/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.4 Revision 1.13
1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd"> 2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3 3
4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license --> 4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 --> 5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6 6
7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml,v 1.4 2004/10/05 11:03:28 swift Exp $ --> 7<!-- $Id: hb-install-network.xml,v 1.13 2006/09/01 17:39:28 neysx Exp $ -->
8 8
9<!-- 9<!--
10 English doc rev 1.34 10 Sync: 1.46
11--> 11-->
12 12
13<sections> 13<sections>
14
15<version>2.3</version>
16<date>2005-07-02</date>
17
14<section> 18<section>
15<title>Je kan zonder, maar...</title>
16<subsection>
17<title>Wie kan zonder?</title>
18<body>
19
20<p>
21Afhankelijk van het medium dat je kiest om Gentoo te installeren,
22kan je of kan je niet verdergaan zonder netwerk (en Internet). Nee,
23spelen niet met je geest =)
24</p>
25
26<p>
27Algemeen, moet je je netwerk (en Internet) configuren.
28Maar Gentoo voorziet ook de mogelijkheid om te installeren zonder
29netwerk connectie. Deze uitzondering is alleen mogelijk met de Gentoo
30Universal LiveCDs.
31</p>
32
33</body>
34</subsection>
35<subsection>
36<title>Waarom heb ik een netwerk nodig?</title>
37<body>
38
39<p>
40Gentoo vanaf het Internet installeren resulteerd in een volledige bijgewerkte Gentoo
41Installatie. Je zal een installatie hebben gebaseerd op de meest
42recente Portage tree (welke een verzameling van pakketten is die wij ter beschikking
43stellen samen met de tools om je software te beheren).
44Dit is ook de reden waarom een netwerk-installatie verkozen is.
45Sommige mensen kunnen of willen Gentoo niet installeren op een systeem met
46een werkende Internet verbinding.
47</p>
48
49<p>
50Indien je deze situatie bent, dan zul je een Gentoo Universal LiveCD moeten
51gebruiken. Deze LiveCD bevat de bron-code, een moment opname van de portage-tree en
52de tools om Gentoo te installeren en verder. Deze methode komt met
53een prijs: Je zult niet beschikken over de allerlaatste software, maar
54de verschillen zullen minimaal zijn.
55</p>
56
57<p>
58Indien je een netwerkloze installatie wenst uit te voeren moet je
59een Universal LiveCD gebruiken, gelieve dan de rest van dit boekdeel over
60te slaan en verder te gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
61Anders, ga verder met het instellen van de de netwerk configuratie.
62</p>
63
64</body>
65</subsection>
66<subsection>
67<title>Optioneel: Configuratie van een Proxy</title>
68<body>
69
70<p>
71Indien je je met Internet wil verbinden door middel van een proxy,
72dan moet je een proxy instellen gedurende de installatie.
73Het is zeer gemakkelijk om een proxy te definiëren: je moet enkel een variabele
74instellen, welke de proxy server informatie bevat.
75</p>
76
77<p>
78In de meeste gevallen, je kan de variabelen definiëren gebruikmakend
79van de server hostnaam. Zoals in dit voorbeeld, nemen we aan dat de proxy
80de volgende naam heeft: <e>proxy.gentoo.org</e> en gebruik maakt
81van de poort 8080.
82</p>
83
84<pre caption="Definiëren van de proxy servers">
85<comment>(Indien de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
86# <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i>
87<comment>(Indien de proxy FTP verkeer filtert)</comment>
88# <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i>
89<comment>(Indien de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
90# <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i>
91</pre>
92
93<p>
94Indien je proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist, moet je
95de volgende syntax voor de variabele gebruiken:
96</p>
97
98<pre caption="Toevoegen van een gebruikersnaam/wachtwoord aan de proxy variabele">
99http://username:password@server
100</pre>
101
102<p>
103Bijvoorbeeld, voor aan HTTP proxying te doen, met onze vorige proxy server en gebruikersnaam
104van "john" met een wachtwoord van "f00b_r", moet men gebruik maken van:
105</p>
106
107<pre caption="Authenticatie aan de proxy">
108# <i>export http_proxy="http://john:f00b_r@proxy.gentoo.org:8080"</i>
109</pre>
110
111</body>
112</subsection>
113</section>
114<section>
115<title>Automatische Netwerk Detectie</title> 19<title>Automatische netwerk detectie</title>
116<subsection> 20<subsection>
117<title>Misschien werkt het gewoon?</title> 21<title>Misschien werkt het gewoon?</title>
118<body> 22<body>
119 23
120<p> 24<p>
121Indien je systeem ingeplugd is in een Ethernet netwerk met een DHCP server, 25Wanner uw systeem is ingeplugd in een Ethernet netwerk met een DHCP server is
122is het zeer waarschijnlijk dat de netwerk instellingen al automatisch 26het zeer waarschijnlijk dat de netwerk instellingen automatisch geconfigureerd
123geconfigureerd zijn. Indien dit zo is, dan zou je gebruik moeten kunnen maken 27zijn. Indien dit zo is, dan zou u gebruik moeten kunnen maken van de vele
124van de vele bijgevoegde, netwerk bewuste, commando's op de LiveCD zoals <c>ssh</c>, 28bijgevoegde, netwerk afhankelijke commando's op de Installatie CD waaronder
125<c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>, enz. 29<c>ssh</c>, <c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>.
126</p>
127
128<p> 30</p>
31
32<p>
129Indien je netwerk al geconfigureerd is, het <c>/sbin/ifconfig</c> commando 33Indien uw netwerk al geconfigureerd is zou het <c>/sbin/ifconfig</c> commando
130zou sommige netwerk interfaces, waaronder eth0, moeten weergeven: 34naast lo enkele netwerk interfaces moeten weergeven, waaronder eth0:
131</p> 35</p>
132 36
133<pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie"> 37<pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie">
134# <i>/sbin/ifconfig</i> 38# <i>/sbin/ifconfig</i>
39<comment>(...)</comment>
135eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BA:8F:61:7A 40eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BA:8F:61:7A
136 inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 41 inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
137 inet6 addr: fe80::50:ba8f:617a/10 Scope:Link 42 inet6 addr: fe80::50:ba8f:617a/10 Scope:Link
138 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 43 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
139 RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 44 RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
140 TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 45 TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
141 collisions:1984 txqueuelen:100 46 collisions:1984 txqueuelen:100
142 RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb) 47 RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb)
143 Interrupt:11 Base address:0xe800 48 Interrupt:11 Base address:0xe800
144</pre> 49</pre>
145 50
146</body> 51</body>
147</subsection> 52</subsection>
148<subsection> 53<subsection>
54<title>Optioneel: Configuratie van een Proxy</title>
55<body>
56
57<p>
58Indien u met Internet wilt verbinden via een proxy, dan dient u de proxy
59in te stellen gedurende de installatie. Het is zeer gemakkelijk om een proxy te
60definiëren: u hoeft enkel een variabele in te stellen welke de proxy server
61informatie bevat.
62</p>
63
64<p>
65In de meeste gevallen kunt u de variabelen definiëren door gebruik te maken
66van de server hostnaam. In dit voorbeeld nemen we aan dat de proxy
67<c>proxy.gentoo.org</c> heet en gebruik maakt van de poort <c>8080</c>.
68</p>
69
70<pre caption="Definiëren van de proxy servers">
71<comment>(Indien de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
72# <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i>
73<comment>(Indien de proxy FTP verkeer filtert)</comment>
74# <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i>
75<comment>(Indien de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
76# <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i>
77</pre>
78
79<p>
80Indien uw proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist dient u de volgende
81syntax voor de variabele gebruiken:
82</p>
83
84<pre caption="Een gebruikersnaam/wachtwoord toevoegen aan de proxy variabele">
85http://<i>username</i>:<i>password</i>@proxy.gentoo.org:8080
86</pre>
87
88</body>
89</subsection>
90<subsection>
149<title>Testen van het Network</title> 91<title>Testen van het netwerk</title>
150<body> 92<body>
151 93
152<p> 94<p>
153Je kan proberen je ISP zijn DNS server te pingen (terug te vinden in <path> 95U kunt proberen de DNS server van uw ISP te pingen (terug te vinden in
154/etc/resolv.conf</path>) en een Web site van je keuz, gewoon om zeker te 96<path>/etc/resolv.conf</path>) en een website naar keuze, gewoon om er
155zijn dat je pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct werkt, 97zeker te zijn dat uw pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct
156enz... 98werkt, enz...
157</p> 99</p>
158 100
159<pre caption="Verdere netwerk testen"> 101<pre caption="Verdere netwerk testen">
160# <i>ping -c 3 www.yahoo.com</i> 102# <i>ping -c 3 www.yahoo.com</i>
161</pre> 103</pre>
162 104
163<p> 105<p>
164Ben je in staat om je netwerk te gebruiken? Indien ja, dan kan je de 106Bent u in staat om uw netwerk te gebruiken? Zo ja, dan kunt u de rest van deze
165rest van deze sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden 107sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">voorbereiden
166van de Schijven</uri>. Indien niet, spijtig genoeg, moet je dit verder 108van de schijven</uri>. Zo niet, dan moet u helaas iets meer werk verrichten.
167opvolgen :)
168</p> 109</p>
169 110
170</body> 111</body>
171</subsection> 112</subsection>
172</section> 113</section>
174<title>Automatische Netwerk Configuratie</title> 115<title>Automatische Netwerk Configuratie</title>
175<subsection> 116<subsection>
176<body> 117<body>
177 118
178<p> 119<p>
179Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt, laten sommige installatie media toe om 120Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt laten sommige installatie media u
180<c>net-setup</c> te gebruiken (voor normale netwerken) of <c>adsl-setup</c> (voor ADSL-gebruikers) 121toe om <c>net-setup</c> (voor normale of draadloze netwerken),
181of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers - alleen beschikbaar op x86). 122<c>adsl-setup</c> (voor ADSL-gebruikers) of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers
182</p> 123- alleen beschikbaar op x86) te gebruiken.
183
184<p> 124</p>
125
126<p>
185Indien je installatie medim niet over een van deze tools beschikt of 127Indien uw installatie medium niet over een van deze tools beschikt of als uw
186indien je netwerk nog niet functioneert, ga verder met 128netwerk nog niet functioneert, ga dan verder met
187<uri link="#doc_chap4">Manuele Network Configuratie</uri>. 129<uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri>.
188</p> 130</p>
189 131
190<ul> 132<ul>
191 <li> 133 <li>
192 Gewone Ethernet gebruikers zouden moeten verdergaan met 134 Gewone Ethernet gebruikers kunnen verder gaan met
193 <uri link="#net-setup">Default: Gebruiken van net-setup</uri> 135 <uri link="#net-setup">Standaard: Gebruiken van net-setup</uri>
194 </li> 136 </li>
195 <li> 137 <li>
196 ADSL gebruikers moet verdergaan met 138 ADSL gebruikers kunnen verder gaan met
197 <uri link="#rp-pppoe">Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</uri> 139 <uri link="#rp-pppoe">Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</uri>
198 </li> 140 </li>
199 <li> 141 <li>
200 PPTP gebruikers moeten verdergaan met 142 PPTP gebruikers kunnen verder gaan met
201 <uri link="#pptp">Alternatief: Gebruiken van PPTP</uri> 143 <uri link="#pptp">Alternatief: Gebruiken van PPTP</uri>
202 </li> 144 </li>
203</ul> 145</ul>
204 146
205</body> 147</body>
206</subsection> 148</subsection>
207<subsection id="net-setup"> 149<subsection id="net-setup">
208<title>Default: Gebruiken van net-setup</title> 150<title>Standaard: Gebruiken van net-setup</title>
209<body> 151<body>
210 152
211<p> 153<p>
212De eenvoudigste manier om je netwerk te configuren, indien je het niet 154Als uw netwerk nog niet draait, is gebruik maken van het <c>net-setup</c> script
213automatisch geconfigureed geconfigureerd is, is het gebruik maken 155de makkelijkste optie:
214van het <c>net-setup</c> script:
215</p> 156</p>
216 157
217<pre caption="Uitvoeren van het net-setup script"> 158<pre caption="Uitvoeren van het net-setup script">
218# <i>net-setup eth0</i> 159# <i>net-setup eth0</i>
219</pre> 160</pre>
220 161
221<p> 162<p>
222<c>net-setup</c> zal je enkele vragen stellen over je netwerk omgeving. 163<c>net-setup</c> zal u enkele vragen stellen over uw netwerk omgeving. Als
223Wanneer alles klaar is, zou je over een werkende netwerk configuratie moeten 164alles klaar is zou u over een werkende netwerk verbinding moeten beschikken.
224beschikken. Test je netwerk verbinding zoals vooraf werd beschreven. 165Test uw netwerk verbinding zoals vooraf werd beschreven. Indien dit testen
225Indien de testen succesvol zijn, gefeliciteerd! Je bent nu klaar om 166succesvol verloopt, gefeliciteerd! U bent nu klaar om Gentoo te installeren.
226Gentoo te installeren. Sla de rest van deze sectie over en ga verder met 167Sla de rest van deze sectie over en ga verder met <uri
227<uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>. 168link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
228</p>
229
230<p> 169</p>
231Indien je netwerk nog niet werkt, ga verder met <uri link="#doc_chap4">Manuele 170
232Netwerk Configuratie</uri>. 171<p>
172Indien uw netwerk nog niet werkt, ga verder met
173<uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri>.
233</p> 174</p>
234 175
235 176
236</body> 177</body>
237</subsection> 178</subsection>
238<subsection id="rp-pppoe"> 179<subsection id="rp-pppoe">
239<title>Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</title> 180<title>Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</title>
240<body> 181<body>
241 182
242<p> 183<p>
243Aannemend dat je PPPoE nodig hebt om te connecteren met het internet, de LiveCD (alle versies) 184Aangenomen dat u PPPoE nodig hebt om te verbinding met het internet maakt de
244maakt de dingen gemakkelijk voor je door <c>rp-pppoe</c> bij te sluiten. 185Installatie CD (alle versies) het gemakkelijker voor u door <c>rp-pppoe</c>
245Gebruik het <c>adsl-setup</c> script om je verbinding te configureren. 186bij te sluiten. Gebruik het <c>adsl-setup</c> script om uw verbinding te
246Je zul worden gevraagd voor het ethernet apparaat dat is verbonden met je ADSL modem, 187configureren. U zult worden gevraagd om het ethernet apparaat dat is
247je gebruikersnaam en wachtwoord, de IPs van je DNS servers en 188verbonden met uw ADSL modem, uw gebruikersnaam met wachtwoord, de IPs van uw
248je een basis firewall wenst of niet. 189DNS servers en of u een simpele firewall wenst of niet.
249</p> 190</p>
250 191
251<pre caption="Gebruiken van rp-pppoe"> 192<pre caption="Gebruiken van rp-pppoe">
252# <i>adsl-setup</i> 193# <i>adsl-setup</i>
253# <i>adsl-start</i> 194# <i>adsl-start</i>
254</pre> 195</pre>
255 196
256<p> 197<p>
257Indien iets fout moest lopen, kijk dan na dat je je gebruikersnaam en wachtwoord 198Indien iets fout gaat, controleer dan of u uw gebruikersnaam en wachtwoord
258correct getypt hebt door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of 199correct ingetypt heeft door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
259<path>/etc/ppp/chap-secrets</path> en je moet er zeker van zijn dat je het 200<path>/etc/ppp/chap-secrets</path>. Ook moet u er zeker van zijn dat u het
260correct ethernet apparaat gebruikt. Indien je ethernet apparaat niet bestaat, 201correcte ethernet apparaat gebruikt. Indien uw ethernet apparaat niet bestaat,
261dan moet je de correcte netwerk modules laden. In dat geval moet je verdergaan met 202dan moet u de correcte netwerk modules laden. In dat geval moet u verder gaan
262<uri link="#doc_chap4">Manuele Netwerk Configuratie</uri> omdat we daar uitleggen 203met <uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri> omdat we daar
263hoe je de geschikte netwerk modules laad. 204uitleggen hoe u de geschikte netwerk modules laadt.
264</p>
265
266<p> 205</p>
206
207<p>
267Indien alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorberiden van de 208Indien alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden
268Schijven</uri>. 209van de Schijven</uri>.
269</p> 210</p>
270 211
271</body> 212</body>
272</subsection> 213</subsection>
273<subsection id="pptp"> 214<subsection id="pptp">
274<title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title> 215<title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title>
275<body> 216<body>
276 217
277<p> 218<note>
278Indien je PPTP ondersteuning nodig hebt, kan je gebruik maken van <c>pptpclient</c>, dewelke 219PPTP is alleen beschikbaar voor x86
279is bijgesloten op de LiveCDs. Maar eerst moet je er zeker van zijn dat je 220</note>
280configuratie correct is. Editeer <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of 221
281<path>/etc/ppp/chap-secrets</path> zodat het de juiste gebruikersnaam/wachtwoord
282combinatie bevat:
283</p> 222<p>
223Heeft u PPTP ondersteuning nodig, dan kunt u gebruik maken van de
224<c>pptpclient</c> welke standaard op de Installatie CD's beschikbaar is. Eerst
225moet u er zeker van zijn dat uw configuratie correct is. Pas
226<path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> aan
227zodat deze de juiste gebruikersnaam met wachtwoord bevat:
228</p>
284 229
285<pre caption="Editeren van /etc/ppp/chap-secrets"> 230<pre caption="Aanpassen van /etc/ppp/chap-secrets">
286# <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i> 231# <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i>
287</pre> 232</pre>
288 233
289<p> 234<p>
290Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan, indien nodig: 235Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan, indien nodig:
291</p> 236</p>
292 237
293<pre caption="Editeren van /etc/ppp/options.pptp"> 238<pre caption="Aanpassen van /etc/ppp/options.pptp">
294# <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i> 239# <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i>
295</pre> 240</pre>
296 241
297<p> 242<p>
298Wanneer dit alles klaar is, voer gewoon <c>pptp</c> uit (met de opties die je 243Wanneer dit alles klaar is voert u gewoon <c>pptp</c> uit (met de opties die u
299niet kon zetten in <path>options.pptp</path> om te connecteren met de server: 244niet in <path>options.pptp</path> kon zetten) om verbinding te maken met de
245server:
300</p> 246</p>
301 247
302<pre caption="Connecteren met een dial-in server"> 248<pre caption="Verbinden met een inbel server">
303# <i>pptp &lt;server ip&gt;</i> 249# <i>pptp &lt;server ip&gt;</i>
304</pre> 250</pre>
305 251
306<p> 252<p>
307Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>. 253Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de
254Schijven</uri>.
308</p> 255</p>
309 256
310</body> 257</body>
311</subsection> 258</subsection>
312</section> 259</section>
313<section> 260<section>
314<title>Manuele Network Configuratie</title> 261<title>Handmatige netwerk configuratie</title>
315<subsection> 262<subsection>
316<title>Laden van de geschikte Network Modules</title> 263<title>Laden van de geschikte netwerk modules</title>
317<body> 264<body>
318 265
319<p>
320Wanneer de Live CD start, probeert de LiveCD alle hardware apparaten te
321detecteren en de geschikte kernel modules te laden (stuurprogramma's) om je
322hardware te ondersteunen. In de overgrote meerderheid, heeft dit veel succes.
323In sommige gevallen, kan het gebeuren dat de benodigde kernel-modules niet
324automatisch worden geladen.
325</p> 266<p>
326 267Op het moment dat de Installatie CD start probeert deze alle hardware apparaten
268te vinden en de geschikte kernel modules te laden (stuurprogramma's) zodat deze
269hardware te gebruiken is. Meestal lukt dit maar in sommige gevallen kan het
270gebeuren dat de benodigde modules niet automatisch worden geladen.
327<p> 271</p>
272
273<p>
328Indien <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> niet werken, dan is het mogelijk dat 274Indien <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> niet werkten dan is het mogelijk
329je netwerkkaart niet automatisch was gevonden. Dit betekent dat je de 275dat uw netwerkkaart niet automatisch werd gevonden. Dit betekent dat u de
330geschikte kernel modules manueel zult moeten laden. 276geschikte kernel modules handmatig moet laden.
331</p>
332
333<p> 277</p>
334Om de kernel modules te vinden, die wij ter beschikking stellen 278
335voor netwerken, gebruik <c>ls</c>: 279<p>
280Om te kijken welke kernel modules wij ter beschikking stellen voor netwerken,
281gebruikt u <c>ls</c>:
336</p> 282</p>
337 283
338<pre caption="Zoeken naar meegeleverde modules"> 284<pre caption="Zoeken naar meegeleverde modules">
339# <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i> 285# <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i>
340</pre> 286</pre>
341 287
342<p> 288<p>
343Indien je een stuurprogramma voor je netwerkkaart vind, gebruik <c>modprobe</c> om 289Indien u een stuurprogramma voor uw netwerkkaart vindt, kunt u dit
344de kernel module te laden: 290laden met behulp van <c>modprobe</c>:
345</p> 291</p>
346 292
347<pre caption="Gebruik modprobe om een kernel module te laden"> 293<pre caption="Gebruik modprobe om een kernel module te laden">
348<comment>(Als een voorbeeld, zullen we de pcnet32 module laden)</comment> 294<comment>(Als voorbeeld, zullen we de pcnet32 module laden)</comment>
349# <i>modprobe pcnet32</i> 295# <i>modprobe pcnet32</i>
350</pre> 296</pre>
351 297
352<p> 298<p>
353Om na te kijken of dat je netwerkkaart nu gedetecteerd wordt, gebruik 299Om na te kijken of uw netwerkkaart nu gedetecteerd wordt kunt u <c>ifconfig</c>
354<c>ifconfig</c>. Een gedecteerde netwerkkaart resulteert in iets 300gebruiken. Een gevonden netwerkkaart resulteert in iets als het volgende:
355als het volgende:
356</p> 301</p>
357 302
358<pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien succesvol"> 303<pre caption="Testen van beschikbaarheid van uw netwerkkaart, indien succesvol">
359# <i>ifconfig eth0</i> 304# <i>ifconfig eth0</i>
360eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00 305eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00
361 BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1 306 BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
362 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 307 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
363 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 308 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
364 collisions:0 txqueuelen:0 309 collisions:0 txqueuelen:0
365 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) 310 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
366</pre> 311</pre>
367 312
368<p> 313<p>
369Indien je de volgende foutboodschap ontvangt, dan is de netwerkkaart niet 314Als u echter de volgende foutmelding ziet, dan is de netwerkkaart niet
370gedetecteerd: 315gevonden:
371</p> 316</p>
372 317
373<pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien niet succesvol"> 318<pre caption="Testen van beschikbaarheid van uw netwerkkaart, indien niet succesvol">
374# <i>ifconfig eth0</i> 319# <i>ifconfig eth0</i>
375eth0: error fetching interface information: Device not found 320eth0: error fetching interface information: Device not found
376</pre> 321</pre>
377 322
378<p> 323<p>
379Indien je over meerdere beschikt in je systeem worden ze als volgt aangeduid 324Indien uw systeem over meerdere netwerkkaarten beschikt, worden die aangeduid
380<e>eth0</e>, <e>eth1</e>, enz. Ben er zeker van dat de netwerkkaart die je 325als <e>eth0</e>, <e>eth1</e>, etc. Wees er zeker van dat de netwerkkaart die u
381wil gebruiken goed functioneert en herinner de correcte benaming doorheen dit 326wilt gebruiken goed functioneert en onthoudt de correcte benaming gedurende dit
382document. We zullen aannemen dat de netwerkkart <e>eth0</e> wordt gebruikt. 327document. We zullen aannemen dat de netwerkkaart <e>eth0</e> wordt gebruikt.
383</p>
384
385<p> 328</p>
386Aannemend dat je nu over een werkende netwerkkaart beschikt, 329
387kan je nu <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> proberen opnieuw uit te voeren
388(welke nu zou moeten werken), maar voor de hard-core mensen onder
389jullie zullen we uitleggen hoe je je netwerkkaart manueel kan
390configureren.
391</p> 330<p>
392 331Aangenomen dat u nu over een werkende netwerkkaart beschikt kunt u nu
332<c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> opnieuw proberen uit te voeren (welke nu
333zou moeten werken) maar voor de freaks onder u zullen we uitleggen hoe u uw
334netwerkkaart handmatig kunt configureren.
393<p> 335</p>
336
337<p>
394Selecteer een van de volgende secties, gebaseerd op je netwerk setup: 338Selecteer een van de volgende secties, gebaseerd op uw netwerk setup:
395</p> 339</p>
396 340
397<ul> 341<ul>
398 <li><uri link="#dhcp">Gebruikmakend van DHCP</uri> voor automatisch verkrijgen van een IP adres</li> 342 <li><uri link="#dhcp">Gebruik maken van DHCP</uri> voor automatisch
399 <li> 343 verkrijgen van een IP adres
400 <uri link="#wireless">Voorbereiden van Draadloze Toegang</uri> indien je een draadloze kaart hebt
401 </li> 344 </li>
402 <li> 345 <li>
403 <uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri> legt je uit wat je moet weten ivm netwerken 346 <uri link="#wireless">Voorbereiden van Draadloze Toegang</uri>
347 indien u een draadloze kaart hebt
404 </li> 348 </li>
405 <li> 349 <li>
406 <uri link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri> legt uit hoe je je netwerk manueel moet instellen 350 <uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>
351 legt u uit wat u moet weten over netwerken
352 </li>
353 <li>
354 <uri link="#ifconfig_route">Gebruik van ifconfig en route</uri>
355 legt uit hoe u uw netwerk handmatig moet instellen
407 </li> 356 </li>
408</ul> 357</ul>
409 358
410</body> 359</body>
411</subsection> 360</subsection>
412<subsection id="dhcp"> 361<subsection id="dhcp">
413<title>Gebruik maken van DHCP</title> 362<title>Gebruik maken van DHCP</title>
414<body> 363<body>
415 364
416<p> 365<p>
417DHCP (Dynamische Host Configuratie Protocol) maakt het mogelijk 366DHCP (Dynamische Host Configuratie Protocol) maakt het mogelijk om automatisch
418om automatisch netwerk informatie te ontvangen (IP adres, netmask, 367netwerk informatie te ontvangen (IP adres, netmask, broadcast adres, gateway,
419broadcast adres, gateway, nameserver, enz.). Dit werkt enkel 368nameserver, etc.). Dit werkt enkel indien u over een DHCP server beschikt (of
420indie je over een DHCP server beschikt (of indien je provider een DHCP 369indien uw provider u van DHCP voorziet). Om een netwerk interface deze
421dienst voorziet). Om een netwerk interface, deze informatie, automatisch te laten ontvangen, 370informatie automatisch te laten ontvangen, gebruik dan <c>dhcpcd</c>:
422gebruik dan <c>dhcpd</c>:
423</p> 371</p>
424 372
425<pre caption="Gebruikmakend van dhcpcd"> 373<pre caption="Gebruik maken van dhcpcd">
426# <i>dhcpcd eth0</i> 374# <i>dhcpcd eth0</i>
427<comment>Sommige netwerk administrator vereisen dat de</comment> 375<comment>Sommige netwerk beheerders eisen dat u de hostname</comment>
428<comment>hostname en domein naam voorzien door de DHCP server.</comment> 376<comment>en de domein naam gebruikt die de DHCP server levert.</comment>
429<comment>In dat geval, gebruik</comment> 377<comment>In dat geval, gebruik</comment>
430# <i>dhcpcd -HD eth0</i> 378# <i>dhcpcd -HD eth0</i>
431</pre> 379</pre>
432 380
433<p> 381<p>
434Indien dit werkt (probeer een internet server te pingen, zoals 382Indien dit werkt (probeer een internet server te pingen, zoals
435<uri link="http://www.google.com">Google</uri>), dan ben je klaar om 383<uri link="http://www.google.com">Google</uri>), dan bent u klaar om
436verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder 384verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder
437met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>. 385met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
438</p> 386</p>
439 387
440</body> 388</body>
442<subsection id="wireless"> 390<subsection id="wireless">
443<title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title> 391<title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title>
444<body> 392<body>
445 393
446<note> 394<note>
447Niet alle LiveCDs hebben het <c>iwconfig</c> commando. Indien de jouwe 395Ondersteuning voor het <c>iwconfig</c> commando is alleen beschikbaar op de
448niet over dit commando beschikt, can je nog steeds de extenties aan de 396x86, amd64 en ppc Installatie CDs. U kunt dit alsnog aan de praat krijgen door
449praat krijgen door de volgende instructies van het 397de instructies te volgen van het <uri
450<uri link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README">linux-wlan-ng 398link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README">linux-wlan-ng
451project</uri> te volgen. 399project</uri> (Engelstalig).
452</note> 400</note>
453 401
454<p> 402<p>
455Indien je een draadloze (802.11) kaart gebruikt, zul je je draadloze 403Indien u een draadloze (802.11) netwerkkaart gebruikt, zult u de draadloze
456instellingen moeten configureren vooraleer verder te gaan. 404instellingen moeten configureren voordat u verder gaat. Om de huidige
457Om de huidige draadloze instellingen van je kaart te raadplegen, gebruik 405draadloze instellingen van uw kaart te raadplegen kunt u gebruik maken van
458<c>iwconfig</c>. Het uitvoeren van <c>iwconfig</c> kan het volgende tonen: 406<c>iwconfig</c>. Het uitvoeren van <c>iwconfig</c> toont u iets dergelijks:
459</p> 407</p>
460 408
461<pre caption="Tonen van de huidige instellingen"> 409<pre caption="Tonen van de huidige instellingen">
462# <i>iwconfig eth0</i> 410# <i>iwconfig eth0</i>
463eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"GentooNode" 411eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"GentooNode"
469 Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx 417 Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx
470 excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84 418 excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84
471</pre> 419</pre>
472 420
473<note> 421<note>
474Sommige draadloze kaarten kunnen <c>wlan0</c> apparaat-naam hebben 422Sommige draadloze kaarten kunnen <c>wlan0</c> of <c>ra0</c> als device-naam
475in plaats van <c>eth0</c>. 423hebben in plaats van <c>eth0</c>. Voer <c>iwconfig</c> zonder parameters uit
424om de juiste device-naam te bepalen.
476</note> 425</note>
477 426
478<p> 427<p>
479Voor de meeste gebruikers, zijn er 2 instellingen die mogelijk belangrijk zijn om te veranderen, 428Voor de meeste gebruikers, zijn er twee instellingen die mogelijk belangrijk
480de ESSID (aka als draadloos netwerk naam) of de WEP sleutel. 429zijn aan te passen, de ESSID (aka draadloos netwerk naam) of de WEP sleutel.
481Indien de ESSID en Access Punt adres van je Access Punt reeds worden weergegeven en 430Indien de ESSID en Access Point adres van uw Access Point reeds worden
482je gebruikt geen WEP, dan werkt je draadloos netwerk. Indien je je ESSID moet 431weergegeven en u gebruikt geen WEP, dan werkt uw draadloze netwerk. Indien u
483veranderen, of indien je een WEP sleutel wil toevoegen, kun je de volgende 432de ESSID moet veranderen of indien u een WEP sleutel wil toevoegen, dan kunt u
484commando's uitvoeren: 433de volgende commando's uitvoeren:
485</p> 434</p>
486 435
487<pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van een WEP sleutel"> 436<pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van een WEP sleutel">
488<comment>(Dit stelt de netwerknaam in op "GentooNode")</comment> 437<comment>(Dit stelt de netwerknaam in op "GentooNode")</comment>
489# <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i> 438# <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i>
490 439
491<comment>(Dit stelt een hex WEP sleutel in)</comment> 440<comment>(Dit stelt een hex WEP sleutel in)</comment>
492# <i>iwconfig eth0 key 1234123412341234abcd</i> 441# <i>iwconfig eth0 key 1234123412341234abcd</i>
493 442
494<comment>(Dit stelt een ASCII sleutel in - laat het vooraf gaan met een "s:")</comment> 443<comment>(Dit stelt een ASCII sleutel in - laat het vooraf gaan door
444"s:")</comment>
495# <i>iwconfig eth0 key s:some-password</i> 445# <i>iwconfig eth0 key s:some-password</i>
496</pre> 446</pre>
497 447
498<p> 448<p>
499Je kan dan je draadloze instellingen bevestigen door opnieuw <c>iwconfig</c> uit te voeren. 449U kunt dan uw draadloze instellingen bevestigen door opnieuw <c>iwconfig</c>
500Eens je je draadloos netwerk werkt, kan je beginnen met het instellen van 450uit te voeren. Als het draadloze netwerk werkt, kunt u beginnen met het
501de IP level netwerk opties zoals beschreven in de volgende sectie (<uri 451instellen van de IP level netwerk opties zoals beschreven in de volgende sectie
502link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>) of gebruikmakend 452(<uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>) of
503van de <c>net-setup</c> tool zoals vooraf beschreven. 453gebruik maken van de <c>net-setup</c> tool zoals vooraf beschreven.
504</p> 454</p>
505 455
506</body> 456</body>
507</subsection> 457</subsection>
508<subsection id="network_term"> 458<subsection id="network_term">
509<title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title> 459<title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title>
510<body> 460<body>
511 461
512<note> 462<note>
513Indien je je IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers kent, 463Indien u uw IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers kent,
514dan kun je deze subsectie overslaan en verdergaan met <uri 464dan kunt u deze subsectie overslaan en verdergaan met <uri
515link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri>. 465link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri>.
516</note> 466</note>
517 467
518<p> 468<p>
519Indien alles faalt, moet je je netwerk manueel configureren. 469Wanneer de bovenstaande instructies niet hebben gewerkt, moet u het netwerk
520Heb geen angst, het is verre van moeilijk. Maar we gaan 470handmatig configureren. Wees niet bang, het is verre van moeilijk. Eerst gaan
521een bepaalde hoeveelheid van netwerking uitleggen omdat je 471we een bepaalde hoeveelheid van netwerken uitleggen omdat u dat nodig zal
522het nodig zult hebben om je netwerk in te stellen naar je wensen. 472hebben om het netwerk naar uw wensen in te stellen. Wanneer u klaar bent
523Wanneer je klaat bent met het lezen van dit onderdeel, je zult weten wat een 473met het lezen van dit onderdeel weet u wat een <e>gateway</e> is, waar een
524<e>gateway</e> is, waar een <e>netmask</e> voor staat, 474<e>netmask</e> voor staat, hoe een <e>broadcast</e> adres wordt gevormd en
525hoe een <e>broadcast</e> adres wordt gevorm en waarom je een <e>nameserver</e> nodig 475waarom u een <e>nameserver</e> nodig heeft.
526hebt.
527</p>
528
529<p> 476</p>
477
478<p>
530In een netwerk, worden hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e> 479In een netwerk worden hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e> (Internet
531(Internet Protocol adres). Zulk een adres is een combinatie van 4 getallen 480Protocol adres). Zo'n adres is een combinatie van 4 getallen tussen 0 en
532tussen 0 en 255. Wel, dit is zoals we het zien. In werkelijkheid, zulk een IP adres 481255. Wel, dit is zoals we het zien. In werkelijkheid, bestaat een IP adres
533bestaat uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken: 482uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken:
534</p> 483</p>
535 484
536<pre caption="Voorbeeld van een IP adres"> 485<pre caption="Voorbeeld van een IP adres">
537IP Adres (getallen): 192.168.0.2 486IP Adres (getallen): 192.168.0.2
538IP Adres (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010 487IP Adres (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010
539 -------- -------- -------- -------- 488 -------- -------- -------- --------
540 192 168 0 2 489 192 168 0 2
541</pre> 490</pre>
542 491
543<p> 492<p>
544Zulk een IP adres is uniek voor een host zolang alle beschikbare netwerken 493Zo'n IP adres is uniek voor een host zolang alle beschikbare netwerken
545in acht worden genomen (dus alle hosts die je wil bereiken moeten een 494in acht worden genomen (dus alle hosts die u wilt bereiken moeten een
546uniek IP adres hebben). Om een onderscheid te kunnen maken tussen hosts 495uniek IP adres hebben). Om onderscheid te kunnen maken tussen hosts
547binnen een netwerk en hosts buiten een netwerk, is het IP adres onderverdeeld 496binnen een netwerk en hosts buiten een netwerk, is het IP adres onderverdeeld
548in 2 gedeelten: het <e>netwerk</e> gedeelte en het <e>host</e> gedeelte. 497in twee delen: het <e>netwerk</e> deel en het <e>host</e> deel.
549</p>
550
551<p> 498</p>
499
500<p>
552De onderverdeling wordt neergeschreven door het <e>netmask</e>, een 501De onderverdeling wordt bepaald door het <e>netmask</e>, een verzameling van
553verzameling van enen gevolgd door een verzameling van nullen. 502enen gevolgd door een verzameling van nullen. Het deel van het IP adres dat
554Het gedeelte van het IP adres dat kan gemapt worden met de enen is 503gevonden kan worden met de enen is het netwerk gedeelte, het andere deel is het
555het netwerk gedeelte, het andere gedeelte is de host gedeelte.
556Zoals gewoonlijk, wordt het netmask als een IP adres geschreven. 504host gedeelte. Gewoonlijk wordt het netmask als een IP adres geschreven.
557</p> 505</p>
558 506
559<pre caption="Voorbeeld van netwerk/host scheiding"> 507<pre caption="Voorbeeld van netwerk/host scheiding">
560IP-adres: 192 168 0 2 508IP-adres: 192 168 0 2
561 11000000 10101000 00000000 00000010 509 11000000 10101000 00000000 00000010
564 +--------------------------+--------+ 512 +--------------------------+--------+
565 Netwerk Host 513 Netwerk Host
566</pre> 514</pre>
567 515
568<p> 516<p>
569Met andere woorden, 192.168.0.14 is maakt deel uit van ons voorbeeld netwerk, 517Met andere woorden, 192.168.0.14 maakt deel uit van ons voorbeeld netwerk maar
570maar 192.168.1.2 niet. 518192.168.1.2 niet.
571</p> 519</p>
572 520
573<p> 521<p>
574Het <e>broadcast</e> adres is een IP-adres met het zelfde netwerk-gedeelte 522Het <e>broadcast</e> adres is een IP-adres met het zelfde netwerk-gedeelte
575als jouw netwerk, maar met alleen maar enen als host-gedeelte. Elke 523als uw netwerk, maar met alleen maar enen als host-gedeelte. Elke host
576host op je netwerk luistert op dit IP adres. Het is echt bedoeld om 524op uw netwerk luistert op dit IP adres. Het is echt bedoeld voor het zenden
577pakketten uit te zenden. 525van pakketten.
578</p> 526</p>
579 527
580<pre caption="Broadcast adres"> 528<pre caption="Broadcast adres">
581IP-adres: 192 168 0 2 529IP-adres: 192 168 0 2
582 11000000 10101000 00000000 00000010 530 11000000 10101000 00000000 00000010
585 +--------------------------+--------+ 533 +--------------------------+--------+
586 Netwerk Host 534 Netwerk Host
587</pre> 535</pre>
588 536
589<p> 537<p>
590Om op het internet te kunnen surfen, moet je weten welke host 538Om op het internet te kunnen surfen, moet u weten welke host de internet
591de Internet connectie deelt. Deze host is de <e>gateway</e>. 539verbinding deelt. Deze host is de <e>gateway</e>. Omdat het een gewone host is
592Sinds het een gewone host is, heeft het een regulier IP adres (bijvoorbeeld: 540heeft het een regulier IP adres (bijvoorbeeld 192.168.0.1).
593192.168.0.1).
594</p>
595
596<p> 541</p>
542
543<p>
597We hebben vooraf gezegd dat iedere host zijn eigen IP adres heeft. 544We hebben vooraf gezegd dat iedere host zijn eigen IP adres heeft. Om de host
598Om de host door zijn naam te bereiken (i.p.v. een IP adres) heb je een 545via zijn naam te bereiken (i.p.v. een IP adres) heeft u een dienst nodig die
599dienst nodig die een naam vertaald (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar een IP 546een naam vertaalt (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar een IP adres (zoals
600adres (zoals <e>64.5.62.82</e>). Zulke dienst wordt een een name service 547<e>64.5.62.82</e>). Zo'n dienst wordt een een name service genoemd. Om zo'n
601genoenmd. Om zulke dienst te gebruiken moet je de nodige <e>name servers</e> 548dienst te gebruiken dient u de nodige <e>name servers</e> in
602in <path>/etc/resolv.conf</path> definiëren. 549<path>/etc/resolv.conf</path> te zetten.
603</p>
604
605<p> 550</p>
551
552<p>
606In sommige gevallen, doet je gateway ook dienst als nameserver. 553In sommige gevallen doet uw gateway ook dienst als nameserver. Zo niet, dan
607Anders zul je de nameservers verkregen van je ISP moeten definiëren. 554zult u de nameservers die u van uw ISP hebt verkregen moeten gebruiken.
608</p>
609
610<p> 555</p>
556
557<p>
611Om samen te vatten, moet je over volgende informatie beschikken, voor 558Om samen te vatten, u heeft de volgende informatie nodig voor u
612verder te gaan. 559verder gaat.
613</p> 560</p>
614 561
615<table> 562<table>
616<tr> 563<tr>
617 <th>Netwerk Item</th> 564 <th>Netwerk Item</th>
640</table> 587</table>
641 588
642</body> 589</body>
643</subsection> 590</subsection>
644<subsection id="ifconfig_route"> 591<subsection id="ifconfig_route">
645<title>Gebruik ifconfig en route</title> 592<title>Gebruik van ifconfig en route</title>
646<body> 593<body>
647 594
648<p> 595<p>
649Je netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst geven we onszelf een 596Uw netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst geven we onszelf een IP adres
650IP adres gebruikmakend van <c>ifconfig</c>. Dan stellen we routing in naar 597via <c>ifconfig</c>. Dan stellen we routing in naar de gateway via
651de gateway gebruikmaken van <c>route</c>. We zullen beëindigen met 598<c>route</c>. We zullen afsluiten met het plaatsen van het IP adres in
652het plaatsen van het IP adres in <path>/etc/resolv.conf</path>. 599<path>/etc/resolv.conf</path>.
653</p>
654
655<p> 600</p>
601
602<p>
656Om een IP adres toe te wijzen, moet je over een IP adres, broadcast adres en netmask 603Om een IP adres toe te wijzen dient u over een IP adres, broadcast adres en
657beschikken. Voer daarna het volgende commando uit, vervang <c>$(IP_ADDR)</c> met je 604netmask beschikken. Voer daarna het onderstaande commando uit. Vervang hier
658IP adres, <c>$(BROADCAST)</c> met je broadcast adres en <c>$(NETMASK)</c> met je 605<c>$(IP_ADDR)</c> met uw IP adres, <c>$(BROADCAST)</c> met uw broadcast adres
659netmaks: 606en <c>$(NETMASK)</c> met uw netmask:
660</p> 607</p>
661 608
662<pre caption="Gebruiken van ifconfig"> 609<pre caption="Gebruiken van ifconfig">
663# <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i> 610# <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i>
664</pre> 611</pre>
665 612
666<p> 613<p>
667Configureer nu routing gebruikmaken van <c>route</c>. 614Configureer nu routing met behulp van <c>route</c>. Vervang <c>$(GATEWAY)</c>
668Vervang <c>$(GATEWAY)</c> met je gateway IP adres: 615hier met uw gateway IP adres:
669</p> 616</p>
670 617
671<pre caption="Gebruiken van route"> 618<pre caption="Gebruiken van route">
672# <i>route add default gw ${GATEWAY}</i> 619# <i>route add default gw ${GATEWAY}</i>
673</pre> 620</pre>
674 621
675<p> 622<p>
676Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met je favoriete editor (in 623Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met uw favoriete editor (in ons
677ons voorbeeld, gebruiken we <c>nano</c>): 624voorbeeld gebruiken we <c>nano</c>):
678</p> 625</p>
679 626
680<pre caption="Creatie van /etc/resolv.conf"> 627<pre caption="Aanmaken van /etc/resolv.conf">
681# <i>nano -w /etc/resolv.conf</i> 628# <i>nano -w /etc/resolv.conf</i>
682</pre> 629</pre>
683 630
684<p> 631<p>
685Vul nu je nameserver(s) in. Gebruik het volgende als een template. 632Vul nu uw nameserver(s) in. Gebruik het volgende als een template.
686Ben er zeker van dat je <c>$(NAMESERVER1)</c> en <c>$(NAMESERVER2)</c> 633Wees er zeker van dat u <c>$(NAMESERVER1)</c> en <c>$(NAMESERVER2)</c>
687vervangt met de geschikte nameserver adressen: 634vervangt met de geschikte nameserver adressen:
688</p> 635</p>
689 636
690<pre caption="/etc/resolv.conf template"> 637<pre caption="/etc/resolv.conf template">
691nameserver ${NAMESERVER1} 638nameserver ${NAMESERVER1}
692nameserver ${NAMESERVER2} 639nameserver ${NAMESERVER2}
693</pre> 640</pre>
694 641
695<p> 642<p>
696Dat is het. Nu kan je je netwerkt testen door een Internet server te pingen 643Dat is alles. Nu kunt u het netwerk testen door een internet server te pingen
697(zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Indien 644(zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Indien dit werkt,
698dit werkt, gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. 645gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. U kunt nu verder
699Gelieve dan verder te gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>. 646gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
700</p> 647</p>
701 648
702</body> 649</body>
703</subsection> 650</subsection>
704</section> 651</section>

Legend:
Removed from v.1.4  
changed lines
  Added in v.1.13

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20