/[gentoo-x86]/net-p2p/bitcoind/Manifest
Gentoo

Diff of /net-p2p/bitcoind/Manifest

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.9 Revision 1.11
4AUX 0.4.2-Makefile.gentoo 1845 RMD160 d08abd86b0c17d7b4ba20552fe04146c025fa0d4 SHA1 13017e850bd8e94864bc665a33bc7b959f92f3d5 SHA256 7ab3bf195862802f527c2016b126f7fba7d63a8b3e2048634011cdfa761cb750 4AUX 0.4.2-Makefile.gentoo 1845 RMD160 d08abd86b0c17d7b4ba20552fe04146c025fa0d4 SHA1 13017e850bd8e94864bc665a33bc7b959f92f3d5 SHA256 7ab3bf195862802f527c2016b126f7fba7d63a8b3e2048634011cdfa761cb750
5AUX bitcoin.conf 80 RMD160 d55c1ac48956c33cf4bf231f21ea81a7b1adc244 SHA1 12406dc38cd00a8160cb4246b7a167f4319c6715 SHA256 541ae10cc2246b620de3e7efa97eee59efacf83d28ea5f1297a121d0708226d2 5AUX bitcoin.conf 80 RMD160 d55c1ac48956c33cf4bf231f21ea81a7b1adc244 SHA1 12406dc38cd00a8160cb4246b7a167f4319c6715 SHA256 541ae10cc2246b620de3e7efa97eee59efacf83d28ea5f1297a121d0708226d2
6AUX bitcoin.confd 238 RMD160 1f84716f3ac81da9b06b925913550acfe542f4b5 SHA1 138fefcfa996f62bd9113633bd8505df002f545c SHA256 72300b41d57325de5a5f2ddea449d5f414f278549fb665d60746707ee5de2549 6AUX bitcoin.confd 238 RMD160 1f84716f3ac81da9b06b925913550acfe542f4b5 SHA1 138fefcfa996f62bd9113633bd8505df002f545c SHA256 72300b41d57325de5a5f2ddea449d5f414f278549fb665d60746707ee5de2549
7AUX bitcoin.initd 2481 RMD160 ea5398f2775eea17ab9a337650eef30e7912244d SHA1 356a3a0509c465bcc0ce67cfcc22aca745346e4e SHA256 5dace582c4bf05d893166794ce620ca13b794b695376030f7d319bb22a0c956a 7AUX bitcoin.initd 2481 RMD160 ea5398f2775eea17ab9a337650eef30e7912244d SHA1 356a3a0509c465bcc0ce67cfcc22aca745346e4e SHA256 5dace582c4bf05d893166794ce620ca13b794b695376030f7d319bb22a0c956a
8DIST 0.5-eligius_sendfee.patch 6767 RMD160 f084f46860af55f2b23ac1ef0dc4104da8d1c377 SHA1 34fa1567812853e84b53e2fe4940d3374dd42bc9 SHA256 d3503c33528ff6afcd6e5bbb314b8c00c414ed7f1350c2af1594d0e4b6e75e2c 8DIST 0.5-eligius_sendfee.patch 6767 RMD160 f084f46860af55f2b23ac1ef0dc4104da8d1c377 SHA1 34fa1567812853e84b53e2fe4940d3374dd42bc9 SHA256 d3503c33528ff6afcd6e5bbb314b8c00c414ed7f1350c2af1594d0e4b6e75e2c
9DIST 0.5.2-eligius_sendfee.patch.xz 2408 RMD160 cc947fd2c62bb842438462dcea654e41e59d0fb5 SHA1 1b44c00615dbdf6775a1a33189715cd118a62f13 SHA256 23495db978f81dc8e029dc260933b6644a4de823734507adff9bcc3c8eef02f8
10DIST bip17_v0.4.0_r2.patch 12510 RMD160 813bdf80e2ee6dbfb3e269377a47e7b6e97ace7b SHA1 a7fd9d0758aa62a12d31945e3726df0bf8758eee SHA256 2ed63cf6a8af65482edf462e563bf042091f124df7ec53a3f2e01efcf93334fa
11DIST bip17_v0.5.0.3_r2.patch 19310 RMD160 a9ac277d66eae168f177f7194714440cd04e42d2 SHA1 29a859b2b40b51dd5b342a56a6e5e603d862688d SHA256 969ca49e0d4e03906f42fe73374ff77331fdaefe7b3810c52579c9d3737e874a
12DIST bip17_v0.5.2_r2.patch 19310 RMD160 a9ac277d66eae168f177f7194714440cd04e42d2 SHA1 29a859b2b40b51dd5b342a56a6e5e603d862688d SHA256 969ca49e0d4e03906f42fe73374ff77331fdaefe7b3810c52579c9d3737e874a
13DIST bitcoin-v0.4.3.tgz 901460 RMD160 8f3a1a613110137f1addfaeae35b16d553e07f04 SHA1 28399e38af4ba1571e29ddff097a4016376766b8 SHA256 0830cb2af32e2dfe3574050a3a7192a10257b1a85d88e5e0867282a9c1d6b1aa
14DIST bitcoin-v0.5.0.3.tgz 899254 RMD160 179c58f86ebc5714ec3bcf0b909f6c8b61df06f7 SHA1 0732d8c1172a8537bd962b49e1967c168e29eebd SHA256 fed0e532f34548c4b9d96661bf597491d6dcc85f3293975faae5c5854cd5b4f1
15DIST bitcoin-v0.5.0.4_rc3.tgz 902259 RMD160 5daf8dd702e02792bb4da2c777237ed43405ace2 SHA1 098ea3b4ed33a9a364001772453f3d00c9de8e4d SHA256 a45b421e4b5d5ed27994d5e799ca1c597e05117a67975d4ed18e38c176660cee
16DIST bitcoin-v0.5.1.tgz 1007787 RMD160 107944a2f37cc0f873248ef8f2c23a602dfc2dd7 SHA1 27189303b71c6e9c5140c39659ea1f5280e8b4f0 SHA256 e33279066298e0a29e1dcca566d0a0bbcd89ef6e02d43bdbbeaf046f5faf66fe 9DIST bitcoin-v0.5.1.tgz 1007787 RMD160 107944a2f37cc0f873248ef8f2c23a602dfc2dd7 SHA1 27189303b71c6e9c5140c39659ea1f5280e8b4f0 SHA256 e33279066298e0a29e1dcca566d0a0bbcd89ef6e02d43bdbbeaf046f5faf66fe
17DIST bitcoin-v0.5.2.tgz 1008217 RMD160 0824656c82b7621bf58b4331d96592771d940aad SHA1 867ac6b745c6fc278b2b40b542e55c20433e3f36 SHA256 ad70d1fc93b9195dab64594644a4b804cc521fcb5145f6abde962f3c2aadc5c3 10EBUILD bitcoind-0.5.1.ebuild 2415 RMD160 8a50bc0e1eebdb6f1636e04a0cc4d31273a9b69b SHA1 f845cef0735ff9e8b35097c0ad53132b21c5b027 SHA256 1220178545e3f66acce24976686588056e1e568edc549e0e3a978f26fa8de1c3
18DIST bitcoin-v0.5.3_rc3.tgz 1012669 RMD160 6f691a5764f7354d52614cbca41e9d395733d70e SHA1 bce7319f731d2f2e86a9a30cd305688d0f5d8910 SHA256 773b7ccb88c83dcc9deb7614d9a871345f3508fe028309aa95b96f7837c0771f 11MISC ChangeLog 3445 RMD160 6674d24496c9e3f935197e19930bc936a5d79cf0 SHA1 a4023ae3331fb4d3896fb58ce49dc1cc51bcd3c8 SHA256 4a96784a18b111df245d21acf9393dfe52e78de4d3288ece34e28760cd588a55
19EBUILD bitcoind-0.4.3-r2.ebuild 2521 RMD160 4895cb66869ea3c44c78e57ae8af2caae84583e7 SHA1 86774b357058d6d5374ff14ce79718e211d6c7b6 SHA256 9449ebae433e62472b652e21785b6bec4e2f6f9ee024fc8466b70a767f2e9e00
20EBUILD bitcoind-0.5.0.3-r2.ebuild 2610 RMD160 b6170f32e3f96b109908cfecf56bea11c8747e9c SHA1 72a9baa3d07d744f8cc1901cc70ea6358c8a0bd9 SHA256 651ef67237af5aa8f03d4186b559a4190ce25c4c1d2b640bacbc4111d101f2af
21EBUILD bitcoind-0.5.0.4_rc3.ebuild 2617 RMD160 4b3e53a87a24957d80e2d865c72aa16f7e8b1035 SHA1 578459147951f26f9e7568d6fe3939c570973680 SHA256 c86bb254670b94f87a4fcbbbb5269b1c7b6fadb48c0024f9cb10eb4df61b6a5d
22EBUILD bitcoind-0.5.1.ebuild 2409 RMD160 b8611958d9c64af552bc2a82a3235bc8c243819c SHA1 484e893ad0888170229f2673956e666e1e94f014 SHA256 8b76ee9f98bfd4bc8433224d23e025c3664391c5c7ab44a59c370ae96df0cd4f
23EBUILD bitcoind-0.5.2-r2.ebuild 2614 RMD160 95338cd2f8feb2ef506aa5ac4d09f2caaea0c465 SHA1 5988046bf5a2e934dd08d99617e4ba1dfc3256b5 SHA256 a5f84fa983cb058d7224d95afb1317ba4c8684a654df69132e3816550e4b9e3c
24EBUILD bitcoind-0.5.3_rc3.ebuild 2615 RMD160 a880b5d65c6ffd250a1f5852b6df18251df591dd SHA1 8d34b9ba120be93c1c9cd1ef31494340b03e567c SHA256 d7ca61c2221360aa0178e0be904423e6447087e0594721dafec4c6869585ab1b
25MISC ChangeLog 3082 RMD160 94e4d3f4bb43ec5956f076a906fa565f522b80cd SHA1 4419c444a44a8c33b7218ce3bf14fbd93f6787ce SHA256 fe04f450be1ef107f634715fb595266687b651260ccb61d636a31d8565d5b27f
26MISC metadata.xml 560 RMD160 11321353ae34abd53f26bd02de03f16b7fd0b690 SHA1 eaa342e9cd0d350b4ceb32e45606b07a8322d673 SHA256 d180599030468afe2d41133afc503b1b0c4444cbea0e8a28225a9568d9255bb0 12MISC metadata.xml 560 RMD160 11321353ae34abd53f26bd02de03f16b7fd0b690 SHA1 eaa342e9cd0d350b4ceb32e45606b07a8322d673 SHA256 d180599030468afe2d41133afc503b1b0c4444cbea0e8a28225a9568d9255bb0
27-----BEGIN PGP SIGNATURE----- 13-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
28Version: GnuPG v2.0.17 (GNU/Linux) 14Version: GnuPG v2.0.17 (GNU/Linux)
29 15
30iEYEAREIAAYFAk9VMh4ACgkQl5yvQNBFVTVvggCeO7Mzn6TixDdTSI/L4OWipgAo 16iEYEAREIAAYFAk9iGq8ACgkQl5yvQNBFVTUqQwCgloICc1O7DqM0KMmCy/01l323
3136sAn3Gi9DHT6b/0X8W0ue38nohxADFT 17EoYAn1NGAMsBbGnLq7VGQ6ztWAx9H6ls
32=hnHJ 18=kqY/
33-----END PGP SIGNATURE----- 19-----END PGP SIGNATURE-----

Legend:
Removed from v.1.9  
changed lines
  Added in v.1.11

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20