/[gentoo-x86]/sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog
Gentoo

Diff of /sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.707 Revision 1.1135
1# ChangeLog for sys-kernel/hardened-sources 1# ChangeLog for sys-kernel/hardened-sources
2# Copyright 1999-2012 Gentoo Foundation; Distributed under the GPL v2 2# Copyright 1999-2014 Gentoo Foundation; Distributed under the GPL v2
3# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog,v 1.707 2012/10/17 22:56:49 blueness Exp $ 3# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/sys-kernel/hardened-sources/ChangeLog,v 1.1135 2014/09/10 11:49:04 blueness Exp $
4 4
5*hardened-sources-2.6.32-r135 (17 Oct 2012) 5*hardened-sources-3.16.2 (10 Sep 2014)
6 6
7 17 Oct 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 7 10 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
8 +hardened-sources-3.16.2.ebuild:
9 vanilla-3.16.2 + genpatches-3.16-3 + grsecurity-3.0-3.16.2-201409082129
10
11*hardened-sources-3.14.18 (10 Sep 2014)
12
13 10 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
14 +hardened-sources-3.14.18.ebuild:
15 vanilla-3.14.18 + genpatches-3.14-22 + grsecurity-3.0-3.14.18-201409082127
16
17*hardened-sources-3.2.62-r5 (10 Sep 2014)
18
19 10 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
8 +hardened-sources-2.6.32-r135.ebuild: 20 +hardened-sources-3.2.62-r5.ebuild:
9 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 + 21 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201409082124
10 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201210121913
11 22
12*hardened-sources-3.6.1 (13 Oct 2012) 23*hardened-sources-3.16.1 (04 Sep 2014)
13 24
14 13 Oct 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 25 04 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
15 +hardened-sources-3.6.1.ebuild: 26 +hardened-sources-3.16.1.ebuild:
16 vanilla-3.6.1 + genpatches-3.6-3 + grsecurity-2.9.1-3.6.1-201210111929 27 vanilla-3.16.1 + genpatches-3.16-2 + grsecurity-3.0-3.16.1-201409021826
17 28
18*hardened-sources-3.2.31 (13 Oct 2012) 29*hardened-sources-3.14.17-r4 (04 Sep 2014)
19 30
31 04 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
32 +hardened-sources-3.14.17-r4.ebuild:
33 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201409021816
34
35*hardened-sources-3.2.62-r4 (04 Sep 2014)
36
37 04 Sep 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
38 +hardened-sources-3.2.62-r4.ebuild:
39 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408312002
40
20 13 Oct 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 41 30 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
42 -hardened-sources-3.14.17-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.62-r2.ebuild:
43 Remove older unstable
44
45*hardened-sources-3.14.17-r3 (30 Aug 2014)
46
47 30 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
48 +hardened-sources-3.14.17-r3.ebuild:
49 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201408260041
50
51*hardened-sources-3.2.62-r3 (30 Aug 2014)
52
53 30 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
54 +hardened-sources-3.2.62-r3.ebuild:
55 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408260037
56
57*hardened-sources-3.15.10-r2 (24 Aug 2014)
58
59 24 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
60 +hardened-sources-3.15.10-r2.ebuild:
61 vanilla-3.15.10 + genpatches-3.15-12 + grsecurity-3.0-3.15.10-201408212335
62
63*hardened-sources-3.14.17-r2 (24 Aug 2014)
64
65 24 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
66 +hardened-sources-3.14.17-r2.ebuild:
67 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201408212334
68
69*hardened-sources-3.2.62-r2 (24 Aug 2014)
70
71 24 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
72 +hardened-sources-3.2.62-r2.ebuild:
73 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408212331
74
75 22 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
76 -hardened-sources-3.13.10.ebuild, -hardened-sources-3.14.13.ebuild,
77 -hardened-sources-3.14.14.ebuild, -hardened-sources-3.14.16.ebuild,
78 -hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild, -hardened-sources-3.15.6.ebuild,
79 -hardened-sources-3.15.7.ebuild, -hardened-sources-3.15.9.ebuild,
80 -hardened-sources-3.2.55-r7.ebuild, -hardened-sources-3.2.59-r5.ebuild,
81 -hardened-sources-3.2.61-r3.ebuild, -hardened-sources-3.2.61-r4.ebuild,
82 hardened-sources-3.14.15.ebuild, hardened-sources-3.15.8.ebuild,
83 hardened-sources-3.2.61-r5.ebuild:
84 Stable on amd64, x86. Remove older versions.
85
86 21 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
87 -hardened-sources-3.14.17.ebuild, -hardened-sources-3.15.10.ebuild,
88 -hardened-sources-3.2.62.ebuild:
89 Remove version with md/raid10 memory leak
90
91*hardened-sources-3.15.10-r1 (21 Aug 2014)
92
93 21 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
94 +hardened-sources-3.15.10-r1.ebuild:
95 vanilla-3.15.10 + genpatches-3.15-12 + grsecurity-3.0-3.15.10-201408192020
96
97*hardened-sources-3.14.17-r1 (21 Aug 2014)
98
99 21 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
100 +hardened-sources-3.14.17-r1.ebuild:
101 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201408192019
102
103*hardened-sources-3.2.62-r1 (21 Aug 2014)
104
105 21 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
106 +hardened-sources-3.2.62-r1.ebuild:
107 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408191950
108
109*hardened-sources-3.15.10 (15 Aug 2014)
110
111 15 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
112 +hardened-sources-3.15.10.ebuild:
113 vanilla-3.15.10 + genpatches-3.15-12 + grsecurity-3.0-3.15.10-201408140023
114
115*hardened-sources-3.14.17 (15 Aug 2014)
116
117 15 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
118 +hardened-sources-3.14.17.ebuild:
119 vanilla-3.14.17 + genpatches-3.14-21 + grsecurity-3.0-3.14.17-201408140021
120
121*hardened-sources-3.15.9 (12 Aug 2014)
122
123 12 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
124 +hardened-sources-3.15.9.ebuild:
125 vanilla-3.15.9 + genpatches-3.15-11 + grsecurity-3.0-3.15.9-201408110025
126
127*hardened-sources-3.14.16 (12 Aug 2014)
128
129 12 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
130 +hardened-sources-3.14.16.ebuild:
131 vanilla-3.14.16 + genpatches-3.14-20 + grsecurity-3.0-3.14.16-201408110024
132
133*hardened-sources-3.2.62 (12 Aug 2014)
134
135 12 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
21 +hardened-sources-3.2.31.ebuild: 136 +hardened-sources-3.2.62.ebuild:
22 vanilla-3.2.31 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.31-201210111928 137 vanilla-3.2.62 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.62-201408110020
23 138
24*hardened-sources-2.6.32-r134 (13 Oct 2012)
25
26 13 Oct 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 139 12 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
140 -hardened-sources-3.14.12-r1.ebuild, -hardened-sources-3.15.5-r1.ebuild,
27 +hardened-sources-2.6.32-r134.ebuild: 141 -hardened-sources-3.2.61-r1.ebuild:
28 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 + 142 Remove older stable with bug in dma usb dvd code
29 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201210111928
30 143
144*hardened-sources-3.15.8 (05 Aug 2014)
145
146 05 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
147 +hardened-sources-3.15.8.ebuild:
148 vanilla-3.15.8 + genpatches-3.15-10 + grsecurity-3.0-3.15.8-201408040708
149
150*hardened-sources-3.14.15 (05 Aug 2014)
151
152 05 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
153 +hardened-sources-3.14.15.ebuild:
154 vanilla-3.14.15 + genpatches-3.14-19 + grsecurity-3.0-3.14.15-201408032014
155
156*hardened-sources-3.2.61-r5 (05 Aug 2014)
157
158 05 Aug 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
159 +hardened-sources-3.2.61-r5.ebuild:
160 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201408032011
161
31*hardened-sources-3.5.6 (10 Oct 2012) 162*hardened-sources-3.15.7 (30 Jul 2014)
32 163
33 10 Oct 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 164 30 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
165 +hardened-sources-3.15.7.ebuild:
166 vanilla-3.15.7 + genpatches-3.15-9 + grsecurity-3.0-3.15.7-201407282112
167
168*hardened-sources-3.14.14 (30 Jul 2014)
169
170 30 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
171 +hardened-sources-3.14.14.ebuild:
172 vanilla-3.14.14 + genpatches-3.14-18 + grsecurity-3.0-3.14.14-201407282111
173
174*hardened-sources-3.2.61-r4 (30 Jul 2014)
175
176 30 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
177 +hardened-sources-3.2.61-r4.ebuild:
178 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407280723
179
180 30 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
181 hardened-sources-3.14.12-r2.ebuild, hardened-sources-3.15.5-r2.ebuild,
182 hardened-sources-3.2.61-r2.ebuild:
183 Stable on amd64 and x64. Adds a minor DMA fix over the previous verions.
184
185*hardened-sources-3.15.6 (25 Jul 2014)
186
187 25 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
34 +hardened-sources-3.5.6.ebuild: 188 +hardened-sources-3.15.6.ebuild:
35 vanilla-3.5.6 + genpatches-3.5-6 + grsecurity-2.9.1-3.5.6-201210071716 189 vanilla-3.15.6 + genpatches-3.15-8 + grsecurity-3.0-3.15.6-201407232200
36 190
37*hardened-sources-3.2.30-r3 (10 Oct 2012) 191*hardened-sources-3.14.13 (25 Jul 2014)
38 192
39 10 Oct 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 193 25 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
194 +hardened-sources-3.14.13.ebuild:
195 vanilla-3.14.13 + genpatches-3.14-17 + grsecurity-3.0-3.14.13-201407232159
196
197*hardened-sources-3.2.61-r3 (25 Jul 2014)
198
199 25 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
40 +hardened-sources-3.2.30-r3.ebuild: 200 +hardened-sources-3.2.61-r3.ebuild:
41 vanilla-3.2.30 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.30-201210071704 201 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407232156
42 202
43*hardened-sources-2.6.32-r133 (10 Oct 2012) 203*hardened-sources-3.15.5-r2 (21 Jul 2014)
44 204
45 10 Oct 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 205 21 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
46 +hardened-sources-2.6.32-r133.ebuild, metadata.xml: 206 +hardened-sources-3.15.5-r2.ebuild:
47 vanilla-2.6.32.60 + genpatches-2.6.32-48 + 207 vanilla-3.15.5 + genpatches-3.15-7 + grsecurity-3.0-3.15.5-201407170639
48 grsecurity-2.9.1-2.6.32.60-201210091739
49 208
50*hardened-sources-3.5.5 (06 Oct 2012) 209*hardened-sources-3.14.12-r2 (21 Jul 2014)
51 210
52 06 Oct 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 211 21 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
212 +hardened-sources-3.14.12-r2.ebuild:
213 vanilla-3.14.12 + genpatches-3.14-16 + grsecurity-3.0-3.14.12-201407170638
214
215*hardened-sources-3.2.61-r2 (21 Jul 2014)
216
217 21 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
218 +hardened-sources-3.2.61-r2.ebuild:
219 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407170636
220
221 18 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
222 -hardened-sources-3.14.11-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.12.ebuild,
223 -hardened-sources-3.15.4-r1.ebuild, -hardened-sources-3.15.5.ebuild,
224 -hardened-sources-3.2.60-r8.ebuild, -hardened-sources-3.2.60-r9.ebuild,
225 -hardened-sources-3.2.61.ebuild, hardened-sources-3.14.12-r1.ebuild,
226 hardened-sources-3.15.5-r1.ebuild, hardened-sources-3.2.61-r1.ebuild:
227 Stable on amd64 and x86, addresses CVE-2014-4699
228
229*hardened-sources-3.15.5-r1 (15 Jul 2014)
230
231 15 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
232 +hardened-sources-3.15.5-r1.ebuild:
233 vanilla-3.15.5 + genpatches-3.15-7 + grsecurity-3.0-3.15.5-201407142248
234
235*hardened-sources-3.2.61-r1 (15 Jul 2014)
236
237 15 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
238 +hardened-sources-3.2.61-r1.ebuild:
239 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407132023
240
241 13 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> ChangeLog:
242 Resign manifest
243
244*hardened-sources-3.2.61 (13 Jul 2014)
245
246 13 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
247 +hardened-sources-3.2.61.ebuild:
248 vanilla-3.2.61 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.61-201407112156
249
250*hardened-sources-3.15.5 (11 Jul 2014)
251
252 11 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
53 +hardened-sources-3.5.5.ebuild: 253 +hardened-sources-3.15.5.ebuild:
54 vanilla-3.5.5 + genpatches-3.5-5 + grsecurity-2.9.1-3.5.5-201210022020 254 vanilla-3.15.5 + genpatches-3.15-7 + grsecurity-3.0-3.15.5-201407100036
55 255
56*hardened-sources-3.2.30-r2 (06 Oct 2012) 256*hardened-sources-3.14.12 (11 Jul 2014)
57 257
58 06 Oct 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 258 11 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
259 +hardened-sources-3.14.12.ebuild:
260 vanilla-3.14.12 + genpatches-3.14-16 + grsecurity-3.0-3.14.12-201407100035
261
262*hardened-sources-3.2.60-r9 (11 Jul 2014)
263
264 11 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
59 +hardened-sources-3.2.30-r2.ebuild: 265 +hardened-sources-3.2.60-r9.ebuild:
60 vanilla-3.2.30 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.30-201210022019 266 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201407100031
61 267
62*hardened-sources-2.6.32-r132 (06 Oct 2012)
63
64 06 Oct 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 268 09 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
65 +hardened-sources-2.6.32-r132.ebuild:
66 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
67 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201210022016
68
69 30 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
70 -hardened-sources-2.6.32-r110.ebuild, -hardened-sources-3.2.20.ebuild,
71 -hardened-sources-3.4.2-r1.ebuild, -hardened-sources-3.4.2.ebuild: 269 -hardened-sources-3.14.10-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.10.ebuild,
72 remove oldest stables
73
74 30 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
75 -hardened-sources-2.6.32-r128.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r129.ebuild,
76 -hardened-sources-3.2.28-r5.ebuild, -hardened-sources-3.2.29.ebuild,
77 -hardened-sources-3.5.3-r3.ebuild, -hardened-sources-3.5.4.ebuild: 270 -hardened-sources-3.15.3-r2.ebuild, -hardened-sources-3.15.3.ebuild,
78 remove older unstable 271 -hardened-sources-3.2.60-r5.ebuild, -hardened-sources-3.2.60-r6.ebuild:
272 Remove older buggy versions
79 273
274*hardened-sources-3.15.4-r1 (09 Jul 2014)
275
80 30 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 276 09 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
81 hardened-sources-2.6.32-r130.ebuild, hardened-sources-3.2.30.ebuild,
82 hardened-sources-3.5.4-r1.ebuild:
83 stable amd64 x86
84
85*hardened-sources-3.5.4-r2 (25 Sep 2012)
86
87 25 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
88 +hardened-sources-3.5.4-r2.ebuild:
89 vanilla-3.5.4 + genpatches-3.5-5 + grsecurity-2.9.1-3.5.4-201209241829
90
91*hardened-sources-3.2.30-r1 (25 Sep 2012)
92
93 25 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
94 +hardened-sources-3.2.30-r1.ebuild:
95 vanilla-3.2.30 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.30-201209241828
96
97*hardened-sources-2.6.32-r131 (25 Sep 2012)
98
99 25 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
100 +hardened-sources-2.6.32-r131.ebuild:
101 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
102 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201209241828
103
104*hardened-sources-3.5.4-r1 (21 Sep 2012)
105
106 21 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
107 +hardened-sources-3.5.4-r1.ebuild: 277 +hardened-sources-3.15.4-r1.ebuild:
108 vanilla-3.5.4 + genpatches-3.5-5 + grsecurity-2.9.1-3.5.4-201209192118 278 vanilla-3.15.4 + genpatches-3.15-6 + grsecurity-3.0-3.15.4-201407081937
109 279
110*hardened-sources-3.2.30 (21 Sep 2012) 280*hardened-sources-3.14.11-r1 (09 Jul 2014)
111 281
112 21 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 282 09 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
283 +hardened-sources-3.14.11-r1.ebuild:
284 vanilla-3.14.11 + genpatches-3.14-15 + grsecurity-3.0-3.14.11-201407081919
285
286*hardened-sources-3.2.60-r8 (09 Jul 2014)
287
288 09 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
113 +hardened-sources-3.2.30.ebuild: 289 +hardened-sources-3.2.60-r8.ebuild:
114 vanilla-3.2.30 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.30-201209192117 290 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201407081916
115 291
116*hardened-sources-2.6.32-r130 (21 Sep 2012)
117
118 21 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
119 +hardened-sources-2.6.32-r130.ebuild:
120 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
121 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201209192117
122
123 18 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
124 -hardened-sources-2.6.32-r122.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r123.ebuild,
125 -hardened-sources-2.6.32-r124.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r125.ebuild,
126 -hardened-sources-2.6.32-r126.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r127.ebuild,
127 -hardened-sources-3.2.27-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.28.ebuild,
128 -hardened-sources-3.2.28-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.28-r2.ebuild,
129 -hardened-sources-3.2.28-r3.ebuild, -hardened-sources-3.2.28-r4.ebuild,
130 -hardened-sources-3.5.2.ebuild, -hardened-sources-3.5.2-r3.ebuild,
131 -hardened-sources-3.5.2-r4.ebuild, -hardened-sources-3.5.3.ebuild,
132 -hardened-sources-3.5.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.5.3-r2.ebuild:
133 Remove older unstable buggy versions, bug #430906, kvm slowdown
134
135*hardened-sources-3.5.4 (18 Sep 2012)
136
137 18 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
138 +hardened-sources-3.5.4.ebuild:
139 vanilla-3.5.4 + genpatches-3.5-5 + grsecurity-2.9.1-3.5.4-201209171824
140
141*hardened-sources-3.2.29 (18 Sep 2012)
142
143 18 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
144 +hardened-sources-3.2.29.ebuild:
145 vanilla-3.2.29 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.29-201209171824
146
147*hardened-sources-2.6.32-r129 (18 Sep 2012)
148
149 18 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
150 +hardened-sources-2.6.32-r129.ebuild:
151 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
152 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201209171823
153
154*hardened-sources-3.5.3-r3 (15 Sep 2012)
155
156 15 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
157 +hardened-sources-3.5.3-r3.ebuild:
158 vanilla-3.5.3 + genpatches-3.5-4 + grsecurity-2.9.1-3.5.3-201209131726
159
160*hardened-sources-3.2.28-r5 (15 Sep 2012)
161
162 15 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
163 +hardened-sources-3.2.28-r5.ebuild:
164 vanilla-3.2.28 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.29-201209122157
165
166*hardened-sources-2.6.32-r128 (15 Sep 2012)
167
168 15 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
169 +hardened-sources-2.6.32-r128.ebuild:
170 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
171 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201209131725
172
173*hardened-sources-3.5.3-r2 (12 Sep 2012) 292*hardened-sources-3.15.3-r2 (06 Jul 2014)
174 293
175 12 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
176 +hardened-sources-3.5.3-r2.ebuild:
177 vanilla-3.5.3 + genpatches-3.5-4 + grsecurity-2.9.1-3.5.3-201209101830
178
179*hardened-sources-3.2.28-r4 (12 Sep 2012)
180
181 12 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
182 +hardened-sources-3.2.28-r4.ebuild:
183 vanilla-3.2.28 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.28-201209101830
184
185*hardened-sources-2.6.32-r127 (12 Sep 2012)
186
187 12 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
188 +hardened-sources-2.6.32-r127.ebuild:
189 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
190 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201209101829
191
192*hardened-sources-3.5.3-r1 (01 Sep 2012)
193
194 01 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 294 06 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
295 +hardened-sources-3.15.3-r2.ebuild, -hardened-sources-3.15.3-r1.ebuild:
296 vanilla-3.15.3 + genpatches-3.15-4 + grsecurity-3.0-3.15.3-201407060933
297
298*hardened-sources-3.15.3-r1 (06 Jul 2014)
299
300 06 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
195 +hardened-sources-3.5.3-r1.ebuild: 301 +hardened-sources-3.15.3-r1.ebuild:
196 vanilla-3.5.3 + genpatches-3.5-4 + grsecurity-2.9.1-3.5.3-201208302015 302 vanilla-3.15.3 + genpatches-3.15-4 + grsecurity-3.0-3.15.3-201407052032
197 303
198*hardened-sources-3.2.28-r3 (01 Sep 2012) 304*hardened-sources-3.14.10-r1 (06 Jul 2014)
199 305
200 01 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 306 06 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
307 +hardened-sources-3.14.10-r1.ebuild:
308 vanilla-3.14.10 + genpatches-3.14-14 + grsecurity-3.0-3.14.10-201407052031
309
310*hardened-sources-3.2.60-r6 (06 Jul 2014)
311
312 06 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
201 +hardened-sources-3.2.28-r3.ebuild: 313 +hardened-sources-3.2.60-r6.ebuild:
202 vanilla-3.2.28 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.28-201208302014 314 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201407052028
203 315
204*hardened-sources-2.6.32-r126 (01 Sep 2012)
205
206 01 Sep 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 316 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
317 -hardened-sources-3.13.6-r3.ebuild, -hardened-sources-3.14.9.ebuild,
318 -hardened-sources-3.15.1.ebuild, -hardened-sources-3.15.2.ebuild,
319 -hardened-sources-3.2.54-r9.ebuild, -hardened-sources-3.2.60-r3.ebuild,
207 +hardened-sources-2.6.32-r126.ebuild: 320 -hardened-sources-3.2.60-r4.ebuild:
208 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 321 Remove older versions
209 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208302014
210 322
211*hardened-sources-3.5.3 (29 Aug 2012) 323*hardened-sources-3.15.3 (03 Jul 2014)
212 324
213 29 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 325 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
214 +hardened-sources-3.5.3.ebuild: 326 +hardened-sources-3.15.3.ebuild:
215 vanilla-3.5.3 + genpatches-3.5-4 + grsecurity-2.9.1-3.5.3-201208271906 327 vanilla-3.15.3 + genpatches-3.15-4 + grsecurity-3.0-3.15.3-201407012153
216 328
217*hardened-sources-3.2.28-r2 (29 Aug 2012)
218
219 29 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
220 +hardened-sources-3.2.28-r2.ebuild:
221 vanilla-3.2.28 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.28-201208271905
222
223*hardened-sources-2.6.32-r125 (29 Aug 2012)
224
225 29 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
226 +hardened-sources-2.6.32-r125.ebuild:
227 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
228 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208271903
229
230 29 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
231 -hardened-sources-2.6.32-r95.ebuild, -hardened-sources-3.2.11.ebuild:
232 Remove older stables, bug #433092
233
234 26 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
235 -hardened-sources-2.6.32-r118.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r119.ebuild,
236 -hardened-sources-2.6.32-r120.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r121.ebuild,
237 -hardened-sources-3.2.23-r3.ebuild, -hardened-sources-3.2.24.ebuild,
238 -hardened-sources-3.2.26.ebuild, -hardened-sources-3.2.27.ebuild,
239 -hardened-sources-3.2.27-r1.ebuild, -hardened-sources-3.4.6-r1.ebuild,
240 -hardened-sources-3.4.7.ebuild, -hardened-sources-3.5.0-r1.ebuild,
241 -hardened-sources-3.5.1.ebuild, -hardened-sources-3.5.1-r1.ebuild,
242 -hardened-sources-3.5.1-r2.ebuild:
243 Remove older unstable and buggy versions
244
245*hardened-sources-3.5.2-r4 (26 Aug 2012)
246
247 26 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
248 +hardened-sources-3.5.2-r4.ebuild:
249 vanilla-3.5.2 + genpatches-3.5-3 + grsecurity-2.9.1-3.5.2-201208241943
250
251*hardened-sources-3.2.28-r1 (26 Aug 2012) 329*hardened-sources-3.14.10 (03 Jul 2014)
252 330
253 26 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
254 +hardened-sources-3.2.28-r1.ebuild:
255 vanilla-3.2.28 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.28-201208232048
256
257*hardened-sources-2.6.32-r124 (26 Aug 2012)
258
259 26 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
260 +hardened-sources-2.6.32-r124.ebuild:
261 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
262 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208232048
263
264*hardened-sources-3.5.2-r3 (23 Aug 2012)
265
266 23 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 331 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
267 +hardened-sources-3.5.2-r3.ebuild: 332 +hardened-sources-3.14.10.ebuild:
268 vanilla-3.5.2 + genpatches-3.5-3 + grsecurity-2.9.1-3.5.2-201208222031 333 vanilla-3.14.10 + genpatches-3.14-14 + grsecurity-3.0-3.14.10-201407012152
269 334
270*hardened-sources-3.2.28 (23 Aug 2012) 335*hardened-sources-3.2.60-r5 (03 Jul 2014)
271 336
272 23 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 337 03 Jul 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
273 +hardened-sources-3.2.28.ebuild: 338 +hardened-sources-3.2.60-r5.ebuild:
274 vanilla-3.2.28 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.28-201208222030 339 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201407012149
275 340
341*hardened-sources-3.15.2 (27 Jun 2014)
342
276 23 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 343 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
277 hardened-sources-2.6.32-r123.ebuild:
278 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
279 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208222030
280
281*hardened-sources-3.5.2 (19 Aug 2012)
282
283 19 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
284 +hardened-sources-3.5.2.ebuild: 344 +hardened-sources-3.15.2.ebuild:
285 vanilla-3.5.2 + genpatches-3.5-3 + grsecurity-2.9.1-3.5.2-201208151951 345 vanilla-3.15.2 + genpatches-3.15-4 + grsecurity-3.0-3.15.2-201406262058
286 346
287*hardened-sources-3.2.27-r2 (19 Aug 2012) 347*hardened-sources-3.14.9 (27 Jun 2014)
288 348
289 19 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 349 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
350 +hardened-sources-3.14.9.ebuild:
351 vanilla-3.14.9 + genpatches-3.14-13 + grsecurity-3.0-3.14.9-201406262057
352
353*hardened-sources-3.2.60-r4 (27 Jun 2014)
354
355 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
290 +hardened-sources-3.2.27-r2.ebuild: 356 +hardened-sources-3.2.60-r4.ebuild:
291 vanilla-3.2.27 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.27-201208151951 357 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406262054
292 358
293*hardened-sources-2.6.32-r123 (19 Aug 2012)
294
295 19 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 359 27 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
296 +hardened-sources-2.6.32-r123.ebuild: 360 -hardened-sources-3.14.6.ebuild, -hardened-sources-3.14.8-r1.ebuild,
297 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 361 -hardened-sources-3.14.8-r2.ebuild, -hardened-sources-3.14.8.ebuild,
298 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208151950 362 -hardened-sources-3.2.60-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.60-r2.ebuild,
299
300*hardened-sources-3.5.1-r2 (16 Aug 2012)
301
302 16 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
303 +hardened-sources-3.5.1-r2.ebuild:
304 vanilla-3.5.1 + genpatches-3.5-2 + grsecurity-2.9.1-3.5.1-201208132030
305
306*hardened-sources-3.2.27-r1 (16 Aug 2012)
307
308 16 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
309 +hardened-sources-3.2.27-r1.ebuild: 363 -hardened-sources-3.2.60.ebuild:
310 vanilla-3.2.27 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.27-201208132029 364 Remove older testing versions
311 365
312*hardened-sources-2.6.32-r122 (16 Aug 2012)
313
314 16 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
315 +hardened-sources-2.6.32-r122.ebuild:
316 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
317 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208132029
318
319*hardened-sources-3.5.1-r1 (13 Aug 2012) 366*hardened-sources-3.15.1 (23 Jun 2014)
320 367
321 13 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 368 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
322 +hardened-sources-3.5.1-r1.ebuild:
323 vanilla-3.5.1 + genpatches-3.5-1 + grsecurity-2.9.1-3.5.1-201208112021
324
325*hardened-sources-3.2.27 (13 Aug 2012)
326
327 13 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
328 +hardened-sources-3.2.27.ebuild:
329 vanilla-3.2.27 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.27-201208120907
330
331*hardened-sources-2.6.32-r121 (13 Aug 2012)
332
333 13 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
334 +hardened-sources-2.6.32-r121.ebuild:
335 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
336 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208120916
337
338*hardened-sources-3.5.1 (10 Aug 2012)
339
340 10 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
341 +hardened-sources-3.5.1.ebuild: 369 +hardened-sources-3.15.1.ebuild:
342 vanilla-3.5.1 + genpatches-3.5-1 + grsecurity-2.9.1-3.5.1-201208091728 370 vanilla-3.15.1 + genpatches-3.15-3 + grsecurity-3.0-3.15.1-201406222112
343 371
372*hardened-sources-3.14.8-r2 (23 Jun 2014)
373
374 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
375 +hardened-sources-3.14.8-r2.ebuild:
376 vanilla-3.14.8 + genpatches-3.14-12 + grsecurity-3.0-3.14.8-201406222110
377
378*hardened-sources-3.2.60-r3 (23 Jun 2014)
379
380 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
381 +hardened-sources-3.2.60-r3.ebuild:
382 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406222106
383
384*hardened-sources-3.14.8-r1 (23 Jun 2014)
385
386 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
387 +hardened-sources-3.14.8-r1.ebuild:
388 vanilla-3.14.8 + genpatches-3.14-12 + grsecurity-3.0-3.14.8-201406220132
389
390*hardened-sources-3.2.60-r2 (23 Jun 2014)
391
392 23 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
393 +hardened-sources-3.2.60-r2.ebuild:
394 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406220130
395
396*hardened-sources-3.14.8 (22 Jun 2014)
397
398 22 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
399 +hardened-sources-3.14.8.ebuild:
400 vanilla-3.14.8 + genpatches-3.14-12 + grsecurity-3.0-3.14.8-201406191347
401
402*hardened-sources-3.2.60-r1 (21 Jun 2014)
403
404 21 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
405 +hardened-sources-3.2.60-r1.ebuild:
406 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406191345
407
408*hardened-sources-3.14.6 (11 Jun 2014)
409
410 11 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
411 +hardened-sources-3.14.6.ebuild:
412 vanilla-3.14.6 + genpatches-3.14-10 + grsecurity-3.0-3.14.6-201406101411
413
414*hardened-sources-3.2.60 (11 Jun 2014)
415
416 11 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
417 +hardened-sources-3.2.60.ebuild:
418 vanilla-3.2.60 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.60-201406101410
419
344 09 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 420 10 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
345 -hardened-sources-2.6.32-r115.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r117.ebuild, 421 -hardened-sources-3.11.7-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.2-r3.ebuild,
422 -hardened-sources-3.2.53-r6.ebuild:
423 Remove old stables
424
425 10 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
426 hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild, hardened-sources-3.2.59-r5.ebuild:
427 Stable amd64, x86. bug #512526, CVE-2014-3153
428
429*hardened-sources-3.2.59-r5 (06 Jun 2014)
430
431 06 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
432 +hardened-sources-3.2.59-r5.ebuild, -hardened-sources-3.14.4-r1.ebuild,
433 -hardened-sources-3.14.5.ebuild, -hardened-sources-3.2.59-r2.ebuild,
434 -hardened-sources-3.2.59-r4.ebuild, -hardened-sources-3.2.59.ebuild:
435 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201406052202
436
437*hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild
438
439 06 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
440 +hardened-sources-3.14.5-r2.ebuild:
441 vanilla-3.14.4 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.5-201406051310
442 bug #512526, CVE-2014-3153
443
444*hardened-sources-3.2.59-r4 (06 Jun 2014)
445
446 06 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
447 +hardened-sources-3.2.59-r4.ebuild:
448 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201406051309
449 bug #512526, CVE-2014-3153
450
451 05 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
452 -hardened-sources-3.11.7-r2.ebuild, -hardened-sources-3.13.10-r1.ebuild,
453 -hardened-sources-3.13.2-r4.ebuild, -hardened-sources-3.13.6-r4.ebuild,
454 -hardened-sources-3.14.4-r2.ebuild, -hardened-sources-3.14.5-r1.ebuild,
346 -hardened-sources-3.2.23.ebuild, -hardened-sources-3.2.23-r2.ebuild, 455 -hardened-sources-3.2.53-r7.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r10.ebuild,
456 -hardened-sources-3.2.55-r8.ebuild, -hardened-sources-3.2.59-r3.ebuild:
457 Revert previous additions which duplicate rev bumps
458
459*hardened-sources-3.14.4-r2 (05 Jun 2014)
460*hardened-sources-3.13.2-r4 (05 Jun 2014)
461*hardened-sources-3.13.10-r1 (05 Jun 2014)
462
463 05 Jun 2014; Matthew Thode <prometheanfire@gentoo.org>
464 +hardened-sources-3.13.10-r1.ebuild, +hardened-sources-3.13.2-r4.ebuild,
465 +hardened-sources-3.14.4-r2.ebuild:
466 missed a couple of versions for CVE-2014-3153 bug 512526
467
468*hardened-sources-3.2.59-r3 (05 Jun 2014)
469*hardened-sources-3.11.7-r2 (05 Jun 2014)
470*hardened-sources-3.2.55-r8 (05 Jun 2014)
471*hardened-sources-3.2.53-r7 (05 Jun 2014)
472*hardened-sources-3.2.54-r10 (05 Jun 2014)
473*hardened-sources-3.13.6-r4 (05 Jun 2014)
474
475 05 Jun 2014; Matthew Thode <prometheanfire@gentoo.org>
476 +hardened-sources-3.11.7-r2.ebuild, +hardened-sources-3.13.6-r4.ebuild,
477 +hardened-sources-3.2.53-r7.ebuild, +hardened-sources-3.2.54-r10.ebuild,
478 +hardened-sources-3.2.55-r8.ebuild, +hardened-sources-3.2.59-r3.ebuild:
479 more fixes for CVE-2014-3153 bug 512526
480
481*hardened-sources-3.14.5-r1 (05 Jun 2014)
482
483 05 Jun 2014; Matthew Thode <prometheanfire@gentoo.org>
484 +hardened-sources-3.14.5-r1.ebuild:
485 fixes for CVE-2014-3153
486
487*hardened-sources-3.14.5 (03 Jun 2014)
488
489 03 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
490 +hardened-sources-3.14.5.ebuild:
491 vanilla-3.14.5 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.5-201406021708
492
493*hardened-sources-3.2.59-r2 (03 Jun 2014)
494
495 03 Jun 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
496 +hardened-sources-3.2.59-r2.ebuild:
497 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201406030716
498
499 26 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
347 -hardened-sources-3.4.4-r3.ebuild, -hardened-sources-3.4.6.ebuild: 500 -hardened-sources-3.14.3-r2.ebuild, -hardened-sources-3.14.4.ebuild,
501 -hardened-sources-3.2.58-r3.ebuild:
502 Remove older unstables
503
504*hardened-sources-3.14.4-r1 (26 May 2014)
505
506 26 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
507 +hardened-sources-3.14.4-r1.ebuild:
508 vanilla-3.14.4 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.4-201405252047
509
510*hardened-sources-3.2.59 (26 May 2014)
511
512 26 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
513 +hardened-sources-3.2.59.ebuild:
514 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.59-201405252042
515
516*hardened-sources-3.14.4 (17 May 2014)
517
518 17 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
519 +hardened-sources-3.14.4.ebuild, -hardened-sources-3.14.3-r3.ebuild:
520 vanilla-3.14.4 + genpatches-3.14-7 + grsecurity-3.0-3.14.4-201405141623
521
522 15 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
523 -hardened-sources-3.14.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.58-r2.ebuild:
524 Remove older unstables
525
526*hardened-sources-3.14.3-r3 (15 May 2014)
527
528 15 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
529 +hardened-sources-3.14.3-r3.ebuild:
530 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.4-201405141623
531
532*hardened-sources-3.14.3-r2 (12 May 2014)
533
534 12 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
535 +hardened-sources-3.14.3-r2.ebuild:
536 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.3-201405112005
537
538*hardened-sources-3.2.58-r3 (12 May 2014)
539
540 12 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
541 +hardened-sources-3.2.58-r3.ebuild:
542 vanilla-3.2.58 + genpatches-3.2.16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405112002
543
544 11 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
545 hardened-sources-3.13.10.ebuild:
546 Stable on amd64 and x86
547
548 10 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
549 -hardened-sources-3.14.2-r1.ebuild, -hardened-sources-3.14.3.ebuild,
550 -hardened-sources-3.2.58-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.58.ebuild:
551 Remove older unstables
552
553*hardened-sources-3.14.3-r1 (10 May 2014)
554
555 10 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
556 +hardened-sources-3.14.3-r1.ebuild:
557 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.3-201405092337
558
559*hardened-sources-3.2.58-r2 (10 May 2014)
560
561 10 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
562 +hardened-sources-3.2.58-r2.ebuild:
563 vanilla-3.2.58 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405092334
564
565*hardened-sources-3.14.3 (08 May 2014)
566
567 08 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
568 +hardened-sources-3.14.3.ebuild:
569 vanilla-3.14.3 + genpatches-3.14-6 + grsecurity-3.0-3.14.3-201405071928
570
571*hardened-sources-3.2.58-r1 (08 May 2014)
572
573 08 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
574 +hardened-sources-3.2.58-r1.ebuild:
575 vanilla-3.2.58 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405061705
576
577*hardened-sources-3.13.10 (05 May 2014)
578
579 05 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
580 +hardened-sources-3.13.10.ebuild:
581 Restore 3.13.10 for Nikoli
582
583 03 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
584 -hardened-sources-3.13.10.ebuild, -hardened-sources-3.13.8-r1.ebuild,
585 -hardened-sources-3.13.8-r2.ebuild, -hardened-sources-3.13.9.ebuild,
586 -hardened-sources-3.14.1.ebuild, -hardened-sources-3.14.2.ebuild,
587 -hardened-sources-3.2.56-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.56-r2.ebuild,
588 -hardened-sources-3.2.57-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.57-r3.ebuild,
589 -hardened-sources-3.2.57.ebuild:
590 Remove older unstables
591
592*hardened-sources-3.14.2-r1 (03 May 2014)
593
594 03 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
595 +hardened-sources-3.14.2-r1.ebuild:
596 vanilla-3.14.2 + genpatches-3.14-5 + grsecurity-3.0-3.14.2-201405011752
597
598*hardened-sources-3.2.58 (03 May 2014)
599
600 03 May 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
601 +hardened-sources-3.2.58.ebuild:
602 vanilla-3.2.59 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.58-201405011748
603
604*hardened-sources-3.14.2 (28 Apr 2014)
605
606 28 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
607 +hardened-sources-3.14.2.ebuild:
608 vanilla-3.14.2 + genpatches-3.14-5 + grsecurity-3.0-3.14.2-201404270907
609
610*hardened-sources-3.2.57-r3 (28 Apr 2014)
611
612 28 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
613 +hardened-sources-3.2.57-r3.ebuild:
614 vanilla-3.2.57 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.57-201404241714
615
616*hardened-sources-3.2.57-r2 (27 Apr 2014)
617
618 27 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
619 +hardened-sources-3.2.57-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.57-r1.ebuild:
620 Fix hardened patchset for 3.2.57-r1 -> 3.2.57-r2
621
622*hardened-sources-3.14.1 (21 Apr 2014)
623
624 21 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
625 +hardened-sources-3.14.1.ebuild:
626 vanilla-3.14.1 + genpatches-3.14-4 + grsecurity-3.14.1-201404201132
627
628*hardened-sources-3.13.10 (19 Apr 2014)
629
630 19 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
631 +hardened-sources-3.13.10.ebuild:
632 vanilla-3.13.10 + genpatches-3.13-13 + grsecurity-3.0-3.13.10-201404182111
633
634*hardened-sources-3.2.57-r1 (19 Apr 2014)
635
636 19 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
637 +hardened-sources-3.2.57-r1.ebuild:
638 vanilla-3.2.57 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.57-201404182109
639
640*hardened-sources-3.13.9 (12 Apr 2014)
641
642 12 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
643 +hardened-sources-3.13.9.ebuild:
644 vanilla-3.13.9 + genpatches-3.13-12 + grsecurity-3.0-3.13.9-201404111815
645
646*hardened-sources-3.2.57 (12 Apr 2014)
647
648 12 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
649 +hardened-sources-3.2.57.ebuild:
650 vanilla-3.2.57 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.57-201404111812
651
652 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
653 -hardened-sources-3.13.7.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r9.ebuild:
348 Remove older unstable versions 654 Remove older unstable versions
349 655
350 09 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
351 -hardened-sources-3.5.0.ebuild:
352 Punt: panic during initrd load on amd64.
353
354*hardened-sources-3.5.0-r1 (09 Aug 2012)
355
356 09 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
357 +hardened-sources-3.5.0-r1.ebuild:
358 vanilla-3.5.0 + genpatches-3.5-1 + grsecurity-2.9.1-3.5.0-201208081934
359
360 09 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
361 hardened-sources-2.6.32-r116.ebuild, hardened-sources-3.2.23-r1.ebuild,
362 hardened-sources-3.4.5.ebuild:
363 Stable on amd64 x86
364
365*hardened-sources-3.5.0 (08 Aug 2012) 656*hardened-sources-3.13.8-r2 (08 Apr 2014)
366 657
367 08 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 658 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
368 +hardened-sources-3.5.0.ebuild: 659 +hardened-sources-3.13.8-r2.ebuild:
369 vanilla-3.5.0 + genpatches-3.5-1 + grsecurity-2.9.1-3.5.0-201208071916 660 vanilla-3.13.8 + genpatches-3.13-11 + grsecurity-3.0-3.13.9-201404062127
370 661
371*hardened-sources-3.2.26 (08 Aug 2012) 662*hardened-sources-3.2.56-r2 (08 Apr 2014)
372 663
373 08 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 664 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
665 +hardened-sources-3.2.56-r2.ebuild:
666 vanilla-3.2.56 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.56-201404062126
667
668 08 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
669 -hardened-sources-3.13.6-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r6.ebuild,
670 hardened-sources-3.13.6-r3.ebuild, hardened-sources-3.2.55-r7.ebuild:
671 Stable on amd64 and x86. Remove older unstables
672
673 04 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
674 -hardened-sources-3.13.8.ebuild, -hardened-sources-3.2.56.ebuild:
675 Remove older unstables
676
677*hardened-sources-3.13.8-r1 (04 Apr 2014)
678
679 04 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
680 +hardened-sources-3.13.8-r1.ebuild:
681 vanilla-3.13.8 + genpatches-3.13-11 + grsecurity-3.0-3.13.8-201404031157
682
683*hardened-sources-3.2.56-r1 (04 Apr 2014)
684
685 04 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
686 +hardened-sources-3.2.56-r1.ebuild:
687 vanilla-3.2.56 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.56-201404031155
688
689*hardened-sources-3.13.8 (02 Apr 2014)
690
691 02 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
692 +hardened-sources-3.13.8.ebuild:
693 vanilla-3.13.8 + genpatches-3.13-11 + grsecurity-3.0-3.13.8-201404011912
694
695*hardened-sources-3.2.56 (02 Apr 2014)
696
697 02 Apr 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
374 +hardened-sources-3.2.26.ebuild: 698 +hardened-sources-3.2.56.ebuild:
375 vanilla-3.2.26 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.26-201208062017 699 vanilla-3.2.56 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.56-201404012135
376 700
377*hardened-sources-2.6.32-r120 (08 Aug 2012) 701*hardened-sources-3.13.7 (31 Mar 2014)
378 702
379 08 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 703 31 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
380 +hardened-sources-2.6.32-r120.ebuild:
381 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
382 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208062015
383
384*hardened-sources-3.4.7 (02 Aug 2012)
385
386 02 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
387 +hardened-sources-3.4.7.ebuild: 704 +hardened-sources-3.13.7.ebuild:
388 vanilla-3.4.7 + genpatches-3.4-8 + grsecurity-2.9.1-3.4.7-201208011850 705 vanilla-3.13.7 + genpatches-3.13-10 + grsecurity-3.0-3.13.7-201403281902
389 706
390*hardened-sources-3.2.24 (02 Aug 2012) 707*hardened-sources-3.2.55-r9 (31 Mar 2014)
391 708
392 02 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 709 31 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
393 +hardened-sources-3.2.24.ebuild:
394 vanilla-3.2.24 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.24-201208011849
395
396*hardened-sources-2.6.32-r119 (02 Aug 2012)
397
398 02 Aug 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
399 +hardened-sources-2.6.32-r119.ebuild:
400 vanilla-2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
401 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201208011848
402
403*hardened-sources-3.4.6-r1 (26 Jul 2012)
404
405 26 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
406 +hardened-sources-3.4.6-r1.ebuild: 710 +hardened-sources-3.2.55-r9.ebuild:
407 Based on 3.4.6 + genpatches-3.4-6 + grsecurity-2.9.1-3.4.6-201207242237 711 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403300851
408 712
409*hardened-sources-3.2.23-r3 (26 Jul 2012)
410
411 26 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 713 27 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
714 -hardened-sources-3.10.1-r1.ebuild, -hardened-sources-3.11.2.ebuild,
412 +hardened-sources-3.2.23-r3.ebuild: 715 -hardened-sources-3.2.52-r3.ebuild:
413 Based on 3.2.23 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.23-201207242236 716 Remove older unstables
414 717
415*hardened-sources-2.6.32-r118 (26 Jul 2012)
416
417 26 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 718 27 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
418 +hardened-sources-2.6.32-r118.ebuild:
419 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
420 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201207242236
421
422*hardened-sources-3.4.6 (22 Jul 2012)
423
424 22 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
425 +hardened-sources-3.4.6.ebuild:
426 Based on 3.4.6 + genpatches-3.4-6 + grsecurity-2.9.1-3.4.6-201207211444
427
428*hardened-sources-3.2.23-r2 (22 Jul 2012)
429
430 22 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
431 +hardened-sources-3.2.23-r2.ebuild:
432 Based on 3.2.23 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.23-201207211428
433
434*hardened-sources-2.6.32-r117 (22 Jul 2012)
435
436 22 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
437 +hardened-sources-2.6.32-r117.ebuild:
438 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
439 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201207211427
440
441 19 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
442 -hardened-sources-2.6.32-r111.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r112.ebuild,
443 -hardened-sources-2.6.32-r113.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r114.ebuild,
444 -hardened-sources-3.2.20-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.21.ebuild,
445 -hardened-sources-3.2.21-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.21-r2.ebuild,
446 -hardened-sources-3.2.22.ebuild, -hardened-sources-3.4.3.ebuild,
447 -hardened-sources-3.4.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.4.4.ebuild,
448 -hardened-sources-3.4.4-r1.ebuild, -hardened-sources-3.4.4-r2.ebuild:
449 Remove older unstable and buggy versions
450
451*hardened-sources-3.4.5 (19 Jul 2012)
452
453 19 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
454 +hardened-sources-3.4.5.ebuild:
455 Based on 3.4.5 + genpatches-3.4-6 + grsecurity-2.9.1-3.4.5-201207171624
456
457*hardened-sources-3.2.23-r1 (19 Jul 2012)
458
459 19 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
460 +hardened-sources-3.2.23-r1.ebuild:
461 Based on 3.2.23 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.23-201207171624
462
463*hardened-sources-2.6.32-r116 (19 Jul 2012)
464
465 19 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
466 +hardened-sources-2.6.32-r116.ebuild:
467 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
468 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201207161806
469
470 16 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> ChangeLog:
471 Fix failed signiture on manifest
472
473*hardened-sources-3.4.4-r3 (16 Jul 2012)
474
475 16 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
476 +hardened-sources-3.4.4-r3.ebuild:
477 Based on 3.4.4 + genpatches-3.4-5 + grsecurity-2.9.1-3.4.4
478
479*hardened-sources-3.2.23 (16 Jul 2012)
480
481 16 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
482 +hardened-sources-3.2.23.ebuild:
483 Based on 3.2.23 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.23-201207122159
484
485*hardened-sources-2.6.32-r115 (16 Jul 2012)
486
487 16 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
488 +hardened-sources-2.6.32-r115.ebuild:
489 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
490 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201207150915
491
492*hardened-sources-3.4.4-r2 (11 Jul 2012)
493
494 11 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
495 +hardened-sources-3.4.4-r2.ebuild:
496 Based on 3.4.4 + genpatches-3.4-5 + grsecurity-2.9.1-3.4.4-201207080925
497
498*hardened-sources-3.2.22 (11 Jul 2012)
499
500 11 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
501 +hardened-sources-3.2.22.ebuild:
502 Based on 3.2.22 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.22-201207080924
503
504*hardened-sources-2.6.32-r114 (11 Jul 2012)
505
506 11 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
507 +hardened-sources-2.6.32-r114.ebuild:
508 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
509 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201207080923
510
511 09 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
512 -hardened-sources-2.6.32-r90.ebuild, -hardened-sources-3.2.2-r1.ebuild:
513 Clean out older stable versions
514
515 08 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
516 hardened-sources-2.6.32-r95.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r110.ebuild,
517 hardened-sources-2.6.32-r111.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r112.ebuild,
518 hardened-sources-2.6.32-r113.ebuild, hardened-sources-3.2.11.ebuild,
519 hardened-sources-3.2.20.ebuild, hardened-sources-3.2.20-r1.ebuild,
520 hardened-sources-3.2.21.ebuild, hardened-sources-3.2.21-r1.ebuild,
521 hardened-sources-3.2.21-r2.ebuild, hardened-sources-3.4.2.ebuild,
522 hardened-sources-3.4.2-r1.ebuild, hardened-sources-3.4.3.ebuild,
523 hardened-sources-3.4.3-r1.ebuild, hardened-sources-3.4.4.ebuild,
524 hardened-sources-3.4.4-r1.ebuild:
525 Consolidate pkg_postinst() message about gradm version
526
527 03 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
528 hardened-sources-3.4.2-r1.ebuild:
529 Stable amd64
530
531*hardened-sources-3.4.2-r1 (03 Jul 2012)
532
533 03 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
534 +hardened-sources-3.4.2-r1.ebuild:
535 Based on hardened-sources-3.4.2 + fix for FW_MIPS_FILE_06 regression
536
537*hardened-sources-3.2.21-r2 (01 Jul 2012)
538
539 01 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
540 +hardened-sources-3.2.21-r2.ebuild:
541 Based on 3.2.21 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.21-201206251800
542
543*hardened-sources-3.4.4-r1 (01 Jul 2012)
544
545 01 Jul 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
546 +hardened-sources-3.4.4-r1.ebuild:
547 Based on 3.4.4 + genpatches-3.4-5 + grsecurity-2.9.1-3.4.4-201206251759
548 Adds new Kconfig structure for Grsec/PaX
549
550 29 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
551 -hardened-sources-2.6.32-r108.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r109.ebuild, 719 -hardened-sources-2.6.32-r185.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r189.ebuild:
552 -hardened-sources-3.2.19.ebuild, -hardened-sources-3.2.19-r1.ebuild, 720 Remove 2.6.32 branch, no longer supported
721
722*hardened-sources-3.13.6-r3 (21 Mar 2014)
723
724 21 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
725 +hardened-sources-3.13.6-r3.ebuild:
726 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403202349
727
728*hardened-sources-3.2.55-r7 (21 Mar 2014)
729
730 21 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
731 +hardened-sources-3.2.55-r7.ebuild:
732 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403202347
733
734 20 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
553 -hardened-sources-3.3.8.ebuild, -hardened-sources-3.4.1.ebuild: 735 -hardened-sources-3.13.6-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.6.ebuild,
736 -hardened-sources-3.2.55-r4.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r5.ebuild:
554 Remove older unstable versions 737 Remove older unstable versions
555 738
556 29 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
557 hardened-sources-2.6.32-r110.ebuild, hardened-sources-3.2.20.ebuild,
558 hardened-sources-3.4.2.ebuild:
559 Stable on x86 and amd64
560
561*hardened-sources-3.4.4 (25 Jun 2012)
562
563 25 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
564 +hardened-sources-3.4.4.ebuild:
565 Based on 3.4.4 + genpatches-3.4-5 + grsecurity-2.9.1-3.4.4-201206231147
566
567*hardened-sources-3.2.21-r1 (25 Jun 2012)
568
569 25 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
570 +hardened-sources-3.2.21-r1.ebuild:
571 Based on 3.2.21 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.21-201206221855
572
573*hardened-sources-2.6.32-r113 (25 Jun 2012)
574
575 25 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
576 +hardened-sources-2.6.32-r113.ebuild:
577 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
578 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206221854
579
580*hardened-sources-3.4.3-r1 (22 Jun 2012)
581
582 22 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
583 +hardened-sources-3.4.3-r1.ebuild:
584 Based on 3.4.3 + genpatches-3.4-4 + grsecurity-2.9.1-3.4.3-201206201813
585
586*hardened-sources-3.2.21 (22 Jun 2012)
587
588 22 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
589 +hardened-sources-3.2.21.ebuild:
590 Based on 3.2.21 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-2.9.1-3.2.21-201206201812
591
592*hardened-sources-2.6.32-r112 (22 Jun 2012)
593
594 22 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
595 +hardened-sources-2.6.32-r112.ebuild:
596 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
597 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206201812
598
599*hardened-sources-3.4.3 (18 Jun 2012)
600
601 18 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
602 +hardened-sources-3.4.3.ebuild:
603 Based on 3.4.2 + genpatches-3.4-2 + grsecurity-2.9.1-3.4.3-201206171836
604 Adds x32 support
605
606*hardened-sources-3.2.20-r1 (18 Jun 2012)
607
608 18 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
609 +hardened-sources-3.2.20-r1.ebuild:
610 Based on 3.2.20 + genpatches-3.2-15 + grsecurity-2.9.1-3.2.20-201206171957
611
612*hardened-sources-2.6.32-r111 (18 Jun 2012)
613
614 18 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
615 +hardened-sources-2.6.32-r111.ebuild:
616 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
617 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206171956
618
619 16 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
620 -hardened-sources-2.6.32-r9.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r42.ebuild,
621 -hardened-sources-2.6.32-r81.ebuild, -hardened-sources-3.0.4-r5.ebuild,
622 -hardened-sources-3.1.5.ebuild:
623 Drop all but last two stable releases in each branch
624
625 13 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
626 -hardened-sources-2.6.39-r6.ebuild, -hardened-sources-2.6.39-r8.ebuild,
627 -hardened-sources-3.0.4-r4.ebuild:
628 Remove older versions
629
630*hardened-sources-3.4.2 (12 Jun 2012)
631
632 12 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
633 +hardened-sources-3.4.2.ebuild:
634 Based on 3.4.2 + genpatches-3.4-2 + grsecurity-2.9.1-3.4.2-201206111838
635
636*hardened-sources-3.2.20 (12 Jun 2012)
637
638 12 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
639 +hardened-sources-3.2.20.ebuild:
640 Based on 3.2.20 + genpatches-3.2-15 + grsecurity-2.9.1-3.2.20-201206111836
641
642*hardened-sources-2.6.32-r110 (12 Jun 2012)
643
644 12 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
645 +hardened-sources-2.6.32-r110.ebuild:
646 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
647 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206111836
648
649 11 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
650 hardened-sources-2.6.32-r109.ebuild, hardened-sources-3.2.19-r1.ebuild,
651 hardened-sources-3.4.1.ebuild:
652 Fix pkg_postinst() message
653
654*hardened-sources-3.4.1 (11 Jun 2012)
655
656 11 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
657 +hardened-sources-3.4.1.ebuild:
658 Based on 3.4.1 + genpatches-3.4-1 + grsecurity-2.9.1-3.4.1-201206091540
659
660*hardened-sources-3.2.19-r1 (11 Jun 2012)
661
662 11 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
663 +hardened-sources-3.2.19-r1.ebuild:
664 Based on 3.2.19 + genpatches-3.2-15 + grsecurity-2.9.1-3.2.19-201206091539
665
666*hardened-sources-2.6.32-r109 (11 Jun 2012)
667
668 11 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
669 +hardened-sources-2.6.32-r109.ebuild:
670 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
671 grsecurity-2.9.1-2.6.32.59-201206091539
672
673 09 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
674 -hardened-sources-2.6.32-r107.ebuild, -hardened-sources-3.2.18-r1.ebuild,
675 -hardened-sources-3.3.7-r1.ebuild:
676 Remove buggy versions, bug #420005
677
678 07 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
679 -hardened-sources-2.6.32-r104.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r105.ebuild,
680 -hardened-sources-3.2.17.ebuild, -hardened-sources-3.2.17-r1.ebuild,
681 -hardened-sources-3.3.6.ebuild, -hardened-sources-3.3.6-r1.ebuild:
682 Remove older unstable, bug #417385
683
684*hardened-sources-3.3.8 (07 Jun 2012)
685
686 07 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
687 +hardened-sources-3.3.8.ebuild:
688 Based on 3.3.8 + genpatches-3.3-9 + grsecurity-2.9-3.3.8-201206042136
689
690*hardened-sources-3.2.19 (07 Jun 2012)
691
692 07 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
693 +hardened-sources-3.2.19.ebuild:
694 Based on 3.2.19 + genpatches-3.2-15 + grsecurity-2.9-3.2.19-201206042135
695
696*hardened-sources-2.6.32-r108 (07 Jun 2012)
697
698 07 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
699 +hardened-sources-2.6.32-r108.ebuild:
700 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
701 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201206042134
702
703 02 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
704 -hardened-sources-2.6.32-r106.ebuild, -hardened-sources-3.2.18.ebuild,
705 -hardened-sources-3.3.7.ebuild:
706 Remove broken versions, bug #418979
707
708*hardened-sources-3.3.7-r1 (02 Jun 2012)
709
710 02 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
711 +hardened-sources-3.3.7-r1.ebuild:
712 Based on 3.3.7 + genpatches-3.3-8 + grsecurity-2.9-3.3.7-201206011935
713
714*hardened-sources-3.2.18-r1 (02 Jun 2012)
715
716 02 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
717 +hardened-sources-3.2.18-r1.ebuild:
718 Based on 3.2.18 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.18-201206011935
719
720*hardened-sources-2.6.32-r107 (02 Jun 2012)
721
722 02 Jun 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
723 +hardened-sources-2.6.32-r107.ebuild:
724 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
725 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201206011934
726
727*hardened-sources-3.3.7 (28 May 2012) 739*hardened-sources-3.13.6-r2 (20 Mar 2014)
728 740
729 28 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 741 20 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
730 +hardened-sources-3.3.7.ebuild: 742 +hardened-sources-3.13.6-r2.ebuild:
731 Based on 3.3.7 + genpatches-3.3-8 + grsecurity-2.9-3.3.7-201205271953 743 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403192228
732 744
733*hardened-sources-3.2.18 (28 May 2012) 745*hardened-sources-3.2.55-r6 (20 Mar 2014)
734 746
735 28 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 747 20 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
736 +hardened-sources-3.2.18.ebuild: 748 +hardened-sources-3.2.55-r6.ebuild:
737 Based on 3.2.18 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.18-201205271952 749 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403192223
738 750
739*hardened-sources-2.6.32-r106 (28 May 2012) 751*hardened-sources-3.13.6-r1 (19 Mar 2014)
740 752
741 28 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 753 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
742 +hardened-sources-2.6.32-r106.ebuild:
743 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
744 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201205271952
745
746*hardened-sources-3.3.6-r1 (22 May 2012)
747
748 22 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
749 +hardened-sources-3.3.6-r1.ebuild: 754 +hardened-sources-3.13.6-r1.ebuild:
750 Based on 3.3.6 + genpatches-3.3-6 + grsecurity-2.9-3.3.6-201205191125 755 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403172032
751 756
752*hardened-sources-3.2.17-r1 (22 May 2012) 757*hardened-sources-3.2.55-r5 (19 Mar 2014)
753 758
754 22 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
755 +hardened-sources-3.2.17-r1.ebuild:
756 Based on 3.2.17 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.17-201205191125
757
758*hardened-sources-2.6.32-r105 (22 May 2012)
759
760 22 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
761 +hardened-sources-2.6.32-r105.ebuild:
762 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
763 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201205191123
764
765 17 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 759 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
766 -hardened-sources-2.6.32-r96.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r99.ebuild,
767 -hardened-sources-3.2.12.ebuild, -hardened-sources-3.2.14-r1.ebuild,
768 -hardened-sources-3.3.1-r1.ebuild: 760 +hardened-sources-3.2.55-r5.ebuild:
769 Remove older unstable version 761 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403172027
770 762
771 15 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 763 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
772 -hardened-sources-2.6.32-r100.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r101.ebuild,
773 -hardened-sources-2.6.32-r102.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r103.ebuild,
774 -hardened-sources-3.2.15.ebuild, -hardened-sources-3.2.16.ebuild,
775 -hardened-sources-3.2.16-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.16-r2.ebuild, 764 -hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.2-r2.ebuild,
776 -hardened-sources-3.3.2.ebuild, -hardened-sources-3.3.3.ebuild, 765 -hardened-sources-3.13.3-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.3.ebuild,
777 -hardened-sources-3.3.4.ebuild, -hardened-sources-3.3.5.ebuild: 766 -hardened-sources-3.13.5-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.5.ebuild,
778 Remove versions with buggy Kconfig KERNEXEC and UDEREF dependencies 767 -hardened-sources-3.2.54-r8.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r1.ebuild,
779 768 -hardened-sources-3.2.55-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.55-r3.ebuild,
780*hardened-sources-3.3.6 (14 May 2012)
781
782 14 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
783 +hardened-sources-3.3.6.ebuild:
784 Based on 3.3.6 + genpatches-3.3-6 + grsecurity-2.9-3.3.6-201205131658
785
786*hardened-sources-3.2.17 (14 May 2012)
787
788 14 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
789 +hardened-sources-3.2.17.ebuild:
790 Based on 3.2.17 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.17-201205131657
791
792*hardened-sources-2.6.32-r104 (14 May 2012)
793
794 14 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
795 +hardened-sources-2.6.32-r104.ebuild:
796 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
797 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201205131656
798
799*hardened-sources-3.3.5 (08 May 2012)
800
801 08 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
802 +hardened-sources-3.3.5.ebuild:
803 Based on 3.3.5 + genpatches-3.3-5 + grsecurity-2.9-3.3.5-201205071839
804
805*hardened-sources-3.2.16-r2 (08 May 2012)
806
807 08 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
808 +hardened-sources-3.2.16-r2.ebuild:
809 Based on 3.2.16 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.16-201205071838
810
811*hardened-sources-2.6.32-r103 (08 May 2012)
812
813 08 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
814 +hardened-sources-2.6.32-r103.ebuild:
815 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
816 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201205071838
817
818*hardened-sources-3.3.4 (02 May 2012)
819
820 02 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
821 +hardened-sources-3.3.4.ebuild:
822 Based on 3.3.4 + genpatches-3.3-5 + grsecurity-2.9-3.3.4-201204272006
823
824*hardened-sources-3.2.16-r1 (02 May 2012)
825
826 02 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
827 +hardened-sources-3.2.16-r1.ebuild:
828 Based on 3.2.16 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.16-201204272005
829
830*hardened-sources-2.6.32-r102 (02 May 2012)
831
832 02 May 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
833 +hardened-sources-2.6.32-r102.ebuild:
834 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
835 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204272005
836
837*hardened-sources-3.3.3 (24 Apr 2012)
838
839 24 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
840 +hardened-sources-3.3.3.ebuild:
841 Based on 3.3.3 + genpatches-3.3-4 + grsecurity-2.9-3.3.3-201204231833
842
843*hardened-sources-3.2.16 (24 Apr 2012)
844
845 24 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
846 +hardened-sources-3.2.16.ebuild:
847 Based on 3.2.16 + genpatches-3.2-14 + grsecurity-2.9-3.2.16-201204231833
848
849*hardened-sources-2.6.32-r101 (24 Apr 2012)
850
851 24 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
852 +hardened-sources-2.6.32-r101.ebuild:
853 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
854 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204231832
855
856 20 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
857 -hardened-sources-3.2.5.ebuild: 769 -hardened-sources-3.2.55.ebuild:
858 Remove older unstable version 770 Remove some unstables versions
859 771
860 19 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 772 19 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
861 hardened-sources-2.6.32-r95.ebuild, hardened-sources-3.2.11.ebuild: 773 hardened-sources-3.13.2-r3.ebuild, hardened-sources-3.2.54-r9.ebuild:
862 Stable on x86 and amd64 774 Stable on amd64 and x86
863 775
864*hardened-sources-3.3.2 (18 Apr 2012) 776*hardened-sources-3.13.6 (17 Mar 2014)
865 777
866 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 778 17 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
867 +hardened-sources-3.3.2.ebuild: 779 +hardened-sources-3.13.6.ebuild:
868 Based on 3.3.2 + genpatches-3.3-3 + grsecurity-2.9-3.3.2-201204131715 780 vanilla-3.13.6 + genpatches-3.13-9 + grsecurity-3.0-3.13.6-201403142112
869 781
782*hardened-sources-3.2.55-r4 (17 Mar 2014)
783
784 17 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
785 +hardened-sources-3.2.55-r4.ebuild:
786 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403142107
787
788*hardened-sources-3.13.5-r1 (05 Mar 2014)
789
790 05 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
791 +hardened-sources-3.13.5-r1.ebuild:
792 vanilla-3.13.5 + genpatches-3.13-8 + grsecurity-3.0-3.13.5-201403041938
793
794*hardened-sources-3.2.55-r3 (05 Mar 2014)
795
796 05 Mar 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
797 +hardened-sources-3.2.55-r3.ebuild:
798 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201403041936
799
800*hardened-sources-3.13.5 (25 Feb 2014)
801
802 25 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
803 +hardened-sources-3.13.5.ebuild:
804 vanilla-3.13.5 + genpatches-3.13-8 + grsecurity-3.0-3.13.5-201402241943
805
806*hardened-sources-3.2.55-r2 (25 Feb 2014)
807
808 25 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
809 +hardened-sources-3.2.55-r2.ebuild:
810 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201402241936
811
812*hardened-sources-3.13.3-r1 (20 Feb 2014)
813
814 20 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
815 +hardened-sources-3.13.3-r1.ebuild:
816 vanilla-3.13.3 + genpatches-3.13-6 + grsecurity-3.0-3.13.3-201402192252
817
818*hardened-sources-3.2.55-r1 (20 Feb 2014)
819
820 20 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
821 +hardened-sources-3.2.55-r1.ebuild:
822 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201402192249
823
870*hardened-sources-3.2.15 (18 Apr 2012) 824*hardened-sources-3.12.8-r1 (18 Feb 2014)
871 825
872 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 826 18 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
827 +hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild:
828 Restore 3.12.8-r1 by popular demand
829
830*hardened-sources-3.13.3 (17 Feb 2014)
831
832 17 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
833 +hardened-sources-3.13.3.ebuild:
834 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-6 + grsecurity-3.0-3.13.3-201402152204
835
836*hardened-sources-3.2.55 (17 Feb 2014)
837
838 17 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
873 +hardened-sources-3.2.15.ebuild: 839 +hardened-sources-3.2.55.ebuild:
874 Based on 3.2.15 + genpatches-3.2-13 + grsecurity-2.9-3.2.15-201204131715 840 vanilla-3.2.55 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.55-201402152203
875 841
876*hardened-sources-2.6.32-r100 (18 Apr 2012) 842*hardened-sources-3.13.2-r3 (12 Feb 2014)
877 843
878 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 844 12 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
879 +hardened-sources-2.6.32-r100.ebuild: 845 +hardened-sources-3.13.2-r3.ebuild:
880 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 + 846 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-5 + grsecurity-3.0-3.13.2-201402111747
881 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204131714
882 847
848*hardened-sources-3.2.54-r9 (12 Feb 2014)
849
883 18 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 850 12 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
884 -hardened-sources-2.6.32-r91.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild, 851 +hardened-sources-3.2.54-r9.ebuild:
885 -hardened-sources-2.6.32-r93.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r94.ebuild, 852 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402111745
853
854 11 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
886 -hardened-sources-3.2.6.ebuild, -hardened-sources-3.2.7.ebuild, 855 -hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild, -hardened-sources-3.12.8.ebuild,
887 -hardened-sources-3.2.9.ebuild, -hardened-sources-3.2.9-r1.ebuild: 856 -hardened-sources-3.13.1-r1.ebuild, -hardened-sources-3.13.1.ebuild,
857 -hardened-sources-3.13.2-r1.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r7.ebuild:
888 Remove older buggy unstable versions 858 Remove older unstables
889 859
860*hardened-sources-3.13.2-r2 (11 Feb 2014)
861
862 11 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
863 +hardened-sources-3.13.2-r2.ebuild:
864 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-5 + grsecurity-3.0-3.13.2-201402091134
865
866*hardened-sources-3.2.54-r8 (11 Feb 2014)
867
868 11 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
869 +hardened-sources-3.2.54-r8.ebuild:
870 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402091132
871
890 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 872 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
891 -hardened-sources-2.6.32-r98.ebuild, -hardened-sources-3.2.14.ebuild, 873 -hardened-sources-2.6.32-r181.ebuild, -hardened-sources-3.2.51-r2.ebuild,
892 -hardened-sources-3.3.1.ebuild: 874 -hardened-sources-3.2.54-r2.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r3.ebuild,
875 -hardened-sources-3.2.54-r4.ebuild, -hardened-sources-3.2.54-r5.ebuild:
893 Remove buggy older unstable versions 876 Remove older stable and unstable versions
894 877
895*hardened-sources-3.3.1-r1 (09 Apr 2012)
896
897 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 878 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
879 hardened-sources-2.6.32-r189.ebuild, hardened-sources-3.2.53-r6.ebuild:
880 Stable on amd64 and x86
881
882*hardened-sources-3.13.2-r1 (09 Feb 2014)
883
884 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
885 +hardened-sources-3.13.2-r1.ebuild:
886 vanilla-3.13.2 + genpatches-3.13-5 + grsecurity-3.0-3.13.2-201402090002
887
888*hardened-sources-3.2.54-r7 (09 Feb 2014)
889
890 09 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
891 +hardened-sources-3.2.54-r7.ebuild:
892 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402090000
893
894*hardened-sources-3.13.1-r1 (06 Feb 2014)
895
896 06 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
898 +hardened-sources-3.3.1-r1.ebuild: 897 +hardened-sources-3.13.1-r1.ebuild:
899 Based on 3.3.1 + genpatches-3.3-2 + grsecurity-2.9-3.3.1-201204062021 898 vanilla-3.13.1 + genpatches-3.13-3 + grsecurity-3.0-3.13.1-201402052349
900 899
901*hardened-sources-3.2.14-r1 (09 Apr 2012) 900*hardened-sources-3.2.54-r5 (06 Feb 2014)
902 901
903 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 902 06 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
904 +hardened-sources-3.2.14-r1.ebuild: 903 +hardened-sources-3.2.54-r5.ebuild:
905 Based on 3.2.14 + genpatches-3.2-13 + grsecurity-2.9-3.2.14-201204062020 904 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201402052347
906 905
907*hardened-sources-2.6.32-r99 (09 Apr 2012) 906*hardened-sources-3.13.1 (01 Feb 2014)
908 907
909 09 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 908 01 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
910 +hardened-sources-2.6.32-r99.ebuild:
911 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
912 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204062020
913
914 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
915 -hardened-sources-2.6.32-r97.ebuild, -hardened-sources-3.2.13.ebuild,
916 -hardened-sources-3.3.0.ebuild:
917 Remove older buggy unstable versions
918
919*hardened-sources-3.3.1 (05 Apr 2012)
920
921 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
922 +hardened-sources-3.3.1.ebuild: 909 +hardened-sources-3.13.1.ebuild:
923 Based on 3.3.1 + genpatches-3.3-2 + grsecurity-2.9-3.3.1-201204021758 910 vanilla-3.13.1 + genpatches-3.13-3 + grsecurity-3.0-3.13.1-201401301657
924 911
925*hardened-sources-3.2.14 (05 Apr 2012)
926
927 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
928 +hardened-sources-3.2.14.ebuild:
929 Based on 3.2.14 + genpatches-3.2-13 + grsecurity-2.9-3.2.14-201204021757
930
931*hardened-sources-2.6.32-r98 (05 Apr 2012)
932
933 05 Apr 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
934 +hardened-sources-2.6.32-r98.ebuild:
935 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
936 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201204010910
937
938*hardened-sources-3.3.0 (29 Mar 2012)
939
940 29 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
941 +hardened-sources-3.3.0.ebuild:
942 Based on 3.3.0 + genpatches-3.3-1 + grsecurity-2.9-3.3.0-201203251922
943
944*hardened-sources-3.2.13 (29 Mar 2012)
945
946 29 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
947 +hardened-sources-3.2.13.ebuild:
948 Based on 3.2.13 + genpatches-3.2-12 + grsecurity-2.9-3.2.13-201203251921
949
950*hardened-sources-2.6.32-r97 (29 Mar 2012)
951
952 29 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
953 +hardened-sources-2.6.32-r97.ebuild:
954 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
955 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201203251921
956
957*hardened-sources-3.2.12 (24 Mar 2012)
958
959 24 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
960 +hardened-sources-3.2.12.ebuild:
961 Based on 3.2.12 + genpatches-3.2-12 + grsecurity-2.9-3.2.12-201203221944
962
963*hardened-sources-2.6.32-r96 (24 Mar 2012)
964
965 24 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
966 +hardened-sources-2.6.32-r96.ebuild:
967 Based on 2.6.32.59 + genpatches-2.6.32-48 +
968 grsecurity-2.9-2.6.32.59-201203221943
969
970 21 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
971 -hardened-sources-3.1.10.ebuild:
972 Remove older unstable version
973
974*hardened-sources-3.2.11 (15 Mar 2012)
975
976 15 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
977 +hardened-sources-3.2.11.ebuild:
978 Based on 3.2.11 + genpatches-3.2-11 + grsecurity-2.9-3.2.11-201203141956
979
980*hardened-sources-2.6.32-r95 (15 Mar 2012)
981
982 15 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
983 +hardened-sources-2.6.32-r95.ebuild:
984 Based on 2.6.32.58 + genpatches-2.6.32-48 +
985 grsecurity-2.9-2.6.32.58-201203131839
986
987 09 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
988 -hardened-sources-2.6.32-r49.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r58.ebuild,
989 -hardened-sources-2.6.32-r68.ebuild, -hardened-sources-2.6.36-r9.ebuild,
990 -hardened-sources-2.6.37-r7.ebuild, -hardened-sources-2.6.38-r6.ebuild:
991 Remove old stable in favor of new stable
992
993*hardened-sources-3.2.9-r1 (09 Mar 2012)
994
995 09 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
996 +hardened-sources-3.2.9-r1.ebuild:
997 Based on 3.2.9 + genpatches-3.2-10 + grsecurity-2.9-3.2.9-201203062051
998
999*hardened-sources-2.6.32-r94 (09 Mar 2012)
1000
1001 09 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1002 +hardened-sources-2.6.32-r94.ebuild:
1003 Based on 2.6.32.58 + genpatches-2.6.32-48 +
1004 grsecurity-2.9-2.6.32.58-201203062047
1005
1006*hardened-sources-3.2.9 (05 Mar 2012)
1007
1008 05 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1009 +hardened-sources-3.2.9.ebuild:
1010 Based on 3.2.9 + genpatches-3.2-10 + grsecurity-2.9-3.2.9-201203022148
1011
1012*hardened-sources-2.6.32-r93 (05 Mar 2012)
1013
1014 05 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1015 +hardened-sources-2.6.32-r93.ebuild:
1016 Based on 2.6.32.57 + genpatches-2.6.32-48 +
1017 grsecurity-2.9-2.6.32.57-201203022148
1018
1019 04 Mar 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1020 hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild, hardened-sources-3.2.7.ebuild:
1021 Added wildcard for emerge GRADM_COMPAT message
1022
1023*hardened-sources-3.2.7 (25 Feb 2012) 912*hardened-sources-3.2.54-r4 (01 Feb 2014)
1024 913
1025 25 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1026 +hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild, +hardened-sources-3.2.7.ebuild:
1027 Based on 3.2.7 + genpatches-3.2-9 + grsecurity-2.9-3.2.7-201202251203
1028
1029*hardened-sources-2.6.32-r92 (25 Feb 2012)
1030
1031 25 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1032 +hardened-sources-2.6.32-r92.ebuild:
1033 Based on 2.6.32.57 + genpatches-2.6.32-48 +
1034 grsecurity-2.9-2.6.32.57-201202251202
1035
1036 18 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 914 01 Feb 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1037 -hardened-sources-2.6.32-r89.ebuild, hardened-sources-2.6.32-r90.ebuild:
1038 Stable amd64, x86. Removed -r89 because of boot issues, bug #404387
1039
1040 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1041 -hardened-sources-3.2.1.ebuild:
1042 Remove another older ~arch 3.x kernel
1043
1044 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1045 -hardened-sources-3.1.4.ebuild, -hardened-sources-3.1.4-r1.ebuild,
1046 -hardened-sources-3.1.6.ebuild, -hardened-sources-3.1.7.ebuild,
1047 -hardened-sources-3.1.8.ebuild:
1048 Remove older ~arch 3.x kernels
1049
1050 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1051 -hardened-sources-2.6.32-r78.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r79.ebuild,
1052 -hardened-sources-2.6.32-r80.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r83.ebuild,
1053 -hardened-sources-2.6.32-r84.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r85.ebuild,
1054 -hardened-sources-2.6.32-r86.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r87.ebuild:
1055 Remove older ~arch 2.6.32 kernels
1056
1057*hardened-sources-3.2.6 (16 Feb 2012)
1058
1059 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1060 +hardened-sources-3.2.6.ebuild:
1061 Based on 3.2.6 + genpatches-3.2-9 + grsecurity-2.2.2-3.2.6-201202131824
1062
1063*hardened-sources-2.6.32-r91 (16 Feb 2012)
1064
1065 16 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1066 +hardened-sources-2.6.32-r91.ebuild:
1067 Based on 2.6.32.57 + genpatches-2.6.32-48 +
1068 grsecurity-2.2.2-2.6.32.57-201202131842
1069
1070*hardened-sources-3.2.5 (09 Feb 2012)
1071
1072 09 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1073 +hardened-sources-3.2.5.ebuild: 915 +hardened-sources-3.2.54-r4.ebuild:
1074 Based on 3.2.5 + genpatches-3.2-8 + grsecurity-2.2.2-3.2.5-201202081924 916 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401281850
1075 917
1076*hardened-sources-2.6.32-r90 (09 Feb 2012) 918*hardened-sources-3.12.8-r1 (22 Jan 2014)
1077 919
1078 09 Feb 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1079 +hardened-sources-2.6.32-r90.ebuild:
1080 Based on 2.6.32.56 + genpatches-2.6.32-48 +
1081 grsecurity-2.2.2-2.6.32.56-201202071726
1082
1083 29 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 920 22 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1084 -hardened-sources-2.6.32-r88.ebuild, -hardened-sources-3.2.2.ebuild: 921 +hardened-sources-3.12.8-r1.ebuild:
1085 Remove versions with sized 0 vmalloc issue 922 vanilla-3.12.8 + genpatches-3.12-9 + grsecurity-3.0-3.12.8-201401191015
1086 923
924*hardened-sources-3.2.54-r3 (22 Jan 2014)
925
1087 29 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 926 22 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1088 hardened-sources-2.6.32-r89.ebuild, hardened-sources-3.2.2-r1.ebuild: 927 +hardened-sources-3.2.54-r3.ebuild:
1089 Fast stabilization, address CVE-2012-0056 928 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401191012
1090 929
1091*hardened-sources-3.2.2-r1 (28 Jan 2012) 930*hardened-sources-3.10.1-r1 (20 Jan 2014)
1092 931
1093 28 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 932 20 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1094 +hardened-sources-3.2.2-r1.ebuild: 933 +hardened-sources-3.10.1-r1.ebuild:
1095 Based on 3.2.2 + genpatches-3.2-5 + grsecurity-2.2.2-3.2.2-201201272014 934 Restored by request
1096 935
1097*hardened-sources-2.6.32-r89 (28 Jan 2012)
1098
1099 28 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1100 +hardened-sources-2.6.32-r89.ebuild:
1101 Based on 2.6.32.55 + genpatches-2.6.32-48 +
1102 grsecurity-2.2.2-2.6.32.55-201201272054
1103
1104*hardened-sources-3.2.2 (27 Jan 2012)
1105
1106 27 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1107 +hardened-sources-3.2.2.ebuild:
1108 Based on 3.2.2 + genpatches-3.2-5 + grsecurity-2.2.2-3.2.2-201201252117
1109
1110*hardened-sources-2.6.32-r88 (27 Jan 2012)
1111
1112 27 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1113 +hardened-sources-2.6.32-r88.ebuild:
1114 Based on 2.6.32.55 + genpatches-2.6.32-48 +
1115 grsecurity-2.2.2-2.6.32.55-201201252116
1116
1117*hardened-sources-3.2.1 (24 Jan 2012)
1118
1119 24 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1120 +hardened-sources-3.2.1.ebuild:
1121 Based on 3.2.1 + genpatches-3.2-4 + grsecurity-2.2.2-3.2.1-201201221501
1122
1123*hardened-sources-2.6.32-r87 (24 Jan 2012)
1124
1125 24 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1126 +hardened-sources-2.6.32-r87.ebuild:
1127 Based on 2.6.32.54 + genpatches-2.6.32-48 +
1128 grsecurity-2.2.2-2.6.32.54-201201221635
1129
1130*hardened-sources-3.1.10 (21 Jan 2012)
1131
1132 21 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 936 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
937 -hardened-sources-2.6.32-r178.ebuild, -hardened-sources-3.10.1-r1.ebuild,
1133 +hardened-sources-3.1.10.ebuild: 938 -hardened-sources-3.2.48-r4.ebuild:
1134 Based on 3.1.10 + genpatches-3.1-12 + grsecurity-2.2.2-3.1.10-201201201822 939 Remove older stables
1135 940
1136*hardened-sources-2.6.32-r86 (21 Jan 2012)
1137
1138 21 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 941 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1139 +hardened-sources-2.6.32-r86.ebuild: 942 -hardened-sources-2.6.32-r188.ebuild, -hardened-sources-3.12.6-r4.ebuild,
1140 Based on 2.6.32.54 + genpatches-2.6.32-48 + 943 -hardened-sources-3.2.53-r5.ebuild, -hardened-sources-3.2.54.ebuild:
1141 grsecurity-2.2.2-2.6.32.54-201201201821 944 Remove older unstables
1142 945
1143*hardened-sources-3.1.8 (13 Jan 2012) 946*hardened-sources-3.12.8 (19 Jan 2014)
1144 947
1145 13 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 948 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1146 +hardened-sources-3.1.8.ebuild: 949 +hardened-sources-3.12.8.ebuild:
1147 Based on 3.1.8 + genpatches-3.1-10 + grsecurity-2.2.2-3.1.8-201201111906 950 vanilla-3.12.8 + genpatches-3.12-9 + grsecurity-3.0-3.12.8-201401160931
1148 951
1149*hardened-sources-2.6.32-r85 (13 Jan 2012) 952*hardened-sources-3.2.54-r2 (19 Jan 2014)
1150 953
1151 13 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 954 19 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1152 +hardened-sources-2.6.32-r85.ebuild: 955 +hardened-sources-3.2.54-r2.ebuild:
1153 Based on 2.6.32.53 + genpatches-2.6.32-48 + 956 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401160931
1154 grsecurity-2.2.2-2.6.32.53-201201101724
1155 957
1156*hardened-sources-3.1.7 (06 Jan 2012) 958*hardened-sources-3.2.54 (06 Jan 2014)
1157 959
1158 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 960 06 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1159 +hardened-sources-3.1.7.ebuild: 961 +hardened-sources-3.2.54.ebuild:
1160 Based on 3.1.7 + genpatches-3.1-10 + grsecurity-2.2.2-3.1.7-201201032037 962 vanilla-3.2.54 + genpatches-3.2-16 + grsecurity-3.0-3.2.54-201401051649
1161 963
1162*hardened-sources-2.6.32-r84 (06 Jan 2012) 964*hardened-sources-3.12.6-r4 (04 Jan 2014)
1163 965
1164 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org> 966 04 Jan 2014; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1165 +hardened-sources-2.6.32-r84.ebuild:
1166 Based on 2.6.32.52 + genpatches-2.6.32-48 +
1167 grsecurity-2.2.2-2.6.32.52-201201031758
1168
1169 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1170 -hardened-sources-2.6.32-r74.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r75.ebuild,
1171 -hardened-sources-2.6.32-r76.ebuild, -hardened-sources-2.6.32-r77.ebuild,
1172 -hardened-sources-3.0.8-r1.ebuild, -hardened-sources-3.1.1.ebuild, 967 +hardened-sources-3.12.6-r4.ebuild, -hardened-sources-3.12.6-r1.ebuild,
1173 -hardened-sources-3.1.1-r1.ebuild, -hardened-sources-3.1.3.ebuild: 968 -hardened-sources-3.12.6-r2.ebuild, -hardened-sources-3.12.6-r3.ebuild:
1174 Removed deprecated version 969 vanilla-3.12.6 + genpatches-3.12-7 + grsecurity-3.0-3.12.6-201401021726
1175 970
1176 06 Jan 2012; Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
1177 hardened-sources-2.6.32-r81.ebuild, hardened-sources-3.1.5.ebuild:
1178 Stable amd64, x86
1179
1180 01 Jan 2012; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org> +ChangeLog-2011: 971 01 Jan 2014; Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org> +ChangeLog-2013:
1181 Split ChangeLog. 972 Rotate ChangeLog
1182 973
1183 For previous entries, please see ChangeLog-2011. 974 For previous entries, please see ChangeLog-2013.

Legend:
Removed from v.1.707  
changed lines
  Added in v.1.1135

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20