/[gentoo-x86]/dev-ml/metadata.xml
Gentoo

Diff of /dev-ml/metadata.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.4 Revision 1.5
15 </longdescription> 15 </longdescription>
16 <longdescription lang="nl"> 16 <longdescription lang="nl">
17 De dev-ml categorie bevat bibliotheken en hulpmiddelen voor het gebruik 17 De dev-ml categorie bevat bibliotheken en hulpmiddelen voor het gebruik
18 van de programmeertaal ML. 18 van de programmeertaal ML.
19 </longdescription> 19 </longdescription>
20 <longdescription lang="vi">
21 Nhóm dev-ml chứa các thư viện và tiện ích liên quan
22 đến ngôn ngữ lập trình ML.
23 </longdescription>
20</catmetadata> 24</catmetadata>
21 25

Legend:
Removed from v.1.4  
changed lines
  Added in v.1.5

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20