/[gentoo-x86]/app-office/libreoffice-bin/Manifest
Gentoo

Diff of /app-office/libreoffice-bin/Manifest

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.77 Revision 1.78
1-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- 1-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
2Hash: SHA1 2Hash: SHA512
3 3
4AUX 50-libreoffice-bin 158 RMD160 2087dd09f0fb7549f6ecdb0b128558b4f5f74a51 SHA1 4d3560da3c8ca0eef8d9ff9c968d49d49c7cadc7 SHA256 6c6cebcce51b639545a42c0b9cc6268f0ce1e8bb9d7d22bb11e5ebd1448638e9 4AUX 50-libreoffice-bin 158 RMD160 2087dd09f0fb7549f6ecdb0b128558b4f5f74a51 SHA1 4d3560da3c8ca0eef8d9ff9c968d49d49c7cadc7 SHA256 6c6cebcce51b639545a42c0b9cc6268f0ce1e8bb9d7d22bb11e5ebd1448638e9
5DIST amd64-bin-libreoffice-base-3.5.2.2-r1.tar.xz 76731392 RMD160 c3b07343855dc773f8e7a648506e8d9463c185ee SHA1 b961f399485b47ba7a40c166f487209c2e5c3ee3 SHA256 f035abc428d818324687219d6202860d21998d46143560bbe0993839d0b65e46 5DIST amd64-bin-libreoffice-base-3.5.2.2-r1.tar.xz 76731392 RMD160 c3b07343855dc773f8e7a648506e8d9463c185ee SHA1 b961f399485b47ba7a40c166f487209c2e5c3ee3 SHA256 f035abc428d818324687219d6202860d21998d46143560bbe0993839d0b65e46
6DIST amd64-bin-libreoffice-base-3.5.4.2-r1.tar.xz 76837568 RMD160 4162cb38c10e4b8ea2091f09cf5b8f6e2f2b1cf8 SHA1 dbe2ddae7386d1c7f4283d1b0a6f0ecb12debce4 SHA256 bc785d04de8fb3054484da86415a4c84ed398df63fda72a488363ead08fafd2a
6DIST amd64-bin-libreoffice-base-java-3.5.2.2-r1.tar.xz 81440504 RMD160 c066c7bbfafbeba03363ac9fe8ddc44a15d61d4d SHA1 0d7a668eae7d3e6c127d8a20d6ca039d207d62dc SHA256 313c9fd16354a81112d1657d9d430cc927098438de4c7e228b377f0f818e5279 7DIST amd64-bin-libreoffice-base-java-3.5.2.2-r1.tar.xz 81440504 RMD160 c066c7bbfafbeba03363ac9fe8ddc44a15d61d4d SHA1 0d7a668eae7d3e6c127d8a20d6ca039d207d62dc SHA256 313c9fd16354a81112d1657d9d430cc927098438de4c7e228b377f0f818e5279
8DIST amd64-bin-libreoffice-base-java-3.5.4.2-r1.tar.xz 81548412 RMD160 dff8f41e22954520ad5320b14fc5ccac771d2132 SHA1 2ac1c7bfb55a5b41bd2454006464daab41d68431 SHA256 b746c51f3a1535e4d6df7e05cf39b46bf8dda2ad3f70e9a8d6401655f8acf4e6
7DIST amd64-bin-libreoffice-gnome-3.5.2.2-r1.tar.xz 76817660 RMD160 98eaa1aca03048195027ec5d3051d951d233ab8f SHA1 116b7a112f159688b6a52fa80b018c8bcb6c3357 SHA256 9d04311af03a60a6a301d5e2050c72b19fb54922ef35f9b4d7a6810672fc9cc6 9DIST amd64-bin-libreoffice-gnome-3.5.2.2-r1.tar.xz 76817660 RMD160 98eaa1aca03048195027ec5d3051d951d233ab8f SHA1 116b7a112f159688b6a52fa80b018c8bcb6c3357 SHA256 9d04311af03a60a6a301d5e2050c72b19fb54922ef35f9b4d7a6810672fc9cc6
10DIST amd64-bin-libreoffice-gnome-3.5.4.2-r1.tar.xz 76936220 RMD160 222fb26c975c30f079d2baee3da0f1252a5dd252 SHA1 94265afe82c85357851f96f259f01dcd9c3e48fa SHA256 93287a3b878d2a2ac0ed047645679299335d44219e37ff0b1674fe5c458e8ce4
8DIST amd64-bin-libreoffice-gnome-java-3.5.2.2-r1.tar.xz 81538372 RMD160 b9bd431b5c4b792e2ec8808258fef3f5819023b2 SHA1 a7a9c64a69097d741d0714b895589e3232b38dbd SHA256 0603666dcd5e6470229dbc02e5d6b17c9198b09e207b9bb9f3c7b7d1fc37eaed 11DIST amd64-bin-libreoffice-gnome-java-3.5.2.2-r1.tar.xz 81538372 RMD160 b9bd431b5c4b792e2ec8808258fef3f5819023b2 SHA1 a7a9c64a69097d741d0714b895589e3232b38dbd SHA256 0603666dcd5e6470229dbc02e5d6b17c9198b09e207b9bb9f3c7b7d1fc37eaed
12DIST amd64-bin-libreoffice-gnome-java-3.5.4.2-r1.tar.xz 81649352 RMD160 b916e194d8eafa71d0c02c4e645eec3078d851eb SHA1 3ba007d16d960a41c5ab6a690047c71d30ef75d4 SHA256 0f072eade4ba36281750409a9f2749a1f00b98dbf3b08e47b2d29e4b58117dff
9DIST amd64-bin-libreoffice-kde-3.5.2.2-r1.tar.xz 76779216 RMD160 6b5c6593ad8c039b2576d0689edd4d61021a9a5a SHA1 f7d4e0fa15809bb95df2c7e75dc78ab0eef69a59 SHA256 de947e14e6f346a42f16f78817077d5b60b756bd2a77fe72f26dce6bdc45f881 13DIST amd64-bin-libreoffice-kde-3.5.2.2-r1.tar.xz 76779216 RMD160 6b5c6593ad8c039b2576d0689edd4d61021a9a5a SHA1 f7d4e0fa15809bb95df2c7e75dc78ab0eef69a59 SHA256 de947e14e6f346a42f16f78817077d5b60b756bd2a77fe72f26dce6bdc45f881
14DIST amd64-bin-libreoffice-kde-3.5.4.2-r1.tar.xz 76892264 RMD160 baa6c9443894facffa52b7757c715397736f064f SHA1 3f7ccc06654c1c7b5646c51dff52b6e79b75792b SHA256 d771cd1dac3621cd00608a3077213a2616cc4928fd6ce6607e042e3b03b1ab2d
10DIST amd64-bin-libreoffice-kde-java-3.5.2.2-r1.tar.xz 81495140 RMD160 38fca629d3d0b85574f42285a0c800f11410346b SHA1 6aa9e4477fc503e113b79ae362309a8e82398538 SHA256 70c101456291256724c50e0106a8b4ebf5396b8f3a0ee507d67cc7f18ddfcf30 15DIST amd64-bin-libreoffice-kde-java-3.5.2.2-r1.tar.xz 81495140 RMD160 38fca629d3d0b85574f42285a0c800f11410346b SHA1 6aa9e4477fc503e113b79ae362309a8e82398538 SHA256 70c101456291256724c50e0106a8b4ebf5396b8f3a0ee507d67cc7f18ddfcf30
16DIST amd64-bin-libreoffice-kde-java-3.5.4.2-r1.tar.xz 81594828 RMD160 49fff44b7d2800ca88c13bd40100d3e61d412e49 SHA1 50eb1375429360dee1a315b4997a02f989c933d5 SHA256 f46853f5088421e6f9cc663ded560df860a323f5a7b6c33e23f06abfc1681a9e
11DIST x86-bin-libreoffice-base-3.5.2.2-r1.tar.xz 74990852 RMD160 d4ff0d0c7f931476d3c751eeea0b3c05f0978ad1 SHA1 7ebe1a657f0226a2ea53fa3f9aa062abe5b3fb79 SHA256 1451d40b7e39be47711fd7886dae0d6e416ad3f6cf0825d90985a3925e981a38 17DIST x86-bin-libreoffice-base-3.5.2.2-r1.tar.xz 74990852 RMD160 d4ff0d0c7f931476d3c751eeea0b3c05f0978ad1 SHA1 7ebe1a657f0226a2ea53fa3f9aa062abe5b3fb79 SHA256 1451d40b7e39be47711fd7886dae0d6e416ad3f6cf0825d90985a3925e981a38
18DIST x86-bin-libreoffice-base-3.5.4.2-r1.tar.xz 75020464 RMD160 7616a7045025a3977c0c46e370f1e7dbde64ae9f SHA1 5cee84a76b1a35063c34c0b6803929254bc99491 SHA256 d03f7dee46a5d9f2fdc5c7679badcbe3952360e7a31c485934c7fb8b04655087
12DIST x86-bin-libreoffice-base-java-3.5.2.2-r1.tar.xz 79691580 RMD160 582cf42e878ca8078dea67ca2d7604bbb4b561f8 SHA1 3ed65f1aea36341a928169a40ffad502fedab774 SHA256 2c3952ecca481ad887f12faa36c54fa3cba18d8d3e330f26c3adf6e965f675f2 19DIST x86-bin-libreoffice-base-java-3.5.2.2-r1.tar.xz 79691580 RMD160 582cf42e878ca8078dea67ca2d7604bbb4b561f8 SHA1 3ed65f1aea36341a928169a40ffad502fedab774 SHA256 2c3952ecca481ad887f12faa36c54fa3cba18d8d3e330f26c3adf6e965f675f2
20DIST x86-bin-libreoffice-base-java-3.5.4.2-r1.tar.xz 79728264 RMD160 302a4eb36a19bdfb50d8914dee3419bf7f480965 SHA1 992feaf66357aef62aa131f365eb8f3932d4295a SHA256 4bee2375adffcefec252b364f6ba946493c4b4364e3bea2c5f30e32b67c413ad
13DIST x86-bin-libreoffice-gnome-3.5.2.2-r1.tar.xz 75072804 RMD160 73256b28e3dee9ee54ef46747c392270d99ce957 SHA1 191d8366165ccd6f9e06ee0cd21ae62618cffc97 SHA256 08ba535d047ec1608e0afe44467e706346b8ecbe78c5f16b3da4e91b7a244232 21DIST x86-bin-libreoffice-gnome-3.5.2.2-r1.tar.xz 75072804 RMD160 73256b28e3dee9ee54ef46747c392270d99ce957 SHA1 191d8366165ccd6f9e06ee0cd21ae62618cffc97 SHA256 08ba535d047ec1608e0afe44467e706346b8ecbe78c5f16b3da4e91b7a244232
22DIST x86-bin-libreoffice-gnome-3.5.4.2-r1.tar.xz 75118392 RMD160 4d55c4426014b11fd9f183b7dc95526c5bf3edae SHA1 9dc9111bd873e460e10c8184faee813e363c2fa5 SHA256 260b514cbfe0dfe197b1cf9348accb716fecb86c58c5972080ef960422570a17
14DIST x86-bin-libreoffice-gnome-java-3.5.2.2-r1.tar.xz 79766076 RMD160 680ece11ea541bca532bde56e97bf5c24eadc632 SHA1 e74f502cb39a4ced49b1073477e10520d26f4f0b SHA256 abc64356531ad0d9d8b2c55f35d7ca04a7b6f3b0915232a1a85c9b326c80cfbc 23DIST x86-bin-libreoffice-gnome-java-3.5.2.2-r1.tar.xz 79766076 RMD160 680ece11ea541bca532bde56e97bf5c24eadc632 SHA1 e74f502cb39a4ced49b1073477e10520d26f4f0b SHA256 abc64356531ad0d9d8b2c55f35d7ca04a7b6f3b0915232a1a85c9b326c80cfbc
24DIST x86-bin-libreoffice-gnome-java-3.5.4.2-r1.tar.xz 79815720 RMD160 e32c2039e5bbb48f163140ae1a80b621a782eef0 SHA1 e9247b7770741e105824de31c6f472e293006bcd SHA256 c018de2c4e16fdc28936b31c43bb78f845a2fa922f7770faf7c568a0526c208e
15DIST x86-bin-libreoffice-kde-3.5.2.2-r1.tar.xz 75044856 RMD160 565c0a25b4d32128e86503a7651fe8d01afa5724 SHA1 cbaa567e9bfc6b35e9885f8b7c288345d4e2e805 SHA256 038cb52fdaf13376acc642a5b464ba6c411ca22c54b20e225f17623f0d488696 25DIST x86-bin-libreoffice-kde-3.5.2.2-r1.tar.xz 75044856 RMD160 565c0a25b4d32128e86503a7651fe8d01afa5724 SHA1 cbaa567e9bfc6b35e9885f8b7c288345d4e2e805 SHA256 038cb52fdaf13376acc642a5b464ba6c411ca22c54b20e225f17623f0d488696
26DIST x86-bin-libreoffice-kde-3.5.4.2-r1.tar.xz 75070032 RMD160 30bc13a07fc6384883166a86c09d1fb44d64df72 SHA1 9e8fecabe0a335ee7f4ca8b2d9b66ca25d517373 SHA256 767b4112bd3234a64a16ddd9c5c3e232d4e087fc464da8bfe9e3a1fce1809a98
16DIST x86-bin-libreoffice-kde-java-3.5.2.2-r1.tar.xz 79732688 RMD160 e115e81b2c80dc330945919a9630cab2913b4007 SHA1 cf70c9c3a5465b54bc0bead99aeee171be1e1d76 SHA256 3b74fd4568316a1843b53f2fa13972ca52b2d601b0b8d736b1e6bd70657faf3f 27DIST x86-bin-libreoffice-kde-java-3.5.2.2-r1.tar.xz 79732688 RMD160 e115e81b2c80dc330945919a9630cab2913b4007 SHA1 cf70c9c3a5465b54bc0bead99aeee171be1e1d76 SHA256 3b74fd4568316a1843b53f2fa13972ca52b2d601b0b8d736b1e6bd70657faf3f
28DIST x86-bin-libreoffice-kde-java-3.5.4.2-r1.tar.xz 79772804 RMD160 cb650375d6e6b5c6bab41e03556de1fc9ddb21ff SHA1 4f5264d995ce67954116495821eff50b223daca1 SHA256 9248e1557df216538ccb9b68d786dcf578cb21e2da331a3b2a70bf64d73a2ab4
17EBUILD libreoffice-bin-3.5.2.2-r1.ebuild 4231 RMD160 3e2ea66b7b174771e3d62d27870d298d1317a681 SHA1 15c3f61aeb0e0b2e57184d7af979552baee6a2e9 SHA256 b363d23f56c0be73c692b2d2166f2e24752f348b47cd1ca78bfc5919aec649ad 29EBUILD libreoffice-bin-3.5.2.2-r1.ebuild 4231 RMD160 3e2ea66b7b174771e3d62d27870d298d1317a681 SHA1 15c3f61aeb0e0b2e57184d7af979552baee6a2e9 SHA256 b363d23f56c0be73c692b2d2166f2e24752f348b47cd1ca78bfc5919aec649ad
18MISC ChangeLog 12057 RMD160 2160b19125aac1564d8ce46afe010f06e5e322de SHA1 8589cf926035fca3fa0b39833d49ac7ca3c6985a SHA256 3629d29236a2ba1f6b81f9eca223f024f62dad95528fa5e4decfe897ea89b622 30EBUILD libreoffice-bin-3.5.4.2-r1.ebuild 4410 RMD160 4e2a089f1da3a8209a25c09d5f491bf7c67ddcdd SHA1 5a732bcc010ff0f167bbdc09bb3b16aaaa03f242 SHA256 820c00b5a7183d8a3c85c9da9f10274381085575e012e12236aeeeea93993180
31MISC ChangeLog 12211 RMD160 473351762ebb71f1b7d77b62eefb1cf93cb704f8 SHA1 1de28d61c9627d26ffa9a59829af7bb0dbfd18d6 SHA256 5fff1fe47daacb363fe19a2de1f4725dafa215b71ab38227851c687e978f5517
19MISC metadata.xml 347 RMD160 721d80432353b7497be64054e1a217997ef71d03 SHA1 280ce0e1c55c92ba72e3e261d3c43952be4757e1 SHA256 921fd936c852005f5783fb6810f61bb344f7f565f6f2068b3ee613ff608bf904 32MISC metadata.xml 347 RMD160 721d80432353b7497be64054e1a217997ef71d03 SHA1 280ce0e1c55c92ba72e3e261d3c43952be4757e1 SHA256 921fd936c852005f5783fb6810f61bb344f7f565f6f2068b3ee613ff608bf904
20-----BEGIN PGP SIGNATURE----- 33-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
21Version: GnuPG v2.0.17 (GNU/Linux) 34Version: GnuPG v2.0.17 (GNU/Linux)
22 35
23iQIcBAEBAgAGBQJPxzzGAAoJEOSiRoyO7jvoVr4P/1AS1V0frgNkGoCqcDZ7MOuN 36iQIcBAEBCgAGBQJPyneCAAoJENwGBM22xffewF8P/j1ilozcUrzddJXGXa0hZjCL
24EOhvYaiJQxIvY1K6CSSLH568g3Abz0yF0ly2kmm2X4iXgIpLe9Il85XbP/u3KNSZ 37cmrQlGj1dC983FvKtKNY8RSulxCPrdXbbDlHn3e1nRJMgCl1D+FL+DinR4RJYqSA
25bpYcouxtiSrgGgXFadZx5lrv/lxGGwAV71yyC+q7wxiqTZjOn4WoIJZHCvQt2XAW 38hC6YW0OGSHjWKyOzUoLNzvcNoufD1x1oiG1ukI4QArAybWif0ixvDdPVUlVUv9a6
26LLLcaIT7jPjf9I4M4j/7RrlOX2eHwNNhDXGOgg7E4Jd5yAmBzKLClhVyki2y9B2p 393jbndM6o4ZGvt8h/ahy9Nvqwe5RY+KFnxpybApNfcBd4bPCpTrssIhpHow0m6JMx
27kDcn2okibcj2eNo1Bx20NfiPGczv5XRGTTdtzjWqiFpsFfWl2ynNTxxOu+Lc2Hfj 40p+yxKedVdMGnnjA+AtRyzv2bwtarJKZS9NGRbATL4X83rg8S1fF9U4ZYJkhht4Jd
28uBbNcvMI6Rh1Fxn2/1NX+QMwgzglTJl+I+vxD+vj15Zo9GFASbxKYs2zF2sgN41Q 41wanSFM0QQzePDRlulYTNSj4IYWitGkji2ERnhz6BlmqavvVrQGwvaLSoWj0DFfCI
29OIykfFe3QPv9a7RELDJa0K80CjdH3z8vR67PjiFzUScOMYjitYGMU1DlVPbErI2C 42FW9cOLvZyaNAGsbd4e3w2zOrrcQfgYTOF6n9tJDm6KOrvmljhvbnkQQ7OMZ8VanZ
30E5wfXSqy35xuPtNKYfSE548P4WfdzZtfXqZoPKjY0pFv2VyENmRvCSIGEvHHxVUr 4385qlcGBEy8Z3P9+EksMQ1RPy+5vO107zH+gRXW+DeyhHoFHUc2E1svYm6U7yosJj
31UmrTdkREFDYfOQ8RO//FVNcx0kv2jJWQjsptbsdDiwWHRxvA7vZ2K7M8QW4YgXeJ 44FCaCyHQhm6wVYZ6qACG/+r0qHyY97TJ6vxKDchJGRkZx7Y4jADoysTyc8nyKIXyA
32mQxOpkw+8w0jhNX399/D09LpTmmON8UlHPhd26Vk8J1S0I92L9ld/E/mZzH3XtRN 45n0XhTrNX1dHsAQiHiiV7bNi9vLoHpbAYotvBkDp0ls8jwqs1CRxZZqXJV8WB8ULT
33dsw1lovHcQtoSRZVGnHdtWlN0E4TLpqP2j4qikI14wyUIaNxmHJvixdsXVChDmpS 46HozvH8EkQSSC497DQvpTSGhVnpAmoic2stWn/jxI4y3RtTUVdE0g6IV19QX3jetT
34zThtCblpxG9sdp5kHUee 47dWAHQhzd0EQIL7OR5Ooj
35=OTp1 48=3b2d
36-----END PGP SIGNATURE----- 49-----END PGP SIGNATURE-----

Legend:
Removed from v.1.77  
changed lines
  Added in v.1.78

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20