/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.8 - (hide annotations) (download) (as text)
Wed Feb 9 15:43:59 2005 UTC (13 years, 3 months ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.7: +2 -2 lines
File MIME type: application/xml
#81373 /nl/ fixups

1 blubber 1.1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5     <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6    
7 neysx 1.8 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml,v 1.7 2005/02/05 09:38:22 neysx Exp $ -->
8 swift 1.3
9 swift 1.4 <sections>
10    
11 neysx 1.7 <version>1.64</version>
12     <date>2005-01-04</date>
13 blubber 1.1
14     <section>
15     <title>Chrooting</title>
16     <subsection>
17     <title>Optioneel: Mirrors selecteren</title>
18     <body>
19    
20     <p>
21 swift 1.5 Indien je een Gentoo LiveCD hebt gebruikt om op te starten, is het mogelijk om
22     met <c>mirrorselect</c> <path>/etc/make.conf</path> aan te passen zodat
23     snellere mirrors gebruikt worden om sources en de portage tree te downloaden.
24 blubber 1.1 </p>
25    
26     <pre caption="Selecting fast mirrors">
27 swift 1.5 # <i>mirrorselect -a -s4 -o |grep 'GENTOO_MIRRORS=' &gt;&gt; /mnt/gentoo/etc/mak
28     e.conf</i>
29 blubber 1.1 </pre>
30    
31     <p>
32 swift 1.5 Als dit echter niet lukt, geen nood. Dit is volledig optioneel, de standaard
33 blubber 1.1 waarden volstaan.
34     </p>
35    
36     </body>
37     </subsection>
38     <subsection>
39     <title>DNS Info kopieren</title>
40     <body>
41    
42     <p>
43 swift 1.5 Voor we kunnen chrooten moet eerst de DNS informatie naar
44     <path>/etc/resolv.conf</path> gekopieerd worden. Dit is nodig omdat de nieuwe
45 blubber 1.1 omgeving de nameservers voor je netwerk moet kennen.
46     </p>
47    
48     <pre caption="Copy over DNS information">
49 swift 1.5 <comment>(De "-L" optie is nodig zodat zeker is dat we geen symbolische link copieren)</comment>
50     # <i>cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/resolv.conf</i>
51 blubber 1.1 </pre>
52    
53     </body>
54     </subsection>
55     <subsection>
56 swift 1.5 <title>Het proc filesystem mounten</title>
57 blubber 1.1 <body>
58    
59     <p>
60 swift 1.5 Mount het <path>/proc</path> filesystem op <path>/mnt/gentoo/proc</path> om de
61     installatie toe te staan informatie die de kernel levert te gebruiken, zelfs in
62     de gechroote omgeving.
63 blubber 1.1 </p>
64    
65 swift 1.5 <pre caption="/proc mounten">
66     # <i>mount -t proc none /mnt/gentoo/proc</i>
67 blubber 1.1 </pre>
68    
69     </body>
70     </subsection>
71     <subsection>
72     <title>De Nieuwe Omgeving</title>
73     <body>
74    
75     <p>
76 swift 1.5 Nu alle partities aangemaakt zijn en de basis omgeving geïnstalleerd is,
77     kunnen we naar de nieuwe omgeving overstappen. Dit gebeurt door te
78     <e>chrooten</e>, dit betekent dat we van de installatie omgeving (LiveCD of
79     een ander installatie medium) overstappen naar de geïnstalleerde omgeving
80     (namelijk jouw aangemaakte partities).
81 blubber 1.1 </p>
82    
83     <p>
84 swift 1.5 Dit chrooten gebeurt in drie stappen. Eerst passen we de root aan van
85 blubber 1.1 <path>/</path> (op het installatie medium) naar <path>/mnt/gentoo</path> (op je
86     partities) met <c>chroot</c>. Daarna maken we de nieuwe omgeving aan met
87 swift 1.5 <c>env-update</c> welke alle omgevingsvariabelen aanmaakt. Als laatste laden
88 blubber 1.1 we die variabelen in het geheugen met <c>source</c>.
89     </p>
90    
91 swift 1.5 <pre caption="De nieuwe omgeving binnen chrooten">
92 blubber 1.1 # <i>chroot /mnt/gentoo /bin/bash</i>
93     # <i>env-update</i>
94 swift 1.5 * Caching service dependencies...
95 blubber 1.1 # <i>source /etc/profile</i>
96     </pre>
97    
98     <p>
99 swift 1.5 Proficat! Je bent nu in je eigen Gentoo Linux omgeving. Uiteraard bent je nog
100     niet klaar, daarom wachten er nog een aantal secties op je :-)
101 blubber 1.1 </p>
102    
103     </body>
104     </subsection>
105     <subsection>
106 swift 1.5 <title>Updaten van de Portage tree</title>
107 blubber 1.1 <body>
108    
109     <p>
110 neysx 1.8 Je dient nu je Portageboom to updaten naar de meest recente versie.
111 neysx 1.7 <c>emerge --sync</c> doet dit voor je.
112 blubber 1.1 </p>
113    
114 swift 1.5 <pre caption="Updating the Portage tree">
115     # <i>emerge --sync</i>
116 blubber 1.1 </pre>
117    
118     <p>
119 swift 1.5 Als er een waarschuwing komt dat er een update is voor Portage kun je dit
120     veilig negeren. We zullen Portage later tijdens de installatie wel updaten.
121 blubber 1.1 </p>
122    
123     </body>
124     </subsection>
125     <subsection>
126     <title>USE variabele configureren</title>
127     <body>
128    
129 neysx 1.7 <p>
130 blubber 1.1 <c>USE</c> is een van de meest krachtige variabelen die Gentoo biedt.
131     Verschillende programmas kunnen met optionele support voor bepaalde zaken
132     gecompileerd worden Bijvoorbeeld, sommigen met gtk-support of qt-support.
133 swift 1.5 Anderen met of zonder SSL support. Sommige programmas kunnen zelfs met
134     framebuffer support (svgalib) in plaats van X11 support (X-server) gecompileerd
135     worden.
136 blubber 1.1 </p>
137    
138     <p>
139     De meeste distributies compileren hun packages met support voor zoveel als
140     mogelijk, dit zorgt voor grotere programmas, langere laadtijden en meer
141     afhankelijkheden. Bij Gentoo ben je vrij in welke opties jij zelf wilt.
142     Dit is waar <c>USE</c> komt bij kijken.
143     </p>
144    
145     <p>
146     In de <c>USE</c> variabele definieer je sleutelwoorden die aan compile-opties
147     gelinked zijn. Bijvoorbeeld, <e>ssl</e> zal ssl-support compileren bij alle
148     programmas die dat ondersteunen. <e>-X</e> verwijderd X-server support (let op
149     de min). <e>gnome gtk -kde -qt</e> zal je programmas met gnome (en gtk)
150     support, maar niet met kde (en qt) support compileren, zo is je systeem
151     volledig getweaked voor GNOME.
152     </p>
153    
154     <p>
155 swift 1.6 De standaard <c>USE</c> instellingen staan in de <path>make.defaults</path>
156     bestanden van jouw profiel. Je zult <path>make.defaults</path> bestanden vinden
157     in de map waarnaar <path>/etc/profile</path> verwijst en tevens in alle
158     bovenliggende mappen. De standaard <c>USE</c> instelling is de som van alle
159     <c>USE</c> instellingen in alle <path>make.defaults</path> bestanden. Wat je
160     zelf in <path>/etc/make.conf</path> plaatst, wordt berekend tegen de standaard
161 swift 1.5 instellingen. Als je iets toevoegt aan <c>USE</c> wordt het in de standaard
162     opgenomen. Als je iets verwijdert van <c>USE</c> wordt dit uit de standaard
163 blubber 1.1 weggehaald (indien het er in zat). Pas <e>nooit</e> iets aan binnen
164     <path>/etc/make.profile</path>; dit bestand wordt overschreven bij een een
165 swift 1.5 update van Portage!
166 blubber 1.1 </p>
167    
168     <p>
169     Een volledige beschrijving van <c>USE</c> is te vinden in het tweede deel van
170 swift 1.5 het Gentoo Handboek, <uri link="?part=2&amp;chap=2">USE vlaggen</uri>. Alle
171     beschikbare USE vlaggen zijn te vinden op je systeem onder
172 blubber 1.1 <path>/usr/portage/profiles/use.desc</path>.
173     </p>
174    
175     <pre caption="Alle beschikbare USE vlaggen bekijken">
176     # <i>less /usr/portage/profiles/use.desc</i>
177 swift 1.5 <comment>(Je kunt scrollen met je pijltjes toetsen, afsluiten door 'q' in te drukken</comment>
178 blubber 1.1 </pre>
179    
180     <p>
181     Als voorbeeld <c>USE</c> instelling: een KDE-gebaseerd systeem met DVD, ALSA
182     en CD Recording support:
183     </p>
184    
185     <pre caption="/etc/make.conf openen">
186     # <i>nano -w /etc/make.conf</i>
187     </pre>
188    
189     <pre caption="USE instelling">
190     USE="-gtk -gnome qt kde dvd alsa cdr"
191     </pre>
192    
193 neysx 1.7 </body>
194     </subsection>
195     <subsection>
196     <title>Optional: GLIBC Locales</title>
197     <body>
198    
199 swift 1.5 <p>
200     Je zult waarschijnlijk slechts een of misschien twee locales op je systeem
201     willen. Als je nu <c>glibc</c> compileert zal een volledige set van alle
202     beschikbare locales gemaakt worden. Je kunt <c>userlocales</c> als USE vlag
203     instellen en alleen de locales die je nodig hebt in
204 swift 1.6 <path>/etc/locales.build</path> neerzetten. Doe dit alleen als je weet welke
205     locales je wilt.
206 swift 1.5 </p>
207    
208     <pre caption="Activeren van de userlocales USE vlag specifiek voor glibc">
209     # <i>mkdir /etc/portage</i>
210     # <i>echo "sys-libs/glibc userlocales" >> /etc/portage/package.use</i>
211     </pre>
212    
213     <p>
214     kies nu de locales die jij nodig hebt:
215     </p>
216    
217     <pre caption="/etc/locales.build Openen">
218     # <i>nano -w /etc/locales.build</i>
219     </pre>
220    
221 swift 1.6 <p>
222     De volgende locales zijn een voorbeeld om Engelse (Verenigde Staten) en Duitse
223     (Duitsland) locales te krijgen met bijpassende character formaten (zoals UTF-8).
224     </p>
225    
226 swift 1.5 <pre caption="Jouw locales kiezen">
227     en_US/ISO-8859-1
228     en_US.UTF-8/UTF-8
229     de_DE/ISO-8859-1
230     de_DE@euro/ISO-8859-15
231     </pre>
232    
233 blubber 1.1 </body>
234     </subsection>
235     </section>
236     <section>
237     <title>Verschillen tussen Stage1, Stage2 en Stage3</title>
238     <body>
239    
240     <p>
241     Neem nu even de tijd om na te denken over de volgende stappen.
242     Er werd gevraagd te kiezen tussen <e>stage1</e>, <e>stage2</e> of
243     <e>stage3</e> en je werd gewaarschuuwd dat deze keuze belangrijk is voor de
244     volgende stappen. Dit is de eerste keer dat die keuze de volgende stappen
245     bepaald.
246     </p>
247    
248     <ul>
249     <li>
250 neysx 1.7 Als je voor <e>stage1</e> koos, volg je <e>beide</e> stappen in dit
251 blubber 1.1 hoofdstuk (eerst <uri link="#doc_chap3">van Stage1 naar Stage2</uri>).
252     </li>
253     <li>
254 neysx 1.7 Als je voor <e>stage2</e> koos, kan je de eerste stap overslaan en direct
255 blubber 1.1 aan <uri link="#doc_chap4">van Stage2 naar Stage3</uri> beginnen.
256     </li>
257     <li>
258 neysx 1.7 Als je voor <e>stage3</e> koos, dan sla je beide over en ga je door naar
259     <uri link="?part=1&amp;chap=7">de Kernel configureren</uri>.
260 blubber 1.1 </li>
261     </ul>
262    
263     </body>
264     </section>
265     <section>
266     <title>van Stage1 naar Stage2</title>
267     <subsection>
268     <title>Introductie tot Bootstrapping</title>
269     <body>
270    
271     <p>
272     Dus je wil alles vanaf nul compileren? Ok dan :-)
273     </p>
274    
275     <p>
276 swift 1.5 In deze stap zullen we het Gentoo systeem bootstrappen. Dit duurt lang maar
277 blubber 1.1 het resulteert in een volledig geoptimaliseerd systeem voor jouw machine.
278     </p>
279    
280     <p>
281     <e>Bootstrapping</e> betekent de GNU C Library, GNU Compiler Collectie en een
282 swift 1.5 aantal andere systeem programmas compileren.
283 blubber 1.1 </p>
284    
285     <p>
286 swift 1.5 Voor we met de bootstrap beginnen wil je misschien eerst alle benodigde
287     broncodes downloaden. Indien je deze niet wilt kan je verder met
288     <uri link="#bootstrap">het Systeem Bootstrappen</uri>.
289 blubber 1.1 </p>
290    
291     </body>
292     </subsection>
293     <subsection>
294     <title>Optioneel: De sources eerst downloaden</title>
295     <body>
296    
297     <p>
298     Het is mogelijk om eerst alle source code af te halen en daarna pas het
299 swift 1.5 bootstrappen te starten (als je niet wil dat je internet connectie de hele
300 blubber 1.1 tijd open staat). Indien je dit niet doet gebeurt dit wel automatisch, maar
301     dan heb je een permanente netwerk connectie nodig. Gebruik hiervoor de
302     <e>-f</e> optie van het bootstrap script, dit <e>f</e>etcht alle code voor u.
303     </p>
304    
305 swift 1.5 <pre caption="De benodigde sources downloaden">
306 blubber 1.1 # <i>cd /usr/portage</i>
307     # <i>scripts/bootstrap.sh -f</i>
308     </pre>
309    
310     </body>
311     </subsection>
312     <subsection>
313     <title>het Systeem Bootstrappen</title>
314     <body>
315    
316     <p>
317     Nu kan je het bootstrap script starten. Daarna kan je maar best wat anders
318     gaan doen, want dit duurt redelijk lang. (Bijvoorbeeld de Gentoo developers
319     lastig vallen op #gentoo)
320     </p>
321    
322 swift 1.5 <pre caption="Bootstrapen">
323 blubber 1.1 # <i>cd /usr/portage</i>
324     # <i>scripts/bootstrap.sh</i>
325     </pre>
326    
327     <p>
328 swift 1.5 Als je de <c>ntpl</c> USE vlag hebt gebruikt, dan is het mogelijk dat
329     <c>bootstrap.sh</c> mislukt met het bericht dat <c>linux-headers</c> de
330     installatie van <c>linux26-headers</c> blokkeert. Als je deze foutmelding
331     krijgt, verwijder <c>linux-headers</c> en probeer het opnieuw:
332 blubber 1.1 </p>
333    
334 swift 1.5 <pre caption="linux-headers van je systeem verwijderen">
335     # <i>emerge -C linux-headers</i>
336 swift 1.6 # <i>emerge --oneshot --nodeps linux26-headers</i>
337 swift 1.5 # <i>scripts/bootstrap.sh</i>
338 blubber 1.1 </pre>
339    
340     <p>
341     Ga nu door met de volgende stap <uri link="#doc_chap4">van Stage2
342     naar Stage3</uri>.
343     </p>
344    
345     </body>
346     </subsection>
347     </section>
348     <section>
349     <title>van Stage2 naar Stage3</title>
350     <subsection>
351     <title>Introductie</title>
352     <body>
353    
354     <p>
355     Als je deze sectie leest heb je een gebootstrapped systeem (ofwel omdat je
356     het daarnet zelf gedaan hebt, ofwel gebruik je een <e>stage2</e>).
357     Dan is het nu tijd om alle syteem pakketten te compileren.
358     </p>
359    
360     <p>
361     <e>Allemaal</e>? Nee, in deze stap worden enkel deze gemaakt waarvoor er geen
362     alternatieven zijn. Sommige pakketten hebben meerdere alternatieven (onder
363     andere system loggers) en Gentoo draait rond keuzes, dus we leggen er
364     je geen op.
365     </p>
366    
367     </body>
368     </subsection>
369     <subsection>
370     <title>Optioneel: Zien wat er gaat gebeuren</title>
371     <body>
372    
373     <p>
374     Als je wil weten welke pakketten er geinstalleerd zullen worden, voer dan
375     <c>emerge --pretend system</c> uit. Dit geeft een lijst van alle te
376     installeren pakketten. Het kan gebeuren dat je hiervoor <c>less</c> of
377     <c>more</c> nodig hebt omdat de lijst aardig lang kan worden.
378     </p>
379    
380 swift 1.5 <pre caption="Bekijk wat 'emerge system' gaat doen">
381 blubber 1.1 # <i>emerge --pretend system | less</i>
382     </pre>
383    
384     </body>
385     </subsection>
386     <subsection>
387     <title>Optioneel: de Sources downloaden</title>
388     <body>
389    
390     <p>
391     Als je wil dat <c>emerge</c> eerst de sources download voor je verder gaat
392     (als je niet wil dat uw connectie open staat terwijl je het syteem compileert)
393     kan je de <e>--fetchonly</e> optie van <c>emerge</c> gebruiken.
394     </p>
395    
396 swift 1.5 <pre caption="Fetching the sources">
397 blubber 1.1 # <i>emerge --fetchonly system</i>
398     </pre>
399    
400     </body>
401     </subsection>
402     <subsection>
403     <title>het Systeem compileren</title>
404     <body>
405    
406     <p>
407     Om te starten met het systeem te compileren, voer je <c>emerge system</c> uit.
408     Dit duurt ook een tijdje, dus kan je je maar beter ergens anders mee bezig
409     houden.
410     </p>
411    
412 swift 1.5 <pre caption="Het systeem compileren">
413 blubber 1.1 # <i>emerge system</i>
414     </pre>
415    
416     <p>
417 swift 1.5 Je kunt nu veilig iedere waarschuwing over het updaten van configuratie
418     bestanden (en <c>etc-update</c> draaien) negeren. Als je Gentoo systeem volledig
419     is geïnstalleerd en opgestart, lees dan onze documentatie over <uri
420     link="?part=3&amp;chap=2#doc_chap3">Configuratie bestanden bescherming</uri>.
421     </p>
422    
423     <p>
424     Als hij klaar is, ga je verder met <uri link="?part=1&amp;chap=7">de Kernel
425 blubber 1.1 configureren</uri>.
426     </p>
427    
428     </body>
429     </subsection>
430     </section>
431     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20