/[gentoo-x86]/net-misc/tor/Manifest
Gentoo

Diff of /net-misc/tor/Manifest

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.311 Revision 1.312
8AUX tor.confd 44 RMD160 d19946be72538d0826667730e9e9a1736b0385ff SHA1 f9a40fadd018794e537282344f01c609e4dbeac7 SHA256 41d780f291847e19f632428bbf27c3f289414afd237546d2974da1b75384c25c 8AUX tor.confd 44 RMD160 d19946be72538d0826667730e9e9a1736b0385ff SHA1 f9a40fadd018794e537282344f01c609e4dbeac7 SHA256 41d780f291847e19f632428bbf27c3f289414afd237546d2974da1b75384c25c
9AUX tor.initd-r4 1566 RMD160 95692924474ad8e76dfdd60c44a9b4a618356d75 SHA1 cefe786a37b042edde03c00cb0500d6aade6cdd9 SHA256 aa5733badb87ebfe5efd0c3750a24f4589a480555f7c6ed579aa1c621ad09efc 9AUX tor.initd-r4 1566 RMD160 95692924474ad8e76dfdd60c44a9b4a618356d75 SHA1 cefe786a37b042edde03c00cb0500d6aade6cdd9 SHA256 aa5733badb87ebfe5efd0c3750a24f4589a480555f7c6ed579aa1c621ad09efc
10AUX torrc 169 RMD160 f3fe077f017af465013e34f7b50f95f65d063cf0 SHA1 48061474d7176fc2dbf9be1e4595190877ba8a66 SHA256 7bddc22f07f41d7c5deeafb9cf010b4bf79bb6324a4c7ab86eeb81cdaec86a97 10AUX torrc 169 RMD160 f3fe077f017af465013e34f7b50f95f65d063cf0 SHA1 48061474d7176fc2dbf9be1e4595190877ba8a66 SHA256 7bddc22f07f41d7c5deeafb9cf010b4bf79bb6324a4c7ab86eeb81cdaec86a97
11AUX torrc.sample-0.1.2.6.patch 1145 RMD160 3656774f05abe54ec22a121954a1d437fe1da520 SHA1 a0c658eafc8feb134e4ce8c7a5cdf94074ad79f5 SHA256 5b94e1d8c097626402b0b388fefb15f11b95db112b23d358e04cfe55331911f1 11AUX torrc.sample-0.1.2.6.patch 1145 RMD160 3656774f05abe54ec22a121954a1d437fe1da520 SHA1 a0c658eafc8feb134e4ce8c7a5cdf94074ad79f5 SHA256 5b94e1d8c097626402b0b388fefb15f11b95db112b23d358e04cfe55331911f1
12DIST tor-0.2.1.30.tar.gz 2447447 RMD160 05e4a1443a5494982ef78dc61a088da26a09e9cf SHA1 f25b89d8c677c83ee0559036d5b13d49b272b3b0 SHA256 f352a1a8ffa469ae251324f89386074074bcffef1a7c6a72caa7e4c2d12ce109 12DIST tor-0.2.1.30.tar.gz 2447447 RMD160 05e4a1443a5494982ef78dc61a088da26a09e9cf SHA1 f25b89d8c677c83ee0559036d5b13d49b272b3b0 SHA256 f352a1a8ffa469ae251324f89386074074bcffef1a7c6a72caa7e4c2d12ce109
13DIST tor-0.2.2.29-beta.tar.gz 2660676 RMD160 3c88042bc6de7bf73aa4ba73328a1f671d5f83d2 SHA1 7fa57b3eb3dc91fa0b42cc888bbbf918becb3fb6 SHA256 1977401ef2eb49423e1e2b669c47fc5a96a8d5fcbfeaaeb2a2e50553c5f70267 13DIST tor-0.2.2.30-rc.tar.gz 2672619 RMD160 7a363a07a9fa42e9e4b4c64637145e0082b0ce48 SHA1 77b29de85caf72bbfb9d0af9212ca4e731405759 SHA256 aec780b20388128df05f7e1190ad89af90dd563683209c87808602f5beed0876
14DIST tor-0.2.3.2-alpha.tar.gz 2755750 RMD160 d34ac6b45360af873202a6884ce12ccf0420adee SHA1 020eb00aaaafa1e7102ae8fd95d3d6a719a61289 SHA256 8f423af73c8d8477752858cfcc0c15860f487a0f9a390e791eaea22f4b467edd 14DIST tor-0.2.3.2-alpha.tar.gz 2755750 RMD160 d34ac6b45360af873202a6884ce12ccf0420adee SHA1 020eb00aaaafa1e7102ae8fd95d3d6a719a61289 SHA256 8f423af73c8d8477752858cfcc0c15860f487a0f9a390e791eaea22f4b467edd
15EBUILD tor-0.2.1.30-r2.ebuild 3008 RMD160 bce113cab2f227bf7437adb2b9723425845eca3c SHA1 75b4f871d4936576c7645042a226b814f7be2c86 SHA256 53f7482a36cc6a8009f813cd4754756c224daaa787ed666eff2dc7be640caacc 15EBUILD tor-0.2.1.30-r2.ebuild 3008 RMD160 bce113cab2f227bf7437adb2b9723425845eca3c SHA1 75b4f871d4936576c7645042a226b814f7be2c86 SHA256 53f7482a36cc6a8009f813cd4754756c224daaa787ed666eff2dc7be640caacc
16EBUILD tor-0.2.1.30.ebuild 2646 RMD160 507a8939e024a5c9829e4ad5b598945fb8f26014 SHA1 5b2246b1f1b7db206558157801fe58b72cf6165a SHA256 e3e386af1fb917b2da75f45e110176b4fc2cfc776df98fac45719f9827f028ff 16EBUILD tor-0.2.1.30.ebuild 2646 RMD160 507a8939e024a5c9829e4ad5b598945fb8f26014 SHA1 5b2246b1f1b7db206558157801fe58b72cf6165a SHA256 e3e386af1fb917b2da75f45e110176b4fc2cfc776df98fac45719f9827f028ff
17EBUILD tor-0.2.2.29_beta.ebuild 2278 RMD160 af59f320c78b5c143fddc5a3a97a81af6d0aa902 SHA1 f0edd47704854d50985f578ebfb0ea7e6614bc6f SHA256 80fa82ff8f3395082498eb1d3b4177a8eac0834e2a044f75ad78c70d407f3718 17EBUILD tor-0.2.2.30_rc.ebuild 2276 RMD160 08be078f18c4f56f49e9ca0a5d3a5f85b4033472 SHA1 3dddb58a8db41d3f37abeba15c5c7660549a54a8 SHA256 87df4451ab880514cc59b88a3f691a26642f59a4a28e801f17f583e3201e46ac
18EBUILD tor-0.2.3.2_alpha.ebuild 2278 RMD160 6790cc3b919f2e4d4c6c6f43fce61717929b6e96 SHA1 66a741da725045da1b8e27eb4887d5c722a592fc SHA256 6006f37703315df65c12e339f1e8e758811766986b3b87325127d4f6e99ac6d6 18EBUILD tor-0.2.3.2_alpha.ebuild 2278 RMD160 6790cc3b919f2e4d4c6c6f43fce61717929b6e96 SHA1 66a741da725045da1b8e27eb4887d5c722a592fc SHA256 6006f37703315df65c12e339f1e8e758811766986b3b87325127d4f6e99ac6d6
19MISC ChangeLog 38023 RMD160 8e87ab0f06cdb51498780388298029a4c57bb751 SHA1 18a8994fa44d8f44c425d4c6335e7950970e9df5 SHA256 235e2425ccf34f2dd3c7afe8ba74d437fa58ba3ef5e32dc47ecd2198e4c857fd 19MISC ChangeLog 38214 RMD160 40388b812f4f13ad6905dd02b9b661add885b37c SHA1 fc98f3989e5665d6bce248e3bc101d48413847a3 SHA256 0fe04bcb8861c3e9c2534d70161ebcc03dace7623ef76c1743aa3016d1ac231e
20MISC metadata.xml 363 RMD160 b21bb38c95a109d36b252b8e48b9c6724f75721c SHA1 6354a0d53fa168ddcd650f87872124f1edb345ef SHA256 650857d8f3d615ee0d0bcdb3d600d98eb58bae0d98c021dc6ff5ec774d77a142 20MISC metadata.xml 363 RMD160 b21bb38c95a109d36b252b8e48b9c6724f75721c SHA1 6354a0d53fa168ddcd650f87872124f1edb345ef SHA256 650857d8f3d615ee0d0bcdb3d600d98eb58bae0d98c021dc6ff5ec774d77a142
21-----BEGIN PGP SIGNATURE----- 21-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
22Version: GnuPG v2.0.17 (GNU/Linux) 22Version: GnuPG v2.0.17 (GNU/Linux)
23 23
24iEYEAREIAAYFAk4lTzQACgkQl5yvQNBFVTUg4QCfclSIa0Cgs3oYlU93Eu/HLPLL 24iEYEAREIAAYFAk4lUMwACgkQl5yvQNBFVTWRhACfc01WCB6K4jAh/f2ez2nXjg75
25QNoAn2c/IO6jn5zFNqrNFlaMAwXp6H8Q 25D1sAmgMphBVSeU9i9yEhLQ6v2PNc/OXl
26=9gqK 26=U6vH
27-----END PGP SIGNATURE----- 27-----END PGP SIGNATURE-----

Legend:
Removed from v.1.311  
changed lines
  Added in v.1.312

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20