summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'app-portage/porthole/files/porthole-pl.patch')
-rw-r--r--app-portage/porthole/files/porthole-pl.patch1078
1 files changed, 0 insertions, 1078 deletions
diff --git a/app-portage/porthole/files/porthole-pl.patch b/app-portage/porthole/files/porthole-pl.patch
deleted file mode 100644
index d0e5957..0000000
--- a/app-portage/porthole/files/porthole-pl.patch
+++ /dev/null
@@ -1,1078 +0,0 @@
---- porthole/i18n/pl.po.orig 2008-11-01 22:10:36.000000000 +0100
-+++ porthole/i18n/pl.po 2008-11-01 22:10:46.000000000 +0100
-@@ -19,7 +19,7 @@
-
- #: porthole/glade/about.glade.h:1
- msgid "A GTK+ frontend to Portage"
--msgstr "Graficzna nakładka w GTK+ na Portage"
-+msgstr "Graficzna nakładka w GTK+ na Portage"
-
- #: porthole/glade/about.glade.h:2
- msgid "About"
-@@ -54,7 +54,7 @@
- "Tells emerge to build binary packages for all ebuilds processed in addition to actually merging the packages. Useful for maintainers or if you administrate multiple Gentoo Linux systems (build once, emerge tbz2s everywhere). The package will be created in the ${PKGDIR}/All directory. An alternative for already-merged packages is to use quickpkg which creates a tbz2 from the live filesystem."
- msgstr ""
- " --buildpkg (-b)\n"
--"Każe emerge oprócz instalacji pakietów budować także spakowane pakiety binarne. Przydatne gdy masz kilka systemów z Gentoo (kompilujesz raz, instalujesz binarki szybko na wszystkich maszynach. Pakiety będą w ${PKGDIR}/All - zazwyczaj /usr/portage/packages/All"
-+"Każe emerge oprócz instalacji pakietów budować także spakowane pakiety binarne. Przydatne gdy masz kilka systemów z Gentoo (kompilujesz raz, instalujesz binarki szybko na wszystkich maszynach. Pakiety będą w ${PKGDIR}/All - zazwyczaj /usr/portage/packages/All"
-
- #: porthole/glade/advemerge.glade.h:4
- #, fuzzy
-@@ -93,7 +93,7 @@
- "same config multiple times. This flag will cause the file to always be merged."
- msgstr ""
- " --noconfmem\n"
--"Nakazuje portage wielokrotną instalację plików do folderów oznaczonych jako CONFIG_PROTECT. Normalnie jeżeli pliki są już tam obecne to nie zostaną ponownie zainstalowane."
-+"Nakazuje portage wielokrotną instalację plików do folderów oznaczonych jako CONFIG_PROTECT. Normalnie jeżeli pliki są już tam obecne to nie zostaną ponownie zainstalowane."
-
- #: porthole/glade/advemerge.glade.h:21
- #, fuzzy
-@@ -102,7 +102,7 @@
- "Emerge as normal, but do not add the packages to the world file for later updating."
- msgstr ""
- " --oneshot (-1)\n"
--"Instaluje pakiety normalnie, z tym że nie dodaje wpisu o pakiecie do profilu world przez co pakiet nie jest brany pod uwagę przy wyszukiwaniu aktualizacji"
-+"Instaluje pakiety normalnie, z tym że nie dodaje wpisu o pakiecie do profilu world przez co pakiet nie jest brany pod uwagę przy wyszukiwaniu aktualizacji"
-
- #: porthole/glade/advemerge.glade.h:23
- #, fuzzy
-@@ -125,7 +125,7 @@
- "Creates binary packages for all ebuilds processed without actually merging the packages. This comes with the caveat that all build-time dependencies must already be emerged on the system."
- msgstr ""
- "--buildpkgonly (-B)\n"
--"Tworzy pakiety binarne bez ich instalowania. Wszystkie zależności muszą być jednak zainstalowane wcześniej"
-+"Tworzy pakiety binarne bez ich instalowania. Wszystkie zależności muszą być jednak zainstalowane wcześniej"
-
- #: porthole/glade/advemerge.glade.h:29
- #, fuzzy
-@@ -141,7 +141,7 @@
- "Tells emerge to run the emerge command in --debug mode. In this mode the bash build environment will run with the -x option, causing it to output verbose debugging information to stdout. This also enables a plethora of other output mostly dependency resolution messages)."
- msgstr ""
- "--debug (-d)\n"
--"Każe emerge wykonywać operacje w trybie raportowania (debug mode). Przydatne przy wyszukiwaniu błędów składniowych poleceń basha"
-+"Każe emerge wykonywać operacje w trybie raportowania (debug mode). Przydatne przy wyszukiwaniu błędów składniowych poleceń basha"
-
- #: porthole/glade/advemerge.glade.h:33
- #, fuzzy
-@@ -150,7 +150,7 @@
- "This flag forces emerge to consider the entire dependency tree of packages, instead of checking only the immediate dependencies of the packages. As an example, this catches updates in libraries that are not directly listed in the dependencies of a package. Also see --with-bdeps for behavior with respect to build time dependencies that are not strictly required."
- msgstr ""
- "--deep (-D)\n"
--"W połączeniu z opcją aktualizacji flaga ta każe emerge sprawdzić emerge całe drzewo zależności pakietów a nie tylko bezpośrednie zależności. Przydatne przy wyszukiwaniu brakujących zależności nie zaznaczonych w samym instalowanym pakiecie."
-+"W połączeniu z opcją aktualizacji flaga ta każe emerge sprawdzić emerge całe drzewo zależności pakietów a nie tylko bezpośrednie zależności. Przydatne przy wyszukiwaniu brakujących zależności nie zaznaczonych w samym instalowanym pakiecie."
-
- #: porthole/glade/advemerge.glade.h:35
- #, fuzzy
-@@ -198,7 +198,7 @@
- "Merges specified packages without merging any dependencies. Note that the build may fail if the dependencies are not satisfied."
- msgstr ""
- "--nodeps (-O)\n"
--"Instaluje wybrane pakiety bez zależności. Instalacja może się nie udać jeżeli brakuje zależności wymaganych przy kompilacji"
-+"Instaluje wybrane pakiety bez zależności. Instalacja może się nie udać jeżeli brakuje zależności wymaganych przy kompilacji"
-
- #: porthole/glade/advemerge.glade.h:47
- #, fuzzy
-@@ -207,7 +207,7 @@
- "Skips the packages specified on the command-line that have already been installed. Without this option, any packages, ebuilds, or deps you specify on the command-line will cause Portage to remerge the package, even if it is already installed. Note that Portage will not remerge dependencies by default."
- msgstr ""
- "--noreplace (-n) \n"
--"Opuszcza instalację pakietów podanych w wierszu poleceń, które są już zainstalowane. Normalnie portage instaluje wszystkie pakiety podane w wierszu poleceń."
-+"Opuszcza instalację pakietów podanych w wierszu poleceń, które są już zainstalowane. Normalnie portage instaluje wszystkie pakiety podane w wierszu poleceń."
-
- #: porthole/glade/advemerge.glade.h:49
- #, fuzzy
-@@ -224,7 +224,7 @@
- "Only merge (or pretend to merge) the dependencies of the packages specified, not the packages themselves."
- msgstr ""
- "--onlydeps (-o)\n"
--"Instaluje (lub symuluje instalację) zależności wybranych pakietów"
-+"Instaluje (lub symuluje instalację) zależności wybranych pakietów"
-
- #: porthole/glade/advemerge.glade.h:54
- #, fuzzy
-@@ -242,13 +242,13 @@
- "B = blocked by an already installed package"
- msgstr ""
- "--pretend (-p)\n"
--"Symuluje instalację wskazanych pakietów.\n"
-+"Symuluje instalację wskazanych pakietów.\n"
- "\n"
- "N - ??\n"
- "S - ???\n"
- "U - aktualizacja\n"
- "D - ???\n"
--"R - zastąpienie\n"
-+"R - zastąpienie\n"
- "F - pobranie pliku zablokowane\n"
- "f - ???\n"
- "B - pakiet zablokowany przez inny"
-@@ -260,7 +260,7 @@
- "Results may vary, but the general outcome is a reduced or condensed output of portage displays."
- msgstr ""
- "--quiet (-q) \n"
--"Wyniki mogą się zmieniać, lecz ogólny wynik to skrócony wynik zwracanyprzez portage"
-+"Wyniki mogą się zmieniać, lecz ogólny wynik to skrócony wynik zwracanyprzez portage"
-
- #: porthole/glade/advemerge.glade.h:67
- #, fuzzy
-@@ -283,7 +283,7 @@
- "Tells emerge to use binary packages (from $PKGDIR) if they are available, thus possibly avoiding some time-consuming compiles. This option is useful for CD installs; you can export PKGDIR=/mnt/cdrom/packages and then use this option to have emerge \"pull\" binary packages from the CD in order to satisfy dependencies."
- msgstr ""
- "--usepkg (-k)\n"
--"Każe emerge stosować pakiety binarne jeżeli są dostępne, co oszczędza czas przeznaczony na kompilację"
-+"Każe emerge stosować pakiety binarne jeżeli są dostępne, co oszczędza czas przeznaczony na kompilację"
-
- #: porthole/glade/advemerge.glade.h:73
- #, fuzzy
-@@ -315,7 +315,7 @@
-
- #: porthole/glade/advemerge.glade.h:87
- msgid "<b>Command Preview</b>"
--msgstr "<b>Podgląd Polecenia</b>"
-+msgstr "<b>Podgląd Polecenia</b>"
-
- #: porthole/glade/advemerge.glade.h:88
- msgid "<b>Emerge Options</b>"
-@@ -323,23 +323,23 @@
-
- #: porthole/glade/advemerge.glade.h:89
- msgid "<b>Package Options</b>"
--msgstr "<b>Opcje Pakietów</b>"
-+msgstr "<b>Opcje Pakietów</b>"
-
- #: porthole/glade/advemerge.glade.h:90
- msgid "Add the selected keyword to your package.keywords file. Changes will affect THIS VERSION only."
--msgstr "Dodaj zaznaczony keyword do twojego pliku package.keywords. Zmiany będą dotyczyć tylko tej wersji."
-+msgstr "Dodaj zaznaczony keyword do twojego pliku package.keywords. Zmiany będą dotyczyć tylko tej wersji."
-
- #: porthole/glade/advemerge.glade.h:91
- msgid "Command Preview Window"
--msgstr "Okno Podglądu Polecenia"
-+msgstr "Okno Podglądu Polecenia"
-
- #: porthole/glade/advemerge.glade.h:92
- msgid "Commit Use Flag modifications to your make.conf file. Changes will affect ALL PACKAGES on your system."
--msgstr "Wprowadź zmiany flag USE do make.conf. Zmiany dotyczyć będą wszystkich pakietów."
-+msgstr "Wprowadź zmiany flag USE do make.conf. Zmiany dotyczyć będą wszystkich pakietów."
-
- #: porthole/glade/advemerge.glade.h:93
- msgid "Commit Use Flag modifications to your package.use file. Changes will affect THIS PACKAGE only."
--msgstr "Wprowadź zmiany flag USE do pliku package.use. Zmiany dotyczyć będą tylko tego pakiety"
-+msgstr "Wprowadź zmiany flag USE do pliku package.use. Zmiany dotyczyć będą tylko tego pakiety"
-
- #: porthole/glade/advemerge.glade.h:94
- msgid "Keyword to accept"
-@@ -502,7 +502,7 @@
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:3
- msgid "<b>Arch List</b> for display's &amp; options"
--msgstr "<b>Lista architektór</b> ??? for display's &amp; options"
-+msgstr "<b>Lista architektór</b> ??? for display's &amp; options"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:4
- msgid "<b>Emerge options</b>"
-@@ -510,11 +510,11 @@
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:5
- msgid "<b>Run Custom Command options</b>"
--msgstr "<b>Opcje niestandardowych poleceń</b>"
-+msgstr "<b>Opcje niestandardowych poleceń</b>"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:6
- msgid "<b>Web Browser Options</b>"
--msgstr "<b>Opcje przeglądarki</b>"
-+msgstr "<b>Opcje przeglądarki</b>"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:7
- msgid "Add New"
-@@ -530,15 +530,15 @@
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:10
- msgid "Available Versions"
--msgstr "Dostępne wersje"
-+msgstr "Dostępne wersje"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:11
- msgid "Background"
--msgstr "Tło"
-+msgstr "Tło"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:12
- msgid "Background Colour"
--msgstr "Kolor tła"
-+msgstr "Kolor tła"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:13
- msgid "Black"
-@@ -550,7 +550,7 @@
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:15
- msgid "Browser : "
--msgstr "Przeglądarka"
-+msgstr "Przeglądarka"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:16
- msgid "Category View"
-@@ -562,7 +562,7 @@
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:18
- msgid "Check off all items you would like displayed"
--msgstr "Odznacz opcje, które mają być wyświetlane"
-+msgstr "Odznacz opcje, które mają być wyświetlane"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:19
- msgid "Command"
-@@ -574,11 +574,11 @@
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:21
- msgid "Cyan"
--msgstr "Brązowy"
-+msgstr "Brązowy"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:22
- msgid "Default"
--msgstr "Domyślny"
-+msgstr "Domyślny"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:23
- msgid "Delete"
-@@ -595,7 +595,7 @@
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:26
- msgid "Downgradable Colour"
--msgstr "Kolor obniżonych wersji"
-+msgstr "Kolor obniżonych wersji"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:27
- #: porthole/views/package.py:120
-@@ -619,19 +619,19 @@
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:31
- msgid "Enable arch-list"
--msgstr "Włącz listę architektór"
-+msgstr "Włącz listę architektór"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:32
- msgid "Enable make.conf modification"
--msgstr "Włącz modyfikacje make.conf"
-+msgstr "Włącz modyfikacje make.conf"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:33
- msgid "Enter the command for a GUI su client eg. 'gksu' or 'gnomesu'"
--msgstr "Podaj komendę GUI dla su (np. 'gksu', 'kdesu', 'gnomesu')"
-+msgstr "Podaj komendę GUI dla su (np. 'gksu', 'kdesu', 'gnomesu')"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:34
- msgid "Error"
--msgstr "Błąd"
-+msgstr "Błąd"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:35
- msgid "Filters"
-@@ -647,11 +647,11 @@
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:38
- msgid "Foreground"
--msgstr "Tło paneli"
-+msgstr "Tło paneli"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:39
- msgid "GUI su client :"
--msgstr "Nakładka GUI na su"
-+msgstr "Nakładka GUI na su"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:40
- msgid "Global"
-@@ -678,7 +678,7 @@
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:45
- msgid "Installed list"
--msgstr "Lista zainstalowanych pakietów"
-+msgstr "Lista zainstalowanych pakietów"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:46
- #: porthole/views/depends.py:94
-@@ -695,7 +695,7 @@
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:50
- msgid "Long Descriptions"
--msgstr "Długi opis"
-+msgstr "Długi opis"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:51
- msgid "Magenta"
-@@ -703,19 +703,19 @@
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:52
- msgid "Main Window"
--msgstr "Główne okno"
-+msgstr "Główne okno"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:53
- msgid "More Colours"
--msgstr "Więcej kolorów"
-+msgstr "Więcej kolorów"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:54
- msgid "Move"
--msgstr "Przenieś"
-+msgstr "Przenieś"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:55
- msgid "Move the selected filter expression to a different filter group"
--msgstr "Przenieś filtr do innej grupy"
-+msgstr "Przenieś filtr do innej grupy"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:56
- msgid "Normal"
-@@ -731,15 +731,15 @@
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:59
- msgid "Package View"
--msgstr "Lista pakietów"
-+msgstr "Lista pakietów"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:60
- msgid ""
- "Please enter the persistent history commands\n"
- "you wish to be pre-typed"
- msgstr ""
--"Wprowadź polecenia,\n"
--"które mają być trzymane w pamięci"
-+"Wprowadź polecenia,\n"
-+"które mają być trzymane w pamięci"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:62
- msgid "Please select the Font colours desired"
-@@ -761,11 +761,11 @@
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:66
- msgid "Reset the filters to the defaults"
--msgstr "Domyślne ustawienia filtrów"
-+msgstr "Domyślne ustawienia filtrów"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:67
- msgid "Sample Window"
--msgstr "Okno przykładowe"
-+msgstr "Okno przykładowe"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:68
- msgid "Save the filters to disk"
-@@ -777,7 +777,7 @@
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:70
- msgid "Sync method "
--msgstr "Typ synchronizacji drzewa pakietów"
-+msgstr "Typ synchronizacji drzewa pakietów"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:71
- msgid "Tag"
-@@ -793,11 +793,11 @@
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:74
- msgid "These colours are used by Porthole for highlighting"
--msgstr "Te kolory stosowane są przez Porthole do podświetlania"
-+msgstr "Te kolory stosowane są przez Porthole do podświetlania"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:75
- msgid "These colours are used by emerge for coloured output"
--msgstr "Te kolory stosowane są przez emerge do kolorowania tekstu"
-+msgstr "Te kolory stosowane są przez emerge do kolorowania tekstu"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:76
- msgid "USE Flags"
-@@ -809,23 +809,23 @@
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:78
- msgid "Use Custom Browser"
--msgstr "Użyj innej przeglądarki"
-+msgstr "Użyj innej przeglądarki"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:79
- msgid "Use Default"
--msgstr "Użyj domyślnej"
-+msgstr "Użyj domyślnej"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:80
- msgid "Use Flag set +"
--msgstr "Flaga włączona (+)"
-+msgstr "Flaga włączona (+)"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:81
- msgid "Use Flag set -"
--msgstr "Flaga wyłączona (-)"
-+msgstr "Flaga wyłączona (-)"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:82
- msgid "WARNING! Make sure you back up your make.conf file (usually /etc/make.conf) before enabling this option!"
--msgstr "UWAGA: zrób kopię zapasową /etc/make.conf zanim włączysz tę opcję"
-+msgstr "UWAGA: zrób kopię zapasową /etc/make.conf zanim włączysz tę opcję"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:83
- msgid "Warning"
-@@ -833,11 +833,11 @@
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:84
- msgid "White"
--msgstr "Biały"
-+msgstr "Biały"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:85
- msgid "Yellow"
--msgstr "Å»ółty"
-+msgstr "Å»ółty"
-
- #: porthole/glade/config.glade.h:86
- msgid "checkbutton10"
-@@ -969,7 +969,7 @@
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:7
- msgid "C_lear"
--msgstr "Wyczyść"
-+msgstr "Wyczyść"
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:8
- msgid "Cautions "
-@@ -983,7 +983,7 @@
- #: porthole/views/depends.py:56
- #: porthole/views/depends.py:152
- msgid "Dependencies"
--msgstr "Zależności"
-+msgstr "Zależności"
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:11
- msgid "E_merge"
-@@ -1007,7 +1007,7 @@
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:16
- msgid "In order to access all the features of Porthole, please run it with root privileges."
--msgstr "By mieć dostęp do wszystkich opcji uruchom program z prawami roota "
-+msgstr "By mieć dostęp do wszystkich opcji uruchom program z prawami roota "
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:17
- msgid "Information "
-@@ -1023,7 +1023,7 @@
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:20
- msgid "Main process text"
--msgstr "Główny proces"
-+msgstr "Główny proces"
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:21
- msgid "Move Bottom"
-@@ -1032,25 +1032,25 @@
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:22
- #, fuzzy
- msgid "Move Top"
--msgstr "W górę"
-+msgstr "W górę"
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:23
- msgid "Move _Down"
--msgstr "W dół"
-+msgstr "W dół"
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:24
- msgid "Move _Up"
--msgstr "W górę"
-+msgstr "W górę"
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:25
- #, fuzzy
- msgid "Moves the selected process to start next"
--msgstr "Przenieś filtr do innej grupy"
-+msgstr "Przenieś filtr do innej grupy"
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:26
- #, fuzzy
- msgid "Moves the selected process to the end of the queue"
--msgstr "Przenieś filtr do innej grupy"
-+msgstr "Przenieś filtr do innej grupy"
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:27
- msgid "Not Root"
-@@ -1070,7 +1070,7 @@
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:31
- msgid "Open Emerge _Log"
--msgstr "Otwórz logi emerge"
-+msgstr "Otwórz logi emerge"
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:32
- msgid "Pause"
-@@ -1113,7 +1113,7 @@
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:41
- msgid "Quit"
--msgstr "Wyjdź"
-+msgstr "Wyjdź"
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:42
- msgid "RUN :"
-@@ -1121,7 +1121,7 @@
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:43
- msgid "R_eload Database"
--msgstr "Przeładuj bazę"
-+msgstr "Przeładuj bazę"
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:44
- msgid "Re-Initialize _Portage"
-@@ -1129,12 +1129,12 @@
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:45
- msgid "Refresh the Current View"
--msgstr "Odświerz listę"
-+msgstr "Odświerz listę"
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:46
- #, fuzzy
- msgid "Resume"
--msgstr "Wznów"
-+msgstr "Wznów"
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:47
- msgid "Resume the queue processes remaining"
-@@ -1143,7 +1143,7 @@
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:48
- #, fuzzy
- msgid "Run commands in the queue"
--msgstr "wpis wiersza poleceń"
-+msgstr "wpis wiersza poleceń"
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:49
- msgid "S_ync"
-@@ -1167,7 +1167,7 @@
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:54
- msgid "Skip _Queue Entry"
--msgstr "Opuść zakolejkowane wpisy"
-+msgstr "Opuść zakolejkowane wpisy"
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:55
- #: porthole/terminal/constants.py:48
-@@ -1220,7 +1220,7 @@
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:67
- msgid "_Contents"
--msgstr "Treść"
-+msgstr "Treść"
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:68
- msgid "_Copy"
-@@ -1244,7 +1244,7 @@
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:73
- msgid "_Open Log"
--msgstr "Otwórz log"
-+msgstr "Otwórz log"
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:74
- msgid "_Pretend"
-@@ -1260,11 +1260,11 @@
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:77
- msgid "_Remove"
--msgstr "Usuń"
-+msgstr "Usuń"
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:78
- msgid "_Resume"
--msgstr "Wznów"
-+msgstr "Wznów"
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:79
- msgid "_Run Custom Command"
-@@ -1276,7 +1276,7 @@
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:81
- msgid "_Skip First Package"
--msgstr "Opóśc pierwszy pakiet"
-+msgstr "Opóśc pierwszy pakiet"
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:82
- msgid "_Upgrade"
-@@ -1292,7 +1292,7 @@
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:85
- msgid "_Verbose"
--msgstr "Szczegóły"
-+msgstr "Szczegóły"
-
- #: porthole/glade/porthole.glade.h:86
- msgid "_View:"
-@@ -1310,7 +1310,7 @@
- "Please report this to bugs.gentoo.org and porthole's bugtracker"
- msgstr ""
- "Ten %s ma nieznany dla porthole system kodowanie\n"
--" Zgłoś błąd na bugs.gentoo.org i na bugtracku porthole"
-+" Zgłoś błąd na bugs.gentoo.org i na bugtracku porthole"
-
- #: porthole/loaders/loaders.py:137
- #, python-format
-@@ -1321,7 +1321,7 @@
- #: porthole/loaders/loaders.py:143
- #, python-format
- msgid "%s Not Available"
--msgstr "%s Niedostępny"
-+msgstr "%s Niedostępny"
-
- #: porthole/loaders/loaders.py:162
- #: porthole/packagebook/summary.py:536
-@@ -1333,8 +1333,8 @@
- "No data currently available.\n"
- "The package may not be installed"
- msgstr ""
--"Brak dostępnych danych\n"
--" Pakiet może być nie zainstalowany"
-+"Brak dostępnych danych\n"
-+" Pakiet może być nie zainstalowany"
-
- #: porthole/loaders/loaders.py:169
- #, python-format
-@@ -1357,7 +1357,7 @@
- #: porthole/advancedemerge/advemerge.py:134
- #: porthole/advancedemerge/advemerge.py:379
- msgid " {unavailable}"
--msgstr " {niedostępny}"
-+msgstr " {niedostępny}"
-
- #: porthole/advancedemerge/advemerge.py:136
- #: porthole/advancedemerge/advemerge.py:381
-@@ -1372,7 +1372,7 @@
- #: porthole/advancedemerge/advemerge.py:141
- #: porthole/advancedemerge/advemerge.py:386
- msgid " (recommended) (downgrade)"
--msgstr " (zalecane) (obniżenie wersji)"
-+msgstr " (zalecane) (obniżenie wersji)"
-
- #: porthole/advancedemerge/advemerge.py:143
- #: porthole/advancedemerge/advemerge.py:388
-@@ -1403,17 +1403,17 @@
- "The package you selected is already in the emerge queue,\n"
- "but it has been killed. Would you like to resume the emerge?"
- msgstr ""
--"Pakiet, który wybrałeś jest już w kolejce do instalacji\n"
--", lecz został usunięty. Wstrzymać instalację?"
-+"Pakiet, który wybrałeś jest już w kolejce do instalacji\n"
-+", lecz został usunięty. Wstrzymać instalację?"
-
- #: porthole/terminal/term_queue.py:190
- msgid "The package you selected is already in the emerge queue!"
--msgstr "Zaznaczony pakiet jest już w kolejce do instalacji"
-+msgstr "Zaznaczony pakiet jest już w kolejce do instalacji"
-
- #: porthole/terminal/term_queue.py:191
- #: porthole/terminal/term_queue.py:192
- msgid "Error Adding Package To Queue!"
--msgstr "Błąd przy dodawaniu pakietu do kolejki"
-+msgstr "Błąd przy dodawaniu pakietu do kolejki"
-
- #: porthole/terminal/term_queue.py:193
- msgid "OK"
-@@ -1421,16 +1421,16 @@
-
- #: porthole/terminal/terminal.py:427
- msgid "***Log Process Killed!"
--msgstr "***Zabity proces Logów!"
-+msgstr "***Zabity proces Logów!"
-
- #: porthole/terminal/terminal.py:495
- msgid "Confirm: Kill the Running Process"
--msgstr "Potwierdź: Zabij aktywny proces"
-+msgstr "Potwierdź: Zabij aktywny proces"
-
- #: porthole/terminal/terminal.py:766
- #, python-format
- msgid "*** Log loading complete : %s"
--msgstr "*** Ładowanie Logów zakończone: %s"
-+msgstr "*** Ładowanie Logów zakończone: %s"
-
- #: porthole/terminal/terminal.py:790
- msgid "_Cancel"
-@@ -1442,7 +1442,7 @@
- "'sudo -p Password: ' requires your user password to perform the command:\n"
- "'%s'"
- msgstr ""
--"'Sudo' wymaga twojego hasła by wykonać operację:\n"
-+"'Sudo' wymaga twojego hasła by wykonać operację:\n"
- " '%s'"
-
- #: porthole/terminal/terminal.py:801
-@@ -1451,17 +1451,17 @@
- "'su' requires the root password to perform the command:\n"
- "'%s'"
- msgstr ""
--"'su' wymaga hasła roota by wykonać polecenie:\n"
-+"'su' wymaga hasła roota by wykonać polecenie:\n"
- "'%s'"
-
- #: porthole/terminal/terminal.py:807
- msgid "Password: "
--msgstr "Hasło: "
-+msgstr "Hasło: "
-
- #: porthole/terminal/terminal.py:881
- #, python-format
- msgid "*** Total warnings count for merge = %d \n"
--msgstr "*** Suma ostrzeżeń dla instalacji = %d \n"
-+msgstr "*** Suma ostrzeżeń dla instalacji = %d \n"
-
- #: porthole/terminal/terminal.py:887
- #, python-format
-@@ -1470,55 +1470,55 @@
-
- #: porthole/terminal/terminal.py:1011
- msgid "*** Unfortunately, you don't have enough logged information about the listed packages to calculate estimated build times accurately.\n"
--msgstr "*** Niestety nie masz dość informacji w logach by wyliczyć bardziej dokładny czas kompilacji.\n"
-+msgstr "*** Niestety nie masz dość informacji w logach by wyliczyć bardziej dokładny czas kompilacji.\n"
-
- #: porthole/terminal/terminal.py:1017
- #, python-format
- msgid "*** Based on the build history of these packages on your system, I can estimate that emerging them usually takes, on average, %(days)d days, %(hours)d hrs, %(minutes)d mins, and %(seconds)d secs.\n"
--msgstr "*** Korzystając z logów mogę określić średni czas kompilacji danego pakietu - %(days)d dni, %(hours)d godzin, %(minutes)d minut i %(seconds)d sekund.\n"
-+msgstr "*** Korzystając z logów mogę określić średni czas kompilacji danego pakietu - %(days)d dni, %(hours)d godzin, %(minutes)d minut i %(seconds)d sekund.\n"
-
- #: porthole/terminal/terminal.py:1026
- msgid "*** Note: If you have a lot of programs running on your system while porthole is emerging packages, or if you have changed your hardware since the last time you built some of these packages, this estimate may be inaccurate.\n"
--msgstr "*** Notka: Duże obciążenie systemu przez inne aplikacje może wydłużyć czas kompilacji.\n"
-+msgstr "*** Notka: Duże obciążenie systemu przez inne aplikacje może wydłużyć czas kompilacji.\n"
-
- #: porthole/terminal/terminal.py:1048
- msgid "*** Unknown File Loading error"
--msgstr "*** Nieznany błąd Ładowania Plików"
-+msgstr "*** Nieznany błąd Ładowania Plików"
-
- #: porthole/terminal/terminal.py:1052
- msgid "*** File Loading... Processing..."
--msgstr "*** Ładowanie Plików... "
-+msgstr "*** Ładowanie Plików... "
-
- #: porthole/terminal/terminal.py:1061
- #: porthole/terminal/terminal.py:1065
- msgid ": Open log File"
--msgstr ": Otwórz plik logów"
-+msgstr ": Otwórz plik logów"
-
- #: porthole/terminal/terminal.py:1106
- #: porthole/dialogs/fileselector.py:77
- #, python-format
- msgid "Ovewrite existing file '%s'?"
--msgstr "Nadpisz istniejący plik '%s'?"
-+msgstr "Nadpisz istniejący plik '%s'?"
-
- #: porthole/terminal/terminal.py:1170
- #, python-format
- msgid "*** Loading File : %s"
--msgstr "*** Ładuję Plik : %s"
-+msgstr "*** Ładuję Plik : %s"
-
- #: porthole/terminal/terminal.py:1175
- #, python-format
- msgid "Cannot open file '%(filename)s': %(errmsg)s"
--msgstr "Nie mogę otworzyć pliku '%(filename)s': %(errmsg)s"
-+msgstr "Nie mogę otworzyć pliku '%(filename)s': %(errmsg)s"
-
- #: porthole/terminal/terminal.py:1201
- #, python-format
- msgid "Cannot back up '%(filename)s' to '%(bak_filename)s': %(errmsg)s"
--msgstr "Nie mogę skopiować '%(filename)s' jako '%(bak_filename)s': %(errmsg)s"
-+msgstr "Nie mogę skopiować '%(filename)s' jako '%(bak_filename)s': %(errmsg)s"
-
- #: porthole/terminal/terminal.py:1210
- #, python-format
- msgid "*** saving file: %s"
--msgstr "*** zapisuję plik: %s"
-+msgstr "*** zapisuję plik: %s"
-
- #: porthole/terminal/terminal.py:1244
- #, python-format
-@@ -1526,7 +1526,7 @@
- "Can't restore backup file '%(filename)s' to '%(bak_filename)s': %(errmsg)s\n"
- "Backup left as '%(bak_filename)s'"
- msgstr ""
--"Nie mogę przywrócić pliku z kopii '%(filename)s' jako '%(bak_filename)s': %(errmsg)s\n"
-+"Nie mogę przywrócić pliku z kopii '%(filename)s' jako '%(bak_filename)s': %(errmsg)s\n"
- "Plik kopii zostawiony jako '%(bak_filename)s'"
-
- #: porthole/terminal/terminal.py:1251
-@@ -1537,7 +1537,7 @@
- #: porthole/terminal/terminal.py:1261
- #, python-format
- msgid "Save log to '%s'?"
--msgstr "Zapisać logi do pliku '%s'?"
-+msgstr "Zapisać logi do pliku '%s'?"
-
- #: porthole/terminal/constants.py:46
- msgid "*** process killed ***\n"
-@@ -1545,11 +1545,11 @@
-
- #: porthole/terminal/constants.py:47
- msgid "*** process completed ***\n"
--msgstr "*** proces zakończony ***\n"
-+msgstr "*** proces zakończony ***\n"
-
- #: porthole/terminal/constants.py:48
- msgid "Warnings"
--msgstr "Ostrzeżenia"
-+msgstr "Ostrzeżenia"
-
- #: porthole/terminal/constants.py:48
- msgid "Cautions"
-@@ -1557,7 +1557,7 @@
-
- #: porthole/terminal/constants.py:48
- msgid "Emerge queue"
--msgstr "Kolejka pakietów do instalacji"
-+msgstr "Kolejka pakietów do instalacji"
-
- #: porthole/dialogs/simple.py:58
- msgid "_Yes"
-@@ -1569,7 +1569,7 @@
-
- #: porthole/dialogs/simple.py:71
- msgid "Loading"
--msgstr "Ładuję"
-+msgstr "Ładuję"
-
- #: porthole/dialogs/about.py:54
- #, python-format
-@@ -1579,7 +1579,7 @@
- #: porthole/dialogs/command.py:89
- #: porthole/dialogs/command.py:98
- msgid "command line entry"
--msgstr "wpis wiersza poleceń"
-+msgstr "wpis wiersza poleceń"
-
- #: porthole/views/package.py:70
- #: porthole/views/depends.py:116
-@@ -1645,11 +1645,11 @@
- #: porthole/views/depends.py:357
- #, fuzzy
- msgid "Porthole Dependency Viewer"
--msgstr "Przeglądarka Logów"
-+msgstr "Przeglądarka Logów"
-
- #: porthole/utils/utils.py:194
- msgid "Error reading emerge log file. Check file permissions, or check for corrupt log file."
--msgstr "Błąd odczytu logów emerge. Sprawdź uprawnienia oraz poprawność danych zawartych w pliku logów"
-+msgstr "Błąd odczytu logów emerge. Sprawdź uprawnienia oraz poprawność danych zawartych w pliku logów"
-
- #: porthole/config/preferences.py:286
- #: porthole/config/preferences.py:320
-@@ -1666,7 +1666,7 @@
-
- #: porthole/packagebook/summary.py:81
- msgid "Pretend Emerge this ebuild"
--msgstr "Symuluj instalację tego ebuilda"
-+msgstr "Symuluj instalację tego ebuilda"
-
- #: porthole/packagebook/summary.py:83
- msgid "Sudo Emerge this ebuild"
-@@ -1693,15 +1693,15 @@
- #: porthole/packagebook/summary.py:93
- #, python-format
- msgid "Remove %s from package.keywords"
--msgstr "Usuń %s z package.keywords"
-+msgstr "Usuń %s z package.keywords"
-
- #: porthole/packagebook/summary.py:95
- msgid "Remove ebuild keyword from package.keywords"
--msgstr "Usuń z package.keywords"
-+msgstr "Usuń z package.keywords"
-
- #: porthole/packagebook/summary.py:97
- msgid "Unmask this ebuild"
--msgstr "Usuń maskowanie tego ebuilda"
-+msgstr "Usuń maskowanie tego ebuilda"
-
- #: porthole/packagebook/summary.py:99
- msgid "Remask this ebuild"
-@@ -1764,7 +1764,7 @@
- #: porthole/packagebook/summary.py:511
- #, fuzzy
- msgid "Long Description: "
--msgstr "Długi opis"
-+msgstr "Długi opis"
-
- #: porthole/packagebook/summary.py:532
- msgid "Installed versions:\n"
-@@ -1773,11 +1773,11 @@
- #: porthole/packagebook/summary.py:541
- #, python-format
- msgid "Available versions for %s:\n"
--msgstr "Dostępne wersje dla %s:\n"
-+msgstr "Dostępne wersje dla %s:\n"
-
- #: porthole/packagebook/summary.py:545
- msgid "Properties for version: "
--msgstr "Właściwości dla wersji: "
-+msgstr "Właściwości dla wersji: "
-
- #: porthole/packagebook/notebook.py:145
- msgid "Viewing Dependecy of: "
-@@ -1785,25 +1785,25 @@
-
- #: porthole/packagebook/depends.py:157
- msgid "Using "
--msgstr "Używa"
-+msgstr "Używa"
-
- #: porthole/packagebook/depends.py:160
- msgid "Not Using "
--msgstr "Nie używa"
-+msgstr "Nie używa"
-
- #: porthole/packagebook/depends.py:200
- #, python-format
- msgid "Using %s"
--msgstr "Używa %s"
-+msgstr "Używa %s"
-
- #: porthole/packagebook/depends.py:205
- #, python-format
- msgid "Not Using %s"
--msgstr "Nie używa %s"
-+msgstr "Nie używa %s"
-
- #: porthole/packagebook/depends.py:217
- msgid "Any of:"
--msgstr "Każdy z:"
-+msgstr "Każdy z:"
-
- #: porthole/packagebook/depends.py:221
- msgid "All of:"
-@@ -1816,7 +1816,7 @@
- "Could not find portage module.\n"
- "Are you sure this is a Gentoo system?"
- msgstr ""
--"Nie mogę znaleść Portage\n"
-+"Nie mogę znaleść Portage\n"
- " Czy to Gentoo?"
-
- #: porthole/backends/portagelib.py:548
-@@ -1867,7 +1867,7 @@
- " Synchronise Package Database \n"
- " The last sync was done:\n"
- msgstr ""
--"Aktualizacja Drzewa Pakietów\n"
-+"Aktualizacja Drzewa Pakietów\n"
- " Ostatnia aktualizacja:\n"
-
- #: porthole/mainwindow.py:236
-@@ -1902,15 +1902,15 @@
-
- #: porthole/mainwindow.py:267
- msgid "Loading database"
--msgstr "Ładuję bazę danych"
-+msgstr "Ładuję bazę danych"
-
- #: porthole/mainwindow.py:268
- msgid "Initializing database. Please wait..."
--msgstr "Uruchamiam bazę danych. Proszę czekać"
-+msgstr "Uruchamiam bazę danych. Proszę czekać"
-
- #: porthole/mainwindow.py:365
- msgid "Reloading database"
--msgstr "Przeładowuję bazę danych"
-+msgstr "Przeładowuję bazę danych"
-
- #: porthole/mainwindow.py:494
- msgid "No root privileges"
-@@ -1921,7 +1921,7 @@
- "In order to access all the features of Porthole,\n"
- "please run it with root privileges."
- msgstr ""
--"By mieć dostęp do wszystkich opcji Porthole\n"
-+"By mieć dostęp do wszystkich opcji Porthole\n"
- "uruchom program z prawami roota."
-
- #: porthole/mainwindow.py:499
-@@ -1931,37 +1931,37 @@
- #: porthole/mainwindow.py:521
- #, python-format
- msgid "%(base)s: %(count)i packages read"
--msgstr "%(base)s: %(count)i pakietów odczytanych"
-+msgstr "%(base)s: %(count)i pakietów odczytanych"
-
- #: porthole/mainwindow.py:540
- #, python-format
- msgid "%(base)s: Populating tree"
--msgstr "%(base)s: Generuję drzewo"
-+msgstr "%(base)s: Generuję drzewo"
-
- #: porthole/mainwindow.py:885
- msgid "Upgrade requested"
--msgstr "Rządanie aktualizacji"
-+msgstr "Rządanie aktualizacji"
-
- #: porthole/mainwindow.py:887
- msgid "Do you want to upgrade all packages in your world file?"
--msgstr "Czy zaktualizować wszystkie pakiety w pliku world"
-+msgstr "Czy zaktualizować wszystkie pakiety w pliku world"
-
- #: porthole/mainwindow.py:897
- msgid "Upgradable dependencies:"
--msgstr "Zależności do aktualizacji"
-+msgstr "Zależności do aktualizacji"
-
- #: porthole/mainwindow.py:926
- msgid "Please Wait!"
--msgstr "Proszę Czekać!"
-+msgstr "Proszę Czekać!"
-
- #: porthole/mainwindow.py:928
- msgid "Loading package descriptions..."
--msgstr "Ładuję opisy pakietów"
-+msgstr "Ładuję opisy pakietów"
-
- #: porthole/mainwindow.py:970
- #, python-format
- msgid "Searching descriptions for %s"
--msgstr "Przeszukuję opisy w poszukiwaniu %s"
-+msgstr "Przeszukuję opisy w poszukiwaniu %s"
-
- #: porthole/mainwindow.py:972
- #, python-format
-@@ -1980,21 +1980,21 @@
-
- #: porthole/mainwindow.py:1345
- msgid "Building Package List"
--msgstr "Buduję listę pakietów"
-+msgstr "Buduję listę pakietów"
-
- #: porthole/mainwindow.py:1356
- msgid "Done: "
--msgstr "Skończone: "
-+msgstr "Skończone: "
-
- #: porthole/mainwindow.py:1369
- #: porthole/mainwindow.py:1375
- #, python-format
- msgid "%(pack)d packages in %(cat)d categories"
--msgstr "%(pack)d pakietów w %(cat)d kategoriach"
-+msgstr "%(pack)d pakietów w %(cat)d kategoriach"
-
- #: porthole/mainwindow.py:1462
- msgid "Confirm: Kill the Running Process in the Terminal"
--msgstr "Potwierdź: Zabij aktywne procesy w Terminalu"
-+msgstr "Potwierdź: Zabij aktywne procesy w Terminalu"
-
- #: ../plugin_projects/trunk/etc-proposals/etc-proposals/__init__.py:35
- msgid "A gtk2 alternative to etc-update or dispatch-conf"
---- porthole.desktop.orig 2008-11-01 22:19:16.000000000 +0100
-+++ porthole.desktop 2008-11-01 22:19:42.000000000 +0100
-@@ -2,11 +2,13 @@
- Version=1.0
- Encoding=UTF-8
- Name=The Porthole Portage Frontend
-+Name[pl]=Menadżer pakietów
- Name[de]=Die Porthole Portage Oberfläche
- Name[fr]=L'application graphique pour Portage
- Name[ru]=Porthole, графический интерфейс для Portage
- Name[it]=The Porthole l'interfaccia grafica per Portage
- Comment=Use a GTK-based frontend to the Gentoo package management system
-+Comment[pl]=Graficzny interfejs do zarządzania systemem pakietów w Gentoo
- Comment[de]=Benutzen Sie eine GTK-basierende Oberfläche für das Paketmanagement von Gentoo
- Comment[fr]=Une appli graphique GTK pour le système de gestion de packetages de Gentoo
- Comment[ru]=Запустить GTK-интерфейс для пакетной системы Gentoo