/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.3 Revision 1.13
1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd"> 2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3 3
4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license --> 4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 --> 5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6 6
7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml,v 1.3 2004/09/13 10:50:08 neysx Exp $ --> 7<!-- $Id: hb-install-network.xml,v 1.13 2006/09/01 17:39:28 neysx Exp $ -->
8
9<!--
10 Sync: 1.46
11-->
8 12
9<sections> 13<sections>
14
15<version>2.3</version>
16<date>2005-07-02</date>
17
10<section> 18<section>
11<title>Je kan zonder, maar...</title>
12<subsection>
13<title>Wie kan zonder?</title>
14<body>
15
16<p>
17Afhankelijk van het medium dat je kiest om Gentoo te installeren,
18kan je of kan je niet verdergaan zonder netwerk (en Internet). Nee,
19spelen niet met je geest =)
20</p>
21
22<p>
23Algemeen, moet je je netwerk (en Internet) configuren.
24Maar Gentoo voorziet ook de mogelijkheid om te installeren zonder
25netwerk connectie. Deze uitzondering is alleen mogelijk met de Gentoo
26Universal LiveCDs.
27</p>
28
29</body>
30</subsection>
31<subsection>
32<title>Waarom heb ik een netwerk nodig?</title>
33<body>
34
35<p>
36Gentoo vanaf het Internet installeren resulteerd in een volledige bijgewerkte Gentoo
37Installatie. Je zal een installatie hebben gebaseerd op de meest
38recente Portage tree (welke een verzameling van pakketten is die wij ter beschikking
39stellen samen met de tools om je software te beheren).
40Dit is ook de reden waarom een netwerk-installatie verkozen is.
41Sommige mensen kunnen of willen Gentoo niet installeren op een systeem met
42een werkende Internet verbinding.
43</p>
44
45<p>
46Indien je deze situatie bent, dan zul je een Gentoo Universal LiveCD moeten
47gebruiken. Deze LiveCD bevat de bron-code, een moment opname van de portage-tree en
48de tools om Gentoo te installeren en verder. Deze methode komt met
49een prijs: Je zult niet beschikken over de allerlaatste software, maar
50de verschillen zullen minimaal zijn.
51</p>
52
53<p>
54Indien je een netwerkloze installatie wenst uit te voeren moet je
55een Universal LiveCD gebruiken, gelieve dan de rest van dit boekdeel over
56te slaan en verder te gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
57Anders, ga verder met het instellen van de de netwerk configuratie.
58</p>
59
60</body>
61</subsection>
62<subsection>
63<title>Optioneel: Configuratie van een Proxy</title>
64<body>
65
66<p>
67Indien je je met Internet wil verbinden door middel van een proxy,
68dan moet je een proxy instellen gedurende de installatie.
69Het is zeer gemakkelijk om een proxy te definiëren: je moet enkel een variabele
70instellen, welke de proxy server informatie bevat.
71</p>
72
73<p>
74In de meeste gevallen, je kan de variabelen definiëren gebruikmakend
75van de server hostnaam. Zoals in dit voorbeeld, nemen we aan dat de proxy
76de volgende naam heeft: <e>proxy.gentoo.org</e> en gebruik maakt
77van de poort 8080.
78</p>
79
80<pre caption="Definiëren van de proxy servers">
81<comment>(Indien de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
82# <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i>
83<comment>(Indien de proxy FTP verkeer filtert)</comment>
84# <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i>
85<comment>(Indien de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
86# <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i>
87</pre>
88
89<p>
90Indien je proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist, moet je
91de volgende syntax voor de variabele gebruiken:
92</p>
93
94<pre caption="Toevoegen van een gebruikersnaam/wachtwoord aan de proxy variabele">
95http://username:password@server
96</pre>
97
98<p>
99Bijvoorbeeld, voor aan HTTP proxying te doen, met onze vorige proxy server en gebruikersnaam
100van "john" met een wachtwoord van "f00b_r", moet men gebruik maken van:
101</p>
102
103<pre caption="Authenticatie aan de proxy">
104# <i>export http_proxy="http://john:f00b_r@proxy.gentoo.org:8080"</i>
105</pre>
106
107</body>
108</subsection>
109</section>
110<section>
111<title>Automatische Netwerk Detectie</title> 19<title>Automatische netwerk detectie</title>
112<subsection> 20<subsection>
113<title>Misschien werkt het gewoon?</title> 21<title>Misschien werkt het gewoon?</title>
114<body> 22<body>
115 23
116<p> 24<p>
117Indien je systeem ingeplugd is in een Ethernet netwerk met een DHCP server, 25Wanner uw systeem is ingeplugd in een Ethernet netwerk met een DHCP server is
118is het zeer waarschijnlijk dat de netwerk instellingen al automatisch 26het zeer waarschijnlijk dat de netwerk instellingen automatisch geconfigureerd
119geconfigureerd zijn. Indien dit zo is, dan zou je gebruik moeten kunnen maken 27zijn. Indien dit zo is, dan zou u gebruik moeten kunnen maken van de vele
120van de vele bijgevoegde, netwerk bewuste, commando's op de LiveCD zoals <c>ssh</c>, 28bijgevoegde, netwerk afhankelijke commando's op de Installatie CD waaronder
121<c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>, enz. 29<c>ssh</c>, <c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>.
122</p>
123
124<p> 30</p>
31
32<p>
125Indien je netwerk al geconfigureerd is, het <c>/sbin/ifconfig</c> commando 33Indien uw netwerk al geconfigureerd is zou het <c>/sbin/ifconfig</c> commando
126zou sommige netwerk interfaces, waaronder eth0, moeten weergeven: 34naast lo enkele netwerk interfaces moeten weergeven, waaronder eth0:
127</p> 35</p>
128 36
129<pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie"> 37<pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie">
130# <i>/sbin/ifconfig</i> 38# <i>/sbin/ifconfig</i>
39<comment>(...)</comment>
131eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BA:8F:61:7A 40eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BA:8F:61:7A
132 inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 41 inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
133 inet6 addr: fe80::50:ba8f:617a/10 Scope:Link 42 inet6 addr: fe80::50:ba8f:617a/10 Scope:Link
134 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 43 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
135 RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 44 RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
136 TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 45 TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
137 collisions:1984 txqueuelen:100 46 collisions:1984 txqueuelen:100
138 RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb) 47 RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb)
139 Interrupt:11 Base address:0xe800 48 Interrupt:11 Base address:0xe800
140</pre> 49</pre>
141 50
142</body> 51</body>
143</subsection> 52</subsection>
144<subsection> 53<subsection>
54<title>Optioneel: Configuratie van een Proxy</title>
55<body>
56
57<p>
58Indien u met Internet wilt verbinden via een proxy, dan dient u de proxy
59in te stellen gedurende de installatie. Het is zeer gemakkelijk om een proxy te
60definiëren: u hoeft enkel een variabele in te stellen welke de proxy server
61informatie bevat.
62</p>
63
64<p>
65In de meeste gevallen kunt u de variabelen definiëren door gebruik te maken
66van de server hostnaam. In dit voorbeeld nemen we aan dat de proxy
67<c>proxy.gentoo.org</c> heet en gebruik maakt van de poort <c>8080</c>.
68</p>
69
70<pre caption="Definiëren van de proxy servers">
71<comment>(Indien de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
72# <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i>
73<comment>(Indien de proxy FTP verkeer filtert)</comment>
74# <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i>
75<comment>(Indien de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
76# <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i>
77</pre>
78
79<p>
80Indien uw proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist dient u de volgende
81syntax voor de variabele gebruiken:
82</p>
83
84<pre caption="Een gebruikersnaam/wachtwoord toevoegen aan de proxy variabele">
85http://<i>username</i>:<i>password</i>@proxy.gentoo.org:8080
86</pre>
87
88</body>
89</subsection>
90<subsection>
145<title>Testen van het Network</title> 91<title>Testen van het netwerk</title>
146<body> 92<body>
147 93
148<p> 94<p>
149Je kan proberen je ISP zijn DNS server te pingen (terug te vinden in <path> 95U kunt proberen de DNS server van uw ISP te pingen (terug te vinden in
150/etc/resolv.conf</path>) en een Web site van je keuz, gewoon om zeker te 96<path>/etc/resolv.conf</path>) en een website naar keuze, gewoon om er
151zijn dat je pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct werkt, 97zeker te zijn dat uw pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct
152enz... 98werkt, enz...
153</p> 99</p>
154 100
155<pre caption="Verdere netwerk testen"> 101<pre caption="Verdere netwerk testen">
156# <i>ping -c 3 www.yahoo.com</i> 102# <i>ping -c 3 www.yahoo.com</i>
157</pre> 103</pre>
158 104
159<p> 105<p>
160Ben je in staat om je netwerk te gebruiken? Indien ja, dan kan je de 106Bent u in staat om uw netwerk te gebruiken? Zo ja, dan kunt u de rest van deze
161rest van deze sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden 107sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">voorbereiden
162van de Schijven</uri>. Indien niet, spijtig genoeg, moet je dit verder 108van de schijven</uri>. Zo niet, dan moet u helaas iets meer werk verrichten.
163opvolgen :)
164</p> 109</p>
165 110
166</body> 111</body>
167</subsection> 112</subsection>
168</section> 113</section>
170<title>Automatische Netwerk Configuratie</title> 115<title>Automatische Netwerk Configuratie</title>
171<subsection> 116<subsection>
172<body> 117<body>
173 118
174<p> 119<p>
175Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt, laten sommige installatie media toe om 120Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt laten sommige installatie media u
176<c>net-setup</c> te gebruiken (voor normale netwerken) of <c>adsl-setup</c> (voor ADSL-gebruikers) 121toe om <c>net-setup</c> (voor normale of draadloze netwerken),
177of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers - alleen beschikbaar op x86). 122<c>adsl-setup</c> (voor ADSL-gebruikers) of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers
178</p> 123- alleen beschikbaar op x86) te gebruiken.
179
180<p> 124</p>
125
126<p>
181Indien je installatie medim niet over een van deze tools beschikt of 127Indien uw installatie medium niet over een van deze tools beschikt of als uw
182indien je netwerk nog niet functioneert, ga verder met 128netwerk nog niet functioneert, ga dan verder met
183<uri link="#doc_chap4">Manuele Network Configuratie</uri>. 129<uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri>.
184</p> 130</p>
185 131
186<ul> 132<ul>
187 <li> 133 <li>
188 Gewone Ethernet gebruikers zouden moeten verdergaan met 134 Gewone Ethernet gebruikers kunnen verder gaan met
189 <uri link="#net-setup">Default: Gebruiken van net-setup</uri> 135 <uri link="#net-setup">Standaard: Gebruiken van net-setup</uri>
190 </li> 136 </li>
191 <li> 137 <li>
192 ADSL gebruikers moet verdergaan met 138 ADSL gebruikers kunnen verder gaan met
193 <uri link="#rp-pppoe">Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</uri> 139 <uri link="#rp-pppoe">Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</uri>
194 </li> 140 </li>
195 <li> 141 <li>
196 PPTP gebruikers moeten verdergaan met 142 PPTP gebruikers kunnen verder gaan met
197 <uri link="#pptp">Alternatief: Gebruiken van PPTP</uri> 143 <uri link="#pptp">Alternatief: Gebruiken van PPTP</uri>
198 </li> 144 </li>
199</ul> 145</ul>
200 146
201</body> 147</body>
202</subsection> 148</subsection>
203<subsection id="net-setup"> 149<subsection id="net-setup">
204<title>Default: Gebruiken van net-setup</title> 150<title>Standaard: Gebruiken van net-setup</title>
205<body> 151<body>
206 152
207<p> 153<p>
208De eenvoudigste manier om je netwerk te configuren, indien je het niet 154Als uw netwerk nog niet draait, is gebruik maken van het <c>net-setup</c> script
209automatisch geconfigureed geconfigureerd is, is het gebruik maken 155de makkelijkste optie:
210van het <c>net-setup</c> script:
211</p> 156</p>
212 157
213<pre caption="Uitvoeren van het net-setup script"> 158<pre caption="Uitvoeren van het net-setup script">
214# <i>net-setup eth0</i> 159# <i>net-setup eth0</i>
215</pre> 160</pre>
216 161
217<p> 162<p>
218<c>net-setup</c> zal je enkele vragen stellen over je netwerk omgeving. 163<c>net-setup</c> zal u enkele vragen stellen over uw netwerk omgeving. Als
219Wanneer alles klaar is, zou je over een werkende netwerk configuratie moeten 164alles klaar is zou u over een werkende netwerk verbinding moeten beschikken.
220beschikken. Test je netwerk verbinding zoals vooraf werd beschreven. 165Test uw netwerk verbinding zoals vooraf werd beschreven. Indien dit testen
221Indien de testen succesvol zijn, gefeliciteerd! Je bent nu klaar om 166succesvol verloopt, gefeliciteerd! U bent nu klaar om Gentoo te installeren.
222Gentoo te installeren. Sla de rest van deze sectie over en ga verder met 167Sla de rest van deze sectie over en ga verder met <uri
223<uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>. 168link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
224</p>
225
226<p> 169</p>
227Indien je netwerk nog niet werkt, ga verder met <uri link="#doc_chap4">Manuele 170
228Netwerk Configuratie</uri>. 171<p>
172Indien uw netwerk nog niet werkt, ga verder met
173<uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri>.
229</p> 174</p>
230 175
231 176
232</body> 177</body>
233</subsection> 178</subsection>
234<subsection id="rp-pppoe"> 179<subsection id="rp-pppoe">
235<title>Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</title> 180<title>Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</title>
236<body> 181<body>
237 182
238<p> 183<p>
239Aannemend dat je PPPoE nodig hebt om te connecteren met het internet, de LiveCD (alle versies) 184Aangenomen dat u PPPoE nodig hebt om te verbinding met het internet maakt de
240maakt de dingen gemakkelijk voor je door <c>rp-pppoe</c> bij te sluiten. 185Installatie CD (alle versies) het gemakkelijker voor u door <c>rp-pppoe</c>
241Gebruik het <c>adsl-setup</c> script om je verbinding te configureren. 186bij te sluiten. Gebruik het <c>adsl-setup</c> script om uw verbinding te
242Je zul worden gevraagd voor het ethernet apparaat dat is verbonden met je ADSL modem, 187configureren. U zult worden gevraagd om het ethernet apparaat dat is
243je gebruikersnaam en wachtwoord, de IPs van je DNS servers en 188verbonden met uw ADSL modem, uw gebruikersnaam met wachtwoord, de IPs van uw
244je een basis firewall wenst of niet. 189DNS servers en of u een simpele firewall wenst of niet.
245</p> 190</p>
246 191
247<pre caption="Gebruiken van rp-pppoe"> 192<pre caption="Gebruiken van rp-pppoe">
248# <i>adsl-setup</i> 193# <i>adsl-setup</i>
249# <i>adsl-start</i> 194# <i>adsl-start</i>
250</pre> 195</pre>
251 196
252<p> 197<p>
253Indien iets fout moest lopen, kijk dan na dat je je gebruikersnaam en wachtwoord 198Indien iets fout gaat, controleer dan of u uw gebruikersnaam en wachtwoord
254correct getypt hebt door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of 199correct ingetypt heeft door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
255<path>/etc/ppp/chap-secrets</path> en je moet er zeker van zijn dat je het 200<path>/etc/ppp/chap-secrets</path>. Ook moet u er zeker van zijn dat u het
256correct ethernet apparaat gebruikt. Indien je ethernet apparaat niet bestaat, 201correcte ethernet apparaat gebruikt. Indien uw ethernet apparaat niet bestaat,
257dan moet je de correcte netwerk modules laden. In dat geval moet je verdergaan met 202dan moet u de correcte netwerk modules laden. In dat geval moet u verder gaan
258<uri link="#doc_chap4">Manuele Netwerk Configuratie</uri> omdat we daar uitleggen 203met <uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri> omdat we daar
259hoe je de geschikte netwerk modules laad. 204uitleggen hoe u de geschikte netwerk modules laadt.
260</p>
261
262<p> 205</p>
206
207<p>
263Indien alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorberiden van de 208Indien alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden
264Schijven</uri>. 209van de Schijven</uri>.
265</p> 210</p>
266 211
267</body> 212</body>
268</subsection> 213</subsection>
269<subsection id="pptp"> 214<subsection id="pptp">
270<title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title> 215<title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title>
271<body> 216<body>
272 217
273<p> 218<note>
274Indien je PPTP ondersteuning nodig hebt, kan je gebruik maken van <c>pptpclient</c>, dewelke 219PPTP is alleen beschikbaar voor x86
275is bijgesloten op de LiveCDs. Maar eerst moet je er zeker van zijn dat je 220</note>
276configuratie correct is. Editeer <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of 221
277<path>/etc/ppp/chap-secrets</path> zodat het de juiste gebruikersnaam/wachtwoord
278combinatie bevat:
279</p> 222<p>
223Heeft u PPTP ondersteuning nodig, dan kunt u gebruik maken van de
224<c>pptpclient</c> welke standaard op de Installatie CD's beschikbaar is. Eerst
225moet u er zeker van zijn dat uw configuratie correct is. Pas
226<path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> aan
227zodat deze de juiste gebruikersnaam met wachtwoord bevat:
228</p>
280 229
281<pre caption="Editeren van /etc/ppp/chap-secrets"> 230<pre caption="Aanpassen van /etc/ppp/chap-secrets">
282# <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i> 231# <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i>
283</pre> 232</pre>
284 233
285<p> 234<p>
286Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan, indien nodig: 235Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan, indien nodig:
287</p> 236</p>
288 237
289<pre caption="Editeren van /etc/ppp/options.pptp"> 238<pre caption="Aanpassen van /etc/ppp/options.pptp">
290# <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i> 239# <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i>
291</pre> 240</pre>
292 241
293<p> 242<p>
294Wanneer dit alles klaar is, voer gewoon <c>pptp</c> uit (met de opties die je 243Wanneer dit alles klaar is voert u gewoon <c>pptp</c> uit (met de opties die u
295niet kon zetten in <path>options.pptp</path> om te connecteren met de server: 244niet in <path>options.pptp</path> kon zetten) om verbinding te maken met de
245server:
296</p> 246</p>
297 247
298<pre caption="Connecteren met een dial-in server"> 248<pre caption="Verbinden met een inbel server">
299# <i>pptp &lt;server ip&gt;</i> 249# <i>pptp &lt;server ip&gt;</i>
300</pre> 250</pre>
301 251
302<p> 252<p>
303Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>. 253Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de
254Schijven</uri>.
304</p> 255</p>
305 256
306</body> 257</body>
307</subsection> 258</subsection>
308</section> 259</section>
309<section> 260<section>
310<title>Manuele Network Configuratie</title> 261<title>Handmatige netwerk configuratie</title>
311<subsection> 262<subsection>
312<title>Laden van de geschikte Network Modules</title> 263<title>Laden van de geschikte netwerk modules</title>
313<body> 264<body>
314 265
315<p>
316Wanneer de Live CD start, probeert de LiveCD alle hardware apparaten te
317detecteren en de geschikte kernel modules te laden (stuurprogramma's) om je
318hardware te ondersteunen. In de overgrote meerderheid, heeft dit veel succes.
319In sommige gevallen, kan het gebeuren dat de benodigde kernel-modules niet
320automatisch worden geladen.
321</p> 266<p>
322 267Op het moment dat de Installatie CD start probeert deze alle hardware apparaten
268te vinden en de geschikte kernel modules te laden (stuurprogramma's) zodat deze
269hardware te gebruiken is. Meestal lukt dit maar in sommige gevallen kan het
270gebeuren dat de benodigde modules niet automatisch worden geladen.
323<p> 271</p>
272
273<p>
324Indien <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> niet werken, dan is het mogelijk dat 274Indien <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> niet werkten dan is het mogelijk
325je netwerkkaart niet automatisch was gevonden. Dit betekent dat je de 275dat uw netwerkkaart niet automatisch werd gevonden. Dit betekent dat u de
326geschikte kernel modules manueel zult moeten laden. 276geschikte kernel modules handmatig moet laden.
327</p>
328
329<p> 277</p>
330Om de kernel modules te vinden, die wij ter beschikking stellen 278
331voor netwerken, gebruik <c>ls</c>: 279<p>
280Om te kijken welke kernel modules wij ter beschikking stellen voor netwerken,
281gebruikt u <c>ls</c>:
332</p> 282</p>
333 283
334<pre caption="Zoeken naar meegeleverde modules"> 284<pre caption="Zoeken naar meegeleverde modules">
335# <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i> 285# <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i>
336</pre> 286</pre>
337 287
338<p> 288<p>
339Indien je een stuurprogramma voor je netwerkkaart vind, gebruik <c>modprobe</c> om 289Indien u een stuurprogramma voor uw netwerkkaart vindt, kunt u dit
340de kernel module te laden: 290laden met behulp van <c>modprobe</c>:
341</p> 291</p>
342 292
343<pre caption="Gebruik modprobe om een kernel module te laden"> 293<pre caption="Gebruik modprobe om een kernel module te laden">
344<comment>(Als een voorbeeld, zullen we de pcnet32 module laden)</comment> 294<comment>(Als voorbeeld, zullen we de pcnet32 module laden)</comment>
345# <i>modprobe pcnet32</i> 295# <i>modprobe pcnet32</i>
346</pre> 296</pre>
347 297
348<p> 298<p>
349Om na te kijken of dat je netwerkkaart nu gedetecteerd wordt, gebruik 299Om na te kijken of uw netwerkkaart nu gedetecteerd wordt kunt u <c>ifconfig</c>
350<c>ifconfig</c>. Een gedecteerde netwerkkaart resulteert in iets 300gebruiken. Een gevonden netwerkkaart resulteert in iets als het volgende:
351als het volgende:
352</p> 301</p>
353 302
354<pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien succesvol"> 303<pre caption="Testen van beschikbaarheid van uw netwerkkaart, indien succesvol">
355# <i>ifconfig eth0</i> 304# <i>ifconfig eth0</i>
356eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00 305eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00
357 BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1 306 BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
358 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 307 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
359 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 308 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
360 collisions:0 txqueuelen:0 309 collisions:0 txqueuelen:0
361 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) 310 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
362</pre> 311</pre>
363 312
364<p> 313<p>
365Indien je de volgende foutboodschap ontvangt, dan is de netwerkkaart niet 314Als u echter de volgende foutmelding ziet, dan is de netwerkkaart niet
366gedetecteerd: 315gevonden:
367</p> 316</p>
368 317
369<pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien niet succesvol"> 318<pre caption="Testen van beschikbaarheid van uw netwerkkaart, indien niet succesvol">
370# <i>ifconfig eth0</i> 319# <i>ifconfig eth0</i>
371eth0: error fetching interface information: Device not found 320eth0: error fetching interface information: Device not found
372</pre> 321</pre>
373 322
374<p> 323<p>
375Indien je over meerdere beschikt in je systeem worden ze als volgt aangeduid 324Indien uw systeem over meerdere netwerkkaarten beschikt, worden die aangeduid
376<e>eth0</e>, <e>eth1</e>, enz. Ben er zeker van dat de netwerkkaart die je 325als <e>eth0</e>, <e>eth1</e>, etc. Wees er zeker van dat de netwerkkaart die u
377wil gebruiken goed functioneert en herinner de correcte benaming doorheen dit 326wilt gebruiken goed functioneert en onthoudt de correcte benaming gedurende dit
378document. We zullen aannemen dat de netwerkkart <e>eth0</e> wordt gebruikt. 327document. We zullen aannemen dat de netwerkkaart <e>eth0</e> wordt gebruikt.
379</p>
380
381<p> 328</p>
382Aannemend dat je nu over een werkende netwerkkaart beschikt, 329
383kan je nu <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> proberen opnieuw uit te voeren
384(welke nu zou moeten werken), maar voor de hard-core mensen onder
385jullie zullen we uitleggen hoe je je netwerkkaart manueel kan
386configureren.
387</p> 330<p>
388 331Aangenomen dat u nu over een werkende netwerkkaart beschikt kunt u nu
332<c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> opnieuw proberen uit te voeren (welke nu
333zou moeten werken) maar voor de freaks onder u zullen we uitleggen hoe u uw
334netwerkkaart handmatig kunt configureren.
389<p> 335</p>
336
337<p>
390Selecteer een van de volgende secties, gebaseerd op je netwerk setup: 338Selecteer een van de volgende secties, gebaseerd op uw netwerk setup:
391</p> 339</p>
392 340
393<ul> 341<ul>
394 <li><uri link="#dhcp">Gebruikmakend van DHCP</uri> voor automatisch verkrijgen van een IP adres</li> 342 <li><uri link="#dhcp">Gebruik maken van DHCP</uri> voor automatisch
395 <li> 343 verkrijgen van een IP adres
396 <uri link="#wireless">Voorbereiden van Draadloze Toegang</uri> indien je een draadloze kaart hebt
397 </li> 344 </li>
398 <li> 345 <li>
399 <uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri> legt je uit wat je moet weten ivm netwerken 346 <uri link="#wireless">Voorbereiden van Draadloze Toegang</uri>
347 indien u een draadloze kaart hebt
400 </li> 348 </li>
401 <li> 349 <li>
402 <uri link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri> legt uit hoe je je netwerk manueel moet instellen 350 <uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>
351 legt u uit wat u moet weten over netwerken
352 </li>
353 <li>
354 <uri link="#ifconfig_route">Gebruik van ifconfig en route</uri>
355 legt uit hoe u uw netwerk handmatig moet instellen
403 </li> 356 </li>
404</ul> 357</ul>
405 358
406</body> 359</body>
407</subsection> 360</subsection>
408<subsection id="dhcp"> 361<subsection id="dhcp">
409<title>Gebruik maken van DHCP</title> 362<title>Gebruik maken van DHCP</title>
410<body> 363<body>
411 364
412<p> 365<p>
413DHCP (Dynamische Host Configuratie Protocol) maakt het mogelijk 366DHCP (Dynamische Host Configuratie Protocol) maakt het mogelijk om automatisch
414om automatisch netwerk informatie te ontvangen (IP adres, netmask, 367netwerk informatie te ontvangen (IP adres, netmask, broadcast adres, gateway,
415broadcast adres, gateway, nameserver, enz.). Dit werkt enkel 368nameserver, etc.). Dit werkt enkel indien u over een DHCP server beschikt (of
416indie je over een DHCP server beschikt (of indien je provider een DHCP 369indien uw provider u van DHCP voorziet). Om een netwerk interface deze
417dienst voorziet). Om een netwerk interface, deze informatie, automatisch te laten ontvangen, 370informatie automatisch te laten ontvangen, gebruik dan <c>dhcpcd</c>:
418gebruik dan <c>dhcpd</c>:
419</p> 371</p>
420 372
421<pre caption="Gebruikmakend van dhcpcd"> 373<pre caption="Gebruik maken van dhcpcd">
422# <i>dhcpcd eth0</i> 374# <i>dhcpcd eth0</i>
423<comment>Sommige netwerk administrator vereisen dat de</comment> 375<comment>Sommige netwerk beheerders eisen dat u de hostname</comment>
424<comment>hostname en domein naam voorzien door de DHCP server.</comment> 376<comment>en de domein naam gebruikt die de DHCP server levert.</comment>
425<comment>In dat geval, gebruik</comment> 377<comment>In dat geval, gebruik</comment>
426# <i>dhcpcd -HD eth0</i> 378# <i>dhcpcd -HD eth0</i>
427</pre> 379</pre>
428 380
429<p> 381<p>
430Indien dit werkt (probeer een internet server te pingen, zoals 382Indien dit werkt (probeer een internet server te pingen, zoals
431<uri link="http://www.google.com">Google</uri>), dan ben je klaar om 383<uri link="http://www.google.com">Google</uri>), dan bent u klaar om
432verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder 384verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder
433met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>. 385met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
434</p> 386</p>
435 387
436</body> 388</body>
438<subsection id="wireless"> 390<subsection id="wireless">
439<title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title> 391<title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title>
440<body> 392<body>
441 393
442<note> 394<note>
443Niet alle LiveCDs hebben het <c>iwconfig</c> commando. Indien de jouwe 395Ondersteuning voor het <c>iwconfig</c> commando is alleen beschikbaar op de
444niet over dit commando beschikt, can je nog steeds de extenties aan de 396x86, amd64 en ppc Installatie CDs. U kunt dit alsnog aan de praat krijgen door
445praat krijgen door de volgende instructies van het 397de instructies te volgen van het <uri
446<uri link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README">linux-wlan-ng 398link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README">linux-wlan-ng
447project</uri> te volgen. 399project</uri> (Engelstalig).
448</note> 400</note>
449 401
450<p> 402<p>
451Indien je een draadloze (802.11) kaart gebruikt, zul je je draadloze 403Indien u een draadloze (802.11) netwerkkaart gebruikt, zult u de draadloze
452instellingen moeten configureren vooraleer verder te gaan. 404instellingen moeten configureren voordat u verder gaat. Om de huidige
453Om de huidige draadloze instellingen van je kaart te raadplegen, gebruik 405draadloze instellingen van uw kaart te raadplegen kunt u gebruik maken van
454<c>iwconfig</c>. Het uitvoeren van <c>iwconfig</c> kan het volgende tonen: 406<c>iwconfig</c>. Het uitvoeren van <c>iwconfig</c> toont u iets dergelijks:
455</p> 407</p>
456 408
457<pre caption="Tonen van de huidige instellingen"> 409<pre caption="Tonen van de huidige instellingen">
458# <i>iwconfig eth0</i> 410# <i>iwconfig eth0</i>
459eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"GentooNode" 411eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"GentooNode"
465 Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx 417 Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx
466 excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84 418 excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84
467</pre> 419</pre>
468 420
469<note> 421<note>
470Sommige draadloze kaarten kunnen <c>wlan0</c> apparaat-naam hebben 422Sommige draadloze kaarten kunnen <c>wlan0</c> of <c>ra0</c> als device-naam
471in plaats van <c>eth0</c>. 423hebben in plaats van <c>eth0</c>. Voer <c>iwconfig</c> zonder parameters uit
424om de juiste device-naam te bepalen.
472</note> 425</note>
473 426
474<p> 427<p>
475Voor de meeste gebruikers, zijn er 2 instellingen die mogelijk belangrijk zijn om te veranderen, 428Voor de meeste gebruikers, zijn er twee instellingen die mogelijk belangrijk
476de ESSID (aka als draadloos netwerk naam) of de WEP sleutel. 429zijn aan te passen, de ESSID (aka draadloos netwerk naam) of de WEP sleutel.
477Indien de ESSID en Access Punt adres van je Access Punt reeds worden weergegeven en 430Indien de ESSID en Access Point adres van uw Access Point reeds worden
478je gebruikt geen WEP, dan werkt je draadloos netwerk. Indien je je ESSID moet 431weergegeven en u gebruikt geen WEP, dan werkt uw draadloze netwerk. Indien u
479veranderen, of indien je een WEP sleutel wil toevoegen, kun je de volgende 432de ESSID moet veranderen of indien u een WEP sleutel wil toevoegen, dan kunt u
480commando's uitvoeren: 433de volgende commando's uitvoeren:
481</p> 434</p>
482 435
483<pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van een WEP sleutel"> 436<pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van een WEP sleutel">
484<comment>(Dit stelt de netwerknaam in op "GentooNode")</comment> 437<comment>(Dit stelt de netwerknaam in op "GentooNode")</comment>
485# <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i> 438# <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i>
486 439
487<comment>(Dit stelt een hex WEP sleutel in)</comment> 440<comment>(Dit stelt een hex WEP sleutel in)</comment>
488# <i>iwconfig eth0 key 1234123412341234abcd</i> 441# <i>iwconfig eth0 key 1234123412341234abcd</i>
489 442
490<comment>(Dit stelt een ASCII sleutel in - laat het vooraf gaan met een "s:")</comment> 443<comment>(Dit stelt een ASCII sleutel in - laat het vooraf gaan door
444"s:")</comment>
491# <i>iwconfig eth0 key s:some-password</i> 445# <i>iwconfig eth0 key s:some-password</i>
492</pre> 446</pre>
493 447
494<p> 448<p>
495Je kan dan je draadloze instellingen bevestigen door opnieuw <c>iwconfig</c> uit te voeren. 449U kunt dan uw draadloze instellingen bevestigen door opnieuw <c>iwconfig</c>
496Eens je je draadloos netwerk werkt, kan je beginnen met het instellen van 450uit te voeren. Als het draadloze netwerk werkt, kunt u beginnen met het
497de IP level netwerk opties zoals beschreven in de volgende sectie (<uri 451instellen van de IP level netwerk opties zoals beschreven in de volgende sectie
498link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>) of gebruikmakend 452(<uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>) of
499van de <c>net-setup</c> tool zoals vooraf beschreven. 453gebruik maken van de <c>net-setup</c> tool zoals vooraf beschreven.
500</p> 454</p>
501 455
502</body> 456</body>
503</subsection> 457</subsection>
504<subsection id="network_term"> 458<subsection id="network_term">
505<title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title> 459<title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title>
506<body> 460<body>
507 461
508<note> 462<note>
509Indien je je IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers kent, 463Indien u uw IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers kent,
510dan kun je deze subsectie overslaan en verdergaan met <uri 464dan kunt u deze subsectie overslaan en verdergaan met <uri
511link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri>. 465link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri>.
512</note> 466</note>
513 467
514<p> 468<p>
515Indien alles faalt, moet je je netwerk manueel configureren. 469Wanneer de bovenstaande instructies niet hebben gewerkt, moet u het netwerk
516Heb geen angst, het is verre van moeilijk. Maar we gaan 470handmatig configureren. Wees niet bang, het is verre van moeilijk. Eerst gaan
517een bepaalde hoeveelheid van netwerking uitleggen omdat je 471we een bepaalde hoeveelheid van netwerken uitleggen omdat u dat nodig zal
518het nodig zult hebben om je netwerk in te stellen naar je wensen. 472hebben om het netwerk naar uw wensen in te stellen. Wanneer u klaar bent
519Wanneer je klaat bent met het lezen van dit onderdeel, je zult weten wat een 473met het lezen van dit onderdeel weet u wat een <e>gateway</e> is, waar een
520<e>gateway</e> is, waar een <e>netmask</e> voor staat, 474<e>netmask</e> voor staat, hoe een <e>broadcast</e> adres wordt gevormd en
521hoe een <e>broadcast</e> adres wordt gevorm en waarom je een <e>nameserver</e> nodig 475waarom u een <e>nameserver</e> nodig heeft.
522hebt.
523</p>
524
525<p> 476</p>
477
478<p>
526In een netwerk, worden hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e> 479In een netwerk worden hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e> (Internet
527(Internet Protocol adres). Zulk een adres is een combinatie van 4 getallen 480Protocol adres). Zo'n adres is een combinatie van 4 getallen tussen 0 en
528tussen 0 en 255. Wel, dit is zoals we het zien. In werkelijkheid, zulk een IP adres 481255. Wel, dit is zoals we het zien. In werkelijkheid, bestaat een IP adres
529bestaat uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken: 482uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken:
530</p> 483</p>
531 484
532<pre caption="Voorbeeld van een IP adres"> 485<pre caption="Voorbeeld van een IP adres">
533IP Adres (getallen): 192.168.0.2 486IP Adres (getallen): 192.168.0.2
534IP Adres (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010 487IP Adres (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010
535 -------- -------- -------- -------- 488 -------- -------- -------- --------
536 192 168 0 2 489 192 168 0 2
537</pre> 490</pre>
538 491
539<p> 492<p>
540Zulk een IP adres is uniek voor een host zolang alle beschikbare netwerken 493Zo'n IP adres is uniek voor een host zolang alle beschikbare netwerken
541in acht worden genomen (dus alle hosts die je wil bereiken moeten een 494in acht worden genomen (dus alle hosts die u wilt bereiken moeten een
542uniek IP adres hebben). Om een onderscheid te kunnen maken tussen hosts 495uniek IP adres hebben). Om onderscheid te kunnen maken tussen hosts
543binnen een netwerk en hosts buiten een netwerk, is het IP adres onderverdeeld 496binnen een netwerk en hosts buiten een netwerk, is het IP adres onderverdeeld
544in 2 gedeelten: het <e>netwerk</e> gedeelte en het <e>host</e> gedeelte. 497in twee delen: het <e>netwerk</e> deel en het <e>host</e> deel.
545</p>
546
547<p> 498</p>
499
500<p>
548De onderverdeling wordt neergeschreven door het <e>netmask</e>, een 501De onderverdeling wordt bepaald door het <e>netmask</e>, een verzameling van
549verzameling van enen gevolgd door een verzameling van nullen. 502enen gevolgd door een verzameling van nullen. Het deel van het IP adres dat
550Het gedeelte van het IP adres dat kan gemapt worden met de enen is 503gevonden kan worden met de enen is het netwerk gedeelte, het andere deel is het
551het netwerk gedeelte, het andere gedeelte is de host gedeelte.
552Zoals gewoonlijk, wordt het netmask als een IP adres geschreven. 504host gedeelte. Gewoonlijk wordt het netmask als een IP adres geschreven.
553</p> 505</p>
554 506
555<pre caption="Voorbeeld van netwerk/host scheiding"> 507<pre caption="Voorbeeld van netwerk/host scheiding">
556IP-adres: 192 168 0 2 508IP-adres: 192 168 0 2
557 11000000 10101000 00000000 00000010 509 11000000 10101000 00000000 00000010
560 +--------------------------+--------+ 512 +--------------------------+--------+
561 Netwerk Host 513 Netwerk Host
562</pre> 514</pre>
563 515
564<p> 516<p>
565Met andere woorden, 192.168.0.14 is maakt deel uit van ons voorbeeld netwerk, 517Met andere woorden, 192.168.0.14 maakt deel uit van ons voorbeeld netwerk maar
566maar 192.168.1.2 niet. 518192.168.1.2 niet.
567</p> 519</p>
568 520
569<p> 521<p>
570Het <e>broadcast</e> adres is een IP-adres met het zelfde netwerk-gedeelte 522Het <e>broadcast</e> adres is een IP-adres met het zelfde netwerk-gedeelte
571als jouw netwerk, maar met alleen maar enen als host-gedeelte. Elke 523als uw netwerk, maar met alleen maar enen als host-gedeelte. Elke host
572host op je netwerk luistert op dit IP adres. Het is echt bedoeld om 524op uw netwerk luistert op dit IP adres. Het is echt bedoeld voor het zenden
573pakketten uit te zenden. 525van pakketten.
574</p> 526</p>
575 527
576<pre caption="Broadcast adres"> 528<pre caption="Broadcast adres">
577IP-adres: 192 168 0 2 529IP-adres: 192 168 0 2
578 11000000 10101000 00000000 00000010 530 11000000 10101000 00000000 00000010
581 +--------------------------+--------+ 533 +--------------------------+--------+
582 Netwerk Host 534 Netwerk Host
583</pre> 535</pre>
584 536
585<p> 537<p>
586Om op het internet te kunnen surfen, moet je weten welke host 538Om op het internet te kunnen surfen, moet u weten welke host de internet
587de Internet connectie deelt. Deze host is de <e>gateway</e>. 539verbinding deelt. Deze host is de <e>gateway</e>. Omdat het een gewone host is
588Sinds het een gewone host is, heeft het een regulier IP adres (bijvoorbeeld: 540heeft het een regulier IP adres (bijvoorbeeld 192.168.0.1).
589192.168.0.1).
590</p>
591
592<p> 541</p>
542
543<p>
593We hebben vooraf gezegd dat iedere host zijn eigen IP adres heeft. 544We hebben vooraf gezegd dat iedere host zijn eigen IP adres heeft. Om de host
594Om de host door zijn naam te bereiken (i.p.v. een IP adres) heb je een 545via zijn naam te bereiken (i.p.v. een IP adres) heeft u een dienst nodig die
595dienst nodig die een naam vertaald (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar een IP 546een naam vertaalt (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar een IP adres (zoals
596adres (zoals <e>64.5.62.82</e>). Zulke dienst wordt een een name service 547<e>64.5.62.82</e>). Zo'n dienst wordt een een name service genoemd. Om zo'n
597genoenmd. Om zulke dienst te gebruiken moet je de nodige <e>name servers</e> 548dienst te gebruiken dient u de nodige <e>name servers</e> in
598in <path>/etc/resolv.conf</path> definiëren. 549<path>/etc/resolv.conf</path> te zetten.
599</p>
600
601<p> 550</p>
551
552<p>
602In sommige gevallen, doet je gateway ook dienst als nameserver. 553In sommige gevallen doet uw gateway ook dienst als nameserver. Zo niet, dan
603Anders zul je de nameservers verkregen van je ISP moeten definiëren. 554zult u de nameservers die u van uw ISP hebt verkregen moeten gebruiken.
604</p>
605
606<p> 555</p>
556
557<p>
607Om samen te vatten, moet je over volgende informatie beschikken, voor 558Om samen te vatten, u heeft de volgende informatie nodig voor u
608verder te gaan. 559verder gaat.
609</p> 560</p>
610 561
611<table> 562<table>
612<tr> 563<tr>
613 <th>Netwerk Item</th> 564 <th>Netwerk Item</th>
636</table> 587</table>
637 588
638</body> 589</body>
639</subsection> 590</subsection>
640<subsection id="ifconfig_route"> 591<subsection id="ifconfig_route">
641<title>Gebruik ifconfig en route</title> 592<title>Gebruik van ifconfig en route</title>
642<body> 593<body>
643 594
644<p> 595<p>
645Je netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst geven we onszelf een 596Uw netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst geven we onszelf een IP adres
646IP adres gebruikmakend van <c>ifconfig</c>. Dan stellen we routing in naar 597via <c>ifconfig</c>. Dan stellen we routing in naar de gateway via
647de gateway gebruikmaken van <c>route</c>. We zullen beëindigen met 598<c>route</c>. We zullen afsluiten met het plaatsen van het IP adres in
648het plaatsen van het IP adres in <path>/etc/resolv.conf</path>. 599<path>/etc/resolv.conf</path>.
649</p>
650
651<p> 600</p>
601
602<p>
652Om een IP adres toe te wijzen, moet je over een IP adres, broadcast adres en netmask 603Om een IP adres toe te wijzen dient u over een IP adres, broadcast adres en
653beschikken. Voer daarna het volgende commando uit, vervang <c>$(IP_ADDR)</c> met je 604netmask beschikken. Voer daarna het onderstaande commando uit. Vervang hier
654IP adres, <c>$(BROADCAST)</c> met je broadcast adres en <c>$(NETMASK)</c> met je 605<c>$(IP_ADDR)</c> met uw IP adres, <c>$(BROADCAST)</c> met uw broadcast adres
655netmaks: 606en <c>$(NETMASK)</c> met uw netmask:
656</p> 607</p>
657 608
658<pre caption="Gebruiken van ifconfig"> 609<pre caption="Gebruiken van ifconfig">
659# <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i> 610# <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i>
660</pre> 611</pre>
661 612
662<p> 613<p>
663Configureer nu routing gebruikmaken van <c>route</c>. 614Configureer nu routing met behulp van <c>route</c>. Vervang <c>$(GATEWAY)</c>
664Vervang <c>$(GATEWAY)</c> met je gateway IP adres: 615hier met uw gateway IP adres:
665</p> 616</p>
666 617
667<pre caption="Gebruiken van route"> 618<pre caption="Gebruiken van route">
668# <i>route add default gw ${GATEWAY}</i> 619# <i>route add default gw ${GATEWAY}</i>
669</pre> 620</pre>
670 621
671<p> 622<p>
672Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met je favoriete editor (in 623Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met uw favoriete editor (in ons
673ons voorbeeld, gebruiken we <c>nano</c>): 624voorbeeld gebruiken we <c>nano</c>):
674</p> 625</p>
675 626
676<pre caption="Creatie van /etc/resolv.conf"> 627<pre caption="Aanmaken van /etc/resolv.conf">
677# <i>nano -w /etc/resolv.conf</i> 628# <i>nano -w /etc/resolv.conf</i>
678</pre> 629</pre>
679 630
680<p> 631<p>
681Vul nu je nameserver(s) in. Gebruik het volgende als een template. 632Vul nu uw nameserver(s) in. Gebruik het volgende als een template.
682Ben er zeker van dat je <c>$(NAMESERVER1)</c> en <c>$(NAMESERVER2)</c> 633Wees er zeker van dat u <c>$(NAMESERVER1)</c> en <c>$(NAMESERVER2)</c>
683vervangt met de geschikte nameserver adressen: 634vervangt met de geschikte nameserver adressen:
684</p> 635</p>
685 636
686<pre caption="/etc/resolv.conf template"> 637<pre caption="/etc/resolv.conf template">
687nameserver ${NAMESERVER1} 638nameserver ${NAMESERVER1}
688nameserver ${NAMESERVER2} 639nameserver ${NAMESERVER2}
689</pre> 640</pre>
690 641
691<p> 642<p>
692Dat is het. Nu kan je je netwerkt testen door een Internet server te pingen 643Dat is alles. Nu kunt u het netwerk testen door een internet server te pingen
693(zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Indien 644(zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Indien dit werkt,
694dit werkt, gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. 645gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. U kunt nu verder
695Gelieve dan verder te gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>. 646gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
696</p> 647</p>
697 648
698</body> 649</body>
699</subsection> 650</subsection>
700</section> 651</section>

Legend:
Removed from v.1.3  
changed lines
  Added in v.1.13

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20