/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.13 - (hide annotations) (download) (as text)
Tue Mar 14 10:06:45 2006 UTC (12 years, 3 months ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.12: +147 -280 lines
File MIME type: application/xml
Updates from #126075 #126079 #126088

1 blubber 1.1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5     <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6    
7 neysx 1.13 <!-- $Header: $ -->
8    
9     <!-- Sync: 1.91 -->
10 swift 1.3
11 swift 1.4 <sections>
12    
13 neysx 1.13 <version>2.18</version>
14     <date>2006-02-27</date>
15 blubber 1.1
16     <section>
17     <title>Chrooting</title>
18     <subsection>
19     <title>Optioneel: Mirrors selecteren</title>
20     <body>
21    
22     <p>
23 neysx 1.9 Om broncodes snel te kunnen downloaden, is het aanbevolen om een snelle mirror
24     te kiezen. Portage zal in het <path>make.conf</path> bestand zoeken naar de
25 neysx 1.13 GENTOO_MIRRORS variabele, de mirrors die deze bevat worden gebruikt. U kunt
26     naar onze <uri link="/main/en/mirrors.xml">mirror lijst</uri> surfen en naar een
27     mirror (of mirrors) die dicht bij u is (omdat deze vaak de snelste zijn),
28     maar we bieden ook een mooie tool genaamd <c>mirrorselect</c> aan. Deze biedt u
29     een mooie interface om de juiste mirrors te kiezen.
30 blubber 1.1 </p>
31    
32 neysx 1.9 <pre caption="mirrorselect gebruiken voor de GENTOO_MIRRORS variabele">
33     # <i>mirrorselect -i -o &gt;&gt; /mnt/gentoo/etc/make.conf</i>
34     </pre>
35    
36 neysx 1.13 <warn>
37 neysx 1.9 Kies geen IPv6 mirrors. Onze huidige stages ondersteunen geen IPv6.
38     </warn>
39    
40     <p>
41     Een tweede belangrijke instelling, is de SYNC instelling in
42 neysx 1.13 <path>make.conf</path>. Deze variabele bevat de rsync server die u wilt
43     gebruiken wanneer u de Portage boom (de verzameling ebuilds, alle informatie
44     die Portage nodig heeft om software te downloaden en te installeren) update.
45     Hoewel u handmatig een SYNC server kunt opgeven, kan <c>mirrorselect</c> dit
46     veel makkelijker maken:
47 neysx 1.9 </p>
48    
49     <pre caption="Met behulp van mirrorselect een rsync mirror kiezen">
50     # <i>mirrorselect -i -r -o &gt;&gt; /mnt/gentoo/etc/make.conf</i>
51 blubber 1.1 </pre>
52    
53     <p>
54 neysx 1.9 Het is sterk aan te bevelen om na het draaien van <c>mirrorselect</c> alle
55 neysx 1.13 instellingen in <path>/mnt/gentoo/etc/make.conf</path> nogmaals te controleren!
56 blubber 1.1 </p>
57    
58     </body>
59     </subsection>
60     <subsection>
61     <title>DNS Info kopieren</title>
62     <body>
63    
64     <p>
65 swift 1.5 Voor we kunnen chrooten moet eerst de DNS informatie naar
66     <path>/etc/resolv.conf</path> gekopieerd worden. Dit is nodig omdat de nieuwe
67 neysx 1.13 omgeving de nameservers voor uw netwerk moet kennen.
68     In <path>/etc/resolv.conf</path> staan die nameservers voor uw netwerk.
69 blubber 1.1 </p>
70    
71 neysx 1.13 <pre caption="Kopieer de DNS informatie">
72     <comment>(De "-L" optie is nodig zodat zeker is dat we geen symbolische link
73     kopiëren)</comment>
74 swift 1.5 # <i>cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/resolv.conf</i>
75 blubber 1.1 </pre>
76    
77     </body>
78     </subsection>
79     <subsection>
80 neysx 1.13 <title>Het /proc en /dev bestandssysteem mounten</title>
81 blubber 1.1 <body>
82    
83     <p>
84 neysx 1.13 Mount het <path>/proc</path> bestandssysteem op <path>/mnt/gentoo/proc</path>
85     om de installatie toe te staan informatie die de kernel levert te gebruiken,
86     zelfs in de gechroote omgeving. Mount-bind hierna het <path>/dev</path>
87     bestandssysteem.
88 blubber 1.1 </p>
89    
90 neysx 1.13 <pre caption="/proc en /dev mounten">
91 swift 1.5 # <i>mount -t proc none /mnt/gentoo/proc</i>
92 neysx 1.13 # <i>mount -o bind /dev /mnt/gentoo/dev</i>
93 blubber 1.1 </pre>
94    
95     </body>
96     </subsection>
97     <subsection>
98 neysx 1.13 <title>De Nieuwe Omgeving binnen gaan (chrooten)</title>
99 blubber 1.1 <body>
100    
101     <p>
102 swift 1.5 Nu alle partities aangemaakt zijn en de basis omgeving geïnstalleerd is,
103     kunnen we naar de nieuwe omgeving overstappen. Dit gebeurt door te
104 neysx 1.10 <e>chrooten</e>, dit betekent dat we van de installatie omgeving (Installatie
105     CD of een ander installatie medium) overstappen naar de geïnstalleerde omgeving
106 neysx 1.13 (namelijk uw aangemaakte partities).
107 blubber 1.1 </p>
108    
109     <p>
110 swift 1.5 Dit chrooten gebeurt in drie stappen. Eerst passen we de root aan van
111 neysx 1.13 <path>/</path> (op het installatie medium) naar <path>/mnt/gentoo</path> (op uw
112 blubber 1.1 partities) met <c>chroot</c>. Daarna maken we de nieuwe omgeving aan met
113 swift 1.5 <c>env-update</c> welke alle omgevingsvariabelen aanmaakt. Als laatste laden
114 blubber 1.1 we die variabelen in het geheugen met <c>source</c>.
115     </p>
116    
117 swift 1.5 <pre caption="De nieuwe omgeving binnen chrooten">
118 blubber 1.1 # <i>chroot /mnt/gentoo /bin/bash</i>
119     # <i>env-update</i>
120 swift 1.5 * Caching service dependencies...
121 blubber 1.1 # <i>source /etc/profile</i>
122 neysx 1.13 # <i>export PS1="(chroot) $PS1"</i>
123 blubber 1.1 </pre>
124    
125     <p>
126 neysx 1.13 Proficiat! U bent nu in uw eigen Gentoo Linux omgeving. Uiteraard bent u nog
127     niet klaar, daarom wachten er nog een aantal secties op u :-)
128 blubber 1.1 </p>
129    
130     </body>
131     </subsection>
132 neysx 1.13 </section>
133    
134     <section>
135     <title>Configureren van Portage</title>
136 blubber 1.1 <subsection>
137 swift 1.5 <title>Updaten van de Portage tree</title>
138 blubber 1.1 <body>
139    
140     <p>
141 neysx 1.13 U dient nu de Portage tree to updaten naar de meest recente versie.
142     <c>emerge --sync</c> doet dit voor u.
143 blubber 1.1 </p>
144    
145 neysx 1.13 <pre caption="Updaten van de Portage tree">
146 swift 1.5 # <i>emerge --sync</i>
147 neysx 1.13 <comment>(Als u een trage terminal gebruikt, zoals sommige framebuffers of een
148     seriële console, dan kunt u de --quiet optie toevoegen om dit proces wat te
149     versnellen.</comment>.
150 swift 1.12 <i>emerge --sync --quiet</i>
151 blubber 1.1 </pre>
152    
153     <p>
154 neysx 1.13 Als u achter een firewall zit die rsync verkeer blokkeert, kunt u
155     <c>emerge-webrsync</c> gebruiken om een portage snapshot te downloaden.
156 neysx 1.10 </p>
157    
158     <p>
159 neysx 1.13 Als er een waarschuwing komt dat er een update is voor Portage kunt u dit
160 swift 1.5 veilig negeren. We zullen Portage later tijdens de installatie wel updaten.
161 blubber 1.1 </p>
162    
163     </body>
164     </subsection>
165     <subsection>
166 neysx 1.10 <title>Het juiste profiel kiezen</title>
167     <body>
168    
169     <p>
170     Om te beginnen, is een kleine definitie op zijn plaats.
171     </p>
172    
173     <p>
174     Een profiel is een bouwsteen voor ieder Gentoo systeem. Niet alleen bepaalt het
175     de standaard waarden voor CHOST, CFLAGS en andere belangrijke variabelen, het
176     beperkt het systeem ook tot bepaalde versies van pakketten. Dit wordt allemaal
177     onderhouden door de Gentoo ontwikkelaars.
178     </p>
179    
180     <p>
181 neysx 1.13 Tot nu toe werd zo'n profiel nauwelijks aangeraakt door de gebruiker. Echter,
182     x86, hppa en alpha gebruikers kiezen tussen twee profielen. Een voor een 2.4
183     kernel en de andere voor een 2.6 kernel. Deze vereiste is ingesteld zodat er
184     een betere integratie van 2.6 kernels kan plaatsvinden. De ppc en ppc64
185     architecturen hebben ook verschillende profielen, deze komen later aan bod.
186 neysx 1.10 </p>
187    
188     <p>
189 neysx 1.13 U kunt zien welk profiel u nu gebruikt door het volgende commando uit te
190 neysx 1.10 voeren:
191     </p>
192    
193 neysx 1.13 <pre caption="Uw systeem profiel bekijken">
194 swift 1.12 # <i>ls -FGg /etc/make.profile</i>
195     lrwxrwxrwx 1 48 Apr 8 18:51 /etc/make.profile -> ../usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0/
196 neysx 1.10 </pre>
197    
198     <p>
199 neysx 1.13 Wanneer gebruik maakt van een van de drie bovenstaande architecturen, zal het
200 swift 1.12 standaard profiel een Linux 2.6-gebaseerd systeem. Dit is de aangeraden
201 neysx 1.13 standaard, maar u heeft uiteraard de mogelijkheid om een ander profiel te
202     kiezen
203 swift 1.12 </p>
204    
205     <p>
206     Sommige gebruikers willen mischien een systeem wat gebaseerd is op de het oudere
207 neysx 1.13 Linux 2.4-profiel. Indien u hier een goede reden toe hebt, moet u eerst kijken
208     of zo'n profiel bestaat. Op x86 kunt u dit doen met het volgende commando:
209 neysx 1.10 </p>
210    
211 neysx 1.13 <pre caption="Kijken of er een extra profiel bestaat">
212     # <i>ls -d /usr/portage/profiles/default-linux/x86/no-nptl/2.4</i>
213     /usr/portage/profiles/default-linux/x86/no-nptl/2.4
214 neysx 1.10 </pre>
215    
216     <p>
217 neysx 1.13 Het bovenstaande voorbeeld laat zien dat het extra 2.4 profiel bestaat (er
218     wordt niet geklaagd dat er een bestand of map mist). Het is aanbevolen om het
219     standaard profiel te houden, maar wanneer u wilt wisselen, kunt u dat op
220     volgende manier doen:
221 neysx 1.10 </p>
222    
223 swift 1.12 <pre caption="Op een 2.4 profiel overstappen">
224 neysx 1.13 <comment>(Zorg dat u de juiste architectuur kiest, het voorbeeld is voor x86)</comment>
225     # <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/x86/no-nptl/2.4 /etc/make.profile</i>
226 swift 1.12 <comment>(Lijst van bestanden in het 2.4 profiel)</comment>
227 neysx 1.13 # <i>ls -FGg /etc/make.profile/</i>
228     total 12
229     -rw-r--r-- 1 939 Dec 10 14:06 packages
230     -rw-r--r-- 1 347 Dec 3 2004 parent
231 swift 1.12 -rw-r--r-- 1 573 Dec 3 2004 virtuals
232 neysx 1.10 </pre>
233    
234 neysx 1.13 <p>
235     Voor ppc zijn er enkele nieuwe profielen beschikbaar sinds 2006.0.
236     </p>
237    
238     <pre caption="PPC profielen">
239     <comment>(Standaard PPC profiel, voor alle PPC's, minimaal)</comment>
240     # <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc32/2006.0 /etc/make.profile</i>
241     <comment>(G3 profiel)</comment>
242     # <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc32/2006.0/G3 /etc/make.profile</i>
243     <comment>(G3 Pegasos profiel)</comment>
244     # <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc32/2006.0/G3/Pegasos/ /etc/make.profile</i>
245     <comment>(G4 (Altivec) profiel)</comment>
246     # <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc32/2006.0/G4 /etc/make.profile</i>
247     <comment>(G4 (Altivec) Pegasos profiel)</comment>
248     # <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc32/2006.0/G4/Pegasos/ /etc/make.profile</i>
249     </pre>
250    
251     <p>
252     Voor ppc64 zijn de onderstaande profielen nieuw sinds 2006.0.
253     </p>
254    
255     <pre caption="PPC64 Profiles">
256     <comment>(Standaard 64bit gebruikersprofiel PPC64 profiel, voor alle PPC64's)</comment>
257     # <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/64bit-userland /etc/make.profile</i>
258     <comment>(Standaard 32bit gebruikersprofiel PPC64 profiel, voor alle PPC64's)</comment>
259     # <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/32bit-userland /etc/make.profile</i>
260     <comment>(Ieder type gebruikersprofiel heeft de volgende subprofielen, met
261     (gebruikersprofiel) vervangen door het hierboven gekozen profiel</comment>
262     <comment>(970 profiel voor JS20)</comment>
263     # <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/(gebruikersprofiel)/970 /etc/make.profile</i>
264     <comment>(G5 profiel)</comment>
265     # <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/(gebruikersprofiel)/970/pmac /etc/make.profile</i>
266     <comment>(POWER3 profiel)</comment>
267     # <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/(gebruikersprofiel)/power3 /etc/make.profile</i>
268     <comment>(POWER4 profiel)</comment>
269     # <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/(gebruikersprofiel)/power4 /etc/make.profile</i>
270     <comment>(POWER5 profiel)</comment>
271     # <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/(gebruikersprofiel)/power5 /etc/make.profile</i>
272     <comment>(Het multilib profiel is nog niet stabiel in deze release.)</comment>
273     </pre>
274    
275 neysx 1.10 </body>
276     </subsection>
277     <subsection id="configure_USE">
278 neysx 1.13 <title>De USE variabelen configureren</title>
279 blubber 1.1 <body>
280    
281 neysx 1.7 <p>
282 blubber 1.1 <c>USE</c> is een van de meest krachtige variabelen die Gentoo biedt.
283 neysx 1.13 Verschillende programma's kunnen met optionele ondersteuningen voor bepaalde
284     zaken gecompileerd worden. Bijvoorbeeld, sommigen met gtk- of qt-ondersteuning.
285     Anderen met of zonder SSL ondersteuning. Sommige programma's kunnen zelfs met
286     framebuffer ondersteuning (svgalib) in plaats van X11 support (X-server)
287     gecompileerd worden.
288 blubber 1.1 </p>
289    
290     <p>
291 neysx 1.13 De meeste distributies compileren hun pakketten met zoveel mogelijke
292     ondersteuningen, wat zorgt voor grotere programma's, lange laadtijden en meer
293     afhankelijkheden. Bij Gentoo bent u vrij alleen de opties die u zelf wilt te
294     gebruiken. Dit is waar <c>USE</c> om de hoek komt kijken.
295 blubber 1.1 </p>
296    
297     <p>
298 neysx 1.13 In de <c>USE</c> variabele definieert u sleutelwoorden die aan compile-opties
299     gelinked zijn. Bijvoorbeeld, <e>ssl</e> zal ssl-support compileren bij alle
300     programma's die dat ondersteunen. <e>-X</e> verwijderd X-server support (let op
301     de min). <e>gnome gtk -kde -qt</e> zal uw programma's met gnome (en gtk)
302     support, maar niet met kde (en qt) support compileren, zodat uw systeem
303     volledig is getweaked voor GNOME.
304 blubber 1.1 </p>
305    
306     <p>
307 swift 1.6 De standaard <c>USE</c> instellingen staan in de <path>make.defaults</path>
308 neysx 1.13 bestanden van uw profiel. Je zult <path>make.defaults</path> bestanden vinden
309 swift 1.6 in de map waarnaar <path>/etc/profile</path> verwijst en tevens in alle
310     bovenliggende mappen. De standaard <c>USE</c> instelling is de som van alle
311 neysx 1.13 <c>USE</c> instellingen in alle <path>make.defaults</path> bestanden. Wat u
312 swift 1.6 zelf in <path>/etc/make.conf</path> plaatst, wordt berekend tegen de standaard
313 neysx 1.13 instellingen. Wanner u iets toevoegt aan <c>USE</c> wordt het in de standaard
314     opgenomen. En als u iets verwijdert uit <c>USE</c> wordt dit uit de standaard
315 blubber 1.1 weggehaald (indien het er in zat). Pas <e>nooit</e> iets aan binnen
316     <path>/etc/make.profile</path>; dit bestand wordt overschreven bij een een
317 swift 1.5 update van Portage!
318 blubber 1.1 </p>
319    
320     <p>
321     Een volledige beschrijving van <c>USE</c> is te vinden in het tweede deel van
322 swift 1.5 het Gentoo Handboek, <uri link="?part=2&amp;chap=2">USE vlaggen</uri>. Alle
323 neysx 1.13 beschikbare USE vlaggen zijn te vinden op het systeem onder
324 blubber 1.1 <path>/usr/portage/profiles/use.desc</path>.
325     </p>
326    
327     <pre caption="Alle beschikbare USE vlaggen bekijken">
328     # <i>less /usr/portage/profiles/use.desc</i>
329 neysx 1.13 <comment>(U kunt scrollen met de pijltjes toetsen en afsluiten met 'q'</comment>
330 blubber 1.1 </pre>
331    
332     <p>
333     Als voorbeeld <c>USE</c> instelling: een KDE-gebaseerd systeem met DVD, ALSA
334     en CD Recording support:
335     </p>
336    
337     <pre caption="/etc/make.conf openen">
338     # <i>nano -w /etc/make.conf</i>
339     </pre>
340    
341     <pre caption="USE instelling">
342     USE="-gtk -gnome qt kde dvd alsa cdr"
343     </pre>
344    
345 neysx 1.7 </body>
346     </subsection>
347     <subsection>
348     <title>Optional: GLIBC Locales</title>
349     <body>
350    
351 swift 1.5 <p>
352 neysx 1.13 U zult waarschijnlijk slechts één of misschien twee locales op uw systeem
353     gebruiken. Wanner u <c>glibc</c> compileert zal echter een volledige set van
354     alle beschikbare locales gemaakt worden. U kunt <c>userlocales</c> als USE vlag
355     instellen en alleen de locales die u nodig heeft in
356     <path>/etc/locales.build</path> plaatsen. Doe dit alleen als u weet welke
357     locales u wilt.
358 swift 1.5 </p>
359    
360     <pre caption="Activeren van de userlocales USE vlag specifiek voor glibc">
361 neysx 1.13 # <i>mkdir -p /etc/portage</i>
362 swift 1.5 # <i>echo "sys-libs/glibc userlocales" >> /etc/portage/package.use</i>
363     </pre>
364    
365     <p>
366 neysx 1.13 kies nu de locales die u nodig heeft:
367 swift 1.5 </p>
368    
369     <pre caption="/etc/locales.build Openen">
370     # <i>nano -w /etc/locales.build</i>
371     </pre>
372    
373 swift 1.6 <p>
374     De volgende locales zijn een voorbeeld om Engelse (Verenigde Staten) en Duitse
375 neysx 1.13 (Duitsland) locales te krijgen met bijpassende karaktersets (zoals UTF-8).
376 swift 1.6 </p>
377    
378 neysx 1.13 <pre caption="Uw locales kiezen">
379 swift 1.5 en_US/ISO-8859-1
380     en_US.UTF-8/UTF-8
381     de_DE/ISO-8859-1
382     de_DE@euro/ISO-8859-15
383     </pre>
384    
385     <p>
386 neysx 1.13 Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=7">de Kernel
387 blubber 1.1 configureren</uri>.
388     </p>
389    
390     </body>
391     </subsection>
392     </section>
393     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20