/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (hide annotations) (download) (as text)
Sun Sep 26 10:40:47 2004 UTC (13 years, 7 months ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.1: +1 -1 lines
File MIME type: application/xml
Cleaned out CR/LF and removed English text

1 blubber 1.1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5     <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6    
7 neysx 1.2 <!-- $Header: /home/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml,v 1.1 2004/01/14 21:26:24 blubber Exp $ -->
8 blubber 1.1
9     <sections>
10     <section>
11     <title>Chrooting</title>
12     <subsection>
13     <title>Optioneel: Mirrors selecteren</title>
14     <body>
15    
16     <p>
17     Het is mogelijk om met <c>mirrorselect</c> <path>/etc/make.conf</path> aan te
18     passen zodat snellere mirrors gebruikt worden om sources en de portage tree te
19     downloaden.
20     </p>
21    
22     <pre caption="Selecting fast mirrors">
23     # <i>mirrorselect -a -s4 -o &gt;&gt; /mnt/gentoo/etc/make.conf</i>
24     </pre>
25    
26     <p>
27     Als dit echter niet lukt, geen nood. Dit is volledig optioneel, de default
28     waarden volstaan.
29     </p>
30    
31     </body>
32     </subsection>
33     <subsection>
34     <title>DNS Info kopieren</title>
35     <body>
36    
37     <p>
38     Voor we kunnen chrooten moet eerst de DNS informatie in
39     <path>/etc/resolv.conf</path> gekopieerd worden. Dit is nodig omdat de nieuwe
40     omgeving de nameservers voor je netwerk moet kennen.
41     </p>
42    
43     <pre caption="Copy over DNS information">
44     # <i>cp /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/resolv.conf</i>
45     </pre>
46    
47     </body>
48     </subsection>
49     <subsection>
50     <title>Optioneel: /dev mounten</title>
51     <body>
52    
53     <p>
54     Knoppix gebruikers (of personen die Gentoo installeren vanaf een medium
55     zonder DevFS) moeten nu de <path>/dev</path> structuur bind-mounten.
56     Dit is dus niet nodig als je de Gentoo LiveCD gebruikt.
57     </p>
58    
59     <pre caption="Bind-mounting /dev">
60     # <i>mkdir /mnt/gentoo/dev</i>
61     # <i>mount -o bind /dev /mnt/gentoo/dev</i>
62     </pre>
63    
64     </body>
65     </subsection>
66     <subsection>
67     <title>De Nieuwe Omgeving</title>
68     <body>
69    
70     <p>
71     Nu alle partities aangemaakt zijn en de basis omgeving geinstalleerd is
72     kunnen we naar de nieuwe omgeving overstappen. Dit gebeurt door the
73     <e>chrooten</e>, dit betekent dat we van de installatie omgeving overstappen
74     naar de geinstalleerde omgeving.
75     </p>
76    
77     <p>
78     Dit chrooten gebeurt in 3 stappen. Eerst passen we root aan van
79     <path>/</path> (op het installatie medium) naar <path>/mnt/gentoo</path> (op je
80     partities) met <c>chroot</c>. Daarna maken we de nieuwe omgeving aan met
81     <c>env-update</c>, dit maakt alle omgevingsvariabelen aan. Als laatste laden
82     we die variabelen in het geheugen met <c>source</c>.
83     </p>
84    
85     <pre caption = "De nieuwe omgeving binnen chrooten">
86     # <i>chroot /mnt/gentoo /bin/bash</i>
87     # <i>env-update</i>
88     Regenerating /etc/ld.so.cache...
89     # <i>source /etc/profile</i>
90     </pre>
91    
92     <p>
93     Proficat! U bent nu in uw eigen Gentoo Linux omgeving.
94     Uiteraard bent u nog niet klaar, er wachten u nog een aantal secties.
95     </p>
96    
97     </body>
98     </subsection>
99     <subsection>
100     <title>Optioneel: Update van Portage</title>
101     <body>
102    
103     <p>
104     Als je <e>geen</e> GRP gebruikt, moet je een recente Portage snapshot
105     downloaden. <c>emerge sync</c> doet dit voor je. GRP-gebruikers moeten dit
106     overslaan en verdergaan met <uri link="#doc_chap1_sect6">USE
107     variabele configureren</uri>.
108     </p>
109    
110     <pre caption="Portage updaten">
111     # <i>emerge sync</i>
112     </pre>
113    
114     <p>
115     Als er een waarschuwing komt dat er een update is voor Portage mag je dit
116     negeren. We zullen Portage later tijdens de installatie wel updaten.
117     </p>
118    
119     </body>
120     </subsection>
121     <subsection>
122     <title>USE variabele configureren</title>
123     <body>
124    
125     <p>
126     <c>USE</c> is een van de meest krachtige variabelen die Gentoo biedt.
127     Verschillende programmas kunnen met optionele support voor bepaalde zaken
128     gecompileerd worden Bijvoorbeeld, sommigen met gtk-support of qt-support.
129     Anderen met of zonder SSL support. Sommige programmas kunnen ook met
130     framebuffer support (svgalib) ipv. X11 support (X-server) gecompileerd worden.
131     </p>
132    
133     <p>
134     De meeste distributies compileren hun packages met support voor zoveel als
135     mogelijk, dit zorgt voor grotere programmas, langere laadtijden en meer
136     afhankelijkheden. Bij Gentoo ben je vrij in welke opties jij zelf wilt.
137     Dit is waar <c>USE</c> komt bij kijken.
138     </p>
139    
140     <p>
141     In de <c>USE</c> variabele definieer je sleutelwoorden die aan compile-opties
142     gelinked zijn. Bijvoorbeeld, <e>ssl</e> zal ssl-support compileren bij alle
143     programmas die dat ondersteunen. <e>-X</e> verwijderd X-server support (let op
144     de min). <e>gnome gtk -kde -qt</e> zal je programmas met gnome (en gtk)
145     support, maar niet met kde (en qt) support compileren, zo is je systeem
146     volledig getweaked voor GNOME.
147     </p>
148    
149     <p>
150     De default <c>USE</c> instellingen staan in
151     <path>/etc/make.profile/make.defaults</path>. Wat je zelf in
152     <path>/etc/make.conf</path> plaatst wordt berekend tegen de default
153     instellingen. Als je iets toevoegt aan <c>USE</c> wordt het als default
154     opgenomen. Als je iets verwijdert van <c>USE</c> wordt dit uit de default
155     weggehaald (indien het er in zat). Pas <e>nooit</e> iets aan binnen
156     <path>/etc/make.profile</path>; dit bestand wordt overschreven bij een een
157     update van Portage.
158     </p>
159    
160     <p>
161     Een volledige beschrijving van <c>USE</c> is te vinden in het tweede deel van
162     het Gentoo Handboek, <uri link="?part=2&amp;chap=1">Chapter 1: USE
163     vlaggen</uri>. Alle beschikbare USE vlaggen zijn te vinden op je systeem onder
164     <path>/usr/portage/profiles/use.desc</path>.
165     </p>
166    
167     <pre caption="Alle beschikbare USE vlaggen bekijken">
168     # <i>less /usr/portage/profiles/use.desc</i>
169     </pre>
170    
171     <p>
172     Als voorbeeld <c>USE</c> instelling: een KDE-gebaseerd systeem met DVD, ALSA
173     en CD Recording support:
174     </p>
175    
176     <pre caption="/etc/make.conf openen">
177     # <i>nano -w /etc/make.conf</i>
178     </pre>
179    
180     <pre caption="USE instelling">
181     USE="-gtk -gnome qt kde dvd alsa cdr"
182     </pre>
183    
184     </body>
185     </subsection>
186     <subsection>
187     <title>Optioneel: Gedistribueerd Compilen</title>
188     <body>
189    
190     <p>
191     Het is mogelijk meerdere systemen te gebuiken om je te helpen bij het
192     compileren van je nieuwe systeem. De <uri link="/doc/en/distcc.xml">DistCC
193     Guide</uri> legt dit beter uit.
194     </p>
195    
196     </body>
197     </subsection>
198     </section>
199     <section>
200     <title>Verschillen tussen Stage1, Stage2 en Stage3</title>
201     <body>
202    
203     <p>
204     Neem nu even de tijd om na te denken over de volgende stappen.
205     Er werd gevraagd te kiezen tussen <e>stage1</e>, <e>stage2</e> of
206     <e>stage3</e> en je werd gewaarschuuwd dat deze keuze belangrijk is voor de
207     volgende stappen. Dit is de eerste keer dat die keuze de volgende stappen
208     bepaald.
209     </p>
210    
211     <ul>
212     <li>
213     Als je voor <e>stage1</e> kiest, volg je <e>beide</e> stappen in dit
214     hoofdstuk (eerst <uri link="#doc_chap3">van Stage1 naar Stage2</uri>).
215     </li>
216     <li>
217     Als je voor <e>stage2</e> kiest, kan je de eerste stap overslaan en direct
218     aan <uri link="#doc_chap4">van Stage2 naar Stage3</uri> beginnen.
219     </li>
220     <li>
221     Als je voor <e>stage3</e> kiest (met of zonder GRP), dan sla je beide over
222     en ga je door naar <uri link="?part=1&amp;chap=7">de Kernel
223     configureren</uri>.
224     </li>
225     </ul>
226    
227     </body>
228     </section>
229     <section>
230     <title>van Stage1 naar Stage2</title>
231     <subsection>
232     <title>Introductie tot Bootstrapping</title>
233     <body>
234    
235     <p>
236     Dus je wil alles vanaf nul compileren? Ok dan :-)
237     </p>
238    
239     <p>
240     In deze stap zullen we het Gentoo systeem bootstrappen. Dit duurt lang, maar
241     het resulteert in een volledig geoptimaliseerd systeem voor jouw machine.
242     </p>
243    
244     <p>
245     <e>Bootstrapping</e> betekent de GNU C Library, GNU Compiler Collectie en een
246     aantal andere systeem programmas compileren. De GNU Compiler Collectie moet
247     2 keer aangemaakt worden, eerst met een "generic" compiler en daarna met de
248     compiler die we in de eerste stap gecompileerd hebben.
249     </p>
250    
251     <p>
252     Voor we met de bootstrap starten: aan aantal opties die je eventueel wilt.
253     Indien je deze niet wilt kan je verder met <uri link="#doc_chap3_sect4">het
254     Systeem Bootstrappen</uri>.
255     </p>
256    
257     </body>
258     </subsection>
259     <subsection>
260     <title>Optioneel: Compilatie Tijd verminderen</title>
261     <body>
262    
263     <p>
264     Als je het bootstrappen wat sneller wil laten gebeuren kan je java-support
265     tijdelijk uitschakelen. Dit betekent dat de GNU Compiler Collection en de GNU
266     C Library zonder java-support worden gecompileerd (dit verminderd de duur
267     aanzienlijk). Dit betekent wel dat je geen GNU Java Compiler (<c>gcj</c>)
268     hebt, wat <e>niet</e> zorgt dat je geen java applets en dergelijke kunt
269     gebruiken.
270     </p>
271    
272     <p>
273     Om java-support tijdelijk te deselecteren, gebruik <e>USE="-java"</e> alvorens
274     het bootstrap script te starten.
275     </p>
276    
277     <pre caption = "Java ondersteuning deselecteren">
278     # <i>export USE="-java"</i>
279     </pre>
280    
281     <p>
282     En vergeet niet na het bootstrappen dit weer ongedaan te maken:
283     </p>
284    
285     <pre caption="USE terug zetten op de standaard">
286     # <i>unset USE</i>
287     </pre>
288    
289     </body>
290     </subsection>
291     <subsection>
292     <title>Optioneel: De sources eerst downloaden</title>
293     <body>
294    
295     <p>
296     Het is mogelijk om eerst alle source code af te halen en daarna pas het
297     bootstrappen te startten (als je niet wil dat je internet connectie de hele
298     tijd open staat). Indien je dit niet doet gebeurt dit wel automatisch, maar
299     dan heb je een permanente netwerk connectie nodig. Gebruik hiervoor de
300     <e>-f</e> optie van het bootstrap script, dit <e>f</e>etcht alle code voor u.
301     </p>
302    
303     <pre caption = "De benodigde sources downloaden">
304     # <i>cd /usr/portage</i>
305     # <i>scripts/bootstrap.sh -f</i>
306     </pre>
307    
308     </body>
309     </subsection>
310     <subsection>
311     <title>het Systeem Bootstrappen</title>
312     <body>
313    
314     <p>
315     Nu kan je het bootstrap script starten. Daarna kan je maar best wat anders
316     gaan doen, want dit duurt redelijk lang. (Bijvoorbeeld de Gentoo developers
317     lastig vallen op #gentoo)
318     </p>
319    
320     <pre caption = "Bootstrapen">
321     # <i>cd /usr/portage</i>
322     # <i>scripts/bootstrap.sh</i>
323     </pre>
324    
325     <p>
326     Als je eerder <c>CHOST</c> hebt aangepast in <path>/etc/make.conf</path> moet
327     je een aantal variabelen herinitialiseren zodat <c>gcc</c> snel werkt.
328     </p>
329    
330     <pre caption="Omgevings variabelen herinitializeren">
331     # <i>source /etc/profile</i>
332     </pre>
333    
334     <p>
335     Ga nu door met de volgende stap <uri link="#doc_chap4">van Stage2
336     naar Stage3</uri>.
337     </p>
338    
339     </body>
340     </subsection>
341     </section>
342     <section>
343     <title>van Stage2 naar Stage3</title>
344     <subsection>
345     <title>Introductie</title>
346     <body>
347    
348     <p>
349     Als je deze sectie leest heb je een gebootstrapped systeem (ofwel omdat je
350     het daarnet zelf gedaan hebt, ofwel gebruik je een <e>stage2</e>).
351     Dan is het nu tijd om alle syteem pakketten te compileren.
352     </p>
353    
354     <p>
355     <e>Allemaal</e>? Nee, in deze stap worden enkel deze gemaakt waarvoor er geen
356     alternatieven zijn. Sommige pakketten hebben meerdere alternatieven (onder
357     andere system loggers) en Gentoo draait rond keuzes, dus we leggen er
358     je geen op.
359     </p>
360    
361     </body>
362     </subsection>
363     <subsection>
364     <title>Optioneel: Zien wat er gaat gebeuren</title>
365     <body>
366    
367     <p>
368     Als je wil weten welke pakketten er geinstalleerd zullen worden, voer dan
369     <c>emerge --pretend system</c> uit. Dit geeft een lijst van alle te
370     installeren pakketten. Het kan gebeuren dat je hiervoor <c>less</c> of
371     <c>more</c> nodig hebt omdat de lijst aardig lang kan worden.
372     </p>
373    
374     <pre caption = "Bekijk wat 'emerge system' gaat doen">
375     # <i>emerge --pretend system | less</i>
376     </pre>
377    
378     </body>
379     </subsection>
380     <subsection>
381     <title>Optioneel: de Sources downloaden</title>
382     <body>
383    
384     <p>
385     Als je wil dat <c>emerge</c> eerst de sources download voor je verder gaat
386     (als je niet wil dat uw connectie open staat terwijl je het syteem compileert)
387     kan je de <e>--fetchonly</e> optie van <c>emerge</c> gebruiken.
388     </p>
389    
390     <pre caption = "Fetching the sources">
391     # <i>emerge --fetchonly system</i>
392     </pre>
393    
394     </body>
395     </subsection>
396     <subsection>
397     <title>het Systeem compileren</title>
398     <body>
399    
400     <p>
401     Om te starten met het systeem te compileren, voer je <c>emerge system</c> uit.
402     Dit duurt ook een tijdje, dus kan je je maar beter ergens anders mee bezig
403     houden.
404     </p>
405    
406     <pre caption = "Het systeem compileren">
407     # <i>emerge system</i>
408     </pre>
409    
410     <p>
411     Als dit gedaan is, ga je verder met <uri link="?part=1&amp;chap=7">de Kernel
412     configureren</uri>.
413     </p>
414    
415     </body>
416     </subsection>
417     </section>
418     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20