/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/vi-guide.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/vi-guide.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.4 - (hide annotations) (download) (as text)
Tue May 20 08:43:39 2003 UTC (15 years, 9 months ago) by swift
Branch: MAIN
Changes since 1.3: +10 -9 lines
File MIME type: application/xml
Sync 1.6

1 swift 1.1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2    
3     <!--
4 swift 1.4 English doc rev 1.6
5 swift 1.1 -->
6    
7 swift 1.3 <!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">
8 swift 1.2 <guide link = "/doc/nl/vi-guide.xml">
9 swift 1.1 <title>vi leren -- de cheatsheet methode</title>
10     <author title="Author"><mail link="drobbins@gentoo.org">Daniel Robbins</mail></author>
11     <author title="Author"><mail link="stocke2@gentoo.org">Eric Stockbridge</mail></author>
12     <author title="Translator"><mail link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail></author>
13     <abstract>
14     Deze handleiding zal je uitleggen hoe je vi leert gebruiken met een cheatsheet
15     zodat je snel je commando's kan terugvinden. Deze handleiding is bedoelt voor
16     vi-beginners.
17     </abstract>
18     <version>1.1</version>
19 swift 1.4 <date>19 May 2003</date>
20 swift 1.1
21     <chapter>
22     <title>Erin vliegen</title>
23     <section>
24     <title>Inleiding</title>
25     <body>
26     <p>
27     Deze tutorial zal je uitleggen hoe je vi, een zeer krachtige editor, kan
28     gebruiken. Door gebruik te maken van een krachtige cheatsheet zal je wat je
29     leert niet snel vergeten en kan je toch snel veel zaken van vi aanleren. In
30     deze tutorial zullen we je leren navigeren, tekst aanpassen, insert mode
31     gebruiken, kopieren en plakken van tekst, alsook belangrijke vim-extensies
32     zoals multi-window editing.
33     </p><p>
34     Indien je niet echt zeker bent van jezelf of je bent nog niet echt gewend om
35     met vi te werken, dan ben je het jezelf verschuldigd om deze tutorial te lezen
36     om snel met een van de meest populaire en krachtige Linux/UNIX editors te
37     kunnen werken.
38     </p>
39    
40     </body>
41     </section>
42     <section>
43     <title>Over de handleiding</title>
44     <title>VI snel leren</title>
45     <body>
46     <p>
47     Er is 1 ding dat vi zeer moeilijk maakt te leren -- vi heeft veeel commando's.
48     Om vi efficient te gebruiken dien je er best enkele van buiten te kennen. Dit
49     kan lang duren, en een van de doelen van deze handleiding is om niet al te veel
50     van je tijd in te nemen. Dus, eerste uitdaging: hoe zorgen we ervoor dat je
51     snel en efficient de commando's kan terugvinden zonder ze direct vanbuiten te
52     blokken?
53     </p>
54     <p>
55     Om deze uitdaging tot een goed einde te brengen gaan we een cheatsheet
56     aanmaken. Deze bevat alle belangrijke vi-commando's. Nadat je deze tutorial
57     gelezen en uitgevoerd hebt zal je van deze cheatsheet kunnen gebruik maken om
58     vergeten commando's terug te vinden. Naarmate je de commando's meer en meer
59     gebruikt zal je minder en minder afhankelijk worden van de cheatsheet. Door
60     deze methode leer je dus snel efficient werken met vi!
61     </p>
62     </body>
63     </section>
64     <section>
65     <title>Het leerproces</title>
66     <body>
67    
68     <p>
69     In deze handleiding zal ik verschillende technieken gebruiken om je te helpen
70     leren. Allereerst zal ik uitleggen hoe een specifiek commando werkt (dit is
71     nogal wiedes :). Daarna zal ik je vragen om het commando in vi uit te testen
72     (praktijkervaring, zeer belangrijk) en daarna moet je iets op je cheatsheet
73     schrijven (voor toekomstig hergebruik). Indien je vi snel wil leren is het
74     belangrijk dat je al deze stappen uitvoert. Een commando proberen in vi en
75     neerschrijven zal je helpen in het memorizeren van het commando.
76     </p>
77     </body>
78     </section>
79     <section>
80     <title>Inleiding vim</title>
81     <body>
82    
83     <p>
84     Er zijn verschillende vi-versies, en ik zal je uitleggen hoe je met 1
85     specifieke versie moet werken, namelijk "vim". Vim is zeer populair en heeft
86     enkele extraatjes die vi heel wat leuker maken (wanneer ik een vim-specifiek
87     commando demonstreer zal ik dat wel zeggen). Indien je vim nog moet
88 swift 1.4 installeren: je kan deze vinden op
89     <uri link="http://www.vim.org">www.vim.org</uri>. Er is tevens
90 swift 1.1 gvim, een mooie grafische editor die net als vim werkt, maar dan met een mooie
91     GTK+ grafische interface. Hier is er een gvim screenshot van de auteur:
92     </p>
93    
94 swift 1.4 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vishot.png" short="screenshot" caption="VIM screenshot"/>
95 swift 1.1
96     <p>
97     Indie je een vi newbie bent, probeer dan gvim op je systeem. Het gebruiken van
98     vi via een GUI kan de moeilijkheidsgraad verlagen.
99     </p>
100    
101     </body>
102     </section>
103     </chapter>
104     <chapter>
105     <title>Eerste stappen</title>
106     <section>
107     <title>Kies een bestand</title>
108     <body>
109     <p>
110     Alvorens je vi leert gebruiken om bestanden aan te passen is het belangrijk te
111     weten hoe je onder vi in een bestand navigeert. Vi heeft veel
112     bewegingscommando's, en we gaan er een groot deel van bespreken. Voor dit deel
113     van de tutorial zoek je best een onbelangrijk tekstbestand en laadt het in via
114     vi door het volgende in te typen:
115     </p>
116     <pre>
117     $ vi myfile.txt
118     </pre><p>
119     Indien je vim geinstalleerd staan hebt, type dan "vim myfile.txt". Indien je
120     liever gvim gebruikt, type je "gvim myfile.txt". myfile.txt moet uiteraard de
121     naam zijn van dat onbelangrijk tekstbestand.
122     </p>
123     </body>
124     </section>
125    
126     <section>
127     <title>Binnenin vi</title>
128     <body>
129    
130     <p>
131     Nadat vi geladen is zal je een deel van je tekstbestand zien op je scherm.
132     Proficiat, je bent in vi. In tegenstelling tot veel editors start vi in wat de
133     "command mode" heet. Dat wil zeggen dat indien je "l" indrukt op je keyboard,
134     dat dan geen "l" in je tekstbestand wordt gestoken, maar dat de cursor 1
135     karakter naar rechts zal verschuiven. In command mode zijn de karakters die je
136     ingeeft de commando's die je aan vi geeft, dit in tegenstelling tot de meeste
137     editors waar de karakters direct aanpassingen veroorzaken in het tekstbestand.
138     Een van de meest essentiele types van commando's zijn navigatiecommando's.
139     Laten we er eens enkele bekijken:
140     </p>
141    
142     </body>
143     </section>
144     </chapter>
145     <chapter>
146     <title>Rondhuppelen</title>
147     <section>
148     <title>Rondhuppelen in vi, deel 1</title>
149     <body>
150    
151     <p>
152     Wanneer je in command mode bent kan je de <c>h</c>, <c>j</c>, <c>k</c> en
153     <c>l</c> gebruiken om je cursor links, lager, hoger of rechts plaatsen. De
154     <c>h</c>, <c>j</c>, <c>k</c> en <c>l</c> toetsen zijn handig omdat, wanneer je
155     ze gewend bent, je zeer snel kan navigeren aangezien je je handpalm niet moet
156     verleggen. Gebruik <c>h, j, k</c> en <c>l</c> nu om in je tekstbestand te
157     navigeren. Bemerk dat vi je niet toelaat om naar de vorige regel te springen
158     indien je <c>h</c> indrukt terwijl je op het eerste karakter van een zin staat.
159     Uiteraard zal tevens <c>l</c> niet naar een nieuwe regel springen indien je op
160     het einde van een zin staat.
161     </p>
162    
163     </body>
164     </section>
165     <section>
166     <title>Rondhuppelen in vi, deel 2</title>
167     <body>
168    
169     <p>
170     vi levert speciale shortcuts voor het springen naar het begin en einde van een
171     regel. Je kan <c>0</c> (nul) indrukken om naar het begin te vliegen, en
172     <c>$</c> voor het einde. Probeer maar. Aangezien vi nog meer van deze leuke
173     zaken heeft is het een zeer handige "pager" (zoals less en more). Indien je vi
174     instelt als je pager zal je nog sneller al zijn navigatiecommando's leren.
175     </p>
176    
177     <p>
178     Je kan tevens <c>&lt;CTRL&gt;-F</c> en <c>&lt;CTRL&gt;-B</c> gebruiken om een
179     volledige pagina verder respectievelijk terug te gaan. Moderne versies van vi
180     (zoals vim) laten je tevens toe PGUP en PGDOWN te gebruiken.
181     </p>
182    
183     </body>
184     </section>
185     <section>
186     <title>Woordgoochelen, deel 1</title>
187     <body>
188     <p>
189     vi laat toe dat je links en rechts navigeert, woord per woord. Om naar het
190     eerste karakter van het volgende woord te gaan, druk <c>w</c>. Om naar het
191     laatste karakter van het volgende woord te gaan, druk <c>e</c>. Om naar het
192     eerste karakter van het <i>voorgaande</i> woord te gaan, druk <c>b</c>. Zeker
193     uitproberen!
194     </p>
195     </body>
196     </section>
197    
198     <section>
199     <title>Woordgoochelen, deel 2</title>
200     <body>
201     <p>
202     Nadat je met deze commando's wat zitten spelen hebt zal je merken dat vi
203     woorden zoals "foo-bar-oni" als 5 aparte woorden interpreteert! Dit is per
204     default aangezien vi woorden onderscheidt tussen spaties <i>of</i> punctuatie.
205     foo-bar-oni is dus een 5-woorden-term: "foo", "-", "bar", "-" en "oni".
206     </p>
207     <p>
208     Soms is dit wat je wil, soms ook niet. Gelukkig herkent vi ook het concept van
209     "grote woorden". vi onderscheidt grote woorden enkel door <i>spaties of nieuwe
210     regels</i>. Dit wil zeggen dat, terwijl foo-bar-oni als een 5-woorden-vi-term
211     gezien wordt, het maar 1 vi-groot-woord is.
212     </p>
213    
214     </body>
215     </section>
216     <section>
217     <title>Woordgoochelen, deel 3</title>
218     <body>
219     <p>
220     Om tussen de vorige en volgende grote woorden te navigeren moet je dezelfde
221     commando's gebruiken, maar dan in <i>hoofdletters</i>. Dus <c>W</c> om naar het
222     eerste karakter van het volgende woord te gaan, <c>E</c> voor het laatste
223     karakter van het volgende woord, en <c>B</c> voor het eerste karakter van het
224     voorgaande grote woord.
225     </p>
226    
227    
228     </body>
229     </section>
230     <section>
231     <title>Andere bewegingen</title>
232     <body>
233     <p>
234     Er zijn nog enkele andere leuke commando's die je zeker moet kennen alvorens je
235     je cheatsheet opstelt. Je kan de <c>(</c> en <c>)</c> karakters gebruiken om
236     naar het begin van de volgende respectievelijk vorige regel te gaan.
237     Daarbij kan je tevens <c>{</c> en <c>}</c> gebruiken om naar het begin van de
238     volgende respectievelijk vorige paragraaf te gaan.
239     </p>
240    
241     </body>
242     </section>
243     </chapter>
244     <chapter>
245     <title>Afsluiten</title>
246     <section>
247     <title>Afsluiten</title>
248     <body>
249     <p>
250     Nu je weet hoe je moet navigeren, zijn er nog enkele andere commando's die zeer
251     belangrijk zijn. Gebruik <c>:q</c> om vi af te sluiten. Indien dat niet werkt,
252     dan heb je waarschijnlijk het bestand (per ongeluk) aangepast. Om vi te
253     forceren af te sluiten, zonder de aanpassingen op te slaan, type je <c>:q!</c>.
254     Je zou jezelf nu weer op de prompt moeten bevinden.
255     </p>
256    
257     <p>
258     In vi zijn de commando's die beginnen met ":" zogenaamde <i>ex-mode</i>
259     commando's. Dit is omdat vi een ingebouwde niet-visuele editor bevat, genaamd
260     <e>ex</e>. Deze kan gebruikt worden, net zoals sed, om regel-aanpassing
261     operaties uit te voeren. Zoals je dus al zag kan het tevens gebruikt worden om
262     vi af te sluiten. Indien je ooit <c>Q</c> slaat terwijl je in commando-mode
263     zit, dan zal je naar de ex-mode gaan. Indien dat ooit gebeurt zal je door een
264     ":"-prompt begroet worden. Door enter te slaan zal je een volledig scherm terug
265     gescrolled worden. Om naar de goede oude vi-mode over te gaan, type gewoon vi
266     en druk enter.
267     </p>
268    
269     </body>
270     </section>
271     </chapter>
272     <chapter>
273     <title>De cheatsheet</title>
274     <section>
275     <title>De beginselen van de cheatsheet</title>
276     <body>
277     <p>
278     We hebben al een aardig aantal commando's bekeken, en dus is het tijd om ze te
279     noteren op onze cheatsheet. Je neemt best een A4'tje aangezien we veel
280     informatie zullen neerschrijven. Hier is er een afbeelding van de auteur zijn
281     cheatsheet waarop al bovenstaande commando's staan. Probeer dezelfde layout te
282     gebruiken zodat we alles op 1 papiertje kunnen plaatsen.
283     </p>
284    
285 swift 1.4 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vicheat-first.png" short="Eerste deel van de cheatsheet" caption="Cheatsheet"/>
286 swift 1.1
287     </body>
288    
289     </section>
290     <section>
291     <title>Vanalles van vi</title>
292    
293     <body>
294     <p>
295     Laten we verder doen. In commando-mode kan je naar een specifieke regel
296     springen door <c>G</c> te typen. Om naar de allereerste regel te gaan, type
297     <c>1G</c>. Merk op dat de <c>G</c> een hoofdletter is.
298     </p>
299     <p>
300     Indien je naar de eerstvolgende string wil gaan die voldoet aan een bepaalde
301     reguliere expressie, type <c>/&lt;regexp&gt;</c> en druk op <c>enter</c>.
302     Vervang &lt;regexp&gt; met de reguliere expressie waarnaar je op zoek bent.
303     Indien je niet weet hoe je regexps moet ingeven moet je niet panikeren --
304     <c>/foo</c> zal zoeken naar de eerstvolgende "foo". Het enige waarvoor je
305     moet oppassen is het zoeken naar een van de volgende karakters: <i>^.$\</i>.
306     Deze moet je escapen (een backslash voor plaatsen). Bijvoorbeeld
307     <c>/foo\.gif</c> zal zoeken naar de eerste <i>foo.gif</i> vanaf de positie dat
308     je cursor nu staat.
309     </p>
310     <p>
311     Om de voorwaardse zoektocht te herhalen, druk op <c>n</c>. Om achterwaarts
312     te zoeken, type <c>N</c>. Zoals altijd is het belangrijk dat je deze zaken nu
313     test. Je kan tevens <c>//</c> typen om de laatste zoekopdracht te herhalen.
314     </p>
315    
316     </body>
317     </section>
318     </chapter>
319     <chapter>
320     <title>Opslaan en Aanpassen</title>
321     <section>
322     <title>Opslaan en Opslaan Als...</title>
323     <body>
324     <p>
325     We hebben gezien hoe je het <i>ex</i> commando <c>:q</c> kan gebruiken om vi af
326     te sluiten. Indien je je aanpassingen wil opslaan, type <c>:w</c>. Indien je je
327     aanpassingen in een ander bestand wil opslaan, type <c>:w bestandsnaam</c> om
328     deze op te slaan als <e>bestandsnaam</e>. Indien je wil opslaan en afsluiten,
329     type <c>:x</c> of <c>:wq</c>.
330     </p>
331     <p>
332     In vim (en andere geavanceerde vi-editors, zoals elvis) kan je meerdere buffers
333     open staan hebben. Om een bestand in een nieuwe window te openen, type <c>:sp
334     bestandsnaam</c>. <e>bestandsnaam</e> zal klaar staan om aan te passen in een
335     split window. Om tussen deze windows te switchen type je <c>&lt;CTRL&gt;-w
336     &lt;CTRL&gt;-w</c> (dus 2 keer na elkaar control-w). De commando's <c>:q</c>,
337     <c>:q!</c> en <c>:x</c> werken enkel op de actieve window.
338     </p>
339     </body>
340     </section>
341    
342     <section>
343     <title>Eenvoudige aanpassingen</title>
344     <body>
345     <p>
346     Nu is het tijd om enkele eenvoudige edit-commando's te leren. Ik noem ze simpel
347     omdat de commando's je in commando-mode houden. De meer complexe commando's
348     zullen je vanzelf in insert-mode steken -- een modus waardoor je rechtstreeks
349     het bestand kan aanpassen. Deze zullen we later behandelen.
350     </p>
351    
352     <p>
353     Ga met je cursor over enkele karakters en druk <c>x</c> in. Je zal zien dat
354     <c>x</c> het karakter onder de cursor verwijdert. Ga nu naar het midden van een
355     paragraaf en druk <c>J</c>. Je zal zien dat <c>J</c> de volgende paragraaf aan
356     het eind van de huidige paragraaf plakt. Druk nu eens <c>r</c> terwijl je met
357     je cursor op een karakter staat, en type een nieuw karakter in. Je zal zien dat
358     het karakter vervangen wordt met het nieuwe karakter. Ga nu naar een bepaalde
359     regel en druk <c>dd</c>. Je zal zien dat deze de huidige regel verwijdert.
360     </p>
361    
362     </body>
363     </section>
364     <section>
365     <title>Herhalen en Verwijderen</title>
366     <body>
367     <p>
368     Je kan eender welk commando herhaaldelijk uitvoeren door de <c>.</c> in te
369     drukken. Indien je experimenteert zal je merken dat <c>dd...</c> 4 regels zal
370     verwijderen, en <c>J......</c> zal 4 regels aan elkaar hangen. Uiteraard heeft
371     vi een snellere manier voor deze zaken :)
372     </p>
373     <p>
374     Om tekst te verwijderen kan je tevens het <c>d</c> commando gevolgd door een
375     navigatiecommando uitvoeren. Bijvoorbeeld <c>dw</c> zal alle tekst verwijderen
376     vanaf de huidige positie tot aan het begin van het bestand; <c>d)</c> zal alle
377     tekst verwijderen tot aan het eind van de volgende zin, en <c>d}</c> zal de
378     rest van de paragraaf verwijderen. Experimenteer et het <c>d</c> commando en de
379     andere edit-commando's totdat je ze allemaal onder de knie hebt.
380     </p>
381     </body>
382     </section>
383     <section>
384     <title>Ongedaan maken</title>
385     <body>
386     <p>
387     Nu dat we bezig zijn met verwijdercommando's is het een goed moment om te leren
388     hoe je aanpassingen ongedaan maakt. Door <c>u</c> te drukken kan je je laatste
389     commando ongedaan maken. Moderne versies van vi, zoals vim, laten je toe om
390     meerdere commando's ongedaan te maken door herhaaldelijk op <c>u</c> te
391     drukken. Probeer ze zeker uit.
392     </p>
393     </body>
394     </section>
395    
396     <section>
397     <title>De cheatsheet updaten</title>
398     <body>
399     <p>
400     Het is tijd om de cheatsheet up te daten. Na het toevoegen van alle geziene
401     commando's zal je papier er als volgt kunnen uitzien:
402     </p>
403    
404 swift 1.4 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vicheat-edit.png" short="Cheat sheet" caption="Cheatsheet met editing-commando's"/>
405 swift 1.1
406     </body>
407     </section>
408     </chapter>
409     <chapter>
410     <title>Insert mode</title>
411     <section>
412     <title>Insert mode</title>
413    
414     <body>
415     <p>
416     Tot nu toe hebben we geleerd om met vi te navigeren, bestanden te manipuleren,
417     en basis editing commando's uit te voeren. Ik heb je echter nog niet uitgelegd
418     hoe je gewoon tekst in je bestand kan zetten! Dit is met opzet, aangezien vi's
419     insert mode ietswat ingewikkeld is in het begin. Maar eenmaal je gewend bent
420     met deze modus zal je zijn complexiteit (en flexibiliteit) zeker waarderen.
421     </p>
422     <p>
423     In vi insert modus kan je tekst aanpassen en invoegen zoals je bij de meeste
424     andere editors kan doen. Eenmaal je je aanpassingen gemaakt hebt kan je escape
425     drukken om terug te keren naar commandomodus. Je kan naar insert modus gaan
426     door <c>i</c> of <c>a</c> in te drukken. Indien je <c>i</c> drukt zal je tekst
427     voor het geselecteerde karakter komen, terwijl dat bij <c>a</c> erachter is.
428     Je kan dit eenvoudig onthouden door <e>insert</e> respectievelijk <e>append</e>
429     te denken. Vergeet niet om <c>&lt;Esc&gt;</c> te drukken om terug te keren naar
430     de commando modus.
431     </p>
432     </body>
433     </section>
434     <section>
435     <title>Voordelen van insert mode</title>
436     <body>
437     <p>
438     Probeer de <c>i</c> en <c>a</c> commando's uit. Type wat tekst en ga terug naar
439     de commando mode. Druk op <c>&lt;Enter&gt;</c> nadat je <c>a</c> of <c>i</c>
440     getypt hebt en let op wat er gebeurt. Probeer de pijltjes van je keyboard en de
441     <c>&lt;DEL&gt;</c> toets om te weten te komen hoe de insertmodus werkt. Door de
442     pijltjestoetsen en delete-toets te gebruiken kan je verschillende edit-stappen
443     uitvoeren zonder telkens de insertmode te verlaten.
444     </p>
445     </body>
446     </section>
447     <section>
448     <title>Insert opties</title>
449     <body>
450     <p>
451     Hier zijn er enkele andere interessante methoden om in insertmode te geraken.
452     Druk <c>A</c> om aan het <e>eind</e> van de regel te starten. <c>I</c> zal dan
453     aan het begin van de regel starten. Druk <c>o</c> om een nieuwe, blanco regel
454     te creeren net onder de huidige regel, en <c>O</c> om een blanco regel boven de
455     huidige regel te maken. Om de ganse regel met een nieuwe regel te vervangen,
456     druk <c>cc</c>. Om alles vanaf de huidige positie tot het eind van de regel te
457     vervangen, druk <c>c$</c>. Om alles vanaf de huidige positie tot het begin van
458     de regel te vervangen, druk <c>c0</c>.
459     </p>
460     <p>
461     Al bovenstaande commando's zullen je in insert-modus plaatsen. Druk op escape
462     om de insertmodus te verlaten.
463     </p>
464    
465     </body>
466     </section>
467     <section>
468     <title>Tekst aanpassen</title>
469     <body>
470     <p>
471     We hebben het <c>c</c> (change) commando al een beetje gebruikt in de
472     commando's <c>cc, c0, c$</c>. <c>cc</c> is een speciaal commando, gelijkaardig
473     aan <c>dd</c>. De andere commando's zijn voorbeelden van het gebruiken van het
474     <c>c</c> commando met navigatiecommando's. Het is dus geheel gelijkaardig aan
475     het <c>d</c> commando, behalve dat het de gebruiker daarna in insertmodus
476     plaatst. Probeer enkele commando's te combineren en test ze uit op je bestand
477     (hint: <c>cW</c>, <c>ce</c>, <c>(</c>.)
478     </p>
479    
480     </body>
481     </section>
482     </chapter>
483     <chapter>
484     <title>Combinatie Commandos</title>
485     <section>
486     <title>Combinatie Commandos</title>
487     <body>
488     <p>
489     Vi wordt pas <e>enorm</e> krachtig indien je begint met combinaties te
490     creeeren, zoals <c>d{</c> en <c>cw</c>. Daarbij kan je een nummer plaatsen,
491     zoals <c>3w</c>, waardoor vi 3 woorden naar rechts zal springen. Hier zijn nog
492     enkele combinatie-voorbeeldcommando's: <c>12b</c>, <c>4j</c>.
493     </p>
494     <p>
495     Behalve het gebruik van nummer-navigatie commando's laat vi tevens toe <c>d</c>
496     en <c>c</c> te combineren met nummers of navigatiecommando's. Dus <c>d3w</c>
497     zal de volgende 3 woorden verwijderen, <c>d2j</c> zal de huidige en de volgende
498     2 regels verwijderen enz. Test verschillende <c>c,d</c>-combinaties uit.
499     Eenmaal je deze onder de knie hebt zal je enorm snel met vi bestanden kunnen
500     manipuleren.
501     </p>
502    
503     </body>
504     </section>
505     <section>
506     <title>De cheatsheet updaten</title>
507     <body>
508     <p>
509     Het is weer tijd om de cheatsheet up te daten. De mijne ziet er momenteel als
510     volgt uit:
511     </p>
512     <p>
513 swift 1.4 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vicheat-compound.png" short="Cheat Sheet" caption="Cheatsheet met combinaties"/>
514 swift 1.1
515     </p>
516     </body>
517     </section>
518     <section>
519     <title>Productivity features</title>
520    
521     <body>
522     <p>
523     Tot nu toe hebben we gezien hoe je navigeert, opslaat en afsluit, hoe je
524     eenvoudige aanpassingen en verwijdercommando's ingeeft, en hoe je de insert
525     modus moet gebruiken. Met alle zaken op de cheatsheet moet je nu al gemakkelijk
526     bijna alle gewenste taken met vi kunnen afhandelen.
527     </p>
528     <p>
529     Vi heeft echter nog heel wat meer in zijn mars. In deze sectie zal ik je
530     uitleggen hoe je knipt, kopieert, plakt, zoekt en vervangt, en hoe je de
531     <e>autoindent</e> gebruikt. Deze maken het leven met vi heel wat leuker.
532     </p>
533    
534     </body>
535     </section>
536     <section>
537     <title>Visuele modus</title>
538     <body>
539     <p>
540     De beste manier om te knippen, kopieren en plakken is met de visuele modus, een
541     speciale modus die toegevoegd is aan moderne versies van vi, zoals vim. Het is
542     een soort van selecteermodus. Eenmaal de tekst geselecteert is kan je ze
543     knippen, kopieren en plakken. Indien je gvim gebruikt kan je dat uiteraard door
544     gewoonweg met je muis te werken.
545     </p>
546     <p>
547 swift 1.4 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vihighlight.png" short="Highlighted text" caption="VIM met geselecteerde tekst"/>
548 swift 1.1
549     </p>
550     </body>
551     </section>
552     <section>
553     <title></title>
554     <body>
555    
556     <p>
557     Daarbij kan je tevens in visuele mode gaan door <c>v</c> te drukken (dit is
558     trouwens de enige manier indien je met vim werkt). Door daarna met de cursor te
559     navigeren zal je delen van je tekst selecteren. Eenmaal geselecteert zijn we
560     klaar om te knippen of kopieren.
561     </p>
562    
563     <p>
564     Indien je de tekst wil kopieren, druk <c>y</c> (<e>yank</e>). Indien je de
565     tekst knipt, druk <c>d</c>. Je zal teruggesmeten worden naar commandomodus. Ga
566     nu naar de positie waar je de tekst in wil voegen, en druk <c>P</c> om de tekst
567     na de cursor te plaatsen, of <c>p</c> om de tekst voor de cursor te plaatsen.
568     Voila, de knippen/kopieren/plakken is gedaan. Probeer verschillende operaties
569     uit alvorens je verder gaat.
570     </p>
571    
572     </body>
573     </section>
574     <section>
575     <title>Tekst Vervangen</title>
576     <body>
577     <p>
578     Om bepaalde expressies van tekst te vervangen gebruiken we de <e>ex</e> modus.
579     Indien je de eerstvolgende expressie op de huidige lijn wil vervangen, type
580     <c>:s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/</c> en druk op enter. Hier is
581     &lt;regexp&gt; de expressie die je wil vervangen en &lt;vervangtekst&gt; de
582     tekst waarmee ze vervangen moet worden. Om alle expressies op de huidige lijn
583     te vervangen, gebruik <c>:s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/g</c> en druk
584     op enter. Om alle voorkomende expressies in je ganse tekst te vervangen,
585     gebruik <c>:%s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/g</c>. Indien je wil dat vi
586     bij elke vervanging vraagt of je wel wil vervangen, zet dan een extra <c>c</c>
587     achteraan: <c>:%s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/gc</c>.
588     </p>
589    
590     </body>
591     </section>
592     <section>
593     <title>Inspringen</title>
594     <body>
595     <p>
596     vi ondersteunt automatisch inspringen, wat zeer handig is indien je broncode
597     aan het aanpassen bent. De meeste moderne implementaties van vi (zoals vim)
598     zullen vanzelf inspringen indien je broncodebestanden aan het aanpassen bent.
599     Indien deze ingeschakeld is kan je <c>&lt;CTRL&gt;-d</c> gebruiken om 1 niveau
600     in te springen, en <c>&lt;CTRL&gt;-t</c> om 1 niveau lager te gaan. Indien
601     autoindent niet vanzelf aanstaat kan je deze manueel activeren door <e>:set
602     autoindent</e> in te geven in <e>ex</e>-modus. Je kan tevens aan vi vertellen
603     dat je tab-afstand anders moet zijn door <c>:set tabstop</c> te gebruiken.
604     <c>:set tabstop=4</c> is zeer populair.
605     </p>
606    
607     </body>
608     </section>
609     <section>
610     <title>Ons finale cheatsheet</title>
611     <body>
612     <p>
613     Voila, we zitten aan het eind van onze tutorial. Na het toevoegen van alle
614     geavanceerde commando's zou de cheatsheet er als volgt uit kunnen zien:
615     </p>
616     <p>
617 swift 1.4 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vicheat-final.png" short="Cheat Sheet" caption="Finale cheatsheet"/>
618 swift 1.1
619     </p>
620    
621     <p>
622     Hou dit papiertje in de buurt, en gebruik vi om je bestanden en e-mails te
623     creeren of aan te passen. Gebruik de cheatsheet wanneer je ze nodig hebt; na
624     een weekje of zo zal je bijna alle commando's doorhebben en zal je
625     productiviteit de lucht in schieten.
626     </p>
627    
628     </body>
629     </section>
630     <section>
631     <title>Resources</title>
632     <body>
633     <p>
634     Hier zijn er enkele resources die je handig kan vinden indien je nog meer wil
635     te weten komen over vi:
636     </p>
637     <ul>
638     <li><uri link="http://www.thomer.com/thomer/vi/vi.html">The vi Lovers Home
639     Page</uri>, een excellente resource.</li>
640     <li><uri link="http://www.vim.org">The vim homepage</uri>
641     , de plaats voor alles wat vim aanbelangt</li>
642     <li>Indien je op zoek bent naar een goed boek, dan is <uri link="http://www.oreilly.com/catalog/vi6/">Learning the vi Editor, 6th Edition</uri> een excellente
643     keuze, ze omschrijft nl tevens de vi-klonen zoals vim en elvis.</li>
644     </ul>
645     </body>
646     </section>
647     </chapter>
648     </guide>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20