/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.9 Revision 1.15
1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 1<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd"> 2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3 3
4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license --> 4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 --> 5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6 6
7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml,v 1.9 2005/02/05 15:54:25 neysx Exp $ --> 7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml,v 1.15 2008/04/14 17:10:56 neysx Exp $ -->
8 8
9<sections> 9<sections>
10 10
11<abstract>
12Om de laatste broncode te kunnen downloaden, is het nodig om de
13netwerkvoorziening in te stellen.
14</abstract>
15
11<version>1.38</version> 16<version>5.0</version>
12<date>2005-01-04</date> 17<date>2008-04-01</date>
13 18
14<section> 19<section>
15<title>Automatische netwerk detectie</title> 20<title>Automatische Netwerk Detectie</title>
16<subsection> 21<subsection>
17<title>Misschien werkt het gewoon?</title> 22<title>Misschien werkt het gewoon?</title>
18<body> 23<body>
19 24
20<p> 25<p>
21Indien je systeem is ingeplugd in een Ethernet netwerk met een DHCP server, is 26Als jouw systeem is verbonden in een Ethernet netwerk met DHCP server, is het
22het zeer waarschijnlijk dat de netwerk instellingen automatisch geconfigureerd 27erg waarschijnlijk dat jouw netwerk configuratie al automatisch voor jouw is
23zijn. Indien dit zo is, dan zou je gebruik moeten kunnen maken van de vele 28ingesteld. Als dit zo is, zou je jouw voordeel kunnen doen met de vele
24bijgevoegde, netwerk bewuste, commando's op de LiveCD zoals <c>ssh</c>, 29inbegrepen netwerk-bewuste commando's op de Installatie CD zoals onder andere
25<c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>, enz. 30<c>ssh</c>, <c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>.
26</p>
27
28<p> 31</p>
29Indien je netwerk al geconfigureerd is zou het <c>/sbin/ifconfig</c> commando 32
30enkele netwerk interfaces, waaronder eth0, moeten weergeven: 33<p>
34Als de netwerkvoorziening al voor jouw is geconfigureerd, zou het
35<c>/sbin/ifconfig</c> commando naast lo een aantal netwerk interfaces moeten
36vermelden, zoals eth0:
31</p> 37</p>
32 38
33<pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie"> 39<pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie">
34# <i>/sbin/ifconfig</i> 40# <i>/sbin/ifconfig</i>
35<comment>(...)</comment> 41<comment>(...)</comment>
39 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 45 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
40 RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 46 RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
41 TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 47 TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
42 collisions:1984 txqueuelen:100 48 collisions:1984 txqueuelen:100
43 RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb) 49 RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb)
44 Interrupt:11 Base address:0xe800 50 Interrupt:11 Base address:0xe800
45</pre> 51</pre>
46 52
47</body> 53</body>
48</subsection> 54</subsection>
49<subsection> 55<subsection>
50<title>Optioneel: Configuratie van een Proxy</title> 56<title>Optioneel: Configureer iedere Proxy</title>
51<body> 57<body>
52 58
53<p> 59<p>
54Indien je met Internet wil verbinden met behulp van een proxy dien je een proxy 60Als je toegang hebt tot het Internet via een proxy, moet je wellicht proxy
55in te stellen gedurende de installatie. Het is zeer gemakkelijk om een proxy te 61informatie instellen tijdens de installatie. Het is erg makkelijk om een proxy
56definiëren: je moet enkel een variabele instellen welke de proxy server 62te definiëren: je hoeft slechts een variabele definiëren die de proxy server
57informatie bevat. 63informatie bevat.
58</p> 64</p>
59 65
60<p> 66<p>
61In de meeste gevallen kan je de variabelen definiëren gebruikmakend van de 67In de meeste gevallen kun je de variabelen definiëren door de server hostname
62server hostnaam. In dit voorbeeld nemen we aan dat de proxy 68te gebruiken. Als voorbeeld nemen we aan dat de proxy de naam
63<c>proxy.gentoo.org</c> heet en gebruik maakt van de poort <c>8080</c>. 69<c>proxy.gentoo.org</c> heeft en de poort <c>8080</c> is.
64</p> 70</p>
65 71
66<pre caption="Definiëren van de proxy servers"> 72<pre caption="Proxy servers definiëren">
67<comment>(Indien de proxy HTTP verkeer filtert)</comment> 73<comment>(Als de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
68# <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i> 74# <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i>
69<comment>(Indien de proxy FTP verkeer filtert)</comment> 75<comment>(Als de proxy FTP verkeer filtert)</comment>
70# <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i> 76# <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i>
71<comment>(Indien de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment> 77<comment>(Als de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
72# <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i> 78# <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i>
73</pre> 79</pre>
74 80
75<p> 81<p>
76Indien je proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist dien je de volgende 82Als jouw proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist, moet je de volgende
77syntax voor de variabele gebruiken: 83syntax voor de variabele gebruiken:
78</p> 84</p>
79 85
80<pre caption="Een gebruikersnaam/wachtwoord toevoegen aan de proxy variabele"> 86<pre caption="Gebruikersnaam/wachtwoord toevoegen aan de proxy variabele">
81http://<i>username</i>:<i>password</i>@proxy.gentoo.org:8080 87http://<i>gebruikersnaam</i>:<i>wachtwoord</i>@proxy.gentoo.org:8080
82</pre> 88</pre>
83 89
84</body> 90</body>
85</subsection> 91</subsection>
86<subsection> 92<subsection>
87<title>Testen van het netwerk</title> 93<title>Testen van het Netwerk</title>
88<body> 94<body>
89 95
90<p> 96<p>
91Je kan proberen de DNS server van je ISP te pingen (terug te vinden in 97Wellicht wil je proberen om jouw ISP's DNS server (te vinden in
92<path>/etc/resolv.conf</path>) en een Web site naar jouw keuze, gewoon om er 98<path>/etc/resolv.conf</path>) en een zelf gekozen website te pingen, om zeker
93zeker te zijn dat je pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct 99te zijn dat jouw pakketjes het net bereiken, de DNS naam resolutie correct
94werkt, enz... 100werkt, etc.
95</p>
96
97<pre caption="Verdere netwerk testen">
98# <i>ping -c 3 www.yahoo.com</i>
99</pre>
100
101<p> 101</p>
102Ben je in staat om je netwerk te gebruiken? Zo ja, dan kan je de rest van deze 102
103<pre caption="Verder testen van het netwerk">
104# <i>ping -c 3 www.gentoo.org</i>
105</pre>
106
107<p>
108Als je nu jouw netwerk kunt gebruiken, kun je de rest van deze sectie overslaan
103sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">voorbereiden 109en verder gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de schijven
104van de schijven</uri>. Zo niet, dan moet je helaas iets meer werk verrichten. 110(Engels)</uri>. Zoniet, lees verder.
105</p> 111</p>
106 112
107</body> 113</body>
108</subsection> 114</subsection>
109</section> 115</section>
111<title>Automatische Netwerk Configuratie</title> 117<title>Automatische Netwerk Configuratie</title>
112<subsection> 118<subsection>
113<body> 119<body>
114 120
115<p> 121<p>
116Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt laten sommige installatie media toe 122Als het netwerk niet meteen werkt, kun je op sommige installatie media
117om <c>net-setup</c> (voor normale of draadloze netwerken), <c>adsl-setup</c> 123<c>net-setup</c> (voor reguliere of draadloze netwerken) gebruiken,
118(voor ADSL-gebruikers) of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers - alleen beschikbaar 124<c>pppoe-setup</c> (voor ADSL-gebruikers) of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers
119op x86) te gebruiken. 125- beschikbaar op x86, amd64, alpha, ppc en ppc64).
120</p>
121
122<p> 126</p>
123Als je installatie medium niet over een van deze tools beschikt of als je 127
124netwerk nog niet functioneert, ga verder met 128<p>
125<uri link="#doc_chap4">Handmatige network configuratie</uri>. 129Als jouw installatie medium niet een van deze programma's heeft of jouw netwerk
130functioneert nog niet, ga verder met <uri link="#doc_chap3">Handmatige Netwerk
131Configuratie</uri>.
126</p> 132</p>
127 133
128<ul> 134<ul>
129 <li> 135 <li>
130 Gewone Ethernet gebruikers zouden moeten verdergaan met 136 Reguliere Ethernet gebruikers zouden verder moeten gaan met <uri
131 <uri link="#net-setup">Default: Gebruiken van net-setup</uri> 137 link="#net-setup">Standaard: Gebruiken van net-setup</uri>
132 </li> 138 </li>
133 <li> 139 <li>
134 ADSL gebruikers moet verdergaan met 140 ADSL gebruikers zouden verder moeten gaan met <uri link="#ppp">Alternatief:
135 <uri link="#rp-pppoe">Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</uri> 141 Gebruiken van PPP</uri>
136 </li> 142 </li>
137 <li> 143 <li>
138 PPTP gebruikers moeten verdergaan met 144 PPTP gebruikers zouden verder moeten gaan met <uri
139 <uri link="#pptp">Alternatief: Gebruiken van PPTP</uri> 145 link="#pptp">Alternatief: Gebruiken van PPTP</uri>
140 </li> 146 </li>
141</ul> 147</ul>
142 148
143</body> 149</body>
144</subsection> 150</subsection>
145<subsection id="net-setup"> 151<subsection id="net-setup">
146<title>Default: Gebruiken van net-setup</title> 152<title>Standaard: Gebruiken van net-setup</title>
147<body> 153<body>
148 154
149<p> 155<p>
150Als je netwerk nog niet draait is gebruik maken van het <c>net-setup</c> script 156De simpelste manier om de netwerkvoorziening in te stellen als het niet
151de makkelijkste optie: 157automatisch werd geconfigureerd is het uitvoeren van het <c>net-setup</c>
158script:
152</p> 159</p>
153 160
154<pre caption="Uitvoeren van het net-setup script"> 161<pre caption="Uitvoeren van het net-setup script">
155# <i>net-setup eth0</i> 162# <i>net-setup eth0</i>
156</pre> 163</pre>
157 164
158<p> 165<p>
159<c>net-setup</c> zal je enkele vragen stellen over je netwerk omgeving. Als 166<c>net-setup</c> zal je enige vragen stellen over jouw netwerk omgeving.
160alles klaar is zou je over een werkende netwerk verbinding moeten beschikken. 167Wanneer dit klaar is, zou je een werkende netwerk verbinding moeten hebben.
161Test je netwerk verbinding zoals vooraf werd beschreven. Indien dit testen 168Test jouw netwerk verbinding zoals eerder werd vermeld. Als de tests positief
162succesvol verloopt, gefeliciteerd! Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. 169zijn, gefeliciteerd! Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. Sla de rest van
163Sla de rest van deze sectie over en ga verder met 170deze sectie over en ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden
164<uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>. 171van de schijven (Engels)</uri>.
165</p>
166
167<p> 172</p>
173
174<p>
168Indien je netwerk nog niet werkt, ga verder met 175Als jouw netwerk nog steeds niet werkt, ga verder met
169<uri link="#doc_chap4">Handmatige netwerk configuratie</uri>. 176<uri link="#doc_chap3">Handmatige Netwerk Configuratie</uri>.
170</p> 177</p>
171 178
172 179
173</body> 180</body>
174</subsection> 181</subsection>
175<subsection id="rp-pppoe"> 182<subsection id="ppp">
176<title>Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</title> 183<title>Alternatief: Gebruiken van PPP</title>
177<body> 184<body>
178 185
179<p>
180Aangenomen dat je PPPoE nodig hebt om te verbinding met het internet maakt de
181LiveCD (alle versies) de dingen gemakkelijk voor je door <c>rp-pppoe</c> bij te
182sluiten. Gebruik het <c>adsl-setup</c> script om je verbinding te configureren.
183Je zult worden gevraagd voor het ethernet apparaat dat is verbonden met je ADSL
184modem, je gebruikersnaam met wachtwoord, de IPs van je DNS servers en of je een
185basis firewall wenst of niet.
186</p> 186<p>
187Ervan uitgaande dat je PPPoE nodig hebt om verbinding te maken met het
188internet, heeft de Installatie CD (elke versie) het je makkelijk gemaakt door
189<c>ppp</c> bij te sluiten. Gebruik het gegeven <c>pppoe-setup</c> script om
190jouw verbinding te configureren. Je zult gevraagd worden naar het ethernet
191apparaat dat is verbonden met jouw adsl modem, jouw gebruikersnaam en
192wachtwoord, de IP's van jouw DNS servers en of je een basis firewall nodig hebt
193of niet.
194</p>
187 195
188<pre caption="Gebruiken van rp-pppoe"> 196<pre caption="Gebruik van ppp">
189# <i>adsl-setup</i> 197# <i>pppoe-setup</i>
190# <i>adsl-start</i> 198# <i>pppoe-start</i>
191</pre> 199</pre>
192 200
193<p> 201<p>
194Indien iets fout gaat, controleer dan of je je gebruikersnaam en wachtwoord 202Als er iets verkeerd gaat, kijk dan na of je jouw gebruikersnaam en wachtwoord
195correct getypt hebt door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of 203correct hebt ingevoerd door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
196<path>/etc/ppp/chap-secrets</path>. Ook moet je er zeker van zijn dat je het 204<path>/etc/ppp/chap-secrets</path> en verzeker jezelf dat je het juiste
197correcte ethernet apparaat gebruikt. Indien je ethernet apparaat niet bestaat, 205ethernet apparaat gebruikt. Als jouw ethernet apparaat niet bestaat, zul je de
198dan moet je de correcte netwerk modules laden. In dat geval moet je verder gaan 206geschikte netwerk module moeten laden. In dat geval zou je verder moeten gaan
199met <uri link="#doc_chap4">Handmatie netwerk configuratie</uri> omdat we daar 207met <uri link="#doc_chap3">Handmatige Netwerk Configuratie</uri> omdat we daar
200uitleggen hoe je de geschikte netwerk modules laadt. 208uitleggen hoe je de geschikte netwerk modules moet laden.
201</p>
202
203<p> 209</p>
210
211<p>
204Indien alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorberiden 212Als alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van
205van de Schijven</uri>. 213de schijven (Engels)</uri>
206</p> 214</p>
207 215
208</body> 216</body>
209</subsection> 217</subsection>
210<subsection id="pptp"> 218<subsection id="pptp">
211<title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title> 219<title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title>
212<body> 220<body>
213 221
214<p> 222<p>
215 223Als je PPTP ondersteuning nodig hebt, kun je <c>pptpclient</c> gebruiken die is
216Heb je PPTP ondersteuning nodig, dan kan je gebruik maken van <c>pptpclient</c> 224meegegeven op onze Installatie CD's. Je moet echter eerst zeker weten dat jouw
217welke standaard op de LiveCDs beschikbaar is. Eerst moet je er zeker van zijn
218dat je configuratie correct is. Pas <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of 225configuratie correct is. Bewerk <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
219<path>/etc/ppp/chap-secrets</path> aan zodat deze de juiste gebruikersnaam met 226<path>/etc/ppp/chap-secrets</path> zodat het de juiste
220wachtwoord bevat: 227gebruikersnaam/wachtwoord combinatie bevat:
221</p> 228</p>
222 229
223<pre caption="Wijzigen van /etc/ppp/chap-secrets"> 230<pre caption="Bewerken van /etc/ppp/chap-secrets">
224# <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i> 231# <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i>
225</pre> 232</pre>
226 233
227<p> 234<p>
228Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan, indien nodig: 235Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan wanneer nodig:
229</p> 236</p>
230 237
231<pre caption="Wijzigen van /etc/ppp/options.pptp"> 238<pre caption="Bewerken van /etc/ppp/options.pptp">
232# <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i> 239# <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i>
233</pre> 240</pre>
234 241
235<p> 242<p>
236Wanneer dit alles klaar is voer je gewoon <c>pptp</c> uit (met de opties die je 243Wanneer dit alles is gedaan, voer <c>pptp</c> uit (samen met de opties die je
237niet in <path>options.pptp</path> kon zetten) om verbinding te maken met de 244niet kon instellen in <path>options.pptp</path>) om met de server te verbinden:
238server:
239</p> 245</p>
240 246
241<pre caption="Verbinden met een inbel server"> 247<pre caption="Verbinding maken met een inbel server">
242# <i>pptp &lt;server ip&gt;</i> 248# <i>pptp &lt;server ip&gt;</i>
243</pre> 249</pre>
244 250
245<p> 251<p>
246Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de 252Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de schijven
247Schijven</uri>. 253(Engels)</uri>.
248</p> 254</p>
249 255
250</body> 256</body>
251</subsection> 257</subsection>
252</section> 258</section>
253<section> 259<section>
254<title>Handmatige network configuratie</title> 260<title>Handmatige Netwerk Configuratie</title>
255<subsection> 261<subsection>
256<title>Laden van de geschikte netwerk modules</title> 262<title>Laden van de Geschikte Netwerk Modules</title>
257<body> 263<body>
258 264
259<p>
260Op het moment dat de Live CD start probeert deze alle hardware apparaten te
261vinden en de geschikte kernel modules te laden (stuurprogramma's) zodat deze
262hardware te gebruiken is. Meestal lukt dit maar in sommige gevallen kan het
263gebeuren dat de benodigde modules niet automatisch worden geladen.
264</p> 265<p>
265 266Als de Installatie CD opstart, probeert deze al jouw hardware apparaten te
267detecteren en de geschikte kernel modules (drivers) om jouw hardware te
268ondersteunen te laden. In de grote meerderheid van de gevallen, gaat dit erg
269goed. Echter, in een aantal gevallen, kan het zijn dat de kernel modules die je
270nodig hebt niet automatisch worden geladen.
266<p> 271</p>
272
273<p>
267Indien <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> niet werkten dan is het mogelijk 274Als <c>net-setup</c> of <c>pppoe-setup</c> mislukten, dan is het mogelijk dat
268dat je netwerkkaart niet automatisch gevonden werd. Dit betekent dat je de 275je netwerkkaart niet meteen werd gevonden. Dit betekent dat je wellicht de
269geschikte kernel modules handmatig zult moeten laden. 276geschikte kernel modules handmatig moet laden.
270</p>
271
272<warn>
273Sommige LiveCDs zijn gebouwd zonder ondersteuning voor modules. Dit betekent dat
274alle beschikbare drivers al 'geladen' zijn. Als je kaart niet gevonden wordt,
275dien je mogelijk een bug in te dienen om een geupdate LiveCD te krijgen.
276</warn>
277
278<p> 277</p>
279Om te kijken welke kernel modules wij ter beschikking stellen voor netwerken, 278
279<p>
280Om uit te vinden welke kernel modules we aanbieden voor netwerkvoorziening,
280gebruik <c>ls</c>: 281gebruik <c>ls</c>:
281</p> 282</p>
282 283
283<pre caption="Zoeken naar meegeleverde modules"> 284<pre caption="Zoeken naar gegeven modules">
284# <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i> 285# <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i>
285</pre> 286</pre>
286 287
287<p> 288<p>
288Indien je een stuurprogramma voor je netwerkkaart vindt, kun je deze gebruik 289Als je een driver voor jouw netwerkkaart vindt, gebruik <c>modprobe</c> om de
289laden met behulp van <c>modprobe</c>: 290kernel module te laden:
290</p> 291</p>
291 292
292<pre caption="Gebruik modprobe om een kernel module te laden"> 293<pre caption="Gebruiken van modprobe om een kernel module te laden">
293<comment>(Als een voorbeeld, zullen we de pcnet32 module laden)</comment> 294<comment>(Als voorbeeld laden we de pcnet32 module)</comment>
294# <i>modprobe pcnet32</i> 295# <i>modprobe pcnet32</i>
295</pre> 296</pre>
296 297
297<p> 298<p>
298Om na te kijken of je netwerkkaart nu gedetecteerd wordt kun je <c>ifconfig</c> 299Om na te gaan of jouw netwerkkaart nu gedetecteerd is, gebruik <c>ifconfig</c>.
299gebruiken. Een gedecteerde netwerkkaart resulteert in iets als het volgende: 300Een gedetecteerde netwerkkaart zou moeten resulteren in iets als het volgende:
300</p> 301</p>
301 302
302<pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien succesvol"> 303<pre caption="Testen van de beschikbaarheid van jouw netwerkkaart, succesvol">
303# <i>ifconfig eth0</i> 304# <i>ifconfig eth0</i>
304eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00 305eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00
305 BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1 306 BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
306 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 307 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
307 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 308 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
308 collisions:0 txqueuelen:0 309 collisions:0 txqueuelen:0
309 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) 310 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
310</pre> 311</pre>
311 312
312<p> 313<p>
313Als je echter de volgende foutmelding ziet, dan is de netwerkkaart niet 314Als je echter de volgende foutmelding krijgt, is de netwerkkaart niet
314gedetecteerd: 315gedetecteerd:
315</p> 316</p>
316 317
317<pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien niet succesvol"> 318<pre caption="Testen van de beschikbaarheid van jouw netwerkkaart, mislukt">
318# <i>ifconfig eth0</i> 319# <i>ifconfig eth0</i>
319eth0: error fetching interface information: Device not found 320eth0: error fetching interface information: Device not found
320</pre> 321</pre>
321 322
322<p> 323<p>
323Indien in je systeem over meerdere netwerkkaarten beschikt, worden ze aangeduid 324Als je meerdere netwerkkaarten in jouw systeem hebt, hebben ze de volgende
324als <e>eth0</e>, <e>eth1</e>, etc. Wees er zeker van dat de netwerkkaart die je 325namen <e>eth0</e>, <e>eth1</e>, etc. Verzeker jezelf dat de netwerkkaart die je
325wil gebruiken goed functioneert en onthoud de correcte benaming gedurende dit 326wil gebruiken goed werkt en onthoud om de correcte benaming in dit document te
326document. We zullen aannemen dat de netwerkkart <e>eth0</e> wordt gebruikt. 327gebruiken. We gaan ervan uit dat de netwerkkaart <e>eth0</e> wordt gebruikt.
327</p>
328
329<p> 328</p>
330Aangenomen dat je nu over een werkende netwerkkaart beschikt kan je nu 329
331<c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> opnieuw proberen uit te voeren (welke nu
332zou moeten werken) maar voor de hard-core mensen onder jullie zullen we
333uitleggen hoe je je netwerkkaart handmatig kan configureren.
334</p> 330<p>
335 331Ervan uitgaande dat je nu een gedetecteerde netwerkkaart hebt, kun je opnieuw
332<c>net-setup</c> of <c>pppoe-setup</c> proberen (wat nu zou moeten werken),
333maar voor de harde kern onder jullie leggen we uit hoe je jouw netwerk
334handmatig configureert.
336<p> 335</p>
336
337<p>
337Selecteer een van de volgende secties, gebaseerd op je netwerk setup: 338Selecteer een van de volgende secties gebaseerd op jouw netwerk situatie:
338</p> 339</p>
339 340
340<ul> 341<ul>
341 <li><uri link="#dhcp">Gebruikmakend van DHCP</uri> voor automatisch verkrijgen van een IP adres</li>
342 <li> 342 <li>
343 <uri link="#wireless">Voorbereiden van Draadloze Toegang</uri> indien je een draadloze kaart hebt 343 <uri link="#install-dhcp">Gebruiken van DHCP</uri> voor het automatische
344 verkrijgen van een IP
344 </li> 345 </li>
345 <li> 346 <li>
346 <uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri> legt je uit wat je moet weten ivm netwerken 347 <uri link="#wireless">Voorbereiden van Draadloze Toegang</uri> als je een
348 draadloze kaart hebt
347 </li> 349 </li>
348 <li> 350 <li>
351 <uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri> legt uit
352 wat je moet weten over netwerkvoorziening
353 </li>
354 <li>
349 <uri link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri> legt uit hoe je je netwerk manueel moet instellen 355 <uri link="#ifconfig_route">Gebruiken van ifconfig en route</uri> legt uit
356 hoe je jouw netwerkvoorziening handmatig handmatig instelt
350 </li> 357 </li>
351</ul> 358</ul>
352 359
353</body> 360</body>
354</subsection> 361</subsection>
355<subsection id="dhcp"> 362<subsection id="install-dhcp">
356<title>Gebruik maken van DHCP</title> 363<title>Gebruiken van DHCP</title>
357<body> 364<body>
358 365
359<p> 366<p>
360DHCP (Dynamische Host Configuratie Protocol) maakt het mogelijk om automatisch 367DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) maakt het mogelijk om automatisch
361netwerk informatie te ontvangen (IP adres, netmask, broadcast adres, gateway, 368netwerkvoorzienings-informatie te ontvangen (IP adres, netmask, broadcast
362nameserver, etc.). Dit werkt enkel indien je over een DHCP server beschikt (of 369adres, gateway, nameservers etc.). Dit werkt alleen als je een DHCP server in
363indien je provider je met DHCP voorziet). Om een netwerk interface deze 370jouw netwerk hebt (of als jouw provider een DHCP service aanbiedt). Om ervoor
364informatie automatisch te laten ontvangen, gebruik dan <c>dhcpcd</c>: 371te zorgen dat jouw netwerk interface deze informatie automatisch ontvangt,
372gebruik <c>dhcpcd</c>:
365</p> 373</p>
366 374
367<pre caption="Gebruikmakend van dhcpcd"> 375<pre caption="Gebruiken van dhcpcd">
368# <i>dhcpcd eth0</i> 376# <i>dhcpcd eth0</i>
369<comment>Sommige netwerk beheerders eisen dat je de hostname</comment> 377<comment>Sommige netwerkbeheerders vereisen dat je de hostnaam en domeinnaam gebruikt
370<comment>en de domein naam gebruikt die de DHCP server levert.</comment> 378gegeven door de DHCP server. In dat geval, gebruik</comment>
371<comment>In dat geval, gebruik</comment>
372# <i>dhcpcd -HD eth0</i> 379# <i>dhcpcd -HD eth0</i>
373</pre> 380</pre>
374 381
375<p> 382<p>
376Indien dit werkt (probeer een internet server te pingen, zoals 383Als dit werkt (probeer een internet server te pingen, bijvoorbeeld <uri
377<uri link="http://www.google.com">Google</uri>), dan ben je klaar om 384link="http://www.google.com">Google</uri>), dan is alles ingesteld en ben je
378verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder 385klaar om verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder met <uri
379met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>. 386link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de schijven (Engels)</uri>.
380</p> 387</p>
381 388
382</body> 389</body>
383</subsection> 390</subsection>
384<subsection id="wireless"> 391<subsection id="wireless">
385<title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title> 392<title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title>
386<body> 393<body>
387 394
388<note> 395<note>
389Niet alle LiveCDs hebben het <c>iwconfig</c> commando. Indien jouw LiveCD hier 396Ondersteuning voor het <c>iwconfig</c> commando is alleen beschikbaar op x86,
390niet over beschikt, kan je dit aan de praat krijgen door het volgen van het 397amd64 en ppc Installatie CD's. Je kunt de uitbreidingen nog steeds op een
398andere manier werkend krijgen door de instructie van het <uri
391<uri link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README">linux-wlan-ng 399link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README"> linux-wlan-ng
392project</uri> (EN). 400project</uri> te volgen.
393</note> 401</note>
394 402
395<p> 403<p>
396Indien je een draadloze (802.11) netwerkkaart gebruikt, zul je je draadloze 404Als je een draadloze (802.11) kaart gebruikt, moet je wellicht jouw draadloze
397instellingen moeten configureren voordat je verder gaat. Om de huidige 405instellingen configureren voordat je verder gaat. Om de huidige draadloze
398draadloze instellingen van je kaart te raadplegen kun je gebruik maken van 406instellingen voor jouw kaart te zien, kun je <c>iwconfig</c> gebruiken. Het
399<c>iwconfig</c>. Het uitvoeren van <c>iwconfig</c> kan het volgende tonen: 407uitvoeren van <c>iwconfig</c> laat wellicht het volgende zien:
400</p> 408</p>
401 409
402<pre caption="Tonen van de huidige instellingen"> 410<pre caption="Tonen van de huidige draadloze instellingen">
403# <i>iwconfig eth0</i> 411# <i>iwconfig eth0</i>
404eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"GentooNode" 412eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"GentooNode"
405 Mode:Managed Frequency:2.442GHz Access Point: 00:09:5B:11:CC:F2 413 Mode:Managed Frequency:2.442GHz Access Point: 00:09:5B:11:CC:F2
406 Bit Rate:11Mb/s Tx-Power=20 dBm Sensitivity=0/65535 414 Bit Rate:11Mb/s Tx-Power=20 dBm Sensitivity=0/65535
407 Retry limit:16 RTS thr:off Fragment thr:off 415 Retry limit:16 RTS thr:off Fragment thr:off
410 Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx 418 Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx
411 excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84 419 excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84
412</pre> 420</pre>
413 421
414<note> 422<note>
415Sommige draadloze kaarten kunnen <c>wlan0</c> apparaat-naam hebben 423Sommige draadloze kaarten kunnen een apparaat naam als <c>wlan0</c> of
416in plaats van <c>eth0</c>. 424<c>ra0</c> hebben in plaats van <c>eth0</c>. Voer <c>iwconfig</c> uit zonder
425enige parameters om de correcte apparaatnaam te achterhalen.
417</note> 426</note>
418 427
419<p> 428<p>
420Voor de meeste gebruikers, zijn er 2 instellingen die mogelijk belangrijk zijn 429Voor de meeste gebruikers zijn er slechts twee instellingen die wellicht van
421om te veranderen, de ESSID (aka als draadloos netwerk naam) of de WEP sleutel. 430belang zijn om te veranderen, de ESSID (beter bekend als draadloze netwerk
422Indien de ESSID en Access Point adres van je Access Point reeds worden 431naam) of de WEP sleutel. Als de vermeldde ESSID en het Access Point adres al
423weergegeven en je gebruikt geen WEP, dan werkt je draadloze netwerk. Indien je 432hetzelfde zijn als jouw access point en je gebruikt geen WEP, dan werkt je
424je ESSID moet veranderen of indien je een WEP sleutel wil toevoegen, kun je de 433draadloze verbinding. Als je jouw ESSID moet veranderen, of een WEP sleutel
425volgende commando's uitvoeren: 434moet toevoegen, kun je de volgende commando's uitvoeren:
426</p> 435</p>
427 436
428<pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van een WEP sleutel"> 437<pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van WEP sleutel">
429<comment>(Dit stelt de netwerknaam in op "GentooNode")</comment> 438<comment>(Hiermee wordt de netwerknaam ingesteld naar "GentooNode")</comment>
430# <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i> 439# <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i>
431 440
432<comment>(Dit stelt een hex WEP sleutel in)</comment> 441<comment>(Hiermee wordt een hex WEP sleutel ingesteld)</comment>
433# <i>iwconfig eth0 key 1234123412341234abcd</i> 442# <i>iwconfig eth0 key 1234123412341234abcd</i>
434 443
435<comment>(Dit stelt een ASCII sleutel in - laat het vooraf gaan met een "s:")</comment> 444<comment>(Hiermee wordt een ASCII sleutel ingesteld - zet "s:" ervoor)</comment>
436# <i>iwconfig eth0 key s:some-password</i> 445# <i>iwconfig eth0 key s:een-wachtwoord</i>
437</pre> 446</pre>
438 447
439<p> 448<p>
440Je kan dan je draadloze instellingen bevestigen door opnieuw <c>iwconfig</c> 449Je kunt jouw draadloze instellingen opnieuw bevestigen door <c>iwconfig</c> te
441uit te voeren. Als je draadloze netwerk werkt, kan je beginnen met het 450gebruiken. Als je draadloze verbinding werkt, kun je verder gaan met het
442instellen van de IP level netwerk opties zoals beschreven in de volgende sectie 451configureren van de IP niveau netwerkvoorzienings-opties zoals beschreven in de
443(<uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>) of 452volgende sectie (<uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk
444gebruikmakend van de <c>net-setup</c> tool zoals vooraf beschreven. 453Terminologie</uri>) of door het <c>net-setup</c> programma te gebruiken zoals
454eerder beschreven.
445</p> 455</p>
446 456
447</body> 457</body>
448</subsection> 458</subsection>
449<subsection id="network_term"> 459<subsection id="network_term">
450<title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title> 460<title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title>
451<body> 461<body>
452 462
453<note> 463<note>
454Indien je je IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers kent, 464Als je jouw IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers weet, dan kun je
455dan kun je deze subsectie overslaan en verdergaan met <uri 465deze subsectie overslaan en verder gaan met <uri
456link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri>. 466link="#ifconfig_route">Gebruiken van ifconfig en route</uri>.
457</note> 467</note>
458 468
459<p> 469<p>
460Indien alles faalt, moet je je netwerk handmatig configureren. Wees niet bang, 470Als al het bovenstaande mislukt, zul je jouw netwerk handmatig moeten
461het is verre van moeilijk. Eerst gaan we een bepaalde hoeveelheid van netwerken 471instellen. Dit is helemaal niet moeilijk. Je moet echter bekend zijn met enige
462uitleggen omdat je het nodig zult hebben om je netwerk naar jouw wensen in te 472netwerk terminologie, aangezien je dat nodig hebt om het netwerk naar eigen
463stellen. Wanneer je klaar bent met het lezen van dit onderdeel zul je weten wat 473tevredenheid in te stellen. Na dit te hebben gelezen, weet je wat een
464een <e>gateway</e> is, waar een <e>netmask</e> voor staat, hoe een 474<e>gateway</e> is, waar een <e>netmask</e> voor dient, hoe een <e>broadcast</e>
465<e>broadcast</e> adres wordt gevormd en waarom je een <e>nameserver</e> nodig 475adres is geformuleerd en waarom je <e>nameservers</e> nodig hebt.
466hebt.
467</p>
468
469<p> 476</p>
477
478<p>
470In een netwerk worden hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e> (Internet 479In een netwerk zijn hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e> (Internet
471Protocol adres). Zo'n adres is een combinatie van 4 getallen tussen 0 en 480Protocol adres). Zo'n adres is een combinatie van vier nummers tussen 0 en 255.
472255. Wel, dit is zoals we het zien. In werkelijkheid, zulk een IP adres bestaat 481Goed, zo wordt het tenminste door ons beschouwd. In het echt bestaat zo'n IP
473uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken: 482adres uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken:
474</p> 483</p>
475 484
476<pre caption="Voorbeeld van een IP adres"> 485<pre caption="Voorbeeld van een IP adres">
477IP Adres (getallen): 192.168.0.2 486IP Adres (nummers): 192.168.0.2
478IP Adres (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010 487IP Adres (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010
479 -------- -------- -------- -------- 488 -------- -------- -------- --------
480 192 168 0 2 489 192 168 0 2
481</pre> 490</pre>
482 491
483<p>
484Zo'n IP adres is uniek voor een host zolang alle beschikbare netwerken
485in acht worden genomen (dus alle hosts die je wil bereiken moeten een
486uniek IP adres hebben). Om een onderscheid te kunnen maken tussen hosts
487binnen een netwerk en hosts buiten een netwerk, is het IP adres onderverdeeld
488in 2 gedeelten: het <e>netwerk</e> gedeelte en het <e>host</e> gedeelte.
489</p> 492<p>
490 493Zo'n IP adres is uniek voor een host zover het alle toegankelijke netwerken
494betreft (d.w.z. elke host die je kunt bereiken moet een uniek IP adres hebben).
495Om onderscheid te maken tussen hosts binnen en buiten een netwerk, is het IP
496adres verdeeld in twee delen: het <e>netwerk</e> deel en het <e>host</e> deel.
491<p> 497</p>
492De onderverdeling wordt bepaald door het <e>netmask</e>, een verzameling van 498
493enen gevolgd door een verzameling van nullen. Het gedeelte van het IP adres dat
494gevonden kan worden met de enen is het netwerk gedeelte, het andere deel is het
495host gedeelte. Gewoonlijk wordt het netmask als een IP adres geschreven.
496</p> 499<p>
500De verdeling is opgeschreven met een <e>netmask</e>, een verzameling van enen
501gevolgd door een verzameling nullen. Het deel van het IP dat kan worden
502ingedeeld door de enen is het netwerk-deel, het andere is het host-deel. Zoals
503gebruikelijk, kan de netmask worden opgeschreven als een IP adres.
504</p>
497 505
498<pre caption="Voorbeeld van netwerk/host scheiding"> 506<pre caption="Voorbeeld van netwerk/host verdeling">
499IP-adres: 192 168 0 2 507IP adres: 192 168 0 2
500 11000000 10101000 00000000 00000010 508 11000000 10101000 00000000 00000010
501Netmask: 11111111 11111111 11111111 00000000 509Netmask: 11111111 11111111 11111111 00000000
502 255 255 255 0 510 255 255 255 0
503 +--------------------------+--------+ 511 +--------------------------+--------+
504 Netwerk Host 512 Netwerk Host
505</pre> 513</pre>
506 514
507<p> 515<p>
508
509Met andere woorden, 192.168.0.14 maakt deel uit van ons voorbeeld netwerk maar 516Met andere woorden, 192.168.0.14 is nog steeds deel van ons voorbeeld netwerk,
510192.168.1.2 niet. 517maar 192.168.1.2 niet.
511</p>
512
513<p> 518</p>
519
520<p>
514Het <e>broadcast</e> adres is een IP-adres met het zelfde netwerk-gedeelte 521Het <e>broadcast</e> adres is een IP adres met hetzelfde netwerk-deel als jouw
515als jouw netwerk, maar met alleen maar enen als host-gedeelte. Elke host 522netwerk, maar met alleen nullen als host-deel. Elke host in jouw netwerk
516op je netwerk luistert op dit IP adres. Het is echt bedoeld voor het zenden 523luistert naar dit IP adres. Het wordt echt gebruikt om pakketjes te verzenden.
517van pakketten.
518</p> 524</p>
519 525
520<pre caption="Broadcast adres"> 526<pre caption="Broadcast adres">
521IP-adres: 192 168 0 2 527IP adres: 192 168 0 2
522 11000000 10101000 00000000 00000010 528 11000000 10101000 00000000 00000010
523Broadcast: 11000000 10101000 00000000 11111111 529Broadcast: 11000000 10101000 00000000 11111111
524 192 168 0 255 530 192 168 0 255
525 +--------------------------+--------+ 531 +--------------------------+--------+
526 Netwerk Host 532 Netwerk Host
527</pre> 533</pre>
528 534
529<p> 535<p>
530Om op het internet te kunnen surfen, moet je weten welke host de internet 536Om op het internet te surfen, moet je weten welke host de Internet verbinding
531verbinding deelt. Deze host is de <e>gateway</e>. Omdat het een gewone host is 537deelt. Deze host wordt de <e>gateway</e> genoemd. Omdat het een normale host
532heeft het een regulier IP adres (bijvoorbeeld 192.168.0.1). 538is, heeft deze een normaal IP adres (bijvoorbeeld 192.168.0.1).
533</p>
534
535<p> 539</p>
536We hebben vooraf gezegd dat iedere host zijn eigen IP adres heeft. Om de host 540
537via zijn naam te bereiken (i.p.v. een IP adres) heb je een dienst nodig die een
538naam vertaald (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar een IP adres (zoals
539<e>64.5.62.82</e>). Zo'n dienst wordt een een name service genoemd. Om zo'n
540dienst te gebruiken dien je de nodige <e>name servers</e> in
541<path>/etc/resolv.conf</path> te zetten.
542</p> 541<p>
543 542We stelden eerder dat elke host zijn eigen IP adres heeft. Om deze host te
543bereiken met een naam (in plaats van een IP adres) heb je een service nodig die
544een naam (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) vertaalt naar een IP adres (zoals
545<e>64.5.62.82</e>). Zo'n service wordt een name service genoemd. Om zo'n
546service te gebruiken, moet je de nodige <e>name servers</e> in
547<path>/etc/resolv.conf</path> definiëren.
544<p> 548</p>
545 549
546In sommige gevallen doet je gateway ook dienst als nameserver.
547Anders zul je de nameservers die je van je ISP hebt verkregen moeten gebruiken.
548</p> 550<p>
549 551In sommige gevallen dient jouw gateway ook als nameserver. Anders moet je de
552door jouw ISP gegeven nameservers invoeren.
550<p> 553</p>
551 554
552Om samen te vatten, nu moet je over de volgende informatie beschikken 555<p>
553voordat je verder kan gaan. 556Samenvattend heb je de volgende informatie nodig voordat je verder gaat:
554</p> 557</p>
555 558
556<table> 559<table>
557<tr> 560<tr>
558 <th>Netwerk Item</th> 561 <th>Netwerk Onderdeel</th>
559 <th>Voorbeeld</th> 562 <th>Voorbeeld</th>
560</tr> 563</tr>
561<tr> 564<tr>
562 <ti>Uw IP adres</ti> 565 <ti>Jouw IP adres</ti>
563 <ti>192.168.0.2</ti> 566 <ti>192.168.0.2</ti>
564</tr> 567</tr>
565<tr> 568<tr>
566 <ti>Netmask</ti> 569 <ti>Netmask</ti>
567 <ti>255.255.255.0</ti> 570 <ti>255.255.255.0</ti>
581</table> 584</table>
582 585
583</body> 586</body>
584</subsection> 587</subsection>
585<subsection id="ifconfig_route"> 588<subsection id="ifconfig_route">
586<title>Gebruik ifconfig en route</title> 589<title>Gebruiken van ifconfig en route</title>
587<body> 590<body>
588 591
589<p>
590Je netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst geven we onszelf een IP adres
591gebruikmakend van <c>ifconfig</c>. Dan stellen we routing in naar de gateway
592gebruikmakend van <c>route</c>. We zullen afsluiten met het plaatsen van het
593IP adres in <path>/etc/resolv.conf</path>.
594</p> 592<p>
595 593Het opstellen van je netwerk bestaat uit drie stappen. Eerst geven we onszelf
594een IP adres door <c>ifconfig</c> te gebruiken. Vervolgens stellen we de weg
595naar de gateway in door <c>route</c> te gebruiken. Daarna maken we het af door
596de nameserver IP's in <path>/etc/resolv.conf</path> te plaatsen.
596<p> 597</p>
598
599<p>
597Om een IP adres toe te wijzen dien je over een IP adres, broadcast adres en 600Om een IP adres te geven, heb je jouw IP adres nodig, broadcast adres en
598netmask beschikken. Voer daarna het volgende commando uit. Vervang hier 601netmask. Voer vervolgens het volgende commando uit, waarbij je
599<c>$(IP_ADDR)</c> met je IP adres, <c>$(BROADCAST)</c> met je broadcast adres 602<c>${IP_ADDR}</c> vervangt met jouw IP adres, <c>${BROADCAST}</c> met jouw
600en <c>$(NETMASK)</c> met je netmask: 603broadcast adres en <c>${NETMASK}</c> met jouw netmask:
601</p> 604</p>
602 605
603<pre caption="Gebruiken van ifconfig"> 606<pre caption="Gebruiken van ifconfig">
604# <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i> 607# <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i>
605</pre> 608</pre>
606 609
607<p> 610<p>
608Configureer nu routing met behulp van <c>route</c>. Vervang <c>$(GATEWAY)</c> 611Stel nu de weg naar de gateway in door <c>route</c> te gebruiken. Vervang
609hier met je gateway IP adres: 612<c>${GATEWAY}</c> met jouw gateway IP adres.
610</p> 613</p>
611 614
612<pre caption="Gebruiken van route"> 615<pre caption="Gebruiken van route">
613# <i>route add default gw ${GATEWAY}</i> 616# <i>route add default gw ${GATEWAY}</i>
614</pre> 617</pre>
615 618
616<p> 619<p>
617Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met je favoriete editor (in ons 620Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met jouw favoriete tekstbewerker (we
618voorbeeld gebruiken we <c>nano</c>): 621gebruiken <c>nano</c> in ons voorbeeld):
619</p> 622</p>
620 623
621<pre caption="Aanmaken van /etc/resolv.conf"> 624<pre caption="Maken van /etc/resolv.conf">
622# <i>nano -w /etc/resolv.conf</i> 625# <i>nano -w /etc/resolv.conf</i>
623</pre> 626</pre>
624 627
625<p> 628<p>
626Vul nu je nameserver(s) in. Gebruik het volgende als een template. 629Vul nu jouw nameserver(s) in door het volgende als sjabloon te gebruiken.
627Wees er zeker van dat je <c>$(NAMESERVER1)</c> en <c>$(NAMESERVER2)</c> 630Verzeker jezelf dat je <c>${NAMESERVER1}</c> en <c>${NAMESERVER2}</c> vervangt
628vervangt met de geschikte nameserver adressen: 631door de geschikte nameserver adressen:
629</p> 632</p>
630 633
631<pre caption="/etc/resolv.conf template"> 634<pre caption="/etc/resolv.conf sjabloon">
632nameserver ${NAMESERVER1} 635nameserver ${NAMESERVER1}
633nameserver ${NAMESERVER2} 636nameserver ${NAMESERVER2}
634</pre> 637</pre>
635 638
636<p> 639<p>
637Dat is alles. Nu kan je je netwerk testen door een internet server te pingen 640Dat is alles. Test nu je netwerk door een Internet server te pingen
638(zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Indien dit werkt, 641(bijvoorbeeld <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Als dit werkt,
639gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. Gelieve nu verder 642gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. Ga verder met <uri
640te gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>. 643link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Harde Schijven (Engels)</uri>.
641</p> 644</p>
642 645
643</body> 646</body>
644</subsection> 647</subsection>
645</section> 648</section>

Legend:
Removed from v.1.9  
changed lines
  Added in v.1.15

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20