsnaam</c> om
327     deze op te slaan als <e>bestandsnaam</e>. Indien je wil opslaan en afsluiten,
328     type <c>:x</c> of <c>:wq</c>.
329     </p>
330     <p>
331     In vim (en andere geavanceerde vi-editors, zoals elvis) kan je meerdere buffers
332     open staan hebben. Om een bestand in een nieuwe window te openen, type <c>:sp
333     bestandsnaam</c>. <e>bestandsnaam</e> zal klaar staan om aan te passen in een
334     split window. Om tussen deze windows te switchen type je <c>&lt;CTRL&gt;-w
335     &lt;CTRL&gt;-w</c> (dus 2 keer na elkaar control-w). De commando's <c>:q</c>,
336     <c>:q!</c> en <c>:x</c> werken enkel op de actieve window.
337     </p>
338     </body>
339     </section>
340    
341     <section>
342     <title>Eenvoudige aanpassingen</title>
343     <body>
344     <p>
345     Nu is het tijd om enkele eenvoudige edit-commando's te leren. Ik noem ze simpel
346     omdat de commando's je in commando-mode houden. De meer complexe commando's
347     zullen je vanzelf in insert-mode steken -- een modus waardoor je rechtstreeks
348     het bestand kan aanpassen. Deze zullen we later behandelen.
349     </p>
350    
351     <p>
352     Ga met je cursor over enkele karakters en druk <c>x</c> in. Je zal zien dat
353     <c>x</c> het karakter onder de cursor verwijdert. Ga nu naar het midden van een
354     paragraaf en druk <c>J</c>. Je zal zien dat <c>J</c> de volgende paragraaf aan
355     het eind van de huidige paragraaf plakt. Druk nu eens <c>r</c> terwijl je met
356     je cursor op een karakter staat, en type een nieuw karakter in. Je zal zien dat
357     het karakter vervangen wordt met het nieuwe karakter. Ga nu naar een bepaalde
358     regel en druk <c>dd</c>. Je zal zien dat deze de huidige regel verwijdert.
359     </p>
360    
361     </body>
362     </section>
363     <section>
364     <title>Herhalen en Verwijderen</title>
365     <body>
366     <p>
367     Je kan eender welk commando herhaaldelijk uitvoeren door de <c>.</c> in te
368     drukken. Indien je experimenteert zal je merken dat <c>dd...</c> 4 regels zal
369     verwijderen, en <c>J......</c> zal 4 regels aan elkaar hangen. Uiteraard heeft
370     vi een snellere manier voor deze zaken :)
371     </p>
372     <p>
373     Om tekst te verwijderen kan je tevens het <c>d</c> commando gevolgd door een
374     navigatiecommando uitvoeren. Bijvoorbeeld <c>dw</c> zal alle tekst verwijderen
375     vanaf de huidige positie tot aan het begin van het bestand; <c>d)</c> zal alle
376     tekst verwijderen tot aan het eind van de volgende zin, en <c>d}</c> zal de
377     rest van de paragraaf verwijderen. Experimenteer et het <c>d</c> commando en de
378     andere edit-commando's totdat je ze allemaal onder de knie hebt.
379     </p>
380     </body>
381     </section>
382     <section>
383     <title>Ongedaan maken</title>
384     <body>
385     <p>
386     Nu dat we bezig zijn met verwijdercommando's is het een goed moment om te leren
387     hoe je aanpassingen ongedaan maakt. Door <c>u</c> te drukken kan je je laatste
388     commando ongedaan maken. Moderne versies van vi, zoals vim, laten je toe om
389     meerdere commando's ongedaan te maken door herhaaldelijk op <c>u</c> te
390     drukken. Probeer ze zeker uit.
391     </p>
392     </body>
393     </section>
394    
395     <section>
396     <title>De cheatsheet updaten</title>
397     <body>
398     <p>
399     Het is tijd om de cheatsheet up te daten. Na het toevoegen van alle geziene
400     commando's zal je papier er als volgt kunnen uitzien:
401     </p>
402    
403     <figure link="http://www.ibiblio.org/pub/Linux/distributions/gentoo/images/vicheat-edit.png" short="Cheat sheet" caption="Cheatsheet met editing-commando's"/>
404    
405     </body>
406     </section>
407     </chapter>
408     <chapter>
409     <title>Insert mode</title>
410     <section>
411     <title>Insert mode</title>
412    
413     <body>
414     <p>
415     Tot nu toe hebben we geleerd om met vi te navigeren, bestanden te manipuleren,
416     en basis editing commando's uit te voeren. Ik heb je echter nog niet uitgelegd
417     hoe je gewoon tekst in je bestand kan zetten! Dit is met opzet, aangezien vi's
418     insert mode ietswat ingewikkeld is in het begin. Maar eenmaal je gewend bent
419     met deze modus zal je zijn complexiteit (en flexibiliteit) zeker waarderen.
420     </p>
421     <p>
422     In vi insert modus kan je tekst aanpassen en invoegen zoals je bij de meeste
423     andere editors kan doen. Eenmaal je je aanpassingen gemaakt hebt kan je escape
424     drukken om terug te keren naar commandomodus. Je kan naar insert modus gaan
425     door <c>i</c> of <c>a</c> in te drukken. Indien je <c>i</c> drukt zal je tekst
426     voor het geselecteerde karakter komen, terwijl dat bij <c>a</c> erachter is.
427     Je kan dit eenvoudig onthouden door <e>insert</e> respectievelijk <e>append</e>
428     te denken. Vergeet niet om <c>&lt;Esc&gt;</c> te drukken om terug te keren naar
429     de commando modus.
430     </p>
431     </body>
432     </section>
433     <section>
434     <title>Voordelen van insert mode</title>
435     <body>
436     <p>
437     Probeer de <c>i</c> en <c>a</c> commando's uit. Type wat tekst en ga terug naar
438     de commando mode. Druk op <c>&lt;Enter&gt;</c> nadat je <c>a</c> of <c>i</c>
439     getypt hebt en let op wat er gebeurt. Probeer de pijltjes van je keyboard en de
440     <c>&lt;DEL&gt;</c> toets om te weten te komen hoe de insertmodus werkt. Door de
441     pijltjestoetsen en delete-toets te gebruiken kan je verschillende edit-stappen
442     uitvoeren zonder telkens de insertmode te verlaten.
443     </p>
444     </body>
445     </section>
446     <section>
447     <title>Insert opties</title>
448     <body>
449     <p>
450     Hier zijn er enkele andere interessante methoden om in insertmode te geraken.
451     Druk <c>A</c> om aan het <e>eind</e> van de regel te starten. <c>I</c> zal dan
452     aan het begin van de regel starten. Druk <c>o</c> om een nieuwe, blanco regel
453     te creeren net onder de huidige regel, en <c>O</c> om een blanco regel boven de
454     huidige regel te maken. Om de ganse regel met een nieuwe regel te vervangen,
455     druk <c>cc</c>. Om alles vanaf de huidige positie tot het eind van de regel te
456     vervangen, druk <c>c$</c>. Om alles vanaf de huidige positie tot het begin van
457     de regel te vervangen, druk <c>c0</c>.
458     </p>
459     <p>
460     Al bovenstaande commando's zullen je in insert-modus plaatsen. Druk op escape
461     om de insertmodus te verlaten.
462     </p>
463    
464     </body>
465     </section>
466     <section>
467     <title>Tekst aanpassen</title>
468     <body>
469     <p>
470     We hebben het <c>c</c> (change) commando al een beetje gebruikt in de
471     commando's <c>cc, c0, c$</c>. <c>cc</c> is een speciaal commando, gelijkaardig
472     aan <c>dd</c>. De andere commando's zijn voorbeelden van het gebruiken van het
473     <c>c</c> commando met navigatiecommando's. Het is dus geheel gelijkaardig aan
474     het <c>d</c> commando, behalve dat het de gebruiker daarna in insertmodus
475     plaatst. Probeer enkele commando's te combineren en test ze uit op je bestand
476     (hint: <c>cW</c>, <c>ce</c>, <c>(</c>.)
477     </p>
478    
479     </body>
480     </section>
481     </chapter>
482     <chapter>
483     <title>Combinatie Commandos</title>
484     <section>
485     <title>Combinatie Commandos</title>
486     <body>
487     <p>
488     Vi wordt pas <e>enorm</e> krachtig indien je begint met combinaties te
489     creeeren, zoals <c>d{</c> en <c>cw</c>. Daarbij kan je een nummer plaatsen,
490     zoals <c>3w</c>, waardoor vi 3 woorden naar rechts zal springen. Hier zijn nog
491     enkele combinatie-voorbeeldcommando's: <c>12b</c>, <c>4j</c>.
492     </p>
493     <p>
494     Behalve het gebruik van nummer-navigatie commando's laat vi tevens toe <c>d</c>
495     en <c>c</c> te combineren met nummers of navigatiecommando's. Dus <c>d3w</c>
496     zal de volgende 3 woorden verwijderen, <c>d2j</c> zal de huidige en de volgende
497     2 regels verwijderen enz. Test verschillende <c>c,d</c>-combinaties uit.
498     Eenmaal je deze onder de knie hebt zal je enorm snel met vi bestanden kunnen
499     manipuleren.
500     </p>
501    
502     </body>
503     </section>
504     <section>
505     <title>De cheatsheet updaten</title>
506     <body>
507     <p>
508     Het is weer tijd om de cheatsheet up te daten. De mijne ziet er momenteel als
509     volgt uit:
510     </p>
511     <p>
512     <figure link="http://www.ibiblio.org/pub/Linux/distributions/gentoo/images/vicheat-compound.png" short="Cheat Sheet" caption="Cheatsheet met combinaties"/>
513    
514     </p>
515     </body>
516     </section>
517     <section>
518     <title>Productivity features</title>
519    
520     <body>
521     <p>
522     Tot nu toe hebben we gezien hoe je navigeert, opslaat en afsluit, hoe je
523     eenvoudige aanpassingen en verwijdercommando's ingeeft, en hoe je de insert
524     modus moet gebruiken. Met alle zaken op de cheatsheet moet je nu al gemakkelijk
525     bijna alle gewenste taken met vi kunnen afhandelen.
526     </p>
527     <p>
528     Vi heeft echter nog heel wat meer in zijn mars. In deze sectie zal ik je
529     uitleggen hoe je knipt, kopieert, plakt, zoekt en vervangt, en hoe je de
530     <e>autoindent</e> gebruikt. Deze maken het leven met vi heel wat leuker.
531     </p>
532    
533     </body>
534     </section>
535     <section>
536     <title>Visuele modus</title>
537     <body>
538     <p>
539     De beste manier om te knippen, kopieren en plakken is met de visuele modus, een
540     speciale modus die toegevoegd is aan moderne versies van vi, zoals vim. Het is
541     een soort van selecteermodus. Eenmaal de tekst geselecteert is kan je ze
542     knippen, kopieren en plakken. Indien je gvim gebruikt kan je dat uiteraard door
543     gewoonweg met je muis te werken.
544     </p>
545     <p>
546     <figure link="http://www.ibiblio.org/pub/Linux/distributions/gentoo/images/vihighlight.png" short="Highlighted text" caption="VIM met geselecteerde tekst"/>
547    
548     </p>
549     </body>
550     </section>
551     <section>
552     <title></title>
553     <body>
554    
555     <p>
556     Daarbij kan je tevens in visuele mode gaan door <c>v</c> te drukken (dit is
557     trouwens de enige manier indien je met vim werkt). Door daarna met de cursor te
558     navigeren zal je delen van je tekst selecteren. Eenmaal geselecteert zijn we
559     klaar om te knippen of kopieren.
560     </p>
561    
562     <p>
563     Indien je de tekst wil kopieren, druk <c>y</c> (<e>yank</e>). Indien je de
564     tekst knipt, druk <c>d</c>. Je zal teruggesmeten worden naar commandomodus. Ga
565     nu naar de positie waar je de tekst in wil voegen, en druk <c>P</c> om de tekst
566     na de cursor te plaatsen, of <c>p</c> om de tekst voor de cursor te plaatsen.
567     Voila, de knippen/kopieren/plakken is gedaan. Probeer verschillende operaties
568     uit alvorens je verder gaat.
569     </p>
570    
571     </body>
572     </section>
573     <section>
574     <title>Tekst Vervangen</title>
575     <body>
576     <p>
577     Om bepaalde expressies van tekst te vervangen gebruiken we de <e>ex</e> modus.
578     Indien je de eerstvolgende expressie op de huidige lijn wil vervangen, type
579     <c>:s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/</c> en druk op enter. Hier is
580     &lt;regexp&gt; de expressie die je wil vervangen en &lt;vervangtekst&gt; de
581     tekst waarmee ze vervangen moet worden. Om alle expressies op de huidige lijn
582     te vervangen, gebruik <c>:s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/g</c> en druk
583     op enter. Om alle voorkomende expressies in je ganse tekst te vervangen,
584     gebruik <c>:%s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/g</c>. Indien je wil dat vi
585     bij elke vervanging vraagt of je wel wil vervangen, zet dan een extra <c>c</c>
586     achteraan: <c>:%s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/gc</c>.
587     </p>
588    
589     </body>
590     </section>
591     <section>
592     <title>Inspringen</title>
593     <body>
594     <p>
595     vi ondersteunt automatisch inspringen, wat zeer handig is indien je broncode
596     aan het aanpassen bent. De meeste moderne implementaties van vi (zoals vim)
597     zullen vanzelf inspringen indien je broncodebestanden aan het aanpassen bent.
598     Indien deze ingeschakeld is kan je <c>&lt;CTRL&gt;-d</c> gebruiken om 1 niveau
599     in te springen, en <c>&lt;CTRL&gt;-t</c> om 1 niveau lager te gaan. Indien
600     autoindent niet vanzelf aanstaat kan je deze manueel activeren door <e>:set
601     autoindent</e> in te geven in <e>ex</e>-modus. Je kan tevens aan vi vertellen
602     dat je tab-afstand anders moet zijn door <c>:set tabstop</c> te gebruiken.
603     <c>:set tabstop=4</c> is zeer populair.
604     </p>
605    
606     </body>
607     </section>
608     <section>
609     <title>Ons finale cheatsheet</title>
610     <body>
611     <p>
612     Voila, we zitten aan het eind van onze tutorial. Na het toevoegen van alle
613     geavanceerde commando's zou de cheatsheet er als volgt uit kunnen zien:
614     </p>
615     <p>
616     <figure link="http://www.ibiblio.org/pub/Linux/distributions/gentoo/images/vicheat-final.png" short="Cheat Sheet" caption="Finale cheatsheet"/>
617    
618     </p>
619    
620     <p>
621     Hou dit papiertje in de buurt, en gebruik vi om je bestanden en e-mails te
622     creeren of aan te passen. Gebruik de cheatsheet wanneer je ze nodig hebt; na
623     een weekje of zo zal je bijna alle commando's doorhebben en zal je
624     productiviteit de lucht in schieten.
625     </p>
626    
627     </body>
628     </section>
629     <section>
630     <title>Resources</title>
631     <body>
632     <p>
633     Hier zijn er enkele resources die je handig kan vinden indien je nog meer wil
634     te weten komen over vi:
635     </p>
636     <ul>
637     <li><uri link="http://www.thomer.com/thomer/vi/vi.html">The vi Lovers Home
638     Page</uri>, een excellente resource.</li>
639     <li><uri link="http://www.vim.org">The vim homepage</uri>
640     , de plaats voor alles wat vim aanbelangt</li>
641     <li>Indien je op zoek bent naar een goed boek, dan is <uri link="http://www.oreilly.com/catalog/vi6/">Learning the vi Editor, 6th Edition</uri> een excellente
642     keuze, ze omschrijft nl tevens de vi-klonen zoals vim en elvis.</li>
643     </ul>
644     </body>
645     </section>
646     </chapter>
647     </guide>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20