/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/vi-guide.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/vi-guide.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.4 - (show annotations) (download) (as text)
Tue May 20 08:43:39 2003 UTC (15 years, 7 months ago) by swift
Branch: MAIN
Changes since 1.3: +10 -9 lines
File MIME type: application/xml
Sync 1.6

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <!--
4 English doc rev 1.6
5 -->
6
7 <!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">
8 <guide link = "/doc/nl/vi-guide.xml">
9 <title>vi leren -- de cheatsheet methode</title>
10 <author title="Author"><mail link="drobbins@gentoo.org">Daniel Robbins</mail></author>
11 <author title="Author"><mail link="stocke2@gentoo.org">Eric Stockbridge</mail></author>
12 <author title="Translator"><mail link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail></author>
13 <abstract>
14 Deze handleiding zal je uitleggen hoe je vi leert gebruiken met een cheatsheet
15 zodat je snel je commando's kan terugvinden. Deze handleiding is bedoelt voor
16 vi-beginners.
17 </abstract>
18 <version>1.1</version>
19 <date>19 May 2003</date>
20
21 <chapter>
22 <title>Erin vliegen</title>
23 <section>
24 <title>Inleiding</title>
25 <body>
26 <p>
27 Deze tutorial zal je uitleggen hoe je vi, een zeer krachtige editor, kan
28 gebruiken. Door gebruik te maken van een krachtige cheatsheet zal je wat je
29 leert niet snel vergeten en kan je toch snel veel zaken van vi aanleren. In
30 deze tutorial zullen we je leren navigeren, tekst aanpassen, insert mode
31 gebruiken, kopieren en plakken van tekst, alsook belangrijke vim-extensies
32 zoals multi-window editing.
33 </p><p>
34 Indien je niet echt zeker bent van jezelf of je bent nog niet echt gewend om
35 met vi te werken, dan ben je het jezelf verschuldigd om deze tutorial te lezen
36 om snel met een van de meest populaire en krachtige Linux/UNIX editors te
37 kunnen werken.
38 </p>
39
40 </body>
41 </section>
42 <section>
43 <title>Over de handleiding</title>
44 <title>VI snel leren</title>
45 <body>
46 <p>
47 Er is 1 ding dat vi zeer moeilijk maakt te leren -- vi heeft veeel commando's.
48 Om vi efficient te gebruiken dien je er best enkele van buiten te kennen. Dit
49 kan lang duren, en een van de doelen van deze handleiding is om niet al te veel
50 van je tijd in te nemen. Dus, eerste uitdaging: hoe zorgen we ervoor dat je
51 snel en efficient de commando's kan terugvinden zonder ze direct vanbuiten te
52 blokken?
53 </p>
54 <p>
55 Om deze uitdaging tot een goed einde te brengen gaan we een cheatsheet
56 aanmaken. Deze bevat alle belangrijke vi-commando's. Nadat je deze tutorial
57 gelezen en uitgevoerd hebt zal je van deze cheatsheet kunnen gebruik maken om
58 vergeten commando's terug te vinden. Naarmate je de commando's meer en meer
59 gebruikt zal je minder en minder afhankelijk worden van de cheatsheet. Door
60 deze methode leer je dus snel efficient werken met vi!
61 </p>
62 </body>
63 </section>
64 <section>
65 <title>Het leerproces</title>
66 <body>
67
68 <p>
69 In deze handleiding zal ik verschillende technieken gebruiken om je te helpen
70 leren. Allereerst zal ik uitleggen hoe een specifiek commando werkt (dit is
71 nogal wiedes :). Daarna zal ik je vragen om het commando in vi uit te testen
72 (praktijkervaring, zeer belangrijk) en daarna moet je iets op je cheatsheet
73 schrijven (voor toekomstig hergebruik). Indien je vi snel wil leren is het
74 belangrijk dat je al deze stappen uitvoert. Een commando proberen in vi en
75 neerschrijven zal je helpen in het memorizeren van het commando.
76 </p>
77 </body>
78 </section>
79 <section>
80 <title>Inleiding vim</title>
81 <body>
82
83 <p>
84 Er zijn verschillende vi-versies, en ik zal je uitleggen hoe je met 1
85 specifieke versie moet werken, namelijk "vim". Vim is zeer populair en heeft
86 enkele extraatjes die vi heel wat leuker maken (wanneer ik een vim-specifiek
87 commando demonstreer zal ik dat wel zeggen). Indien je vim nog moet
88 installeren: je kan deze vinden op
89 <uri link="http://www.vim.org">www.vim.org</uri>. Er is tevens
90 gvim, een mooie grafische editor die net als vim werkt, maar dan met een mooie
91 GTK+ grafische interface. Hier is er een gvim screenshot van de auteur:
92 </p>
93
94 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vishot.png" short="screenshot" caption="VIM screenshot"/>
95
96 <p>
97 Indie je een vi newbie bent, probeer dan gvim op je systeem. Het gebruiken van
98 vi via een GUI kan de moeilijkheidsgraad verlagen.
99 </p>
100
101 </body>
102 </section>
103 </chapter>
104 <chapter>
105 <title>Eerste stappen</title>
106 <section>
107 <title>Kies een bestand</title>
108 <body>
109 <p>
110 Alvorens je vi leert gebruiken om bestanden aan te passen is het belangrijk te
111 weten hoe je onder vi in een bestand navigeert. Vi heeft veel
112 bewegingscommando's, en we gaan er een groot deel van bespreken. Voor dit deel
113 van de tutorial zoek je best een onbelangrijk tekstbestand en laadt het in via
114 vi door het volgende in te typen:
115 </p>
116 <pre>
117 $ vi myfile.txt
118 </pre><p>
119 Indien je vim geinstalleerd staan hebt, type dan "vim myfile.txt". Indien je
120 liever gvim gebruikt, type je "gvim myfile.txt". myfile.txt moet uiteraard de
121 naam zijn van dat onbelangrijk tekstbestand.
122 </p>
123 </body>
124 </section>
125
126 <section>
127 <title>Binnenin vi</title>
128 <body>
129
130 <p>
131 Nadat vi geladen is zal je een deel van je tekstbestand zien op je scherm.
132 Proficiat, je bent in vi. In tegenstelling tot veel editors start vi in wat de
133 "command mode" heet. Dat wil zeggen dat indien je "l" indrukt op je keyboard,
134 dat dan geen "l" in je tekstbestand wordt gestoken, maar dat de cursor 1
135 karakter naar rechts zal verschuiven. In command mode zijn de karakters die je
136 ingeeft de commando's die je aan vi geeft, dit in tegenstelling tot de meeste
137 editors waar de karakters direct aanpassingen veroorzaken in het tekstbestand.
138 Een van de meest essentiele types van commando's zijn navigatiecommando's.
139 Laten we er eens enkele bekijken:
140 </p>
141
142 </body>
143 </section>
144 </chapter>
145 <chapter>
146 <title>Rondhuppelen</title>
147 <section>
148 <title>Rondhuppelen in vi, deel 1</title>
149 <body>
150
151 <p>
152 Wanneer je in command mode bent kan je de <c>h</c>, <c>j</c>, <c>k</c> en
153 <c>l</c> gebruiken om je cursor links, lager, hoger of rechts plaatsen. De
154 <c>h</c>, <c>j</c>, <c>k</c> en <c>l</c> toetsen zijn handig omdat, wanneer je
155 ze gewend bent, je zeer snel kan navigeren aangezien je je handpalm niet moet
156 verleggen. Gebruik <c>h, j, k</c> en <c>l</c> nu om in je tekstbestand te
157 navigeren. Bemerk dat vi je niet toelaat om naar de vorige regel te springen
158 indien je <c>h</c> indrukt terwijl je op het eerste karakter van een zin staat.
159 Uiteraard zal tevens <c>l</c> niet naar een nieuwe regel springen indien je op
160 het einde van een zin staat.
161 </p>
162
163 </body>
164 </section>
165 <section>
166 <title>Rondhuppelen in vi, deel 2</title>
167 <body>
168
169 <p>
170 vi levert speciale shortcuts voor het springen naar het begin en einde van een
171 regel. Je kan <c>0</c> (nul) indrukken om naar het begin te vliegen, en
172 <c>$</c> voor het einde. Probeer maar. Aangezien vi nog meer van deze leuke
173 zaken heeft is het een zeer handige "pager" (zoals less en more). Indien je vi
174 instelt als je pager zal je nog sneller al zijn navigatiecommando's leren.
175 </p>
176
177 <p>
178 Je kan tevens <c>&lt;CTRL&gt;-F</c> en <c>&lt;CTRL&gt;-B</c> gebruiken om een
179 volledige pagina verder respectievelijk terug te gaan. Moderne versies van vi
180 (zoals vim) laten je tevens toe PGUP en PGDOWN te gebruiken.
181 </p>
182
183 </body>
184 </section>
185 <section>
186 <title>Woordgoochelen, deel 1</title>
187 <body>
188 <p>
189 vi laat toe dat je links en rechts navigeert, woord per woord. Om naar het
190 eerste karakter van het volgende woord te gaan, druk <c>w</c>. Om naar het
191 laatste karakter van het volgende woord te gaan, druk <c>e</c>. Om naar het
192 eerste karakter van het <i>voorgaande</i> woord te gaan, druk <c>b</c>. Zeker
193 uitproberen!
194 </p>
195 </body>
196 </section>
197
198 <section>
199 <title>Woordgoochelen, deel 2</title>
200 <body>
201 <p>
202 Nadat je met deze commando's wat zitten spelen hebt zal je merken dat vi
203 woorden zoals "foo-bar-oni" als 5 aparte woorden interpreteert! Dit is per
204 default aangezien vi woorden onderscheidt tussen spaties <i>of</i> punctuatie.
205 foo-bar-oni is dus een 5-woorden-term: "foo", "-", "bar", "-" en "oni".
206 </p>
207 <p>
208 Soms is dit wat je wil, soms ook niet. Gelukkig herkent vi ook het concept van
209 "grote woorden". vi onderscheidt grote woorden enkel door <i>spaties of nieuwe
210 regels</i>. Dit wil zeggen dat, terwijl foo-bar-oni als een 5-woorden-vi-term
211 gezien wordt, het maar 1 vi-groot-woord is.
212 </p>
213
214 </body>
215 </section>
216 <section>
217 <title>Woordgoochelen, deel 3</title>
218 <body>
219 <p>
220 Om tussen de vorige en volgende grote woorden te navigeren moet je dezelfde
221 commando's gebruiken, maar dan in <i>hoofdletters</i>. Dus <c>W</c> om naar het
222 eerste karakter van het volgende woord te gaan, <c>E</c> voor het laatste
223 karakter van het volgende woord, en <c>B</c> voor het eerste karakter van het
224 voorgaande grote woord.
225 </p>
226
227
228 </body>
229 </section>
230 <section>
231 <title>Andere bewegingen</title>
232 <body>
233 <p>
234 Er zijn nog enkele andere leuke commando's die je zeker moet kennen alvorens je
235 je cheatsheet opstelt. Je kan de <c>(</c> en <c>)</c> karakters gebruiken om
236 naar het begin van de volgende respectievelijk vorige regel te gaan.
237 Daarbij kan je tevens <c>{</c> en <c>}</c> gebruiken om naar het begin van de
238 volgende respectievelijk vorige paragraaf te gaan.
239 </p>
240
241 </body>
242 </section>
243 </chapter>
244 <chapter>
245 <title>Afsluiten</title>
246 <section>
247 <title>Afsluiten</title>
248 <body>
249 <p>
250 Nu je weet hoe je moet navigeren, zijn er nog enkele andere commando's die zeer
251 belangrijk zijn. Gebruik <c>:q</c> om vi af te sluiten. Indien dat niet werkt,
252 dan heb je waarschijnlijk het bestand (per ongeluk) aangepast. Om vi te
253 forceren af te sluiten, zonder de aanpassingen op te slaan, type je <c>:q!</c>.
254 Je zou jezelf nu weer op de prompt moeten bevinden.
255 </p>
256
257 <p>
258 In vi zijn de commando's die beginnen met ":" zogenaamde <i>ex-mode</i>
259 commando's. Dit is omdat vi een ingebouwde niet-visuele editor bevat, genaamd
260 <e>ex</e>. Deze kan gebruikt worden, net zoals sed, om regel-aanpassing
261 operaties uit te voeren. Zoals je dus al zag kan het tevens gebruikt worden om
262 vi af te sluiten. Indien je ooit <c>Q</c> slaat terwijl je in commando-mode
263 zit, dan zal je naar de ex-mode gaan. Indien dat ooit gebeurt zal je door een
264 ":"-prompt begroet worden. Door enter te slaan zal je een volledig scherm terug
265 gescrolled worden. Om naar de goede oude vi-mode over te gaan, type gewoon vi
266 en druk enter.
267 </p>
268
269 </body>
270 </section>
271 </chapter>
272 <chapter>
273 <title>De cheatsheet</title>
274 <section>
275 <title>De beginselen van de cheatsheet</title>
276 <body>
277 <p>
278 We hebben al een aardig aantal commando's bekeken, en dus is het tijd om ze te
279 noteren op onze cheatsheet. Je neemt best een A4'tje aangezien we veel
280 informatie zullen neerschrijven. Hier is er een afbeelding van de auteur zijn
281 cheatsheet waarop al bovenstaande commando's staan. Probeer dezelfde layout te
282 gebruiken zodat we alles op 1 papiertje kunnen plaatsen.
283 </p>
284
285 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vicheat-first.png" short="Eerste deel van de cheatsheet" caption="Cheatsheet"/>
286
287 </body>
288
289 </section>
290 <section>
291 <title>Vanalles van vi</title>
292
293 <body>
294 <p>
295 Laten we verder doen. In commando-mode kan je naar een specifieke regel
296 springen door <c>G</c> te typen. Om naar de allereerste regel te gaan, type
297 <c>1G</c>. Merk op dat de <c>G</c> een hoofdletter is.
298 </p>
299 <p>
300 Indien je naar de eerstvolgende string wil gaan die voldoet aan een bepaalde
301 reguliere expressie, type <c>/&lt;regexp&gt;</c> en druk op <c>enter</c>.
302 Vervang &lt;regexp&gt; met de reguliere expressie waarnaar je op zoek bent.
303 Indien je niet weet hoe je regexps moet ingeven moet je niet panikeren --
304 <c>/foo</c> zal zoeken naar de eerstvolgende "foo". Het enige waarvoor je
305 moet oppassen is het zoeken naar een van de volgende karakters: <i>^.$\</i>.
306 Deze moet je escapen (een backslash voor plaatsen). Bijvoorbeeld
307 <c>/foo\.gif</c> zal zoeken naar de eerste <i>foo.gif</i> vanaf de positie dat
308 je cursor nu staat.
309 </p>
310 <p>
311 Om de voorwaardse zoektocht te herhalen, druk op <c>n</c>. Om achterwaarts
312 te zoeken, type <c>N</c>. Zoals altijd is het belangrijk dat je deze zaken nu
313 test. Je kan tevens <c>//</c> typen om de laatste zoekopdracht te herhalen.
314 </p>
315
316 </body>
317 </section>
318 </chapter>
319 <chapter>
320 <title>Opslaan en Aanpassen</title>
321 <section>
322 <title>Opslaan en Opslaan Als...</title>
323 <body>
324 <p>
325 We hebben gezien hoe je het <i>ex</i> commando <c>:q</c> kan gebruiken om vi af
326 te sluiten. Indien je je aanpassingen wil opslaan, type <c>:w</c>. Indien je je
327 aanpassingen in een ander bestand wil opslaan, type <c>:w bestandsnaam</c> om
328 deze op te slaan als <e>bestandsnaam</e>. Indien je wil opslaan en afsluiten,
329 type <c>:x</c> of <c>:wq</c>.
330 </p>
331 <p>
332 In vim (en andere geavanceerde vi-editors, zoals elvis) kan je meerdere buffers
333 open staan hebben. Om een bestand in een nieuwe window te openen, type <c>:sp
334 bestandsnaam</c>. <e>bestandsnaam</e> zal klaar staan om aan te passen in een
335 split window. Om tussen deze windows te switchen type je <c>&lt;CTRL&gt;-w
336 &lt;CTRL&gt;-w</c> (dus 2 keer na elkaar control-w). De commando's <c>:q</c>,
337 <c>:q!</c> en <c>:x</c> werken enkel op de actieve window.
338 </p>
339 </body>
340 </section>
341
342 <section>
343 <title>Eenvoudige aanpassingen</title>
344 <body>
345 <p>
346 Nu is het tijd om enkele eenvoudige edit-commando's te leren. Ik noem ze simpel
347 omdat de commando's je in commando-mode houden. De meer complexe commando's
348 zullen je vanzelf in insert-mode steken -- een modus waardoor je rechtstreeks
349 het bestand kan aanpassen. Deze zullen we later behandelen.
350 </p>
351
352 <p>
353 Ga met je cursor over enkele karakters en druk <c>x</c> in. Je zal zien dat
354 <c>x</c> het karakter onder de cursor verwijdert. Ga nu naar het midden van een
355 paragraaf en druk <c>J</c>. Je zal zien dat <c>J</c> de volgende paragraaf aan
356 het eind van de huidige paragraaf plakt. Druk nu eens <c>r</c> terwijl je met
357 je cursor op een karakter staat, en type een nieuw karakter in. Je zal zien dat
358 het karakter vervangen wordt met het nieuwe karakter. Ga nu naar een bepaalde
359 regel en druk <c>dd</c>. Je zal zien dat deze de huidige regel verwijdert.
360 </p>
361
362 </body>
363 </section>
364 <section>
365 <title>Herhalen en Verwijderen</title>
366 <body>
367 <p>
368 Je kan eender welk commando herhaaldelijk uitvoeren door de <c>.</c> in te
369 drukken. Indien je experimenteert zal je merken dat <c>dd...</c> 4 regels zal
370 verwijderen, en <c>J......</c> zal 4 regels aan elkaar hangen. Uiteraard heeft
371 vi een snellere manier voor deze zaken :)
372 </p>
373 <p>
374 Om tekst te verwijderen kan je tevens het <c>d</c> commando gevolgd door een
375 navigatiecommando uitvoeren. Bijvoorbeeld <c>dw</c> zal alle tekst verwijderen
376 vanaf de huidige positie tot aan het begin van het bestand; <c>d)</c> zal alle
377 tekst verwijderen tot aan het eind van de volgende zin, en <c>d}</c> zal de
378 rest van de paragraaf verwijderen. Experimenteer et het <c>d</c> commando en de
379 andere edit-commando's totdat je ze allemaal onder de knie hebt.
380 </p>
381 </body>
382 </section>
383 <section>
384 <title>Ongedaan maken</title>
385 <body>
386 <p>
387 Nu dat we bezig zijn met verwijdercommando's is het een goed moment om te leren
388 hoe je aanpassingen ongedaan maakt. Door <c>u</c> te drukken kan je je laatste
389 commando ongedaan maken. Moderne versies van vi, zoals vim, laten je toe om
390 meerdere commando's ongedaan te maken door herhaaldelijk op <c>u</c> te
391 drukken. Probeer ze zeker uit.
392 </p>
393 </body>
394 </section>
395
396 <section>
397 <title>De cheatsheet updaten</title>
398 <body>
399 <p>
400 Het is tijd om de cheatsheet up te daten. Na het toevoegen van alle geziene
401 commando's zal je papier er als volgt kunnen uitzien:
402 </p>
403
404 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vicheat-edit.png" short="Cheat sheet" caption="Cheatsheet met editing-commando's"/>
405
406 </body>
407 </section>
408 </chapter>
409 <chapter>
410 <title>Insert mode</title>
411 <section>
412 <title>Insert mode</title>
413
414 <body>
415 <p>
416 Tot nu toe hebben we geleerd om met vi te navigeren, bestanden te manipuleren,
417 en basis editing commando's uit te voeren. Ik heb je echter nog niet uitgelegd
418 hoe je gewoon tekst in je bestand kan zetten! Dit is met opzet, aangezien vi's
419 insert mode ietswat ingewikkeld is in het begin. Maar eenmaal je gewend bent
420 met deze modus zal je zijn complexiteit (en flexibiliteit) zeker waarderen.
421 </p>
422 <p>
423 In vi insert modus kan je tekst aanpassen en invoegen zoals je bij de meeste
424 andere editors kan doen. Eenmaal je je aanpassingen gemaakt hebt kan je escape
425 drukken om terug te keren naar commandomodus. Je kan naar insert modus gaan
426 door <c>i</c> of <c>a</c> in te drukken. Indien je <c>i</c> drukt zal je tekst
427 voor het geselecteerde karakter komen, terwijl dat bij <c>a</c> erachter is.
428 Je kan dit eenvoudig onthouden door <e>insert</e> respectievelijk <e>append</e>
429 te denken. Vergeet niet om <c>&lt;Esc&gt;</c> te drukken om terug te keren naar
430 de commando modus.
431 </p>
432 </body>
433 </section>
434 <section>
435 <title>Voordelen van insert mode</title>
436 <body>
437 <p>
438 Probeer de <c>i</c> en <c>a</c> commando's uit. Type wat tekst en ga terug naar
439 de commando mode. Druk op <c>&lt;Enter&gt;</c> nadat je <c>a</c> of <c>i</c>
440 getypt hebt en let op wat er gebeurt. Probeer de pijltjes van je keyboard en de
441 <c>&lt;DEL&gt;</c> toets om te weten te komen hoe de insertmodus werkt. Door de
442 pijltjestoetsen en delete-toets te gebruiken kan je verschillende edit-stappen
443 uitvoeren zonder telkens de insertmode te verlaten.
444 </p>
445 </body>
446 </section>
447 <section>
448 <title>Insert opties</title>
449 <body>
450 <p>
451 Hier zijn er enkele andere interessante methoden om in insertmode te geraken.
452 Druk <c>A</c> om aan het <e>eind</e> van de regel te starten. <c>I</c> zal dan
453 aan het begin van de regel starten. Druk <c>o</c> om een nieuwe, blanco regel
454 te creeren net onder de huidige regel, en <c>O</c> om een blanco regel boven de
455 huidige regel te maken. Om de ganse regel met een nieuwe regel te vervangen,
456 druk <c>cc</c>. Om alles vanaf de huidige positie tot het eind van de regel te
457 vervangen, druk <c>c$</c>. Om alles vanaf de huidige positie tot het begin van
458 de regel te vervangen, druk <c>c0</c>.
459 </p>
460 <p>
461 Al bovenstaande commando's zullen je in insert-modus plaatsen. Druk op escape
462 om de insertmodus te verlaten.
463 </p>
464
465 </body>
466 </section>
467 <section>
468 <title>Tekst aanpassen</title>
469 <body>
470 <p>
471 We hebben het <c>c</c> (change) commando al een beetje gebruikt in de
472 commando's <c>cc, c0, c$</c>. <c>cc</c> is een speciaal commando, gelijkaardig
473 aan <c>dd</c>. De andere commando's zijn voorbeelden van het gebruiken van het
474 <c>c</c> commando met navigatiecommando's. Het is dus geheel gelijkaardig aan
475 het <c>d</c> commando, behalve dat het de gebruiker daarna in insertmodus
476 plaatst. Probeer enkele commando's te combineren en test ze uit op je bestand
477 (hint: <c>cW</c>, <c>ce</c>, <c>(</c>.)
478 </p>
479
480 </body>
481 </section>
482 </chapter>
483 <chapter>
484 <title>Combinatie Commandos</title>
485 <section>
486 <title>Combinatie Commandos</title>
487 <body>
488 <p>
489 Vi wordt pas <e>enorm</e> krachtig indien je begint met combinaties te
490 creeeren, zoals <c>d{</c> en <c>cw</c>. Daarbij kan je een nummer plaatsen,
491 zoals <c>3w</c>, waardoor vi 3 woorden naar rechts zal springen. Hier zijn nog
492 enkele combinatie-voorbeeldcommando's: <c>12b</c>, <c>4j</c>.
493 </p>
494 <p>
495 Behalve het gebruik van nummer-navigatie commando's laat vi tevens toe <c>d</c>
496 en <c>c</c> te combineren met nummers of navigatiecommando's. Dus <c>d3w</c>
497 zal de volgende 3 woorden verwijderen, <c>d2j</c> zal de huidige en de volgende
498 2 regels verwijderen enz. Test verschillende <c>c,d</c>-combinaties uit.
499 Eenmaal je deze onder de knie hebt zal je enorm snel met vi bestanden kunnen
500 manipuleren.
501 </p>
502
503 </body>
504 </section>
505 <section>
506 <title>De cheatsheet updaten</title>
507 <body>
508 <p>
509 Het is weer tijd om de cheatsheet up te daten. De mijne ziet er momenteel als
510 volgt uit:
511 </p>
512 <p>
513 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vicheat-compound.png" short="Cheat Sheet" caption="Cheatsheet met combinaties"/>
514
515 </p>
516 </body>
517 </section>
518 <section>
519 <title>Productivity features</title>
520
521 <body>
522 <p>
523 Tot nu toe hebben we gezien hoe je navigeert, opslaat en afsluit, hoe je
524 eenvoudige aanpassingen en verwijdercommando's ingeeft, en hoe je de insert
525 modus moet gebruiken. Met alle zaken op de cheatsheet moet je nu al gemakkelijk
526 bijna alle gewenste taken met vi kunnen afhandelen.
527 </p>
528 <p>
529 Vi heeft echter nog heel wat meer in zijn mars. In deze sectie zal ik je
530 uitleggen hoe je knipt, kopieert, plakt, zoekt en vervangt, en hoe je de
531 <e>autoindent</e> gebruikt. Deze maken het leven met vi heel wat leuker.
532 </p>
533
534 </body>
535 </section>
536 <section>
537 <title>Visuele modus</title>
538 <body>
539 <p>
540 De beste manier om te knippen, kopieren en plakken is met de visuele modus, een
541 speciale modus die toegevoegd is aan moderne versies van vi, zoals vim. Het is
542 een soort van selecteermodus. Eenmaal de tekst geselecteert is kan je ze
543 knippen, kopieren en plakken. Indien je gvim gebruikt kan je dat uiteraard door
544 gewoonweg met je muis te werken.
545 </p>
546 <p>
547 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vihighlight.png" short="Highlighted text" caption="VIM met geselecteerde tekst"/>
548
549 </p>
550 </body>
551 </section>
552 <section>
553 <title></title>
554 <body>
555
556 <p>
557 Daarbij kan je tevens in visuele mode gaan door <c>v</c> te drukken (dit is
558 trouwens de enige manier indien je met vim werkt). Door daarna met de cursor te
559 navigeren zal je delen van je tekst selecteren. Eenmaal geselecteert zijn we
560 klaar om te knippen of kopieren.
561 </p>
562
563 <p>
564 Indien je de tekst wil kopieren, druk <c>y</c> (<e>yank</e>). Indien je de
565 tekst knipt, druk <c>d</c>. Je zal teruggesmeten worden naar commandomodus. Ga
566 nu naar de positie waar je de tekst in wil voegen, en druk <c>P</c> om de tekst
567 na de cursor te plaatsen, of <c>p</c> om de tekst voor de cursor te plaatsen.
568 Voila, de knippen/kopieren/plakken is gedaan. Probeer verschillende operaties
569 uit alvorens je verder gaat.
570 </p>
571
572 </body>
573 </section>
574 <section>
575 <title>Tekst Vervangen</title>
576 <body>
577 <p>
578 Om bepaalde expressies van tekst te vervangen gebruiken we de <e>ex</e> modus.
579 Indien je de eerstvolgende expressie op de huidige lijn wil vervangen, type
580 <c>:s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/</c> en druk op enter. Hier is
581 &lt;regexp&gt; de expressie die je wil vervangen en &lt;vervangtekst&gt; de
582 tekst waarmee ze vervangen moet worden. Om alle expressies op de huidige lijn
583 te vervangen, gebruik <c>:s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/g</c> en druk
584 op enter. Om alle voorkomende expressies in je ganse tekst te vervangen,
585 gebruik <c>:%s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/g</c>. Indien je wil dat vi
586 bij elke vervanging vraagt of je wel wil vervangen, zet dan een extra <c>c</c>
587 achteraan: <c>:%s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/gc</c>.
588 </p>
589
590 </body>
591 </section>
592 <section>
593 <title>Inspringen</title>
594 <body>
595 <p>
596 vi ondersteunt automatisch inspringen, wat zeer handig is indien je broncode
597 aan het aanpassen bent. De meeste moderne implementaties van vi (zoals vim)
598 zullen vanzelf inspringen indien je broncodebestanden aan het aanpassen bent.
599 Indien deze ingeschakeld is kan je <c>&lt;CTRL&gt;-d</c> gebruiken om 1 niveau
600 in te springen, en <c>&lt;CTRL&gt;-t</c> om 1 niveau lager te gaan. Indien
601 autoindent niet vanzelf aanstaat kan je deze manueel activeren door <e>:set
602 autoindent</e> in te geven in <e>ex</e>-modus. Je kan tevens aan vi vertellen
603 dat je tab-afstand anders moet zijn door <c>:set tabstop</c> te gebruiken.
604 <c>:set tabstop=4</c> is zeer populair.
605 </p>
606
607 </body>
608 </section>
609 <section>
610 <title>Ons finale cheatsheet</title>
611 <body>
612 <p>
613 Voila, we zitten aan het eind van onze tutorial. Na het toevoegen van alle
614 geavanceerde commando's zou de cheatsheet er als volgt uit kunnen zien:
615 </p>
616 <p>
617 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vicheat-final.png" short="Cheat Sheet" caption="Finale cheatsheet"/>
618
619 </p>
620
621 <p>
622 Hou dit papiertje in de buurt, en gebruik vi om je bestanden en e-mails te
623 creeren of aan te passen. Gebruik de cheatsheet wanneer je ze nodig hebt; na
624 een weekje of zo zal je bijna alle commando's doorhebben en zal je
625 productiviteit de lucht in schieten.
626 </p>
627
628 </body>
629 </section>
630 <section>
631 <title>Resources</title>
632 <body>
633 <p>
634 Hier zijn er enkele resources die je handig kan vinden indien je nog meer wil
635 te weten komen over vi:
636 </p>
637 <ul>
638 <li><uri link="http://www.thomer.com/thomer/vi/vi.html">The vi Lovers Home
639 Page</uri>, een excellente resource.</li>
640 <li><uri link="http://www.vim.org">The vim homepage</uri>
641 , de plaats voor alles wat vim aanbelangt</li>
642 <li>Indien je op zoek bent naar een goed boek, dan is <uri link="http://www.oreilly.com/catalog/vi6/">Learning the vi Editor, 6th Edition</uri> een excellente
643 keuze, ze omschrijft nl tevens de vi-klonen zoals vim en elvis.</li>
644 </ul>
645 </body>
646 </section>
647 </chapter>
648 </guide>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20