/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-network.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.12 - (show annotations) (download) (as text)
Sat Mar 11 10:56:29 2006 UTC (12 years, 10 months ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.11: +159 -151 lines
File MIME type: application/xml
Updates from #125778 #125771 #125770

1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2 <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3
4 <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5 <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 -->
6
7 <!-- $Header$ -->
8
9 <!--
10 Sync: 1.46
11 -->
12
13 <sections>
14
15 <version>2.3</version>
16 <date>2005-07-02</date>
17
18 <section>
19 <title>Automatische netwerk detectie</title>
20 <subsection>
21 <title>Misschien werkt het gewoon?</title>
22 <body>
23
24 <p>
25 Wanner uw systeem is ingeplugd in een Ethernet netwerk met een DHCP server is
26 het zeer waarschijnlijk dat de netwerk instellingen automatisch geconfigureerd
27 zijn. Indien dit zo is, dan zou u gebruik moeten kunnen maken van de vele
28 bijgevoegde, netwerk afhankelijke commando's op de Installatie CD waaronder
29 <c>ssh</c>, <c>scp</c>, <c>ping</c>, <c>irssi</c>, <c>wget</c> en <c>links</c>.
30 </p>
31
32 <p>
33 Indien uw netwerk al geconfigureerd is zou het <c>/sbin/ifconfig</c> commando
34 naast lo enkele netwerk interfaces moeten weergeven, waaronder eth0:
35 </p>
36
37 <pre caption="/sbin/ifconfig voor een werkende netwerk configuratie">
38 # <i>/sbin/ifconfig</i>
39 <comment>(...)</comment>
40 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BA:8F:61:7A
41 inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
42 inet6 addr: fe80::50:ba8f:617a/10 Scope:Link
43 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
44 RX packets:1498792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
45 TX packets:1284980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
46 collisions:1984 txqueuelen:100
47 RX bytes:485691215 (463.1 Mb) TX bytes:123951388 (118.2 Mb)
48 Interrupt:11 Base address:0xe800
49 </pre>
50
51 </body>
52 </subsection>
53 <subsection>
54 <title>Optioneel: Configuratie van een Proxy</title>
55 <body>
56
57 <p>
58 Indien u met Internet wilt verbinden via een proxy, dan dient u de proxy
59 in te stellen gedurende de installatie. Het is zeer gemakkelijk om een proxy te
60 definiëren: u hoeft enkel een variabele in te stellen welke de proxy server
61 informatie bevat.
62 </p>
63
64 <p>
65 In de meeste gevallen kunt u de variabelen definiëren door gebruik te maken
66 van de server hostnaam. In dit voorbeeld nemen we aan dat de proxy
67 <c>proxy.gentoo.org</c> heet en gebruik maakt van de poort <c>8080</c>.
68 </p>
69
70 <pre caption="Definiëren van de proxy servers">
71 <comment>(Indien de proxy HTTP verkeer filtert)</comment>
72 # <i>export http_proxy="http://proxy.gentoo.org:8080"</i>
73 <comment>(Indien de proxy FTP verkeer filtert)</comment>
74 # <i>export ftp_proxy="ftp://proxy.gentoo.org:8080"</i>
75 <comment>(Indien de proxy RSYNC verkeer filtert)</comment>
76 # <i>export RSYNC_PROXY="proxy.gentoo.org:8080"</i>
77 </pre>
78
79 <p>
80 Indien uw proxy een gebruikersnaam en wachtwoord vereist dient u de volgende
81 syntax voor de variabele gebruiken:
82 </p>
83
84 <pre caption="Een gebruikersnaam/wachtwoord toevoegen aan de proxy variabele">
85 http://<i>username</i>:<i>password</i>@proxy.gentoo.org:8080
86 </pre>
87
88 </body>
89 </subsection>
90 <subsection>
91 <title>Testen van het netwerk</title>
92 <body>
93
94 <p>
95 U kunt proberen de DNS server van uw ISP te pingen (terug te vinden in
96 <path>/etc/resolv.conf</path>) en een website naar keuze, gewoon om er
97 zeker te zijn dat uw pakketten het net bereiken, DNS naam resolutie correct
98 werkt, enz...
99 </p>
100
101 <pre caption="Verdere netwerk testen">
102 # <i>ping -c 3 www.yahoo.com</i>
103 </pre>
104
105 <p>
106 Bent u in staat om uw netwerk te gebruiken? Zo ja, dan kunt u de rest van deze
107 sectie overslaan en verdergaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">voorbereiden
108 van de schijven</uri>. Zo niet, dan moet u helaas iets meer werk verrichten.
109 </p>
110
111 </body>
112 </subsection>
113 </section>
114 <section>
115 <title>Automatische Netwerk Configuratie</title>
116 <subsection>
117 <body>
118
119 <p>
120 Indien het netwerk niet onmiddellijk werkt laten sommige installatie media u
121 toe om <c>net-setup</c> (voor normale of draadloze netwerken),
122 <c>adsl-setup</c> (voor ADSL-gebruikers) of <c>pptp</c> (voor PPTP-gebruikers
123 - alleen beschikbaar op x86) te gebruiken.
124 </p>
125
126 <p>
127 Indien uw installatie medium niet over een van deze tools beschikt of als uw
128 netwerk nog niet functioneert, ga dan verder met
129 <uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri>.
130 </p>
131
132 <ul>
133 <li>
134 Gewone Ethernet gebruikers kunnen verder gaan met
135 <uri link="#net-setup">Standaard: Gebruiken van net-setup</uri>
136 </li>
137 <li>
138 ADSL gebruikers kunnen verder gaan met
139 <uri link="#rp-pppoe">Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</uri>
140 </li>
141 <li>
142 PPTP gebruikers kunnen verder gaan met
143 <uri link="#pptp">Alternatief: Gebruiken van PPTP</uri>
144 </li>
145 </ul>
146
147 </body>
148 </subsection>
149 <subsection id="net-setup">
150 <title>Standaard: Gebruiken van net-setup</title>
151 <body>
152
153 <p>
154 Als uw netwerk nog niet draait, is gebruik maken van het <c>net-setup</c> script
155 de makkelijkste optie:
156 </p>
157
158 <pre caption="Uitvoeren van het net-setup script">
159 # <i>net-setup eth0</i>
160 </pre>
161
162 <p>
163 <c>net-setup</c> zal u enkele vragen stellen over uw netwerk omgeving. Als
164 alles klaar is zou u over een werkende netwerk verbinding moeten beschikken.
165 Test uw netwerk verbinding zoals vooraf werd beschreven. Indien dit testen
166 succesvol verloopt, gefeliciteerd! U bent nu klaar om Gentoo te installeren.
167 Sla de rest van deze sectie over en ga verder met <uri
168 link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
169 </p>
170
171 <p>
172 Indien uw netwerk nog niet werkt, ga verder met
173 <uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri>.
174 </p>
175
176
177 </body>
178 </subsection>
179 <subsection id="rp-pppoe">
180 <title>Alternatief: Gebruiken van RP-PPPoE</title>
181 <body>
182
183 <p>
184 Aangenomen dat u PPPoE nodig hebt om te verbinding met het internet maakt de
185 Installatie CD (alle versies) het gemakkelijker voor u door <c>rp-pppoe</c>
186 bij te sluiten. Gebruik het <c>adsl-setup</c> script om uw verbinding te
187 configureren. U zult worden gevraagd om het ethernet apparaat dat is
188 verbonden met uw ADSL modem, uw gebruikersnaam met wachtwoord, de IPs van uw
189 DNS servers en of u een simpele firewall wenst of niet.
190 </p>
191
192 <pre caption="Gebruiken van rp-pppoe">
193 # <i>adsl-setup</i>
194 # <i>adsl-start</i>
195 </pre>
196
197 <p>
198 Indien iets fout gaat, controleer dan of u uw gebruikersnaam en wachtwoord
199 correct ingetypt heeft door te kijken naar <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of
200 <path>/etc/ppp/chap-secrets</path>. Ook moet u er zeker van zijn dat u het
201 correcte ethernet apparaat gebruikt. Indien uw ethernet apparaat niet bestaat,
202 dan moet u de correcte netwerk modules laden. In dat geval moet u verder gaan
203 met <uri link="#doc_chap3">Handmatige netwerk configuratie</uri> omdat we daar
204 uitleggen hoe u de geschikte netwerk modules laadt.
205 </p>
206
207 <p>
208 Indien alles werkt, ga verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden
209 van de Schijven</uri>.
210 </p>
211
212 </body>
213 </subsection>
214 <subsection id="pptp">
215 <title>Alternatief: Gebruiken van PPTP</title>
216 <body>
217
218 <note>
219 PPTP is alleen beschikbaar voor x86
220 </note>
221
222 <p>
223 Heeft u PPTP ondersteuning nodig, dan kunt u gebruik maken van de
224 <c>pptpclient</c> welke standaard op de Installatie CD's beschikbaar is. Eerst
225 moet u er zeker van zijn dat uw configuratie correct is. Pas
226 <path>/etc/ppp/pap-secrets</path> of <path>/etc/ppp/chap-secrets</path> aan
227 zodat deze de juiste gebruikersnaam met wachtwoord bevat:
228 </p>
229
230 <pre caption="Aanpassen van /etc/ppp/chap-secrets">
231 # <i>nano -w /etc/ppp/chap-secrets</i>
232 </pre>
233
234 <p>
235 Pas daarna <path>/etc/ppp/options.pptp</path> aan, indien nodig:
236 </p>
237
238 <pre caption="Aanpassen van /etc/ppp/options.pptp">
239 # <i>nano -w /etc/ppp/options.pptp</i>
240 </pre>
241
242 <p>
243 Wanneer dit alles klaar is voert u gewoon <c>pptp</c> uit (met de opties die u
244 niet in <path>options.pptp</path> kon zetten) om verbinding te maken met de
245 server:
246 </p>
247
248 <pre caption="Verbinden met een inbel server">
249 # <i>pptp &lt;server ip&gt;</i>
250 </pre>
251
252 <p>
253 Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de
254 Schijven</uri>.
255 </p>
256
257 </body>
258 </subsection>
259 </section>
260 <section>
261 <title>Handmatige netwerk configuratie</title>
262 <subsection>
263 <title>Laden van de geschikte netwerk modules</title>
264 <body>
265
266 <p>
267 Op het moment dat de Installatie CD start probeert deze alle hardware apparaten
268 te vinden en de geschikte kernel modules te laden (stuurprogramma's) zodat deze
269 hardware te gebruiken is. Meestal lukt dit maar in sommige gevallen kan het
270 gebeuren dat de benodigde modules niet automatisch worden geladen.
271 </p>
272
273 <p>
274 Indien <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> niet werkten dan is het mogelijk
275 dat uw netwerkkaart niet automatisch werd gevonden. Dit betekent dat u de
276 geschikte kernel modules handmatig moet laden.
277 </p>
278
279 <p>
280 Om te kijken welke kernel modules wij ter beschikking stellen voor netwerken,
281 gebruikt u <c>ls</c>:
282 </p>
283
284 <pre caption="Zoeken naar meegeleverde modules">
285 # <i>ls /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net</i>
286 </pre>
287
288 <p>
289 Indien u een stuurprogramma voor uw netwerkkaart vindt, kunt u dit
290 laden met behulp van <c>modprobe</c>:
291 </p>
292
293 <pre caption="Gebruik modprobe om een kernel module te laden">
294 <comment>(Als voorbeeld, zullen we de pcnet32 module laden)</comment>
295 # <i>modprobe pcnet32</i>
296 </pre>
297
298 <p>
299 Om na te kijken of uw netwerkkaart nu gedetecteerd wordt kunt u <c>ifconfig</c>
300 gebruiken. Een gevonden netwerkkaart resulteert in iets als het volgende:
301 </p>
302
303 <pre caption="Testen van beschikbaarheid van uw netwerkkaart, indien succesvol">
304 # <i>ifconfig eth0</i>
305 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FE:FD:00:00:00:00
306 BROADCAST NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
307 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
308 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
309 collisions:0 txqueuelen:0
310 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
311 </pre>
312
313 <p>
314 Als u echter de volgende foutmelding ziet, dan is de netwerkkaart niet
315 gevonden:
316 </p>
317
318 <pre caption="Testen van beschikbaarheid van uw netwerkkaart, indien niet succesvol">
319 # <i>ifconfig eth0</i>
320 eth0: error fetching interface information: Device not found
321 </pre>
322
323 <p>
324 Indien uw systeem over meerdere netwerkkaarten beschikt, worden die aangeduid
325 als <e>eth0</e>, <e>eth1</e>, etc. Wees er zeker van dat de netwerkkaart die u
326 wilt gebruiken goed functioneert en onthoudt de correcte benaming gedurende dit
327 document. We zullen aannemen dat de netwerkkaart <e>eth0</e> wordt gebruikt.
328 </p>
329
330 <p>
331 Aangenomen dat u nu over een werkende netwerkkaart beschikt kunt u nu
332 <c>net-setup</c> of <c>adsl-setup</c> opnieuw proberen uit te voeren (welke nu
333 zou moeten werken) maar voor de freaks onder u zullen we uitleggen hoe u uw
334 netwerkkaart handmatig kunt configureren.
335 </p>
336
337 <p>
338 Selecteer een van de volgende secties, gebaseerd op uw netwerk setup:
339 </p>
340
341 <ul>
342 <li><uri link="#dhcp">Gebruik maken van DHCP</uri> voor automatisch
343 verkrijgen van een IP adres
344 </li>
345 <li>
346 <uri link="#wireless">Voorbereiden van Draadloze Toegang</uri>
347 indien u een draadloze kaart hebt
348 </li>
349 <li>
350 <uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>
351 legt u uit wat u moet weten over netwerken
352 </li>
353 <li>
354 <uri link="#ifconfig_route">Gebruik van ifconfig en route</uri>
355 legt uit hoe u uw netwerk handmatig moet instellen
356 </li>
357 </ul>
358
359 </body>
360 </subsection>
361 <subsection id="dhcp">
362 <title>Gebruik maken van DHCP</title>
363 <body>
364
365 <p>
366 DHCP (Dynamische Host Configuratie Protocol) maakt het mogelijk om automatisch
367 netwerk informatie te ontvangen (IP adres, netmask, broadcast adres, gateway,
368 nameserver, etc.). Dit werkt enkel indien u over een DHCP server beschikt (of
369 indien uw provider u van DHCP voorziet). Om een netwerk interface deze
370 informatie automatisch te laten ontvangen, gebruik dan <c>dhcpcd</c>:
371 </p>
372
373 <pre caption="Gebruik maken van dhcpcd">
374 # <i>dhcpcd eth0</i>
375 <comment>Sommige netwerk beheerders eisen dat u de hostname</comment>
376 <comment>en de domein naam gebruikt die de DHCP server levert.</comment>
377 <comment>In dat geval, gebruik</comment>
378 # <i>dhcpcd -HD eth0</i>
379 </pre>
380
381 <p>
382 Indien dit werkt (probeer een internet server te pingen, zoals
383 <uri link="http://www.google.com">Google</uri>), dan bent u klaar om
384 verder te gaan. Sla de rest van deze sectie over en ga verder
385 met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
386 </p>
387
388 </body>
389 </subsection>
390 <subsection id="wireless">
391 <title>Voorbereiden van Draadloze Toegang</title>
392 <body>
393
394 <note>
395 Ondersteuning voor het <c>iwconfig</c> commando is alleen beschikbaar op de
396 x86, amd64 en ppc Installatie CDs. U kunt dit alsnog aan de praat krijgen door
397 de instructies te volgen van het <uri
398 link="ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/README">linux-wlan-ng
399 project</uri> (Engelstalig).
400 </note>
401
402 <p>
403 Indien u een draadloze (802.11) netwerkkaart gebruikt, zult u de draadloze
404 instellingen moeten configureren voordat u verder gaat. Om de huidige
405 draadloze instellingen van uw kaart te raadplegen kunt u gebruik maken van
406 <c>iwconfig</c>. Het uitvoeren van <c>iwconfig</c> toont u iets dergelijks:
407 </p>
408
409 <pre caption="Tonen van de huidige instellingen">
410 # <i>iwconfig eth0</i>
411 eth0 IEEE 802.11-DS ESSID:"GentooNode"
412 Mode:Managed Frequency:2.442GHz Access Point: 00:09:5B:11:CC:F2
413 Bit Rate:11Mb/s Tx-Power=20 dBm Sensitivity=0/65535
414 Retry limit:16 RTS thr:off Fragment thr:off
415 Power Management:off
416 Link Quality:25/10 Signal level:-51 dBm Noise level:-102 dBm
417 Rx invalid nwid:5901 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx
418 excessive retries:237 Invalid misc:350282 Missed beacon:84
419 </pre>
420
421 <note>
422 Sommige draadloze kaarten kunnen <c>wlan0</c> of <c>ra0</c> als device-naam
423 hebben in plaats van <c>eth0</c>. Voer <c>iwconfig</c> zonder parameters uit
424 om de juiste device-naam te bepalen.
425 </note>
426
427 <p>
428 Voor de meeste gebruikers, zijn er twee instellingen die mogelijk belangrijk
429 zijn aan te passen, de ESSID (aka draadloos netwerk naam) of de WEP sleutel.
430 Indien de ESSID en Access Point adres van uw Access Point reeds worden
431 weergegeven en u gebruikt geen WEP, dan werkt uw draadloze netwerk. Indien u
432 de ESSID moet veranderen of indien u een WEP sleutel wil toevoegen, dan kunt u
433 de volgende commando's uitvoeren:
434 </p>
435
436 <pre caption="Veranderen van ESSID en/of toevoegen van een WEP sleutel">
437 <comment>(Dit stelt de netwerknaam in op "GentooNode")</comment>
438 # <i>iwconfig eth0 essid GentooNode</i>
439
440 <comment>(Dit stelt een hex WEP sleutel in)</comment>
441 # <i>iwconfig eth0 key 1234123412341234abcd</i>
442
443 <comment>(Dit stelt een ASCII sleutel in - laat het vooraf gaan door
444 "s:")</comment>
445 # <i>iwconfig eth0 key s:some-password</i>
446 </pre>
447
448 <p>
449 U kunt dan uw draadloze instellingen bevestigen door opnieuw <c>iwconfig</c>
450 uit te voeren. Als het draadloze netwerk werkt, kunt u beginnen met het
451 instellen van de IP level netwerk opties zoals beschreven in de volgende sectie
452 (<uri link="#network_term">Begrijpen van Netwerk Terminologie</uri>) of
453 gebruik maken van de <c>net-setup</c> tool zoals vooraf beschreven.
454 </p>
455
456 </body>
457 </subsection>
458 <subsection id="network_term">
459 <title>Begrijpen van Netwerk Terminologie</title>
460 <body>
461
462 <note>
463 Indien u uw IP adres, broadcast adres, netmask en nameservers kent,
464 dan kunt u deze subsectie overslaan en verdergaan met <uri
465 link="#ifconfig_route">Gebruik ifconfig en route</uri>.
466 </note>
467
468 <p>
469 Wanneer de bovenstaande instructies niet hebben gewerkt, moet u het netwerk
470 handmatig configureren. Wees niet bang, het is verre van moeilijk. Eerst gaan
471 we een bepaalde hoeveelheid van netwerken uitleggen omdat u dat nodig zal
472 hebben om het netwerk naar uw wensen in te stellen. Wanneer u klaar bent
473 met het lezen van dit onderdeel weet u wat een <e>gateway</e> is, waar een
474 <e>netmask</e> voor staat, hoe een <e>broadcast</e> adres wordt gevormd en
475 waarom u een <e>nameserver</e> nodig heeft.
476 </p>
477
478 <p>
479 In een netwerk worden hosts geïdentificeerd door hun <e>IP adres</e> (Internet
480 Protocol adres). Zo'n adres is een combinatie van 4 getallen tussen 0 en
481 255. Wel, dit is zoals we het zien. In werkelijkheid, bestaat een IP adres
482 uit 32 bits (enen en nullen). Laten we een voorbeeld bekijken:
483 </p>
484
485 <pre caption="Voorbeeld van een IP adres">
486 IP Adres (getallen): 192.168.0.2
487 IP Adres (bits): 11000000 10101000 00000000 00000010
488 -------- -------- -------- --------
489 192 168 0 2
490 </pre>
491
492 <p>
493 Zo'n IP adres is uniek voor een host zolang alle beschikbare netwerken
494 in acht worden genomen (dus alle hosts die u wilt bereiken moeten een
495 uniek IP adres hebben). Om onderscheid te kunnen maken tussen hosts
496 binnen een netwerk en hosts buiten een netwerk, is het IP adres onderverdeeld
497 in twee delen: het <e>netwerk</e> deel en het <e>host</e> deel.
498 </p>
499
500 <p>
501 De onderverdeling wordt bepaald door het <e>netmask</e>, een verzameling van
502 enen gevolgd door een verzameling van nullen. Het deel van het IP adres dat
503 gevonden kan worden met de enen is het netwerk gedeelte, het andere deel is het
504 host gedeelte. Gewoonlijk wordt het netmask als een IP adres geschreven.
505 </p>
506
507 <pre caption="Voorbeeld van netwerk/host scheiding">
508 IP-adres: 192 168 0 2
509 11000000 10101000 00000000 00000010
510 Netmask: 11111111 11111111 11111111 00000000
511 255 255 255 0
512 +--------------------------+--------+
513 Netwerk Host
514 </pre>
515
516 <p>
517 Met andere woorden, 192.168.0.14 maakt deel uit van ons voorbeeld netwerk maar
518 192.168.1.2 niet.
519 </p>
520
521 <p>
522 Het <e>broadcast</e> adres is een IP-adres met het zelfde netwerk-gedeelte
523 als uw netwerk, maar met alleen maar enen als host-gedeelte. Elke host
524 op uw netwerk luistert op dit IP adres. Het is echt bedoeld voor het zenden
525 van pakketten.
526 </p>
527
528 <pre caption="Broadcast adres">
529 IP-adres: 192 168 0 2
530 11000000 10101000 00000000 00000010
531 Broadcast: 11000000 10101000 00000000 11111111
532 192 168 0 255
533 +--------------------------+--------+
534 Netwerk Host
535 </pre>
536
537 <p>
538 Om op het internet te kunnen surfen, moet u weten welke host de internet
539 verbinding deelt. Deze host is de <e>gateway</e>. Omdat het een gewone host is
540 heeft het een regulier IP adres (bijvoorbeeld 192.168.0.1).
541 </p>
542
543 <p>
544 We hebben vooraf gezegd dat iedere host zijn eigen IP adres heeft. Om de host
545 via zijn naam te bereiken (i.p.v. een IP adres) heeft u een dienst nodig die
546 een naam vertaalt (zoals <e>dev.gentoo.org</e>) naar een IP adres (zoals
547 <e>64.5.62.82</e>). Zo'n dienst wordt een een name service genoemd. Om zo'n
548 dienst te gebruiken dient u de nodige <e>name servers</e> in
549 <path>/etc/resolv.conf</path> te zetten.
550 </p>
551
552 <p>
553 In sommige gevallen doet uw gateway ook dienst als nameserver. Zo niet, dan
554 zult u de nameservers die u van uw ISP hebt verkregen moeten gebruiken.
555 </p>
556
557 <p>
558 Om samen te vatten, u heeft de volgende informatie nodig voor u
559 verder gaat.
560 </p>
561
562 <table>
563 <tr>
564 <th>Netwerk Item</th>
565 <th>Voorbeeld</th>
566 </tr>
567 <tr>
568 <ti>Uw IP adres</ti>
569 <ti>192.168.0.2</ti>
570 </tr>
571 <tr>
572 <ti>Netmask</ti>
573 <ti>255.255.255.0</ti>
574 </tr>
575 <tr>
576 <ti>Broadcast</ti>
577 <ti>192.168.0.255</ti>
578 </tr>
579 <tr>
580 <ti>Gateway</ti>
581 <ti>192.168.0.1</ti>
582 </tr>
583 <tr>
584 <ti>Nameserver(s)</ti>
585 <ti>195.130.130.5, 195.130.130.133</ti>
586 </tr>
587 </table>
588
589 </body>
590 </subsection>
591 <subsection id="ifconfig_route">
592 <title>Gebruik van ifconfig en route</title>
593 <body>
594
595 <p>
596 Uw netwerk instellen bestaat uit 3 stappen. Eerst geven we onszelf een IP adres
597 via <c>ifconfig</c>. Dan stellen we routing in naar de gateway via
598 <c>route</c>. We zullen afsluiten met het plaatsen van het IP adres in
599 <path>/etc/resolv.conf</path>.
600 </p>
601
602 <p>
603 Om een IP adres toe te wijzen dient u over een IP adres, broadcast adres en
604 netmask beschikken. Voer daarna het onderstaande commando uit. Vervang hier
605 <c>$(IP_ADDR)</c> met uw IP adres, <c>$(BROADCAST)</c> met uw broadcast adres
606 en <c>$(NETMASK)</c> met uw netmask:
607 </p>
608
609 <pre caption="Gebruiken van ifconfig">
610 # <i>ifconfig eth0 ${IP_ADDR} broadcast ${BROADCAST} netmask ${NETMASK} up</i>
611 </pre>
612
613 <p>
614 Configureer nu routing met behulp van <c>route</c>. Vervang <c>$(GATEWAY)</c>
615 hier met uw gateway IP adres:
616 </p>
617
618 <pre caption="Gebruiken van route">
619 # <i>route add default gw ${GATEWAY}</i>
620 </pre>
621
622 <p>
623 Open nu <path>/etc/resolv.conf</path> met uw favoriete editor (in ons
624 voorbeeld gebruiken we <c>nano</c>):
625 </p>
626
627 <pre caption="Aanmaken van /etc/resolv.conf">
628 # <i>nano -w /etc/resolv.conf</i>
629 </pre>
630
631 <p>
632 Vul nu uw nameserver(s) in. Gebruik het volgende als een template.
633 Wees er zeker van dat u <c>$(NAMESERVER1)</c> en <c>$(NAMESERVER2)</c>
634 vervangt met de geschikte nameserver adressen:
635 </p>
636
637 <pre caption="/etc/resolv.conf template">
638 nameserver ${NAMESERVER1}
639 nameserver ${NAMESERVER2}
640 </pre>
641
642 <p>
643 Dat is alles. Nu kunt u het netwerk testen door een internet server te pingen
644 (zoals <uri link="http://www.google.com">Google</uri>). Indien dit werkt,
645 gefeliciteerd. Je bent nu klaar om Gentoo te installeren. U kunt nu verder
646 gaan met <uri link="?part=1&amp;chap=4">Voorbereiden van de Schijven</uri>.
647 </p>
648
649 </body>
650 </subsection>
651 </section>
652 </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20