/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.13 - (hide annotations) (download) (as text)
Fri Sep 1 17:39:28 2006 UTC (12 years, 3 months ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.12: +1 -1 lines
File MIME type: application/xml
s/$header$/$Id$/

1 neysx 1.3 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 neysx 1.12 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6 neysx 1.3
7 neysx 1.13 <!-- $Id: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml,v 1.12 2006/03/11 10:56:29 neysx Exp $ -->
8 neysx 1.12
9     <!--
10     Sync: 1.46
11     -->
12 swift 1.4
13 swift 1.5 <sections>
14    
15 neysx 1.12 <version>2.3</version>
16     <date>2005-07-02</date>
17 neysx 1.3
18     <section>
19 neysx 1.9 <title>Automatische netwerk detectie</title>
20 neysx 1.3 <subsection>
21 neysx 1.8 <title>Misschien werkt het gewoon?</title>
22 neysx 1.3 <body>
23    
24     <p>
25 neysx 1.12 Wanner uw systeem is ingeplugd in een Ethernet netwerk met een DHCP server is
26 neysx 1.8 het zeer waarschijnlijk dat de netwerk instellingen automatisch geconfigureerd
27 neysx 1.12 zijn. Indien dit zo is, dan zou u gebruik moeten kunnen maken van de vele
28 swift 1.10 bijgevoegde, netwerk afhankelijke commando's op de Installatie CD waaronder
29     <c>ssh</c>, <c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>.
30 neysx 1.3 </p>
31    
32     <p>
33 neysx 1.12 Indien uw netwerk al geconfigureerd is zou het <c>/sbin/ifconfig</c> commando
34     naast lo enkele netwerk interfaces moeten weergeven, waaronder eth0:
35 neysx 1.3 </p>
36    
37 neysx 1.8 <pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie">
38     # <i>/sbin/ifconfig</i>
39     <comment>(...)</comment>
40     eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BA:8F:61:7A
41     inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
42     inet6 addr: fe80::50:ba8f:617a/10 Scope:Link
43     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
44     RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
45     TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
46     collisions:1984 txqueuelen:100
47     RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb)
48     Interrupt:11 Base address:0xe800
49     </pre>
50 neysx 1.3
51     </body>
52     </subsection>
53     <subsection>
54     <title>Optioneel: Configuratie van een Proxy</title>
55     <body>
56    
57     <p>
58 neysx 1.12 Indien u met Internet wilt verbinden via een proxy, dan dient u de proxy
59 swift 1.6 in te stellen gedurende de installatie. Het is zeer gemakkelijk om een proxy te
60 neysx 1.12 definiëren: u hoeft enkel een variabele in te stellen welke de proxy server
61 swift 1.6 informatie bevat.
62 neysx 1.3 </p>
63    
64     <p>
65 neysx 1.12 In de meeste gevallen kunt u de variabelen definiëren door gebruik te maken
66     van de server hostnaam. In dit voorbeeld nemen we aan dat de proxy
67 neysx 1.8 <c>proxy.gentoo.org</c> heet en gebruik maakt van de poort <c>8080</c>.
68 neysx 1.3 </p>
69    
70     <pre caption="Definiëren van de proxy servers">
71     <comment>(Indien de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
72     # <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i>
73     <comment>(Indien de proxy FTP verkeer filtert)</comment>
74     # <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i>
75     <comment>(Indien de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
76     # <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i>
77     </pre>
78    
79     <p>
80 neysx 1.12 Indien uw proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist dient u de volgende
81 swift 1.6 syntax voor de variabele gebruiken:
82 neysx 1.3 </p>
83    
84 swift 1.6 <pre caption="Een gebruikersnaam/wachtwoord toevoegen aan de proxy variabele">
85 neysx 1.8 http://<i>username</i>:<i>password</i>@proxy.gentoo.org:8080
86 neysx 1.3 </pre>
87    
88     </body>
89     </subsection>
90     <subsection>
91 neysx 1.9 <title>Testen van het netwerk</title>
92 neysx 1.3 <body>
93    
94     <p>
95 neysx 1.12 U kunt proberen de DNS server van uw ISP te pingen (terug te vinden in
96     <path>/etc/resolv.conf</path>) en een website naar keuze, gewoon om er
97     zeker te zijn dat uw pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct
98 swift 1.6 werkt, enz...
99 neysx 1.3 </p>
100    
101     <pre caption="Verdere netwerk testen">
102     # <i>ping -c 3 www.yahoo.com</i>
103     </pre>
104    
105     <p>
106 neysx 1.12 Bent u in staat om uw netwerk te gebruiken? Zo ja, dan kunt u de rest van deze
107 neysx 1.9 sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">voorbereiden
108 neysx 1.12 van de schijven</uri>. Zo niet, dan moet u helaas iets meer werk verrichten.
109 neysx 1.3 </p>
110    
111     </body>
112     </subsection>
113     </section>
114     <section>
115     <title>Automatische Netwerk Configuratie</title>
116     <subsection>
117     <body>
118    
119     <p>
120 neysx 1.12 Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt laten sommige installatie media u
121     toe om <c>net-setup</c> (voor normale of draadloze netwerken),
122     <c>adsl-setup</c> (voor ADSL-gebruikers) of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers
123     - alleen beschikbaar op x86) te gebruiken.
124 neysx 1.3 </p>
125    
126     <p>
127 neysx 1.12 Indien uw installatie medium niet over een van deze tools beschikt of als uw
128     netwerk nog niet functioneert, ga dan verder met
129     <uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri>.
130 neysx 1.3 </p>
131    
132     <ul>
133     <li>
134 neysx 1.12 Gewone Ethernet gebruikers kunnen verder gaan met
135     <uri link="#net-setup">Standaard: Gebruiken van net-setup</uri>
136 neysx 1.3 </li>
137     <li>
138 neysx 1.12 ADSL gebruikers kunnen verder gaan met
139 neysx 1.3 <uri link="#rp-pppoe">Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</uri>
140     </li>
141     <li>
142 neysx 1.12 PPTP gebruikers kunnen verder gaan met
143 neysx 1.3 <uri link="#pptp">Alternatief: Gebruiken van PPTP</uri>
144     </li>
145     </ul>
146    
147     </body>
148     </subsection>
149     <subsection id="net-setup">
150 neysx 1.12 <title>Standaard: Gebruiken van net-setup</title>
151 neysx 1.3 <body>
152    
153     <p>
154 neysx 1.12 Als uw netwerk nog niet draait, is gebruik maken van het <c>net-setup</c> script
155 swift 1.6 de makkelijkste optie:
156 neysx 1.3 </p>
157    
158     <pre caption="Uitvoeren van het net-setup script">
159     # <i>net-setup eth0</i>
160     </pre>
161    
162     <p>
163 neysx 1.12 <c>net-setup</c> zal u enkele vragen stellen over uw netwerk omgeving. Als
164     alles klaar is zou u over een werkende netwerk verbinding moeten beschikken.
165     Test uw netwerk verbinding zoals vooraf werd beschreven. Indien dit testen
166     succesvol verloopt, gefeliciteerd! U bent nu klaar om Gentoo te installeren.
167     Sla de rest van deze sectie over en ga verder met <uri
168     link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
169 neysx 1.3 </p>
170    
171     <p>
172 neysx 1.12 Indien uw netwerk nog niet werkt, ga verder met
173 swift 1.11 <uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri>.
174 neysx 1.3 </p>
175    
176    
177     </body>
178     </subsection>
179     <subsection id="rp-pppoe">
180     <title>Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</title>
181     <body>
182    
183     <p>
184 neysx 1.12 Aangenomen dat u PPPoE nodig hebt om te verbinding met het internet maakt de
185     Installatie CD (alle versies) het gemakkelijker voor u door <c>rp-pppoe</c>
186     bij te sluiten. Gebruik het <c>adsl-setup</c> script om uw verbinding te
187     configureren. U zult worden gevraagd om het ethernet apparaat dat is
188     verbonden met uw ADSL modem, uw gebruikersnaam met wachtwoord, de IPs van uw
189     DNS servers en of u een simpele firewall wenst of niet.
190 neysx 1.3 </p>
191    
192     <pre caption="Gebruiken van rp-pppoe">
193     # <i>adsl-setup</i>
194     # <i>adsl-start</i>
195     </pre>
196    
197     <p>
198 neysx 1.12 Indien iets fout gaat, controleer dan of u uw gebruikersnaam en wachtwoord
199     correct ingetypt heeft door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
200     <path>/etc/ppp/chap-secrets</path>. Ook moet u er zeker van zijn dat u het
201     correcte ethernet apparaat gebruikt. Indien uw ethernet apparaat niet bestaat,
202     dan moet u de correcte netwerk modules laden. In dat geval moet u verder gaan
203     met <uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri> omdat we daar
204     uitleggen hoe u de geschikte netwerk modules laadt.
205 neysx 1.3 </p>
206    
207     <p>
208 neysx 1.12 Indien alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden
209 swift 1.6 van de Schijven</uri>.
210 neysx 1.3 </p>
211    
212     </body>
213     </subsection>
214     <subsection id="pptp">
215     <title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title>
216     <body>
217    
218 swift 1.10 <note>
219     PPTP is alleen beschikbaar voor x86
220     </note>
221    
222 neysx 1.3 <p>
223 neysx 1.12 Heeft u PPTP ondersteuning nodig, dan kunt u gebruik maken van de
224     <c>pptpclient</c> welke standaard op de Installatie CD's beschikbaar is. Eerst
225     moet u er zeker van zijn dat uw configuratie correct is. Pas
226     <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> aan
227     zodat deze de juiste gebruikersnaam met wachtwoord bevat:
228 neysx 1.3 </p>
229    
230 neysx 1.12 <pre caption="Aanpassen van /etc/ppp/chap-secrets">
231 neysx 1.3 # <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i>
232     </pre>
233    
234     <p>
235     Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan, indien nodig:
236     </p>
237    
238 neysx 1.12 <pre caption="Aanpassen van /etc/ppp/options.pptp">
239 neysx 1.3 # <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i>
240     </pre>
241    
242     <p>
243 neysx 1.12 Wanneer dit alles klaar is voert u gewoon <c>pptp</c> uit (met de opties die u
244 swift 1.6 niet in <path>options.pptp</path> kon zetten) om verbinding te maken met de
245     server:
246 neysx 1.3 </p>
247    
248 neysx 1.9 <pre caption="Verbinden met een inbel server">
249 neysx 1.3 # <i>pptp &lt;server ip&gt;</i>
250     </pre>
251    
252     <p>
253 swift 1.6 Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de
254     Schijven</uri>.
255 neysx 1.3 </p>
256    
257     </body>
258     </subsection>
259     </section>
260     <section>
261 neysx 1.12 <title>Handmatige netwerk configuratie</title>
262 neysx 1.3 <subsection>
263 swift 1.6 <title>Laden van de geschikte netwerk modules</title>
264 neysx 1.3 <body>
265    
266     <p>
267 swift 1.10 Op het moment dat de Installatie CD start probeert deze alle hardware apparaten
268     te vinden en de geschikte kernel modules te laden (stuurprogramma's) zodat deze
269 swift 1.6 hardware te gebruiken is. Meestal lukt dit maar in sommige gevallen kan het
270     gebeuren dat de benodigde modules niet automatisch worden geladen.
271 neysx 1.3 </p>
272    
273     <p>
274 swift 1.6 Indien <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> niet werkten dan is het mogelijk
275 neysx 1.12 dat uw netwerkkaart niet automatisch werd gevonden. Dit betekent dat u de
276     geschikte kernel modules handmatig moet laden.
277 neysx 1.3 </p>
278    
279     <p>
280 swift 1.6 Om te kijken welke kernel modules wij ter beschikking stellen voor netwerken,
281 neysx 1.12 gebruikt u <c>ls</c>:
282 neysx 1.3 </p>
283    
284     <pre caption="Zoeken naar meegeleverde modules">
285     # <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i>
286     </pre>
287    
288     <p>
289 neysx 1.12 Indien u een stuurprogramma voor uw netwerkkaart vindt, kunt u dit
290 swift 1.6 laden met behulp van <c>modprobe</c>:
291 neysx 1.3 </p>
292    
293     <pre caption="Gebruik modprobe om een kernel module te laden">
294 neysx 1.12 <comment>(Als voorbeeld, zullen we de pcnet32 module laden)</comment>
295 neysx 1.3 # <i>modprobe pcnet32</i>
296     </pre>
297    
298     <p>
299 neysx 1.12 Om na te kijken of uw netwerkkaart nu gedetecteerd wordt kunt u <c>ifconfig</c>
300     gebruiken. Een gevonden netwerkkaart resulteert in iets als het volgende:
301 neysx 1.3 </p>
302    
303 neysx 1.12 <pre caption="Testen van beschikbaarheid van uw netwerkkaart, indien succesvol">
304 neysx 1.3 # <i>ifconfig eth0</i>
305     eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00
306     BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
307     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
308     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
309     collisions:0 txqueuelen:0
310     RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
311     </pre>
312    
313     <p>
314 neysx 1.12 Als u echter de volgende foutmelding ziet, dan is de netwerkkaart niet
315     gevonden:
316 neysx 1.3 </p>
317    
318 neysx 1.12 <pre caption="Testen van beschikbaarheid van uw netwerkkaart, indien niet succesvol">
319 neysx 1.3 # <i>ifconfig eth0</i>
320     eth0: error fetching interface information: Device not found
321     </pre>
322    
323     <p>
324 neysx 1.12 Indien uw systeem over meerdere netwerkkaarten beschikt, worden die aangeduid
325     als <e>eth0</e>, <e>eth1</e>, etc. Wees er zeker van dat de netwerkkaart die u
326     wilt gebruiken goed functioneert en onthoudt de correcte benaming gedurende dit
327     document. We zullen aannemen dat de netwerkkaart <e>eth0</e> wordt gebruikt.
328 neysx 1.3 </p>
329    
330     <p>
331 neysx 1.12 Aangenomen dat u nu over een werkende netwerkkaart beschikt kunt u nu
332 swift 1.6 <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> opnieuw proberen uit te voeren (welke nu
333 neysx 1.12 zou moeten werken) maar voor de freaks onder u zullen we uitleggen hoe u uw
334     netwerkkaart handmatig kunt configureren.
335 neysx 1.3 </p>
336    
337     <p>
338 neysx 1.12 Selecteer een van de volgende secties, gebaseerd op uw netwerk setup:
339 neysx 1.3 </p>
340    
341     <ul>
342 neysx 1.12 <li><uri link="#dhcp">Gebruik maken van DHCP</uri> voor automatisch
343     verkrijgen van een IP adres
344     </li>
345 neysx 1.3 <li>
346 neysx 1.12 <uri link="#wireless">Voorbereiden van Draadloze Toegang</uri>
347     indien u een draadloze kaart hebt
348 neysx 1.3 </li>
349     <li>
350 neysx 1.12 <uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>
351     legt u uit wat u moet weten over netwerken
352 neysx 1.3 </li>
353     <li>
354 neysx 1.12 <uri link="#ifconfig_route">Gebruik van ifconfig en route</uri>
355     legt uit hoe u uw netwerk handmatig moet instellen
356 neysx 1.3 </li>
357     </ul>
358    
359     </body>
360     </subsection>
361     <subsection id="dhcp">
362     <title>Gebruik maken van DHCP</title>
363     <body>
364    
365     <p>
366 swift 1.6 DHCP (Dynamische Host Configuratie Protocol) maakt het mogelijk om automatisch
367     netwerk informatie te ontvangen (IP adres, netmask, broadcast adres, gateway,
368 neysx 1.12 nameserver, etc.). Dit werkt enkel indien u over een DHCP server beschikt (of
369     indien uw provider u van DHCP voorziet). Om een netwerk interface deze
370 swift 1.6 informatie automatisch te laten ontvangen, gebruik dan <c>dhcpcd</c>:
371 neysx 1.3 </p>
372    
373 neysx 1.12 <pre caption="Gebruik maken van dhcpcd">
374 neysx 1.3 # <i>dhcpcd eth0</i>
375 neysx 1.12 <comment>Sommige netwerk beheerders eisen dat u de hostname</comment>
376 swift 1.6 <comment>en de domein naam gebruikt die de DHCP server levert.</comment>
377 neysx 1.3 <comment>In dat geval, gebruik</comment>
378     # <i>dhcpcd -HD eth0</i>
379     </pre>
380    
381     <p>
382     Indien dit werkt (probeer een internet server te pingen, zoals
383 neysx 1.12 <uri link="http://www.google.com">Google</uri>), dan bent u klaar om
384 neysx 1.3 verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder
385     met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
386     </p>
387    
388     </body>
389     </subsection>
390     <subsection id="wireless">
391     <title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title>
392     <body>
393    
394     <note>
395 neysx 1.12 Ondersteuning voor het <c>iwconfig</c> commando is alleen beschikbaar op de
396     x86, amd64 en ppc Installatie CDs. U kunt dit alsnog aan de praat krijgen door
397     de instructies te volgen van het <uri
398 swift 1.10 link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README">linux-wlan-ng
399     project</uri> (Engelstalig).
400 neysx 1.3 </note>
401    
402     <p>
403 neysx 1.12 Indien u een draadloze (802.11) netwerkkaart gebruikt, zult u de draadloze
404     instellingen moeten configureren voordat u verder gaat. Om de huidige
405     draadloze instellingen van uw kaart te raadplegen kunt u gebruik maken van
406     <c>iwconfig</c>. Het uitvoeren van <c>iwconfig</c> toont u iets dergelijks:
407 neysx 1.3 </p>
408    
409     <pre caption="Tonen van de huidige instellingen">
410     # <i>iwconfig eth0</i>
411     eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"GentooNode"
412     Mode:Managed Frequency:2.442GHz Access Point: 00:09:5B:11:CC:F2
413     Bit Rate:11Mb/s Tx-Power=20 dBm Sensitivity=0/65535
414     Retry limit:16 RTS thr:off Fragment thr:off
415     Power Management:off
416     Link Quality:25/10 Signal level:-51 dBm Noise level:-102 dBm
417     Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx
418     excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84
419     </pre>
420    
421     <note>
422 neysx 1.12 Sommige draadloze kaarten kunnen <c>wlan0</c> of <c>ra0</c> als device-naam
423     hebben in plaats van <c>eth0</c>. Voer <c>iwconfig</c> zonder parameters uit
424     om de juiste device-naam te bepalen.
425 neysx 1.3 </note>
426    
427     <p>
428 neysx 1.12 Voor de meeste gebruikers, zijn er twee instellingen die mogelijk belangrijk
429     zijn aan te passen, de ESSID (aka draadloos netwerk naam) of de WEP sleutel.
430     Indien de ESSID en Access Point adres van uw Access Point reeds worden
431     weergegeven en u gebruikt geen WEP, dan werkt uw draadloze netwerk. Indien u
432     de ESSID moet veranderen of indien u een WEP sleutel wil toevoegen, dan kunt u
433     de volgende commando's uitvoeren:
434 neysx 1.3 </p>
435    
436     <pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van een WEP sleutel">
437     <comment>(Dit stelt de netwerknaam in op "GentooNode")</comment>
438     # <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i>
439    
440     <comment>(Dit stelt een hex WEP sleutel in)</comment>
441     # <i>iwconfig eth0 key 1234123412341234abcd</i>
442    
443 neysx 1.12 <comment>(Dit stelt een ASCII sleutel in - laat het vooraf gaan door
444     "s:")</comment>
445 neysx 1.3 # <i>iwconfig eth0 key s:some-password</i>
446     </pre>
447    
448     <p>
449 neysx 1.12 U kunt dan uw draadloze instellingen bevestigen door opnieuw <c>iwconfig</c>
450     uit te voeren. Als het draadloze netwerk werkt, kunt u beginnen met het
451 swift 1.6 instellen van de IP level netwerk opties zoals beschreven in de volgende sectie
452     (<uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>) of
453 neysx 1.12 gebruik maken van de <c>net-setup</c> tool zoals vooraf beschreven.
454 neysx 1.3 </p>
455    
456     </body>
457     </subsection>
458     <subsection id="network_term">
459     <title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title>
460     <body>
461    
462     <note>
463 neysx 1.12 Indien u uw IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers kent,
464     dan kunt u deze subsectie overslaan en verdergaan met <uri
465 neysx 1.3 link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri>.
466     </note>
467    
468     <p>
469 neysx 1.12 Wanneer de bovenstaande instructies niet hebben gewerkt, moet u het netwerk
470     handmatig configureren. Wees niet bang, het is verre van moeilijk. Eerst gaan
471     we een bepaalde hoeveelheid van netwerken uitleggen omdat u dat nodig zal
472     hebben om het netwerk naar uw wensen in te stellen. Wanneer u klaar bent
473     met het lezen van dit onderdeel weet u wat een <e>gateway</e> is, waar een
474     <e>netmask</e> voor staat, hoe een <e>broadcast</e> adres wordt gevormd en
475     waarom u een <e>nameserver</e> nodig heeft.
476 neysx 1.3 </p>
477    
478     <p>
479 swift 1.6 In een netwerk worden hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e> (Internet
480     Protocol adres). Zo'n adres is een combinatie van 4 getallen tussen 0 en
481 neysx 1.12 255. Wel, dit is zoals we het zien. In werkelijkheid, bestaat een IP adres
482 swift 1.6 uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken:
483 neysx 1.3 </p>
484    
485     <pre caption="Voorbeeld van een IP adres">
486     IP Adres (getallen): 192.168.0.2
487     IP Adres (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010
488     -------- -------- -------- --------
489     192 168 0 2
490     </pre>
491    
492     <p>
493 swift 1.6 Zo'n IP adres is uniek voor een host zolang alle beschikbare netwerken
494 neysx 1.12 in acht worden genomen (dus alle hosts die u wilt bereiken moeten een
495     uniek IP adres hebben). Om onderscheid te kunnen maken tussen hosts
496 neysx 1.3 binnen een netwerk en hosts buiten een netwerk, is het IP adres onderverdeeld
497 neysx 1.12 in twee delen: het <e>netwerk</e> deel en het <e>host</e> deel.
498 neysx 1.3 </p>
499    
500     <p>
501 swift 1.6 De onderverdeling wordt bepaald door het <e>netmask</e>, een verzameling van
502 neysx 1.12 enen gevolgd door een verzameling van nullen. Het deel van het IP adres dat
503 swift 1.6 gevonden kan worden met de enen is het netwerk gedeelte, het andere deel is het
504     host gedeelte. Gewoonlijk wordt het netmask als een IP adres geschreven.
505 neysx 1.3 </p>
506    
507     <pre caption="Voorbeeld van netwerk/host scheiding">
508     IP-adres: 192 168 0 2
509     11000000 10101000 00000000 00000010
510     Netmask: 11111111 11111111 11111111 00000000
511     255 255 255 0
512     +--------------------------+--------+
513     Netwerk Host
514     </pre>
515    
516     <p>
517 swift 1.6 Met andere woorden, 192.168.0.14 maakt deel uit van ons voorbeeld netwerk maar
518     192.168.1.2 niet.
519 neysx 1.3 </p>
520    
521     <p>
522     Het <e>broadcast</e> adres is een IP-adres met het zelfde netwerk-gedeelte
523 neysx 1.12 als uw netwerk, maar met alleen maar enen als host-gedeelte. Elke host
524     op uw netwerk luistert op dit IP adres. Het is echt bedoeld voor het zenden
525 swift 1.6 van pakketten.
526 neysx 1.3 </p>
527    
528     <pre caption="Broadcast adres">
529     IP-adres: 192 168 0 2
530     11000000 10101000 00000000 00000010
531     Broadcast: 11000000 10101000 00000000 11111111
532     192 168 0 255
533     +--------------------------+--------+
534     Netwerk Host
535     </pre>
536    
537     <p>
538 neysx 1.12 Om op het internet te kunnen surfen, moet u weten welke host de internet
539 swift 1.6 verbinding deelt. Deze host is de <e>gateway</e>. Omdat het een gewone host is
540     heeft het een regulier IP adres (bijvoorbeeld 192.168.0.1).
541 neysx 1.3 </p>
542    
543     <p>
544 swift 1.6 We hebben vooraf gezegd dat iedere host zijn eigen IP adres heeft. Om de host
545 neysx 1.12 via zijn naam te bereiken (i.p.v. een IP adres) heeft u een dienst nodig die
546     een naam vertaalt (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar een IP adres (zoals
547 swift 1.6 <e>64.5.62.82</e>). Zo'n dienst wordt een een name service genoemd. Om zo'n
548 neysx 1.12 dienst te gebruiken dient u de nodige <e>name servers</e> in
549 swift 1.6 <path>/etc/resolv.conf</path> te zetten.
550 neysx 1.3 </p>
551    
552     <p>
553 neysx 1.12 In sommige gevallen doet uw gateway ook dienst als nameserver. Zo niet, dan
554     zult u de nameservers die u van uw ISP hebt verkregen moeten gebruiken.
555 neysx 1.3 </p>
556    
557     <p>
558 neysx 1.12 Om samen te vatten, u heeft de volgende informatie nodig voor u
559     verder gaat.
560 neysx 1.3 </p>
561    
562     <table>
563     <tr>
564     <th>Netwerk Item</th>
565     <th>Voorbeeld</th>
566     </tr>
567     <tr>
568     <ti>Uw IP adres</ti>
569     <ti>192.168.0.2</ti>
570     </tr>
571     <tr>
572     <ti>Netmask</ti>
573     <ti>255.255.255.0</ti>
574     </tr>
575     <tr>
576     <ti>Broadcast</ti>
577     <ti>192.168.0.255</ti>
578     </tr>
579     <tr>
580     <ti>Gateway</ti>
581     <ti>192.168.0.1</ti>
582     </tr>
583     <tr>
584     <ti>Nameserver(s)</ti>
585     <ti>195.130.130.5, 195.130.130.133</ti>
586     </tr>
587     </table>
588    
589     </body>
590     </subsection>
591     <subsection id="ifconfig_route">
592 neysx 1.12 <title>Gebruik van ifconfig en route</title>
593 neysx 1.3 <body>
594    
595     <p>
596 neysx 1.12 Uw netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst geven we onszelf een IP adres
597     via <c>ifconfig</c>. Dan stellen we routing in naar de gateway via
598     <c>route</c>. We zullen afsluiten met het plaatsen van het IP adres in
599     <path>/etc/resolv.conf</path>.
600 neysx 1.3 </p>
601    
602     <p>
603 neysx 1.12 Om een IP adres toe te wijzen dient u over een IP adres, broadcast adres en
604     netmask beschikken. Voer daarna het onderstaande commando uit. Vervang hier
605     <c>$(IP_ADDR)</c> met uw IP adres, <c>$(BROADCAST)</c> met uw broadcast adres
606     en <c>$(NETMASK)</c> met uw netmask:
607 neysx 1.3 </p>
608    
609     <pre caption="Gebruiken van ifconfig">
610     # <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i>
611     </pre>
612    
613     <p>
614 swift 1.6 Configureer nu routing met behulp van <c>route</c>. Vervang <c>$(GATEWAY)</c>
615 neysx 1.12 hier met uw gateway IP adres:
616 neysx 1.3 </p>
617    
618     <pre caption="Gebruiken van route">
619     # <i>route add default gw ${GATEWAY}</i>
620     </pre>
621    
622     <p>
623 neysx 1.12 Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met uw favoriete editor (in ons
624 swift 1.6 voorbeeld gebruiken we <c>nano</c>):
625 neysx 1.3 </p>
626    
627 swift 1.6 <pre caption="Aanmaken van /etc/resolv.conf">
628 neysx 1.3 # <i>nano -w /etc/resolv.conf</i>
629     </pre>
630    
631     <p>
632 neysx 1.12 Vul nu uw nameserver(s) in. Gebruik het volgende als een template.
633     Wees er zeker van dat u <c>$(NAMESERVER1)</c> en <c>$(NAMESERVER2)</c>
634 neysx 1.3 vervangt met de geschikte nameserver adressen:
635     </p>
636    
637     <pre caption="/etc/resolv.conf template">
638     nameserver ${NAMESERVER1}
639     nameserver ${NAMESERVER2}
640     </pre>
641    
642     <p>
643 neysx 1.12 Dat is alles. Nu kunt u het netwerk testen door een internet server te pingen
644 swift 1.6 (zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Indien dit werkt,
645 neysx 1.12 gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. U kunt nu verder
646     gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
647 neysx 1.3 </p>
648    
649     </body>
650     </subsection>
651     </section>
652     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20