/[gentoo-x86]/gnome-extra/gnome-utils/Manifest
Gentoo

Diff of /gnome-extra/gnome-utils/Manifest

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.157 Revision 1.171
1-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
2Hash: SHA1
3
4DIST gnome-utils-1.4.1.2.tar.gz 4632458
5DIST gnome-utils-2.12.2.tar.bz2 1726889 RMD160 99616aab970e7ba65f156cafc038405f9de0a5fb SHA1 b02f12c4a5c505f324b48c236c2523ea795bfbbc SHA256 be61efed2a5e78533d89ecb10339b72c2cc59d82de0422a7cc72c1ee3320c0de
6DIST gnome-utils-2.14.0.tar.bz2 1881962 RMD160 799c47e836ed478734e3c42359b0c97fa3e3f319 SHA1 96dc3d95ab6ea0057a081403146209f4b7657034 SHA256 44586246763c9bfb2b67baedff8c800abde0898012e646ee580ce7a4c2d57e7e 1DIST gnome-utils-2.14.0.tar.bz2 1881962 RMD160 799c47e836ed478734e3c42359b0c97fa3e3f319 SHA1 96dc3d95ab6ea0057a081403146209f4b7657034 SHA256 44586246763c9bfb2b67baedff8c800abde0898012e646ee580ce7a4c2d57e7e
7EBUILD gnome-utils-1.4.1.2.ebuild 1793 RMD160 8be37781bb257bc38ae0792996d67120b663c0b3 SHA1 5bb8e35fa30a66de2c651ed8ef71a86eba537714 SHA256 d0d4446a758d9637c50561085dbf8aaa62f9d3da398d5c5c75fd1cebf5d70db8 2DIST gnome-utils-2.16.1.tar.bz2 3170280 RMD160 b8fb41d2d7758d53a7047c7d4981a75f687736e4 SHA1 13490482305cd1e5945ef3d897604cbdff225eb8 SHA256 7981ed72f2ddc9bfb9cc38cd6038da41b95a100d4451c9794561e9eea4cc42cd
8MD5 509c8584bc8415997588c8cc0681cee9 gnome-utils-1.4.1.2.ebuild 1793 3DIST gnome-utils-2.16.2.tar.bz2 3369888 RMD160 1be3877435cb228470252a25e65a5b85532906e2 SHA1 216cd579ad369d1dd3b77eed798419bfb7f86836 SHA256 40cf468e6393bc0840e1a38380742d9f91ad236440a4b240318c35f979809425
9RMD160 8be37781bb257bc38ae0792996d67120b663c0b3 gnome-utils-1.4.1.2.ebuild 1793 4EBUILD gnome-utils-2.14.0.ebuild 1059 RMD160 3247c9ea68cb01a2188bae29218fa41c24b19411 SHA1 023caa9eab080f7489e437aeb812faac0edf8746 SHA256 0f8dc80eea7dafadef7d18bc826a350958e4c0f5478fc4038c5b2b6489f313a0
10SHA256 d0d4446a758d9637c50561085dbf8aaa62f9d3da398d5c5c75fd1cebf5d70db8 gnome-utils-1.4.1.2.ebuild 1793 5MD5 37ba9330b44cd50c35aaea346276ec81 gnome-utils-2.14.0.ebuild 1059
11EBUILD gnome-utils-2.12.2.ebuild 1048 RMD160 ec1a2e7ee73b038286ea593e2de39aa920237a2d SHA1 9e696211a0bd40a47c5c8db315b4c3e8d7f69c26 SHA256 c44c339ea8ae6b83bdaae0c6c61f4e521d5a5958643aa955dd5c9cc00aee9779 6RMD160 3247c9ea68cb01a2188bae29218fa41c24b19411 gnome-utils-2.14.0.ebuild 1059
12MD5 09642ba7fff4aca68113a6c449dfdabb gnome-utils-2.12.2.ebuild 1048 7SHA256 0f8dc80eea7dafadef7d18bc826a350958e4c0f5478fc4038c5b2b6489f313a0 gnome-utils-2.14.0.ebuild 1059
13RMD160 ec1a2e7ee73b038286ea593e2de39aa920237a2d gnome-utils-2.12.2.ebuild 1048 8EBUILD gnome-utils-2.16.1.ebuild 1114 RMD160 735d182f4af4accbc0d1b441bd838f5b1fa0dc6a SHA1 2d8c8daa7e11c7d766b495c6ab9befeabfb701b2 SHA256 e343aeca0ae01cd30fac470b9a54fca19c4ee2f0280abf927071a5860fc489f0
14SHA256 c44c339ea8ae6b83bdaae0c6c61f4e521d5a5958643aa955dd5c9cc00aee9779 gnome-utils-2.12.2.ebuild 1048 9MD5 2a2654cf15213c8264ba686a7fadb2d6 gnome-utils-2.16.1.ebuild 1114
15EBUILD gnome-utils-2.14.0.ebuild 1063 RMD160 1bf0089af0d7781a1b40ec90a8025f14e8590772 SHA1 46dd5ec72a82d41c2f615031debbfdd0ea44e781 SHA256 1406a6322a4f9082839d856709192e4f0969e26f34eb2f4330d87f9f24b45c28 10RMD160 735d182f4af4accbc0d1b441bd838f5b1fa0dc6a gnome-utils-2.16.1.ebuild 1114
16MD5 4157358f13354c8045339985e54753c5 gnome-utils-2.14.0.ebuild 1063 11SHA256 e343aeca0ae01cd30fac470b9a54fca19c4ee2f0280abf927071a5860fc489f0 gnome-utils-2.16.1.ebuild 1114
17RMD160 1bf0089af0d7781a1b40ec90a8025f14e8590772 gnome-utils-2.14.0.ebuild 1063 12EBUILD gnome-utils-2.16.2.ebuild 1114 RMD160 3ed3617461b6db25b29d44a8a46bd4b09f749f82 SHA1 323d5031d8ab70dd3b9cb5a50e3f730422df3f88 SHA256 51a72b068225cfcf52ec60c9b02e3e8961cbc7029506f6ab6c03d2c78fd1a677
18SHA256 1406a6322a4f9082839d856709192e4f0969e26f34eb2f4330d87f9f24b45c28 gnome-utils-2.14.0.ebuild 1063 13MD5 36fa6f41ac264f144942fe0517338543 gnome-utils-2.16.2.ebuild 1114
19MISC ChangeLog 15303 RMD160 1aea4a6238e38caa00e29588dbd2253dfbb55fa2 SHA1 b6fddc598c28af11cb4069e61379599bc217f4c4 SHA256 717678af89dd8e1c61532d46b2f64b6ecaa0b838bb01fe9e1081174c46f4c98b 14RMD160 3ed3617461b6db25b29d44a8a46bd4b09f749f82 gnome-utils-2.16.2.ebuild 1114
20MD5 1ebc123c1da2aabf9c108aeb7447e90a ChangeLog 15303 15SHA256 51a72b068225cfcf52ec60c9b02e3e8961cbc7029506f6ab6c03d2c78fd1a677 gnome-utils-2.16.2.ebuild 1114
21RMD160 1aea4a6238e38caa00e29588dbd2253dfbb55fa2 ChangeLog 15303 16MISC ChangeLog 17017 RMD160 839ad14f10904229785a735bbe4518650f00ddb0 SHA1 6da11ad325a70d97284eb8288754e4672d0fdc3b SHA256 02fc930437f3a37ea0b4a538b62dddb4e295410a4d9632f9a36bae20d6657420
22SHA256 717678af89dd8e1c61532d46b2f64b6ecaa0b838bb01fe9e1081174c46f4c98b ChangeLog 15303 17MD5 3913b4c8b533d0cdc50570b3e95653aa ChangeLog 17017
18RMD160 839ad14f10904229785a735bbe4518650f00ddb0 ChangeLog 17017
19SHA256 02fc930437f3a37ea0b4a538b62dddb4e295410a4d9632f9a36bae20d6657420 ChangeLog 17017
23MISC metadata.xml 158 RMD160 c0e2bae8e91bb6be8922bac5e4f597302e06587e SHA1 38f78e9790bcd4382b4a49aa226aa6dda1d3a3d7 SHA256 3a7dbca0fdc557de69783e0663e2d76ddab129ea8a19b2d0ef6d3e5d1b947ce1 20MISC metadata.xml 158 RMD160 c0e2bae8e91bb6be8922bac5e4f597302e06587e SHA1 38f78e9790bcd4382b4a49aa226aa6dda1d3a3d7 SHA256 3a7dbca0fdc557de69783e0663e2d76ddab129ea8a19b2d0ef6d3e5d1b947ce1
24MD5 03ad2e6c4ab41244af1015a8bbb0b39f metadata.xml 158 21MD5 03ad2e6c4ab41244af1015a8bbb0b39f metadata.xml 158
25RMD160 c0e2bae8e91bb6be8922bac5e4f597302e06587e metadata.xml 158 22RMD160 c0e2bae8e91bb6be8922bac5e4f597302e06587e metadata.xml 158
26SHA256 3a7dbca0fdc557de69783e0663e2d76ddab129ea8a19b2d0ef6d3e5d1b947ce1 metadata.xml 158 23SHA256 3a7dbca0fdc557de69783e0663e2d76ddab129ea8a19b2d0ef6d3e5d1b947ce1 metadata.xml 158
27MD5 5ed644c587beafb4c4a1461bbe322a1d files/digest-gnome-utils-1.4.1.2 72
28RMD160 9385b7683e5c88a9874d89fea65c753c2351ed25 files/digest-gnome-utils-1.4.1.2 72
29SHA256 42ad6a25a41e3b41ca96ade62309777b1d3f62d4273610ccd50e227a166b4cf2 files/digest-gnome-utils-1.4.1.2 72
30MD5 4d197cf206a9c0cf5a0c9496e9260188 files/digest-gnome-utils-2.12.2 262
31RMD160 c99c0b1c13cef784cf7c7ab7fcc205c47ead2171 files/digest-gnome-utils-2.12.2 262
32SHA256 e58ad46f97a84f1643d0d6538a9ffaddaea456e9dcf29d5a2b1a9483b9c3f119 files/digest-gnome-utils-2.12.2 262
33MD5 d89da0043c6be44a948c6a55beb9d969 files/digest-gnome-utils-2.14.0 262 24MD5 d89da0043c6be44a948c6a55beb9d969 files/digest-gnome-utils-2.14.0 262
34RMD160 afb284ff21399e2abebcbca73c93e8629bd59c7d files/digest-gnome-utils-2.14.0 262 25RMD160 afb284ff21399e2abebcbca73c93e8629bd59c7d files/digest-gnome-utils-2.14.0 262
35SHA256 6182f36a38ccdc07169271f99ac29693fdf4f2b7ecd76a3563d8f2743d53a22f files/digest-gnome-utils-2.14.0 262 26SHA256 6182f36a38ccdc07169271f99ac29693fdf4f2b7ecd76a3563d8f2743d53a22f files/digest-gnome-utils-2.14.0 262
36-----BEGIN PGP SIGNATURE----- 27MD5 12fd71c8194f8a1e294669d3f6238c6b files/digest-gnome-utils-2.16.1 262
37Version: GnuPG v1.4.4-ecc0.1.6 (GNU/Linux) 28RMD160 64d57ff5656de44a5a952887bf3385f4d23a19af files/digest-gnome-utils-2.16.1 262
38 29SHA256 24e5ce781072d55fb4a5c33b888adca76d32eae8bd39e46589ba12ddc0e77543 files/digest-gnome-utils-2.16.1 262
39iD8DBQFEw6ADomPajV0RnrERAjf+AJ42IGkNBN23ZS4MG+ETKLa025KvTwCeILyd 30MD5 ea9e73f6606500dbf912fe40605de31c files/digest-gnome-utils-2.16.2 262
40ACzIzH+HXhq9wiUcNxYYGIY= 31RMD160 4e3e423e0d6f654c120163db8a63f3904c52a2de files/digest-gnome-utils-2.16.2 262
41=mL+n 32SHA256 9aa96116accb3b330eb66069d5accbdd47de9df181b7f17dd4bfeb1e758231a0 files/digest-gnome-utils-2.16.2 262
42-----END PGP SIGNATURE-----

Legend:
Removed from v.1.157  
changed lines
  Added in v.1.171

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20