/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/vi-guide.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/vi-guide.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.7 - (show annotations) (download) (as text)
Sat Jun 30 18:42:55 2012 UTC (6 years, 6 months ago) by swift
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.6: +4 -3 lines
File MIME type: application/xml
Marking NL language as unmaintained

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/vi-guide.xml,v 1.6 2005/06/10 20:06:58 swift Exp $ -->
4
5 <!--
6 English doc rev 1.8
7 -->
8
9 <!DOCTYPE guide SYSTEM "/dtd/guide.dtd">
10 <guide disclaimer="obsolete" link = "/doc/nl/vi-guide.xml">
11 <title>vi leren -- de cheatsheet methode</title>
12 <author title="Author"><mail link="drobbins@gentoo.org">Daniel Robbins</mail></author>
13 <author title="Author"><mail link="stocke2@gentoo.org">Eric Stockbridge</mail></author>
14 <author title="Translator"><mail link="swift@gentoo.org">Sven Vermeulen</mail></author>
15 <abstract>
16 Deze handleiding zal je uitleggen hoe je vi leert gebruiken met een cheatsheet
17 zodat je snel je commando's kan terugvinden. Deze handleiding is bedoelt voor
18 vi-beginners.
19 </abstract>
20
21 <version>1.1.2</version>
22 <date>4 Oktober 2003</date>
23
24 <chapter>
25 <title>Erin vliegen</title>
26 <section>
27 <title>Inleiding</title>
28 <body>
29 <p>
30 Deze tutorial zal je uitleggen hoe je vi, een zeer krachtige editor, kan
31 gebruiken. Door gebruik te maken van een krachtige cheatsheet zal je wat je
32 leert niet snel vergeten en kan je toch snel veel zaken van vi aanleren. In
33 deze tutorial zullen we je leren navigeren, tekst aanpassen, insert mode
34 gebruiken, kopieren en plakken van tekst, alsook belangrijke vim-extensies
35 zoals multi-window editing.
36 </p><p>
37 Indien je niet echt zeker bent van jezelf of je bent nog niet echt gewend om
38 met vi te werken, dan ben je het jezelf verschuldigd om deze tutorial te lezen
39 om snel met een van de meest populaire en krachtige Linux/UNIX editors te
40 kunnen werken.
41 </p>
42
43 </body>
44 </section>
45 <section>
46 <title>Over de handleiding</title>
47 <body>
48 <p>&nbsp;</p>
49 </body>
50 </section>
51 <section>
52 <title>VI snel leren</title>
53 <body>
54 <p>
55 Er is 1 ding dat vi zeer moeilijk maakt te leren -- vi heeft veeel commando's.
56 Om vi efficient te gebruiken dien je er best enkele van buiten te kennen. Dit
57 kan lang duren, en een van de doelen van deze handleiding is om niet al te veel
58 van je tijd in te nemen. Dus, eerste uitdaging: hoe zorgen we ervoor dat je
59 snel en efficient de commando's kan terugvinden zonder ze direct vanbuiten te
60 blokken?
61 </p>
62 <p>
63 Om deze uitdaging tot een goed einde te brengen gaan we een cheatsheet
64 aanmaken. Deze bevat alle belangrijke vi-commando's. Nadat je deze tutorial
65 gelezen en uitgevoerd hebt zal je van deze cheatsheet kunnen gebruik maken om
66 vergeten commando's terug te vinden. Naarmate je de commando's meer en meer
67 gebruikt zal je minder en minder afhankelijk worden van de cheatsheet. Door
68 deze methode leer je dus snel efficient werken met vi!
69 </p>
70 </body>
71 </section>
72 <section>
73 <title>Het leerproces</title>
74 <body>
75
76 <p>
77 In deze handleiding zal ik verschillende technieken gebruiken om je te helpen
78 leren. Allereerst zal ik uitleggen hoe een specifiek commando werkt (dit is
79 nogal wiedes :). Daarna zal ik je vragen om het commando in vi uit te testen
80 (praktijkervaring, zeer belangrijk) en daarna moet je iets op je cheatsheet
81 schrijven (voor toekomstig hergebruik). Indien je vi snel wil leren is het
82 belangrijk dat je al deze stappen uitvoert. Een commando proberen in vi en
83 neerschrijven zal je helpen in het memorizeren van het commando.
84 </p>
85 </body>
86 </section>
87 <section>
88 <title>Inleiding vim</title>
89 <body>
90
91 <p>
92 Er zijn verschillende vi-versies, en ik zal je uitleggen hoe je met 1
93 specifieke versie moet werken, namelijk "vim". Vim is zeer populair en heeft
94 enkele extraatjes die vi heel wat leuker maken (wanneer ik een vim-specifiek
95 commando demonstreer zal ik dat wel zeggen). Indien je vim nog moet
96 installeren: je kan deze vinden op
97 <uri link="http://www.vim.org">www.vim.org</uri>. Er is tevens
98 gvim, een mooie grafische editor die net als vim werkt, maar dan met een mooie
99 GTK+ grafische interface. Hier is er een gvim screenshot van de auteur:
100 </p>
101
102 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vishot.png" short="screenshot" caption="VIM screenshot"/>
103
104 <p>
105 Indie je een vi newbie bent, probeer dan gvim op je systeem. Het gebruiken van
106 vi via een GUI kan de moeilijkheidsgraad verlagen.
107 </p>
108
109 </body>
110 </section>
111 </chapter>
112 <chapter>
113 <title>Eerste stappen</title>
114 <section>
115 <title>Kies een bestand</title>
116 <body>
117 <p>
118 Alvorens je vi leert gebruiken om bestanden aan te passen is het belangrijk te
119 weten hoe je onder vi in een bestand navigeert. Vi heeft veel
120 bewegingscommando's, en we gaan er een groot deel van bespreken. Voor dit deel
121 van de tutorial zoek je best een onbelangrijk tekstbestand en laadt het in via
122 vi door het volgende in te typen:
123 </p>
124 <pre caption="">
125 $ vi myfile.txt
126 </pre><p>
127 Indien je vim geinstalleerd staan hebt, type dan "vim myfile.txt". Indien je
128 liever gvim gebruikt, type je "gvim myfile.txt". myfile.txt moet uiteraard de
129 naam zijn van dat onbelangrijk tekstbestand.
130 </p>
131 </body>
132 </section>
133
134 <section>
135 <title>Binnenin vi</title>
136 <body>
137
138 <p>
139 Nadat vi geladen is zal je een deel van je tekstbestand zien op je scherm.
140 Proficiat, je bent in vi. In tegenstelling tot veel editors start vi in wat de
141 "command mode" heet. Dat wil zeggen dat indien je "l" indrukt op je keyboard,
142 dat dan geen "l" in je tekstbestand wordt gestoken, maar dat de cursor 1
143 karakter naar rechts zal verschuiven. In command mode zijn de karakters die je
144 ingeeft de commando's die je aan vi geeft, dit in tegenstelling tot de meeste
145 editors waar de karakters direct aanpassingen veroorzaken in het tekstbestand.
146 Een van de meest essentiele types van commando's zijn navigatiecommando's.
147 Laten we er eens enkele bekijken:
148 </p>
149
150 </body>
151 </section>
152 </chapter>
153 <chapter>
154 <title>Rondhuppelen</title>
155 <section>
156 <title>Rondhuppelen in vi, deel 1</title>
157 <body>
158
159 <p>
160 Wanneer je in command mode bent kan je de <c>h</c>, <c>j</c>, <c>k</c> en
161 <c>l</c> gebruiken om je cursor links, lager, hoger of rechts plaatsen. De
162 <c>h</c>, <c>j</c>, <c>k</c> en <c>l</c> toetsen zijn handig omdat, wanneer je
163 ze gewend bent, je zeer snel kan navigeren aangezien je je handpalm niet moet
164 verleggen. Gebruik <c>h, j, k</c> en <c>l</c> nu om in je tekstbestand te
165 navigeren. Bemerk dat vi je niet toelaat om naar de vorige regel te springen
166 indien je <c>h</c> indrukt terwijl je op het eerste karakter van een zin staat.
167 Uiteraard zal tevens <c>l</c> niet naar een nieuwe regel springen indien je op
168 het einde van een zin staat.
169 </p>
170
171 </body>
172 </section>
173 <section>
174 <title>Rondhuppelen in vi, deel 2</title>
175 <body>
176
177 <p>
178 vi levert speciale shortcuts voor het springen naar het begin en einde van een
179 regel. Je kan <c>0</c> (nul) indrukken om naar het begin te vliegen, en
180 <c>$</c> voor het einde. Probeer maar. Aangezien vi nog meer van deze leuke
181 zaken heeft is het een zeer handige "pager" (zoals less en more). Indien je vi
182 instelt als je pager zal je nog sneller al zijn navigatiecommando's leren.
183 </p>
184
185 <p>
186 Je kan tevens <c>&lt;CTRL&gt;-F</c> en <c>&lt;CTRL&gt;-B</c> gebruiken om een
187 volledige pagina verder respectievelijk terug te gaan. Moderne versies van vi
188 (zoals vim) laten je tevens toe PGUP en PGDOWN te gebruiken.
189 </p>
190
191 </body>
192 </section>
193 <section>
194 <title>Woordgoochelen, deel 1</title>
195 <body>
196 <p>
197 vi laat toe dat je links en rechts navigeert, woord per woord. Om naar het
198 eerste karakter van het volgende woord te gaan, druk <c>w</c>. Om naar het
199 laatste karakter van het volgende woord te gaan, druk <c>e</c>. Om naar het
200 eerste karakter van het <c>voorgaande</c> woord te gaan, druk <c>b</c>. Zeker
201 uitproberen!
202 </p>
203 </body>
204 </section>
205
206 <section>
207 <title>Woordgoochelen, deel 2</title>
208 <body>
209 <p>
210 Nadat je met deze commando's wat zitten spelen hebt zal je merken dat vi
211 woorden zoals "foo-bar-oni" als 5 aparte woorden interpreteert! Dit is per
212 default aangezien vi woorden onderscheidt tussen spaties <c>of</c> punctuatie.
213 foo-bar-oni is dus een 5-woorden-term: "foo", "-", "bar", "-" en "oni".
214 </p>
215 <p>
216 Soms is dit wat je wil, soms ook niet. Gelukkig herkent vi ook het concept van
217 "grote woorden". vi onderscheidt grote woorden enkel door <c>spaties of nieuwe
218 regels</c>. Dit wil zeggen dat, terwijl foo-bar-oni als een 5-woorden-vi-term
219 gezien wordt, het maar 1 vi-groot-woord is.
220 </p>
221
222 </body>
223 </section>
224 <section>
225 <title>Woordgoochelen, deel 3</title>
226 <body>
227 <p>
228 Om tussen de vorige en volgende grote woorden te navigeren moet je dezelfde
229 commando's gebruiken, maar dan in <c>hoofdletters</c>. Dus <c>W</c> om naar het
230 eerste karakter van het volgende woord te gaan, <c>E</c> voor het laatste
231 karakter van het volgende woord, en <c>B</c> voor het eerste karakter van het
232 voorgaande grote woord.
233 </p>
234
235
236 </body>
237 </section>
238 <section>
239 <title>Andere bewegingen</title>
240 <body>
241 <p>
242 Er zijn nog enkele andere leuke commando's die je zeker moet kennen alvorens je
243 je cheatsheet opstelt. Je kan de <c>(</c> en <c>)</c> karakters gebruiken om
244 naar het begin van de volgende respectievelijk vorige regel te gaan.
245 Daarbij kan je tevens <c>{</c> en <c>}</c> gebruiken om naar het begin van de
246 volgende respectievelijk vorige paragraaf te gaan.
247 </p>
248
249 </body>
250 </section>
251 </chapter>
252 <chapter>
253 <title>Afsluiten</title>
254 <section>
255 <title>Afsluiten</title>
256 <body>
257 <p>
258 Nu je weet hoe je moet navigeren, zijn er nog enkele andere commando's die zeer
259 belangrijk zijn. Gebruik <c>:q</c> om vi af te sluiten. Indien dat niet werkt,
260 dan heb je waarschijnlijk het bestand (per ongeluk) aangepast. Om vi te
261 forceren af te sluiten, zonder de aanpassingen op te slaan, type je <c>:q!</c>.
262 Je zou jezelf nu weer op de prompt moeten bevinden.
263 </p>
264
265 <p>
266 In vi zijn de commando's die beginnen met ":" zogenaamde <c>ex-mode</c>
267 commando's. Dit is omdat vi een ingebouwde niet-visuele editor bevat, genaamd
268 <e>ex</e>. Deze kan gebruikt worden, net zoals sed, om regel-aanpassing
269 operaties uit te voeren. Zoals je dus al zag kan het tevens gebruikt worden om
270 vi af te sluiten. Indien je ooit <c>Q</c> slaat terwijl je in commando-mode
271 zit, dan zal je naar de ex-mode gaan. Indien dat ooit gebeurt zal je door een
272 ":"-prompt begroet worden. Door enter te slaan zal je een volledig scherm terug
273 gescrolled worden. Om naar de goede oude vi-mode over te gaan, type gewoon vi
274 en druk enter.
275 </p>
276
277 </body>
278 </section>
279 </chapter>
280 <chapter>
281 <title>De cheatsheet</title>
282 <section>
283 <title>De beginselen van de cheatsheet</title>
284 <body>
285 <p>
286 We hebben al een aardig aantal commando's bekeken, en dus is het tijd om ze te
287 noteren op onze cheatsheet. Je neemt best een A4'tje aangezien we veel
288 informatie zullen neerschrijven. Hier is er een afbeelding van de auteur zijn
289 cheatsheet waarop al bovenstaande commando's staan. Probeer dezelfde layout te
290 gebruiken zodat we alles op 1 papiertje kunnen plaatsen.
291 </p>
292
293 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vicheat-first.png" short="Eerste deel van de cheatsheet" caption="Cheatsheet"/>
294
295 </body>
296
297 </section>
298 <section>
299 <title>Vanalles van vi</title>
300
301 <body>
302 <p>
303 Laten we verder doen. In commando-mode kan je naar een specifieke regel
304 springen door <c>G</c> te typen. Om naar de allereerste regel te gaan, type
305 <c>1G</c>. Merk op dat de <c>G</c> een hoofdletter is.
306 </p>
307 <p>
308 Indien je naar de eerstvolgende string wil gaan die voldoet aan een bepaalde
309 reguliere expressie, type <c>/&lt;regexp&gt;</c> en druk op <c>enter</c>.
310 Vervang &lt;regexp&gt; met de reguliere expressie waarnaar je op zoek bent.
311 Indien je niet weet hoe je regexps moet ingeven moet je niet panikeren --
312 <c>/foo</c> zal zoeken naar de eerstvolgende "foo". Het enige waarvoor je
313 moet oppassen is het zoeken naar een van de volgende karakters: <c>^.$\</c>.
314 Deze moet je escapen (een backslash voor plaatsen). Bijvoorbeeld
315 <c>/foo\.gif</c> zal zoeken naar de eerste <c>foo.gif</c> vanaf de positie dat
316 je cursor nu staat.
317 </p>
318 <p>
319 Om de voorwaardse zoektocht te herhalen, druk op <c>n</c>. Om achterwaarts
320 te zoeken, type <c>N</c>. Zoals altijd is het belangrijk dat je deze zaken nu
321 test. Je kan tevens <c>//</c> typen om de laatste zoekopdracht te herhalen.
322 </p>
323
324 </body>
325 </section>
326 </chapter>
327 <chapter>
328 <title>Opslaan en Aanpassen</title>
329 <section>
330 <title>Opslaan en Opslaan Als...</title>
331 <body>
332 <p>
333 We hebben gezien hoe je het <c>ex</c> commando <c>:q</c> kan gebruiken om vi af
334 te sluiten. Indien je je aanpassingen wil opslaan, type <c>:w</c>. Indien je je
335 aanpassingen in een ander bestand wil opslaan, type <c>:w bestandsnaam</c> om
336 deze op te slaan als <e>bestandsnaam</e>. Indien je wil opslaan en afsluiten,
337 type <c>:x</c> of <c>:wq</c>.
338 </p>
339 <p>
340 In vim (en andere geavanceerde vi-editors, zoals elvis) kan je meerdere buffers
341 open staan hebben. Om een bestand in een nieuwe window te openen, type <c>:sp
342 bestandsnaam</c>. <e>bestandsnaam</e> zal klaar staan om aan te passen in een
343 split window. Om tussen deze windows te switchen type je <c>&lt;CTRL&gt;-w
344 &lt;CTRL&gt;-w</c> (dus 2 keer na elkaar control-w). De commando's <c>:q</c>,
345 <c>:q!</c> en <c>:x</c> werken enkel op de actieve window.
346 </p>
347 </body>
348 </section>
349
350 <section>
351 <title>Eenvoudige aanpassingen</title>
352 <body>
353 <p>
354 Nu is het tijd om enkele eenvoudige edit-commando's te leren. Ik noem ze simpel
355 omdat de commando's je in commando-mode houden. De meer complexe commando's
356 zullen je vanzelf in insert-mode steken -- een modus waardoor je rechtstreeks
357 het bestand kan aanpassen. Deze zullen we later behandelen.
358 </p>
359
360 <p>
361 Ga met je cursor over enkele karakters en druk <c>x</c> in. Je zal zien dat
362 <c>x</c> het karakter onder de cursor verwijdert. Ga nu naar het midden van een
363 paragraaf en druk <c>J</c>. Je zal zien dat <c>J</c> de volgende paragraaf aan
364 het eind van de huidige paragraaf plakt. Druk nu eens <c>r</c> terwijl je met
365 je cursor op een karakter staat, en type een nieuw karakter in. Je zal zien dat
366 het karakter vervangen wordt met het nieuwe karakter. Ga nu naar een bepaalde
367 regel en druk <c>dd</c>. Je zal zien dat deze de huidige regel verwijdert.
368 </p>
369
370 </body>
371 </section>
372 <section>
373 <title>Herhalen en Verwijderen</title>
374 <body>
375 <p>
376 Je kan eender welk commando herhaaldelijk uitvoeren door de <c>.</c> in te
377 drukken. Indien je experimenteert zal je merken dat <c>dd...</c> 4 regels zal
378 verwijderen, en <c>J......</c> zal 4 regels aan elkaar hangen. Uiteraard heeft
379 vi een snellere manier voor deze zaken :)
380 </p>
381 <p>
382 Om tekst te verwijderen kan je tevens het <c>d</c> commando gevolgd door een
383 navigatiecommando uitvoeren. Bijvoorbeeld <c>dw</c> zal alle tekst verwijderen
384 vanaf de huidige positie tot aan het begin van het bestand; <c>d)</c> zal alle
385 tekst verwijderen tot aan het eind van de volgende zin, en <c>d}</c> zal de
386 rest van de paragraaf verwijderen. Experimenteer et het <c>d</c> commando en de
387 andere edit-commando's totdat je ze allemaal onder de knie hebt.
388 </p>
389 </body>
390 </section>
391 <section>
392 <title>Ongedaan maken</title>
393 <body>
394 <p>
395 Nu dat we bezig zijn met verwijdercommando's is het een goed moment om te leren
396 hoe je aanpassingen ongedaan maakt. Door <c>u</c> te drukken kan je je laatste
397 commando ongedaan maken. Moderne versies van vi, zoals vim, laten je toe om
398 meerdere commando's ongedaan te maken door herhaaldelijk op <c>u</c> te
399 drukken. Probeer ze zeker uit.
400 </p>
401 </body>
402 </section>
403
404 <section>
405 <title>De cheatsheet updaten</title>
406 <body>
407 <p>
408 Het is tijd om de cheatsheet up te daten. Na het toevoegen van alle geziene
409 commando's zal je papier er als volgt kunnen uitzien:
410 </p>
411
412 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vicheat-edit.png" short="Cheat sheet" caption="Cheatsheet met editing-commando's"/>
413
414 </body>
415 </section>
416 </chapter>
417 <chapter>
418 <title>Insert mode</title>
419 <section>
420 <title>Insert mode</title>
421
422 <body>
423 <p>
424 Tot nu toe hebben we geleerd om met vi te navigeren, bestanden te manipuleren,
425 en basis editing commando's uit te voeren. Ik heb je echter nog niet uitgelegd
426 hoe je gewoon tekst in je bestand kan zetten! Dit is met opzet, aangezien vi's
427 insert mode ietswat ingewikkeld is in het begin. Maar eenmaal je gewend bent
428 met deze modus zal je zijn complexiteit (en flexibiliteit) zeker waarderen.
429 </p>
430 <p>
431 In vi insert modus kan je tekst aanpassen en invoegen zoals je bij de meeste
432 andere editors kan doen. Eenmaal je je aanpassingen gemaakt hebt kan je escape
433 drukken om terug te keren naar commandomodus. Je kan naar insert modus gaan
434 door <c>i</c> of <c>a</c> in te drukken. Indien je <c>i</c> drukt zal je tekst
435 voor het geselecteerde karakter komen, terwijl dat bij <c>a</c> erachter is.
436 Je kan dit eenvoudig onthouden door <e>insert</e> respectievelijk <e>append</e>
437 te denken. Vergeet niet om <c>&lt;Esc&gt;</c> te drukken om terug te keren naar
438 de commando modus.
439 </p>
440 </body>
441 </section>
442 <section>
443 <title>Voordelen van insert mode</title>
444 <body>
445 <p>
446 Probeer de <c>i</c> en <c>a</c> commando's uit. Type wat tekst en ga terug naar
447 de commando mode. Druk op <c>&lt;Enter&gt;</c> nadat je <c>a</c> of <c>i</c>
448 getypt hebt en let op wat er gebeurt. Probeer de pijltjes van je keyboard en de
449 <c>&lt;DEL&gt;</c> toets om te weten te komen hoe de insertmodus werkt. Door de
450 pijltjestoetsen en delete-toets te gebruiken kan je verschillende edit-stappen
451 uitvoeren zonder telkens de insertmode te verlaten.
452 </p>
453 </body>
454 </section>
455 <section>
456 <title>Insert opties</title>
457 <body>
458 <p>
459 Hier zijn er enkele andere interessante methoden om in insertmode te geraken.
460 Druk <c>A</c> om aan het <e>eind</e> van de regel te starten. <c>I</c> zal dan
461 aan het begin van de regel starten. Druk <c>o</c> om een nieuwe, blanco regel
462 te creeren net onder de huidige regel, en <c>O</c> om een blanco regel boven de
463 huidige regel te maken. Om de ganse regel met een nieuwe regel te vervangen,
464 druk <c>cc</c>. Om alles vanaf de huidige positie tot het eind van de regel te
465 vervangen, druk <c>c$</c>. Om alles vanaf de huidige positie tot het begin van
466 de regel te vervangen, druk <c>c0</c>.
467 </p>
468 <p>
469 Al bovenstaande commando's zullen je in insert-modus plaatsen. Druk op escape
470 om de insertmodus te verlaten.
471 </p>
472
473 </body>
474 </section>
475 <section>
476 <title>Tekst aanpassen</title>
477 <body>
478 <p>
479 We hebben het <c>c</c> (change) commando al een beetje gebruikt in de
480 commando's <c>cc, c0, c$</c>. <c>cc</c> is een speciaal commando, gelijkaardig
481 aan <c>dd</c>. De andere commando's zijn voorbeelden van het gebruiken van het
482 <c>c</c> commando met navigatiecommando's. Het is dus geheel gelijkaardig aan
483 het <c>d</c> commando, behalve dat het de gebruiker daarna in insertmodus
484 plaatst. Probeer enkele commando's te combineren en test ze uit op je bestand
485 (hint: <c>cW</c>, <c>ce</c>, <c>(</c>.)
486 </p>
487
488 </body>
489 </section>
490 </chapter>
491 <chapter>
492 <title>Combinatie Commandos</title>
493 <section>
494 <title>Combinatie Commandos</title>
495 <body>
496 <p>
497 Vi wordt pas <e>enorm</e> krachtig indien je begint met combinaties te
498 creeeren, zoals <c>d{</c> en <c>cw</c>. Daarbij kan je een nummer plaatsen,
499 zoals <c>3w</c>, waardoor vi 3 woorden naar rechts zal springen. Hier zijn nog
500 enkele combinatie-voorbeeldcommando's: <c>12b</c>, <c>4j</c>.
501 </p>
502 <p>
503 Behalve het gebruik van nummer-navigatie commando's laat vi tevens toe <c>d</c>
504 en <c>c</c> te combineren met nummers of navigatiecommando's. Dus <c>d3w</c>
505 zal de volgende 3 woorden verwijderen, <c>d2j</c> zal de huidige en de volgende
506 2 regels verwijderen enz. Test verschillende <c>c,d</c>-combinaties uit.
507 Eenmaal je deze onder de knie hebt zal je enorm snel met vi bestanden kunnen
508 manipuleren.
509 </p>
510
511 </body>
512 </section>
513 <section>
514 <title>De cheatsheet updaten</title>
515 <body>
516 <p>
517 Het is weer tijd om de cheatsheet up te daten. De mijne ziet er momenteel als
518 volgt uit:
519 </p>
520
521 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vicheat-compound.png" short="Cheat Sheet" caption="Cheatsheet met combinaties"/>
522
523 </body>
524 </section>
525 <section>
526 <title>Productivity features</title>
527
528 <body>
529 <p>
530 Tot nu toe hebben we gezien hoe je navigeert, opslaat en afsluit, hoe je
531 eenvoudige aanpassingen en verwijdercommando's ingeeft, en hoe je de insert
532 modus moet gebruiken. Met alle zaken op de cheatsheet moet je nu al gemakkelijk
533 bijna alle gewenste taken met vi kunnen afhandelen.
534 </p>
535 <p>
536 Vi heeft echter nog heel wat meer in zijn mars. In deze sectie zal ik je
537 uitleggen hoe je knipt, kopieert, plakt, zoekt en vervangt, en hoe je de
538 <e>autoindent</e> gebruikt. Deze maken het leven met vi heel wat leuker.
539 </p>
540
541 </body>
542 </section>
543 <section>
544 <title>Visuele modus</title>
545 <body>
546 <p>
547 De beste manier om te knippen, kopieren en plakken is met de visuele modus, een
548 speciale modus die toegevoegd is aan moderne versies van vi, zoals vim. Het is
549 een soort van selecteermodus. Eenmaal de tekst geselecteert is kan je ze
550 knippen, kopieren en plakken. Indien je gvim gebruikt kan je dat uiteraard door
551 gewoonweg met je muis te werken.
552 </p>
553 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vihighlight.png" short="Highlighted text" caption="VIM met geselecteerde tekst"/>
554
555 </body>
556 </section>
557 <section>
558 <title></title>
559 <body>
560
561 <p>
562 Daarbij kan je tevens in visuele mode gaan door <c>v</c> te drukken (dit is
563 trouwens de enige manier indien je met vim werkt). Door daarna met de cursor te
564 navigeren zal je delen van je tekst selecteren. Eenmaal geselecteert zijn we
565 klaar om te knippen of kopieren.
566 </p>
567
568 <p>
569 Indien je de tekst wil kopieren, druk <c>y</c> (<e>yank</e>). Indien je de
570 tekst knipt, druk <c>d</c>. Je zal teruggesmeten worden naar commandomodus. Ga
571 nu naar de positie waar je de tekst in wil voegen, en druk <c>P</c> om de tekst
572 na de cursor te plaatsen, of <c>p</c> om de tekst voor de cursor te plaatsen.
573 Voila, de knippen/kopieren/plakken is gedaan. Probeer verschillende operaties
574 uit alvorens je verder gaat.
575 </p>
576
577 </body>
578 </section>
579 <section>
580 <title>Tekst Vervangen</title>
581 <body>
582 <p>
583 Om bepaalde expressies van tekst te vervangen gebruiken we de <e>ex</e> modus.
584 Indien je de eerstvolgende expressie op de huidige lijn wil vervangen, type
585 <c>:s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/</c> en druk op enter. Hier is
586 &lt;regexp&gt; de expressie die je wil vervangen en &lt;vervangtekst&gt; de
587 tekst waarmee ze vervangen moet worden. Om alle expressies op de huidige lijn
588 te vervangen, gebruik <c>:s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/g</c> en druk
589 op enter. Om alle voorkomende expressies in je ganse tekst te vervangen,
590 gebruik <c>:%s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/g</c>. Indien je wil dat vi
591 bij elke vervanging vraagt of je wel wil vervangen, zet dan een extra <c>c</c>
592 achteraan: <c>:%s/&lt;regexp&gt;/&lt;vervangtekst&gt;/gc</c>.
593 </p>
594
595 </body>
596 </section>
597 <section>
598 <title>Inspringen</title>
599 <body>
600 <p>
601 vi ondersteunt automatisch inspringen, wat zeer handig is indien je broncode
602 aan het aanpassen bent. De meeste moderne implementaties van vi (zoals vim)
603 zullen vanzelf inspringen indien je broncodebestanden aan het aanpassen bent.
604 Indien deze ingeschakeld is kan je <c>&lt;CTRL&gt;-d</c> gebruiken om 1 niveau
605 in te springen, en <c>&lt;CTRL&gt;-t</c> om 1 niveau lager te gaan. Indien
606 autoindent niet vanzelf aanstaat kan je deze manueel activeren door <e>:set
607 autoindent</e> in te geven in <e>ex</e>-modus. Je kan tevens aan vi vertellen
608 dat je tab-afstand anders moet zijn door <c>:set tabstop</c> te gebruiken.
609 <c>:set tabstop=4</c> is zeer populair.
610 </p>
611
612 </body>
613 </section>
614 <section>
615 <title>Ons finale cheatsheet</title>
616 <body>
617 <p>
618 Voila, we zitten aan het eind van onze tutorial. Na het toevoegen van alle
619 geavanceerde commando's zou de cheatsheet er als volgt uit kunnen zien:
620 </p>
621 <figure link="http://www.ibiblio.org/web-gentoo/images/vicheat-final.png" short="Cheat Sheet" caption="Finale cheatsheet"/>
622
623
624 <p>
625 Hou dit papiertje in de buurt, en gebruik vi om je bestanden en e-mails te
626 creeren of aan te passen. Gebruik de cheatsheet wanneer je ze nodig hebt; na
627 een weekje of zo zal je bijna alle commando's doorhebben en zal je
628 productiviteit de lucht in schieten.
629 </p>
630
631 </body>
632 </section>
633 <section>
634 <title>Resources</title>
635 <body>
636 <p>
637 Hier zijn er enkele resources die je handig kan vinden indien je nog meer wil
638 te weten komen over vi:
639 </p>
640 <ul>
641 <li><uri link="http://www.thomer.com/thomer/vi/vi.html">The vi Lovers Home
642 Page</uri>, een excellente resource.</li>
643 <li><uri link="http://www.vim.org">The vim homepage</uri>
644 , de plaats voor alles wat vim aanbelangt</li>
645 <li>Indien je op zoek bent naar een goed boek, dan is <uri link="http://www.oreilly.com/catalog/vi6/">Learning the vi Editor, 6th Edition</uri> een excellente
646 keuze, ze omschrijft nl tevens de vi-klonen zoals vim en elvis.</li>
647 </ul>
648 </body>
649 </section>
650
651 <section>
652 <title>Over dit document</title>
653 <body>
654 <p>De originele versie van dit document was eerst gepubliceerd op IBM
655 DeveloperWorks, en is eigendom van Westtech Information Services. Dit document
656 is een aangepaste versie van het origineel, en bevat enkele verbeteringen
657 gemaakt door het Gentoo Linux documentatie team.</p>
658 </body>
659 </section>
660
661 </chapter>
662 </guide>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20