/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/vi-guide.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/vi-guide.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations) (download) (as text)
Mon Apr 21 14:31:18 2003 UTC (15 years, 10 months ago) by swift
Branch: MAIN
Changes since 1.1: +1 -1 lines
File MIME type: application/xml
Fix wrong guide-tag

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <!--
4 English doc rev 1.4
5 -->
6
7 <!DOCTYPE guide SYSTEM "dtd/guide.dtd">
8 <guide link = "/doc/nl/vi-guide.xml">
9 <title>vi leren -- de cheatsheet methode</title>
10 <author title="Author"><mail link="drobbins@gentoo.org">Daniel Robbins</mail></author>
11 <author title="Author"><mail link="stocke2@gentoo.org">Eric Stockbridge</mail></author>
12 <author title="Translator"><mail link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail></author>
13 <abstract>
14 Deze handleiding zal je uitleggen hoe je vi leert gebruiken met een cheatsheet
15 zodat je snel je commando's kan terugvinden. Deze handleiding is bedoelt voor
16 vi-beginners.
17 </abstract>
18 <version>1.1</version>
19 <date>21 April 2003</date>
20
21 <chapter>
22 <title>Erin vliegen</title>
23 <section>
24 <title>Inleiding</title>
25 <body>
26 <p>
27 Deze tutorial zal je uitleggen hoe je vi, een zeer krachtige editor, kan
28 gebruiken. Door gebruik te maken van een krachtige cheatsheet zal je wat je
29 leert niet snel vergeten en kan je toch snel veel zaken van vi aanleren. In
30 deze tutorial zullen we je leren navigeren, tekst aanpassen, insert mode
31 gebruiken, kopieren en plakken van tekst, alsook belangrijke vim-extensies
32 zoals multi-window editing.
33 </p><p>
34 Indien je niet echt zeker bent van jezelf of je bent nog niet echt gewend om
35 met vi te werken, dan ben je het jezelf verschuldigd om deze tutorial te lezen
36 om snel met een van de meest populaire en krachtige Linux/UNIX editors te
37 kunnen werken.
38 </p>
39
40 </body>
41 </section>
42 <section>
43 <title>Over de handleiding</title>
44 <title>VI snel leren</title>
45 <body>
46 <p>
47 Er is 1 ding dat vi zeer moeilijk maakt te leren -- vi heeft veeel commando's.
48 Om vi efficient te gebruiken dien je er best enkele van buiten te kennen. Dit
49 kan lang duren, en een van de doelen van deze handleiding is om niet al te veel
50 van je tijd in te nemen. Dus, eerste uitdaging: hoe zorgen we ervoor dat je
51 snel en efficient de commando's kan terugvinden zonder ze direct vanbuiten te
52 blokken?
53 </p>
54 <p>
55 Om deze uitdaging tot een goed einde te brengen gaan we een cheatsheet
56 aanmaken. Deze bevat alle belangrijke vi-commando's. Nadat je deze tutorial
57 gelezen en uitgevoerd hebt zal je van deze cheatsheet kunnen gebruik maken om
58 vergeten commando's terug te vinden. Naarmate je de commando's meer en meer
59 gebruikt zal je minder en minder afhankelijk worden van de cheatsheet. Door
60 deze methode leer je dus snel efficient werken met vi!
61 </p>
62 </body>
63 </section>
64 <section>
65 <title>Het leerproces</title>
66 <body>
67
68 <p>
69 In deze handleiding zal ik verschillende technieken gebruiken om je te helpen
70 leren. Allereerst zal ik uitleggen hoe een specifiek commando werkt (dit is
71 nogal wiedes :). Daarna zal ik je vragen om het commando in vi uit te testen
72 (praktijkervaring, zeer belangrijk) en daarna moet je iets op je cheatsheet
73 schrijven (voor toekomstig hergebruik). Indien je vi snel wil leren is het
74 belangrijk dat je al deze stappen uitvoert. Een commando proberen in vi en
75 neerschrijven zal je helpen in het memorizeren van het commando.
76 </p>
77 </body>
78 </section>
79 <section>
80 <title>Inleiding vim</title>
81 <body>
82
83 <p>
84 Er zijn verschillende vi-versies, en ik zal je uitleggen hoe je met 1
85 specifieke versie moet werken, namelijk "vim". Vim is zeer populair en heeft
86 enkele extraatjes die vi heel wat leuker maken (wanneer ik een vim-specifiek
87 commando demonstreer zal ik dat wel zeggen). Indien je vim nog moet
88 installeren: je kan deze vinden op <uri>http://www.vim.org</uri>. Er is tevens
89 gvim, een mooie grafische editor die net als vim werkt, maar dan met een mooie
90 GTK+ grafische interface. Hier is er een gvim screenshot van de auteur:
91 </p>
92
93 <figure link="http://www.ibiblio.org/pub/Linux/distributions/gentoo/images/vishot.png" short="screenshot" caption="VIM screenshot"/>
94
95 <p>
96 Indie je een vi newbie bent, probeer dan gvim op je systeem. Het gebruiken van
97 vi via een GUI kan de moeilijkheidsgraad verlagen.
98 </p>
99
100 </body>
101 </section>
102 </chapter>
103 <chapter>
104 <title>Eerste stappen</title>
105 <section>
106 <title>Kies een bestand</title>
107 <body>
108 <p>
109 Alvorens je vi leert gebruiken om bestanden aan te passen is het belangrijk te
110 weten hoe je onder vi in een bestand navigeert. Vi heeft veel
111 bewegingscommando's, en we gaan er een groot deel van bespreken. Voor dit deel
112 van de tutorial zoek je best een onbelangrijk tekstbestand en laadt het in via
113 vi door het volgende in te typen:
114 </p>
115 <pre>
116 $ vi myfile.txt
117 </pre><p>
118 Indien je vim geinstalleerd staan hebt, type dan "vim myfile.txt". Indien je
119 liever gvim gebruikt, type je "gvim myfile.txt". myfile.txt moet uiteraard de
120 naam zijn van dat onbelangrijk tekstbestand.
121 </p>
122 </body>
123 </section>
124
125 <section>
126 <title>Binnenin vi</title>
127 <body>
128
129 <p>
130 Nadat vi geladen is zal je een deel van je tekstbestand zien op je scherm.
131 Proficiat, je bent in vi. In tegenstelling tot veel editors start vi in wat de
132 "command mode" heet. Dat wil zeggen dat indien je "l" indrukt op je keyboard,
133 dat dan geen "l" in je tekstbestand wordt gestoken, maar dat de cursor 1
134 karakter naar rechts zal verschuiven. In command mode zijn de karakters die je
135 ingeeft de commando's die je aan vi geeft, dit in tegenstelling tot de meeste
136 editors waar de karakters direct aanpassingen veroorzaken in het tekstbestand.
137 Een van de meest essentiele types van commando's zijn navigatiecommando's.
138 Laten we er eens enkele bekijken:
139 </p>
140
141 </body>
142 </section>
143 </chapter>
144 <chapter>
145 <title>Rondhuppelen</title>
146 <section>
147 <title>Rondhuppelen in vi, deel 1</title>
148 <body>
149
150 <p>
151 Wanneer je in command mode bent kan je de <c>h</c>, <c>j</c>, <c>k</c> en
152 <c>l</c> gebruiken om je cursor links, lager, hoger of rechts plaatsen. De
153 <c>h</c>, <c>j</c>, <c>k</c> en <c>l</c> toetsen zijn handig omdat, wanneer je
154 ze gewend bent, je zeer snel kan navigeren aangezien je je handpalm niet moet
155 verleggen. Gebruik <c>h, j, k</c> en <c>l</c> nu om in je tekstbestand te
156 navigeren. Bemerk dat vi je niet toelaat om naar de vorige regel te springen
157 indien je <c>h</c> indrukt terwijl je op het eerste karakter van een zin staat.
158 Uiteraard zal tevens <c>l</c> niet naar een nieuwe regel springen indien je op
159 het einde van een zin staat.
160 </p>
161
162 </body>
163 </section>
164 <section>
165 <title>Rondhuppelen in vi, deel 2</title>
166 <body>
167
168 <p>
169 vi levert speciale shortcuts voor het springen naar het begin en einde van een
170 regel. Je kan <c>0</c> (nul) indrukken om naar het begin te vliegen, en
171 <c>$</c> voor het einde. Probeer maar. Aangezien vi nog meer van deze leuke
172 zaken heeft is het een zeer handige "pager" (zoals less en more). Indien je vi
173 instelt als je pager zal je nog sneller al zijn navigatiecommando's leren.
174 </p>
175
176 <p>
177 Je kan tevens <c>&lt;CTRL&gt;-F</c> en <c>&lt;CTRL&gt;-B</c> gebruiken om een
178 volledige pagina verder respectievelijk terug te gaan. Moderne versies van vi
179 (zoals vim) laten je tevens toe PGUP en PGDOWN te gebruiken.
180 </p>
181
182 </body>
183 </section>
184 <section>
185 <title>Woordgoochelen, deel 1</title>
186 <body>
187 <p>
188 vi laat toe dat je links en rechts navigeert, woord per woord. Om naar het
189 eerste karakter van het volgende woord te gaan, druk <c>w</c>. Om naar het
190 laatste karakter van het volgende woord te gaan, druk <c>e</c>. Om naar het
191 eerste karakter van het <i>voorgaande</i> woord te gaan, druk <c>b</c>. Zeker
192 uitproberen!
193 </p>
194 </body>
195 </section>
196
197 <section>
198 <title>Woordgoochelen, deel 2</title>
199 <body>
200 <p>
201 Nadat je met deze commando's wat zitten spelen hebt zal je merken dat vi
202 woorden zoals "foo-bar-oni" als 5 aparte woorden interpreteert! Dit is per
203 default aangezien vi woorden onderscheidt tussen spaties <i>of</i> punctuatie.
204 foo-bar-oni is dus een 5-woorden-term: "foo", "-", "bar", "-" en "oni".
205 </p>
206 <p>
207 Soms is dit wat je wil, soms ook niet. Gelukkig herkent vi ook het concept van
208 "grote woorden". vi onderscheidt grote woorden enkel door <i>spaties of nieuwe
209 regels</i>. Dit wil zeggen dat, terwijl foo-bar-oni als een 5-woorden-vi-term
210 gezien wordt, het maar 1 vi-groot-woord is.
211 </p>
212
213 </body>
214 </section>
215 <section>
216 <title>Woordgoochelen, deel 3</title>
217 <body>
218 <p>
219 Om tussen de vorige en volgende grote woorden te navigeren moet je dezelfde
220 commando's gebruiken, maar dan in <i>hoofdletters</i>. Dus <c>W</c> om naar het
221 eerste karakter van het volgende woord te gaan, <c>E</c> voor het laatste
222 karakter van het volgende woord, en <c>B</c> voor het eerste karakter van het
223 voorgaande grote woord.
224 </p>
225
226
227 </body>
228 </section>
229 <section>
230 <title>Andere bewegingen</title>
231 <body>
232 <p>
233 Er zijn nog enkele andere leuke commando's die je zeker moet kennen alvorens je
234 je cheatsheet opstelt. Je kan de <c>(</c> en <c>)</c> karakters gebruiken om
235 naar het begin van de volgende respectievelijk vorige regel te gaan.
236 Daarbij kan je tevens <c>{</c> en <c>}</c> gebruiken om naar het begin van de
237 volgende respectievelijk vorige paragraaf te gaan.
238 </p>
239
240 </body>
241 </section>
242 </chapter>
243 <chapter>
244 <title>Afsluiten</title>
245 <section>
246 <title>Afsluiten</title>
247 <body>
248 <p>
249 Nu je weet hoe je moet navigeren, zijn er nog enkele andere commando's die zeer
250 belangrijk zijn. Gebruik <c>:q</c> om vi af te sluiten. Indien dat niet werkt,
251 dan heb je waarschijnlijk het bestand (per ongeluk) aangepast. Om vi te
252 forceren af te sluiten, zonder de aanpassingen op te slaan, type je <c>:q!</c>.
253 Je zou jezelf nu weer op de prompt moeten bevinden.
254 </p>
255
256 <p>
257 In vi zijn de commando's die beginnen met ":" zogenaamde <i>ex-mode</i>
258 commando's. Dit is omdat vi een ingebouwde niet-visuele editor bevat, genaamd
259 <e>ex</e>. Deze kan gebruikt worden, net zoals sed, om regel-aanpassing
260 operaties uit te voeren. Zoals je dus al zag kan het tevens gebruikt worden om
261 vi af te sluiten. Indien je ooit <c>Q</c> slaat terwijl je in commando-mode
262 zit, dan zal je naar de ex-mode gaan. Indien dat ooit gebeurt zal je door een
263 ":"-prompt begroet worden. Door enter te slaan zal je een volledig scherm terug
264 gescrolled worden. Om naar de goede oude vi-mode over te gaan, type gewoon vi
265 en druk enter.
266 </p>
267
268 </body>
269 </section>
270 </chapter>
271 <chapter>
272 <title>De cheatsheet</title>
273 <section>
274 <title>De beginselen van de cheatsheet</title>
275 <body>
276 <p>
277 We hebben al een aardig aantal commando's bekeken, en dus is het tijd om ze te
278 noteren op onze cheatsheet. Je neemt best een A4'tje aangezien we veel
279 informatie zullen neerschrijven. Hier is er een afbeelding van de auteur zijn
280 cheatsheet waarop al bovenstaande commando's staan. Probeer dezelfde layout te
281 gebruiken zodat we alles op 1 papiertje kunnen plaatsen.
282 </p>
283
284 <figure link="http://www.ibiblio.org/pub/Linux/distributions/gentoo/images/vicheat-first.png" short="Eerste deel van de cheatsheet" caption="Cheatsheet"/>
285
286 </body>
287
288 </section>
289 <section>
290 <title>Vanalles van vi</title>
291
292 <body>
293 <p>
294 Laten we verder doen. In commando-mode kan je naar een specifieke regel
295 springen door <c>G</c> te typen. Om naar de allereerste regel te gaan, type
296 <c>1G</c>. Merk op dat de <c>G</c> een hoofdletter is.
297 </p>
298 <p>
299 Indien je naar de eerstvolgende string wil gaan die voldoet aan een bepaalde
300 reguliere expressie, type <c>/&lt;regexp&gt;</c> en druk op <c>enter</c>.
301 Vervang &lt;regexp&gt; met de reguliere expressie waarnaar je op zoek bent.
302 Indien je niet weet hoe je regexps moet ingeven moet je niet panikeren --
303 <c>/foo</c> zal zoeken naar de eerstvolgende "foo". Het enige waarvoor je
304 moet oppassen is het zoeken naar een van de volgende karakters: <i>^.$\</i>.
305 Deze moet je escapen (een backslash voor plaatsen). Bijvoorbeeld
306 <c>/foo\.gif</c> zal zoeken naar de eerste <i>foo.gif</i> vanaf de positie dat
307 je cursor nu staat.
308 </p>
309 <p>
310 Om de voorwaardse zoektocht te herhalen, druk op <c>n</c>. Om achterwaarts
311 te zoeken, type <c>N</c>. Zoals altijd is het belangrijk dat je deze zaken nu
312 test. Je kan tevens <c>//</c> typen om de laatste zoekopdracht te herhalen.
313 </p>
314
315 </body>
316 </section>
317 </chapter>
318 <chapter>
319 <title>Opslaan en Aanpassen</title>
320 <section>
321 <title>Opslaan en Opslaan Als...</title>
322 <body>
323 <p>
324 We hebben gezien hoe je het <i>ex</i> commando <c>:q</c> kan gebruiken om vi af
325 te sluiten. Indien je je aanpassingen wil opslaan, type <c>:w</c>. Indien je je
326 aanpassingen in een ander bestand wil opslaan, type <c>:w bestandsnaam</c> om
327 deze op te slaan als <e>bestandsnaam</e>. Indien je wil opslaan en afsluiten,
328 type <c>:x</c> of <c>:wq</c>.
329 </p>
330 <p>
331 In vim (en andere geavanceerde vi-editors, zoals elvis) kan je meerdere buffers
332 open staan hebben. Om een bestand in een nieuwe window te openen, type <c>:sp
333 bestandsnaam</c>. <e>bestandsnaam</e> zal klaar staan om aan te passen in een
334 split window. Om tussen deze windows te switchen type je <c>&lt;CTRL&gt;-w
335 &lt;CTRL&gt;-w</c> (dus 2 keer na elkaar control-w). De commando's <c>:q</c>,
336 <c>:q!</c> en <c>:x</c> werken enkel op de actieve window.
337 </p>
338 </body>
339 </section>
340
341 <section>
342 <title>Eenvoudige aanpassingen</title>
343 <body>
344 <p>
345 Nu is het tijd om enkele eenvoudige edit-commando's te leren. Ik noem ze simpel
346 omdat de commando's je in commando-mode houden. De meer complexe commando's
347 zullen je vanzelf in insert-mode steken -- een modus waardoor je rechtstreeks
348 het bestand kan aanpassen. Deze zullen we later behandelen.
349 </p>
350
351 <p>
352 Ga met je cursor over enkele karakters en druk <c>x</c> in. Je zal zien dat
353 <c>x</c> het karakter onder de cursor verwijdert. Ga nu naar het midden van een
354 paragraaf en druk <c>J</c>. Je zal zien dat <c>J</c> de volgende paragraaf aan
355 het eind van de huidige paragraaf plakt. Druk nu eens <c>r</c> terwijl je met
356 je cursor op een karakter staat, en type een nieuw karakter in. Je zal zien dat
357 het karakter vervangen wordt met het nieuwe karakter. Ga nu naar een bepaalde
358 regel en druk <c>dd</c>. Je zal zien dat deze de huidige regel verwijdert.
359 </p>
360
361 </body>
362 </section>
363 <section>
364 <title>Herhalen en Verwijderen</title>
365 <body>
366 <p>
367 Je kan eender welk commando herhaaldelijk uitvoeren door de <c>.</c> in te
368 drukken. Indien je experimenteert zal je merken dat <c>dd...</c> 4 regels zal
369 verwijderen, en <c>J......</c> zal 4 regels aan elkaar hangen. Uiteraard heeft
370 vi een snellere manier voor deze zaken :)
371 </p>
372 <p>
373 Om tekst te verwijderen kan je tevens het <c>d</c> commando gevolgd door een
374 navigatiecommando uitvoeren. Bijvoorbeeld <c>dw</c> zal alle tekst verwijderen
375 vanaf de huidige positie tot aan het begin van het bestand; <c>d)</c> zal alle
376 tekst verwijderen tot aan het eind van de volgende zin, en <c>d}</c> zal de
377 rest van de paragraaf verwijderen. Experimenteer et het <c>d</c> commando en de
378 andere edit-commando's totdat je ze allemaal onder de knie hebt.
379 </p>
380 </body>
381 </section>
382 <section>
383 <title>Ongedaan maken</title>
384 <body>
385 <p>
386 Nu dat we bezig zijn met verwijdercommando's is het een goed moment om te leren
387 hoe je aanpassingen ongedaan maakt. Door <c>u</c> te drukken kan je je laatste
388 commando ongedaan maken. Moderne versies van vi, zoals vim, laten je toe om
389 meerdere commando's ongedaan te maken door herhaaldelijk op <c>u</c> te
390 drukken. Probeer ze zeker uit.
391 </p>
392 </body>
393 </section>
394
395 <section>
396 <title>De cheatsheet updaten</title>
397 <body>
398 <p>
399 Het is tijd om de cheatsheet up te daten. Na het toevoegen van alle geziene
400 commando's zal je papier er als volgt kunnen uitzien:
401 </p>
402
403 <figure link="http://www.ibiblio.org/pub/Linux/distributions/gentoo/images/vicheat-edit.png" short="Cheat sheet" caption="Cheatsheet met editing-commando's"/>
404
405 </body>
406 </section>
407 </chapter>
408 <chapter>
409 <title>Insert mode</title>
410 <section>
411 <title>Insert mode</title>
412
413 <body>
414 <p>
415 Tot nu toe hebben we geleerd om met vi te navigeren, bestanden te manipuleren,
416 en basis editing commando's uit te voeren. Ik heb je echter nog niet uitgelegd
417 hoe je gewoon tekst in je bestand kan zetten! Dit is met opzet, aangezien vi's
418 insert mode ietswat ingewikkeld is in het begin. Maar eenmaal je gewend bent
419 met deze modus zal je zijn complexiteit (en flexibiliteit) zeker waarderen.
420 </p>
421 <p>
422 In vi insert modus kan je tekst aanpassen en invoegen zoals je bij de meeste
423 andere editors kan doen. Eenmaal je je aanpassingen gemaakt hebt kan je escape
424 drukken om terug te keren naar commandomodus. Je kan naar insert modus gaan
425 door <c>i</c> of <c>a</c> in te drukken. Indien je <c>i</c> drukt zal je tekst
426 voor het geselecteerde karakter komen, terwijl dat bij <c>a</c> erachter is.
427 Je kan dit eenvoudig onthouden door <e>insert</e> respectievelijk <e>append</e>
428 te denken. Vergeet niet om <c>&lt;Esc&gt;</c> te drukken om terug te keren naar
429 de commando modus.
430 </p>
431 </body>
432 </section>
433 <section>
434 <title>Voordelen van insert mode</title>
435 <body>
436 <p>
437 Probeer de <c>i</c> en <c>a</c> commando's uit. Type wat tekst en ga terug naar
438 de commando mode. Druk op <c>&lt;Enter&gt;</c> nadat je <c>a</c> of <c>i</c>
439 getypt hebt en let op wat er gebeurt. Probeer de pijltjes van je keyboard en de
440 <c>&lt;DEL&gt;</c> toets om te weten te komen hoe de insertmodus werkt. Door de
441 pijltjestoetsen en delete-toets te gebruiken kan je verschillende edit-stappen
442 uitvoeren zonder telkens de insertmode te verlaten.
443 </p>
444 </body>
445 </section>
446 <section>
447 <title>Insert opties</title>
448 <body>
449 <p>
450 Hier zijn er enkele andere interessante methoden om in insertmode te geraken.
451 Druk <c>A</c> om aan het <e>eind</e> van de regel te starten. <c>I</c> zal dan
452 aan het begin van de regel starten. Druk <c>o</c> om een nieuwe, blanco regel
453 te creeren net onder de huidige regel, en <c>O</c> om een blanco regel boven de
454 huidige regel te maken. Om de ganse regel met een nieuwe regel te vervangen,
455 druk <c>cc</c>. Om alles vanaf de huidige positie tot het eind van de regel te
456 vervangen, druk <c>c$</c>. Om alles vanaf de huidige positie tot het begin van
457 de regel te vervangen, druk <c>c0</c>.
458 </p>
459 <p>
460 Al bovenstaande commando's zullen je in insert-modus plaatsen. Druk op escape
461 om de insertmodus te verlaten.
462 </p>
463
464 </body>
465 </section>
466 <section>
467 <title>Tekst aanpassen</title>
468 <body>
469 <p>
470 We hebben het <c>c</c> (change) commando al een beetje gebruikt in de
471 commando's <c>cc, c0, c$</c>. <c>cc</c> is een speciaal commando, gelijkaardig
472 aan <c>dd</c>. De andere commando's zijn voorbeelden van het gebruiken van het
473 <c>c</c> commando met navigatiecommando's. Het is dus geheel gelijkaardig aan
474 het <c>d</c> commando, behalve dat het de gebruiker daarna in insertmodus
475 plaatst. Probeer enkele commando's te combineren en test ze uit op je bestand
476 (hint: <c>cW</c>, <c>ce</c>, <c>(</c>.)
477 </p>
478
479 </body>
480 </section>
481 </chapter>
482 <chapter>
483 <title>Combinatie Commandos</title>
484 <section>
485 <title>Combinatie Commandos</title>
486 <body>
487 <p>
488 Vi wordt pas <e>enorm</e> krachtig indien je begint met combinaties te
489 creeeren, zoals <c>d{</c> en <c>cw</c>. Daarbij kan je een nummer plaatsen,
490 zoals <c>3w</c>, waardoor vi 3 woorden naar rechts zal springen. Hier zijn nog
491 enkele combinatie-voorbeeldcommando's: <c>12b</c>, <c>4j</c>.
492 </p>
493 <p>
494 Behalve het gebruik van nummer-navigatie commando's laat vi tevens toe <c>d</c>
495 en <c>c</c> te combineren met nummers of navigatiecommando's. Dus <c>d3w</c>
496 zal de volgende 3 woorden verwijderen, <c>d2j</c> zal de huidige en de volgende
497 2 regels verwijderen enz. Test verschillende <c>c,d</c>-combinaties uit.
498 Eenmaal je deze onder de knie hebt zal je enorm snel met vi bestanden kunnen
499 manipuleren.
500 </p>
501
502 </body>
503 </section>
504 <section>
505 <title>De cheatsheet updaten</title>
506 <body>
507 <p>
508 Het is weer tijd om de cheatsheet up te daten. De mijne ziet er momenteel als
509 volgt uit:
510 </p>
511 <p>
512 <figure link="http://www.ibiblio.org/pub/Linux/distributions/gentoo/images/vicheat-compound.png" short="Cheat Sheet" caption="Cheatsheet met combinaties"/>
513
514 </p>
515 </body>
516 </section>
517 <section>
518 <title>Productivity features</title>
519
520 <body>
521 <p>
522 Tot nu toe hebben we gezien hoe je navigeert, opslaat en afsluit, hoe je
523 eenvoudige aanpassingen en verwijdercommando's ingeeft, en hoe je de insert
524 modus moet gebruiken. Met alle zaken op de cheatsheet moet je nu al gemakkelijk
525 bijna alle gewenste taken met vi kunnen afhandelen.
526 </p>
527 <p>
528 Vi heeft echter nog heel wat meer in zijn mars. In deze sectie zal ik je
529 uitleggen hoe je knipt, kopieert, plakt, zoekt en vervangt, en hoe je de
530 <e>autoindent</e> gebruikt. Deze maken het leven met vi heel wat leuker.
531 </p>
532
533 </body>
534 </section>
535 <section>
536 <title>Visuele modus</title>
537 <body>
538 <p>
539 De beste manier om te knippen, kopieren en plakken is met de visuele modus, een
540 speciale modus die toegevoegd is aan moderne versies van vi, zoals vim. Het is
541 een soort van selecteermodus. Eenmaal de tekst geselecteert is kan je ze
542 knippen, kopieren en plakken. Indien je gvim gebruikt kan je dat uiteraard door
543 gewoonweg met je muis te werken.
544 </p>
545 <p>
546 <figure link="http://www.ibiblio.org/pub/Linux/distributions/gentoo/images/vihighlight.png" short="Highlighted text" caption="VIM met geselecteerde tekst"/>
547
548 </p>
549 </body>
550 </section>
551 <section>
552 <title></title>
553 <body>
554
555 <p>
556 Daarbij kan je tevens in visuele mode gaan door <c>v</c> te drukken (dit is
557 trouwens de enige manier indien je met vim werkt). Door daarna met de cursor te
558 navigeren zal je delen van je tekst selecteren. Eenmaal geselecteert zijn we
559 klaar om te knippen of kopieren.
560 </p>
561
562 <p>
563 Indien je de tekst wil kopieren, druk <c>y</c> (<e>yank</e>). Indien je de
564 tekst knipt, druk <c>d</c>. Je zal teruggesmeten worden naar commandomodus. Ga
565 nu naar de positie waar je de tekst in wil voegen, en druk <c>P</c> om de tekst
566 na de cursor te plaatsen, of <c>p</c> om de tekst voor de cursor te plaatsen.
567 Voila, de knippen/kopieren/plakken is gedaan. Probeer verschillende operaties
568 uit alvorens je verder gaat.
569 </p>
570
571 </body>
572 </section>
573 <section>
574 <title>Tekst Vervangen</title>
575 <body>
576 <p>
577 Om bepaalde expressies van tekst te vervangen gebruiken we de <e>ex</e> modus.
578 Indien je de eerstvolgende expressie op de huidige lijn wil vervangen, type
579 <c>:s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/</c> en druk op enter. Hier is
580 &lt;regexp&gt; de expressie die je wil vervangen en &lt;vervangtekst&gt; de
581 tekst waarmee ze vervangen moet worden. Om alle expressies op de huidige lijn
582 te vervangen, gebruik <c>:s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/g</c> en druk
583 op enter. Om alle voorkomende expressies in je ganse tekst te vervangen,
584 gebruik <c>:%s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/g</c>. Indien je wil dat vi
585 bij elke vervanging vraagt of je wel wil vervangen, zet dan een extra <c>c</c>
586 achteraan: <c>:%s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/gc</c>.
587 </p>
588
589 </body>
590 </section>
591 <section>
592 <title>Inspringen</title>
593 <body>
594 <p>
595 vi ondersteunt automatisch inspringen, wat zeer handig is indien je broncode
596 aan het aanpassen bent. De meeste moderne implementaties van vi (zoals vim)
597 zullen vanzelf inspringen indien je broncodebestanden aan het aanpassen bent.
598 Indien deze ingeschakeld is kan je <c>&lt;CTRL&gt;-d</c> gebruiken om 1 niveau
599 in te springen, en <c>&lt;CTRL&gt;-t</c> om 1 niveau lager te gaan. Indien
600 autoindent niet vanzelf aanstaat kan je deze manueel activeren door <e>:set
601 autoindent</e> in te geven in <e>ex</e>-modus. Je kan tevens aan vi vertellen
602 dat je tab-afstand anders moet zijn door <c>:set tabstop</c> te gebruiken.
603 <c>:set tabstop=4</c> is zeer populair.
604 </p>
605
606 </body>
607 </section>
608 <section>
609 <title>Ons finale cheatsheet</title>
610 <body>
611 <p>
612 Voila, we zitten aan het eind van onze tutorial. Na het toevoegen van alle
613 geavanceerde commando's zou de cheatsheet er als volgt uit kunnen zien:
614 </p>
615 <p>
616 <figure link="http://www.ibiblio.org/pub/Linux/distributions/gentoo/images/vicheat-final.png" short="Cheat Sheet" caption="Finale cheatsheet"/>
617
618 </p>
619
620 <p>
621 Hou dit papiertje in de buurt, en gebruik vi om je bestanden en e-mails te
622 creeren of aan te passen. Gebruik de cheatsheet wanneer je ze nodig hebt; na
623 een weekje of zo zal je bijna alle commando's doorhebben en zal je
624 productiviteit de lucht in schieten.
625 </p>
626
627 </body>
628 </section>
629 <section>
630 <title>Resources</title>
631 <body>
632 <p>
633 Hier zijn er enkele resources die je handig kan vinden indien je nog meer wil
634 te weten komen over vi:
635 </p>
636 <ul>
637 <li><uri link="http://www.thomer.com/thomer/vi/vi.html">The vi Lovers Home
638 Page</uri>, een excellente resource.</li>
639 <li><uri link="http://www.vim.org">The vim homepage</uri>
640 , de plaats voor alles wat vim aanbelangt</li>
641 <li>Indien je op zoek bent naar een goed boek, dan is <uri link="http://www.oreilly.com/catalog/vi6/">Learning the vi Editor, 6th Edition</uri> een excellente
642 keuze, ze omschrijft nl tevens de vi-klonen zoals vim en elvis.</li>
643 </ul>
644 </body>
645 </section>
646 </chapter>
647 </guide>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20