summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorArtur Maciąg <maciag.artur@gmail.com>2010-04-22 17:22:52 +0200
committerArtur Maciąg <maciag.artur@gmail.com>2010-04-22 17:22:52 +0200
commit2acc4a98d8bf3cd4ed0f67fdd76a71d1339ee334 (patch)
treef4590ea0b05b4ebf0d1859e00aaaed037b8398af
parentRevert "tlenlinux version bump" (diff)
downloadpiczu-2acc4a98d8bf3cd4ed0f67fdd76a71d1339ee334.tar.gz
piczu-2acc4a98d8bf3cd4ed0f67fdd76a71d1339ee334.tar.bz2
piczu-2acc4a98d8bf3cd4ed0f67fdd76a71d1339ee334.zip
tlenlinux version bump
-rw-r--r--licenses/tlen75
-rw-r--r--net-im/tlenlinux/Manifest3
-rw-r--r--net-im/tlenlinux/tlenlinux-7.0.1.63.ebuild90
3 files changed, 168 insertions, 0 deletions
diff --git a/licenses/tlen b/licenses/tlen
new file mode 100644
index 0000000..c1b9292
--- /dev/null
+++ b/licenses/tlen
@@ -0,0 +1,75 @@
+UMOWA LICENCYJNA
+
+Przedmiotem niniejszej Umowy licencyjnej (zwanej dalej Umową licencyjną)
+jest oprogramowanie komputerowe – Komunikator Tlen.pl oraz jego
+uaktualnienia i uzupełnienia a także załączona dokumentacja, zwane dalej
+łącznie Komunikatorem Tlen.pl (chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej
+wskazując odrębnie na Komunikator Tlen.pl i dokumentację).
+
+Licencjodawcą jest o2.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
+Jutrzenki 177. Prawa autorskie do Komunikatora Tlen.pl, w tym prawa do
+dokumentacji, przysługują o2.pl Sp. z o.o. i są chronione zarówno prawem
+polskim jak i umowami międzynarodowymi. Usuwanie albo ukrywanie noty
+copyright jest zabronione.
+
+Licencjobiorcą jest osoba fizyczna lub osoba prawna.
+
+Licencjobiorca instalując, kopiując, pobierając z jakiejkolwiek sieci
+komputerowej lub jakiegokolwiek innego źródła Komunikator Tlen.pl lub
+używając w jakikolwiek sposób Komunikator Tlen.pl, zgadza się
+przestrzegać postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej. Brak zgody
+Licencjobiorcy na postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej powoduje,
+iż Licencjobiorca nie ma prawa do pobierania, instalowania, kopiowania,
+używania w jakikolwiek sposób Komunikatora Tlen.pl, a tego typu
+zachowania są nielegalne, co oznacza, iż pociągają za sobą
+odpowiedzialność karną i cywilną.
+
+Komunikator Tlen.pl jest dostępny na zasadach freeware, co oznacza, iż
+używanie Komunikatora Tlen.pl w sposób zgodny z niniejszą Umową
+licencyjną jest całkowicie bezpłatne.
+
+Licencjobiorca ma prawo (wyłącznie w celach niekomercyjnych) do
+korzystania z Komunikatora Tlen.pl oraz załączonej dokumentacji,
+udzielania, w granicach Umowy licencyjnej, sublicencji do Komunikatora
+Tlen.pl oraz załączonej dokumentacji, kopiowania Komunikatora Tlen.pl
+oraz załączonej dokumentacji i rozpowszechniania Komunikatora Tlen.pl
+oraz załączonej dokumentacji. Powyższe nie wyklucza wykonywania praw z
+Umowy licencji przez inne aniżeli osoby fizyczne podmioty (także
+prowadzące działalność gospodarczą) oraz przez osoby fizyczne
+prowadzące działalność gospodarczą. Prawa przyznane w niniejszej Umowie
+licencji mogą być wykonywane wyłącznie w celach niekomercyjnych, co
+oznacza, iż Licencjobiorca nie jest uprawniony do przyjmowania
+jakichkolwiek świadczeń z tytułu wykonywania tych praw od jakichkolwiek
+innych podmiotów.
+
+Komunikator Tlen.pl może być kopiowany i rozpowszechniany tylko z
+załączoną dokumentacją, na warunkach w niej określonych, przy użyciu
+urządzeń zapewniających sporządzenie wiernych kopii.
+
+Niniejsza Umowa licencyjna nie daje prawa do jakiejkolwiek modyfikacji
+Komunikatora Tlen.pl.
+
+Komunikator Tlen.pl może być kopiowany lub rozpowszechniany wyłącznie
+w całości.
+
+Licencjobiorca nie otrzymuje od Licencjodawcy jakiejkolwiek gwarancji na
+niniejsze oprogramowanie. Rękojmia jest wyłączona. Wyłącza się
+jakąkolwiek odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu użycia w
+jakikolwiek sposób bądź niemożności użycia przez Licencjobiorcę
+Komunikatora Tlen.pl, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej
+Licencjodawcy. Licencjodawca w szczególności nie odpowiada za
+przydatność, skuteczność, niezawodność Komunikatora Tlen.pl.
+Licencjodawca nie odpowiada za utracone dane.
+
+Warunkiem korzystania z Komunikatora Tlen.pl jest posiadanie przez
+Licencjobiorcę bezpłatnego konta pocztowego pod domeną Tlen.pl.
+
+Komunikator Tlen.pl umożliwia przetwarzanie danych osobowych
+w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
+osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.). Licencjodawca nie
+ponosi odpowiedzialności za działania Licencjobiorcy mogące naruszać
+przepisy powołanej ustawy. Licencjobiorca ponosi wyłączną
+odpowiedzialność za swoje działania mogące naruszać przepisy powołanej
+ustawy.
+
+Copyright © 2001-2010 Grupa o2 Spółka z o.o., Warszawa, ul. Jutrzenki 177. \ No newline at end of file
diff --git a/net-im/tlenlinux/Manifest b/net-im/tlenlinux/Manifest
index d088bc7..ac189bc 100644
--- a/net-im/tlenlinux/Manifest
+++ b/net-im/tlenlinux/Manifest
@@ -2,11 +2,14 @@ DIST tlenlinux-7.0.1.31.bin 16463404 RMD160 7a65e0877a04bde899f55577a337984fb0a5
DIST tlenlinux-7.0.1.35.bin 16796207 RMD160 ccdeafa5bfd72677f55db33a3a1c3afe4d8e0faa SHA1 c60ed69927189cf3320f15b5f46a922fc25d6ec5 SHA256 fec84a29a9261e3d48f52d5f9eabe491523c55681a95525853745193d86371a4
DIST tlenlinux-7.0.1.41.bin 17081472 RMD160 e820664c713ae92fe4df26bae7134dcb7527bd65 SHA1 1a8fc5eedb8b1af34afb02ccffd542b899171fbb SHA256 f147059764b1d72da44a4bd753412f5363a55f24b79f11e42b2a9ddb0c15bc81
DIST tlenlinux-7.0.1.50.bin 17341374 RMD160 bd0470f77083712f59aeb95e416cc741a087bbb6 SHA1 be01345bbeaba2f82ae27f5c7d3668c2ad44b9b7 SHA256 5f61f39922c341bd27f70c884c734bd5b6445e7af8c2e76325ae1aeba47c3204
+DIST tlenlinux-7.0.1.63.bin 17350620 RMD160 00078c5ac5626f68be8daf165a97d763f100dd52 SHA1 87594e143754f12950706cd5757b64dd9246fcf4 SHA256 e054b1098a53bac56937dd9ea593fedce8987d6ac84525de0c707dacf95af667
DIST tlenlinux64-7.0.1.31.bin 17100274 RMD160 ff5c1f9bc0c169fb1e5619f087a32cacb40d5362 SHA1 f56b4677633f5970aeefe4de07a4db6919b0e604 SHA256 7f8f3c21735bdfd935a66c66d46e18223602f4433184b19a280cce586ec7a5b9
DIST tlenlinux64-7.0.1.35.bin 17439617 RMD160 cde9943123a33dee65998d545b1ebc7fbea7ce12 SHA1 b8fbb201401594d27cab833195bb69cb7360bd1b SHA256 a37c7b4c83e933a1a386b0eccddabc7810a2f4bc98411ee342a3d09136323857
DIST tlenlinux64-7.0.1.41.bin 17774146 RMD160 198e2eb7bc968ba353db9896f21f37803828d2df SHA1 59412fc9ee0c1eb09ddd9fc181aa24d1707d80e7 SHA256 c9b34e6b5d8cb07b6c091f97e51e59c86109a0731f4ae02b6dee07b6324ce44d
DIST tlenlinux64-7.0.1.50.bin 17333828 RMD160 d72368fb1904d9513f853b082b8c30dfb9eb7c48 SHA1 e9242470d7ee0fb5fb644cd20cb9ff505e4555c7 SHA256 7fa8d5d2b12bb8cfea248ba43d032560638ff25ce978a54521d76cb537fe4cdc
+DIST tlenlinux64-7.0.1.63.bin 17345853 RMD160 1d610b51268fffefbde73f095fa25dd9260a219c SHA1 b325fa23c14b00170faf999534418c9ac46b3391 SHA256 752902c57c362449047f7ed6b4bb768ab06ea6bf46f49d2db2227c08834baaf8
EBUILD tlenlinux-7.0.1.31.ebuild 1704 RMD160 ed4826035825927888cf57c3ecf15787bee95031 SHA1 85cd7e5fc81950ac0723f21278de3885f1a5c8a6 SHA256 a788fb9ecace8340ab2482059b9126a11ef775f9a695c0ba19bddfb4be2722f8
EBUILD tlenlinux-7.0.1.35.ebuild 1966 RMD160 6ba90ac7bed2affcbe97652783595d2b8c9805b8 SHA1 47693ba4b5b5289bab9270aaa1907c791b7151ed SHA256 220badd4d74cc3f606f7da36da312bced7dfa69cbebbf4bb2f765ed9a85c0e19
EBUILD tlenlinux-7.0.1.41.ebuild 1938 RMD160 3c39b138fe270059f772b2023ad3901fb80c684c SHA1 0dcfbcd5f9c3a6c75b20b1f348d9c36095c76ce0 SHA256 b12cafd9f90d790f53954a211d9d3576311fa0f7f9587a82b10fba0d9651df1a
EBUILD tlenlinux-7.0.1.50.ebuild 1999 RMD160 1070cdceb607b67ac785cf7a85352a3d652130c2 SHA1 edeb5b6d15ca3e494467d8dba24f29f0e5ca9039 SHA256 a5272408a0376d89ac65eb96a8377b002d36a8c26f18c056f989e4f2d9b905d0
+EBUILD tlenlinux-7.0.1.63.ebuild 2022 RMD160 747dc5b3776288687af934751627fc4424b98044 SHA1 0d413d6e815440b84b1fa0c3109316f8154238e1 SHA256 fd519c4b96c37b47ff25d0e8f662c8df50087a4aab52778c5f1692d90d498c02
diff --git a/net-im/tlenlinux/tlenlinux-7.0.1.63.ebuild b/net-im/tlenlinux/tlenlinux-7.0.1.63.ebuild
new file mode 100644
index 0000000..1420580
--- /dev/null
+++ b/net-im/tlenlinux/tlenlinux-7.0.1.63.ebuild
@@ -0,0 +1,90 @@
+# Copyright 1999-2008 Gentoo Foundation
+# Distributed under the terms of the GNU General Public License v2
+# $Header: $
+
+EAPI="2"
+
+inherit fdo-mime eutils
+
+DESCRIPTION="Tlen IM client"
+HOMEPAGE="http://tlen.pl"
+SRC_URI="
+ amd64? ( http://j.o2.pl/idi/${PN}64-${PV}.bin )
+ x86? ( http://j.o2.pl/idi/${P}.bin )"
+
+LICENSE="tlen"
+SLOT="0"
+KEYWORDS="~amd64 ~x86"
+IUSE="qt-static"
+PROPERTIES="interactive"
+RESTRICT="strip"
+
+RDEPEND="x11-misc/xdg-utils
+ !qt-static? ( x11-libs/qt-gui:4
+ x11-libs/qt-phonon:4 )"
+DEPEND="${RDEPEND}"
+
+S=${WORKDIR}
+
+TLEN_DIR="/opt/tlen"
+STATIC_FILES="designer/* imageformats/* phonon_backend/* qt_libs/*"
+SHARED_FILES="plugins/* tlen_libs/* tlen-bin updater"
+
+src_unpack() {
+ unpack_makeself
+}
+
+src_prepare() {
+ cd data
+ # Fix RPATH
+ if use qt-static; then
+ # Change RPATH
+ ./chrpath -r ${TLEN_DIR}/qt_libs:${TLEN_DIR}/tlen_libs ${SHARED_FILES} > /dev/null
+ ./chrpath -r ${TLEN_DIR}/qt_libs ${STATIC_FILES} > /dev/null
+ else
+ # Change RPATH
+ ./chrpath -r ${TLEN_DIR}/tlen_libs ${SHARED_FILES} > /dev/null
+ # Disable LD and QT unsets
+ sed -i "s:unset:# unset:" tlen
+ # Remove unneeded libs
+ rm -rf qt_libs imageformats phonon_backend
+ fi
+ # Desktop icon fix
+ sed -i "s:.jpg:.png:" ${S}/tlen.desktop
+}
+
+src_install() {
+ # Prepare directory
+ dodir ${TLEN_DIR}
+ # Copy data
+ cp -r data/* ${D}/${TLEN_DIR} || die "cp failed"
+ # Install desktop file
+ insinto /usr/share/applications/
+ doins tlen.desktop
+ # Install mime type
+ insinto /usr/share/mime/packages/
+ doins tlen.pl-extension.xml
+ # Install symlink
+ dodir /usr/bin
+ dosym ${TLEN_DIR}/tlen /usr/bin/tlen
+}
+
+pkg_preinst() {
+ check_license
+}
+
+pkg_postinst() {
+ fdo-mime_desktop_database_update
+ fdo-mime_mime_database_update
+ ### @todo deactivate auto-update by default
+ elog
+ elog "It is not recommended to use Updater plugin."
+ elog "You should deselect Updater in:"
+ elog "\"Tlen\" -> \"Preferences\" -> \"Plugins\"."
+ elog
+}
+
+pkg_postrm() {
+ fdo-mime_desktop_database_update
+ fdo-mime_mime_database_update
+}