/[gentoo]/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml
Gentoo

Diff of /xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 1.12 Revision 1.13
2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd"> 2<!DOCTYPE sections SYSTEM "/dtd/book.dtd">
3 3
4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license --> 4<!-- The content of this document is licensed under the CC-BY-SA license -->
5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 --> 5<!-- See http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 -->
6 6
7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml,v 1.12 2005/06/11 12:21:16 swift Exp $ --> 7<!-- $Header: /var/cvsroot/gentoo/xml/htdocs/doc/nl/handbook/hb-install-system.xml,v 1.13 2006/03/14 10:06:45 neysx Exp $ -->
8
9<!-- Sync: 1.91 -->
8 10
9<sections> 11<sections>
10 12
11<version>2.7</version> 13<version>2.18</version>
12<date>2005-06-09</date> 14<date>2006-02-27</date>
13 15
14<section> 16<section>
15<title>Chrooting</title> 17<title>Chrooting</title>
16<subsection> 18<subsection>
17<title>Optioneel: Mirrors selecteren</title> 19<title>Optioneel: Mirrors selecteren</title>
18<body> 20<body>
19 21
20<p> 22<p>
21Om broncodes snel te kunnen downloaden, is het aanbevolen om een snelle mirror 23Om broncodes snel te kunnen downloaden, is het aanbevolen om een snelle mirror
22te kiezen. Portage zal in het <path>make.conf</path> bestand zoeken naar de 24te kiezen. Portage zal in het <path>make.conf</path> bestand zoeken naar de
23GENTOO_MIRRORS variabele, de mirrors die deze bevat worden gebruikt. Je kunt 25GENTOO_MIRRORS variabele, de mirrors die deze bevat worden gebruikt. U kunt
24naar nze <uri link="/main/en/mirrors.xml">mirror lijst</uri> surfen en naar een 26naar onze <uri link="/main/en/mirrors.xml">mirror lijst</uri> surfen en naar een
25mirror (of mirrors) die dicht bij jou is (omdat deze vaak de snelste zijn), 27mirror (of mirrors) die dicht bij u is (omdat deze vaak de snelste zijn),
26maar we bieden ook een mooie tool genaamd <c>mirrorselect</c> aan. Deze biedt 28maar we bieden ook een mooie tool genaamd <c>mirrorselect</c> aan. Deze biedt u
27een mooie interface om de mirrors die jij wil te kiezen. 29een mooie interface om de juiste mirrors te kiezen.
28</p> 30</p>
29 31
30<pre caption="mirrorselect gebruiken voor de GENTOO_MIRRORS variabele"> 32<pre caption="mirrorselect gebruiken voor de GENTOO_MIRRORS variabele">
31# <i>mirrorselect -i -o &gt;&gt; /mnt/gentoo/etc/make.conf</i> 33# <i>mirrorselect -i -o &gt;&gt; /mnt/gentoo/etc/make.conf</i>
32</pre> 34</pre>
33 35
34<warn> 36<warn>
35Kies geen IPv6 mirrors. Onze huidige stages ondersteunen geen IPv6. 37Kies geen IPv6 mirrors. Onze huidige stages ondersteunen geen IPv6.
36</warn> 38</warn>
37 39
38<p> 40<p>
39Een tweede belangrijke instelling, is de SYNC instelling in 41Een tweede belangrijke instelling, is de SYNC instelling in
40<path>make.conf</path>. Deze variabele bevat de rsync server die je wil 42<path>make.conf</path>. Deze variabele bevat de rsync server die u wilt
41gebruiken als je de Portage boom (de verzameling ebuilds, alle informatie die 43gebruiken wanneer u de Portage boom (de verzameling ebuilds, alle informatie
42Portage nodig heeft om software te downloaden en te installeren) update. Hoewel 44die Portage nodig heeft om software te downloaden en te installeren) update.
43je handmatig een SYNC server kan opgeven, <c>mirrorselect</c> kan dit veel 45Hoewel u handmatig een SYNC server kunt opgeven, kan <c>mirrorselect</c> dit
44makkelijker maken: 46veel makkelijker maken:
45</p> 47</p>
46 48
47<pre caption="Met behulp van mirrorselect een rsync mirror kiezen"> 49<pre caption="Met behulp van mirrorselect een rsync mirror kiezen">
48# <i>mirrorselect -i -r -o &gt;&gt; /mnt/gentoo/etc/make.conf</i> 50# <i>mirrorselect -i -r -o &gt;&gt; /mnt/gentoo/etc/make.conf</i>
49</pre> 51</pre>
50 52
51<p> 53<p>
52Het is sterk aan te bevelen om na het draaien van <c>mirrorselect</c> alle 54Het is sterk aan te bevelen om na het draaien van <c>mirrorselect</c> alle
53instellingen in <path>/mnt/gentoo/etc/make.conf</path> te controleren! 55instellingen in <path>/mnt/gentoo/etc/make.conf</path> nogmaals te controleren!
54</p> 56</p>
55 57
56</body> 58</body>
57</subsection> 59</subsection>
58<subsection> 60<subsection>
60<body> 62<body>
61 63
62<p> 64<p>
63Voor we kunnen chrooten moet eerst de DNS informatie naar 65Voor we kunnen chrooten moet eerst de DNS informatie naar
64<path>/etc/resolv.conf</path> gekopieerd worden. Dit is nodig omdat de nieuwe 66<path>/etc/resolv.conf</path> gekopieerd worden. Dit is nodig omdat de nieuwe
65omgeving de nameservers voor je netwerk moet kennen. 67omgeving de nameservers voor uw netwerk moet kennen.
68In <path>/etc/resolv.conf</path> staan die nameservers voor uw netwerk.
66</p> 69</p>
67 70
68<pre caption="Copy over DNS information"> 71<pre caption="Kopieer de DNS informatie">
69<comment>(De "-L" optie is nodig zodat zeker is dat we geen symbolische link copieren)</comment> 72<comment>(De "-L" optie is nodig zodat zeker is dat we geen symbolische link
73kopiëren)</comment>
70# <i>cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/resolv.conf</i> 74# <i>cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/resolv.conf</i>
71</pre> 75</pre>
72 76
73</body> 77</body>
74</subsection> 78</subsection>
75<subsection> 79<subsection>
76<title>Het proc filesystem mounten</title> 80<title>Het /proc en /dev bestandssysteem mounten</title>
77<body> 81<body>
78 82
79<p> 83<p>
80Mount het <path>/proc</path> filesystem op <path>/mnt/gentoo/proc</path> om de 84Mount het <path>/proc</path> bestandssysteem op <path>/mnt/gentoo/proc</path>
81installatie toe te staan informatie die de kernel levert te gebruiken, zelfs in 85om de installatie toe te staan informatie die de kernel levert te gebruiken,
82de gechroote omgeving. 86zelfs in de gechroote omgeving. Mount-bind hierna het <path>/dev</path>
87bestandssysteem.
83</p> 88</p>
84 89
85<pre caption="/proc mounten"> 90<pre caption="/proc en /dev mounten">
86# <i>mount -t proc none /mnt/gentoo/proc</i> 91# <i>mount -t proc none /mnt/gentoo/proc</i>
92# <i>mount -o bind /dev /mnt/gentoo/dev</i>
87</pre> 93</pre>
88 94
89</body> 95</body>
90</subsection>
91<subsection> 96</subsection>
92<title>De Nieuwe Omgeving</title> 97<subsection>
98<title>De Nieuwe Omgeving binnen gaan (chrooten)</title>
93<body> 99<body>
94 100
95<p> 101<p>
96Nu alle partities aangemaakt zijn en de basis omgeving geïnstalleerd is, 102Nu alle partities aangemaakt zijn en de basis omgeving geïnstalleerd is,
97kunnen we naar de nieuwe omgeving overstappen. Dit gebeurt door te 103kunnen we naar de nieuwe omgeving overstappen. Dit gebeurt door te
98<e>chrooten</e>, dit betekent dat we van de installatie omgeving (Installatie 104<e>chrooten</e>, dit betekent dat we van de installatie omgeving (Installatie
99CD of een ander installatie medium) overstappen naar de geïnstalleerde omgeving 105CD of een ander installatie medium) overstappen naar de geïnstalleerde omgeving
100(namelijk jouw aangemaakte partities). 106(namelijk uw aangemaakte partities).
101</p> 107</p>
102 108
103<p> 109<p>
104Dit chrooten gebeurt in drie stappen. Eerst passen we de root aan van 110Dit chrooten gebeurt in drie stappen. Eerst passen we de root aan van
105<path>/</path> (op het installatie medium) naar <path>/mnt/gentoo</path> (op je 111<path>/</path> (op het installatie medium) naar <path>/mnt/gentoo</path> (op uw
106partities) met <c>chroot</c>. Daarna maken we de nieuwe omgeving aan met 112partities) met <c>chroot</c>. Daarna maken we de nieuwe omgeving aan met
107<c>env-update</c> welke alle omgevingsvariabelen aanmaakt. Als laatste laden 113<c>env-update</c> welke alle omgevingsvariabelen aanmaakt. Als laatste laden
108we die variabelen in het geheugen met <c>source</c>. 114we die variabelen in het geheugen met <c>source</c>.
109</p> 115</p>
110 116
111<pre caption="De nieuwe omgeving binnen chrooten"> 117<pre caption="De nieuwe omgeving binnen chrooten">
112# <i>chroot /mnt/gentoo /bin/bash</i> 118# <i>chroot /mnt/gentoo /bin/bash</i>
113# <i>env-update</i> 119# <i>env-update</i>
114 * Caching service dependencies... 120 * Caching service dependencies...
115# <i>source /etc/profile</i> 121# <i>source /etc/profile</i>
122# <i>export PS1="(chroot) $PS1"</i>
116</pre> 123</pre>
117 124
118<p> 125<p>
119Proficat! Je bent nu in je eigen Gentoo Linux omgeving. Uiteraard bent je nog 126Proficiat! U bent nu in uw eigen Gentoo Linux omgeving. Uiteraard bent u nog
120niet klaar, daarom wachten er nog een aantal secties op je :-) 127niet klaar, daarom wachten er nog een aantal secties op u :-)
121</p> 128</p>
122 129
123</body> 130</body>
131</subsection>
124</subsection> 132</section>
133
134<section>
135<title>Configureren van Portage</title>
125<subsection> 136<subsection>
126<title>Updaten van de Portage tree</title> 137<title>Updaten van de Portage tree</title>
127<body> 138<body>
128 139
129<p> 140<p>
130Je dient nu je Portageboom to updaten naar de meest recente versie. 141U dient nu de Portage tree to updaten naar de meest recente versie.
131<c>emerge --sync</c> doet dit voor je. 142<c>emerge --sync</c> doet dit voor u.
132</p> 143</p>
133 144
134<pre caption="Updating the Portage tree"> 145<pre caption="Updaten van de Portage tree">
135# <i>emerge --sync</i> 146# <i>emerge --sync</i>
136<comment>(Als je een trage terminal gebruikt, zoals sommige framebuffers of een serieele console, kun je de --quiet optie toevoegen om dit proces wat te versnellen</comment>. 147<comment>(Als u een trage terminal gebruikt, zoals sommige framebuffers of een
148seriële console, dan kunt u de --quiet optie toevoegen om dit proces wat te
149versnellen.</comment>.
137<i>emerge --sync --quiet</i> 150<i>emerge --sync --quiet</i>
138</pre> 151</pre>
139 152
140<p> 153<p>
141Als je achter een firewall zit die rsync verkeer blokkeert, kun je 154Als u achter een firewall zit die rsync verkeer blokkeert, kunt u
142<c>emerge-webrsync</c> gebruiken om een portage snapshot voor jou te downloaden. 155<c>emerge-webrsync</c> gebruiken om een portage snapshot te downloaden.
143</p>
144
145<p> 156</p>
157
158<p>
146Als er een waarschuwing komt dat er een update is voor Portage kun je dit 159Als er een waarschuwing komt dat er een update is voor Portage kunt u dit
147veilig negeren. We zullen Portage later tijdens de installatie wel updaten. 160veilig negeren. We zullen Portage later tijdens de installatie wel updaten.
148</p> 161</p>
149 162
150</body> 163</body>
151</subsection> 164</subsection>
163beperkt het systeem ook tot bepaalde versies van pakketten. Dit wordt allemaal 176beperkt het systeem ook tot bepaalde versies van pakketten. Dit wordt allemaal
164onderhouden door de Gentoo ontwikkelaars. 177onderhouden door de Gentoo ontwikkelaars.
165</p> 178</p>
166 179
167<p> 180<p>
168Eerst werd zo'n profiel nauwelijks aangeraakt door de gebruiker. Echter, x86, 181Tot nu toe werd zo'n profiel nauwelijks aangeraakt door de gebruiker. Echter,
169hppa en alpha gebruikers kiezen tussen twee profielen. Een voor een 2.4 kernel 182x86, hppa en alpha gebruikers kiezen tussen twee profielen. Een voor een 2.4
170en de andere voor een 2.6 kernel. Deze vereiste is kort geleden ingesteld zodat 183kernel en de andere voor een 2.6 kernel. Deze vereiste is ingesteld zodat er
171er een betere integratie van 2.6 kernels kan plaatsvinden. 184een betere integratie van 2.6 kernels kan plaatsvinden. De ppc en ppc64
172</p> 185architecturen hebben ook verschillende profielen, deze komen later aan bod.
173
174<p> 186</p>
187
188<p>
175Je kunt zien welk profiel je nu gebruikt door het volgende commando uit te 189U kunt zien welk profiel u nu gebruikt door het volgende commando uit te
176voeren: 190voeren:
177</p> 191</p>
178 192
179<pre caption="Je systeem profiel bekijken"> 193<pre caption="Uw systeem profiel bekijken">
180# <i>ls -FGg /etc/make.profile</i> 194# <i>ls -FGg /etc/make.profile</i>
181lrwxrwxrwx 1 48 Apr 8 18:51 /etc/make.profile -> ../usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0/ 195lrwxrwxrwx 1 48 Apr 8 18:51 /etc/make.profile -> ../usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0/
182</pre> 196</pre>
183 197
184<p> 198<p>
185Als je gebruik maakt van een van de drie bovenstaande architecturen, zal het 199Wanneer gebruik maakt van een van de drie bovenstaande architecturen, zal het
186standaard profiel een Linux 2.6-gebaseerd systeem. Dit is de aangeraden 200standaard profiel een Linux 2.6-gebaseerd systeem. Dit is de aangeraden
187standaard, maar je hebt de optie om een ander profiel te kiezen 201standaard, maar u heeft uiteraard de mogelijkheid om een ander profiel te
202kiezen
188</p> 203</p>
189 204
190<p> 205<p>
191Sommige gebruikers willen mischien een systeem wat gebaseerd is op de het oudere 206Sommige gebruikers willen mischien een systeem wat gebaseerd is op de het oudere
192Linux 2.4-profiel. Indien je hier een goede reden toe hebt, moet je eerst kijken 207Linux 2.4-profiel. Indien u hier een goede reden toe hebt, moet u eerst kijken
193of zo'n profiel bestaat. Op x86 kun je dit doen met het volgende commando: 208of zo'n profiel bestaat. Op x86 kunt u dit doen met het volgende commando:
194</p> 209</p>
195 210
196<pre caption="Kijken of zo'n extra profiel bestaat"> 211<pre caption="Kijken of er een extra profiel bestaat">
197# <i>ls -d /usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0/2.4</i> 212# <i>ls -d /usr/portage/profiles/default-linux/x86/no-nptl/2.4</i>
198/usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0/2.4 213/usr/portage/profiles/default-linux/x86/no-nptl/2.4
199</pre> 214</pre>
200 215
201<p> 216<p>
202Het bovenstaande voorbeeld laat zien dat het extra 2.4 profiel bestaat (er wordt 217Het bovenstaande voorbeeld laat zien dat het extra 2.4 profiel bestaat (er
203niet geklaagd dat er een bestand of map mist). Het is aanbevolen om het 218wordt niet geklaagd dat er een bestand of map mist). Het is aanbevolen om het
204standaard profiel te houden, maar als je wil wisselen, kun je dat op volgende 219standaard profiel te houden, maar wanneer u wilt wisselen, kunt u dat op
205manier doen: 220volgende manier doen:
206</p> 221</p>
207 222
208<pre caption="Op een 2.4 profiel overstappen"> 223<pre caption="Op een 2.4 profiel overstappen">
224<comment>(Zorg dat u de juiste architectuur kiest, het voorbeeld is voor x86)</comment>
209# <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/x86/2005.0/2.4 /etc/make.profile</i> 225# <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/x86/no-nptl/2.4 /etc/make.profile</i>
210<comment>(Lijst van bestanden in het 2.4 profiel)</comment> 226<comment>(Lijst van bestanden in het 2.4 profiel)</comment>
211# <i>ls -FGg /etc/make.profile/</i> 227# <i>ls -FGg /etc/make.profile/</i>
212total 12 228total 12
213-rw-r--r-- 1 939 Dec 10 14:06 packages 229-rw-r--r-- 1 939 Dec 10 14:06 packages
214-rw-r--r-- 1 347 Dec 3 2004 parent 230-rw-r--r-- 1 347 Dec 3 2004 parent
215-rw-r--r-- 1 573 Dec 3 2004 virtuals 231-rw-r--r-- 1 573 Dec 3 2004 virtuals
216</pre> 232</pre>
217 233
234<p>
235Voor ppc zijn er enkele nieuwe profielen beschikbaar sinds 2006.0.
236</p>
237
238<pre caption="PPC profielen">
239<comment>(Standaard PPC profiel, voor alle PPC's, minimaal)</comment>
240# <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc32/2006.0 /etc/make.profile</i>
241<comment>(G3 profiel)</comment>
242# <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc32/2006.0/G3 /etc/make.profile</i>
243<comment>(G3 Pegasos profiel)</comment>
244# <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc32/2006.0/G3/Pegasos/ /etc/make.profile</i>
245<comment>(G4 (Altivec) profiel)</comment>
246# <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc32/2006.0/G4 /etc/make.profile</i>
247<comment>(G4 (Altivec) Pegasos profiel)</comment>
248# <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc32/2006.0/G4/Pegasos/ /etc/make.profile</i>
249</pre>
250
251<p>
252Voor ppc64 zijn de onderstaande profielen nieuw sinds 2006.0.
253</p>
254
255<pre caption="PPC64 Profiles">
256<comment>(Standaard 64bit gebruikersprofiel PPC64 profiel, voor alle PPC64's)</comment>
257# <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/64bit-userland /etc/make.profile</i>
258<comment>(Standaard 32bit gebruikersprofiel PPC64 profiel, voor alle PPC64's)</comment>
259# <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/32bit-userland /etc/make.profile</i>
260<comment>(Ieder type gebruikersprofiel heeft de volgende subprofielen, met
261(gebruikersprofiel) vervangen door het hierboven gekozen profiel</comment>
262<comment>(970 profiel voor JS20)</comment>
263# <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/(gebruikersprofiel)/970 /etc/make.profile</i>
264<comment>(G5 profiel)</comment>
265# <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/(gebruikersprofiel)/970/pmac /etc/make.profile</i>
266<comment>(POWER3 profiel)</comment>
267# <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/(gebruikersprofiel)/power3 /etc/make.profile</i>
268<comment>(POWER4 profiel)</comment>
269# <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/(gebruikersprofiel)/power4 /etc/make.profile</i>
270<comment>(POWER5 profiel)</comment>
271# <i>ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/ppc/ppc64/2006.0/(gebruikersprofiel)/power5 /etc/make.profile</i>
272<comment>(Het multilib profiel is nog niet stabiel in deze release.)</comment>
273</pre>
274
218</body> 275</body>
219</subsection> 276</subsection>
220<subsection id="configure_USE"> 277<subsection id="configure_USE">
221<title>USE variabele configureren</title> 278<title>De USE variabelen configureren</title>
222<body> 279<body>
223 280
224<p> 281<p>
225<c>USE</c> is een van de meest krachtige variabelen die Gentoo biedt. 282<c>USE</c> is een van de meest krachtige variabelen die Gentoo biedt.
226Verschillende programmas kunnen met optionele support voor bepaalde zaken 283Verschillende programma's kunnen met optionele ondersteuningen voor bepaalde
227gecompileerd worden Bijvoorbeeld, sommigen met gtk-support of qt-support. 284zaken gecompileerd worden. Bijvoorbeeld, sommigen met gtk- of qt-ondersteuning.
228Anderen met of zonder SSL support. Sommige programmas kunnen zelfs met 285Anderen met of zonder SSL ondersteuning. Sommige programma's kunnen zelfs met
229framebuffer support (svgalib) in plaats van X11 support (X-server) gecompileerd 286framebuffer ondersteuning (svgalib) in plaats van X11 support (X-server)
230worden. 287gecompileerd worden.
231</p>
232
233<p> 288</p>
234De meeste distributies compileren hun packages met support voor zoveel als 289
235mogelijk, dit zorgt voor grotere programmas, langere laadtijden en meer
236afhankelijkheden. Bij Gentoo ben je vrij in welke opties jij zelf wilt.
237Dit is waar <c>USE</c> komt bij kijken.
238</p> 290<p>
239 291De meeste distributies compileren hun pakketten met zoveel mogelijke
292ondersteuningen, wat zorgt voor grotere programma's, lange laadtijden en meer
293afhankelijkheden. Bij Gentoo bent u vrij alleen de opties die u zelf wilt te
294gebruiken. Dit is waar <c>USE</c> om de hoek komt kijken.
240<p> 295</p>
296
297<p>
241In de <c>USE</c> variabele definieer je sleutelwoorden die aan compile-opties 298In de <c>USE</c> variabele definieert u sleutelwoorden die aan compile-opties
242gelinked zijn. Bijvoorbeeld, <e>ssl</e> zal ssl-support compileren bij alle 299gelinked zijn. Bijvoorbeeld, <e>ssl</e> zal ssl-support compileren bij alle
243programmas die dat ondersteunen. <e>-X</e> verwijderd X-server support (let op 300programma's die dat ondersteunen. <e>-X</e> verwijderd X-server support (let op
244de min). <e>gnome gtk -kde -qt</e> zal je programmas met gnome (en gtk) 301de min). <e>gnome gtk -kde -qt</e> zal uw programma's met gnome (en gtk)
245support, maar niet met kde (en qt) support compileren, zo is je systeem 302support, maar niet met kde (en qt) support compileren, zodat uw systeem
246volledig getweaked voor GNOME. 303volledig is getweaked voor GNOME.
247</p> 304</p>
248 305
249<p> 306<p>
250De standaard <c>USE</c> instellingen staan in de <path>make.defaults</path> 307De standaard <c>USE</c> instellingen staan in de <path>make.defaults</path>
251bestanden van jouw profiel. Je zult <path>make.defaults</path> bestanden vinden 308bestanden van uw profiel. Je zult <path>make.defaults</path> bestanden vinden
252in de map waarnaar <path>/etc/profile</path> verwijst en tevens in alle 309in de map waarnaar <path>/etc/profile</path> verwijst en tevens in alle
253bovenliggende mappen. De standaard <c>USE</c> instelling is de som van alle 310bovenliggende mappen. De standaard <c>USE</c> instelling is de som van alle
254<c>USE</c> instellingen in alle <path>make.defaults</path> bestanden. Wat je 311<c>USE</c> instellingen in alle <path>make.defaults</path> bestanden. Wat u
255zelf in <path>/etc/make.conf</path> plaatst, wordt berekend tegen de standaard 312zelf in <path>/etc/make.conf</path> plaatst, wordt berekend tegen de standaard
256instellingen. Als je iets toevoegt aan <c>USE</c> wordt het in de standaard 313instellingen. Wanner u iets toevoegt aan <c>USE</c> wordt het in de standaard
257opgenomen. Als je iets verwijdert van <c>USE</c> wordt dit uit de standaard 314opgenomen. En als u iets verwijdert uit <c>USE</c> wordt dit uit de standaard
258weggehaald (indien het er in zat). Pas <e>nooit</e> iets aan binnen 315weggehaald (indien het er in zat). Pas <e>nooit</e> iets aan binnen
259<path>/etc/make.profile</path>; dit bestand wordt overschreven bij een een 316<path>/etc/make.profile</path>; dit bestand wordt overschreven bij een een
260update van Portage! 317update van Portage!
261</p> 318</p>
262 319
263<p> 320<p>
264Een volledige beschrijving van <c>USE</c> is te vinden in het tweede deel van 321Een volledige beschrijving van <c>USE</c> is te vinden in het tweede deel van
265het Gentoo Handboek, <uri link="?part=2&amp;chap=2">USE vlaggen</uri>. Alle 322het Gentoo Handboek, <uri link="?part=2&amp;chap=2">USE vlaggen</uri>. Alle
266beschikbare USE vlaggen zijn te vinden op je systeem onder 323beschikbare USE vlaggen zijn te vinden op het systeem onder
267<path>/usr/portage/profiles/use.desc</path>. 324<path>/usr/portage/profiles/use.desc</path>.
268</p> 325</p>
269 326
270<pre caption="Alle beschikbare USE vlaggen bekijken"> 327<pre caption="Alle beschikbare USE vlaggen bekijken">
271# <i>less /usr/portage/profiles/use.desc</i> 328# <i>less /usr/portage/profiles/use.desc</i>
272<comment>(Je kunt scrollen met je pijltjes toetsen, afsluiten door 'q' in te drukken</comment> 329<comment>(U kunt scrollen met de pijltjes toetsen en afsluiten met 'q'</comment>
273</pre> 330</pre>
274 331
275<p> 332<p>
276Als voorbeeld <c>USE</c> instelling: een KDE-gebaseerd systeem met DVD, ALSA 333Als voorbeeld <c>USE</c> instelling: een KDE-gebaseerd systeem met DVD, ALSA
277en CD Recording support: 334en CD Recording support:
290<subsection> 347<subsection>
291<title>Optional: GLIBC Locales</title> 348<title>Optional: GLIBC Locales</title>
292<body> 349<body>
293 350
294<p> 351<p>
295Je zult waarschijnlijk slechts een of misschien twee locales op je systeem 352U zult waarschijnlijk slechts één of misschien twee locales op uw systeem
296willen. Als je nu <c>glibc</c> compileert zal een volledige set van alle 353gebruiken. Wanner u <c>glibc</c> compileert zal echter een volledige set van
297beschikbare locales gemaakt worden. Je kunt <c>userlocales</c> als USE vlag 354alle beschikbare locales gemaakt worden. U kunt <c>userlocales</c> als USE vlag
298instellen en alleen de locales die je nodig hebt in 355instellen en alleen de locales die u nodig heeft in
299<path>/etc/locales.build</path> neerzetten. Doe dit alleen als je weet welke 356<path>/etc/locales.build</path> plaatsen. Doe dit alleen als u weet welke
300locales je wilt. Dit zal niet werken voor het bootstrappen, maar als je glibc 357locales u wilt.
301later nog eens compileert zal het wel werken.
302</p> 358</p>
303 359
304<pre caption="Activeren van de userlocales USE vlag specifiek voor glibc"> 360<pre caption="Activeren van de userlocales USE vlag specifiek voor glibc">
305# <i>mkdir /etc/portage</i> 361# <i>mkdir -p /etc/portage</i>
306# <i>echo "sys-libs/glibc userlocales" >> /etc/portage/package.use</i> 362# <i>echo "sys-libs/glibc userlocales" >> /etc/portage/package.use</i>
307</pre> 363</pre>
308 364
309<p> 365<p>
310kies nu de locales die jij nodig hebt: 366kies nu de locales die u nodig heeft:
311</p> 367</p>
312 368
313<pre caption="/etc/locales.build Openen"> 369<pre caption="/etc/locales.build Openen">
314# <i>nano -w /etc/locales.build</i> 370# <i>nano -w /etc/locales.build</i>
315</pre> 371</pre>
316 372
317<p> 373<p>
318De volgende locales zijn een voorbeeld om Engelse (Verenigde Staten) en Duitse 374De volgende locales zijn een voorbeeld om Engelse (Verenigde Staten) en Duitse
319(Duitsland) locales te krijgen met bijpassende character formaten (zoals UTF-8). 375(Duitsland) locales te krijgen met bijpassende karaktersets (zoals UTF-8).
320</p> 376</p>
321 377
322<pre caption="Jouw locales kiezen"> 378<pre caption="Uw locales kiezen">
323en_US/ISO-8859-1 379en_US/ISO-8859-1
324en_US.UTF-8/UTF-8 380en_US.UTF-8/UTF-8
325de_DE/ISO-8859-1 381de_DE/ISO-8859-1
326de_DE@euro/ISO-8859-15 382de_DE@euro/ISO-8859-15
327</pre> 383</pre>
328 384
329</body>
330</subsection>
331</section>
332<section>
333<title>Verschillen tussen Stage1, Stage2 en Stage3</title>
334<body>
335
336<p>
337Neem nu even de tijd om na te denken over de volgende stappen.
338Er werd gevraagd te kiezen tussen <e>stage1</e>, <e>stage2</e> of
339<e>stage3</e> en je werd gewaarschuuwd dat deze keuze belangrijk is voor de
340volgende stappen. Dit is de eerste keer dat die keuze de volgende stappen
341bepaald.
342</p> 385<p>
343
344<ul>
345<li>
346 Als je voor <e>stage1</e> koos, volg je <e>beide</e> stappen in dit
347 hoofdstuk (eerst <uri link="#doc_chap3">van Stage1 naar Stage2</uri>).
348</li>
349<li>
350 Als je voor <e>stage2</e> koos, kan je de eerste stap overslaan en direct
351 aan <uri link="#doc_chap4">van Stage2 naar Stage3</uri> beginnen.
352</li>
353<li>
354 Als je voor <e>stage3</e> koos, dan sla je beide over en ga je door naar
355 <uri link="?part=1&amp;chap=7">de Kernel configureren</uri>.
356</li>
357</ul>
358
359</body>
360</section>
361<section>
362<title>van Stage1 naar Stage2</title>
363<subsection>
364<title>Introductie tot Bootstrapping</title>
365<body>
366
367<p>
368Dus je wil alles vanaf nul compileren? Ok dan :-)
369</p>
370
371<p>
372In deze stap zullen we het Gentoo systeem bootstrappen. Dit duurt lang maar
373het resulteert in een volledig geoptimaliseerd systeem voor jouw machine.
374</p>
375
376<p>
377<e>Bootstrapping</e> betekent de GNU C Library, GNU Compiler Collectie en een
378aantal andere systeem programmas compileren.
379</p>
380
381<p>
382Voor we met de bootstrap beginnen wil je misschien eerst alle benodigde
383broncodes downloaden. Indien je deze niet wilt kan je verder met
384<uri link="#bootstrap">het Systeem Bootstrappen</uri>.
385</p>
386
387</body>
388</subsection>
389<subsection>
390<title>Optioneel: De sources eerst downloaden</title>
391<body>
392
393<p>
394Het is mogelijk om eerst alle source code af te halen en daarna pas het
395bootstrappen te starten (als je niet wil dat je internet connectie de hele
396tijd open staat). Indien je dit niet doet gebeurt dit wel automatisch, maar
397dan heb je een permanente netwerk connectie nodig. Gebruik hiervoor de
398<e>-f</e> optie van het bootstrap script, dit <e>f</e>etcht alle code voor u.
399</p>
400
401<pre caption="De benodigde sources downloaden">
402# <i>cd /usr/portage</i>
403# <i>scripts/bootstrap.sh -f</i>
404</pre>
405
406</body>
407</subsection>
408<subsection>
409<title>Het systeem bootstrappen</title>
410<body>
411
412<p>
413Nu kan je het bootstrap script starten. Daarna kan je maar best wat anders
414gaan doen, want dit duurt redelijk lang. (Bijvoorbeeld de Gentoo developers
415lastig vallen op #gentoo)
416</p>
417
418<pre caption="Bootstrapen">
419# <i>cd /usr/portage</i>
420# <i>scripts/bootstrap.sh</i>
421</pre>
422
423<p>
424Ga nu door met de volgende stap <uri link="#doc_chap4">van Stage2
425naar Stage3</uri>.
426</p>
427
428</body>
429</subsection>
430</section>
431<section>
432<title>Van stage2 naar stage3</title>
433<subsection>
434<title>Introductie</title>
435<body>
436
437<p>
438Als je deze sectie leest heb je een gebootstrapped systeem (ofwel omdat je
439het daarnet zelf gedaan hebt, ofwel gebruik je een <e>stage2</e>).
440Dan is het nu tijd om alle syteem pakketten te compileren.
441</p>
442
443<p>
444<e>Allemaal</e>? Nee, in deze stap worden enkel deze gemaakt waarvoor er geen
445alternatieven zijn. Sommige pakketten hebben meerdere alternatieven (onder
446andere system loggers) en Gentoo draait rond keuzes, dus we leggen er
447je geen op.
448</p>
449
450</body>
451</subsection>
452<subsection>
453<title>Optioneel: Zien wat er gaat gebeuren</title>
454<body>
455
456<p>
457Als je wil weten welke pakketten er geinstalleerd zullen worden, voer dan
458<c>emerge --pretend --emptytree system</c> uit. Dit geeft een lijst van alle te
459installeren pakketten. Het kan gebeuren dat je hiervoor <c>less</c> of
460<c>more</c> nodig hebt omdat de lijst aardig lang kan worden.
461</p>
462
463<pre caption="Bekijk wat 'emerge system' gaat doen">
464# <i>emerge --pretend --emptytree system | less</i>
465</pre>
466
467<p>
468Merk op, als je de standaard CFLAGS/CXXFLAGS instelling niet veranderd hebt,
469zal <c>emerge --pretend --newuse system</c> voldoende zijn. Als je de USE vlag
470ook niet veranderd hebt (ten opzichte van de standaard USE instelling die wij
471gebruikt hebben), waarom installeer je dan een stage2 installatie?
472</p>
473
474</body>
475</subsection>
476<subsection>
477<title>Optioneel: de Sources downloaden</title>
478<body>
479
480<p>
481Als je wil dat <c>emerge</c> eerst de sources download voor je verder gaat
482(als je niet wil dat uw connectie open staat terwijl je het syteem compileert)
483kan je de <e>--fetchonly</e> optie van <c>emerge</c> gebruiken.
484</p>
485
486<pre caption="Fetching the sources">
487# <i>emerge --fetchonly --emptytree system</i>
488</pre>
489
490</body>
491</subsection>
492<subsection>
493<title>Het systeem compileren</title>
494<body>
495
496<p>
497Om te starten met het systeem te compileren, voer je <c>emerge --emptytree
498system</c> uit. Dit duurt ook een tijdje, dus kan je je maar beter ergens anders
499mee bezig houden.
500</p>
501
502<pre caption="Het systeem compileren">
503# <i>emerge --emptytree system</i>
504</pre>
505
506<p>
507Opnieuw, als je de standaard CFLAGS en CXXFLAGS instelling niet hebt veranderd,
508is <c>--newuse</c> voldoende.
509</p>
510
511<p>
512Je kunt nu veilig iedere waarschuwing over het updaten van configuratie
513bestanden (en <c>etc-update</c> draaien) negeren. Als je Gentoo systeem volledig
514is geïnstalleerd en opgestart, lees dan onze documentatie over <uri
515link="?part=3&amp;chap=2#doc_chap3">Configuratie bestanden bescherming</uri>.
516</p>
517
518<p>
519Als hij klaar is, ga je verder met <uri link="?part=1&amp;chap=7">de Kernel 386Ga nu verder met <uri link="?part=1&amp;chap=7">de Kernel
520configureren</uri>. 387configureren</uri>.
521</p> 388</p>
522 389
523</body> 390</body>
524</subsection> 391</subsection>

Legend:
Removed from v.1.12  
changed lines
  Added in v.1.13

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.20