/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.10 - (show annotations) (download) (as text)
Thu Apr 7 16:00:52 2005 UTC (13 years, 10 months ago) by swift
Branch: MAIN
Changes since 1.9: +23 -25 lines
File MIME type: application/xml
#88269 - Trying verbatim patching... trying... trying... succeeded. Good patch.

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6
7 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml,v 1.9 2005/02/05 15:54:25 neysx Exp $ -->
8
9 <sections>
10
11 <version>2.00</version>
12 <date>2005-03-28</date>
13
14 <section>
15 <title>Automatische netwerk detectie</title>
16 <subsection>
17 <title>Misschien werkt het gewoon?</title>
18 <body>
19
20 <p>
21 Indien je systeem is ingeplugd in een Ethernet netwerk met een DHCP server, is
22 het zeer waarschijnlijk dat de netwerk instellingen automatisch geconfigureerd
23 zijn. Indien dit zo is, dan zou je gebruik moeten kunnen maken van de vele
24 bijgevoegde, netwerk afhankelijke commando's op de Installatie CD waaronder
25 <c>ssh</c>, <c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>.
26 </p>
27
28 <p>
29 Indien je netwerk al geconfigureerd is zou het <c>/sbin/ifconfig</c> commando
30 enkele netwerk interfaces, waaronder eth0, moeten weergeven:
31 </p>
32
33 <pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie">
34 # <i>/sbin/ifconfig</i>
35 <comment>(...)</comment>
36 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BA:8F:61:7A
37 inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
38 inet6 addr: fe80::50:ba8f:617a/10 Scope:Link
39 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
40 RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
41 TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
42 collisions:1984 txqueuelen:100
43 RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb)
44 Interrupt:11 Base address:0xe800
45 </pre>
46
47 </body>
48 </subsection>
49 <subsection>
50 <title>Optioneel: Configuratie van een Proxy</title>
51 <body>
52
53 <p>
54 Indien je met Internet wil verbinden met behulp van een proxy dien je een proxy
55 in te stellen gedurende de installatie. Het is zeer gemakkelijk om een proxy te
56 definiëren: je moet enkel een variabele instellen welke de proxy server
57 informatie bevat.
58 </p>
59
60 <p>
61 In de meeste gevallen kan je de variabelen definiëren gebruikmakend van de
62 server hostnaam. In dit voorbeeld nemen we aan dat de proxy
63 <c>proxy.gentoo.org</c> heet en gebruik maakt van de poort <c>8080</c>.
64 </p>
65
66 <pre caption="Definiëren van de proxy servers">
67 <comment>(Indien de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
68 # <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i>
69 <comment>(Indien de proxy FTP verkeer filtert)</comment>
70 # <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i>
71 <comment>(Indien de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
72 # <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i>
73 </pre>
74
75 <p>
76 Indien je proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist dien je de volgende
77 syntax voor de variabele gebruiken:
78 </p>
79
80 <pre caption="Een gebruikersnaam/wachtwoord toevoegen aan de proxy variabele">
81 http://<i>username</i>:<i>password</i>@proxy.gentoo.org:8080
82 </pre>
83
84 </body>
85 </subsection>
86 <subsection>
87 <title>Testen van het netwerk</title>
88 <body>
89
90 <p>
91 Je kan proberen de DNS server van je ISP te pingen (terug te vinden in
92 <path>/etc/resolv.conf</path>) en een Web site naar jouw keuze, gewoon om er
93 zeker te zijn dat je pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct
94 werkt, enz...
95 </p>
96
97 <pre caption="Verdere netwerk testen">
98 # <i>ping -c 3 www.yahoo.com</i>
99 </pre>
100
101 <p>
102 Ben je in staat om je netwerk te gebruiken? Zo ja, dan kan je de rest van deze
103 sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">voorbereiden
104 van de schijven</uri>. Zo niet, dan moet je helaas iets meer werk verrichten.
105 </p>
106
107 </body>
108 </subsection>
109 </section>
110 <section>
111 <title>Automatische Netwerk Configuratie</title>
112 <subsection>
113 <body>
114
115 <p>
116 Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt laten sommige installatie media toe
117 om <c>net-setup</c> (voor normale of draadloze netwerken), <c>adsl-setup</c>
118 (voor ADSL-gebruikers) of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers - alleen beschikbaar
119 op x86) te gebruiken.
120 </p>
121
122 <p>
123 Als je installatie medium niet over een van deze tools beschikt of als je
124 netwerk nog niet functioneert, ga verder met
125 <uri link="#doc_chap4">Handmatige network configuratie</uri>.
126 </p>
127
128 <ul>
129 <li>
130 Gewone Ethernet gebruikers zouden moeten verdergaan met
131 <uri link="#net-setup">Default: Gebruiken van net-setup</uri>
132 </li>
133 <li>
134 ADSL gebruikers moet verdergaan met
135 <uri link="#rp-pppoe">Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</uri>
136 </li>
137 <li>
138 PPTP gebruikers moeten verdergaan met
139 <uri link="#pptp">Alternatief: Gebruiken van PPTP</uri>
140 </li>
141 </ul>
142
143 </body>
144 </subsection>
145 <subsection id="net-setup">
146 <title>Default: Gebruiken van net-setup</title>
147 <body>
148
149 <p>
150 Als je netwerk nog niet draait is gebruik maken van het <c>net-setup</c> script
151 de makkelijkste optie:
152 </p>
153
154 <pre caption="Uitvoeren van het net-setup script">
155 # <i>net-setup eth0</i>
156 </pre>
157
158 <p>
159 <c>net-setup</c> zal je enkele vragen stellen over je netwerk omgeving. Als
160 alles klaar is zou je over een werkende netwerk verbinding moeten beschikken.
161 Test je netwerk verbinding zoals vooraf werd beschreven. Indien dit testen
162 succesvol verloopt, gefeliciteerd! Je bent nu klaar om Gentoo te installeren.
163 Sla de rest van deze sectie over en ga verder met
164 <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
165 </p>
166
167 <p>
168 Indien je netwerk nog niet werkt, ga verder met
169 <uri link="#doc_chap4">Handmatige netwerk configuratie</uri>.
170 </p>
171
172
173 </body>
174 </subsection>
175 <subsection id="rp-pppoe">
176 <title>Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</title>
177 <body>
178
179 <p>
180 Aangenomen dat je PPPoE nodig hebt om te verbinding met het internet maakt de
181 Installatie CD (alle versies) de dingen gemakkelijk voor je door <c>rp-pppoe</c>
182 bij te sluiten. Gebruik het <c>adsl-setup</c> script om je verbinding te
183 configureren. Je zult worden gevraagd voor het ethernet apparaat dat is
184 verbonden met je ADSL modem, je gebruikersnaam met wachtwoord, de IPs van je DNS
185 servers en of je een basis firewall wenst of niet.
186 </p>
187
188 <pre caption="Gebruiken van rp-pppoe">
189 # <i>adsl-setup</i>
190 # <i>adsl-start</i>
191 </pre>
192
193 <p>
194 Indien iets fout gaat, controleer dan of je je gebruikersnaam en wachtwoord
195 correct getypt hebt door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
196 <path>/etc/ppp/chap-secrets</path>. Ook moet je er zeker van zijn dat je het
197 correcte ethernet apparaat gebruikt. Indien je ethernet apparaat niet bestaat,
198 dan moet je de correcte netwerk modules laden. In dat geval moet je verder gaan
199 met <uri link="#doc_chap4">Handmatie netwerk configuratie</uri> omdat we daar
200 uitleggen hoe je de geschikte netwerk modules laadt.
201 </p>
202
203 <p>
204 Indien alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorberiden
205 van de Schijven</uri>.
206 </p>
207
208 </body>
209 </subsection>
210 <subsection id="pptp">
211 <title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title>
212 <body>
213
214 <note>
215 PPTP is alleen beschikbaar voor x86
216 </note>
217
218 <p>
219 Heb je PPTP ondersteuning nodig, dan kan je gebruik maken van <c>pptpclient</c>
220 welke standaard op de Installatie CDs beschikbaar is. Eerst moet je er zeker van
221 zijn dat je configuratie correct is. Pas <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
222 <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> aan zodat deze de juiste gebruikersnaam met
223 wachtwoord bevat:
224 </p>
225
226 <pre caption="Wijzigen van /etc/ppp/chap-secrets">
227 # <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i>
228 </pre>
229
230 <p>
231 Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan, indien nodig:
232 </p>
233
234 <pre caption="Wijzigen van /etc/ppp/options.pptp">
235 # <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i>
236 </pre>
237
238 <p>
239 Wanneer dit alles klaar is voer je gewoon <c>pptp</c> uit (met de opties die je
240 niet in <path>options.pptp</path> kon zetten) om verbinding te maken met de
241 server:
242 </p>
243
244 <pre caption="Verbinden met een inbel server">
245 # <i>pptp &lt;server ip&gt;</i>
246 </pre>
247
248 <p>
249 Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de
250 Schijven</uri>.
251 </p>
252
253 </body>
254 </subsection>
255 </section>
256 <section>
257 <title>Handmatige network configuratie</title>
258 <subsection>
259 <title>Laden van de geschikte netwerk modules</title>
260 <body>
261
262 <p>
263 Op het moment dat de Installatie CD start probeert deze alle hardware apparaten
264 te vinden en de geschikte kernel modules te laden (stuurprogramma's) zodat deze
265 hardware te gebruiken is. Meestal lukt dit maar in sommige gevallen kan het
266 gebeuren dat de benodigde modules niet automatisch worden geladen.
267 </p>
268
269 <p>
270 Indien <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> niet werkten dan is het mogelijk
271 dat je netwerkkaart niet automatisch gevonden werd. Dit betekent dat je de
272 geschikte kernel modules handmatig zult moeten laden.
273 </p>
274
275 <p>
276 Om te kijken welke kernel modules wij ter beschikking stellen voor netwerken,
277 gebruik <c>ls</c>:
278 </p>
279
280 <pre caption="Zoeken naar meegeleverde modules">
281 # <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i>
282 </pre>
283
284 <p>
285 Indien je een stuurprogramma voor je netwerkkaart vindt, kun je deze gebruik
286 laden met behulp van <c>modprobe</c>:
287 </p>
288
289 <pre caption="Gebruik modprobe om een kernel module te laden">
290 <comment>(Als een voorbeeld, zullen we de pcnet32 module laden)</comment>
291 # <i>modprobe pcnet32</i>
292 </pre>
293
294 <p>
295 Om na te kijken of je netwerkkaart nu gedetecteerd wordt kun je <c>ifconfig</c>
296 gebruiken. Een gedecteerde netwerkkaart resulteert in iets als het volgende:
297 </p>
298
299 <pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien succesvol">
300 # <i>ifconfig eth0</i>
301 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00
302 BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
303 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
304 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
305 collisions:0 txqueuelen:0
306 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
307 </pre>
308
309 <p>
310 Als je echter de volgende foutmelding ziet, dan is de netwerkkaart niet
311 gedetecteerd:
312 </p>
313
314 <pre caption="Testen van beschikbaarheid van je netwerkkaart, indien niet succesvol">
315 # <i>ifconfig eth0</i>
316 eth0: error fetching interface information: Device not found
317 </pre>
318
319 <p>
320 Indien in je systeem over meerdere netwerkkaarten beschikt, worden ze aangeduid
321 als <e>eth0</e>, <e>eth1</e>, etc. Wees er zeker van dat de netwerkkaart die je
322 wil gebruiken goed functioneert en onthoud de correcte benaming gedurende dit
323 document. We zullen aannemen dat de netwerkkart <e>eth0</e> wordt gebruikt.
324 </p>
325
326 <p>
327 Aangenomen dat je nu over een werkende netwerkkaart beschikt kan je nu
328 <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> opnieuw proberen uit te voeren (welke nu
329 zou moeten werken) maar voor de hard-core mensen onder jullie zullen we
330 uitleggen hoe je je netwerkkaart handmatig kan configureren.
331 </p>
332
333 <p>
334 Selecteer een van de volgende secties, gebaseerd op je netwerk setup:
335 </p>
336
337 <ul>
338 <li><uri link="#dhcp">Gebruikmakend van DHCP</uri> voor automatisch verkrijgen van een IP adres</li>
339 <li>
340 <uri link="#wireless">Voorbereiden van Draadloze Toegang</uri> indien je een draadloze kaart hebt
341 </li>
342 <li>
343 <uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri> legt je uit wat je moet weten ivm netwerken
344 </li>
345 <li>
346 <uri link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri> legt uit hoe je je netwerk manueel moet instellen
347 </li>
348 </ul>
349
350 </body>
351 </subsection>
352 <subsection id="dhcp">
353 <title>Gebruik maken van DHCP</title>
354 <body>
355
356 <p>
357 DHCP (Dynamische Host Configuratie Protocol) maakt het mogelijk om automatisch
358 netwerk informatie te ontvangen (IP adres, netmask, broadcast adres, gateway,
359 nameserver, etc.). Dit werkt enkel indien je over een DHCP server beschikt (of
360 indien je provider je met DHCP voorziet). Om een netwerk interface deze
361 informatie automatisch te laten ontvangen, gebruik dan <c>dhcpcd</c>:
362 </p>
363
364 <pre caption="Gebruikmakend van dhcpcd">
365 # <i>dhcpcd eth0</i>
366 <comment>Sommige netwerk beheerders eisen dat je de hostname</comment>
367 <comment>en de domein naam gebruikt die de DHCP server levert.</comment>
368 <comment>In dat geval, gebruik</comment>
369 # <i>dhcpcd -HD eth0</i>
370 </pre>
371
372 <p>
373 Indien dit werkt (probeer een internet server te pingen, zoals
374 <uri link="http://www.google.com">Google</uri>), dan ben je klaar om
375 verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder
376 met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
377 </p>
378
379 </body>
380 </subsection>
381 <subsection id="wireless">
382 <title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title>
383 <body>
384
385 <note>
386 Ondersteuning voor het <c>iwconfig</c> commando is alleen beschikbaar op de x86,
387 amd64 en ppc Installatie CDs. Je kan dit alsnog aan de praat krijgen door de
388 instructies te volgen van het <uri
389 link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README">linux-wlan-ng
390 project</uri> (Engelstalig).
391 </note>
392
393 <p>
394 Indien je een draadloze (802.11) netwerkkaart gebruikt, zul je je draadloze
395 instellingen moeten configureren voordat je verder gaat. Om de huidige
396 draadloze instellingen van je kaart te raadplegen kun je gebruik maken van
397 <c>iwconfig</c>. Het uitvoeren van <c>iwconfig</c> kan het volgende tonen:
398 </p>
399
400 <pre caption="Tonen van de huidige instellingen">
401 # <i>iwconfig eth0</i>
402 eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"GentooNode"
403 Mode:Managed Frequency:2.442GHz Access Point: 00:09:5B:11:CC:F2
404 Bit Rate:11Mb/s Tx-Power=20 dBm Sensitivity=0/65535
405 Retry limit:16 RTS thr:off Fragment thr:off
406 Power Management:off
407 Link Quality:25/10 Signal level:-51 dBm Noise level:-102 dBm
408 Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx
409 excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84
410 </pre>
411
412 <note>
413 Sommige draadloze kaarten kunnen <c>wlan0</c> apparaat-naam hebben
414 in plaats van <c>eth0</c>.
415 </note>
416
417 <p>
418 Voor de meeste gebruikers, zijn er 2 instellingen die mogelijk belangrijk zijn
419 om te veranderen, de ESSID (aka als draadloos netwerk naam) of de WEP sleutel.
420 Indien de ESSID en Access Point adres van je Access Point reeds worden
421 weergegeven en je gebruikt geen WEP, dan werkt je draadloze netwerk. Indien je
422 je ESSID moet veranderen of indien je een WEP sleutel wil toevoegen, kun je de
423 volgende commando's uitvoeren:
424 </p>
425
426 <pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van een WEP sleutel">
427 <comment>(Dit stelt de netwerknaam in op "GentooNode")</comment>
428 # <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i>
429
430 <comment>(Dit stelt een hex WEP sleutel in)</comment>
431 # <i>iwconfig eth0 key 1234123412341234abcd</i>
432
433 <comment>(Dit stelt een ASCII sleutel in - laat het vooraf gaan met een "s:")</comment>
434 # <i>iwconfig eth0 key s:some-password</i>
435 </pre>
436
437 <p>
438 Je kan dan je draadloze instellingen bevestigen door opnieuw <c>iwconfig</c>
439 uit te voeren. Als je draadloze netwerk werkt, kan je beginnen met het
440 instellen van de IP level netwerk opties zoals beschreven in de volgende sectie
441 (<uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>) of
442 gebruikmakend van de <c>net-setup</c> tool zoals vooraf beschreven.
443 </p>
444
445 </body>
446 </subsection>
447 <subsection id="network_term">
448 <title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title>
449 <body>
450
451 <note>
452 Indien je je IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers kent,
453 dan kun je deze subsectie overslaan en verdergaan met <uri
454 link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri>.
455 </note>
456
457 <p>
458 Indien alles faalt, moet je je netwerk handmatig configureren. Wees niet bang,
459 het is verre van moeilijk. Eerst gaan we een bepaalde hoeveelheid van netwerken
460 uitleggen omdat je het nodig zult hebben om je netwerk naar jouw wensen in te
461 stellen. Wanneer je klaar bent met het lezen van dit onderdeel zul je weten wat
462 een <e>gateway</e> is, waar een <e>netmask</e> voor staat, hoe een
463 <e>broadcast</e> adres wordt gevormd en waarom je een <e>nameserver</e> nodig
464 hebt.
465 </p>
466
467 <p>
468 In een netwerk worden hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e> (Internet
469 Protocol adres). Zo'n adres is een combinatie van 4 getallen tussen 0 en
470 255. Wel, dit is zoals we het zien. In werkelijkheid, zulk een IP adres bestaat
471 uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken:
472 </p>
473
474 <pre caption="Voorbeeld van een IP adres">
475 IP Adres (getallen): 192.168.0.2
476 IP Adres (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010
477 -------- -------- -------- --------
478 192 168 0 2
479 </pre>
480
481 <p>
482 Zo'n IP adres is uniek voor een host zolang alle beschikbare netwerken
483 in acht worden genomen (dus alle hosts die je wil bereiken moeten een
484 uniek IP adres hebben). Om een onderscheid te kunnen maken tussen hosts
485 binnen een netwerk en hosts buiten een netwerk, is het IP adres onderverdeeld
486 in 2 gedeelten: het <e>netwerk</e> gedeelte en het <e>host</e> gedeelte.
487 </p>
488
489 <p>
490 De onderverdeling wordt bepaald door het <e>netmask</e>, een verzameling van
491 enen gevolgd door een verzameling van nullen. Het gedeelte van het IP adres dat
492 gevonden kan worden met de enen is het netwerk gedeelte, het andere deel is het
493 host gedeelte. Gewoonlijk wordt het netmask als een IP adres geschreven.
494 </p>
495
496 <pre caption="Voorbeeld van netwerk/host scheiding">
497 IP-adres: 192 168 0 2
498 11000000 10101000 00000000 00000010
499 Netmask: 11111111 11111111 11111111 00000000
500 255 255 255 0
501 +--------------------------+--------+
502 Netwerk Host
503 </pre>
504
505 <p>
506
507 Met andere woorden, 192.168.0.14 maakt deel uit van ons voorbeeld netwerk maar
508 192.168.1.2 niet.
509 </p>
510
511 <p>
512 Het <e>broadcast</e> adres is een IP-adres met het zelfde netwerk-gedeelte
513 als jouw netwerk, maar met alleen maar enen als host-gedeelte. Elke host
514 op je netwerk luistert op dit IP adres. Het is echt bedoeld voor het zenden
515 van pakketten.
516 </p>
517
518 <pre caption="Broadcast adres">
519 IP-adres: 192 168 0 2
520 11000000 10101000 00000000 00000010
521 Broadcast: 11000000 10101000 00000000 11111111
522 192 168 0 255
523 +--------------------------+--------+
524 Netwerk Host
525 </pre>
526
527 <p>
528 Om op het internet te kunnen surfen, moet je weten welke host de internet
529 verbinding deelt. Deze host is de <e>gateway</e>. Omdat het een gewone host is
530 heeft het een regulier IP adres (bijvoorbeeld 192.168.0.1).
531 </p>
532
533 <p>
534 We hebben vooraf gezegd dat iedere host zijn eigen IP adres heeft. Om de host
535 via zijn naam te bereiken (i.p.v. een IP adres) heb je een dienst nodig die een
536 naam vertaald (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar een IP adres (zoals
537 <e>64.5.62.82</e>). Zo'n dienst wordt een een name service genoemd. Om zo'n
538 dienst te gebruiken dien je de nodige <e>name servers</e> in
539 <path>/etc/resolv.conf</path> te zetten.
540 </p>
541
542 <p>
543
544 In sommige gevallen doet je gateway ook dienst als nameserver.
545 Anders zul je de nameservers die je van je ISP hebt verkregen moeten gebruiken.
546 </p>
547
548 <p>
549
550 Om samen te vatten, nu moet je over de volgende informatie beschikken
551 voordat je verder kan gaan.
552 </p>
553
554 <table>
555 <tr>
556 <th>Netwerk Item</th>
557 <th>Voorbeeld</th>
558 </tr>
559 <tr>
560 <ti>Uw IP adres</ti>
561 <ti>192.168.0.2</ti>
562 </tr>
563 <tr>
564 <ti>Netmask</ti>
565 <ti>255.255.255.0</ti>
566 </tr>
567 <tr>
568 <ti>Broadcast</ti>
569 <ti>192.168.0.255</ti>
570 </tr>
571 <tr>
572 <ti>Gateway</ti>
573 <ti>192.168.0.1</ti>
574 </tr>
575 <tr>
576 <ti>Nameserver(s)</ti>
577 <ti>195.130.130.5, 195.130.130.133</ti>
578 </tr>
579 </table>
580
581 </body>
582 </subsection>
583 <subsection id="ifconfig_route">
584 <title>Gebruik ifconfig en route</title>
585 <body>
586
587 <p>
588 Je netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst geven we onszelf een IP adres
589 gebruikmakend van <c>ifconfig</c>. Dan stellen we routing in naar de gateway
590 gebruikmakend van <c>route</c>. We zullen afsluiten met het plaatsen van het
591 IP adres in <path>/etc/resolv.conf</path>.
592 </p>
593
594 <p>
595 Om een IP adres toe te wijzen dien je over een IP adres, broadcast adres en
596 netmask beschikken. Voer daarna het volgende commando uit. Vervang hier
597 <c>$(IP_ADDR)</c> met je IP adres, <c>$(BROADCAST)</c> met je broadcast adres
598 en <c>$(NETMASK)</c> met je netmask:
599 </p>
600
601 <pre caption="Gebruiken van ifconfig">
602 # <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i>
603 </pre>
604
605 <p>
606 Configureer nu routing met behulp van <c>route</c>. Vervang <c>$(GATEWAY)</c>
607 hier met je gateway IP adres:
608 </p>
609
610 <pre caption="Gebruiken van route">
611 # <i>route add default gw ${GATEWAY}</i>
612 </pre>
613
614 <p>
615 Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met je favoriete editor (in ons
616 voorbeeld gebruiken we <c>nano</c>):
617 </p>
618
619 <pre caption="Aanmaken van /etc/resolv.conf">
620 # <i>nano -w /etc/resolv.conf</i>
621 </pre>
622
623 <p>
624 Vul nu je nameserver(s) in. Gebruik het volgende als een template.
625 Wees er zeker van dat je <c>$(NAMESERVER1)</c> en <c>$(NAMESERVER2)</c>
626 vervangt met de geschikte nameserver adressen:
627 </p>
628
629 <pre caption="/etc/resolv.conf template">
630 nameserver ${NAMESERVER1}
631 nameserver ${NAMESERVER2}
632 </pre>
633
634 <p>
635 Dat is alles. Nu kan je je netwerk testen door een internet server te pingen
636 (zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Indien dit werkt,
637 gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. Gelieve nu verder
638 te gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
639 </p>
640
641 </body>
642 </subsection>
643 </section>
644 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20