/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/vi-guide.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/vi-guide.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.6 - (hide annotations) (download) (as text)
Fri Jun 10 20:06:58 2005 UTC (13 years, 6 months ago) by swift
Branch: MAIN
Changes since 1.5: +17 -16 lines
File MIME type: application/xml
Adhere to DTD

1 swift 1.1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2    
3 swift 1.6 <!-- $Header$ -->
4    
5 swift 1.1 <!--
6 blubber 1.5 English doc rev 1.8
7 swift 1.1 -->
8    
9 swift 1.3 <!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">
10 swift 1.2 <guide link = "/doc/nl/vi-guide.xml">
11 swift 1.1 <title>vi leren -- de cheatsheet methode</title>
12     <author title="Author"><mail link="drobbins@gentoo.org">Daniel Robbins</mail></author>
13     <author title="Author"><mail link="stocke2@gentoo.org">Eric Stockbridge</mail></author>
14     <author title="Translator"><mail link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail></author>
15     <abstract>
16     Deze handleiding zal je uitleggen hoe je vi leert gebruiken met een cheatsheet
17     zodat je snel je commando's kan terugvinden. Deze handleiding is bedoelt voor
18     vi-beginners.
19     </abstract>
20 blubber 1.5
21     <version>1.1.2</version>
22     <date>4 Oktober 2003</date>
23 swift 1.1
24     <chapter>
25     <title>Erin vliegen</title>
26     <section>
27     <title>Inleiding</title>
28     <body>
29     <p>
30     Deze tutorial zal je uitleggen hoe je vi, een zeer krachtige editor, kan
31     gebruiken. Door gebruik te maken van een krachtige cheatsheet zal je wat je
32     leert niet snel vergeten en kan je toch snel veel zaken van vi aanleren. In
33     deze tutorial zullen we je leren navigeren, tekst aanpassen, insert mode
34     gebruiken, kopieren en plakken van tekst, alsook belangrijke vim-extensies
35     zoals multi-window editing.
36     </p><p>
37     Indien je niet echt zeker bent van jezelf of je bent nog niet echt gewend om
38     met vi te werken, dan ben je het jezelf verschuldigd om deze tutorial te lezen
39     om snel met een van de meest populaire en krachtige Linux/UNIX editors te
40     kunnen werken.
41     </p>
42    
43     </body>
44     </section>
45     <section>
46     <title>Over de handleiding</title>
47 swift 1.6 <body>
48     </body>
49     </section>
50     <section>
51 swift 1.1 <title>VI snel leren</title>
52     <body>
53     <p>
54     Er is 1 ding dat vi zeer moeilijk maakt te leren -- vi heeft veeel commando's.
55     Om vi efficient te gebruiken dien je er best enkele van buiten te kennen. Dit
56     kan lang duren, en een van de doelen van deze handleiding is om niet al te veel
57     van je tijd in te nemen. Dus, eerste uitdaging: hoe zorgen we ervoor dat je
58     snel en efficient de commando's kan terugvinden zonder ze direct vanbuiten te
59     blokken?
60     </p>
61     <p>
62     Om deze uitdaging tot een goed einde te brengen gaan we een cheatsheet
63     aanmaken. Deze bevat alle belangrijke vi-commando's. Nadat je deze tutorial
64     gelezen en uitgevoerd hebt zal je van deze cheatsheet kunnen gebruik maken om
65     vergeten commando's terug te vinden. Naarmate je de commando's meer en meer
66     gebruikt zal je minder en minder afhankelijk worden van de cheatsheet. Door
67     deze methode leer je dus snel efficient werken met vi!
68     </p>
69     </body>
70     </section>
71     <section>
72     <title>Het leerproces</title>
73     <body>
74    
75     <p>
76     In deze handleiding zal ik verschillende technieken gebruiken om je te helpen
77     leren. Allereerst zal ik uitleggen hoe een specifiek commando werkt (dit is
78     nogal wiedes :). Daarna zal ik je vragen om het commando in vi uit te testen
79     (praktijkervaring, zeer belangrijk) en daarna moet je iets op je cheatsheet
80     schrijven (voor toekomstig hergebruik). Indien je vi snel wil leren is het
81     belangrijk dat je al deze stappen uitvoert. Een commando proberen in vi en
82     neerschrijven zal je helpen in het memorizeren van het commando.
83     </p>
84     </body>
85     </section>
86     <section>
87     <title>Inleiding vim</title>
88     <body>
89    
90     <p>
91     Er zijn verschillende vi-versies, en ik zal je uitleggen hoe je met 1
92     specifieke versie moet werken, namelijk "vim". Vim is zeer populair en heeft
93     enkele extraatjes die vi heel wat leuker maken (wanneer ik een vim-specifiek
94     commando demonstreer zal ik dat wel zeggen). Indien je vim nog moet
95 swift 1.4 installeren: je kan deze vinden op
96     <uri link="http://www.vim.org">www.vim.org</uri>. Er is tevens
97 swift 1.1 gvim, een mooie grafische editor die net als vim werkt, maar dan met een mooie
98     GTK+ grafische interface. Hier is er een gvim screenshot van de auteur:
99     </p>
100    
101 swift 1.4 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vishot.png" short="screenshot" caption="VIM screenshot"/>
102 swift 1.1
103     <p>
104     Indie je een vi newbie bent, probeer dan gvim op je systeem. Het gebruiken van
105     vi via een GUI kan de moeilijkheidsgraad verlagen.
106     </p>
107    
108     </body>
109     </section>
110     </chapter>
111     <chapter>
112     <title>Eerste stappen</title>
113     <section>
114     <title>Kies een bestand</title>
115     <body>
116     <p>
117     Alvorens je vi leert gebruiken om bestanden aan te passen is het belangrijk te
118     weten hoe je onder vi in een bestand navigeert. Vi heeft veel
119     bewegingscommando's, en we gaan er een groot deel van bespreken. Voor dit deel
120     van de tutorial zoek je best een onbelangrijk tekstbestand en laadt het in via
121     vi door het volgende in te typen:
122     </p>
123     <pre>
124     $ vi myfile.txt
125     </pre><p>
126     Indien je vim geinstalleerd staan hebt, type dan "vim myfile.txt". Indien je
127     liever gvim gebruikt, type je "gvim myfile.txt". myfile.txt moet uiteraard de
128     naam zijn van dat onbelangrijk tekstbestand.
129     </p>
130     </body>
131     </section>
132    
133     <section>
134     <title>Binnenin vi</title>
135     <body>
136    
137     <p>
138     Nadat vi geladen is zal je een deel van je tekstbestand zien op je scherm.
139     Proficiat, je bent in vi. In tegenstelling tot veel editors start vi in wat de
140     "command mode" heet. Dat wil zeggen dat indien je "l" indrukt op je keyboard,
141     dat dan geen "l" in je tekstbestand wordt gestoken, maar dat de cursor 1
142     karakter naar rechts zal verschuiven. In command mode zijn de karakters die je
143     ingeeft de commando's die je aan vi geeft, dit in tegenstelling tot de meeste
144     editors waar de karakters direct aanpassingen veroorzaken in het tekstbestand.
145     Een van de meest essentiele types van commando's zijn navigatiecommando's.
146     Laten we er eens enkele bekijken:
147     </p>
148    
149     </body>
150     </section>
151     </chapter>
152     <chapter>
153     <title>Rondhuppelen</title>
154     <section>
155     <title>Rondhuppelen in vi, deel 1</title>
156     <body>
157    
158     <p>
159     Wanneer je in command mode bent kan je de <c>h</c>, <c>j</c>, <c>k</c> en
160     <c>l</c> gebruiken om je cursor links, lager, hoger of rechts plaatsen. De
161     <c>h</c>, <c>j</c>, <c>k</c> en <c>l</c> toetsen zijn handig omdat, wanneer je
162     ze gewend bent, je zeer snel kan navigeren aangezien je je handpalm niet moet
163     verleggen. Gebruik <c>h, j, k</c> en <c>l</c> nu om in je tekstbestand te
164     navigeren. Bemerk dat vi je niet toelaat om naar de vorige regel te springen
165     indien je <c>h</c> indrukt terwijl je op het eerste karakter van een zin staat.
166     Uiteraard zal tevens <c>l</c> niet naar een nieuwe regel springen indien je op
167     het einde van een zin staat.
168     </p>
169    
170     </body>
171     </section>
172     <section>
173     <title>Rondhuppelen in vi, deel 2</title>
174     <body>
175    
176     <p>
177     vi levert speciale shortcuts voor het springen naar het begin en einde van een
178     regel. Je kan <c>0</c> (nul) indrukken om naar het begin te vliegen, en
179     <c>$</c> voor het einde. Probeer maar. Aangezien vi nog meer van deze leuke
180     zaken heeft is het een zeer handige "pager" (zoals less en more). Indien je vi
181     instelt als je pager zal je nog sneller al zijn navigatiecommando's leren.
182     </p>
183    
184     <p>
185     Je kan tevens <c>&lt;CTRL&gt;-F</c> en <c>&lt;CTRL&gt;-B</c> gebruiken om een
186     volledige pagina verder respectievelijk terug te gaan. Moderne versies van vi
187     (zoals vim) laten je tevens toe PGUP en PGDOWN te gebruiken.
188     </p>
189    
190     </body>
191     </section>
192     <section>
193     <title>Woordgoochelen, deel 1</title>
194     <body>
195     <p>
196     vi laat toe dat je links en rechts navigeert, woord per woord. Om naar het
197     eerste karakter van het volgende woord te gaan, druk <c>w</c>. Om naar het
198     laatste karakter van het volgende woord te gaan, druk <c>e</c>. Om naar het
199 swift 1.6 eerste karakter van het <c>voorgaande</c> woord te gaan, druk <c>b</c>. Zeker
200 swift 1.1 uitproberen!
201     </p>
202     </body>
203     </section>
204    
205     <section>
206     <title>Woordgoochelen, deel 2</title>
207     <body>
208     <p>
209     Nadat je met deze commando's wat zitten spelen hebt zal je merken dat vi
210     woorden zoals "foo-bar-oni" als 5 aparte woorden interpreteert! Dit is per
211 swift 1.6 default aangezien vi woorden onderscheidt tussen spaties <c>of</c> punctuatie.
212 swift 1.1 foo-bar-oni is dus een 5-woorden-term: "foo", "-", "bar", "-" en "oni".
213     </p>
214     <p>
215     Soms is dit wat je wil, soms ook niet. Gelukkig herkent vi ook het concept van
216 swift 1.6 "grote woorden". vi onderscheidt grote woorden enkel door <c>spaties of nieuwe
217     regels</c>. Dit wil zeggen dat, terwijl foo-bar-oni als een 5-woorden-vi-term
218 swift 1.1 gezien wordt, het maar 1 vi-groot-woord is.
219     </p>
220    
221     </body>
222     </section>
223     <section>
224     <title>Woordgoochelen, deel 3</title>
225     <body>
226     <p>
227     Om tussen de vorige en volgende grote woorden te navigeren moet je dezelfde
228 swift 1.6 commando's gebruiken, maar dan in <c>hoofdletters</c>. Dus <c>W</c> om naar het
229 swift 1.1 eerste karakter van het volgende woord te gaan, <c>E</c> voor het laatste
230     karakter van het volgende woord, en <c>B</c> voor het eerste karakter van het
231     voorgaande grote woord.
232     </p>
233    
234    
235     </body>
236     </section>
237     <section>
238     <title>Andere bewegingen</title>
239     <body>
240     <p>
241     Er zijn nog enkele andere leuke commando's die je zeker moet kennen alvorens je
242     je cheatsheet opstelt. Je kan de <c>(</c> en <c>)</c> karakters gebruiken om
243     naar het begin van de volgende respectievelijk vorige regel te gaan.
244     Daarbij kan je tevens <c>{</c> en <c>}</c> gebruiken om naar het begin van de
245     volgende respectievelijk vorige paragraaf te gaan.
246     </p>
247    
248     </body>
249     </section>
250     </chapter>
251     <chapter>
252     <title>Afsluiten</title>
253     <section>
254     <title>Afsluiten</title>
255     <body>
256     <p>
257     Nu je weet hoe je moet navigeren, zijn er nog enkele andere commando's die zeer
258     belangrijk zijn. Gebruik <c>:q</c> om vi af te sluiten. Indien dat niet werkt,
259     dan heb je waarschijnlijk het bestand (per ongeluk) aangepast. Om vi te
260     forceren af te sluiten, zonder de aanpassingen op te slaan, type je <c>:q!</c>.
261     Je zou jezelf nu weer op de prompt moeten bevinden.
262     </p>
263    
264     <p>
265 swift 1.6 In vi zijn de commando's die beginnen met ":" zogenaamde <c>ex-mode</c>
266 swift 1.1 commando's. Dit is omdat vi een ingebouwde niet-visuele editor bevat, genaamd
267     <e>ex</e>. Deze kan gebruikt worden, net zoals sed, om regel-aanpassing
268     operaties uit te voeren. Zoals je dus al zag kan het tevens gebruikt worden om
269     vi af te sluiten. Indien je ooit <c>Q</c> slaat terwijl je in commando-mode
270     zit, dan zal je naar de ex-mode gaan. Indien dat ooit gebeurt zal je door een
271     ":"-prompt begroet worden. Door enter te slaan zal je een volledig scherm terug
272     gescrolled worden. Om naar de goede oude vi-mode over te gaan, type gewoon vi
273     en druk enter.
274     </p>
275    
276     </body>
277     </section>
278     </chapter>
279     <chapter>
280     <title>De cheatsheet</title>
281     <section>
282     <title>De beginselen van de cheatsheet</title>
283     <body>
284     <p>
285     We hebben al een aardig aantal commando's bekeken, en dus is het tijd om ze te
286     noteren op onze cheatsheet. Je neemt best een A4'tje aangezien we veel
287     informatie zullen neerschrijven. Hier is er een afbeelding van de auteur zijn
288     cheatsheet waarop al bovenstaande commando's staan. Probeer dezelfde layout te
289     gebruiken zodat we alles op 1 papiertje kunnen plaatsen.
290     </p>
291    
292 swift 1.4 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vicheat-first.png" short="Eerste deel van de cheatsheet" caption="Cheatsheet"/>
293 swift 1.1
294     </body>
295    
296     </section>
297     <section>
298     <title>Vanalles van vi</title>
299    
300     <body>
301     <p>
302     Laten we verder doen. In commando-mode kan je naar een specifieke regel
303     springen door <c>G</c> te typen. Om naar de allereerste regel te gaan, type
304     <c>1G</c>. Merk op dat de <c>G</c> een hoofdletter is.
305     </p>
306     <p>
307     Indien je naar de eerstvolgende string wil gaan die voldoet aan een bepaalde
308     reguliere expressie, type <c>/&lt;regexp&gt;</c> en druk op <c>enter</c>.
309     Vervang &lt;regexp&gt; met de reguliere expressie waarnaar je op zoek bent.
310     Indien je niet weet hoe je regexps moet ingeven moet je niet panikeren --
311     <c>/foo</c> zal zoeken naar de eerstvolgende "foo". Het enige waarvoor je
312 swift 1.6 moet oppassen is het zoeken naar een van de volgende karakters: <c>^.$\</c>.
313 swift 1.1 Deze moet je escapen (een backslash voor plaatsen). Bijvoorbeeld
314 swift 1.6 <c>/foo\.gif</c> zal zoeken naar de eerste <c>foo.gif</c> vanaf de positie dat
315 swift 1.1 je cursor nu staat.
316     </p>
317     <p>
318     Om de voorwaardse zoektocht te herhalen, druk op <c>n</c>. Om achterwaarts
319     te zoeken, type <c>N</c>. Zoals altijd is het belangrijk dat je deze zaken nu
320     test. Je kan tevens <c>//</c> typen om de laatste zoekopdracht te herhalen.
321     </p>
322    
323     </body>
324     </section>
325     </chapter>
326     <chapter>
327     <title>Opslaan en Aanpassen</title>
328     <section>
329     <title>Opslaan en Opslaan Als...</title>
330     <body>
331     <p>
332 swift 1.6 We hebben gezien hoe je het <c>ex</c> commando <c>:q</c> kan gebruiken om vi af
333 swift 1.1 te sluiten. Indien je je aanpassingen wil opslaan, type <c>:w</c>. Indien je je
334     aanpassingen in een ander bestand wil opslaan, type <c>:w bestandsnaam</c> om
335     deze op te slaan als <e>bestandsnaam</e>. Indien je wil opslaan en afsluiten,
336     type <c>:x</c> of <c>:wq</c>.
337     </p>
338     <p>
339     In vim (en andere geavanceerde vi-editors, zoals elvis) kan je meerdere buffers
340     open staan hebben. Om een bestand in een nieuwe window te openen, type <c>:sp
341     bestandsnaam</c>. <e>bestandsnaam</e> zal klaar staan om aan te passen in een
342     split window. Om tussen deze windows te switchen type je <c>&lt;CTRL&gt;-w
343     &lt;CTRL&gt;-w</c> (dus 2 keer na elkaar control-w). De commando's <c>:q</c>,
344     <c>:q!</c> en <c>:x</c> werken enkel op de actieve window.
345     </p>
346     </body>
347     </section>
348    
349     <section>
350     <title>Eenvoudige aanpassingen</title>
351     <body>
352     <p>
353     Nu is het tijd om enkele eenvoudige edit-commando's te leren. Ik noem ze simpel
354     omdat de commando's je in commando-mode houden. De meer complexe commando's
355     zullen je vanzelf in insert-mode steken -- een modus waardoor je rechtstreeks
356     het bestand kan aanpassen. Deze zullen we later behandelen.
357     </p>
358    
359     <p>
360     Ga met je cursor over enkele karakters en druk <c>x</c> in. Je zal zien dat
361     <c>x</c> het karakter onder de cursor verwijdert. Ga nu naar het midden van een
362     paragraaf en druk <c>J</c>. Je zal zien dat <c>J</c> de volgende paragraaf aan
363     het eind van de huidige paragraaf plakt. Druk nu eens <c>r</c> terwijl je met
364     je cursor op een karakter staat, en type een nieuw karakter in. Je zal zien dat
365     het karakter vervangen wordt met het nieuwe karakter. Ga nu naar een bepaalde
366     regel en druk <c>dd</c>. Je zal zien dat deze de huidige regel verwijdert.
367     </p>
368    
369     </body>
370     </section>
371     <section>
372     <title>Herhalen en Verwijderen</title>
373     <body>
374     <p>
375     Je kan eender welk commando herhaaldelijk uitvoeren door de <c>.</c> in te
376     drukken. Indien je experimenteert zal je merken dat <c>dd...</c> 4 regels zal
377     verwijderen, en <c>J......</c> zal 4 regels aan elkaar hangen. Uiteraard heeft
378     vi een snellere manier voor deze zaken :)
379     </p>
380     <p>
381     Om tekst te verwijderen kan je tevens het <c>d</c> commando gevolgd door een
382     navigatiecommando uitvoeren. Bijvoorbeeld <c>dw</c> zal alle tekst verwijderen
383     vanaf de huidige positie tot aan het begin van het bestand; <c>d)</c> zal alle
384     tekst verwijderen tot aan het eind van de volgende zin, en <c>d}</c> zal de
385     rest van de paragraaf verwijderen. Experimenteer et het <c>d</c> commando en de
386     andere edit-commando's totdat je ze allemaal onder de knie hebt.
387     </p>
388     </body>
389     </section>
390     <section>
391     <title>Ongedaan maken</title>
392     <body>
393     <p>
394     Nu dat we bezig zijn met verwijdercommando's is het een goed moment om te leren
395     hoe je aanpassingen ongedaan maakt. Door <c>u</c> te drukken kan je je laatste
396     commando ongedaan maken. Moderne versies van vi, zoals vim, laten je toe om
397     meerdere commando's ongedaan te maken door herhaaldelijk op <c>u</c> te
398     drukken. Probeer ze zeker uit.
399     </p>
400     </body>
401     </section>
402    
403     <section>
404     <title>De cheatsheet updaten</title>
405     <body>
406     <p>
407     Het is tijd om de cheatsheet up te daten. Na het toevoegen van alle geziene
408     commando's zal je papier er als volgt kunnen uitzien:
409     </p>
410    
411 swift 1.4 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vicheat-edit.png" short="Cheat sheet" caption="Cheatsheet met editing-commando's"/>
412 swift 1.1
413     </body>
414     </section>
415     </chapter>
416     <chapter>
417     <title>Insert mode</title>
418     <section>
419     <title>Insert mode</title>
420    
421     <body>
422     <p>
423     Tot nu toe hebben we geleerd om met vi te navigeren, bestanden te manipuleren,
424     en basis editing commando's uit te voeren. Ik heb je echter nog niet uitgelegd
425     hoe je gewoon tekst in je bestand kan zetten! Dit is met opzet, aangezien vi's
426     insert mode ietswat ingewikkeld is in het begin. Maar eenmaal je gewend bent
427     met deze modus zal je zijn complexiteit (en flexibiliteit) zeker waarderen.
428     </p>
429     <p>
430     In vi insert modus kan je tekst aanpassen en invoegen zoals je bij de meeste
431     andere editors kan doen. Eenmaal je je aanpassingen gemaakt hebt kan je escape
432     drukken om terug te keren naar commandomodus. Je kan naar insert modus gaan
433     door <c>i</c> of <c>a</c> in te drukken. Indien je <c>i</c> drukt zal je tekst
434     voor het geselecteerde karakter komen, terwijl dat bij <c>a</c> erachter is.
435     Je kan dit eenvoudig onthouden door <e>insert</e> respectievelijk <e>append</e>
436     te denken. Vergeet niet om <c>&lt;Esc&gt;</c> te drukken om terug te keren naar
437     de commando modus.
438     </p>
439     </body>
440     </section>
441     <section>
442     <title>Voordelen van insert mode</title>
443     <body>
444     <p>
445     Probeer de <c>i</c> en <c>a</c> commando's uit. Type wat tekst en ga terug naar
446     de commando mode. Druk op <c>&lt;Enter&gt;</c> nadat je <c>a</c> of <c>i</c>
447     getypt hebt en let op wat er gebeurt. Probeer de pijltjes van je keyboard en de
448     <c>&lt;DEL&gt;</c> toets om te weten te komen hoe de insertmodus werkt. Door de
449     pijltjestoetsen en delete-toets te gebruiken kan je verschillende edit-stappen
450     uitvoeren zonder telkens de insertmode te verlaten.
451     </p>
452     </body>
453     </section>
454     <section>
455     <title>Insert opties</title>
456     <body>
457     <p>
458     Hier zijn er enkele andere interessante methoden om in insertmode te geraken.
459     Druk <c>A</c> om aan het <e>eind</e> van de regel te starten. <c>I</c> zal dan
460     aan het begin van de regel starten. Druk <c>o</c> om een nieuwe, blanco regel
461     te creeren net onder de huidige regel, en <c>O</c> om een blanco regel boven de
462     huidige regel te maken. Om de ganse regel met een nieuwe regel te vervangen,
463     druk <c>cc</c>. Om alles vanaf de huidige positie tot het eind van de regel te
464     vervangen, druk <c>c$</c>. Om alles vanaf de huidige positie tot het begin van
465     de regel te vervangen, druk <c>c0</c>.
466     </p>
467     <p>
468     Al bovenstaande commando's zullen je in insert-modus plaatsen. Druk op escape
469     om de insertmodus te verlaten.
470     </p>
471    
472     </body>
473     </section>
474     <section>
475     <title>Tekst aanpassen</title>
476     <body>
477     <p>
478     We hebben het <c>c</c> (change) commando al een beetje gebruikt in de
479     commando's <c>cc, c0, c$</c>. <c>cc</c> is een speciaal commando, gelijkaardig
480     aan <c>dd</c>. De andere commando's zijn voorbeelden van het gebruiken van het
481     <c>c</c> commando met navigatiecommando's. Het is dus geheel gelijkaardig aan
482     het <c>d</c> commando, behalve dat het de gebruiker daarna in insertmodus
483     plaatst. Probeer enkele commando's te combineren en test ze uit op je bestand
484     (hint: <c>cW</c>, <c>ce</c>, <c>(</c>.)
485     </p>
486    
487     </body>
488     </section>
489     </chapter>
490     <chapter>
491     <title>Combinatie Commandos</title>
492     <section>
493     <title>Combinatie Commandos</title>
494     <body>
495     <p>
496     Vi wordt pas <e>enorm</e> krachtig indien je begint met combinaties te
497     creeeren, zoals <c>d{</c> en <c>cw</c>. Daarbij kan je een nummer plaatsen,
498     zoals <c>3w</c>, waardoor vi 3 woorden naar rechts zal springen. Hier zijn nog
499     enkele combinatie-voorbeeldcommando's: <c>12b</c>, <c>4j</c>.
500     </p>
501     <p>
502     Behalve het gebruik van nummer-navigatie commando's laat vi tevens toe <c>d</c>
503     en <c>c</c> te combineren met nummers of navigatiecommando's. Dus <c>d3w</c>
504     zal de volgende 3 woorden verwijderen, <c>d2j</c> zal de huidige en de volgende
505     2 regels verwijderen enz. Test verschillende <c>c,d</c>-combinaties uit.
506     Eenmaal je deze onder de knie hebt zal je enorm snel met vi bestanden kunnen
507     manipuleren.
508     </p>
509    
510     </body>
511     </section>
512     <section>
513     <title>De cheatsheet updaten</title>
514     <body>
515     <p>
516     Het is weer tijd om de cheatsheet up te daten. De mijne ziet er momenteel als
517     volgt uit:
518     </p>
519 swift 1.6
520     <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vicheat-compound.png" short="Cheat Sheet" caption="Cheatsheet met combinaties"/>
521 swift 1.1
522     </body>
523     </section>
524     <section>
525     <title>Productivity features</title>
526    
527     <body>
528     <p>
529     Tot nu toe hebben we gezien hoe je navigeert, opslaat en afsluit, hoe je
530     eenvoudige aanpassingen en verwijdercommando's ingeeft, en hoe je de insert
531     modus moet gebruiken. Met alle zaken op de cheatsheet moet je nu al gemakkelijk
532     bijna alle gewenste taken met vi kunnen afhandelen.
533     </p>
534     <p>
535     Vi heeft echter nog heel wat meer in zijn mars. In deze sectie zal ik je
536     uitleggen hoe je knipt, kopieert, plakt, zoekt en vervangt, en hoe je de
537     <e>autoindent</e> gebruikt. Deze maken het leven met vi heel wat leuker.
538     </p>
539    
540     </body>
541     </section>
542     <section>
543     <title>Visuele modus</title>
544     <body>
545     <p>
546     De beste manier om te knippen, kopieren en plakken is met de visuele modus, een
547     speciale modus die toegevoegd is aan moderne versies van vi, zoals vim. Het is
548     een soort van selecteermodus. Eenmaal de tekst geselecteert is kan je ze
549     knippen, kopieren en plakken. Indien je gvim gebruikt kan je dat uiteraard door
550     gewoonweg met je muis te werken.
551     </p>
552 swift 1.4 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vihighlight.png" short="Highlighted text" caption="VIM met geselecteerde tekst"/>
553 swift 1.1
554     </body>
555     </section>
556     <section>
557     <title></title>
558     <body>
559    
560     <p>
561     Daarbij kan je tevens in visuele mode gaan door <c>v</c> te drukken (dit is
562     trouwens de enige manier indien je met vim werkt). Door daarna met de cursor te
563     navigeren zal je delen van je tekst selecteren. Eenmaal geselecteert zijn we
564     klaar om te knippen of kopieren.
565     </p>
566    
567     <p>
568     Indien je de tekst wil kopieren, druk <c>y</c> (<e>yank</e>). Indien je de
569     tekst knipt, druk <c>d</c>. Je zal teruggesmeten worden naar commandomodus. Ga
570     nu naar de positie waar je de tekst in wil voegen, en druk <c>P</c> om de tekst
571     na de cursor te plaatsen, of <c>p</c> om de tekst voor de cursor te plaatsen.
572     Voila, de knippen/kopieren/plakken is gedaan. Probeer verschillende operaties
573     uit alvorens je verder gaat.
574     </p>
575    
576     </body>
577     </section>
578     <section>
579     <title>Tekst Vervangen</title>
580     <body>
581     <p>
582     Om bepaalde expressies van tekst te vervangen gebruiken we de <e>ex</e> modus.
583     Indien je de eerstvolgende expressie op de huidige lijn wil vervangen, type
584     <c>:s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/</c> en druk op enter. Hier is
585     &lt;regexp&gt; de expressie die je wil vervangen en &lt;vervangtekst&gt; de
586     tekst waarmee ze vervangen moet worden. Om alle expressies op de huidige lijn
587     te vervangen, gebruik <c>:s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/g</c> en druk
588     op enter. Om alle voorkomende expressies in je ganse tekst te vervangen,
589     gebruik <c>:%s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/g</c>. Indien je wil dat vi
590     bij elke vervanging vraagt of je wel wil vervangen, zet dan een extra <c>c</c>
591     achteraan: <c>:%s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/gc</c>.
592     </p>
593    
594     </body>
595     </section>
596     <section>
597     <title>Inspringen</title>
598     <body>
599     <p>
600     vi ondersteunt automatisch inspringen, wat zeer handig is indien je broncode
601     aan het aanpassen bent. De meeste moderne implementaties van vi (zoals vim)
602     zullen vanzelf inspringen indien je broncodebestanden aan het aanpassen bent.
603     Indien deze ingeschakeld is kan je <c>&lt;CTRL&gt;-d</c> gebruiken om 1 niveau
604     in te springen, en <c>&lt;CTRL&gt;-t</c> om 1 niveau lager te gaan. Indien
605     autoindent niet vanzelf aanstaat kan je deze manueel activeren door <e>:set
606     autoindent</e> in te geven in <e>ex</e>-modus. Je kan tevens aan vi vertellen
607     dat je tab-afstand anders moet zijn door <c>:set tabstop</c> te gebruiken.
608     <c>:set tabstop=4</c> is zeer populair.
609     </p>
610    
611     </body>
612     </section>
613     <section>
614     <title>Ons finale cheatsheet</title>
615     <body>
616     <p>
617     Voila, we zitten aan het eind van onze tutorial. Na het toevoegen van alle
618     geavanceerde commando's zou de cheatsheet er als volgt uit kunnen zien:
619     </p>
620 swift 1.4 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vicheat-final.png" short="Cheat Sheet" caption="Finale cheatsheet"/>
621 swift 1.1
622    
623     <p>
624     Hou dit papiertje in de buurt, en gebruik vi om je bestanden en e-mails te
625     creeren of aan te passen. Gebruik de cheatsheet wanneer je ze nodig hebt; na
626     een weekje of zo zal je bijna alle commando's doorhebben en zal je
627     productiviteit de lucht in schieten.
628     </p>
629    
630     </body>
631     </section>
632     <section>
633     <title>Resources</title>
634     <body>
635     <p>
636     Hier zijn er enkele resources die je handig kan vinden indien je nog meer wil
637     te weten komen over vi:
638     </p>
639     <ul>
640     <li><uri link="http://www.thomer.com/thomer/vi/vi.html">The vi Lovers Home
641     Page</uri>, een excellente resource.</li>
642     <li><uri link="http://www.vim.org">The vim homepage</uri>
643     , de plaats voor alles wat vim aanbelangt</li>
644     <li>Indien je op zoek bent naar een goed boek, dan is <uri link="http://www.oreilly.com/catalog/vi6/">Learning the vi Editor, 6th Edition</uri> een excellente
645     keuze, ze omschrijft nl tevens de vi-klonen zoals vim en elvis.</li>
646     </ul>
647     </body>
648     </section>
649 blubber 1.5
650     <section>
651     <title>Over dit document</title>
652     <body>
653     <p>De originele versie van dit document was eerst gepubliceerd op IBM
654     DeveloperWorks, en is eigendom van Westtech Information Services. Dit document
655     is een aangepaste versie van het origineel, en bevat enkele verbeteringen
656     gemaakt door het Gentoo Linux documentatie team.</p>
657     </body>
658     </section>
659    
660 swift 1.1 </chapter>
661     </guide>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20