/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/vi-guide.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/vi-guide.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.7 - (hide annotations) (download) (as text)
Sat Jun 30 18:42:55 2012 UTC (6 years, 6 months ago) by swift
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.6: +4 -3 lines
File MIME type: application/xml
Marking NL language as unmaintained

1 swift 1.1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2    
3 swift 1.7 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/vi-guide.xml,v 1.6 2005/06/10 20:06:58 swift Exp $ -->
4 swift 1.6
5 swift 1.1 <!--
6 blubber 1.5 English doc rev 1.8
7 swift 1.1 -->
8    
9 swift 1.3 <!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">
10 swift 1.7 <guide disclaimer="obsolete" link = "/doc/nl/vi-guide.xml">
11 swift 1.1 <title>vi leren -- de cheatsheet methode</title>
12     <author title="Author"><mail link="drobbins@gentoo.org">Daniel Robbins</mail></author>
13     <author title="Author"><mail link="stocke2@gentoo.org">Eric Stockbridge</mail></author>
14     <author title="Translator"><mail link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail></author>
15     <abstract>
16     Deze handleiding zal je uitleggen hoe je vi leert gebruiken met een cheatsheet
17     zodat je snel je commando's kan terugvinden. Deze handleiding is bedoelt voor
18     vi-beginners.
19     </abstract>
20 blubber 1.5
21     <version>1.1.2</version>
22     <date>4 Oktober 2003</date>
23 swift 1.1
24     <chapter>
25     <title>Erin vliegen</title>
26     <section>
27     <title>Inleiding</title>
28     <body>
29     <p>
30     Deze tutorial zal je uitleggen hoe je vi, een zeer krachtige editor, kan
31     gebruiken. Door gebruik te maken van een krachtige cheatsheet zal je wat je
32     leert niet snel vergeten en kan je toch snel veel zaken van vi aanleren. In
33     deze tutorial zullen we je leren navigeren, tekst aanpassen, insert mode
34     gebruiken, kopieren en plakken van tekst, alsook belangrijke vim-extensies
35     zoals multi-window editing.
36     </p><p>
37     Indien je niet echt zeker bent van jezelf of je bent nog niet echt gewend om
38     met vi te werken, dan ben je het jezelf verschuldigd om deze tutorial te lezen
39     om snel met een van de meest populaire en krachtige Linux/UNIX editors te
40     kunnen werken.
41     </p>
42    
43     </body>
44     </section>
45     <section>
46     <title>Over de handleiding</title>
47 swift 1.6 <body>
48 swift 1.7 <p>&nbsp;</p>
49 swift 1.6 </body>
50     </section>
51     <section>
52 swift 1.1 <title>VI snel leren</title>
53     <body>
54     <p>
55     Er is 1 ding dat vi zeer moeilijk maakt te leren -- vi heeft veeel commando's.
56     Om vi efficient te gebruiken dien je er best enkele van buiten te kennen. Dit
57     kan lang duren, en een van de doelen van deze handleiding is om niet al te veel
58     van je tijd in te nemen. Dus, eerste uitdaging: hoe zorgen we ervoor dat je
59     snel en efficient de commando's kan terugvinden zonder ze direct vanbuiten te
60     blokken?
61     </p>
62     <p>
63     Om deze uitdaging tot een goed einde te brengen gaan we een cheatsheet
64     aanmaken. Deze bevat alle belangrijke vi-commando's. Nadat je deze tutorial
65     gelezen en uitgevoerd hebt zal je van deze cheatsheet kunnen gebruik maken om
66     vergeten commando's terug te vinden. Naarmate je de commando's meer en meer
67     gebruikt zal je minder en minder afhankelijk worden van de cheatsheet. Door
68     deze methode leer je dus snel efficient werken met vi!
69     </p>
70     </body>
71     </section>
72     <section>
73     <title>Het leerproces</title>
74     <body>
75    
76     <p>
77     In deze handleiding zal ik verschillende technieken gebruiken om je te helpen
78     leren. Allereerst zal ik uitleggen hoe een specifiek commando werkt (dit is
79     nogal wiedes :). Daarna zal ik je vragen om het commando in vi uit te testen
80     (praktijkervaring, zeer belangrijk) en daarna moet je iets op je cheatsheet
81     schrijven (voor toekomstig hergebruik). Indien je vi snel wil leren is het
82     belangrijk dat je al deze stappen uitvoert. Een commando proberen in vi en
83     neerschrijven zal je helpen in het memorizeren van het commando.
84     </p>
85     </body>
86     </section>
87     <section>
88     <title>Inleiding vim</title>
89     <body>
90    
91     <p>
92     Er zijn verschillende vi-versies, en ik zal je uitleggen hoe je met 1
93     specifieke versie moet werken, namelijk "vim". Vim is zeer populair en heeft
94     enkele extraatjes die vi heel wat leuker maken (wanneer ik een vim-specifiek
95     commando demonstreer zal ik dat wel zeggen). Indien je vim nog moet
96 swift 1.4 installeren: je kan deze vinden op
97     <uri link="http://www.vim.org">www.vim.org</uri>. Er is tevens
98 swift 1.1 gvim, een mooie grafische editor die net als vim werkt, maar dan met een mooie
99     GTK+ grafische interface. Hier is er een gvim screenshot van de auteur:
100     </p>
101    
102 swift 1.4 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vishot.png" short="screenshot" caption="VIM screenshot"/>
103 swift 1.1
104     <p>
105     Indie je een vi newbie bent, probeer dan gvim op je systeem. Het gebruiken van
106     vi via een GUI kan de moeilijkheidsgraad verlagen.
107     </p>
108    
109     </body>
110     </section>
111     </chapter>
112     <chapter>
113     <title>Eerste stappen</title>
114     <section>
115     <title>Kies een bestand</title>
116     <body>
117     <p>
118     Alvorens je vi leert gebruiken om bestanden aan te passen is het belangrijk te
119     weten hoe je onder vi in een bestand navigeert. Vi heeft veel
120     bewegingscommando's, en we gaan er een groot deel van bespreken. Voor dit deel
121     van de tutorial zoek je best een onbelangrijk tekstbestand en laadt het in via
122     vi door het volgende in te typen:
123     </p>
124 swift 1.7 <pre caption="">
125 swift 1.1 $ vi myfile.txt
126     </pre><p>
127     Indien je vim geinstalleerd staan hebt, type dan "vim myfile.txt". Indien je
128     liever gvim gebruikt, type je "gvim myfile.txt". myfile.txt moet uiteraard de
129     naam zijn van dat onbelangrijk tekstbestand.
130     </p>
131     </body>
132     </section>
133    
134     <section>
135     <title>Binnenin vi</title>
136     <body>
137    
138     <p>
139     Nadat vi geladen is zal je een deel van je tekstbestand zien op je scherm.
140     Proficiat, je bent in vi. In tegenstelling tot veel editors start vi in wat de
141     "command mode" heet. Dat wil zeggen dat indien je "l" indrukt op je keyboard,
142     dat dan geen "l" in je tekstbestand wordt gestoken, maar dat de cursor 1
143     karakter naar rechts zal verschuiven. In command mode zijn de karakters die je
144     ingeeft de commando's die je aan vi geeft, dit in tegenstelling tot de meeste
145     editors waar de karakters direct aanpassingen veroorzaken in het tekstbestand.
146     Een van de meest essentiele types van commando's zijn navigatiecommando's.
147     Laten we er eens enkele bekijken:
148     </p>
149    
150     </body>
151     </section>
152     </chapter>
153     <chapter>
154     <title>Rondhuppelen</title>
155     <section>
156     <title>Rondhuppelen in vi, deel 1</title>
157     <body>
158    
159     <p>
160     Wanneer je in command mode bent kan je de <c>h</c>, <c>j</c>, <c>k</c> en
161     <c>l</c> gebruiken om je cursor links, lager, hoger of rechts plaatsen. De
162     <c>h</c>, <c>j</c>, <c>k</c> en <c>l</c> toetsen zijn handig omdat, wanneer je
163     ze gewend bent, je zeer snel kan navigeren aangezien je je handpalm niet moet
164     verleggen. Gebruik <c>h, j, k</c> en <c>l</c> nu om in je tekstbestand te
165     navigeren. Bemerk dat vi je niet toelaat om naar de vorige regel te springen
166     indien je <c>h</c> indrukt terwijl je op het eerste karakter van een zin staat.
167     Uiteraard zal tevens <c>l</c> niet naar een nieuwe regel springen indien je op
168     het einde van een zin staat.
169     </p>
170    
171     </body>
172     </section>
173     <section>
174     <title>Rondhuppelen in vi, deel 2</title>
175     <body>
176    
177     <p>
178     vi levert speciale shortcuts voor het springen naar het begin en einde van een
179     regel. Je kan <c>0</c> (nul) indrukken om naar het begin te vliegen, en
180     <c>$</c> voor het einde. Probeer maar. Aangezien vi nog meer van deze leuke
181     zaken heeft is het een zeer handige "pager" (zoals less en more). Indien je vi
182     instelt als je pager zal je nog sneller al zijn navigatiecommando's leren.
183     </p>
184    
185     <p>
186     Je kan tevens <c>&lt;CTRL&gt;-F</c> en <c>&lt;CTRL&gt;-B</c> gebruiken om een
187     volledige pagina verder respectievelijk terug te gaan. Moderne versies van vi
188     (zoals vim) laten je tevens toe PGUP en PGDOWN te gebruiken.
189     </p>
190    
191     </body>
192     </section>
193     <section>
194     <title>Woordgoochelen, deel 1</title>
195     <body>
196     <p>
197     vi laat toe dat je links en rechts navigeert, woord per woord. Om naar het
198     eerste karakter van het volgende woord te gaan, druk <c>w</c>. Om naar het
199     laatste karakter van het volgende woord te gaan, druk <c>e</c>. Om naar het
200 swift 1.6 eerste karakter van het <c>voorgaande</c> woord te gaan, druk <c>b</c>. Zeker
201 swift 1.1 uitproberen!
202     </p>
203     </body>
204     </section>
205    
206     <section>
207     <title>Woordgoochelen, deel 2</title>
208     <body>
209     <p>
210     Nadat je met deze commando's wat zitten spelen hebt zal je merken dat vi
211     woorden zoals "foo-bar-oni" als 5 aparte woorden interpreteert! Dit is per
212 swift 1.6 default aangezien vi woorden onderscheidt tussen spaties <c>of</c> punctuatie.
213 swift 1.1 foo-bar-oni is dus een 5-woorden-term: "foo", "-", "bar", "-" en "oni".
214     </p>
215     <p>
216     Soms is dit wat je wil, soms ook niet. Gelukkig herkent vi ook het concept van
217 swift 1.6 "grote woorden". vi onderscheidt grote woorden enkel door <c>spaties of nieuwe
218     regels</c>. Dit wil zeggen dat, terwijl foo-bar-oni als een 5-woorden-vi-term
219 swift 1.1 gezien wordt, het maar 1 vi-groot-woord is.
220     </p>
221    
222     </body>
223     </section>
224     <section>
225     <title>Woordgoochelen, deel 3</title>
226     <body>
227     <p>
228     Om tussen de vorige en volgende grote woorden te navigeren moet je dezelfde
229 swift 1.6 commando's gebruiken, maar dan in <c>hoofdletters</c>. Dus <c>W</c> om naar het
230 swift 1.1 eerste karakter van het volgende woord te gaan, <c>E</c> voor het laatste
231     karakter van het volgende woord, en <c>B</c> voor het eerste karakter van het
232     voorgaande grote woord.
233     </p>
234    
235    
236     </body>
237     </section>
238     <section>
239     <title>Andere bewegingen</title>
240     <body>
241     <p>
242     Er zijn nog enkele andere leuke commando's die je zeker moet kennen alvorens je
243     je cheatsheet opstelt. Je kan de <c>(</c> en <c>)</c> karakters gebruiken om
244     naar het begin van de volgende respectievelijk vorige regel te gaan.
245     Daarbij kan je tevens <c>{</c> en <c>}</c> gebruiken om naar het begin van de
246     volgende respectievelijk vorige paragraaf te gaan.
247     </p>
248    
249     </body>
250     </section>
251     </chapter>
252     <chapter>
253     <title>Afsluiten</title>
254     <section>
255     <title>Afsluiten</title>
256     <body>
257     <p>
258     Nu je weet hoe je moet navigeren, zijn er nog enkele andere commando's die zeer
259     belangrijk zijn. Gebruik <c>:q</c> om vi af te sluiten. Indien dat niet werkt,
260     dan heb je waarschijnlijk het bestand (per ongeluk) aangepast. Om vi te
261     forceren af te sluiten, zonder de aanpassingen op te slaan, type je <c>:q!</c>.
262     Je zou jezelf nu weer op de prompt moeten bevinden.
263     </p>
264    
265     <p>
266 swift 1.6 In vi zijn de commando's die beginnen met ":" zogenaamde <c>ex-mode</c>
267 swift 1.1 commando's. Dit is omdat vi een ingebouwde niet-visuele editor bevat, genaamd
268     <e>ex</e>. Deze kan gebruikt worden, net zoals sed, om regel-aanpassing
269     operaties uit te voeren. Zoals je dus al zag kan het tevens gebruikt worden om
270     vi af te sluiten. Indien je ooit <c>Q</c> slaat terwijl je in commando-mode
271     zit, dan zal je naar de ex-mode gaan. Indien dat ooit gebeurt zal je door een
272     ":"-prompt begroet worden. Door enter te slaan zal je een volledig scherm terug
273     gescrolled worden. Om naar de goede oude vi-mode over te gaan, type gewoon vi
274     en druk enter.
275     </p>
276    
277     </body>
278     </section>
279     </chapter>
280     <chapter>
281     <title>De cheatsheet</title>
282     <section>
283     <title>De beginselen van de cheatsheet</title>
284     <body>
285     <p>
286     We hebben al een aardig aantal commando's bekeken, en dus is het tijd om ze te
287     noteren op onze cheatsheet. Je neemt best een A4'tje aangezien we veel
288     informatie zullen neerschrijven. Hier is er een afbeelding van de auteur zijn
289     cheatsheet waarop al bovenstaande commando's staan. Probeer dezelfde layout te
290     gebruiken zodat we alles op 1 papiertje kunnen plaatsen.
291     </p>
292    
293 swift 1.4 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vicheat-first.png" short="Eerste deel van de cheatsheet" caption="Cheatsheet"/>
294 swift 1.1
295     </body>
296    
297     </section>
298     <section>
299     <title>Vanalles van vi</title>
300    
301     <body>
302     <p>
303     Laten we verder doen. In commando-mode kan je naar een specifieke regel
304     springen door <c>G</c> te typen. Om naar de allereerste regel te gaan, type
305     <c>1G</c>. Merk op dat de <c>G</c> een hoofdletter is.
306     </p>
307     <p>
308     Indien je naar de eerstvolgende string wil gaan die voldoet aan een bepaalde
309     reguliere expressie, type <c>/&lt;regexp&gt;</c> en druk op <c>enter</c>.
310     Vervang &lt;regexp&gt; met de reguliere expressie waarnaar je op zoek bent.
311     Indien je niet weet hoe je regexps moet ingeven moet je niet panikeren --
312     <c>/foo</c> zal zoeken naar de eerstvolgende "foo". Het enige waarvoor je
313 swift 1.6 moet oppassen is het zoeken naar een van de volgende karakters: <c>^.$\</c>.
314 swift 1.1 Deze moet je escapen (een backslash voor plaatsen). Bijvoorbeeld
315 swift 1.6 <c>/foo\.gif</c> zal zoeken naar de eerste <c>foo.gif</c> vanaf de positie dat
316 swift 1.1 je cursor nu staat.
317     </p>
318     <p>
319     Om de voorwaardse zoektocht te herhalen, druk op <c>n</c>. Om achterwaarts
320     te zoeken, type <c>N</c>. Zoals altijd is het belangrijk dat je deze zaken nu
321     test. Je kan tevens <c>//</c> typen om de laatste zoekopdracht te herhalen.
322     </p>
323    
324     </body>
325     </section>
326     </chapter>
327     <chapter>
328     <title>Opslaan en Aanpassen</title>
329     <section>
330     <title>Opslaan en Opslaan Als...</title>
331     <body>
332     <p>
333 swift 1.6 We hebben gezien hoe je het <c>ex</c> commando <c>:q</c> kan gebruiken om vi af
334 swift 1.1 te sluiten. Indien je je aanpassingen wil opslaan, type <c>:w</c>. Indien je je
335     aanpassingen in een ander bestand wil opslaan, type <c>:w bestandsnaam</c> om
336     deze op te slaan als <e>bestandsnaam</e>. Indien je wil opslaan en afsluiten,
337     type <c>:x</c> of <c>:wq</c>.
338     </p>
339     <p>
340     In vim (en andere geavanceerde vi-editors, zoals elvis) kan je meerdere buffers
341     open staan hebben. Om een bestand in een nieuwe window te openen, type <c>:sp
342     bestandsnaam</c>. <e>bestandsnaam</e> zal klaar staan om aan te passen in een
343     split window. Om tussen deze windows te switchen type je <c>&lt;CTRL&gt;-w
344     &lt;CTRL&gt;-w</c> (dus 2 keer na elkaar control-w). De commando's <c>:q</c>,
345     <c>:q!</c> en <c>:x</c> werken enkel op de actieve window.
346     </p>
347     </body>
348     </section>
349    
350     <section>
351     <title>Eenvoudige aanpassingen</title>
352     <body>
353     <p>
354     Nu is het tijd om enkele eenvoudige edit-commando's te leren. Ik noem ze simpel
355     omdat de commando's je in commando-mode houden. De meer complexe commando's
356     zullen je vanzelf in insert-mode steken -- een modus waardoor je rechtstreeks
357     het bestand kan aanpassen. Deze zullen we later behandelen.
358     </p>
359    
360     <p>
361     Ga met je cursor over enkele karakters en druk <c>x</c> in. Je zal zien dat
362     <c>x</c> het karakter onder de cursor verwijdert. Ga nu naar het midden van een
363     paragraaf en druk <c>J</c>. Je zal zien dat <c>J</c> de volgende paragraaf aan
364     het eind van de huidige paragraaf plakt. Druk nu eens <c>r</c> terwijl je met
365     je cursor op een karakter staat, en type een nieuw karakter in. Je zal zien dat
366     het karakter vervangen wordt met het nieuwe karakter. Ga nu naar een bepaalde
367     regel en druk <c>dd</c>. Je zal zien dat deze de huidige regel verwijdert.
368     </p>
369    
370     </body>
371     </section>
372     <section>
373     <title>Herhalen en Verwijderen</title>
374     <body>
375     <p>
376     Je kan eender welk commando herhaaldelijk uitvoeren door de <c>.</c> in te
377     drukken. Indien je experimenteert zal je merken dat <c>dd...</c> 4 regels zal
378     verwijderen, en <c>J......</c> zal 4 regels aan elkaar hangen. Uiteraard heeft
379     vi een snellere manier voor deze zaken :)
380     </p>
381     <p>
382     Om tekst te verwijderen kan je tevens het <c>d</c> commando gevolgd door een
383     navigatiecommando uitvoeren. Bijvoorbeeld <c>dw</c> zal alle tekst verwijderen
384     vanaf de huidige positie tot aan het begin van het bestand; <c>d)</c> zal alle
385     tekst verwijderen tot aan het eind van de volgende zin, en <c>d}</c> zal de
386     rest van de paragraaf verwijderen. Experimenteer et het <c>d</c> commando en de
387     andere edit-commando's totdat je ze allemaal onder de knie hebt.
388     </p>
389     </body>
390     </section>
391     <section>
392     <title>Ongedaan maken</title>
393     <body>
394     <p>
395     Nu dat we bezig zijn met verwijdercommando's is het een goed moment om te leren
396     hoe je aanpassingen ongedaan maakt. Door <c>u</c> te drukken kan je je laatste
397     commando ongedaan maken. Moderne versies van vi, zoals vim, laten je toe om
398     meerdere commando's ongedaan te maken door herhaaldelijk op <c>u</c> te
399     drukken. Probeer ze zeker uit.
400     </p>
401     </body>
402     </section>
403    
404     <section>
405     <title>De cheatsheet updaten</title>
406     <body>
407     <p>
408     Het is tijd om de cheatsheet up te daten. Na het toevoegen van alle geziene
409     commando's zal je papier er als volgt kunnen uitzien:
410     </p>
411    
412 swift 1.4 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vicheat-edit.png" short="Cheat sheet" caption="Cheatsheet met editing-commando's"/>
413 swift 1.1
414     </body>
415     </section>
416     </chapter>
417     <chapter>
418     <title>Insert mode</title>
419     <section>
420     <title>Insert mode</title>
421    
422     <body>
423     <p>
424     Tot nu toe hebben we geleerd om met vi te navigeren, bestanden te manipuleren,
425     en basis editing commando's uit te voeren. Ik heb je echter nog niet uitgelegd
426     hoe je gewoon tekst in je bestand kan zetten! Dit is met opzet, aangezien vi's
427     insert mode ietswat ingewikkeld is in het begin. Maar eenmaal je gewend bent
428     met deze modus zal je zijn complexiteit (en flexibiliteit) zeker waarderen.
429     </p>
430     <p>
431     In vi insert modus kan je tekst aanpassen en invoegen zoals je bij de meeste
432     andere editors kan doen. Eenmaal je je aanpassingen gemaakt hebt kan je escape
433     drukken om terug te keren naar commandomodus. Je kan naar insert modus gaan
434     door <c>i</c> of <c>a</c> in te drukken. Indien je <c>i</c> drukt zal je tekst
435     voor het geselecteerde karakter komen, terwijl dat bij <c>a</c> erachter is.
436     Je kan dit eenvoudig onthouden door <e>insert</e> respectievelijk <e>append</e>
437     te denken. Vergeet niet om <c>&lt;Esc&gt;</c> te drukken om terug te keren naar
438     de commando modus.
439     </p>
440     </body>
441     </section>
442     <section>
443     <title>Voordelen van insert mode</title>
444     <body>
445     <p>
446     Probeer de <c>i</c> en <c>a</c> commando's uit. Type wat tekst en ga terug naar
447     de commando mode. Druk op <c>&lt;Enter&gt;</c> nadat je <c>a</c> of <c>i</c>
448     getypt hebt en let op wat er gebeurt. Probeer de pijltjes van je keyboard en de
449     <c>&lt;DEL&gt;</c> toets om te weten te komen hoe de insertmodus werkt. Door de
450     pijltjestoetsen en delete-toets te gebruiken kan je verschillende edit-stappen
451     uitvoeren zonder telkens de insertmode te verlaten.
452     </p>
453     </body>
454     </section>
455     <section>
456     <title>Insert opties</title>
457     <body>
458     <p>
459     Hier zijn er enkele andere interessante methoden om in insertmode te geraken.
460     Druk <c>A</c> om aan het <e>eind</e> van de regel te starten. <c>I</c> zal dan
461     aan het begin van de regel starten. Druk <c>o</c> om een nieuwe, blanco regel
462     te creeren net onder de huidige regel, en <c>O</c> om een blanco regel boven de
463     huidige regel te maken. Om de ganse regel met een nieuwe regel te vervangen,
464     druk <c>cc</c>. Om alles vanaf de huidige positie tot het eind van de regel te
465     vervangen, druk <c>c$</c>. Om alles vanaf de huidige positie tot het begin van
466     de regel te vervangen, druk <c>c0</c>.
467     </p>
468     <p>
469     Al bovenstaande commando's zullen je in insert-modus plaatsen. Druk op escape
470     om de insertmodus te verlaten.
471     </p>
472    
473     </body>
474     </section>
475     <section>
476     <title>Tekst aanpassen</title>
477     <body>
478     <p>
479     We hebben het <c>c</c> (change) commando al een beetje gebruikt in de
480     commando's <c>cc, c0, c$</c>. <c>cc</c> is een speciaal commando, gelijkaardig
481     aan <c>dd</c>. De andere commando's zijn voorbeelden van het gebruiken van het
482     <c>c</c> commando met navigatiecommando's. Het is dus geheel gelijkaardig aan
483     het <c>d</c> commando, behalve dat het de gebruiker daarna in insertmodus
484     plaatst. Probeer enkele commando's te combineren en test ze uit op je bestand
485     (hint: <c>cW</c>, <c>ce</c>, <c>(</c>.)
486     </p>
487    
488     </body>
489     </section>
490     </chapter>
491     <chapter>
492     <title>Combinatie Commandos</title>
493     <section>
494     <title>Combinatie Commandos</title>
495     <body>
496     <p>
497     Vi wordt pas <e>enorm</e> krachtig indien je begint met combinaties te
498     creeeren, zoals <c>d{</c> en <c>cw</c>. Daarbij kan je een nummer plaatsen,
499     zoals <c>3w</c>, waardoor vi 3 woorden naar rechts zal springen. Hier zijn nog
500     enkele combinatie-voorbeeldcommando's: <c>12b</c>, <c>4j</c>.
501     </p>
502     <p>
503     Behalve het gebruik van nummer-navigatie commando's laat vi tevens toe <c>d</c>
504     en <c>c</c> te combineren met nummers of navigatiecommando's. Dus <c>d3w</c>
505     zal de volgende 3 woorden verwijderen, <c>d2j</c> zal de huidige en de volgende
506     2 regels verwijderen enz. Test verschillende <c>c,d</c>-combinaties uit.
507     Eenmaal je deze onder de knie hebt zal je enorm snel met vi bestanden kunnen
508     manipuleren.
509     </p>
510    
511     </body>
512     </section>
513     <section>
514     <title>De cheatsheet updaten</title>
515     <body>
516     <p>
517     Het is weer tijd om de cheatsheet up te daten. De mijne ziet er momenteel als
518     volgt uit:
519     </p>
520 swift 1.6
521     <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vicheat-compound.png" short="Cheat Sheet" caption="Cheatsheet met combinaties"/>
522 swift 1.1
523     </body>
524     </section>
525     <section>
526     <title>Productivity features</title>
527    
528     <body>
529     <p>
530     Tot nu toe hebben we gezien hoe je navigeert, opslaat en afsluit, hoe je
531     eenvoudige aanpassingen en verwijdercommando's ingeeft, en hoe je de insert
532     modus moet gebruiken. Met alle zaken op de cheatsheet moet je nu al gemakkelijk
533     bijna alle gewenste taken met vi kunnen afhandelen.
534     </p>
535     <p>
536     Vi heeft echter nog heel wat meer in zijn mars. In deze sectie zal ik je
537     uitleggen hoe je knipt, kopieert, plakt, zoekt en vervangt, en hoe je de
538     <e>autoindent</e> gebruikt. Deze maken het leven met vi heel wat leuker.
539     </p>
540    
541     </body>
542     </section>
543     <section>
544     <title>Visuele modus</title>
545     <body>
546     <p>
547     De beste manier om te knippen, kopieren en plakken is met de visuele modus, een
548     speciale modus die toegevoegd is aan moderne versies van vi, zoals vim. Het is
549     een soort van selecteermodus. Eenmaal de tekst geselecteert is kan je ze
550     knippen, kopieren en plakken. Indien je gvim gebruikt kan je dat uiteraard door
551     gewoonweg met je muis te werken.
552     </p>
553 swift 1.4 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vihighlight.png" short="Highlighted text" caption="VIM met geselecteerde tekst"/>
554 swift 1.1
555     </body>
556     </section>
557     <section>
558     <title></title>
559     <body>
560    
561     <p>
562     Daarbij kan je tevens in visuele mode gaan door <c>v</c> te drukken (dit is
563     trouwens de enige manier indien je met vim werkt). Door daarna met de cursor te
564     navigeren zal je delen van je tekst selecteren. Eenmaal geselecteert zijn we
565     klaar om te knippen of kopieren.
566     </p>
567    
568     <p>
569     Indien je de tekst wil kopieren, druk <c>y</c> (<e>yank</e>). Indien je de
570     tekst knipt, druk <c>d</c>. Je zal teruggesmeten worden naar commandomodus. Ga
571     nu naar de positie waar je de tekst in wil voegen, en druk <c>P</c> om de tekst
572     na de cursor te plaatsen, of <c>p</c> om de tekst voor de cursor te plaatsen.
573     Voila, de knippen/kopieren/plakken is gedaan. Probeer verschillende operaties
574     uit alvorens je verder gaat.
575     </p>
576    
577     </body>
578     </section>
579     <section>
580     <title>Tekst Vervangen</title>
581     <body>
582     <p>
583     Om bepaalde expressies van tekst te vervangen gebruiken we de <e>ex</e> modus.
584     Indien je de eerstvolgende expressie op de huidige lijn wil vervangen, type
585     <c>:s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/</c> en druk op enter. Hier is
586     &lt;regexp&gt; de expressie die je wil vervangen en &lt;vervangtekst&gt; de
587     tekst waarmee ze vervangen moet worden. Om alle expressies op de huidige lijn
588     te vervangen, gebruik <c>:s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/g</c> en druk
589     op enter. Om alle voorkomende expressies in je ganse tekst te vervangen,
590     gebruik <c>:%s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/g</c>. Indien je wil dat vi
591     bij elke vervanging vraagt of je wel wil vervangen, zet dan een extra <c>c</c>
592     achteraan: <c>:%s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/gc</c>.
593     </p>
594    
595     </body>
596     </section>
597     <section>
598     <title>Inspringen</title>
599     <body>
600     <p>
601     vi ondersteunt automatisch inspringen, wat zeer handig is indien je broncode
602     aan het aanpassen bent. De meeste moderne implementaties van vi (zoals vim)
603     zullen vanzelf inspringen indien je broncodebestanden aan het aanpassen bent.
604     Indien deze ingeschakeld is kan je <c>&lt;CTRL&gt;-d</c> gebruiken om 1 niveau
605     in te springen, en <c>&lt;CTRL&gt;-t</c> om 1 niveau lager te gaan. Indien
606     autoindent niet vanzelf aanstaat kan je deze manueel activeren door <e>:set
607     autoindent</e> in te geven in <e>ex</e>-modus. Je kan tevens aan vi vertellen
608     dat je tab-afstand anders moet zijn door <c>:set tabstop</c> te gebruiken.
609     <c>:set tabstop=4</c> is zeer populair.
610     </p>
611    
612     </body>
613     </section>
614     <section>
615     <title>Ons finale cheatsheet</title>
616     <body>
617     <p>
618     Voila, we zitten aan het eind van onze tutorial. Na het toevoegen van alle
619     geavanceerde commando's zou de cheatsheet er als volgt uit kunnen zien:
620     </p>
621 swift 1.4 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vicheat-final.png" short="Cheat Sheet" caption="Finale cheatsheet"/>
622 swift 1.1
623    
624     <p>
625     Hou dit papiertje in de buurt, en gebruik vi om je bestanden en e-mails te
626     creeren of aan te passen. Gebruik de cheatsheet wanneer je ze nodig hebt; na
627     een weekje of zo zal je bijna alle commando's doorhebben en zal je
628     productiviteit de lucht in schieten.
629     </p>
630    
631     </body>
632     </section>
633     <section>
634     <title>Resources</title>
635     <body>
636     <p>
637     Hier zijn er enkele resources die je handig kan vinden indien je nog meer wil
638     te weten komen over vi:
639     </p>
640     <ul>
641     <li><uri link="http://www.thomer.com/thomer/vi/vi.html">The vi Lovers Home
642     Page</uri>, een excellente resource.</li>
643     <li><uri link="http://www.vim.org">The vim homepage</uri>
644     , de plaats voor alles wat vim aanbelangt</li>
645     <li>Indien je op zoek bent naar een goed boek, dan is <uri link="http://www.oreilly.com/catalog/vi6/">Learning the vi Editor, 6th Edition</uri> een excellente
646     keuze, ze omschrijft nl tevens de vi-klonen zoals vim en elvis.</li>
647     </ul>
648     </body>
649     </section>
650 blubber 1.5
651     <section>
652     <title>Over dit document</title>
653     <body>
654     <p>De originele versie van dit document was eerst gepubliceerd op IBM
655     DeveloperWorks, en is eigendom van Westtech Information Services. Dit document
656     is een aangepaste versie van het origineel, en bevat enkele verbeteringen
657     gemaakt door het Gentoo Linux documentatie team.</p>
658     </body>
659     </section>
660    
661 swift 1.1 </chapter>
662     </guide>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20