/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml
Gentoo

Contents of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.9 - (hide annotations) (download) (as text)
Sat Mar 5 10:01:37 2005 UTC (13 years, 2 months ago) by neysx
Branch: MAIN
Changes since 1.8: +31 -11 lines
File MIME type: application/xml
Update from #83561

1 blubber 1.1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
2     <!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3    
4     <!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5     <!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6    
7 neysx 1.9 <!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml,v 1.8 2005/02/09 15:43:59 neysx Exp $ -->
8 swift 1.3
9 swift 1.4 <sections>
10    
11 neysx 1.9 <version>1.66</version>
12     <date>2005-02-25</date>
13 blubber 1.1
14     <section>
15     <title>Chrooting</title>
16     <subsection>
17     <title>Optioneel: Mirrors selecteren</title>
18     <body>
19    
20     <p>
21 neysx 1.9 Om broncodes snel te kunnen downloaden, is het aanbevolen om een snelle mirror
22     te kiezen. Portage zal in het <path>make.conf</path> bestand zoeken naar de
23     GENTOO_MIRRORS variabele, de mirrors die deze bevat worden gebruikt. Je kunt
24     naar nze <uri link="/main/en/mirrors.xml">mirror lijst</uri> surfen en naar een
25     mirror (of mirrors) die dicht bij jou is (omdat deze vaak de snelste zijn),
26     maar we bieden ook een mooie tool genaamd <c>mirrorselect</c> aan. Deze biedt
27     een mooie interface om de mirrors die jij wil te kiezen.
28 blubber 1.1 </p>
29    
30 neysx 1.9 <pre caption="mirrorselect gebruiken voor de GENTOO_MIRRORS variabele">
31     # <i>mirrorselect -i -o &gt;&gt; /mnt/gentoo/etc/make.conf</i>
32     </pre>
33    
34     <warn>
35     Kies geen IPv6 mirrors. Onze huidige stages ondersteunen geen IPv6.
36     </warn>
37    
38     <p>
39     Een tweede belangrijke instelling, is de SYNC instelling in
40     <path>make.conf</path>. Deze variabele bevat de rsync server die je wil
41     gebruiken als je de Portage boom (de verzameling ebuilds, alle informatie die
42     Portage nodig heeft om software te downloaden en te installeren) update. Hoewel
43     je handmatig een SYNC server kan opgeven, <c>mirrorselect</c> kan dit veel
44     makkelijker maken:
45     </p>
46    
47     <pre caption="Met behulp van mirrorselect een rsync mirror kiezen">
48     # <i>mirrorselect -i -r -o &gt;&gt; /mnt/gentoo/etc/make.conf</i>
49 blubber 1.1 </pre>
50    
51     <p>
52 neysx 1.9 Het is sterk aan te bevelen om na het draaien van <c>mirrorselect</c> alle
53     instellingen in <path>/mnt/gentoo/etc/make.conf</path> te controleren!
54 blubber 1.1 </p>
55    
56     </body>
57     </subsection>
58     <subsection>
59     <title>DNS Info kopieren</title>
60     <body>
61    
62     <p>
63 swift 1.5 Voor we kunnen chrooten moet eerst de DNS informatie naar
64     <path>/etc/resolv.conf</path> gekopieerd worden. Dit is nodig omdat de nieuwe
65 blubber 1.1 omgeving de nameservers voor je netwerk moet kennen.
66     </p>
67    
68     <pre caption="Copy over DNS information">
69 swift 1.5 <comment>(De "-L" optie is nodig zodat zeker is dat we geen symbolische link copieren)</comment>
70     # <i>cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/resolv.conf</i>
71 blubber 1.1 </pre>
72    
73     </body>
74     </subsection>
75     <subsection>
76 swift 1.5 <title>Het proc filesystem mounten</title>
77 blubber 1.1 <body>
78    
79     <p>
80 swift 1.5 Mount het <path>/proc</path> filesystem op <path>/mnt/gentoo/proc</path> om de
81     installatie toe te staan informatie die de kernel levert te gebruiken, zelfs in
82     de gechroote omgeving.
83 blubber 1.1 </p>
84    
85 swift 1.5 <pre caption="/proc mounten">
86     # <i>mount -t proc none /mnt/gentoo/proc</i>
87 blubber 1.1 </pre>
88    
89     </body>
90     </subsection>
91     <subsection>
92     <title>De Nieuwe Omgeving</title>
93     <body>
94    
95     <p>
96 swift 1.5 Nu alle partities aangemaakt zijn en de basis omgeving geïnstalleerd is,
97     kunnen we naar de nieuwe omgeving overstappen. Dit gebeurt door te
98     <e>chrooten</e>, dit betekent dat we van de installatie omgeving (LiveCD of
99     een ander installatie medium) overstappen naar de geïnstalleerde omgeving
100     (namelijk jouw aangemaakte partities).
101 blubber 1.1 </p>
102    
103     <p>
104 swift 1.5 Dit chrooten gebeurt in drie stappen. Eerst passen we de root aan van
105 blubber 1.1 <path>/</path> (op het installatie medium) naar <path>/mnt/gentoo</path> (op je
106     partities) met <c>chroot</c>. Daarna maken we de nieuwe omgeving aan met
107 swift 1.5 <c>env-update</c> welke alle omgevingsvariabelen aanmaakt. Als laatste laden
108 blubber 1.1 we die variabelen in het geheugen met <c>source</c>.
109     </p>
110    
111 swift 1.5 <pre caption="De nieuwe omgeving binnen chrooten">
112 blubber 1.1 # <i>chroot /mnt/gentoo /bin/bash</i>
113     # <i>env-update</i>
114 swift 1.5 * Caching service dependencies...
115 blubber 1.1 # <i>source /etc/profile</i>
116     </pre>
117    
118     <p>
119 swift 1.5 Proficat! Je bent nu in je eigen Gentoo Linux omgeving. Uiteraard bent je nog
120     niet klaar, daarom wachten er nog een aantal secties op je :-)
121 blubber 1.1 </p>
122    
123     </body>
124     </subsection>
125     <subsection>
126 swift 1.5 <title>Updaten van de Portage tree</title>
127 blubber 1.1 <body>
128    
129     <p>
130 neysx 1.8 Je dient nu je Portageboom to updaten naar de meest recente versie.
131 neysx 1.7 <c>emerge --sync</c> doet dit voor je.
132 blubber 1.1 </p>
133    
134 swift 1.5 <pre caption="Updating the Portage tree">
135     # <i>emerge --sync</i>
136 blubber 1.1 </pre>
137    
138     <p>
139 swift 1.5 Als er een waarschuwing komt dat er een update is voor Portage kun je dit
140     veilig negeren. We zullen Portage later tijdens de installatie wel updaten.
141 blubber 1.1 </p>
142    
143     </body>
144     </subsection>
145     <subsection>
146     <title>USE variabele configureren</title>
147     <body>
148    
149 neysx 1.7 <p>
150 blubber 1.1 <c>USE</c> is een van de meest krachtige variabelen die Gentoo biedt.
151     Verschillende programmas kunnen met optionele support voor bepaalde zaken
152     gecompileerd worden Bijvoorbeeld, sommigen met gtk-support of qt-support.
153 swift 1.5 Anderen met of zonder SSL support. Sommige programmas kunnen zelfs met
154     framebuffer support (svgalib) in plaats van X11 support (X-server) gecompileerd
155     worden.
156 blubber 1.1 </p>
157    
158     <p>
159     De meeste distributies compileren hun packages met support voor zoveel als
160     mogelijk, dit zorgt voor grotere programmas, langere laadtijden en meer
161     afhankelijkheden. Bij Gentoo ben je vrij in welke opties jij zelf wilt.
162     Dit is waar <c>USE</c> komt bij kijken.
163     </p>
164    
165     <p>
166     In de <c>USE</c> variabele definieer je sleutelwoorden die aan compile-opties
167     gelinked zijn. Bijvoorbeeld, <e>ssl</e> zal ssl-support compileren bij alle
168     programmas die dat ondersteunen. <e>-X</e> verwijderd X-server support (let op
169     de min). <e>gnome gtk -kde -qt</e> zal je programmas met gnome (en gtk)
170     support, maar niet met kde (en qt) support compileren, zo is je systeem
171     volledig getweaked voor GNOME.
172     </p>
173    
174     <p>
175 swift 1.6 De standaard <c>USE</c> instellingen staan in de <path>make.defaults</path>
176     bestanden van jouw profiel. Je zult <path>make.defaults</path> bestanden vinden
177     in de map waarnaar <path>/etc/profile</path> verwijst en tevens in alle
178     bovenliggende mappen. De standaard <c>USE</c> instelling is de som van alle
179     <c>USE</c> instellingen in alle <path>make.defaults</path> bestanden. Wat je
180     zelf in <path>/etc/make.conf</path> plaatst, wordt berekend tegen de standaard
181 swift 1.5 instellingen. Als je iets toevoegt aan <c>USE</c> wordt het in de standaard
182     opgenomen. Als je iets verwijdert van <c>USE</c> wordt dit uit de standaard
183 blubber 1.1 weggehaald (indien het er in zat). Pas <e>nooit</e> iets aan binnen
184     <path>/etc/make.profile</path>; dit bestand wordt overschreven bij een een
185 swift 1.5 update van Portage!
186 blubber 1.1 </p>
187    
188     <p>
189     Een volledige beschrijving van <c>USE</c> is te vinden in het tweede deel van
190 swift 1.5 het Gentoo Handboek, <uri link="?part=2&amp;chap=2">USE vlaggen</uri>. Alle
191     beschikbare USE vlaggen zijn te vinden op je systeem onder
192 blubber 1.1 <path>/usr/portage/profiles/use.desc</path>.
193     </p>
194    
195     <pre caption="Alle beschikbare USE vlaggen bekijken">
196     # <i>less /usr/portage/profiles/use.desc</i>
197 swift 1.5 <comment>(Je kunt scrollen met je pijltjes toetsen, afsluiten door 'q' in te drukken</comment>
198 blubber 1.1 </pre>
199    
200     <p>
201     Als voorbeeld <c>USE</c> instelling: een KDE-gebaseerd systeem met DVD, ALSA
202     en CD Recording support:
203     </p>
204    
205     <pre caption="/etc/make.conf openen">
206     # <i>nano -w /etc/make.conf</i>
207     </pre>
208    
209     <pre caption="USE instelling">
210     USE="-gtk -gnome qt kde dvd alsa cdr"
211     </pre>
212    
213 neysx 1.7 </body>
214     </subsection>
215     <subsection>
216     <title>Optional: GLIBC Locales</title>
217     <body>
218    
219 swift 1.5 <p>
220     Je zult waarschijnlijk slechts een of misschien twee locales op je systeem
221     willen. Als je nu <c>glibc</c> compileert zal een volledige set van alle
222     beschikbare locales gemaakt worden. Je kunt <c>userlocales</c> als USE vlag
223     instellen en alleen de locales die je nodig hebt in
224 swift 1.6 <path>/etc/locales.build</path> neerzetten. Doe dit alleen als je weet welke
225     locales je wilt.
226 swift 1.5 </p>
227    
228     <pre caption="Activeren van de userlocales USE vlag specifiek voor glibc">
229     # <i>mkdir /etc/portage</i>
230     # <i>echo "sys-libs/glibc userlocales" >> /etc/portage/package.use</i>
231     </pre>
232    
233     <p>
234     kies nu de locales die jij nodig hebt:
235     </p>
236    
237     <pre caption="/etc/locales.build Openen">
238     # <i>nano -w /etc/locales.build</i>
239     </pre>
240    
241 swift 1.6 <p>
242     De volgende locales zijn een voorbeeld om Engelse (Verenigde Staten) en Duitse
243     (Duitsland) locales te krijgen met bijpassende character formaten (zoals UTF-8).
244     </p>
245    
246 swift 1.5 <pre caption="Jouw locales kiezen">
247     en_US/ISO-8859-1
248     en_US.UTF-8/UTF-8
249     de_DE/ISO-8859-1
250     de_DE@euro/ISO-8859-15
251     </pre>
252    
253 blubber 1.1 </body>
254     </subsection>
255     </section>
256     <section>
257     <title>Verschillen tussen Stage1, Stage2 en Stage3</title>
258     <body>
259    
260     <p>
261     Neem nu even de tijd om na te denken over de volgende stappen.
262     Er werd gevraagd te kiezen tussen <e>stage1</e>, <e>stage2</e> of
263     <e>stage3</e> en je werd gewaarschuuwd dat deze keuze belangrijk is voor de
264     volgende stappen. Dit is de eerste keer dat die keuze de volgende stappen
265     bepaald.
266     </p>
267    
268     <ul>
269     <li>
270 neysx 1.7 Als je voor <e>stage1</e> koos, volg je <e>beide</e> stappen in dit
271 blubber 1.1 hoofdstuk (eerst <uri link="#doc_chap3">van Stage1 naar Stage2</uri>).
272     </li>
273     <li>
274 neysx 1.7 Als je voor <e>stage2</e> koos, kan je de eerste stap overslaan en direct
275 blubber 1.1 aan <uri link="#doc_chap4">van Stage2 naar Stage3</uri> beginnen.
276     </li>
277     <li>
278 neysx 1.7 Als je voor <e>stage3</e> koos, dan sla je beide over en ga je door naar
279     <uri link="?part=1&amp;chap=7">de Kernel configureren</uri>.
280 blubber 1.1 </li>
281     </ul>
282    
283     </body>
284     </section>
285     <section>
286     <title>van Stage1 naar Stage2</title>
287     <subsection>
288     <title>Introductie tot Bootstrapping</title>
289     <body>
290    
291     <p>
292     Dus je wil alles vanaf nul compileren? Ok dan :-)
293     </p>
294    
295     <p>
296 swift 1.5 In deze stap zullen we het Gentoo systeem bootstrappen. Dit duurt lang maar
297 blubber 1.1 het resulteert in een volledig geoptimaliseerd systeem voor jouw machine.
298     </p>
299    
300     <p>
301     <e>Bootstrapping</e> betekent de GNU C Library, GNU Compiler Collectie en een
302 swift 1.5 aantal andere systeem programmas compileren.
303 blubber 1.1 </p>
304    
305     <p>
306 swift 1.5 Voor we met de bootstrap beginnen wil je misschien eerst alle benodigde
307     broncodes downloaden. Indien je deze niet wilt kan je verder met
308     <uri link="#bootstrap">het Systeem Bootstrappen</uri>.
309 blubber 1.1 </p>
310    
311     </body>
312     </subsection>
313     <subsection>
314     <title>Optioneel: De sources eerst downloaden</title>
315     <body>
316    
317     <p>
318     Het is mogelijk om eerst alle source code af te halen en daarna pas het
319 swift 1.5 bootstrappen te starten (als je niet wil dat je internet connectie de hele
320 blubber 1.1 tijd open staat). Indien je dit niet doet gebeurt dit wel automatisch, maar
321     dan heb je een permanente netwerk connectie nodig. Gebruik hiervoor de
322     <e>-f</e> optie van het bootstrap script, dit <e>f</e>etcht alle code voor u.
323     </p>
324    
325 swift 1.5 <pre caption="De benodigde sources downloaden">
326 blubber 1.1 # <i>cd /usr/portage</i>
327     # <i>scripts/bootstrap.sh -f</i>
328     </pre>
329    
330     </body>
331     </subsection>
332     <subsection>
333     <title>het Systeem Bootstrappen</title>
334     <body>
335    
336     <p>
337     Nu kan je het bootstrap script starten. Daarna kan je maar best wat anders
338     gaan doen, want dit duurt redelijk lang. (Bijvoorbeeld de Gentoo developers
339     lastig vallen op #gentoo)
340     </p>
341    
342 swift 1.5 <pre caption="Bootstrapen">
343 blubber 1.1 # <i>cd /usr/portage</i>
344     # <i>scripts/bootstrap.sh</i>
345     </pre>
346    
347     <p>
348 swift 1.5 Als je de <c>ntpl</c> USE vlag hebt gebruikt, dan is het mogelijk dat
349     <c>bootstrap.sh</c> mislukt met het bericht dat <c>linux-headers</c> de
350     installatie van <c>linux26-headers</c> blokkeert. Als je deze foutmelding
351     krijgt, verwijder <c>linux-headers</c> en probeer het opnieuw:
352 blubber 1.1 </p>
353    
354 swift 1.5 <pre caption="linux-headers van je systeem verwijderen">
355     # <i>emerge -C linux-headers</i>
356 swift 1.6 # <i>emerge --oneshot --nodeps linux26-headers</i>
357 swift 1.5 # <i>scripts/bootstrap.sh</i>
358 blubber 1.1 </pre>
359    
360     <p>
361     Ga nu door met de volgende stap <uri link="#doc_chap4">van Stage2
362     naar Stage3</uri>.
363     </p>
364    
365     </body>
366     </subsection>
367     </section>
368     <section>
369     <title>van Stage2 naar Stage3</title>
370     <subsection>
371     <title>Introductie</title>
372     <body>
373    
374     <p>
375     Als je deze sectie leest heb je een gebootstrapped systeem (ofwel omdat je
376     het daarnet zelf gedaan hebt, ofwel gebruik je een <e>stage2</e>).
377     Dan is het nu tijd om alle syteem pakketten te compileren.
378     </p>
379    
380     <p>
381     <e>Allemaal</e>? Nee, in deze stap worden enkel deze gemaakt waarvoor er geen
382     alternatieven zijn. Sommige pakketten hebben meerdere alternatieven (onder
383     andere system loggers) en Gentoo draait rond keuzes, dus we leggen er
384     je geen op.
385     </p>
386    
387     </body>
388     </subsection>
389     <subsection>
390     <title>Optioneel: Zien wat er gaat gebeuren</title>
391     <body>
392    
393     <p>
394     Als je wil weten welke pakketten er geinstalleerd zullen worden, voer dan
395     <c>emerge --pretend system</c> uit. Dit geeft een lijst van alle te
396     installeren pakketten. Het kan gebeuren dat je hiervoor <c>less</c> of
397     <c>more</c> nodig hebt omdat de lijst aardig lang kan worden.
398     </p>
399    
400 swift 1.5 <pre caption="Bekijk wat 'emerge system' gaat doen">
401 blubber 1.1 # <i>emerge --pretend system | less</i>
402     </pre>
403    
404     </body>
405     </subsection>
406     <subsection>
407     <title>Optioneel: de Sources downloaden</title>
408     <body>
409    
410     <p>
411     Als je wil dat <c>emerge</c> eerst de sources download voor je verder gaat
412     (als je niet wil dat uw connectie open staat terwijl je het syteem compileert)
413     kan je de <e>--fetchonly</e> optie van <c>emerge</c> gebruiken.
414     </p>
415    
416 swift 1.5 <pre caption="Fetching the sources">
417 blubber 1.1 # <i>emerge --fetchonly system</i>
418     </pre>
419    
420     </body>
421     </subsection>
422     <subsection>
423     <title>het Systeem compileren</title>
424     <body>
425    
426     <p>
427     Om te starten met het systeem te compileren, voer je <c>emerge system</c> uit.
428     Dit duurt ook een tijdje, dus kan je je maar beter ergens anders mee bezig
429     houden.
430     </p>
431    
432 swift 1.5 <pre caption="Het systeem compileren">
433 blubber 1.1 # <i>emerge system</i>
434     </pre>
435    
436     <p>
437 swift 1.5 Je kunt nu veilig iedere waarschuwing over het updaten van configuratie
438     bestanden (en <c>etc-update</c> draaien) negeren. Als je Gentoo systeem volledig
439     is geïnstalleerd en opgestart, lees dan onze documentatie over <uri
440     link="?part=3&amp;chap=2#doc_chap3">Configuratie bestanden bescherming</uri>.
441     </p>
442    
443     <p>
444     Als hij klaar is, ga je verder met <uri link="?part=1&amp;chap=7">de Kernel
445 blubber 1.1 configureren</uri>.
446     </p>
447    
448     </body>
449     </subsection>
450     </section>
451     </sections>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20