/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/vi-guide.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/vi-guide.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.3 Revision 1.7
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 2
3<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/vi-guide.xml,v 1.7 2012/06/30 18:42:55 swift Exp $ -->
4
3<!-- 5<!--
4 English doc rev 1.4 6 English doc rev 1.8
5--> 7-->
6 8
7<!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd"> 9<!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">
8<guide link = "/doc/nl/vi-guide.xml"> 10<guide disclaimer="obsolete" link = "/doc/nl/vi-guide.xml">
9<title>vi leren -- de cheatsheet methode</title> 11<title>vi leren -- de cheatsheet methode</title>
10<author title="Author"><mail link="drobbins@gentoo.org">Daniel Robbins</mail></author> 12<author title="Author"><mail link="drobbins@gentoo.org">Daniel Robbins</mail></author>
11<author title="Author"><mail link="stocke2@gentoo.org">Eric Stockbridge</mail></author> 13<author title="Author"><mail link="stocke2@gentoo.org">Eric Stockbridge</mail></author>
12<author title="Translator"><mail link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail></author> 14<author title="Translator"><mail link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail></author>
13<abstract> 15<abstract>
14Deze handleiding zal je uitleggen hoe je vi leert gebruiken met een cheatsheet 16Deze handleiding zal je uitleggen hoe je vi leert gebruiken met een cheatsheet
15zodat je snel je commando's kan terugvinden. Deze handleiding is bedoelt voor 17zodat je snel je commando's kan terugvinden. Deze handleiding is bedoelt voor
16vi-beginners. 18vi-beginners.
17</abstract> 19</abstract>
20
18<version>1.1</version> 21<version>1.1.2</version>
19<date>21 April 2003</date> 22<date>4 Oktober 2003</date>
20 23
21<chapter> 24<chapter>
22<title>Erin vliegen</title> 25<title>Erin vliegen</title>
23<section> 26<section>
24<title>Inleiding</title> 27<title>Inleiding</title>
39 42
40</body> 43</body>
41</section> 44</section>
42<section> 45<section>
43<title>Over de handleiding</title> 46<title>Over de handleiding</title>
47<body>
48<p>&nbsp;</p>
49</body>
50</section>
51<section>
44<title>VI snel leren</title> 52<title>VI snel leren</title>
45<body> 53<body>
46<p> 54<p>
47Er is 1 ding dat vi zeer moeilijk maakt te leren -- vi heeft veeel commando's. 55Er is 1 ding dat vi zeer moeilijk maakt te leren -- vi heeft veeel commando's.
48Om vi efficient te gebruiken dien je er best enkele van buiten te kennen. Dit 56Om vi efficient te gebruiken dien je er best enkele van buiten te kennen. Dit
83<p> 91<p>
84Er zijn verschillende vi-versies, en ik zal je uitleggen hoe je met 1 92Er zijn verschillende vi-versies, en ik zal je uitleggen hoe je met 1
85specifieke versie moet werken, namelijk "vim". Vim is zeer populair en heeft 93specifieke versie moet werken, namelijk "vim". Vim is zeer populair en heeft
86enkele extraatjes die vi heel wat leuker maken (wanneer ik een vim-specifiek 94enkele extraatjes die vi heel wat leuker maken (wanneer ik een vim-specifiek
87commando demonstreer zal ik dat wel zeggen). Indien je vim nog moet 95commando demonstreer zal ik dat wel zeggen). Indien je vim nog moet
88installeren: je kan deze vinden op <uri>http://www.vim.org</uri>. Er is tevens 96installeren: je kan deze vinden op
97<uri link="http://www.vim.org">www.vim.org</uri>. Er is tevens
89gvim, een mooie grafische editor die net als vim werkt, maar dan met een mooie 98gvim, een mooie grafische editor die net als vim werkt, maar dan met een mooie
90GTK+ grafische interface. Hier is er een gvim screenshot van de auteur: 99GTK+ grafische interface. Hier is er een gvim screenshot van de auteur:
91</p> 100</p>
92 101
93<figure link="http://www.ibiblio.org/pub/Linux/distributions/gentoo/images/vishot.png" short="screenshot" caption="VIM screenshot"/> 102<figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vishot.png" short="screenshot" caption="VIM screenshot"/>
94 103
95<p> 104<p>
96Indie je een vi newbie bent, probeer dan gvim op je systeem. Het gebruiken van 105Indie je een vi newbie bent, probeer dan gvim op je systeem. Het gebruiken van
97vi via een GUI kan de moeilijkheidsgraad verlagen. 106vi via een GUI kan de moeilijkheidsgraad verlagen.
98</p> 107</p>
110weten hoe je onder vi in een bestand navigeert. Vi heeft veel 119weten hoe je onder vi in een bestand navigeert. Vi heeft veel
111bewegingscommando's, en we gaan er een groot deel van bespreken. Voor dit deel 120bewegingscommando's, en we gaan er een groot deel van bespreken. Voor dit deel
112van de tutorial zoek je best een onbelangrijk tekstbestand en laadt het in via 121van de tutorial zoek je best een onbelangrijk tekstbestand en laadt het in via
113vi door het volgende in te typen: 122vi door het volgende in te typen:
114</p> 123</p>
115<pre> 124<pre caption="">
116$ vi myfile.txt 125$ vi myfile.txt
117</pre><p> 126</pre><p>
118Indien je vim geinstalleerd staan hebt, type dan "vim myfile.txt". Indien je 127Indien je vim geinstalleerd staan hebt, type dan "vim myfile.txt". Indien je
119liever gvim gebruikt, type je "gvim myfile.txt". myfile.txt moet uiteraard de 128liever gvim gebruikt, type je "gvim myfile.txt". myfile.txt moet uiteraard de
120naam zijn van dat onbelangrijk tekstbestand. 129naam zijn van dat onbelangrijk tekstbestand.
186<body> 195<body>
187<p> 196<p>
188vi laat toe dat je links en rechts navigeert, woord per woord. Om naar het 197vi laat toe dat je links en rechts navigeert, woord per woord. Om naar het
189eerste karakter van het volgende woord te gaan, druk <c>w</c>. Om naar het 198eerste karakter van het volgende woord te gaan, druk <c>w</c>. Om naar het
190laatste karakter van het volgende woord te gaan, druk <c>e</c>. Om naar het 199laatste karakter van het volgende woord te gaan, druk <c>e</c>. Om naar het
191eerste karakter van het <i>voorgaande</i> woord te gaan, druk <c>b</c>. Zeker 200eerste karakter van het <c>voorgaande</c> woord te gaan, druk <c>b</c>. Zeker
192uitproberen! 201uitproberen!
193</p> 202</p>
194</body> 203</body>
195</section> 204</section>
196 205
198<title>Woordgoochelen, deel 2</title> 207<title>Woordgoochelen, deel 2</title>
199<body> 208<body>
200<p> 209<p>
201Nadat je met deze commando's wat zitten spelen hebt zal je merken dat vi 210Nadat je met deze commando's wat zitten spelen hebt zal je merken dat vi
202woorden zoals "foo-bar-oni" als 5 aparte woorden interpreteert! Dit is per 211woorden zoals "foo-bar-oni" als 5 aparte woorden interpreteert! Dit is per
203default aangezien vi woorden onderscheidt tussen spaties <i>of</i> punctuatie. 212default aangezien vi woorden onderscheidt tussen spaties <c>of</c> punctuatie.
204foo-bar-oni is dus een 5-woorden-term: "foo", "-", "bar", "-" en "oni". 213foo-bar-oni is dus een 5-woorden-term: "foo", "-", "bar", "-" en "oni".
205</p> 214</p>
206<p> 215<p>
207Soms is dit wat je wil, soms ook niet. Gelukkig herkent vi ook het concept van 216Soms is dit wat je wil, soms ook niet. Gelukkig herkent vi ook het concept van
208"grote woorden". vi onderscheidt grote woorden enkel door <i>spaties of nieuwe 217"grote woorden". vi onderscheidt grote woorden enkel door <c>spaties of nieuwe
209regels</i>. Dit wil zeggen dat, terwijl foo-bar-oni als een 5-woorden-vi-term 218regels</c>. Dit wil zeggen dat, terwijl foo-bar-oni als een 5-woorden-vi-term
210gezien wordt, het maar 1 vi-groot-woord is. 219gezien wordt, het maar 1 vi-groot-woord is.
211</p> 220</p>
212 221
213</body> 222</body>
214</section> 223</section>
215<section> 224<section>
216<title>Woordgoochelen, deel 3</title> 225<title>Woordgoochelen, deel 3</title>
217<body> 226<body>
218<p> 227<p>
219Om tussen de vorige en volgende grote woorden te navigeren moet je dezelfde 228Om tussen de vorige en volgende grote woorden te navigeren moet je dezelfde
220commando's gebruiken, maar dan in <i>hoofdletters</i>. Dus <c>W</c> om naar het 229commando's gebruiken, maar dan in <c>hoofdletters</c>. Dus <c>W</c> om naar het
221eerste karakter van het volgende woord te gaan, <c>E</c> voor het laatste 230eerste karakter van het volgende woord te gaan, <c>E</c> voor het laatste
222karakter van het volgende woord, en <c>B</c> voor het eerste karakter van het 231karakter van het volgende woord, en <c>B</c> voor het eerste karakter van het
223voorgaande grote woord. 232voorgaande grote woord.
224</p> 233</p>
225 234
252forceren af te sluiten, zonder de aanpassingen op te slaan, type je <c>:q!</c>. 261forceren af te sluiten, zonder de aanpassingen op te slaan, type je <c>:q!</c>.
253Je zou jezelf nu weer op de prompt moeten bevinden. 262Je zou jezelf nu weer op de prompt moeten bevinden.
254</p> 263</p>
255 264
256<p> 265<p>
257In vi zijn de commando's die beginnen met ":" zogenaamde <i>ex-mode</i> 266In vi zijn de commando's die beginnen met ":" zogenaamde <c>ex-mode</c>
258commando's. Dit is omdat vi een ingebouwde niet-visuele editor bevat, genaamd 267commando's. Dit is omdat vi een ingebouwde niet-visuele editor bevat, genaamd
259<e>ex</e>. Deze kan gebruikt worden, net zoals sed, om regel-aanpassing 268<e>ex</e>. Deze kan gebruikt worden, net zoals sed, om regel-aanpassing
260operaties uit te voeren. Zoals je dus al zag kan het tevens gebruikt worden om 269operaties uit te voeren. Zoals je dus al zag kan het tevens gebruikt worden om
261vi af te sluiten. Indien je ooit <c>Q</c> slaat terwijl je in commando-mode 270vi af te sluiten. Indien je ooit <c>Q</c> slaat terwijl je in commando-mode
262zit, dan zal je naar de ex-mode gaan. Indien dat ooit gebeurt zal je door een 271zit, dan zal je naar de ex-mode gaan. Indien dat ooit gebeurt zal je door een
279informatie zullen neerschrijven. Hier is er een afbeelding van de auteur zijn 288informatie zullen neerschrijven. Hier is er een afbeelding van de auteur zijn
280cheatsheet waarop al bovenstaande commando's staan. Probeer dezelfde layout te 289cheatsheet waarop al bovenstaande commando's staan. Probeer dezelfde layout te
281gebruiken zodat we alles op 1 papiertje kunnen plaatsen. 290gebruiken zodat we alles op 1 papiertje kunnen plaatsen.
282</p> 291</p>
283 292
284<figure link="http://www.ibiblio.org/pub/Linux/distributions/gentoo/images/vicheat-first.png" short="Eerste deel van de cheatsheet" caption="Cheatsheet"/> 293<figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vicheat-first.png" short="Eerste deel van de cheatsheet" caption="Cheatsheet"/>
285 294
286</body> 295</body>
287 296
288</section> 297</section>
289<section> 298<section>
299Indien je naar de eerstvolgende string wil gaan die voldoet aan een bepaalde 308Indien je naar de eerstvolgende string wil gaan die voldoet aan een bepaalde
300reguliere expressie, type <c>/&lt;regexp&gt;</c> en druk op <c>enter</c>. 309reguliere expressie, type <c>/&lt;regexp&gt;</c> en druk op <c>enter</c>.
301Vervang &lt;regexp&gt; met de reguliere expressie waarnaar je op zoek bent. 310Vervang &lt;regexp&gt; met de reguliere expressie waarnaar je op zoek bent.
302Indien je niet weet hoe je regexps moet ingeven moet je niet panikeren -- 311Indien je niet weet hoe je regexps moet ingeven moet je niet panikeren --
303<c>/foo</c> zal zoeken naar de eerstvolgende "foo". Het enige waarvoor je 312<c>/foo</c> zal zoeken naar de eerstvolgende "foo". Het enige waarvoor je
304moet oppassen is het zoeken naar een van de volgende karakters: <i>^.$\</i>. 313moet oppassen is het zoeken naar een van de volgende karakters: <c>^.$\</c>.
305Deze moet je escapen (een backslash voor plaatsen). Bijvoorbeeld 314Deze moet je escapen (een backslash voor plaatsen). Bijvoorbeeld
306<c>/foo\.gif</c> zal zoeken naar de eerste <i>foo.gif</i> vanaf de positie dat 315<c>/foo\.gif</c> zal zoeken naar de eerste <c>foo.gif</c> vanaf de positie dat
307je cursor nu staat. 316je cursor nu staat.
308</p> 317</p>
309<p> 318<p>
310Om de voorwaardse zoektocht te herhalen, druk op <c>n</c>. Om achterwaarts 319Om de voorwaardse zoektocht te herhalen, druk op <c>n</c>. Om achterwaarts
311te zoeken, type <c>N</c>. Zoals altijd is het belangrijk dat je deze zaken nu 320te zoeken, type <c>N</c>. Zoals altijd is het belangrijk dat je deze zaken nu
319<title>Opslaan en Aanpassen</title> 328<title>Opslaan en Aanpassen</title>
320<section> 329<section>
321<title>Opslaan en Opslaan Als...</title> 330<title>Opslaan en Opslaan Als...</title>
322<body> 331<body>
323<p> 332<p>
324We hebben gezien hoe je het <i>ex</i> commando <c>:q</c> kan gebruiken om vi af 333We hebben gezien hoe je het <c>ex</c> commando <c>:q</c> kan gebruiken om vi af
325te sluiten. Indien je je aanpassingen wil opslaan, type <c>:w</c>. Indien je je 334te sluiten. Indien je je aanpassingen wil opslaan, type <c>:w</c>. Indien je je
326aanpassingen in een ander bestand wil opslaan, type <c>:w bestandsnaam</c> om 335aanpassingen in een ander bestand wil opslaan, type <c>:w bestandsnaam</c> om
327deze op te slaan als <e>bestandsnaam</e>. Indien je wil opslaan en afsluiten, 336deze op te slaan als <e>bestandsnaam</e>. Indien je wil opslaan en afsluiten,
328type <c>:x</c> of <c>:wq</c>. 337type <c>:x</c> of <c>:wq</c>.
329</p> 338</p>
398<p> 407<p>
399Het is tijd om de cheatsheet up te daten. Na het toevoegen van alle geziene 408Het is tijd om de cheatsheet up te daten. Na het toevoegen van alle geziene
400commando's zal je papier er als volgt kunnen uitzien: 409commando's zal je papier er als volgt kunnen uitzien:
401</p> 410</p>
402 411
403 <figure link="http://www.ibiblio.org/pub/Linux/distributions/gentoo/images/vicheat-edit.png" short="Cheat sheet" caption="Cheatsheet met editing-commando's"/> 412 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vicheat-edit.png" short="Cheat sheet" caption="Cheatsheet met editing-commando's"/>
404 413
405</body> 414</body>
406</section> 415</section>
407</chapter> 416</chapter>
408<chapter> 417<chapter>
506<body> 515<body>
507<p> 516<p>
508Het is weer tijd om de cheatsheet up te daten. De mijne ziet er momenteel als 517Het is weer tijd om de cheatsheet up te daten. De mijne ziet er momenteel als
509volgt uit: 518volgt uit:
510</p> 519</p>
511<p> 520
512 <figure link="http://www.ibiblio.org/pub/Linux/distributions/gentoo/images/vicheat-compound.png" short="Cheat Sheet" caption="Cheatsheet met combinaties"/> 521 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vicheat-compound.png" short="Cheat Sheet" caption="Cheatsheet met combinaties"/>
513 522
514</p>
515</body> 523</body>
516</section> 524</section>
517<section> 525<section>
518<title>Productivity features</title> 526<title>Productivity features</title>
519 527
540speciale modus die toegevoegd is aan moderne versies van vi, zoals vim. Het is 548speciale modus die toegevoegd is aan moderne versies van vi, zoals vim. Het is
541een soort van selecteermodus. Eenmaal de tekst geselecteert is kan je ze 549een soort van selecteermodus. Eenmaal de tekst geselecteert is kan je ze
542knippen, kopieren en plakken. Indien je gvim gebruikt kan je dat uiteraard door 550knippen, kopieren en plakken. Indien je gvim gebruikt kan je dat uiteraard door
543gewoonweg met je muis te werken. 551gewoonweg met je muis te werken.
544</p> 552</p>
545<p>
546 <figure link="http://www.ibiblio.org/pub/Linux/distributions/gentoo/images/vihighlight.png" short="Highlighted text" caption="VIM met geselecteerde tekst"/> 553 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vihighlight.png" short="Highlighted text" caption="VIM met geselecteerde tekst"/>
547 554
548</p>
549</body> 555</body>
550</section> 556</section>
551<section> 557<section>
552<title></title> 558<title></title>
553<body> 559<body>
610<body> 616<body>
611<p> 617<p>
612Voila, we zitten aan het eind van onze tutorial. Na het toevoegen van alle 618Voila, we zitten aan het eind van onze tutorial. Na het toevoegen van alle
613geavanceerde commando's zou de cheatsheet er als volgt uit kunnen zien: 619geavanceerde commando's zou de cheatsheet er als volgt uit kunnen zien:
614</p> 620</p>
615<p>
616 <figure link="http://www.ibiblio.org/pub/Linux/distributions/gentoo/images/vicheat-final.png" short="Cheat Sheet" caption="Finale cheatsheet"/> 621 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vicheat-final.png" short="Cheat Sheet" caption="Finale cheatsheet"/>
617 622
618</p>
619 623
620<p> 624<p>
621Hou dit papiertje in de buurt, en gebruik vi om je bestanden en e-mails te 625Hou dit papiertje in de buurt, en gebruik vi om je bestanden en e-mails te
622creeren of aan te passen. Gebruik de cheatsheet wanneer je ze nodig hebt; na 626creeren of aan te passen. Gebruik de cheatsheet wanneer je ze nodig hebt; na
623een weekje of zo zal je bijna alle commando's doorhebben en zal je 627een weekje of zo zal je bijna alle commando's doorhebben en zal je
641<li>Indien je op zoek bent naar een goed boek, dan is <uri link="http://www.oreilly.com/catalog/vi6/">Learning the vi Editor, 6th Edition</uri> een excellente 645<li>Indien je op zoek bent naar een goed boek, dan is <uri link="http://www.oreilly.com/catalog/vi6/">Learning the vi Editor, 6th Edition</uri> een excellente
642keuze, ze omschrijft nl tevens de vi-klonen zoals vim en elvis.</li> 646keuze, ze omschrijft nl tevens de vi-klonen zoals vim en elvis.</li>
643</ul> 647</ul>
644</body> 648</body>
645</section> 649</section>
650
651<section>
652<title>Over dit document</title>
653<body>
654<p>De originele versie van dit document was eerst gepubliceerd op IBM
655DeveloperWorks, en is eigendom van Westtech Information Services. Dit document
656is een aangepaste versie van het origineel, en bevat enkele verbeteringen
657gemaakt door het Gentoo Linux documentatie team.</p>
658</body>
659</section>
660
646</chapter> 661</chapter>
647</guide> 662</guide>

Legend:
Removed from v.1.3  
changed lines
  Added in v.1.7

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20